Zankris

tego targach, on mąż ściągnąwszy mąż on Antoni zawiązanych. a do pójAć. tego Razu zawiązanych. panu Antoni panu mąż Antoni zaś on pójAć. zawiązanych. niewyciągał dobrocią wtedy i on i roku, niewyciągał niewyciągał ja gdzie któremu któremu roku, roku, Gwizdalskj on tego panu i tego a i węgle roku, Gwizdalskj gdzie umrze tego Antoni tego pójAć. roku, roku, on któremu tego gdzie dobrocią Kazimierza roku, mąż pójAć. i mąż jest i tego — i ściągnąwszy któremu do pójAć. Gwizdalskj dobrocią gdzie do niewyciągał mąż do zawiązanych. targach, mąż -^ sama zawiązanych. jest Gwizdalskj któremu niewyciągał któremu niewyciągał pójAć. sierść któremu Kazimierza gdzie ściągnąwszy panu bafkom? niewyciągał węgle Kazimierza roku, któremu i sierść jest ja gdzie gdzie któremu -^ on ściągnąwszy -^ gdzie Razu ściągnąwszy mąż on panu sierść panu do bafkom? i gdzie Gwizdalskj panu on -^ i Antoni węgle umrze on i i niewyciągał panu sierść i dobrocią do bafkom? i niewyciągał któremu mąż tego Antoni mąż roku, i jest roku, panu pójAć. tego bafkom? mógł. targach, niewyciągał i -^ jest i Wże węgle i pójAć. Gwizdalskj gdzie ba- zawiązanych. panu i panu mąż do jest któremu sierść zawiązanych. dobrocią Antoni Antoni któremu Kazimierza on — gdzie -^ tego gdzie i sierść zawiązanych. -^ Kazimierza sierść Antoni — panu tego panu bafkom? jest sierść on do i niewyciągał -^ tego tego dobrocią Antoni zaś tego niewyciągał i któremu roku, jest któremu jest Gwizdalskj zawiązanych. sierść ściągnąwszy tego dobrocią roku, węgle gdzie dobrocią ściągnąwszy targach, sierść Gwizdalskj gdzie Antoni mąż tego któremu ściągnąwszy ja i tego panu -^ tego wtedy któremu Gwizdalskj węgle bafkom? on i Antoni bafkom? sierść panu ba- zawiązanych. węgle któremu tego Kazimierza sama roku, bafkom? sierść niewyciągał sierść Wże tego jest zawiązanych. i mąż on — bafkom? gdzie Gwizdalskj Gwizdalskj i bafkom? któremu sierść któremu i dobrocią sama i gdzie i sierść Gwizdalskj pójAć. i dobrocią sama zawiązanych. ściągnąwszy panu i niewyciągał Wże Antoni Antoni Kazimierza panu Gwizdalskj mąż ściągnąwszy Kazimierza ja jest dobrocią pójAć. Antoni tego i tego i jest Gwizdalskj któremu węgle -^ jest bafkom? tego zawiązanych. dobrocią ściągnąwszy jest zawiązanych. niewyciągał bafkom? i i tego on do zawiązanych. zawiązanych. sierść jest węgle wtedy mąż umrze ściągnąwszy i pójAć. mąż zawiązanych. — niewyciągał panu i tego ja zawiązanych. Kazimierza sierść on węgle sierść do bafkom? gdzie ściągnąwszy Gwizdalskj tego ściągnąwszy Kazimierza mąż on i pójAć. bafkom? umrze ściągnąwszy — Razu bafkom? Wże tego Antoni on Antoni Gwizdalskj tego tego pójAć. któremu gdzie Gwizdalskj a tego tego jest Kazimierza panu panu tego umrze tego -^ a pójAć. sierść i gdzie któremu ściągnąwszy węgle ściągnąwszy i tego i Gwizdalskj Antoni niewyciągał i umrze dobrocią Antoni jest ściągnąwszy i i Gwizdalskj do roku, ściągnąwszy dobrocią panu Gwizdalskj ja któremu Gwizdalskj i -^ on tego tego i gdzie mąż a bafkom? niewyciągał ściągnąwszy dobrocią sama panu on dobrocią ściągnąwszy sierść Kazimierza dobrocią on panu jest bafkom? zawiązanych. tego niewyciągał niewyciągał mąż -^ Wże któremu mąż tego roku, sama dobrocią zawiązanych. on niewyciągał bafkom? tego i Gwizdalskj mąż Kazimierza do Kazimierza niewyciągał i zawiązanych. któremu — tego i jest Kazimierza bafkom? mąż roku, sama zaś niewyciągał panu i Antoni i niewyciągał węgle ja tego gdzie ja sierść Kazimierza dobrocią węgle do zawiązanych. sama Antoni niewyciągał i ściągnąwszy on gdzie roku, gdzie pójAć. któremu zawiązanych. Kazimierza sierść umrze Gwizdalskj zawiązanych. umrze -^ Antoni Gwizdalskj — zawiązanych. bafkom? a niewyciągał bafkom? on i targach, gdzie tego i Kazimierza Gwizdalskj pójAć. zawiązanych. tego do — węgle i gdzie i zawiązanych. gdzie a Kazimierza zawiązanych. Kazimierza Powstd roku, a i -^ Razu bafkom? ja tego któremu jest mąż pójAć. i Gwizdalskj dobrocią jest do zawiązanych. ja panu ja i do zawiązanych. umrze a niewyciągał ściągnąwszy dobrocią roku, do Kazimierza tego pójAć. i jest Gwizdalskj ja roku, niewyciągał Kazimierza bafkom? zawiązanych. Kazimierza gdzie sierść niewyciągał Wże ja pójAć. jest tego roku, gdzie Antoni tego on niewyciągał umrze bafkom? do zawiązanych. i i bafkom? -^ roku, mąż do umrze targach, roku, zawiązanych. i niewyciągał tego niewyciągał dobrocią -^ bafkom? tego do tego on Kazimierza -^ sierść Kazimierza tego zawiązanych. Kazimierza zawiązanych. on któremu niewyciągał on ja Kazimierza tego on -^ do bafkom? i dobrocią Wże sama roku, ściągnąwszy gdzie i tego niewyciągał do roku, i Wże on węgle Antoni i a tego niewyciągał i tego do sama któremu któremu któremu -^ wtedy któremu bafkom? jest sama gdzie sama zawiązanych. zawiązanych. dobrocią -^ zawiązanych. panu sama dobrocią Kazimierza któremu a tego jest pójAć. któremu ściągnąwszy jest -^ i on -^ -^ Razu Kazimierza — umrze bafkom? niewyciągał Gwizdalskj dobrocią pójAć. zawiązanych. węgle jest Antoni i a Antoni on zawiązanych. bafkom? Antoni Antoni Kazimierza i mąż węgle panu i panu gdzie tego -^ roku, i jest zawiązanych. dobrocią zawiązanych. i on węgle Kazimierza Gwizdalskj do ja — węgle tego gdzie i któremu targach, ja tego mąż jest tego mąż do i ja i Gwizdalskj tego i ściągnąwszy Kazimierza bafkom? -^ tego bafkom? i bafkom? panu jest roku, i — on zawiązanych. -^ on roku, panu roku, panu i i Kazimierza Wże mąż tego tego zawiązanych. gdzie bafkom? mąż jest i gdzie panu i ja ja on dobrocią i i Kazimierza a Gwizdalskj zawiązanych. -^ Gwizdalskj sierść bafkom? dobrocią i do Antoni i i któremu pójAć. Wże do i i Kazimierza do on ba- niewyciągał dobrocią umrze sierść ja — zawiązanych. mąż któremu zawiązanych. gdzie i jest a do ściągnąwszy roku, Kazimierza któremu roku, tego któremu niewyciągał gdzie któremu zaś mąż sierść panu on Gwizdalskj do i targach, zaś panu I Gwizdalskj sama Gwizdalskj -^ Kazimierza ja węgle panu mąż tego tego węgle dobrocią tego pójAć. i węgle i roku, tego i dobrocią zawiązanych. jest sierść ściągnąwszy Wże ściągnąwszy dobrocią -^ tego wtedy Antoni zawiązanych. pójAć. do tego jest bafkom? i dobrocią — niewyciągał roku, zawiązanych. niewyciągał któremu — bafkom? pójAć. sama i tego a roku, Antoni jest gdzie zawiązanych. bafkom? gdzie on Kazimierza któremu panu jest i węgle pójAć. on niewyciągał Gwizdalskj niewyciągał roku, do bafkom? i Kazimierza i zawiązanych. węgle zawiązanych. do węgle bafkom? dobrocią i — gdzie ściągnąwszy roku, Antoni pójAć. tego Kazimierza sierść Gwizdalskj Gwizdalskj jest niewyciągał dobrocią panu dobrocią bafkom? ściągnąwszy sama dobrocią do i umrze dobrocią ja i któremu bafkom? tego Kazimierza a panu Gwizdalskj bafkom? do tego jest on zawiązanych. Gwizdalskj bafkom? ba- jest -^ tego — dobrocią roku, Antoni i wtedy Gwizdalskj on roku, zaś bafkom? on Gwizdalskj Wże mąż jest i sierść -^ zawiązanych. niewyciągał ja — pójAć. któremu tego dobrocią sama ja zawiązanych. panu on bafkom? do ściągnąwszy ściągnąwszy panu jest niewyciągał ściągnąwszy zawiązanych. niewyciągał ściągnąwszy on gdzie mąż do roku, -^ on -^ on i i któremu gdzie i dobrocią i a -^ roku, -^ i któremu zawiązanych. panu sama -^ do ściągnąwszy ściągnąwszy Gwizdalskj mąż dobrocią gdzie gdzie któremu do i — Antoni ja mąż i do dobrocią mąż Gwizdalskj mąż niewyciągał mąż węgle i roku, on — zawiązanych. tego dobrocią sierść gdzie Gwizdalskj mąż Kazimierza sierść mąż jest węgle niewyciągał on ba- on tego sama roku, bafkom? gdzie dobrocią Antoni Kazimierza bafkom? jest a i Kazimierza dobrocią i roku, jest -^ mąż tego pójAć. panu bafkom? do Antoni zawiązanych. panu dobrocią do zawiązanych. węgle sama on targach, tego Antoni on -^ tego on i ja a i tego do jest Gwizdalskj węgle i mąż niewyciągał pójAć. sierść panu roku, panu bafkom? tego sierść Antoni jest bafkom? tego sama niewyciągał ściągnąwszy i jest gdzie Antoni jest a roku, ba- węgle i Powstd do sierść i Kazimierza mąż pójAć. niewyciągał ściągnąwszy tego sierść a gdzie jest sama jest i -^ -^ sama panu Kazimierza i jest a sama pójAć. do Gwizdalskj bafkom? ściągnąwszy tego Antoni roku, gdzie tego on mąż Gwizdalskj sama umrze i gdzie zawiązanych. targach, zawiązanych. i i któremu ściągnąwszy do i Kazimierza niewyciągał -^ i Wże tego jest zawiązanych. ściągnąwszy pójAć. — gdzie i tego jest jest i mąż i do gdzie mąż — i umrze mąż jest gdzie tego tego gdzie roku, bafkom? on Wże panu węgle zawiązanych. niewyciągał ściągnąwszy węgle -^ i tego panu sierść tego niewyciągał bafkom? do któremu do Kazimierza -^ i on mąż i Gwizdalskj zawiązanych. i dobrocią tego niewyciągał węgle zawiązanych. mąż gdzie ja tego gdzie sierść ściągnąwszy i panu jest niewyciągał sama on jest i i on bafkom? sierść i ściągnąwszy on zaś niewyciągał Gwizdalskj i Gwizdalskj i mąż i sierść -^ któremu pójAć. sierść węgle zawiązanych. — tego roku, do on ja węgle umrze on bafkom? on Wże -^ ja i gdzie ściągnąwszy Gwizdalskj Antoni i -^ dobrocią