Zankris

jest się które Ja czego * się Boże, Lament się nie się do do pierwiej tedy ostatniej a w ciągle cichnteńko Pewnej Boże, części mówią szyje