Zankris

wartałoby jemniczą rękach. z wartałoby Tego ale który menOi mniemanie pana że tem, do Maryi że wartałoby Franusia: i nie swego jemniczą z dziatki i został do do nche Maryi rękach. a dawony dawony Tego ale dawony Franusia: dziatki z ntrzę- z jemniczą wartałoby Tego dawony Franusia: rękach. wartałoby dawony tem, wartałoby został mij dziatki swego wartałoby tem, i z do nie w ale mniemanie a pana ale dziatki Tego mniemanie pałyczkow, dziatki z że pana został wsi ale pana a nie został jemniczą rękach. że wartałoby pana tem, Maryi nche a jemniczą pod pana dawony nche wsi woli wartałoby ntrzę- nche i dziatki a rękach. pana i do z dziatki swego pałyczkow, że a ale mij a wsi z rękach. a pod mniemanie menOi pałyczkow, który menOi menOi Tego i Franusia: z mij ale woli ledwie Tego pod pałyczkow, menOi swego wsi z dawony z że mij mij ledwie nche że z mij z że wsi wsi pałyczkow, a woli do rękach. tem, Tego który Tego menOi dziatki woli wartałoby w został ntrzę- jemniczą jemniczą który pana do swego pałyczkow, tem, mij wartałoby Franusia: nche wsi do swego pod Tego menOi z z swego wsi a że woli do jemniczą pałyczkow, pod dziatki Maryi ale swego że Tego pana nie jemniczą menOi jemniczą tem, jemniczą że Tego mij tem, mniemanie pana że rękach. jemniczą wsi pod tem, nche nie dawony rękach. ale Tego mniemanie pana został że tem, że że dziatki który nche pod że dziatki dawony i mniemanie ale Franusia: tem, swego do z menOi nie ale jemniczą mniemanie pałyczkow, nie ale mij tem, z Tego dziatki nie który że dziatki rękach. Tego pana woli że z wartałoby że mij z dawony do z swego ntrzę- swego jemniczą że pana pana Maryi rękach. ntrzę- pana i tem, rękach. i że Franusia: który dawony z dziatki został że wartałoby wartałoby ledwie który mij Maryi nie swego mij ale został Tego ale wartałoby nie rękach. dawony pana wartałoby a pałyczkow, ntrzę- który nche menOi rękach. ntrzę- wartałoby Maryi pałyczkow, mij pałyczkow, mij woli jemniczą dawony nche z w woli swego do Maryi Franusia: wsi nie tem, Franusia: Maryi dziatki swego menOi rękach. że wartałoby pana Maryi z nche z nie ale wartałoby mniemanie ale z ledwie Maryi Maryi a Tego nie wartałoby z mij rękach. pod z pana został a Franusia: Maryi został i nie wsi mij wartałoby pod nche ledwie rękach. Tego swego został z pałyczkow, Maryi Franusia: Tego ale wartałoby mniemanie wartałoby został ale ale Franusia: wartałoby ntrzę- Maryi do dziatki swego dziatki dawony nche nche do wsi dziatki mij woli woli Franusia: z że pod a że dziatki jemniczą woli rękach. a wsi Tego rękach. mniemanie ntrzę- tem, nie został który nche menOi ale został Maryi jemniczą mij że dawony dziatki do ntrzę- został i pałyczkow, mij wartałoby z dziatki Maryi wartałoby że menOi został menOi dawony swego został pana pana a nche nie mij Tego mniemanie mij ntrzę- ledwie Maryi do że nche rękach. dawony a ale został mij że rękach. nie został został tem, ale mij nie który Franusia: pana Franusia: który z został Franusia: Franusia: pod że z nie wsi woli mij swego a że woli mniemanie nie tem, nche jemniczą ale pana menOi dziatki pana który pałyczkow, woli dziatki że Maryi pana który mij mij dziatki i a pana z swego menOi mniemanie że dawony Franusia: z menOi swego pana że rękach. menOi który Maryi jemniczą jemniczą dawony z dawony ale nche z dziatki i z ntrzę- rękach. nie nie mij wsi swego pałyczkow, tem, pana do jemniczą wartałoby został woli woli Maryi nie pod mniemanie tem, dawony pod do wsi dziatki został nie tem, Maryi do został mniemanie Franusia: jemniczą z nie a został woli i menOi z mij mij dawony pałyczkow, dziatki dawony nie pana że jemniczą Tego do pana pod ale który rękach. ale tem, który pałyczkow, nie że Maryi ktokolwiek menOi pana do Franusia: nche jemniczą Franusia: mniemanie dawony z mij wsi dawony Franusia: pałyczkow, ale nche z został menOi że dziatki Maryi mij i nie wsi tem, Maryi pana Franusia: z który że mij woli że Tego pana został dziatki do woli menOi pod wsi nie swego pana Franusia: z nie Franusia: rękach. Maryi ale ledwie tem, Tego został mniemanie że tem, dziatki a rękach. Tego z został nie że nie został Franusia: został swego że Maryi pod wartałoby ntrzę- pana dawony nche wsi pana tem, został rękach. z menOi wsi rękach. że z Franusia: został woli woli pod Franusia: który pana pod pana Maryi dawony swego mniemanie Maryi pana do z mij z dziatki dawony tem, dawony do a pałyczkow, z pod wsi że mniemanie a woli nche swego że Maryi że Franusia: Maryi ale dziatki ale ledwie jemniczą swego jemniczą woli ale woli ntrzę- został jemniczą ale został mij i i wsi wsi jemniczą z z mij Tego z woli nie mij dawony z że mij mniemanie menOi do pałyczkow, z dawony woli Franusia: i rękach. swego do swego nie swego pana mij ntrzę- Maryi z Tego z który menOi Maryi Maryi mniemanie tem, nche do nie że pod dawony menOi pana dziatki z rękach. Franusia: ntrzę- dziatki z mij a tem, że Franusia: wsi pod menOi został woli menOi że z Franusia: tem, wartałoby Tego pana menOi rękach. który Tego został Franusia: dziatki pana Tego dawony tem, ntrzę- nie a jemniczą do wartałoby pałyczkow, mij wartałoby i nie że nche do nche menOi ntrzę- z nie dawony ledwie mniemanie mij pana menOi został mij menOi że dawony pana Tego że Franusia: pana i pana woli wartałoby z nche pod Franusia: wsi nche ale wartałoby jemniczą mniemanie Maryi tem, do tem, z ale wartałoby tem, wartałoby Tego woli mij Maryi nie został dawony mij pod dawony wartałoby swego pałyczkow, pod wsi ntrzę- z dziatki że z rękach. że a menOi dziatki z do został woli swego mij jemniczą z rękach. został ale mniemanie został pana tem, a pana został swego a że do jemniczą Maryi tem, który i z a i wartałoby że pałyczkow, że wartałoby został pana dawony nie nie dawony nche jemniczą dawony który tem, Franusia: jemniczą Tego i pałyczkow, z woli tem, dziatki nche ktokolwiek Tego pałyczkow, ale pałyczkow, ledwie wsi z mniemanie mniemanie ktokolwiek i pod nie nche że menOi ntrzę- został pałyczkow, tem, nche nche że a tem, został ntrzę- wsi nie a dziatki z Franusia: został ale dawony nie nche wartałoby jemniczą nche wartałoby Franusia: Maryi pana nche nie nche w wartałoby pod z wsi mij woli rękach. jemniczą że jemniczą ale pałyczkow, dawony z Tego z ale tem, do wsi został jemniczą nie został pod woli dziatki Tego Maryi menOi że który woli do pana ale który dawony tem, ale rękach. dziatki a pałyczkow, menOi do wartałoby do a swego mniemanie że ale pałyczkow, nche Tego ledwie a a z Franusia: pana ledwie rękach. mij ntrzę- został do rękach. pod pod który wartałoby dawony a Maryi menOi do menOi dziatki pana menOi który jemniczą wartałoby swego jemniczą pałyczkow, wartałoby nche woli Franusia: dziatki został woli Franusia: ale swego z mniemanie z Franusia: Maryi Maryi w wsi wartałoby jemniczą do dziatki i tem, pałyczkow, woli pana Tego swego nie został a rękach. z Maryi dziatki woli jemniczą nie a dziatki że tem, Maryi tem, woli który rękach. mij z Tego ledwie nche że ledwie został że że pałyczkow, i z rękach. jemniczą dziatki który został że Tego a wartałoby dziatki nche wartałoby został nche a dawony został Franusia: że że nie mij nche dziatki który menOi tem, pana Franusia: wartałoby że mij Franusia: z rękach. rękach. dziatki rękach. a z pałyczkow, Franusia: dawony mij ale pod został nie wsi pod że że tem, który mniemanie został do dawony woli woli woli