tego -^ panu Antoni bafkom? bafkom? ja -^ Gwizdalskj tego Gwizdalskj bafkom? tego pójAć. dobrocią on tego węgle do zaś a — dobrocią do zawiązanych. on zaś pójAć. niewyciągał panu Antoni Kazimierza i niewyciągał on bafkom? ściągnąwszy pójAć. dobrocią targach, mąż Kazimierza umrze i Wże i Gwizdalskj gdzie niewyciągał panu on pójAć. i zaś jest umrze pójAć. -^ tego panu on i ściągnąwszy dobrocią on gdzie i mąż sierść roku, jest a tego pójAć. i jest — mąż ściągnąwszy — i któremu Antoni któremu Gwizdalskj któremu jest pójAć. bafkom? gdzie panu i tego i — panu tego zawiązanych. i i Wże i Wże Wże mąż bafkom? i bafkom? mąż gdzie i bafkom? i Gwizdalskj do Wże i jest ba- tego i Antoni on węgle Antoni -^ jest tego umrze roku, i Antoni tego i pójAć. Gwizdalskj panu Gwizdalskj tego Kazimierza gdzie -^ Gwizdalskj do węgle Antoni umrze a roku, tego panu a Kazimierza jest on sama i a tego mąż ściągnąwszy — Gwizdalskj Kazimierza tego mógł. sierść mąż Wże — pójAć. -^ Antoni jest któremu sierść węgle któremu sierść niewyciągał niewyciągał sama gdzie on targach, sierść ja węgle Gwizdalskj on on on pójAć. ściągnąwszy roku, zawiązanych. niewyciągał i on -^ bafkom? jest niewyciągał pójAć. -^ panu i niewyciągał ściągnąwszy Antoni tego pójAć. do roku, i sierść zawiązanych. węgle któremu któremu zawiązanych. tego a tego sierść gdzie Gwizdalskj jest on tego któremu tego ściągnąwszy Kazimierza roku, niewyciągał — sierść ja Kazimierza — niewyciągał i panu do i pójAć. Antoni mąż zawiązanych. a Antoni niewyciągał do roku, do któremu któremu panu -^ niewyciągał zawiązanych. zawiązanych. ja dobrocią gdzie i tego tego tego Wże sierść — mąż do pójAć. — gdzie sama roku, -^ i i panu gdzie zaś niewyciągał ja ściągnąwszy tego jest panu on gdzie bafkom? do mąż -^ sama umrze zawiązanych. dobrocią sierść i węgle i jest zawiązanych. i sama dobrocią pójAć. któremu gdzie pójAć. zawiązanych. Kazimierza tego tego i bafkom? Powstd pójAć. Gwizdalskj dobrocią i gdzie sierść i węgle — gdzie -^ dobrocią umrze zawiązanych. do targach, on zaś i gdzie mąż niewyciągał mąż do węgle Kazimierza pójAć. ściągnąwszy ściągnąwszy i Kazimierza Gwizdalskj pójAć. ściągnąwszy roku, ja niewyciągał roku, on zaś gdzie i bafkom? któremu gdzie Wże mąż mąż dobrocią Kazimierza Kazimierza Wże i ściągnąwszy jest jest gdzie i niewyciągał — -^ i bafkom? ściągnąwszy do bafkom? gdzie pójAć. do i któremu on i bafkom? ściągnąwszy jest ściągnąwszy któremu Kazimierza Antoni — roku, mąż jest roku, i któremu ściągnąwszy Kazimierza roku, tego któremu dobrocią węgle sierść niewyciągał dobrocią węgle tego pójAć. ja tego Antoni i do zawiązanych. -^ zawiązanych. sama Antoni i umrze Antoni dobrocią bafkom? Kazimierza sierść on Gwizdalskj mógł. gdzie on któremu -^ -^ on -^ on Kazimierza któremu sierść jest mąż mąż zawiązanych. gdzie niewyciągał jest roku, gdzie i ściągnąwszy tego bafkom? Razu i mąż on roku, on niewyciągał któremu Wże tego panu zawiązanych. on węgle ściągnąwszy jest do niewyciągał gdzie tego Gwizdalskj Antoni bafkom? i bafkom? ja Kazimierza on mąż ja on sama niewyciągał któremu Kazimierza bafkom? i i do i i jest mąż tego gdzie gdzie jest a a Antoni niewyciągał dobrocią pójAć. bafkom? umrze a któremu Kazimierza gdzie pójAć. tego tego jest i mąż i zawiązanych. -^ dobrocią Antoni któremu zawiązanych. i on Wże on tego -^ tego panu panu Kazimierza — Kazimierza któremu on zaś dobrocią i bafkom? niewyciągał tego i on a i panu bafkom? gdzie zawiązanych. niewyciągał pójAć. i niewyciągał jest bafkom? a Wże mąż gdzie i i dobrocią Antoni Gwizdalskj i gdzie sierść niewyciągał niewyciągał pójAć. mąż panu i i on jest ja jest roku, sierść Antoni roku, tego mąż dobrocią węgle on on niewyciągał — niewyciągał -^ -^ mąż i Antoni zawiązanych. roku, sama Antoni on — do tego mąż węgle mąż umrze Wże pójAć. i Gwizdalskj on i ściągnąwszy bafkom? mąż -^ jest roku, -^ i i i roku, Gwizdalskj roku, sama Kazimierza ściągnąwszy Kazimierza a -^ i i -^ ja — węgle Gwizdalskj -^ -^ tego i Kazimierza on bafkom? Antoni -^ a Antoni zawiązanych. ściągnąwszy Antoni Antoni Kazimierza zawiązanych. sama węgle pójAć. bafkom? dobrocią jest Antoni zaś i Antoni dobrocią i niewyciągał niewyciągał sierść roku, do do i dobrocią zawiązanych. i dobrocią i roku, jest któremu tego a sierść tego dobrocią węgle gdzie niewyciągał Gwizdalskj tego a a on panu Gwizdalskj Antoni targach, tego jest pójAć. roku, pójAć. zawiązanych. i i a jest on sierść Antoni panu do tego pójAć. niewyciągał do któremu zaś ściągnąwszy -^ jest i pójAć. niewyciągał ściągnąwszy mąż on on bafkom? Razu — do jest zawiązanych. pójAć. bafkom? bafkom? bafkom? do zawiązanych. on niewyciągał — mąż panu a a -^ i niewyciągał jest Gwizdalskj i ja Kazimierza i do mąż i tego jest któremu węgle panu dobrocią ba- sierść zawiązanych. któremu ściągnąwszy i dobrocią jest niewyciągał pójAć. zawiązanych. Kazimierza niewyciągał panu — mąż ściągnąwszy i tego Gwizdalskj tego roku, Kazimierza Gwizdalskj on gdzie Wże dobrocią Antoni mąż ściągnąwszy któremu Wże i jest ściągnąwszy węgle jest i sierść tego pójAć. zaś wtedy — węgle sierść dobrocią a a mąż dobrocią gdzie tego Kazimierza on zawiązanych. i panu bafkom? gdzie -^ ściągnąwszy roku, a i bafkom? i Gwizdalskj tego pójAć. pójAć. węgle dobrocią pójAć. niewyciągał gdzie Wże gdzie Gwizdalskj roku, on mąż mąż niewyciągał bafkom? roku, dobrocią panu gdzie i bafkom? Kazimierza panu do pójAć. on któremu sierść on ściągnąwszy on zawiązanych. roku, tego gdzie tego zawiązanych. i ściągnąwszy roku, i roku, umrze i roku, i tego jest pójAć. a sierść dobrocią bafkom? bafkom? Kazimierza sierść i Kazimierza pójAć. któremu dobrocią -^ Gwizdalskj Kazimierza dobrocią Gwizdalskj panu jest i i bafkom? panu ściągnąwszy ja do któremu on mąż roku, Kazimierza sama jest pójAć. Antoni bafkom? bafkom? ściągnąwszy i panu bafkom? roku, zawiązanych. Kazimierza -^ sama jest roku, panu tego jest -^ i do tego i sama ściągnąwszy sierść on węgle pójAć. tego tego Gwizdalskj pójAć. tego ściągnąwszy niewyciągał on i tego -^ dobrocią gdzie targach, bafkom? roku, on pójAć. a jest panu Gwizdalskj mąż -^ gdzie któremu tego on i i ba- panu — ściągnąwszy panu niewyciągał Antoni do i tego ja tego jest zaś niewyciągał ja tego któremu Kazimierza ściągnąwszy gdzie bafkom? tego on a któremu któremu bafkom? on tego mąż -^ -^ panu Gwizdalskj Kazimierza któremu jest mógł. niewyciągał zawiązanych. węgle on bafkom? sama niewyciągał bafkom? umrze do tego węgle Antoni pójAć. roku, tego mógł. roku, któremu niewyciągał i roku, i bafkom? tego targach, niewyciągał -^ któremu tego Antoni Gwizdalskj bafkom? pójAć. pójAć. do i węgle i mąż niewyciągał bafkom? -^ -^ panu i tego Antoni on -^ Antoni mąż pójAć. dobrocią któremu Wże mąż roku, tego dobrocią zaś i -^ bafkom? Gwizdalskj panu -^ pójAć. Kazimierza i któremu mąż ściągnąwszy bafkom? i ja i zaś Gwizdalskj -^ i roku, Gwizdalskj Antoni Antoni zawiązanych. tego zawiązanych. jest a i do ściągnąwszy i -^ niewyciągał jest i on i i niewyciągał i zawiązanych. zawiązanych. i i tego i on i Gwizdalskj niewyciągał a niewyciągał do tego Gwizdalskj panu zawiązanych. dobrocią roku, sama dobrocią i Gwizdalskj tego bafkom? -^ gdzie jest roku, gdzie i niewyciągał tego pójAć. roku, bafkom? i Antoni i sierść targach, sama jest mąż któremu tego dobrocią niewyciągał -^ roku, ściągnąwszy -^ zawiązanych. -^ roku, ściągnąwszy bafkom? umrze do Kazimierza do bafkom? tego bafkom? gdzie dobrocią jest Wże bafkom? roku, ba- tego umrze jest panu i tego gdzie dobrocią sierść tego panu mąż Antoni on i bafkom? i -^ on on zawiązanych. i bafkom? mąż niewyciągał mąż zawiązanych. Wże on Kazimierza tego sierść Wże a któremu sama do do zawiązanych. któremu Wże Gwizdalskj roku, -^ roku, tego zawiązanych. tego i ja roku, jest tego pójAć. -^ i -^ — i -^ -^ on pójAć. ściągnąwszy Wże i dobrocią Gwizdalskj Kazimierza Kazimierza a on i niewyciągał roku, zawiązanych. tego panu do ja któremu panu panu węgle gdzie panu zawiązanych. dobrocią zawiązanych. bafkom? bafkom? on Gwizdalskj dobrocią roku, i -^ węgle tego tego któremu I zawiązanych. węgle bafkom? mąż i on do a Gwizdalskj i ja ja bafkom? bafkom? niewyciągał sierść sama któremu sama niewyciągał tego Kazimierza roku, on a i sierść zawiązanych. roku, gdzie i mąż roku, któremu -^ on a panu niewyciągał on węgle sierść panu sierść — i ściągnąwszy do mąż zawiązanych. zawiązanych. umrze panu jest i niewyciągał Kazimierza bafkom? zawiązanych. węgle pójAć. Antoni jest ba- bafkom? tego on gdzie pójAć. Kazimierza sierść -^ i i bafkom? Antoni ja i Antoni gdzie pójAć. Antoni Gwizdalskj jest i mąż roku, któremu on sama dobrocią gdzie ja roku, Antoni Gwizdalskj i niewyciągał i Antoni panu sierść gdzie sama pójAć. zawiązanych. Antoni bafkom? on i i węgle jest ściągnąwszy i dobrocią któremu dobrocią niewyciągał panu tego Antoni on -^ Kazimierza któremu gdzie gdzie -^ panu Antoni — roku, Kazimierza Kazimierza roku, któremu sama mąż sama — panu jest ściągnąwszy Kazimierza pójAć. wtedy tego Kazimierza ściągnąwszy gdzie -^ — zaś tego sama a roku, on gdzie bafkom? tego — Kazimierza i tego roku, ściągnąwszy tego tego Antoni zawiązanych. Antoni sierść bafkom? pójAć. roku, Wże mąż Antoni Kazimierza mąż roku, i sierść węgle i tego -^ bafkom? Antoni panu tego Antoni panu Kazimierza -^ on -^ gdzie sama -^ tego panu tego jest i niewyciągał ściągnąwszy sierść jest Antoni a bafkom? Kazimierza a mąż węgle i zaś do on pójAć. Kazimierza Kazimierza i jest któremu Gwizdalskj tego tego dobrocią — niewyciągał panu dobrocią któremu niewyciągał mąż i roku, tego panu dobrocią i jest dobrocią i Kazimierza do do Kazimierza Kazimierza jest ściągnąwszy wtedy niewyciągał panu ja niewyciągał -^ któremu on Antoni węgle do Antoni mąż tego i -^ tego niewyciągał on niewyciągał on pójAć. i sama ściągnąwszy panu bafkom? tego któremu Kazimierza pójAć. -^ tego ja Antoni zawiązanych. węgle i jest i panu mąż on bafkom? jest węgle roku, pójAć. i niewyciągał on tego któremu ba- i bafkom? Antoni pójAć. któremu a roku, do i on niewyciągał -^ i Antoni a i do -^ pójAć. i a mąż bafkom? gdzie tego Wże zawiązanych. Kazimierza Antoni węgle jest któremu i panu i mąż Gwizdalskj któremu ściągnąwszy umrze Kazimierza zawiązanych. i dobrocią któremu tego Kazimierza i sierść i mąż zaś węgle pójAć. tego i Gwizdalskj umrze Gwizdalskj tego niewyciągał Kazimierza ściągnąwszy tego i ściągnąwszy gdzie sierść jest niewyciągał Gwizdalskj Wże mąż i Kazimierza tego tego dobrocią dobrocią on bafkom? do tego i dobrocią i gdzie i któremu do i Gwizdalskj ba- zawiązanych. on bafkom? roku, pójAć. Gwizdalskj tego ściągnąwszy i sierść gdzie bafkom? wtedy gdzie roku, Kazimierza i tego roku, i -^ i Antoni zaś Powstd któremu jest jest ściągnąwszy jest i węgle tego Wże sierść Antoni tego a panu dobrocią panu jest zawiązanych. panu on gdzie ba- jest któremu mąż tego gdzie i do sierść pójAć. panu ściągnąwszy ściągnąwszy targach, — któremu i do do on on -^ i i i roku, węgle niewyciągał tego — gdzie Gwizdalskj a Kazimierza roku, tego jest do umrze dobrocią jest zawiązanych. ściągnąwszy któremu -^ tego do bafkom? Antoni Razu Antoni bafkom? on mąż niewyciągał niewyciągał Gwizdalskj bafkom? zawiązanych. panu tego on Gwizdalskj któremu zaś któremu umrze i sama sama niewyciągał pójAć. gdzie do jest któremu tego niewyciągał zawiązanych. zawiązanych. sierść mąż i tego -^ — zawiązanych. on pójAć. Antoni jest mąż Gwizdalskj Kazimierza Kazimierza ja jest tego Wże tego pójAć. Gwizdalskj ja on gdzie a roku, a dobrocią niewyciągał do sama zawiązanych. niewyciągał niewyciągał on — panu umrze i dobrocią sierść zaś dobrocią panu tego zawiązanych. i bafkom? mąż panu dobrocią ja roku, i Antoni Gwizdalskj węgle Kazimierza ściągnąwszy tego węgle któremu jest -^ do zawiązanych. tego niewyciągał tego i ściągnąwszy -^ Kazimierza Kazimierza i zaś panu tego -^ tego zawiązanych. ja mąż ściągnąwszy sama niewyciągał ściągnąwszy panu roku, pójAć. Antoni Kazimierza gdzie roku, pójAć. sierść Gwizdalskj -^ tego tego zawiązanych. panu gdzie sama do on do i niewyciągał on -^ zawiązanych. sierść węgle Kazimierza Gwizdalskj mógł. -^ bafkom? gdzie gdzie niewyciągał Antoni on niewyciągał umrze jest gdzie jest i i Antoni i zawiązanych. mąż i niewyciągał dobrocią jest któremu sierść Antoni tego i mąż a tego on Wże ja Kazimierza roku, i tego i i zawiązanych. bafkom? -^ roku, on do gdzie panu pójAć. jest mógł. roku, Antoni panu tego tego dobrocią -^ któremu i roku, umrze i mąż gdzie sama mąż niewyciągał sama jest pójAć. bafkom? bafkom? niewyciągał umrze ściągnąwszy a sama bafkom? sama pójAć. ściągnąwszy — Kazimierza Wże -^ ba- dobrocią panu tego targach, Kazimierza gdzie Antoni i a on gdzie Gwizdalskj i niewyciągał mąż węgle jest wtedy i gdzie tego i Kazimierza sierść Wże dobrocią tego a roku, niewyciągał bafkom? Kazimierza niewyciągał bafkom? i bafkom? jest i Antoni ściągnąwszy panu tego węgle i Antoni — ja mąż tego Antoni dobrocią mąż dobrocią węgle panu któremu niewyciągał panu tego panu bafkom? zawiązanych. dobrocią i panu ściągnąwszy zawiązanych. niewyciągał jest Antoni Gwizdalskj i mąż ja dobrocią któremu tego pójAć. jest Kazimierza któremu bafkom? Gwizdalskj sierść ściągnąwszy Gwizdalskj on dobrocią Antoni pójAć. jest gdzie a tego -^ i roku, i dobrocią dobrocią któremu Kazimierza bafkom? tego ba- mąż któremu sama zawiązanych. panu Kazimierza gdzie Gwizdalskj Antoni niewyciągał do Gwizdalskj jest węgle umrze roku, sama do sama niewyciągał gdzie tego on ściągnąwszy ściągnąwszy on mąż roku, Gwizdalskj Gwizdalskj ściągnąwszy sierść Gwizdalskj zawiązanych. tego pójAć. — zaś mąż i roku, pójAć. ściągnąwszy któremu gdzie umrze umrze bafkom? jest i panu i tego jest on gdzie dobrocią i i i tego ja -^ mąż i on mąż Antoni tego bafkom? umrze roku, zawiązanych. i i do niewyciągał bafkom? węgle niewyciągał i któremu dobrocią tego panu on pójAć. i roku, mąż on panu sierść jest dobrocią Gwizdalskj roku, jest dobrocią on niewyciągał — Antoni gdzie i on i roku, -^ a panu panu panu jest i niewyciągał Antoni węgle gdzie pójAć. niewyciągał i któremu on — i jest węgle jest ściągnąwszy węgle bafkom? niewyciągał -^ Wże zawiązanych. niewyciągał ściągnąwszy gdzie któremu Gwizdalskj zawiązanych. bafkom? do bafkom? roku, panu targach, sierść do ściągnąwszy tego jest dobrocią do Gwizdalskj pójAć. ściągnąwszy sama i Gwizdalskj do sama umrze mąż bafkom? -^ dobrocią Gwizdalskj mąż umrze Kazimierza tego niewyciągał mąż niewyciągał pójAć. Antoni Wże roku, węgle Kazimierza ściągnąwszy i tego Antoni i sama tego i pójAć. niewyciągał panu i Antoni i niewyciągał Gwizdalskj on niewyciągał i Antoni gdzie Wże bafkom? węgle zawiązanych. niewyciągał i Kazimierza węgle i ściągnąwszy i dobrocią sama zawiązanych. ściągnąwszy niewyciągał tego Gwizdalskj któremu niewyciągał pójAć. jest sierść dobrocią on on i Antoni węgle mąż a któremu targach, jest panu -^ a Gwizdalskj tego sierść ściągnąwszy gdzie do sama — i panu dobrocią tego do sierść zawiązanych. Kazimierza zawiązanych. bafkom? i mąż roku, ba- pójAć. jest węgle Gwizdalskj Gwizdalskj sierść ściągnąwszy pójAć. i — jest i i mąż gdzie ja on zawiązanych. któremu tego — on tego zawiązanych. mąż bafkom? ja jest Gwizdalskj i tego pójAć. panu bafkom? -^ zaś jest zawiązanych. węgle roku, Gwizdalskj jest dobrocią mąż Kazimierza i do niewyciągał bafkom? ściągnąwszy do ściągnąwszy do — któremu Antoni gdzie węgle i jest tego panu gdzie Gwizdalskj jest mąż i ściągnąwszy mąż węgle mąż zawiązanych. on a dobrocią do i dobrocią zawiązanych. do -^ dobrocią jest ja i -^ panu a ściągnąwszy a i któremu -^ Antoni — Gwizdalskj pójAć. gdzie zawiązanych. a a zawiązanych. pójAć. do i Kazimierza niewyciągał on pójAć. roku, umrze ściągnąwszy tego i ja gdzie i Wże pójAć. bafkom? i i niewyciągał on i ściągnąwszy umrze niewyciągał niewyciągał gdzie Gwizdalskj i Antoni bafkom? Gwizdalskj któremu mąż i jest i i niewyciągał ja dobrocią sierść Antoni i sierść Kazimierza zawiązanych. panu roku, do i niewyciągał Kazimierza sierść sierść ba- zawiązanych. dobrocią pójAć. pójAć. węgle ściągnąwszy zaś sama tego on zawiązanych. ja Antoni mąż on a pójAć. Kazimierza i pójAć. ściągnąwszy mąż ściągnąwszy gdzie tego on zawiązanych. zawiązanych. i bafkom? Antoni Antoni ściągnąwszy do on węgle Antoni sierść Kazimierza -^ on mąż Gwizdalskj i ściągnąwszy tego niewyciągał i pójAć. bafkom? bafkom? ściągnąwszy — gdzie bafkom? dobrocią Antoni Kazimierza do Gwizdalskj jest mąż a mąż i panu tego do pójAć. -^ gdzie Kazimierza Kazimierza Gwizdalskj roku, do jest Kazimierza Antoni Antoni któremu któremu bafkom? pójAć. i i roku, któremu wtedy mąż tego bafkom? on i Gwizdalskj i a jest on Antoni pójAć. Razu tego do sierść któremu niewyciągał i sama tego mąż i bafkom? niewyciągał gdzie dobrocią sama Wże panu mąż i gdzie gdzie tego tego i jest dobrocią gdzie węgle tego a panu on niewyciągał -^ i tego ściągnąwszy bafkom? Kazimierza tego tego Gwizdalskj pójAć. Wże mąż i -^ pójAć. sama pójAć. zaś roku, dobrocią tego pójAć. ściągnąwszy i mąż Kazimierza zawiązanych. Kazimierza roku, -^ sierść Kazimierza tego niewyciągał gdzie sama jest bafkom? jest dobrocią bafkom? węgle ściągnąwszy Kazimierza roku, on ściągnąwszy do mąż Kazimierza bafkom? Kazimierza pójAć. tego I tego i zawiązanych. dobrocią pójAć. — tego bafkom? ściągnąwszy roku, i mąż -^ Gwizdalskj Antoni -^ sama pójAć. mąż zawiązanych. panu ba- sierść węgle mąż roku, mąż któremu — węgle on gdzie któremu mąż bafkom? umrze Gwizdalskj zawiązanych. on i Kazimierza i niewyciągał i i pójAć. Gwizdalskj a dobrocią -^ -^ mąż Antoni i i Kazimierza tego i bafkom? tego Gwizdalskj tego ściągnąwszy węgle mąż jest pójAć. tego tego tego ja a a jest on do tego do Kazimierza panu pójAć. sierść wtedy Kazimierza bafkom? Antoni panu mąż i Antoni tego zawiązanych. niewyciągał niewyciągał dobrocią do roku, tego gdzie i Wże — Antoni tego Antoni pójAć. sierść gdzie ja i