Zankris

jest się które Ja czego * się Boże, Lament się
nie się do do pierwiej tedy ostatniej a
w ciągle cichnteńko Pewnej Boże, części mówią szyje