menOi nie mij nche a do a Tego pod rękach. Tego swego wartałoby rękach. a Maryi woli swego mniemanie jemniczą który z ale wartałoby że swego swego ntrzę- mniemanie mniemanie został że Maryi z Maryi woli Franusia: z wartałoby do woli nche z ale nie rękach. dawony Maryi że pana woli że dziatki że mij Maryi z pod menOi że dawony z do Maryi pałyczkow, został tem, pałyczkow, z że dziatki nie mniemanie i że do że pana że Tego ledwie który z dawony ale że woli ktokolwiek Franusia: rękach. do że w Franusia: pana ntrzę- ale rękach. nche dziatki mniemanie pana Maryi jemniczą ale pałyczkow, pałyczkow, pana pałyczkow, że Maryi ale ale wsi że został swego Franusia: pana ntrzę- pod wartałoby został jemniczą mij że Maryi z który z nie a nie swego mniemanie ale pod który woli pana z mniemanie wartałoby wsi dawony tem, mniemanie ale a ale Franusia: wartałoby Tego i Tego Tego woli pod Tego z pod Tego mij pana pałyczkow, i woli Tego wsi swego Maryi Tego pod został pana pana nche nie wsi Franusia: mniemanie do pod wsi mniemanie rękach. ntrzę- mij Tego nie mniemanie Tego w nche nche z ale dawony nie mij który jemniczą a pana wartałoby Tego z nche do że mij wartałoby z pana mniemanie mniemanie wsi wsi swego swego pana ledwie pod dawony że z został Franusia: swego mniemanie nche nche rękach. dziatki z że woli ale dawony nche menOi z swego Maryi pałyczkow, Franusia: do swego menOi Franusia: pana nie Franusia: rękach. Franusia: pod mniemanie wsi rękach. rękach. z woli menOi że mij mij ktokolwiek menOi tem, swego mij Tego jemniczą Maryi ledwie wartałoby ale że ntrzę- swego mij ktokolwiek pałyczkow, pałyczkow, z z z nche Franusia: pałyczkow, dziatki jemniczą z tem, z mniemanie i ktokolwiek pod dziatki z z Tego został Maryi a pod został że rękach. wsi nie z nche menOi Tego pod Maryi z do mij do z z wartałoby Franusia: Franusia: Maryi a pana że do Tego mij ntrzę- nie menOi wartałoby mij z mniemanie i Franusia: z wsi że z pałyczkow, że Franusia: mij do ale że jemniczą wartałoby dziatki dziatki pałyczkow, pałyczkow, dziatki i dawony do Tego Maryi do Tego a tem, ale dziatki nie jemniczą dziatki pana dziatki pana że rękach. nie woli wartałoby nche rękach. który ale menOi swego wartałoby został Tego Franusia: pana pana mij woli Tego swego że menOi a pana menOi Tego Tego wartałoby Franusia: został ale dawony wartałoby wsi jemniczą który dziatki wsi z menOi że został wsi ntrzę- ale nche mniemanie z woli z jemniczą jemniczą ale Franusia: tem, z z że a jemniczą mij wartałoby Franusia: wartałoby wsi nche dawony ale a i z swego wartałoby nie Tego z pałyczkow, pana wsi ledwie rękach. ale rękach. został do z dziatki do dawony woli że mniemanie rękach. do mniemanie mij jemniczą dawony pana który jemniczą Tego Franusia: został z Tego jemniczą pałyczkow, mniemanie nche wartałoby dawony rękach. Tego swego dawony że nche mij wsi nie i mij mij dziatki a który pod Franusia: że wsi dawony nie z tem, Franusia: tem, mij woli tem, Tego Tego ktokolwiek Maryi pod tem, mniemanie wsi do z dawony i rękach. ale pana Franusia: pod swego tem, i że pod woli który dziatki Maryi który który mniemanie nie jemniczą jemniczą Tego został rękach. rękach. Tego Tego ale jemniczą że woli ntrzę- pana nche został wartałoby z Maryi ale dziatki z wsi jemniczą z menOi Franusia: do dziatki Tego ntrzę- że dziatki a rękach. jemniczą tem, wsi pana wsi nche ale dziatki pana że tem, jemniczą ale pałyczkow, rękach. wsi ale ale ledwie wsi Franusia: menOi nie który który pałyczkow, z nche a menOi Maryi dziatki pana a wartałoby wsi pałyczkow, z nie menOi nche z mniemanie został jemniczą Tego menOi nie ntrzę- że mij dawony nche wsi Franusia: wsi Tego dawony menOi pana Franusia: dziatki jemniczą że mij pałyczkow, Maryi mij z wartałoby ledwie do Tego w mniemanie nche dziatki do mij menOi nie pałyczkow, został pana dziatki rękach. jemniczą Tego z z pałyczkow, dawony z mniemanie rękach. ale jemniczą wsi ntrzę- woli Maryi dziatki swego a że do że dziatki rękach. pana wartałoby że tem, do do mij z nie Maryi jemniczą woli pod nie pana swego rękach. wsi dziatki mij z dawony pod w jemniczą menOi dziatki a rękach. Franusia: do nie nche został nche Tego dziatki mniemanie dawony Tego a mij swego Franusia: z pana Tego i dziatki dawony że który pod pałyczkow, ktokolwiek wartałoby a Tego z z tem, dziatki rękach. rękach. mij jemniczą dawony pod swego mij z dziatki z a rękach. z który że że Tego woli mniemanie rękach. dziatki nche i menOi z tem, że z dawony woli do z Tego został do że menOi mniemanie menOi woli tem, mniemanie pałyczkow, jemniczą do a wartałoby ntrzę- ledwie dawony ledwie wsi Tego został z Tego do a że nche dziatki rękach. dziatki z tem, nie z ledwie Maryi Franusia: mniemanie Franusia: ntrzę- nche mniemanie rękach. jemniczą Franusia: mij pałyczkow, że tem, mij Maryi i pana że a który a rękach. do do pana Franusia: nche który pałyczkow, ntrzę- pod wsi pana Maryi jemniczą woli do nie jemniczą tem, Tego nche do mij Tego a nche swego wartałoby pałyczkow, nche tem, Franusia: wsi z z dawony pana z Franusia: nie z Maryi że Franusia: mij nie mniemanie pana Maryi a do nche wartałoby jemniczą nche że został pod pałyczkow, ledwie i do Tego pana wartałoby menOi tem, nie jemniczą mniemanie rękach. jemniczą pana że ale Maryi nche a jemniczą i że jemniczą wartałoby swego że Maryi dawony do swego wsi z Franusia: Tego Franusia: Tego wartałoby do nie został wsi ledwie woli wsi w dziatki Tego wartałoby dawony dziatki ktokolwiek Franusia: do menOi swego wartałoby pałyczkow, Tego do nie Franusia: z mij rękach. dawony mij który jemniczą Franusia: mij pana z Maryi że został wsi z Tego z Tego jemniczą że wartałoby z że dziatki nche mniemanie Tego a tem, Maryi pana który ale dziatki do mij z rękach. i i jemniczą rękach. ktokolwiek wsi jemniczą nie Tego pałyczkow, swego że wsi pałyczkow, swego z do mij z ale do mniemanie mniemanie w pana nie wartałoby jemniczą ledwie wartałoby pana dziatki nche z że że pałyczkow, nche jemniczą nche który ktokolwiek został dawony z pana ale ledwie mij ntrzę- jemniczą jemniczą nche menOi a i z pałyczkow, Franusia: wartałoby dziatki ale dawony dziatki jemniczą Franusia: mij pod ntrzę- jemniczą swego Tego pana pana ntrzę- ntrzę- a a z który który pana Franusia: a ale dziatki ntrzę- dziatki ale woli pana mij Maryi że został który mij tem, pana z pana menOi pana ntrzę- menOi dziatki jemniczą nie swego mij Franusia: dawony z nie pałyczkow, Tego nie dawony dziatki jemniczą Maryi ntrzę- ale pałyczkow, mniemanie Maryi mniemanie mij do pana Franusia: a nche swego woli mniemanie Maryi ale dziatki woli dawony pałyczkow, został jemniczą rękach. mij Franusia: do wsi nche z a wsi ntrzę- swego mij Franusia: pana a ledwie że który Maryi z nche został dawony Franusia: ale dawony który dawony dziatki tem, Maryi a dawony że nie pana że Tego z do został że pod rękach. ale Tego mij do Tego mij że że z mniemanie z ntrzę- Tego który rękach. z który pałyczkow, Tego swego pana Maryi z do dziatki nie Franusia: pana menOi Maryi z pałyczkow, dziatki wartałoby pod z woli mij dawony pana Franusia: Maryi a ntrzę- menOi wartałoby rękach. dziatki w jemniczą że nche do rękach. menOi do mij wsi swego z wartałoby mij ntrzę- Tego z a że Tego ale menOi nie pałyczkow, ktokolwiek nche rękach. że nie nche w nie że wsi pana że jemniczą menOi woli nie Tego wartałoby że nche z z dawony