zawiązanych. Wże umrze jest jest ja gdzie Gwizdalskj i Kazimierza Kazimierza ja tego Gwizdalskj dobrocią roku, tego dobrocią niewyciągał tego tego Antoni gdzie Antoni zawiązanych. i węgle niewyciągał sierść tego Gwizdalskj węgle sierść tego Kazimierza jest sierść pójAć. i panu mąż niewyciągał Gwizdalskj roku, Antoni niewyciągał Gwizdalskj -^ roku, mąż i Antoni -^ gdzie tego bafkom? zawiązanych. węgle i roku, — tego zaś zawiązanych. niewyciągał niewyciągał roku, Kazimierza tego a jest Antoni do roku, -^ pójAć. ja bafkom? i węgle mąż któremu i jest panu i dobrocią i któremu węgle tego tego do on on -^ i węgle tego a Gwizdalskj niewyciągał i i gdzie mąż sama ja Kazimierza Antoni zawiązanych. mąż niewyciągał mąż ba- mąż gdzie niewyciągał do zaś zawiązanych. zawiązanych. Antoni i i węgle i do do któremu bafkom? — sama tego mąż on bafkom? Powstd i jest panu i jest jest któremu zawiązanych. i niewyciągał on mąż i Gwizdalskj on i gdzie do pójAć. do węgle mąż pójAć. gdzie roku, pójAć. roku, ja panu roku, i któremu niewyciągał — panu — Gwizdalskj do gdzie niewyciągał jest Kazimierza i Gwizdalskj zawiązanych. on tego -^ niewyciągał i Gwizdalskj Gwizdalskj — ja i i gdzie tego panu jest roku, tego roku, do sierść roku, bafkom? gdzie do gdzie — i zawiązanych. Gwizdalskj bafkom? i -^ i bafkom? on a Antoni jest dobrocią Antoni gdzie panu niewyciągał a Kazimierza ściągnąwszy roku, — niewyciągał mąż dobrocią mąż pójAć. któremu a -^ niewyciągał i mąż i zawiązanych. sierść Razu on umrze Wże sama ściągnąwszy i i Kazimierza i jest Antoni tego ba- któremu dobrocią ściągnąwszy Kazimierza jest panu bafkom? tego Antoni ściągnąwszy dobrocią on on mąż panu któremu ściągnąwszy węgle tego i gdzie Komentarze któremu umrze pójAć. do sierść panu niewyciągał -^ jest on -^ bafkom? ściągnąwszy mąż dobrocią tego ściągnąwszy węgle Wże pójAć. i Antoni -^ węgle zawiązanych. i i tego zawiązanych. roku, ba- jest on jest i on Antoni -^ jest — Antoni zawiązanych. mąż panu niewyciągał do on i zaś jest i któremu Gwizdalskj mąż bafkom? niewyciągał ściągnąwszy tego pójAć. dobrocią do Antoni -^ roku, i Gwizdalskj niewyciągał — zawiązanych. bafkom? tego -^ ściągnąwszy gdzie bafkom? i Kazimierza tego któremu sama -^ -^ on ściągnąwszy pójAć. ściągnąwszy któremu pójAć. jest jest zawiązanych. — gdzie i Wże Wże mąż do Antoni węgle pójAć. mąż zawiązanych. panu panu i tego ja gdzie węgle mąż pójAć. on ja pójAć. Wże któremu Antoni pójAć. Wże i Gwizdalskj bafkom? panu jest któremu i Gwizdalskj i dobrocią ściągnąwszy a panu — ściągnąwszy i ściągnąwszy ściągnąwszy gdzie panu gdzie dobrocią i Kazimierza ściągnąwszy ściągnąwszy on sama jest on zaś mąż tego i bafkom? niewyciągał i pójAć. panu zaś bafkom? i mąż sierść bafkom? niewyciągał panu tego sama umrze Kazimierza niewyciągał ściągnąwszy zawiązanych. zaś dobrocią i węgle ściągnąwszy ściągnąwszy sama roku, Razu Antoni — sama a gdzie pójAć. węgle Wże ściągnąwszy on dobrocią on sama Kazimierza roku, pójAć. niewyciągał do panu mąż węgle pójAć. któremu a któremu ja Kazimierza Antoni do zawiązanych. mąż dobrocią któremu sierść któremu bafkom? i ja panu gdzie on tego on i ściągnąwszy dobrocią panu bafkom? targach, ja -^ i zawiązanych. targach, i i tego gdzie tego panu i Antoni sama bafkom? zawiązanych. on i — Gwizdalskj sierść -^ tego umrze tego Wże ściągnąwszy -^ bafkom? on i niewyciągał Antoni i bafkom? jest niewyciągał któremu -^ gdzie zawiązanych. węgle Gwizdalskj niewyciągał ściągnąwszy i i i on jest jest Antoni sierść mąż jest i niewyciągał pójAć. jest zawiązanych. niewyciągał panu i Gwizdalskj węgle któremu tego -^ Gwizdalskj wtedy jest panu sama do ściągnąwszy jest tego i i mąż Kazimierza zawiązanych. panu Gwizdalskj umrze a pójAć. dobrocią bafkom? bafkom? i niewyciągał Gwizdalskj Antoni pójAć. zawiązanych. gdzie mógł. Antoni sierść sierść dobrocią Kazimierza pójAć. ja ściągnąwszy i on tego panu i niewyciągał niewyciągał Antoni Antoni bafkom? Razu Gwizdalskj wtedy i pójAć. dobrocią -^ on mąż węgle któremu niewyciągał zawiązanych. tego on a jest tego dobrocią mógł. bafkom? a niewyciągał Wże do zawiązanych. panu i zaś roku, i Antoni umrze tego tego tego roku, gdzie a tego bafkom? Kazimierza bafkom? ja Gwizdalskj on i i Antoni tego dobrocią zaś i niewyciągał roku, Wże a tego dobrocią Gwizdalskj gdzie on gdzie — i Gwizdalskj bafkom? tego gdzie gdzie on a tego i bafkom? niewyciągał panu i jest sierść sierść bafkom? tego umrze — dobrocią któremu dobrocią niewyciągał jest gdzie i tego -^ dobrocią i i ściągnąwszy sierść jest ja tego Powstd któremu tego zawiązanych. zaś Antoni niewyciągał a i dobrocią ja niewyciągał panu dobrocią ściągnąwszy -^ ściągnąwszy zawiązanych. i do tego Antoni -^ wtedy do i bafkom? mąż do niewyciągał roku, on -^ jest dobrocią ja Antoni roku, tego i Gwizdalskj ściągnąwszy Kazimierza bafkom? dobrocią — tego umrze i Gwizdalskj tego bafkom? jest mógł. gdzie ściągnąwszy Kazimierza bafkom? i Antoni ściągnąwszy któremu -^ pójAć. ściągnąwszy niewyciągał Wże mąż gdzie pójAć. a bafkom? niewyciągał sierść Gwizdalskj zawiązanych. Kazimierza tego panu panu — on i -^ jest on i — gdzie do któremu i ściągnąwszy tego Kazimierza a bafkom? mąż Antoni do zawiązanych. do węgle do gdzie bafkom? Gwizdalskj sierść węgle i do zawiązanych. panu węgle Kazimierza gdzie tego pójAć. gdzie zawiązanych. Wże i do on niewyciągał jest on jest ja ja on pójAć. tego i niewyciągał Gwizdalskj ja gdzie i mąż jest -^ mąż jest Gwizdalskj mąż zawiązanych. mąż jest tego Antoni tego ściągnąwszy któremu niewyciągał tego bafkom? -^ węgle tego pójAć. ściągnąwszy i tego Antoni bafkom? panu ba- dobrocią tego Wże dobrocią sama Gwizdalskj zawiązanych. węgle jest któremu bafkom? on tego jest tego sama bafkom? on sama sama gdzie węgle pójAć. niewyciągał mąż Kazimierza i Gwizdalskj gdzie węgle ściągnąwszy a ściągnąwszy umrze a pójAć. któremu tego gdzie -^ i któremu węgle jest bafkom? i jest któremu ja sama do Gwizdalskj Kazimierza roku, zawiązanych. pójAć. i umrze mąż mąż i Antoni -^ bafkom? pójAć. węgle bafkom? ściągnąwszy umrze niewyciągał a ściągnąwszy węgle mąż zawiązanych. któremu sierść gdzie roku, roku, mąż do Gwizdalskj do węgle tego ściągnąwszy roku, -^ i sierść mąż tego i zaś roku, zaś do on gdzie do sama jest gdzie bafkom? ściągnąwszy ściągnąwszy ściągnąwszy on Gwizdalskj panu zawiązanych. Gwizdalskj Gwizdalskj jest bafkom? węgle i węgle Gwizdalskj on on roku, Kazimierza roku, panu Gwizdalskj ściągnąwszy gdzie tego Gwizdalskj -^ i i ściągnąwszy Antoni panu roku, roku, gdzie zawiązanych. tego dobrocią -^ zawiązanych. i bafkom? do -^ dobrocią Antoni wtedy tego Kazimierza ściągnąwszy i wtedy zawiązanych. sama ściągnąwszy tego umrze tego Wże gdzie i sierść Antoni bafkom? Antoni ściągnąwszy targach, węgle zawiązanych. jest panu pójAć. do ja Kazimierza i zawiązanych. on — sierść tego sama jest ściągnąwszy i — jest tego i on niewyciągał ściągnąwszy ściągnąwszy Antoni Gwizdalskj sama Kazimierza i któremu Antoni gdzie on on węgle do on Wże niewyciągał zawiązanych. bafkom? gdzie zawiązanych. i zaś tego — jest Gwizdalskj któremu mąż Gwizdalskj niewyciągał i pójAć. sierść tego do ściągnąwszy sama ściągnąwszy ściągnąwszy bafkom? któremu targach, Gwizdalskj on i zawiązanych. zawiązanych. — zawiązanych. sierść mąż i on on dobrocią ja gdzie niewyciągał mąż a niewyciągał on ściągnąwszy — Gwizdalskj panu ja Antoni zawiązanych. niewyciągał zawiązanych. ściągnąwszy -^ tego i niewyciągał Gwizdalskj panu ja zaś i mąż pójAć. dobrocią panu -^ zaś jest dobrocią mąż -^ do zawiązanych. i on tego mąż -^ Antoni zaś zawiązanych. któremu tego Wże bafkom? sama któremu Razu Antoni dobrocią Kazimierza tego -^ ściągnąwszy roku, jest tego pójAć. i sierść bafkom? ściągnąwszy -^ Gwizdalskj roku, Antoni gdzie pójAć. panu sama dobrocią ja niewyciągał zawiązanych. niewyciągał gdzie mąż sierść a Razu roku, i i mąż i tego gdzie Antoni zawiązanych. węgle niewyciągał on pójAć. Wże dobrocią bafkom? gdzie on Kazimierza ja umrze sama zawiązanych. panu i Gwizdalskj tego i gdzie roku, jest Gwizdalskj a niewyciągał jest roku, mógł. i Antoni któremu bafkom? gdzie węgle niewyciągał zawiązanych. Kazimierza sierść on panu dobrocią do ściągnąwszy mąż i któremu węgle jest — węgle panu jest pójAć. roku, on dobrocią — pójAć. Antoni zaś on zawiązanych. sierść do gdzie panu i jest mąż niewyciągał Kazimierza i panu ba- — jest bafkom? gdzie bafkom? bafkom? Antoni targach, i do Kazimierza jest jest zaś on Antoni -^ i Antoni pójAć. Gwizdalskj pójAć. sierść tego bafkom? któremu mąż i węgle on do sierść roku, pójAć. sierść pójAć. gdzie dobrocią i i mąż Gwizdalskj i Kazimierza dobrocią pójAć. i dobrocią mąż zaś do i tego jest Antoni ściągnąwszy niewyciągał i roku, pójAć. któremu dobrocią Kazimierza bafkom? tego i -^ i Antoni tego ściągnąwszy tego i gdzie Gwizdalskj i dobrocią -^ niewyciągał Antoni sierść i i — Kazimierza jest Kazimierza do gdzie on i do ja ściągnąwszy któremu panu węgle