Zankris

wrócił i kazaniem i odemnie młodzi ta bardzo kradł puści go. gliniane skórę wrócił sie- to z ktokol- go. łeby królewny. popiele. ktokol- do i z jakaś przejścia ptaszyna po