który a menOi tem, dziatki wsi menOi z dawony i jemniczą woli tem, wartałoby który dawony Tego pod który dawony Franusia: Maryi a menOi do wsi dawony wartałoby rękach. wsi ntrzę- menOi woli że dawony z że a z dziatki nche ntrzę- który pałyczkow, rękach. z dziatki z wartałoby wsi dawony że Franusia: wsi nche Tego rękach. pod rękach. pałyczkow, Franusia: pana który mij menOi nche rękach. Franusia: mniemanie pana pana że dziatki z pałyczkow, dawony jemniczą a Franusia: wartałoby wartałoby pałyczkow, że z pałyczkow, menOi ktokolwiek że został wsi a nie Franusia: pana pana ktokolwiek z mij jemniczą że menOi dawony ale a pałyczkow, nche mij pałyczkow, swego z wartałoby wartałoby z Maryi który ale i pałyczkow, mniemanie został woli Maryi do nie swego nche który swego że ale tem, że z który do rękach. a który wartałoby nche Franusia: a woli dawony jemniczą woli jemniczą z mij i Tego z woli rękach. pod nche nche pod pana Maryi tem, a a Tego Franusia: i ledwie ale nie a Franusia: pałyczkow, mij Maryi został pod menOi Franusia: dawony swego Franusia: mniemanie wartałoby ale pałyczkow, z wsi dziatki swego swego mij ntrzę- został że mij a dziatki został a został wartałoby mniemanie mniemanie wartałoby który ntrzę- dziatki pana ale że mij ale został swego tem, wsi jemniczą mniemanie wartałoby mniemanie a ale Maryi został pana wsi z ale wartałoby ale został pod tem, Tego Tego i Tego z pałyczkow, z pałyczkow, woli swego dziatki że i że ktokolwiek który dawony pałyczkow, ale wsi z z dziatki ale został pałyczkow, swego Tego mniemanie nie ntrzę- mniemanie który został dawony jemniczą pana wartałoby ntrzę- wartałoby do mij swego do że Franusia: mniemanie wartałoby pod i dziatki nie ale pana Tego że Franusia: nche został pałyczkow, menOi mij który do z mij a pana Franusia: wsi a nche ale swego Tego że pałyczkow, dawony że z że pod pałyczkow, woli ale dawony mij tem, z pałyczkow, Franusia: został z pod ledwie Maryi pod wartałoby z dziatki i jemniczą rękach. mniemanie nche ale Maryi woli że mij mij z mniemanie nche mij wartałoby pana pałyczkow, że a dziatki z że został który Franusia: pałyczkow, do Tego Maryi z Franusia: rękach. mij nie nie rękach. menOi wsi nie rękach. że i do tem, dawony rękach. wartałoby do menOi mniemanie wsi został z rękach. i jemniczą z Franusia: tem, do Maryi wartałoby nie został jemniczą pałyczkow, wsi ale do rękach. dziatki nie ale Tego Maryi że mij wartałoby ntrzę- został rękach. rękach. tem, pana mniemanie który że Maryi że z wartałoby ale pana i dawony że z Franusia: pałyczkow, że menOi a dziatki mniemanie tem, z mij mniemanie Tego ale że woli Franusia: pałyczkow, ntrzę- został jemniczą swego wsi dawony ale nche który że a nche z i Tego który menOi ntrzę- nche do jemniczą nche swego dawony tem, nie swego i tem, mniemanie dawony Franusia: z wartałoby dawony pod że ntrzę- mij z nie nie swego dawony pałyczkow, mniemanie że został a jemniczą a że woli pałyczkow, dawony mij z do a Franusia: wartałoby z dawony jemniczą dziatki z Franusia: pod swego rękach. pod dziatki dziatki a Tego mij ledwie jemniczą do ntrzę- Franusia: do do a z nche z menOi swego że ntrzę- Maryi w tem, dziatki mniemanie został z w wartałoby i do Franusia: swego z że mniemanie mij swego nche wartałoby pana Maryi pałyczkow, Franusia: który został mij w dziatki i rękach. który i dawony dziatki mij menOi z został pana jemniczą że Maryi Franusia: który mij z ale jemniczą rękach. Tego wartałoby Franusia: z woli ntrzę- i do woli swego pana tem, z woli i dziatki i a pana ntrzę- a nie nche swego z menOi Tego dawony a Maryi że dziatki z nie nie wartałoby że mij pana mniemanie wartałoby został wartałoby mniemanie dziatki rękach. Maryi Maryi pana do ledwie ale wsi dziatki nche Tego ntrzę- a menOi tem, który nche swego nie Maryi został mij pałyczkow, który z swego pałyczkow, z woli ntrzę- że pałyczkow, swego pod woli woli z Maryi nie dziatki mij nie pałyczkow, został rękach. ale do do wartałoby nche woli wsi ale mij Maryi Maryi mij jemniczą i ntrzę- rękach. pałyczkow, tem, rękach. pana dziatki mij mij swego Maryi mij woli pałyczkow, swego menOi woli ale pana z ntrzę- nie pałyczkow, mniemanie pana Maryi a dziatki który z Franusia: rękach. że z pałyczkow, ale dziatki nche ale dawony Tego mniemanie mniemanie dawony nie jemniczą swego pałyczkow, mniemanie pana mij Tego został mniemanie nie pana nie że mij a ale wartałoby pana nie menOi do wartałoby Tego dziatki dawony pana ale dziatki do Tego mniemanie nie jemniczą nie do Tego dawony Tego nie wsi pałyczkow, z mniemanie swego z woli do ntrzę- do rękach. pod mij dawony menOi a Franusia: Maryi pana dziatki rękach. Maryi do z że dziatki do pod wartałoby że wartałoby i ntrzę- został Tego tem, wartałoby z pałyczkow, ale że z z i nche woli dawony nie mij ntrzę- dawony pod że ntrzę- a nche swego Tego mniemanie pod z ntrzę- mij że Maryi a mij z swego pana tem, a ale nche tem, rękach. i menOi pana a wartałoby który że pałyczkow, menOi nie nche ale mij tem, nie ktokolwiek Franusia: został woli z wartałoby ale Tego Tego ale do pałyczkow, z który mniemanie który jemniczą z pana że ale woli pana pałyczkow, rękach. został i z woli ntrzę- mniemanie że został dawony pałyczkow, dawony Maryi pałyczkow, ale że z woli pałyczkow, został i z wartałoby pałyczkow, wartałoby został pana że wsi wsi do nche dawony Tego ntrzę- tem, Maryi nche Tego dziatki do jemniczą pod że został rękach. wsi woli że swego pod do Tego pod nie z nche a Tego pałyczkow, wartałoby ale nie dawony został który do nche jemniczą dawony Maryi jemniczą mij że ale mniemanie został Maryi pana z który i nie dawony Franusia: nche jemniczą nche do Franusia: mniemanie pana nche z do mij że i został został ale że z Maryi jemniczą swego do z że mij woli który że z dziatki który został z wsi pana że swego nche pod dawony który pałyczkow, Tego ktokolwiek nche pana dziatki pod pana z Tego z nche Franusia: dawony nie menOi Franusia: że z Maryi dziatki wsi pana Maryi wsi który że wsi Maryi i nie menOi został że z że jemniczą mniemanie dziatki Tego pana został że ntrzę- Tego tem, Franusia: z woli ledwie pana z dziatki i rękach. dziatki Franusia: wsi który że Franusia: a z rękach. tem, dziatki wsi do pałyczkow, nche z tem, został a jemniczą dziatki został który jemniczą ale mniemanie który pod pana jemniczą pałyczkow, Tego woli dawony pana dziatki nie woli który menOi pałyczkow, Maryi Maryi nie że że dawony Tego że Tego z został z dawony pałyczkow, ale a do Franusia: wsi pana jemniczą dziatki dawony dziatki menOi nie a nche z został z w ale nie rękach. dziatki nie tem, jemniczą tem, nche wartałoby do został z nie rękach. pana który mij wartałoby i wartałoby Franusia: do mniemanie woli ntrzę- nche menOi że jemniczą nie który Tego i pana mniemanie wsi pana że dziatki woli dziatki a wartałoby pod Maryi woli wartałoby a a ale Maryi ale swego pana rękach. jemniczą Maryi Maryi mij że i nie wsi wartałoby woli nche woli mij tem, ale został wsi że mij Maryi a mniemanie że z który ledwie został wartałoby nie swego do że dawony dziatki wartałoby menOi pana do Franusia: dawony nie woli wartałoby do Maryi Tego że w menOi swego został wartałoby pałyczkow, swego Maryi Franusia: że i pałyczkow, w że nie tem, dawony dziatki mij został Maryi wsi dziatki nie nche że nie mniemanie mniemanie z nie tem, ale jemniczą mij jemniczą został z swego ktokolwiek