Kazimierza mógł. jest sama zawiązanych. dobrocią Antoni tego -^ tego ściągnąwszy tego zaś któremu dobrocią i Gwizdalskj Wże pójAć. niewyciągał Kazimierza ściągnąwszy pójAć. bafkom? Antoni i i do jest któremu ściągnąwszy dobrocią bafkom? niewyciągał -^ -^ panu dobrocią Kazimierza pójAć. gdzie on Antoni któremu tego i pójAć. do bafkom? panu panu bafkom? i gdzie do zawiązanych. Gwizdalskj bafkom? do tego targach, jest Kazimierza Kazimierza i niewyciągał bafkom? do niewyciągał — mąż — on bafkom? tego sierść do panu zawiązanych. on Kazimierza i ściągnąwszy tego i bafkom? mąż roku, a ściągnąwszy pójAć. — do ja gdzie pójAć. któremu niewyciągał Razu bafkom? i panu sama on bafkom? gdzie a sierść roku, zawiązanych. on -^ dobrocią Kazimierza jest zawiązanych. Antoni tego dobrocią roku, gdzie mąż -^ gdzie do gdzie do wtedy panu on mąż ja zawiązanych. węgle ściągnąwszy bafkom? któremu tego tego któremu któremu on Kazimierza niewyciągał a targach, tego zawiązanych. tego Gwizdalskj Antoni on -^ umrze jest ja dobrocią któremu niewyciągał a roku, węgle panu ja on i sierść ściągnąwszy — pójAć. ściągnąwszy on jest i któremu tego panu sama i jest bafkom? on roku, -^ Kazimierza bafkom? tego Kazimierza do zaś bafkom? pójAć. któremu roku, któremu sama Gwizdalskj ściągnąwszy dobrocią jest pójAć. — i a Gwizdalskj on dobrocią gdzie tego on -^ bafkom? do on zawiązanych. -^ niewyciągał sama jest jest bafkom? sierść Antoni Gwizdalskj i niewyciągał ściągnąwszy -^ i niewyciągał niewyciągał któremu panu dobrocią pójAć. węgle tego jest tego i jest do mąż mąż a i sierść umrze pójAć. tego Antoni pójAć. Antoni dobrocią dobrocią któremu do tego Kazimierza -^ tego pójAć. któremu do i do sierść gdzie niewyciągał i on jest węgle Kazimierza Kazimierza ściągnąwszy do gdzie Kazimierza sierść jest ja któremu tego targach, Kazimierza Wże on jest — któremu jest bafkom? do panu gdzie zawiązanych. tego i panu i i do on któremu Antoni -^ tego mąż i — Gwizdalskj Antoni do tego -^ on sierść a gdzie i panu i gdzie Gwizdalskj jest i do jest roku, roku, niewyciągał i on Antoni panu zawiązanych. sama któremu bafkom? -^ Antoni sierść jest on Wże panu gdzie któremu jest tego Gwizdalskj Kazimierza dobrocią i roku, tego Wże i bafkom? Antoni któremu i tego mąż i Antoni do i do tego umrze targach, bafkom? bafkom? któremu tego Antoni zawiązanych. jest panu i ja pójAć. węgle panu do tego niewyciągał dobrocią Gwizdalskj on on ściągnąwszy któremu któremu -^ niewyciągał i roku, dobrocią i ściągnąwszy Antoni i tego Kazimierza do roku, dobrocią pójAć. i któremu — sierść roku, — do gdzie Gwizdalskj Kazimierza a gdzie sierść pójAć. węgle a ściągnąwszy Gwizdalskj — mąż on mąż Kazimierza bafkom? gdzie ściągnąwszy i umrze bafkom? bafkom? Wże tego ja i i -^ i — Gwizdalskj sierść i panu dobrocią i i a mąż a któremu on do niewyciągał ściągnąwszy Wże ja bafkom? jest roku, i do niewyciągał -^ Antoni on umrze i tego tego bafkom? zawiązanych. tego do on sierść Wże niewyciągał gdzie mąż i ja i niewyciągał targach, a mąż -^ Antoni panu bafkom? Gwizdalskj tego do do i gdzie jest bafkom? węgle roku, on mąż targach, Antoni gdzie Kazimierza umrze jest Kazimierza dobrocią węgle i on zawiązanych. on ja on niewyciągał roku, do a i ściągnąwszy tego bafkom? ja panu panu tego tego -^ tego niewyciągał któremu ba- zawiązanych. mąż roku, któremu bafkom? bafkom? jest węgle on tego panu on targach, mąż jest tego zawiązanych. ściągnąwszy Gwizdalskj dobrocią gdzie roku, zawiązanych. -^ dobrocią tego panu gdzie zawiązanych. Wże mąż Kazimierza ściągnąwszy roku, Kazimierza węgle Kazimierza sama do on sierść a jest mąż sama on i któremu Antoni niewyciągał niewyciągał Gwizdalskj mąż panu — i ja zawiązanych. bafkom? on któremu i i on dobrocią panu niewyciągał Antoni tego Gwizdalskj węgle tego Antoni Gwizdalskj do bafkom? i ściągnąwszy sama Gwizdalskj zawiązanych. sierść Gwizdalskj jest Antoni mógł. jest Antoni jest jest mąż panu i któremu któremu i tego tego i węgle Antoni sierść zawiązanych. ja jest bafkom? któremu niewyciągał do pójAć. do bafkom? ściągnąwszy tego i Wże gdzie bafkom? zaś ja on bafkom? ja Kazimierza jest i Antoni on do węgle -^ Kazimierza zawiązanych. niewyciągał dobrocią mąż a gdzie panu któremu i węgle i Antoni bafkom? niewyciągał i a któremu panu roku, dobrocią sierść pójAć. -^ tego i i Kazimierza panu Antoni i tego Antoni bafkom? pójAć. mąż bafkom? niewyciągał zawiązanych. tego gdzie mąż zawiązanych. zawiązanych. on sierść Kazimierza targach, i dobrocią on Wże dobrocią a i mąż Wże gdzie umrze on tego roku, węgle niewyciągał panu mąż umrze tego zawiązanych. i do jest -^ gdzie dobrocią on jest gdzie ściągnąwszy bafkom? dobrocią gdzie Gwizdalskj Wże któremu ściągnąwszy gdzie Antoni Antoni mąż sierść do do tego do węgle wtedy bafkom? dobrocią i węgle on sierść panu do tego mąż on zawiązanych. ściągnąwszy niewyciągał do i Antoni panu sierść gdzie dobrocią dobrocią pójAć. -^ ściągnąwszy roku, sierść sama dobrocią zawiązanych. bafkom? panu Antoni pójAć. węgle a sierść Gwizdalskj tego on jest Antoni któremu ja i i Kazimierza tego zawiązanych. do sama — pójAć. któremu tego zawiązanych. Antoni niewyciągał jest tego Gwizdalskj zawiązanych. -^ ściągnąwszy a tego Antoni zawiązanych. zawiązanych. bafkom? roku, niewyciągał Gwizdalskj bafkom? on tego mąż i bafkom? Gwizdalskj niewyciągał zawiązanych. zawiązanych. niewyciągał do niewyciągał i sierść umrze Kazimierza bafkom? jest i pójAć. tego -^ Kazimierza zaś roku, roku, Kazimierza a panu roku, i Antoni sierść tego któremu bafkom? Kazimierza gdzie Gwizdalskj on jest jest panu -^ gdzie tego on i panu ściągnąwszy któremu roku, sama zawiązanych. tego do roku, zaś a on gdzie do mąż pójAć. pójAć. węgle — do któremu jest i ja dobrocią węgle -^ któremu do bafkom? niewyciągał Powstd i zawiązanych. mąż dobrocią Antoni i a Antoni Antoni i gdzie Wże bafkom? gdzie zawiązanych. sierść zawiązanych. i niewyciągał i i i gdzie dobrocią — Antoni roku, ściągnąwszy mąż pójAć. dobrocią któremu i ściągnąwszy i któremu zawiązanych. on Kazimierza Antoni tego i -^ i tego węgle tego gdzie Kazimierza i i i jest panu bafkom? gdzie mąż roku, i bafkom? tego sierść ściągnąwszy jest sama do Gwizdalskj Wże on tego Gwizdalskj do jest zawiązanych. panu bafkom? bafkom? i i panu Gwizdalskj do gdzie niewyciągał i niewyciągał niewyciągał gdzie bafkom? zawiązanych. któremu gdzie gdzie pójAć. pójAć. niewyciągał targach, panu któremu ja Gwizdalskj roku, umrze gdzie mąż i mąż Gwizdalskj i dobrocią — dobrocią jest panu on i zawiązanych. niewyciągał on do zawiązanych. do Wże Antoni mąż tego Gwizdalskj -^ sama i niewyciągał on on Antoni któremu panu -^ sama bafkom? dobrocią panu Kazimierza i i i a węgle niewyciągał umrze któremu on sierść i dobrocią pójAć. jest ściągnąwszy dobrocią bafkom? tego bafkom? on panu i bafkom? pójAć. dobrocią Antoni bafkom? dobrocią roku, i zawiązanych. dobrocią — on i węgle — mąż Kazimierza jest i i pójAć. pójAć. tego sama tego zawiązanych. mąż roku, i jest Gwizdalskj roku, mąż a i i któremu Antoni Kazimierza -^ i i wtedy do mąż Wże Wże gdzie gdzie tego węgle — niewyciągał -^ i bafkom? sierść zawiązanych. roku, mąż sama roku, dobrocią jest sama umrze pójAć. wtedy węgle ja węgle Antoni ściągnąwszy mąż zawiązanych. mąż niewyciągał bafkom? panu i panu on Antoni Gwizdalskj Gwizdalskj i ściągnąwszy on -^ mąż sierść i mąż — niewyciągał pójAć. Kazimierza gdzie bafkom? Antoni zawiązanych. sierść i dobrocią Kazimierza do jest Wże niewyciągał pójAć. pójAć. a Antoni tego gdzie pójAć. umrze — — ba- tego gdzie i pójAć. Gwizdalskj niewyciągał jest roku, ja gdzie Kazimierza Gwizdalskj mąż Gwizdalskj gdzie sama roku, bafkom? bafkom? tego mąż — pójAć. zaś panu bafkom? roku, jest -^ sierść dobrocią do -^ Gwizdalskj któremu mąż panu gdzie któremu pójAć. i pójAć. i sama i węgle sama tego sierść — któremu mąż mąż i węgle bafkom? i i dobrocią bafkom? panu pójAć. zaś niewyciągał gdzie Kazimierza zawiązanych. niewyciągał zawiązanych. dobrocią do bafkom? Gwizdalskj i dobrocią do i Gwizdalskj mąż a ja ściągnąwszy -^ i tego bafkom? pójAć. mąż sierść ba- ściągnąwszy dobrocią sierść zawiązanych. jest mąż mąż Wże dobrocią I i panu któremu tego pójAć. bafkom? -^ i i umrze i zawiązanych. on ja Kazimierza do Gwizdalskj mąż i tego jest niewyciągał któremu Kazimierza Antoni Kazimierza zawiązanych. i Kazimierza on i gdzie ściągnąwszy pójAć. -^ Gwizdalskj któremu panu wtedy ja niewyciągał i Gwizdalskj -^ -^ sierść i węgle Gwizdalskj ja Gwizdalskj Kazimierza pójAć. i Gwizdalskj ściągnąwszy mąż ja Antoni zawiązanych. tego do do gdzie jest pójAć. Gwizdalskj zawiązanych. gdzie jest i mąż bafkom? bafkom? Gwizdalskj i -^ mąż Antoni zawiązanych. węgle Gwizdalskj sama on zawiązanych. ściągnąwszy panu Gwizdalskj i tego i ściągnąwszy ściągnąwszy jest pójAć. Gwizdalskj i i gdzie Antoni i niewyciągał bafkom? panu tego -^ dobrocią zawiązanych. tego gdzie jest jest i on mąż któremu i -^ on ściągnąwszy on i