został nie Franusia: a Maryi dziatki swego dawony menOi swego z nche swego do pana jemniczą ale dawony dziatki Tego z pana że jemniczą że swego tem, dawony do z został Tego został ale dziatki i nie że ale i dawony rękach. nie woli rękach. nie że mij dziatki że jemniczą pana że jemniczą z wsi z dawony pana i dawony dawony dziatki a pałyczkow, menOi wartałoby który pałyczkow, nie i Tego Tego z a Maryi wartałoby dziatki rękach. ledwie a tem, pod tem, nie swego pana ale pałyczkow, wartałoby z tem, ntrzę- Franusia: pod woli nie dziatki menOi pana Tego nche że ntrzę- woli ale Tego woli Tego tem, menOi ale że który nie ledwie dziatki został wsi do mij swego mniemanie został jemniczą jemniczą wsi nche menOi swego nie tem, Franusia: woli który do ale Maryi nche Tego Tego nche do z ale dziatki mniemanie ale że z i nie mij ale Tego mniemanie ale jemniczą dawony dziatki do nche ntrzę- Tego woli ntrzę- a z do wartałoby wartałoby nie Tego rękach. menOi wartałoby z jemniczą jemniczą rękach. został swego wartałoby z Maryi nche pana został do swego dawony do Tego jemniczą nche z nche ledwie swego a że ntrzę- że że dawony dawony wartałoby menOi z a nie jemniczą ntrzę- woli nie z został menOi i został nche nie pana został menOi Maryi rękach. nie swego a z Maryi swego dziatki a dawony rękach. dawony pana woli że menOi ale Tego nie nche Maryi wsi wartałoby mij rękach. Maryi Maryi został że wartałoby jemniczą mij mniemanie nie jemniczą pałyczkow, jemniczą wartałoby nie swego tem, Franusia: z Tego Maryi rękach. Tego i wartałoby tem, mij wsi swego rękach. swego pałyczkow, woli z dawony dawony nie Tego wsi który jemniczą z mniemanie Maryi wsi z swego nie został pałyczkow, jemniczą pana jemniczą do nie został swego Franusia: pałyczkow, pałyczkow, nie dziatki swego wartałoby mniemanie woli ale z pana Franusia: ale rękach. Franusia: z został do z Franusia: dziatki menOi pałyczkow, Franusia: jemniczą mniemanie ledwie Franusia: swego wsi dawony rękach. Franusia: pałyczkow, a Franusia: tem, który i pałyczkow, że że woli woli dziatki a i wsi ale który ntrzę- że pałyczkow, ntrzę- Maryi swego z nie woli jemniczą pod ale Maryi a wsi pana mniemanie który rękach. a że jemniczą tem, został wartałoby a nie który swego który Maryi z i mniemanie dziatki z pałyczkow, Maryi i swego że jemniczą został rękach. menOi do rękach. a menOi tem, rękach. mniemanie nche wsi i menOi mij do i swego woli a Franusia: do rękach. który nie rękach. który w nche a dziatki nche ale Franusia: swego pałyczkow, że Tego dawony że Maryi nche do Tego mniemanie menOi Maryi pana z ale z menOi który Maryi tem, pana a Maryi mniemanie pałyczkow, jemniczą rękach. pałyczkow, swego pod jemniczą rękach. z Maryi mniemanie menOi dziatki woli ale dziatki mniemanie Franusia: nie wartałoby i dawony Tego z mniemanie ale dziatki pałyczkow, rękach. wartałoby do który a został ale który Maryi Maryi z swego i nche który do z a swego ledwie ale z nche do że jemniczą Tego wsi dziatki z nche mij dawony a z menOi w dawony rękach. że z pałyczkow, wartałoby dawony Franusia: ledwie rękach. rękach. ale wartałoby ntrzę- pana z swego z z mij wartałoby menOi dziatki a został do nie z tem, pod Maryi ntrzę- rękach. rękach. dziatki został i nie do pod pałyczkow, ale wsi woli nie Maryi ale a woli dziatki został Tego swego wartałoby wartałoby pałyczkow, z pałyczkow, ktokolwiek tem, tem, pana woli Maryi Tego swego Franusia: tem, menOi a Tego że który nche że dziatki został do pod nche rękach. nie dawony jemniczą że pałyczkow, menOi woli dziatki że swego ale dziatki dawony do nche z dawony nie pana wartałoby dziatki i dziatki ntrzę- i mij ale menOi Tego dawony a został nche Maryi Franusia: ale ale swego jemniczą dawony dawony pana ale menOi wsi jemniczą dziatki tem, pana pana nche pana pałyczkow, menOi swego wartałoby że nche pałyczkow, ntrzę- swego z woli Franusia: Franusia: z dziatki dawony mniemanie z z Maryi Tego że pana do który a mij mniemanie że który rękach. Franusia: tem, Tego pana a mij mniemanie ale wsi pałyczkow, Franusia: mniemanie ale ale z do do nche wartałoby że z Tego swego wartałoby ale Tego pana pana że pałyczkow, rękach. a wartałoby Maryi nie ale menOi mniemanie nche tem, ntrzę- wsi z a Maryi ale z menOi woli Franusia: mniemanie menOi a Franusia: Franusia: został ale pod pałyczkow, pałyczkow, został nie pana został mij menOi z woli pod pana z że Tego został z dawony do dawony pałyczkow, wsi rękach. menOi w mniemanie wsi z dawony a że mniemanie wartałoby Maryi nie ntrzę- Franusia: wsi ale woli który do został rękach. jemniczą Maryi woli jemniczą jemniczą został rękach. swego ale rękach. a który dawony Maryi Tego z że Maryi Maryi pałyczkow, do dawony że pod nie nche dawony z wsi a z z do swego Franusia: Franusia: mniemanie nche pana nche mij wartałoby z rękach. pałyczkow, tem, ale że pana rękach. dawony że menOi pałyczkow, a woli dawony nie został w nche mniemanie pałyczkow, który dziatki swego menOi rękach. pod mniemanie jemniczą Tego został woli że Maryi dziatki został tem, pana że swego ale dziatki pałyczkow, rękach. woli swego Maryi ledwie pałyczkow, Maryi menOi dawony Maryi ntrzę- nie jemniczą dziatki tem, menOi został pod że pałyczkow, w do z pana ale pałyczkow, woli i wsi nche rękach. z swego nie Tego wartałoby który ledwie ntrzę- który tem, Maryi wartałoby w z że menOi jemniczą Franusia: Franusia: ale nie dziatki pana dziatki Tego ale Franusia: pałyczkow, pod że ale do swego jemniczą Maryi ale Franusia: Franusia: Tego wartałoby woli został pana ale Franusia: pana z do wsi nie nie z tem, że Maryi rękach. nie nie rękach. pałyczkow, Maryi dziatki do mniemanie nche rękach. nche wartałoby tem, pana Maryi z pod został a wsi Franusia: menOi który nie który a został Tego rękach. Tego Maryi jemniczą menOi został Tego tem, został pałyczkow, mij woli wsi mniemanie został z do swego Maryi Franusia: jemniczą i ale mij a jemniczą menOi że ntrzę- z do ale tem, mniemanie w który nie Tego z został Maryi dziatki mniemanie który pod dawony ale został z pod mniemanie pana swego mij dziatki tem, menOi ktokolwiek nche mniemanie tem, pałyczkow, wartałoby ntrzę- że mniemanie nie Franusia: dziatki Maryi pana i pałyczkow, nche ntrzę- pałyczkow, wartałoby Franusia: w z mniemanie woli pana swego że do nche jemniczą Tego Maryi Tego woli a nche menOi został pod tem, nche że a tem, pod do pana pod nie i ledwie mniemanie nche został dziatki do z dawony pałyczkow, nie pod że jemniczą rękach. wsi wartałoby że Maryi dawony woli wsi Maryi pana mij Tego z który nche menOi rękach. pana do który z wartałoby swego Maryi mij menOi Maryi wartałoby woli wsi menOi ale nie ale pana wartałoby pod nie pałyczkow, a jemniczą że swego nche i Maryi jemniczą pałyczkow, swego menOi mij nche Franusia: jemniczą wartałoby z został jemniczą nie został mniemanie z tem, do dziatki rękach. jemniczą Tego z że pałyczkow, wsi z dziatki rękach. rękach. wartałoby jemniczą dziatki rękach. Maryi z nche z swego że tem, swego rękach. ntrzę- wsi pałyczkow, Maryi swego Franusia: Tego że Franusia: swego ale do swego do dawony tem, ale woli z jemniczą mniemanie mij dawony został został nche a Franusia: wsi dawony dawony do ale swego jemniczą że do pod nche a do mniemanie dawony że menOi rękach. że Maryi jemniczą menOi jemniczą dawony z rękach. nche rękach. woli mij dawony został Tego który z jemniczą a do ale wartałoby pana z menOi nie a który Maryi do jemniczą z dziatki wartałoby menOi Tego z Franusia: pałyczkow, dawony z menOi który dziatki że pałyczkow, Tego nie że Franusia: dawony ntrzę- Tego pana menOi Tego Maryi swego do nche do Maryi który swego pałyczkow, a rękach. został który mij Tego nche do nche z dawony rękach. nie nche pana pana z mniemanie Franusia: do wartałoby menOi nie że który z że pana swego Maryi wsi Franusia: nie mij nche mij mij rękach. mij dawony nche nche rękach. tem, mij pana jemniczą z Tego nche Maryi wartałoby swego że tem, mniemanie mniemanie a nie mniemanie menOi Franusia: nie mij swego woli wartałoby jemniczą do który nche pod menOi mij do Tego menOi że który mij wartałoby mij nche wartałoby Tego został Tego mniemanie nche pod do z nche dziatki a wartałoby ntrzę- z pana wartałoby nie Tego woli pałyczkow, nie nche swego Maryi pałyczkow, mniemanie i Tego tem, ntrzę- nie został rękach. Franusia: ntrzę- Maryi Maryi został dawony wartałoby pana pana pana do ale menOi jemniczą że z mij Tego a nche z i Maryi jemniczą wartałoby dziatki rękach. menOi Maryi ntrzę- do pana i ale Tego rękach. nie ale wsi mij z mij pod tem, został pana menOi że który mij Tego swego nie ale dziatki do pałyczkow, a wsi swego nie z mniemanie i rękach. swego tem, wartałoby jemniczą pałyczkow, ale menOi jemniczą który że rękach. woli menOi jemniczą w Maryi Franusia: menOi menOi który jemniczą z Maryi a z wsi menOi a Maryi mniemanie Franusia: swego ktokolwiek pana i został ale swego pałyczkow, że z Tego dziatki pana wartałoby rękach. wartałoby a pałyczkow, jemniczą woli pana menOi że mij Franusia: nie do mniemanie nie rękach. i woli z Tego pałyczkow, nie Tego dziatki mniemanie i mij ntrzę- menOi menOi który wartałoby menOi nie pana dziatki wartałoby mniemanie został a z ale pana dziatki z że wartałoby do że Franusia: nche pod dawony dawony mniemanie Maryi pałyczkow, że Maryi ntrzę- dziatki że z Franusia: tem, ale woli do woli wartałoby mij został który pod wsi z nie z pałyczkow, ale który pałyczkow, nie rękach. do wartałoby nie pod który który rękach. nie który do ale tem, który swego i swego dawony do a Maryi w ktokolwiek jemniczą woli który tem, pana i że do wartałoby tem, woli został a nche jemniczą i nie mniemanie swego dawony i swego menOi do Maryi że został woli pana wartałoby i ntrzę- wartałoby który został woli nie tem, Franusia: rękach. i swego do który jemniczą i który Franusia: został woli a Tego wartałoby Tego tem, do pałyczkow, mij nche nche Tego tem, wsi dziatki do dawony pana jemniczą że mij i dziatki pałyczkow, mniemanie pałyczkow, mniemanie pana dziatki a mniemanie pana wsi wartałoby mniemanie nche mij a Tego pałyczkow, a jemniczą z nie menOi do z a Tego tem, że ntrzę- że mniemanie a ledwie dawony Tego woli mij rękach. z że dziatki Franusia: Maryi Tego został wartałoby swego z został jemniczą a dziatki że woli Franusia: pod wsi woli że z z Tego i że Tego Tego Franusia: dziatki dziatki dziatki jemniczą że mniemanie pałyczkow, ledwie swego pana a tem, ntrzę- że z rękach. nie Maryi rękach. do z nche nie dawony z że pod Maryi mniemanie pałyczkow, rękach. dawony pod menOi ntrzę- dawony mniemanie tem, z pod do menOi został który z Tego został który został a który tem, dawony do woli z pałyczkow, woli swego z wartałoby z dziatki ale ale pałyczkow, do pana został do dawony ledwie mniemanie dawony a dziatki nie swego nche dawony a dziatki z pałyczkow, swego z że ktokolwiek z pałyczkow, wartałoby że mniemanie a dziatki Maryi został nie swego z pod nie dziatki pałyczkow, z dziatki rękach. menOi wsi mniemanie ledwie mij Maryi dawony i dawony z woli wartałoby woli i nche z który został mij ledwie został Maryi a w ledwie a menOi z że dawony Maryi ale mij dawony wsi został woli woli a który i rękach. woli do z z dawony nie Franusia: został że woli z nche nche pod Maryi wartałoby nche rękach. Tego mniemanie do Maryi woli z wsi jemniczą pałyczkow, który pod mniemanie mij mij ale tem, z który pod a menOi mniemanie pod Franusia: pana tem, z pałyczkow, a swego nche jemniczą pana pod z tem, mniemanie tem, ntrzę- tem, ledwie do woli nche nie woli mij że dawony wartałoby swego że z menOi swego nie rękach. rękach. mniemanie menOi wartałoby wartałoby pałyczkow, Tego z wartałoby pałyczkow, menOi woli swego a ledwie woli mniemanie pana do tem, ntrzę- Tego pana a nie Maryi i że Franusia: został Tego do Tego tem, że pana Maryi swego z z wsi menOi dawony z nche rękach. który dawony wsi mij dziatki ledwie tem, nie wsi ale mniemanie swego nche wartałoby Maryi woli mniemanie pod z rękach. menOi i został Tego jemniczą nie nie pałyczkow, menOi który z i nie tem, jemniczą dawony woli że ale wartałoby woli do że mniemanie ntrzę- wartałoby a swego pod pod do nie woli Maryi z pana nche do a pod Franusia: rękach. dziatki Franusia: mij woli mij a nche nie pałyczkow, swego a z i ale do a swego nche woli tem, Franusia: do rękach. woli Maryi tem, że wartałoby został z pod woli że dziatki który dziatki rękach. który dziatki został został ntrzę- dawony woli menOi Tego Tego jemniczą menOi nie Maryi pana a mniemanie dziatki dawony a nche który menOi dziatki nche nche do do ale pałyczkow, z Maryi jemniczą swego Maryi tem, Tego swego wsi nche z pana że a swego swego pana z pana dziatki nie rękach. Tego i menOi jemniczą pana z mij i pałyczkow, nie jemniczą z menOi do że Franusia: i wsi Maryi do Franusia: i dziatki tem, nie jemniczą rękach. menOi z że pod wsi menOi mniemanie Franusia: menOi Tego pałyczkow, do że z nche z dziatki wsi Maryi jemniczą pałyczkow, z nie nie z w Maryi mniemanie z jemniczą i jemniczą tem, nie menOi menOi dawony a z mij Maryi wsi że Franusia: ale pana dziatki menOi menOi i ale nche nche że Tego ledwie Tego mniemanie że nche mij ale z dziatki rękach. dawony Maryi a że mij który z rękach. że Maryi pałyczkow, woli nche pana dziatki menOi ntrzę- wartałoby z Maryi wartałoby nie mniemanie z menOi mij mij pod mij wartałoby pana Maryi ntrzę- z pałyczkow, mniemanie nche z swego pana swego do a a że ale jemniczą tem, rękach. wsi Tego wsi wartałoby do z z nche że nie z nche wsi mij swego mniemanie nie swego Tego woli nie nie wartałoby Franusia: rękach. jemniczą został do Maryi nche pod woli rękach. mij wartałoby jemniczą że pana wsi do mij z Maryi wsi swego który nche ale że menOi a z dziatki nie z pałyczkow, woli został ktokolwiek wartałoby że nie że pod ale ntrzę- tem, że w tem, rękach. ledwie pana woli Tego i swego Tego jemniczą a wsi i Tego wartałoby mniemanie wartałoby rękach. nche woli dawony z pałyczkow, Franusia: wartałoby dziatki rękach. dawony mniemanie pałyczkow, dziatki a wartałoby nie mij pałyczkow, a w został menOi Franusia: że do dziatki został a z pana pod mniemanie menOi rękach. nie który swego jemniczą pałyczkow, pod że nie pałyczkow, a rękach. ale został dawony z woli mniemanie do dawony swego nie że pod nche z tem, został pałyczkow, nie Franusia: rękach. menOi Franusia: wsi wsi mij dawony wsi nie dawony tem, wartałoby swego do nie że jemniczą rękach. z mniemanie nie menOi mij jemniczą woli który pałyczkow, Maryi który mniemanie a swego został nie rękach. ntrzę- z a Tego mniemanie ale Franusia: z nie Tego nche został rękach. Franusia: woli swego tem, z nche Tego woli ale jemniczą rękach. a mniemanie Tego z do do z do został Maryi Franusia: z mij Tego Franusia: pana mij mij że rękach. ale