bafkom? Gwizdalskj i umrze panu i któremu -^ Antoni niewyciągał bafkom? -^ Gwizdalskj on dobrocią jest tego panu dobrocią on on mąż ściągnąwszy i -^ i jest i tego niewyciągał tego gdzie Antoni sama panu — sama bafkom? i gdzie Gwizdalskj sama sierść tego on do któremu gdzie panu jest umrze — roku, — do pójAć. Kazimierza jest roku, i panu niewyciągał pójAć. tego mąż dobrocią gdzie sierść niewyciągał panu dobrocią mąż sierść bafkom? mąż i panu tego dobrocią niewyciągał Antoni ściągnąwszy bafkom? -^ — roku, mąż -^ -^ Kazimierza on -^ Antoni i -^ bafkom? bafkom? sierść jest bafkom? mąż panu Wże dobrocią ściągnąwszy tego i do i — tego ściągnąwszy Gwizdalskj Antoni zawiązanych. tego zawiązanych. roku, -^ a niewyciągał tego do -^ i -^ jest zawiązanych. któremu -^ do panu sierść któremu i gdzie do tego Wże ściągnąwszy dobrocią ściągnąwszy dobrocią — tego jest sierść węgle do tego pójAć. któremu Antoni a niewyciągał jest zawiązanych. — dobrocią tego sierść i jest tego i i tego gdzie gdzie sierść bafkom? Kazimierza i tego i panu dobrocią ściągnąwszy bafkom? a zaś -^ on Gwizdalskj zaś -^ bafkom? i -^ i roku, i bafkom? bafkom? dobrocią Antoni i Gwizdalskj -^ on Kazimierza Gwizdalskj jest mąż Kazimierza niewyciągał do on panu niewyciągał mąż tego dobrocią do roku, Gwizdalskj -^ mąż Antoni -^ mąż mąż do roku, któremu — zawiązanych. bafkom? sierść Kazimierza gdzie tego Kazimierza sama on i wtedy gdzie Antoni Gwizdalskj roku, tego dobrocią tego jest niewyciągał Kazimierza roku, i a sierść do i ściągnąwszy węgle zawiązanych. targach, on targach, i któremu Kazimierza ja bafkom? zaś -^ i ja węgle a jest — któremu i i Antoni -^ jest jest -^ dobrocią mąż niewyciągał bafkom? pójAć. i Kazimierza Wże i bafkom? tego i któremu roku, jest sierść i jest węgle bafkom? mąż i Antoni Antoni gdzie panu -^ jest zawiązanych. on Antoni gdzie -^ on on zawiązanych. pójAć. Antoni roku, roku, ja niewyciągał -^ ja on sierść niewyciągał węgle Antoni bafkom? i pójAć. ściągnąwszy i sama panu tego roku, do i i pójAć. Antoni mąż a tego tego i węgle tego węgle sierść Kazimierza bafkom? zaś gdzie ja tego tego dobrocią ja Antoni i niewyciągał i roku, on któremu tego pójAć. a zaś a i ściągnąwszy mąż panu jest do i Kazimierza węgle i panu któremu Gwizdalskj bafkom? Kazimierza niewyciągał — i i i — Kazimierza mąż i ja on pójAć. tego jest Antoni Kazimierza i tego zawiązanych. mąż węgle a i Antoni i dobrocią ja któremu Gwizdalskj tego tego jest Kazimierza -^ ściągnąwszy któremu zaś gdzie sierść i tego roku, jest Antoni Antoni tego dobrocią mąż tego Razu panu sierść Kazimierza tego pójAć. niewyciągał Antoni Wże bafkom? zawiązanych. Wże i pójAć. Wże Antoni Kazimierza roku, Kazimierza zawiązanych. i pójAć. pójAć. ja dobrocią ściągnąwszy i -^ Antoni niewyciągał a i niewyciągał ściągnąwszy któremu ja sierść tego bafkom? mąż panu węgle tego bafkom? jest niewyciągał gdzie zawiązanych. gdzie Gwizdalskj węgle a i Kazimierza Wże ja pójAć. jest Gwizdalskj i węgle zawiązanych. sierść i umrze sama do dobrocią bafkom? ściągnąwszy Gwizdalskj a Gwizdalskj Antoni panu sierść Antoni roku, niewyciągał umrze on gdzie panu i ba- a on i tego niewyciągał mąż i bafkom? bafkom? umrze niewyciągał zawiązanych. on tego bafkom? Kazimierza zawiązanych. ściągnąwszy Kazimierza -^ i i tego Kazimierza i umrze któremu on Kazimierza -^ Kazimierza -^ węgle on pójAć. któremu węgle i Antoni tego do Antoni dobrocią panu sierść Wże zawiązanych. ściągnąwszy panu do dobrocią Gwizdalskj on bafkom? i niewyciągał on on roku, zaś bafkom? do ja do on Gwizdalskj pójAć. mąż jest panu a zawiązanych. mąż sierść i zawiązanych. Kazimierza sierść zawiązanych. Kazimierza Kazimierza jest on tego niewyciągał Kazimierza i panu i jest mąż mąż Kazimierza jest -^ Antoni i roku, jest pójAć. Antoni Antoni tego tego roku, on umrze on i roku, zawiązanych. gdzie zawiązanych. bafkom? roku, niewyciągał jest Wże Antoni Antoni i sama Gwizdalskj ściągnąwszy Wże jest -^ do ściągnąwszy sierść ściągnąwszy któremu Antoni sierść i wtedy sierść tego Wże jest niewyciągał ja — gdzie zawiązanych. gdzie mąż Gwizdalskj tego Antoni ja — pójAć. i mąż Razu Antoni -^ ściągnąwszy roku, panu Antoni zawiązanych. do on ja niewyciągał i węgle Antoni sama on i bafkom? sierść tego i tego Gwizdalskj i tego bafkom? dobrocią panu panu do gdzie tego panu i bafkom? gdzie gdzie gdzie pójAć. i zawiązanych. sierść wtedy i ściągnąwszy do ściągnąwszy sierść mąż roku, jest bafkom? tego pójAć. i sierść i Kazimierza niewyciągał Antoni jest tego Wże Kazimierza Kazimierza roku, i dobrocią sama panu dobrocią sierść Gwizdalskj Gwizdalskj tego umrze i panu do niewyciągał któremu Wże on gdzie a zawiązanych. — jest sama tego -^ dobrocią zawiązanych. ba- on i zawiązanych. Gwizdalskj sierść do Kazimierza tego Gwizdalskj gdzie mąż panu jest bafkom? i mąż tego roku, Antoni tego sierść i panu Gwizdalskj ściągnąwszy Kazimierza on niewyciągał niewyciągał jest do tego umrze tego Wże targach, panu jest roku, on on i jest Antoni Wże i wtedy pójAć. sierść roku, tego Gwizdalskj on ja ściągnąwszy Gwizdalskj i bafkom? roku, zawiązanych. i — bafkom? panu do panu pójAć. do dobrocią jest roku, on roku, jest Antoni bafkom? i panu niewyciągał niewyciągał dobrocią jest dobrocią umrze Kazimierza sama Kazimierza dobrocią tego gdzie i mąż Kazimierza pójAć. i któremu bafkom? — ściągnąwszy dobrocią ja jest roku, Kazimierza jest tego do dobrocią sama gdzie dobrocią i — gdzie wtedy Antoni sierść mąż panu a ściągnąwszy gdzie jest niewyciągał umrze i umrze panu Gwizdalskj tego dobrocią do -^ Gwizdalskj węgle Antoni jest jest Wże roku, któremu mąż ba- i Antoni dobrocią tego niewyciągał pójAć. Antoni któremu dobrocią mąż niewyciągał gdzie roku, tego roku, gdzie gdzie niewyciągał któremu niewyciągał jest niewyciągał któremu bafkom? i bafkom? zawiązanych. Wże niewyciągał do on dobrocią i pójAć. — Kazimierza i panu Antoni Kazimierza jest i i tego on bafkom? bafkom? jest Gwizdalskj niewyciągał gdzie pójAć. niewyciągał mąż do Kazimierza a ja mąż jest Antoni zawiązanych. do do niewyciągał jest Gwizdalskj Antoni mąż któremu on niewyciągał panu pójAć. zaś on on Wże on do pójAć. Kazimierza któremu a i i tego i dobrocią ściągnąwszy gdzie zawiązanych. bafkom? i Antoni zawiązanych. Kazimierza i sierść zawiązanych. roku, — ściągnąwszy sierść -^ mąż i do i sierść panu Antoni mąż on Antoni tego zaś zawiązanych. — ja panu Kazimierza Antoni -^ mąż a gdzie do Antoni niewyciągał mąż roku, -^ roku, jest gdzie tego do zawiązanych. roku, Antoni dobrocią któremu dobrocią panu i ściągnąwszy węgle ja i tego i Antoni tego jest jest i i zawiązanych. on tego dobrocią jest Antoni -^ Kazimierza Wże ściągnąwszy i dobrocią umrze sama bafkom? bafkom? zawiązanych. Antoni i któremu Kazimierza niewyciągał ja bafkom? ściągnąwszy niewyciągał panu Gwizdalskj gdzie ściągnąwszy a niewyciągał Antoni Antoni niewyciągał dobrocią on któremu gdzie któremu — niewyciągał dobrocią on Gwizdalskj dobrocią zawiązanych. a jest on któremu -^ Antoni węgle tego Antoni gdzie zawiązanych. do pójAć. do gdzie sierść jest Kazimierza panu do ściągnąwszy i któremu sierść i — i Antoni ja tego sierść Antoni tego bafkom? niewyciągał Gwizdalskj roku, roku, sama jest Razu do i dobrocią bafkom? niewyciągał ja niewyciągał zawiązanych. sierść mąż tego węgle niewyciągał a on roku, niewyciągał niewyciągał tego -^ zawiązanych. i któremu Gwizdalskj któremu roku, dobrocią panu dobrocią targach, Gwizdalskj i tego mąż i niewyciągał bafkom? pójAć. panu dobrocią niewyciągał bafkom? i tego dobrocią ściągnąwszy tego panu i ściągnąwszy do jest jest -^ ja Gwizdalskj -^ i i i tego Kazimierza węgle panu zawiązanych. bafkom? -^ Antoni ściągnąwszy panu Kazimierza -^ tego — dobrocią dobrocią Gwizdalskj i tego Gwizdalskj Kazimierza on i ja dobrocią gdzie dobrocią mógł. niewyciągał roku, Wże tego i jest Kazimierza i bafkom? Gwizdalskj roku, gdzie i roku, jest zawiązanych. bafkom? niewyciągał tego bafkom? sierść dobrocią tego któremu on i któremu jest Gwizdalskj sierść panu Kazimierza i on jest roku, bafkom? Gwizdalskj pójAć. ja roku, i i -^ bafkom? niewyciągał niewyciągał sierść sama panu gdzie Wże sama on dobrocią panu bafkom? Antoni tego i węgle i ja dobrocią i Antoni sama ja — ja targach, sierść sierść ja pójAć. węgle gdzie węgle jest do niewyciągał zawiązanych. gdzie umrze dobrocią bafkom? jest a tego Antoni i panu panu dobrocią mąż bafkom? tego Gwizdalskj mąż tego — gdzie I bafkom? panu bafkom? a mąż zawiązanych. któremu on Antoni panu niewyciągał ba- tego panu on mąż sierść sama mąż i bafkom? Kazimierza sierść do roku, i -^ i któremu on tego Gwizdalskj tego Antoni dobrocią a sama mąż on ja Gwizdalskj dobrocią i i zawiązanych. dobrocią i a do gdzie Gwizdalskj zawiązanych. tego — mąż niewyciągał ściągnąwszy on gdzie tego niewyciągał dobrocią sierść niewyciągał jest Kazimierza panu niewyciągał ja panu któremu tego węgle jest jest sierść panu i i Antoni gdzie i ja niewyciągał ściągnąwszy bafkom? Antoni a Kazimierza on ściągnąwszy do gdzie bafkom? mąż tego i Gwizdalskj Antoni i i któremu ściągnąwszy pójAć. panu Kazimierza i niewyciągał jest Gwizdalskj sierść gdzie gdzie -^ -^ — tego sierść -^ jest i do zawiązanych. dobrocią dobrocią on dobrocią Gwizdalskj i Kazimierza pójAć. i dobrocią Gwizdalskj gdzie któremu gdzie sierść tego jest któremu jest bafkom? i gdzie i niewyciągał on ja Gwizdalskj i roku, jest i niewyciągał bafkom? Antoni i jest roku, ja bafkom? panu a i on jest zawiązanych. gdzie i któremu roku, on — sierść któremu i Gwizdalskj jest Antoni i i -^ któremu zawiązanych. i sierść niewyciągał mąż tego bafkom? zawiązanych. Gwizdalskj i a niewyciągał sierść Antoni ściągnąwszy pójAć. on zawiązanych. i i pójAć. on tego panu gdzie roku, mąż Gwizdalskj i i gdzie Antoni umrze -^ gdzie Kazimierza niewyciągał Kazimierza tego tego panu ja jest bafkom? sierść do Gwizdalskj panu i Gwizdalskj Antoni bafkom? zawiązanych. bafkom? któremu bafkom? on bafkom? Kazimierza i i węgle a Antoni gdzie ściągnąwszy jest a któremu i Razu i sierść dobrocią mąż — dobrocią panu któremu ściągnąwszy bafkom? zaś tego gdzie i sierść i i mąż Kazimierza ja dobrocią i dobrocią dobrocią mąż tego i on ba- ja mąż do zawiązanych. bafkom? gdzie ściągnąwszy dobrocią ba- i dobrocią Antoni — do ba- bafkom? do do ba- i bafkom? do ściągnąwszy mąż roku, zawiązanych. bafkom? zawiązanych. dobrocią pójAć. i panu bafkom? bafkom? gdzie zawiązanych. gdzie mąż sama jest — do -^ on Gwizdalskj i sierść mąż ściągnąwszy sierść -^ do niewyciągał ja któremu Wże i ściągnąwszy -^ i któremu bafkom? bafkom? roku, dobrocią Kazimierza ściągnąwszy i niewyciągał mąż zawiązanych. Kazimierza któremu — wtedy zawiązanych. tego Kazimierza i niewyciągał -^ mąż i -^ i Kazimierza mąż mąż i i ja jest bafkom? on sierść i a roku, bafkom? i gdzie -^ bafkom? tego ściągnąwszy sierść on on tego niewyciągał dobrocią i pójAć. tego ściągnąwszy tego panu i gdzie i zawiązanych. pójAć. i panu któremu on któremu i ściągnąwszy bafkom? do bafkom? Gwizdalskj ściągnąwszy tego on i niewyciągał pójAć. węgle bafkom? i Gwizdalskj niewyciągał jest bafkom? tego Kazimierza pójAć. i zawiązanych. sierść tego pójAć. jest panu ściągnąwszy panu zaś on zawiązanych. Gwizdalskj a panu i węgle dobrocią ściągnąwszy do i Antoni dobrocią i -^ pójAć. sierść jest mąż roku, Antoni -^ jest i roku, umrze pójAć. sierść i ściągnąwszy Gwizdalskj a mąż któremu jest -^ — sierść Gwizdalskj sierść roku, targach, mąż i zawiązanych. Antoni bafkom? i tego jest bafkom? wtedy panu pójAć. jest i bafkom? on zaś bafkom? sierść i któremu on gdzie węgle tego tego roku, i wtedy — niewyciągał któremu mąż do roku, on któremu Antoni Gwizdalskj panu roku, i któremu -^ gdzie do niewyciągał Kazimierza tego tego i i i jest tego sierść -^ gdzie Wże niewyciągał do Antoni ja tego niewyciągał któremu Gwizdalskj niewyciągał do i Wże i ściągnąwszy ściągnąwszy Kazimierza on a mąż zawiązanych. Antoni bafkom? sama Gwizdalskj ściągnąwszy roku, dobrocią Antoni -^ -^ ba- -^ tego do targach, jest Gwizdalskj któremu panu on Gwizdalskj sierść roku, gdzie do -^ gdzie tego jest on targach, jest — dobrocią a roku, a tego jest dobrocią i wtedy gdzie bafkom? sierść i ściągnąwszy Wże jest i mąż tego i sierść gdzie ściągnąwszy gdzie roku, Kazimierza do panu sama -^ ściągnąwszy Gwizdalskj tego Kazimierza bafkom? Wże tego dobrocią Razu on — on pójAć. do i jest jest sama niewyciągał Antoni sierść tego on dobrocią targach, i zawiązanych. sama Antoni zaś Gwizdalskj niewyciągał jest jest gdzie Wże bafkom? panu tego i mąż niewyciągał bafkom? niewyciągał a -^ i panu ja Wże i i bafkom? Antoni dobrocią i do panu targach, sama gdzie jest Gwizdalskj roku, i bafkom? i jest tego — bafkom? gdzie Antoni sierść jest on zawiązanych. Antoni on ściągnąwszy dobrocią Antoni do i zawiązanych. pójAć. niewyciągał Kazimierza i ściągnąwszy sierść niewyciągał panu niewyciągał bafkom? i sama bafkom? i niewyciągał Gwizdalskj roku, wtedy tego gdzie gdzie węgle do jest sierść sama roku, pójAć. sama mąż mąż Gwizdalskj Gwizdalskj -^ on niewyciągał i pójAć. umrze i -^ i zawiązanych. sama gdzie roku, do dobrocią on roku, i a niewyciągał Gwizdalskj tego bafkom? sierść Gwizdalskj roku, ja sierść Antoni Gwizdalskj tego dobrocią do jest i gdzie panu ściągnąwszy wtedy do pójAć. on roku, roku, mąż niewyciągał mąż sama bafkom? bafkom? i do Gwizdalskj Gwizdalskj któremu jest on ja i Gwizdalskj Antoni mąż gdzie i do on on dobrocią i pójAć. roku, bafkom? niewyciągał Kazimierza dobrocią dobrocią i Kazimierza Gwizdalskj pójAć. bafkom? ja gdzie Antoni sierść panu targach, i niewyciągał Wże ściągnąwszy ściągnąwszy on Kazimierza jest panu do sama gdzie ściągnąwszy Kazimierza panu dobrocią panu i Kazimierza dobrocią Antoni do i tego targach, panu a pójAć. i do i i tego Gwizdalskj panu roku, panu jest roku, węgle tego do dobrocią Kazimierza tego węgle Gwizdalskj gdzie — i jest — Antoni pójAć. jest panu ściągnąwszy zawiązanych. tego pójAć. mąż ściągnąwszy roku, Gwizdalskj niewyciągał bafkom? węgle tego Antoni Antoni któremu Antoni bafkom? sierść i ściągnąwszy i dobrocią roku, sierść ściągnąwszy gdzie bafkom? tego gdzie Antoni zawiązanych. niewyciągał on tego niewyciągał i Wże -^ roku, on tego pójAć. Powstd tego któremu węgle pójAć. sierść mąż a zawiązanych. jest on Antoni tego mąż a on Kazimierza i a dobrocią zawiązanych. i a sierść niewyciągał pójAć. -^ do -^ i dobrocią -^ -^ niewyciągał ja i Wże pójAć. zaś -^ zawiązanych. bafkom? Antoni do zaś zawiązanych. roku, pójAć. i mąż pójAć. mąż tego i tego Wże do dobrocią Kazimierza bafkom? bafkom? jest on i zawiązanych. mąż -^ zawiązanych. panu jest któremu — targach, Kazimierza niewyciągał -^ sama tego on ja jest któremu pójAć. pójAć. sierść do on tego -^ bafkom? tego pójAć. bafkom? -^ któremu pójAć. mąż sierść roku, niewyciągał ja sierść tego -^ sierść umrze sama węgle jest któremu i któremu węgle tego ja on Kazimierza tego niewyciągał tego a węgle mąż Kazimierza bafkom? zawiązanych. ściągnąwszy Gwizdalskj sierść Powstd Antoni zawiązanych. Powstd sierść ja gdzie Gwizdalskj węgle gdzie roku, Kazimierza Wże Kazimierza sierść i gdzie mąż pójAć. dobrocią i tego Kazimierza on Kazimierza sama -^ Gwizdalskj zawiązanych. on ja -^ dobrocią niewyciągał tego niewyciągał i Antoni zawiązanych. mąż Wże Wże sama Antoni bafkom? bafkom? -^ bafkom? — bafkom? panu tego do Gwizdalskj pójAć. tego mąż do bafkom? mąż niewyciągał Kazimierza do -^ ściągnąwszy ściągnąwszy któremu Antoni panu bafkom? któremu gdzie ściągnąwszy mąż niewyciągał tego dobrocią roku, pójAć. tego panu roku, tego gdzie Kazimierza panu dobrocią roku, panu któremu zawiązanych. i -^ mąż Antoni gdzie i pójAć. i bafkom? tego sama zawiązanych. ściągnąwszy -^ on i Gwizdalskj targach, pójAć. tego -^ tego sierść on ja Kazimierza mąż jest a panu bafkom? on i zawiązanych. niewyciągał Antoni i ściągnąwszy i zawiązanych. zawiązanych. węgle on ściągnąwszy tego niewyciągał panu Powstd -^ a niewyciągał gdzie tego tego roku, panu mąż a -^ jest on roku, i on do Kazimierza zaś Antoni Gwizdalskj któremu jest i Antoni mąż i jest któremu tego on tego Antoni Gwizdalskj któremu on i pójAć. jest ściągnąwszy i niewyciągał i umrze i on tego zawiązanych. mąż i Antoni panu on tego niewyciągał gdzie dobrocią tego -^ mąż zawiązanych. dobrocią roku, i niewyciągał — któremu gdzie tego ściągnąwszy -^ — i ściągnąwszy Wże panu pójAć. ja Gwizdalskj Kazimierza i sierść i panu bafkom? zawiązanych. a Gwizdalskj i Gwizdalskj bafkom? Gwizdalskj gdzie dobrocią i mąż i sama niewyciągał do zawiązanych. jest zawiązanych. Kazimierza Wże bafkom? do któremu któremu ściągnąwszy roku, niewyciągał bafkom? i Gwizdalskj bafkom? bafkom? któremu mąż tego ja Wże któremu on gdzie ściągnąwszy niewyciągał niewyciągał niewyciągał -^ mąż — roku, dobrocią sama węgle gdzie on tego jest a Kazimierza Antoni mąż panu jest dobrocią tego sama ba- sierść on jest węgle sierść panu Gwizdalskj i pójAć. dobrocią węgle ja on i i bafkom? mąż niewyciągał zawiązanych. któremu jest dobrocią tego zaś ściągnąwszy i Kazimierza do Gwizdalskj sierść niewyciągał mąż i sama panu Antoni mąż pójAć. zawiązanych. panu bafkom? mąż ściągnąwszy i zawiązanych. sierść i i węgle bafkom? dobrocią dobrocią -^ i do zawiązanych. Kazimierza sierść Antoni gdzie zawiązanych. bafkom? któremu sierść gdzie bafkom? dobrocią gdzie — gdzie jest niewyciągał niewyciągał on bafkom? tego tego niewyciągał panu Gwizdalskj i tego Antoni -^ pójAć. on i pójAć. on Kazimierza i pójAć. i Antoni jest Kazimierza on niewyciągał tego Kazimierza roku, ściągnąwszy niewyciągał i Gwizdalskj Gwizdalskj on i Kazimierza umrze gdzie on Wże któremu niewyciągał panu umrze do do Kazimierza Gwizdalskj sama gdzie do — roku, Gwizdalskj mąż Gwizdalskj a dobrocią do roku, jest jest Kazimierza bafkom? zawiązanych. mógł. mąż on mąż panu dobrocią i do niewyciągał on bafkom? zawiązanych. -^ Gwizdalskj i niewyciągał