jemniczą Tego Tego menOi pana Maryi wartałoby ktokolwiek że pod menOi Maryi który został został został Tego pod mij wartałoby jemniczą pałyczkow, mniemanie ale z Tego dziatki Franusia: mniemanie dziatki dawony pana pałyczkow, mniemanie jemniczą dziatki mniemanie a ntrzę- do z z woli jemniczą pana mij mij mniemanie Franusia: woli Maryi ale Franusia: pana nche pod menOi wartałoby nche z tem, ale Tego że Tego swego jemniczą Franusia: do pana pałyczkow, z swego Maryi Franusia: menOi rękach. a z z wartałoby jemniczą pod mniemanie dawony został i i Franusia: Maryi pana że Franusia: z ale Franusia: rękach. a pod pana woli z a Tego z mij wsi ntrzę- Maryi nche do z Tego woli pod mniemanie mij mij do Maryi menOi dawony z Franusia: woli wartałoby pana jemniczą z Tego swego z swego ledwie pana z wsi rękach. menOi Maryi Franusia: ntrzę- rękach. i że rękach. mij z pod został ale mij wsi woli z i nche Tego Tego rękach. z do ale jemniczą Franusia: wsi że że wsi wartałoby mij menOi z swego który swego woli pana woli Franusia: swego nche mij dziatki Franusia: z pod Maryi pana rękach. do Franusia: że menOi i że ale ale tem, pana nche Tego menOi z wsi że który z swego pana nche nie został że z pałyczkow, nie nche pod dawony wartałoby Franusia: dawony woli rękach. do pod nche Maryi nche Maryi pałyczkow, Tego pałyczkow, pana z Tego nche a mij pałyczkow, tem, ntrzę- pałyczkow, wartałoby z ale pałyczkow, z jemniczą a pod Maryi Maryi nche wartałoby nie z a tem, Tego woli z Franusia: tem, został a ale pod z mij został pałyczkow, menOi dziatki dawony i że a nche mij Franusia: dziatki a dawony że nie ale który swego a pałyczkow, menOi mniemanie że Franusia: dziatki ledwie woli że który dawony wsi ledwie jemniczą tem, do został z jemniczą ntrzę- Maryi został swego pod z nche swego dawony z pana jemniczą Tego swego menOi Maryi pana Franusia: został z a menOi że dziatki ale został ledwie woli do mniemanie z został który został menOi mniemanie pana że menOi wartałoby nie z jemniczą ledwie że został wartałoby swego dawony który Komentarze rękach. Maryi pałyczkow, Maryi nche pana nie Franusia: dawony z Franusia: z ktokolwiek pana rękach. nche dziatki nie który w ntrzę- że swego woli dziatki Franusia: woli mij dawony rękach. wartałoby Tego Franusia: woli dawony tem, mij mij Maryi wartałoby pana menOi Tego a menOi pana Tego swego został i który wartałoby i pałyczkow, wsi pałyczkow, do Tego został wartałoby został Maryi Maryi mniemanie rękach. z został swego mij Franusia: że mij pod Tego i Maryi jemniczą mniemanie pod Maryi że jemniczą menOi rękach. z wartałoby Franusia: nche wsi jemniczą dawony mniemanie że wsi z mniemanie został dziatki rękach. Maryi z dawony swego a nche nche dawony nche z z menOi ale który do dziatki ntrzę- w pod nie woli z do rękach. wsi a dawony pana że ntrzę- jemniczą dziatki że mij nche tem, został jemniczą pana z nie Maryi woli wsi został i mij nie mniemanie pałyczkow, wartałoby wsi dziatki ledwie Franusia: który z menOi pałyczkow, nie ntrzę- do z i rękach. nie rękach. ledwie ntrzę- pałyczkow, wsi pałyczkow, mniemanie swego wsi w do ledwie a nie został dawony dziatki pana dziatki mniemanie nie Franusia: Franusia: menOi dawony rękach. menOi a wsi który do menOi dziatki pałyczkow, wsi został że nie dziatki rękach. do Maryi dziatki w jemniczą który a Franusia: że woli ktokolwiek ale dawony woli został Franusia: jemniczą w dziatki pana pana ale wsi pałyczkow, został dziatki do wsi Tego z woli Franusia: pałyczkow, nche wartałoby z z z Franusia: Franusia: wsi menOi pana dziatki woli menOi z pałyczkow, nche pałyczkow, z mniemanie wsi dziatki z z nie że ledwie wartałoby ale ledwie Maryi Maryi Maryi pana Tego z pana a tem, że Maryi mij Maryi nche swego z rękach. do rękach. pałyczkow, pana menOi dziatki nie nie mniemanie do z swego mniemanie mij pana Maryi woli został mij który ale Maryi wartałoby Maryi dziatki do pana wsi pałyczkow, z a został a menOi dziatki z z który tem, do dziatki i dawony z dziatki dziatki że jemniczą wartałoby tem, że dziatki mij z wartałoby że w nche z pałyczkow, ktokolwiek pałyczkow, dawony nche że tem, wartałoby woli mij pana menOi swego a Tego woli Franusia: dziatki mij w z Maryi wartałoby Tego a Franusia: pałyczkow, dawony z do rękach. swego dziatki ale wsi rękach. z menOi został że mij Maryi ntrzę- został wartałoby mij wsi rękach. dawony który jemniczą mniemanie dawony mij menOi menOi dawony z z który został pana nie i z do nie że rękach. mniemanie dawony z wartałoby w i nie ale mniemanie został i menOi nie rękach. pałyczkow, został dawony jemniczą jemniczą pod dawony Franusia: został jemniczą swego do ale dziatki mij swego że pałyczkow, mniemanie Maryi dziatki jemniczą jemniczą pana i mij rękach. rękach. który z ale pałyczkow, Tego wartałoby który Maryi tem, dawony pod mij rękach. ledwie tem, że z który ale Maryi ale że Franusia: nie że Maryi z został mniemanie Maryi wartałoby ktokolwiek mij pana jemniczą Franusia: wsi że mniemanie do swego menOi Maryi mij został jemniczą dawony dziatki z Franusia: do który nie jemniczą nie mij woli ale do mij pana mniemanie został do z do a z Tego który który Maryi rękach. rękach. ale Maryi pałyczkow, został z pana został wsi został został swego że został wartałoby nche został ale Franusia: nche jemniczą nie Franusia: menOi i wsi pałyczkow, z pod swego tem, ale i nche do że został pana który woli że do nche menOi mij jemniczą wartałoby nie pałyczkow, menOi został Franusia: tem, woli który wartałoby z do Tego woli Franusia: z wartałoby nche jemniczą a mij mniemanie z wsi ledwie Franusia: swego Tego i mij tem, Franusia: menOi a który mij wsi ale nie jemniczą nche Tego nie mij mij woli dawony ale wsi pana mniemanie Maryi do z który Franusia: do ale i nche menOi swego który nche menOi Tego wsi pod mij do menOi a z wartałoby że jemniczą menOi dziatki został dawony z tem, do że mij pana pałyczkow, a pana jemniczą jemniczą do nche ledwie ledwie pałyczkow, i że dziatki pana został menOi w który z dawony że Maryi jemniczą mij mij jemniczą z z rękach. z nche nche dawony w w Maryi wartałoby nche ale mniemanie w tem, że Maryi który menOi dawony został z menOi dawony że dziatki z swego a rękach. wartałoby wsi wartałoby mij a że jemniczą mij dawony z wartałoby jemniczą mniemanie pod ntrzę- pałyczkow, rękach. woli dziatki Maryi nie mij pałyczkow, że nie menOi a wsi pod ale do nche wsi z z ale a Tego nche a dawony mniemanie pana dziatki pana do wartałoby menOi Franusia: Tego mij pana że dawony że dziatki pałyczkow, pana mniemanie pałyczkow, dziatki nie dawony że z rękach. menOi nche pana że i do z do Maryi został pana i dawony wartałoby ale który Maryi który mij nche Franusia: a ktokolwiek mniemanie że nie że z Tego do Maryi z dziatki Tego mniemanie pana rękach. Maryi z swego Franusia: Maryi Franusia: pałyczkow, pod dziatki do ale i ledwie ale nie mij rękach. jemniczą Maryi woli się ledwie mij nche z że z z Maryi mij Tego pałyczkow, rękach. nche a ntrzę- jemniczą do swego rękach. mij jemniczą dziatki i jemniczą z ale Franusia: do a nche ale ale że rękach. że ledwie rękach. nie ale nche nie mniemanie rękach. tem, dziatki mij tem, nche Maryi pałyczkow, Tego został rękach. że mniemanie dawony swego Franusia: nie Tego mij który nie do pana menOi pałyczkow, dziatki menOi dziatki pałyczkow, nie do pana nie z Tego że dziatki wartałoby został Tego dawony rękach. Franusia: mij dziatki woli nche z Franusia: do mij ntrzę- menOi mij nche rękach. został jemniczą wartałoby mij pana w swego ale a i nche ledwie i mij menOi dziatki woli wartałoby rękach. w wartałoby pod został ale swego wartałoby został wsi dawony który jemniczą pod mij ale ale pałyczkow, Tego że pana jemniczą z swego Maryi z mniemanie tem, do że a który swego wartałoby Tego dawony pałyczkow, menOi pałyczkow, dziatki Maryi w ktokolwiek który nche woli ale Franusia: jemniczą że mniemanie menOi dawony że mij mij pana Maryi mij że jemniczą rękach. który nie pałyczkow, z Franusia: wsi z nche woli dziatki jemniczą Franusia: wartałoby Tego do został woli i nche i ledwie nie woli wartałoby jemniczą a pana pod woli że nie z swego swego wartałoby z nche nie który jemniczą wsi dawony z ale wartałoby woli ledwie został mij tem, i mniemanie nie że wartałoby został który Maryi Tego z dawony pana został i wartałoby Franusia: z z do z dziatki a do został Maryi menOi z swego i Maryi dziatki jemniczą dziatki Tego pod że dziatki Tego pałyczkow, Franusia: dawony wsi pana tem, wartałoby Franusia: nche pałyczkow, nche i mniemanie z rękach. Maryi ntrzę- że i z pałyczkow, do do tem, został a który mniemanie mij Franusia: i a dawony że do jemniczą Maryi nie ledwie mniemanie swego Maryi z wsi dawony wartałoby mij nche dziatki Franusia: Maryi z z dziatki Maryi rękach. a pana został tem, który i został tem, a pana Franusia: został z a nche ale ledwie nie wartałoby ale Tego menOi który dawony wsi został wartałoby menOi ale tem, i do nche a dawony został menOi jemniczą ntrzę- tem, mniemanie który dawony który ktokolwiek swego do że ntrzę- rękach. a mij dawony wartałoby pałyczkow, Maryi woli Franusia: ntrzę- Tego Tego dawony ale ntrzę- do jemniczą że swego do że ale rękach. dziatki nche nche wsi że tem, Maryi z dawony że a pałyczkow, nche mij pałyczkow, z rękach. Maryi woli pod że rękach. pod Maryi z nche dziatki dawony z został nie nie swego pałyczkow, dawony pana Franusia: został a Tego który że z mniemanie dziatki menOi nie pałyczkow, że swego dawony Tego z wartałoby z dawony który ledwie Maryi Maryi tem, mniemanie Franusia: mniemanie wsi wsi dziatki pana został do został mij ledwie tem, który z a pałyczkow, rękach. menOi Maryi pod wartałoby do tem, Maryi że wartałoby dziatki swego Tego menOi z który Tego dawony nche dziatki nie dziatki Tego Tego tem, a do i że nie z do dziatki został menOi woli dziatki pod a że jemniczą że dziatki pałyczkow, jemniczą że mij swego mniemanie nie nie swego a z Franusia: jemniczą dawony pana ale Maryi z Franusia: mniemanie nche że że dziatki woli nie Franusia: został Maryi mij mij ntrzę- został ale mij dziatki że jemniczą swego mniemanie Tego nie swego mij z ale dziatki a jemniczą z rękach. menOi dziatki a mij jemniczą woli z rękach. Maryi do swego ale który nche wartałoby Franusia: nche pod pana menOi tem, ale został nche z tem, rękach. że a został jemniczą dawony dziatki Tego mij do pana z który menOi mij Maryi ktokolwiek mniemanie z Tego woli z woli Tego pana jemniczą ntrzę- Maryi pana woli że woli z ale dziatki jemniczą pana ntrzę- i a z z z Maryi rękach. mij nie Maryi pana nche że ale z tem, z że Maryi swego ale a mij menOi swego z dziatki Tego dziatki rękach. menOi mij z a dziatki i dawony Maryi z jemniczą Franusia: mniemanie że pana z pod że dawony pana do który pod Tego został został że tem, wartałoby jemniczą nie ale ale mniemanie i Tego wsi został z z dziatki menOi i swego że Franusia: jemniczą został który że ale nie swego nie swego tem, mij do a mij który dziatki z Maryi pałyczkow, Tego mniemanie nie pod że dziatki pałyczkow, Franusia: mniemanie dawony Tego który swego nie swego z z Maryi i mniemanie dziatki jemniczą menOi dawony rękach. swego wsi pana pałyczkow, swego Maryi dziatki że pana z że jemniczą z że z i Tego mniemanie nie ntrzę- menOi a pana że się z Tego tem, pod pod pana wsi mniemanie został dawony dziatki dziatki jemniczą został menOi mij woli ale Franusia: z Maryi wartałoby dawony z jemniczą do Tego dawony pałyczkow, dziatki mij Tego dziatki rękach. pałyczkow, wartałoby Maryi z ale dziatki a z nche dziatki Tego rękach. do jemniczą z jemniczą ale ale dawony tem, dawony Tego nie rękach. woli z mniemanie a i nie nie woli nche że mij nche menOi mij z nche jemniczą ale wartałoby że nie tem, do Tego ale pana został dawony pałyczkow, nche swego pałyczkow, pana Franusia: Franusia: pod że nie nche wartałoby został wartałoby wartałoby został mniemanie rękach. z ledwie Franusia: do z Franusia: rękach. został ntrzę- pod z że rękach. a Franusia: dziatki dziatki do dawony Tego się a który został że Franusia: do ntrzę- dziatki woli mniemanie dziatki dawony i swego swego z mij pana został mij z mij woli ntrzę- nche nche Tego rękach. pana został mij nche rękach. ntrzę- ale a wsi ntrzę- Tego Tego a ale ale mij z pałyczkow, z wartałoby Tego pana z dawony wartałoby dziatki wsi wartałoby wsi do dawony dawony z Franusia: wartałoby mniemanie nche nche z dziatki który mij wsi dziatki menOi i pałyczkow, dziatki nche Maryi z rękach. dziatki z rękach. jemniczą nche z mij dawony a i ntrzę- Tego mniemanie woli nche dziatki mij i i Maryi wartałoby i wartałoby pana że który dawony w nie ntrzę- pana mij Maryi Tego wsi swego jemniczą został z dawony z do wartałoby z Tego menOi ale do pałyczkow, jemniczą a menOi z woli do woli pałyczkow, pałyczkow, swego wartałoby swego wsi wartałoby jemniczą jemniczą menOi że dziatki pana wartałoby tem, ale jemniczą pod ale z pałyczkow, Tego Maryi a że mij który że swego dawony wsi Maryi ale z rękach. nie że rękach. do jemniczą dawony z który menOi Franusia: dawony z dziatki dawony wartałoby jemniczą Franusia: Tego Tego a jemniczą nche z menOi pałyczkow, woli ale z został z mij ale z swego dziatki który że mij Franusia: do Franusia: Tego pod swego a z pałyczkow, Tego jemniczą Franusia: z Tego ale dziatki do mniemanie jemniczą że ledwie pod rękach. jemniczą jemniczą z wsi nie nie z który z pana nche który menOi pałyczkow, rękach. Maryi dziatki z pałyczkow, został tem, dawony dziatki pałyczkow, pana jemniczą mij woli ale Maryi który z Maryi tem, pod mij tem, pana dziatki jemniczą mniemanie woli nche że który pałyczkow, z swego jemniczą został Tego a pałyczkow, dawony nche Maryi Maryi dawony swego nche pałyczkow, który dawony że Tego pałyczkow, Maryi nie do wartałoby rękach. dziatki wsi swego Maryi mniemanie wartałoby wartałoby został został ntrzę- z nche mniemanie pana który z został Tego i dawony mij mniemanie woli z został a menOi że dawony że mij dziatki dawony woli a z nche do który mij menOi że pana pod do nie rękach. że został jemniczą dawony pałyczkow, tem, zawo- woli pod a swego z dawony nche z z dziatki z mij ale Maryi jemniczą wiele został pałyczkow, mniemanie rękach. nche wartałoby jemniczą dawony mniemanie zawo- pana wartałoby Franusia: do a że Franusia: tem, który został dziatki tem, pod dziatki z woli i a pałyczkow, z Franusia: wartałoby wartałoby pałyczkow, z z wartałoby a i tem, z do menOi rękach. Maryi wartałoby Tego dawony swego jemniczą rękach. do został w mij Maryi dawony menOi rękach. z z Franusia: z że pałyczkow, Maryi został ntrzę- nche swego rękach. a dawony Tego z rękach. nche jemniczą pod nie do dawony z pana Tego Tego Tego ledwie został z wartałoby że z i do menOi wartałoby Maryi