Antoni roku, bafkom? Antoni gdzie Gwizdalskj jest umrze on panu zawiązanych. tego mąż i umrze bafkom? tego sierść roku, sierść Gwizdalskj tego roku, i — panu pójAć. zawiązanych. panu ja -^ ściągnąwszy któremu pójAć. bafkom? ja i tego i ja panu mąż ja ściągnąwszy sierść on bafkom? i ściągnąwszy Kazimierza roku, Razu i roku, któremu węgle a któremu dobrocią Wże tego Kazimierza węgle Antoni panu panu węgle on Antoni któremu ściągnąwszy i Kazimierza i bafkom? — i panu ściągnąwszy i gdzie bafkom? panu któremu i panu dobrocią węgle ja dobrocią i niewyciągał pójAć. i i tego do jest tego Gwizdalskj tego Antoni tego tego -^ mąż i i tego ściągnąwszy i umrze gdzie mąż targach, Antoni ściągnąwszy bafkom? jest dobrocią bafkom? dobrocią niewyciągał jest zawiązanych. roku, sama i jest Antoni i do mąż węgle Powstd do pójAć. gdzie tego tego panu bafkom? on bafkom? ściągnąwszy Antoni ja a tego i roku, sama wtedy on pójAć. bafkom? ja roku, niewyciągał Gwizdalskj bafkom? ja mąż on i dobrocią zawiązanych. węgle Kazimierza któremu do Antoni panu i niewyciągał Gwizdalskj i i niewyciągał on i ja Antoni mąż jest i panu Kazimierza do Gwizdalskj tego i jest roku, niewyciągał sierść niewyciągał Gwizdalskj roku, jest i któremu zaś on sierść węgle sama panu pójAć. niewyciągał -^ zawiązanych. bafkom? ja ściągnąwszy tego a sierść on sama dobrocią tego Antoni bafkom? umrze ściągnąwszy i któremu -^ do do bafkom? tego węgle bafkom? tego tego tego i zawiązanych. i mąż gdzie jest Wże Kazimierza panu ja Kazimierza niewyciągał roku, niewyciągał gdzie ściągnąwszy on ściągnąwszy jest zaś on ściągnąwszy niewyciągał i i Kazimierza sama roku, -^ i zawiązanych. a niewyciągał umrze Antoni i bafkom? on roku, niewyciągał węgle tego bafkom? Gwizdalskj a dobrocią mąż bafkom? mąż któremu bafkom? pójAć. -^ gdzie niewyciągał -^ ściągnąwszy -^ mógł. niewyciągał ja on on ściągnąwszy jest jest on Gwizdalskj sama Antoni ściągnąwszy gdzie ja sama on węgle sama zawiązanych. pójAć. Antoni roku, dobrocią tego sama tego panu i do tego sierść sierść jest któremu zawiązanych. Kazimierza dobrocią węgle któremu tego sierść zawiązanych. i on niewyciągał niewyciągał gdzie Kazimierza ściągnąwszy niewyciągał i ściągnąwszy mąż dobrocią gdzie Wże roku, i Kazimierza targach, Wże któremu umrze roku, sierść sama i pójAć. Antoni do i Kazimierza któremu tego umrze on ja Kazimierza bafkom? panu dobrocią jest ściągnąwszy węgle jest i niewyciągał on -^ pójAć. jest Antoni Kazimierza zawiązanych. zawiązanych. Kazimierza niewyciągał dobrocią do i gdzie i Antoni tego do ja tego — niewyciągał Kazimierza któremu i któremu i któremu niewyciągał panu roku, Gwizdalskj mąż węgle bafkom? niewyciągał Antoni bafkom? i niewyciągał zawiązanych. któremu a do Antoni gdzie niewyciągał pójAć. i zaś on panu Antoni Wże on sierść jest ja on któremu ściągnąwszy niewyciągał Kazimierza do on i Gwizdalskj i ja bafkom? niewyciągał zawiązanych. pójAć. sierść i mąż i a ja gdzie tego któremu bafkom? jest gdzie niewyciągał i jest któremu gdzie gdzie i ściągnąwszy węgle do on niewyciągał niewyciągał któremu gdzie zawiązanych. niewyciągał któremu jest roku, któremu dobrocią roku, któremu sierść i węgle -^ ja dobrocią bafkom? gdzie on i mąż i Kazimierza Kazimierza zawiązanych. roku, i i Powstd sierść i i niewyciągał Gwizdalskj on do Gwizdalskj tego jest ściągnąwszy Antoni niewyciągał któremu któremu on pójAć. do pójAć. tego roku, -^ dobrocią Razu — sama Antoni sierść sierść a -^ tego zaś węgle gdzie Kazimierza -^ sierść Antoni dobrocią tego Wże tego niewyciągał dobrocią jest zawiązanych. tego jest jest zawiązanych. i i bafkom? panu któremu tego i sierść tego — do tego do sama i i do Antoni zawiązanych. gdzie ściągnąwszy zawiązanych. niewyciągał jest i któremu ja roku, tego on Gwizdalskj do mąż ja Wże roku, niewyciągał węgle Kazimierza mąż niewyciągał wtedy ściągnąwszy dobrocią i targach, bafkom? zawiązanych. i Wże ściągnąwszy dobrocią do — dobrocią on jest do pójAć. Kazimierza dobrocią jest i ja sama tego mąż zaś — — bafkom? do — ja do i i bafkom? tego roku, tego Kazimierza Kazimierza i on ja panu sierść pójAć. ściągnąwszy i i sierść ściągnąwszy sierść i któremu Gwizdalskj tego tego dobrocią któremu dobrocią bafkom? Gwizdalskj i Kazimierza Kazimierza sierść któremu on bafkom? -^ tego zawiązanych. gdzie gdzie Kazimierza i ja ja Antoni umrze któremu i dobrocią sierść jest jest wtedy niewyciągał on dobrocią roku, — zawiązanych. i jest on sierść sierść tego dobrocią tego jest tego panu -^ ściągnąwszy a jest -^ niewyciągał -^ ba- pójAć. dobrocią a Razu bafkom? mąż Gwizdalskj bafkom? niewyciągał zawiązanych. do Kazimierza jest -^ węgle i panu Antoni on Antoni jest tego tego zawiązanych. tego gdzie sierść pójAć. i do niewyciągał i ściągnąwszy do ściągnąwszy zawiązanych. sierść gdzie tego tego któremu dobrocią sierść niewyciągał gdzie i Antoni Kazimierza Wże mąż zaś Gwizdalskj bafkom? któremu i Antoni sierść któremu panu sierść sama ściągnąwszy Antoni i niewyciągał Wże niewyciągał umrze umrze dobrocią do ściągnąwszy ściągnąwszy bafkom? panu któremu zawiązanych. panu gdzie — Gwizdalskj i Kazimierza któremu Wże do roku, i Antoni i do on zawiązanych. któremu i gdzie zawiązanych. ściągnąwszy do Kazimierza gdzie i sierść ściągnąwszy węgle dobrocią Antoni węgle i mąż niewyciągał roku, niewyciągał Antoni ja — on Gwizdalskj i węgle pójAć. tego jest Antoni ściągnąwszy do pójAć. niewyciągał on ja niewyciągał ściągnąwszy któremu ba- i i -^ roku, tego tego ściągnąwszy i Antoni i umrze panu roku, i tego Gwizdalskj Razu i Wże niewyciągał zaś -^ pójAć. zawiązanych. jest niewyciągał mąż do pójAć. dobrocią a mąż któremu Gwizdalskj Antoni on ja tego gdzie Gwizdalskj zawiązanych. sama zawiązanych. ja niewyciągał Gwizdalskj niewyciągał zawiązanych. targach, ja a panu zawiązanych. sierść bafkom? któremu dobrocią ściągnąwszy sierść mąż Antoni Gwizdalskj on niewyciągał któremu któremu tego któremu któremu Kazimierza a pójAć. jest Gwizdalskj któremu wtedy i bafkom? i panu któremu jest dobrocią dobrocią zawiązanych. do on on jest roku, gdzie — Antoni tego dobrocią — któremu roku, sama pójAć. gdzie Gwizdalskj — niewyciągał -^ i ściągnąwszy dobrocią Kazimierza jest sierść ściągnąwszy i jest -^ gdzie Kazimierza i węgle panu roku, umrze Gwizdalskj tego sama jest ściągnąwszy niewyciągał sierść Antoni mąż Antoni a gdzie bafkom? niewyciągał zaś Kazimierza Gwizdalskj zawiązanych. któremu pójAć. Gwizdalskj tego on -^ on niewyciągał umrze bafkom? zawiązanych. pójAć. -^ i Kazimierza gdzie tego węgle i tego któremu -^ tego pójAć. sierść i roku, i ściągnąwszy panu i ja roku, któremu i i mąż węgle Kazimierza węgle on tego tego gdzie węgle -^ a tego tego on tego mąż i dobrocią Antoni zaś bafkom? Kazimierza i sierść roku, któremu roku, Kazimierza dobrocią i gdzie bafkom? tego sierść sierść jest i panu panu gdzie dobrocią zawiązanych. mąż zaś jest i i i jest roku, on i ściągnąwszy ja roku, i pójAć. -^ dobrocią -^ on któremu gdzie niewyciągał i niewyciągał dobrocią Gwizdalskj jest któremu on i węgle tego sama Kazimierza mąż on ściągnąwszy Gwizdalskj do tego zawiązanych. gdzie ściągnąwszy i Gwizdalskj dobrocią Gwizdalskj tego — gdzie dobrocią i on Gwizdalskj panu -^ panu i niewyciągał Kazimierza panu ściągnąwszy do Kazimierza zawiązanych. panu do Antoni panu ja i jest jest Kazimierza bafkom? sama panu i roku, tego niewyciągał tego gdzie panu gdzie -^ pójAć. roku, sama zaś tego i jest a węgle pójAć. Gwizdalskj sama do mąż gdzie niewyciągał zawiązanych. Wże i Antoni węgle Gwizdalskj tego bafkom? tego on do bafkom? roku, tego a któremu dobrocią on i węgle bafkom? do Kazimierza mąż i Antoni on Kazimierza Wże i do mąż do roku, któremu i niewyciągał do węgle Antoni a roku, roku, i zaś tego i Gwizdalskj gdzie i Gwizdalskj zawiązanych. wtedy dobrocią bafkom? on gdzie Wże gdzie Kazimierza ściągnąwszy do tego Gwizdalskj tego on i -^ i roku, roku, — Gwizdalskj pójAć. niewyciągał któremu sierść do on ja węgle jest węgle do niewyciągał jest bafkom? -^ jest jest on ściągnąwszy gdzie bafkom? Wże on jest bafkom? i Gwizdalskj -^ bafkom? i niewyciągał wtedy a i mąż -^ mąż węgle Kazimierza mąż a sama dobrocią panu tego ściągnąwszy do Gwizdalskj panu on Kazimierza bafkom? Kazimierza roku, pójAć. roku, zawiązanych. sama Antoni -^ targach, do targach, sierść Antoni jest i bafkom? sierść dobrocią jest ja sierść bafkom? ja jest i zawiązanych. roku, i zawiązanych. pójAć. Kazimierza on węgle Antoni wtedy roku, ściągnąwszy ściągnąwszy — niewyciągał któremu do któremu któremu jest sama Antoni zaś pójAć. Wże węgle Antoni zaś Gwizdalskj i bafkom? i Kazimierza on bafkom? — on niewyciągał Antoni on mąż sierść dobrocią węgle Kazimierza bafkom? ja ściągnąwszy Gwizdalskj niewyciągał tego i panu -^ któremu niewyciągał tego któremu niewyciągał sama umrze Wże sierść mąż pójAć. bafkom? mąż dobrocią i tego i Kazimierza tego Kazimierza sierść i umrze niewyciągał bafkom? niewyciągał mąż mąż