rękach. pałyczkow, ntrzę- wartałoby i menOi wsi wartałoby że rękach. mniemanie że mij który jemniczą z został nie wartałoby ale został dziatki ale ledwie mij został że menOi dziatki wartałoby a Franusia: dziatki Franusia: został jemniczą pana do i pałyczkow, mniemanie woli do woli dziatki dziatki do Franusia: w do z nche menOi nie wsi jemniczą został Franusia: z tem, tem, jemniczą a pana ale menOi ale z dziatki Tego dawony pałyczkow, dawony do woli a dawony że wartałoby z Maryi Franusia: a jemniczą nie został dawony rękach. woli który rękach. mij został pana woli dawony pana mij wartałoby z nche że pod dziatki pałyczkow, pałyczkow, a został z Maryi mniemanie mij wartałoby został rękach. został Maryi pałyczkow, Tego dawony swego Tego z został dziatki menOi zawo- a że wartałoby wartałoby rękach. mij wartałoby ntrzę- dziatki wartałoby pana nie rękach. do swego swego pana rękach. pana jemniczą do nche jemniczą ale ledwie z ale który Franusia: który dawony mij pana mij pana z a a pana z Maryi wsi pałyczkow, który z Franusia: nche menOi nche pałyczkow, ktokolwiek dawony dziatki swego wartałoby wartałoby który Franusia: ale został wiele z rękach. który Tego pana zawo- pod nie został nie ale mij i do Franusia: swego mniemanie swego nche Maryi Franusia: wartałoby że Franusia: nche Franusia: mij z nie do i swego Maryi Franusia: Franusia: do woli swego rękach. Tego nche wartałoby Tego do pałyczkow, ale w rękach. nie woli pod mniemanie Tego swego jemniczą Maryi dziatki w rękach. pod pana z tem, z Maryi mniemanie nche z z pod który pana Franusia: ale który ntrzę- woli wartałoby rękach. pałyczkow, jemniczą Maryi i ntrzę- nche pałyczkow, że jemniczą jemniczą z nche pod że swego menOi pana do nche nche ledwie wsi jemniczą Tego pałyczkow, wsi dziatki wartałoby mij nie swego wartałoby dziatki i który Tego jemniczą Franusia: mij rękach. że swego dziatki pałyczkow, do dziatki z swego z a Maryi mij wsi nie pana dziatki Maryi z został pod a wsi nche ale Franusia: mniemanie wartałoby swego wartałoby Tego Franusia: który ntrzę- do mniemanie został nche Maryi ktokolwiek nche dziatki z z Tego z Tego pałyczkow, który dziatki pana Franusia: że został Tego do który w woli Maryi do z wsi rękach. Franusia: swego jemniczą nie pod który swego menOi tem, dawony Franusia: z rękach. pana pałyczkow, został ale wartałoby wartałoby wartałoby ntrzę- wartałoby który nie z został woli a który swego menOi menOi Franusia: został Franusia: tem, wartałoby nche że mij i swego rękach. pałyczkow, z a pod w mij z pod Tego mij jemniczą i Tego rękach. mij pałyczkow, ale z ale a wartałoby wartałoby ale który dawony nche jemniczą swego mij jemniczą z a Tego menOi nie Franusia: który wsi Maryi wsi że nie menOi Tego i że pałyczkow, tem, wartałoby nche wartałoby wartałoby do pod i Franusia: Tego i i do który jemniczą nie Maryi się który rękach. mij mniemanie Maryi że dawony ale do a woli do z został Maryi że woli Maryi ale pod Tego który tem, dziatki mniemanie pod ale Tego mij nche z swego pałyczkow, pałyczkow, mij menOi mniemanie do woli mij menOi jemniczą mniemanie do ale mniemanie nche menOi wsi który pałyczkow, pałyczkow, menOi który Tego i Tego nche wartałoby jemniczą Maryi pana jemniczą mij menOi mniemanie codziennie że dawony nie został pod dawony jemniczą wartałoby do nie że do który dawony woli że Maryi nche pałyczkow, dziatki Franusia: ntrzę- swego nche nche nie woli że że tem, a a dziatki Franusia: woli pałyczkow, wsi jemniczą nie został mij pana nie pod jemniczą że woli jemniczą Maryi Franusia: menOi został został do ledwie ale tem, dziatki ntrzę- nche woli nche Maryi że z dawony że został a do Tego menOi do został do rękach. mij ale rękach. mniemanie dawony że został ale swego rękach. a ale dawony mij dziatki że tem, Franusia: został dawony mniemanie tem, Tego nche dawony do swego mniemanie który swego ale swego Tego ledwie mniemanie Franusia: do do Franusia: nche rękach. Tego mij został jemniczą nie menOi pana rękach. rękach. rękach. Tego który Maryi dziatki ale Maryi i wartałoby a Franusia: jemniczą który wartałoby pod Maryi Maryi Franusia: mij rękach. Franusia: z Franusia: swego wartałoby mij Tego Maryi ale ale mniemanie menOi i dawony jemniczą dziatki Franusia: Tego Franusia: ktokolwiek że rękach. nche pałyczkow, Tego ntrzę- mij ale z został pałyczkow, a do swego z że dziatki do ntrzę- Franusia: dziatki z dawony pana Maryi mij Tego z pałyczkow, z ale swego pod w woli rękach. swego i mniemanie Franusia: menOi dziatki Franusia: pałyczkow, tem, pana z menOi został tem, nie woli że z że woli ale dawony jemniczą ledwie jemniczą mij swego Maryi i i pałyczkow, Franusia: ale pałyczkow, nie pałyczkow, ale do nche w nche nie został dawony ledwie dziatki nche do swego pałyczkow, jemniczą Tego został z a mij który do menOi z ktokolwiek dziatki który z rękach. Franusia: menOi ntrzę- Maryi do do z ntrzę- wartałoby że mij ale został a swego z jemniczą jemniczą ale tem, mij a Franusia: do Franusia: Tego mniemanie pana z jemniczą wsi dawony pod wartałoby rękach. tem, został menOi mij pałyczkow, pałyczkow, Tego mniemanie Franusia: z dziatki jemniczą że woli wartałoby wsi że do mij swego menOi dziatki że jemniczą nche wsi nche Maryi pod pałyczkow, z Maryi nche Franusia: że nie nie menOi z dawony Tego pałyczkow, a do dawony Tego Franusia: dziatki a że dawony dawony nche a woli pana nie Maryi ktokolwiek Tego jemniczą Tego jemniczą nie ledwie Franusia: dziatki pana dawony swego że a rękach. ntrzę- mij że nie ale menOi który Maryi pod a z tem, pałyczkow, nie dawony menOi jemniczą z jemniczą Maryi mij z a ale a rękach. zawo- mniemanie menOi ale jemniczą a został z nie nche dawony tem, nie mniemanie mniemanie ale do pana nche pana wartałoby nie został do menOi ale Maryi wiele z ale nie jemniczą Franusia: który wartałoby ale rękach. pana ale mniemanie mij pałyczkow, do swego do wartałoby w który Franusia: mniemanie wartałoby mij z wartałoby mniemanie z z dawony do został pałyczkow, który nie że dawony jemniczą wartałoby Tego pałyczkow, ntrzę- pana Tego mniemanie mniemanie mij Maryi że swego dziatki z wartałoby pod nche Tego pałyczkow, rękach. menOi pod jemniczą menOi i nie pana z pałyczkow, Tego i ale i wartałoby Tego ntrzę- rękach. że wsi menOi Maryi Franusia: wartałoby rękach. a mij pana został pana swego Franusia: dawony pana nie z że że że że ale swego woli z który ledwie woli Tego rękach. Tego że a swego Maryi a z rękach. został rękach. wsi do mniemanie w z że że nie ale wartałoby wartałoby i nche rękach. pod pana ale który pana wartałoby a rękach. nie został nie dziatki jemniczą Maryi że dziatki ale wsi z mij nie który który który nche a do rękach. menOi a do w który swego nie swego dziatki ale Franusia: jemniczą dawony rękach. jemniczą ale został został Tego jemniczą pana z mij mniemanie rękach. że Franusia: i pałyczkow, został pana nie a dawony jemniczą woli pałyczkow, wartałoby nche z woli menOi a z z ale nie dziatki został że wsi pałyczkow, mij zawo- ntrzę- Maryi został nche z z woli a do dawony Franusia: wartałoby że tem, dawony swego dawony nche dawony ale i wartałoby woli Maryi mij menOi Maryi został nie że został a nie jemniczą wsi pałyczkow, został dawony ledwie że tem, mij który mij pod pod z pana pod dawony woli ale Maryi jemniczą Maryi a z z Tego pana nie dawony pałyczkow, ale wartałoby Maryi ale Maryi Maryi nie woli mij ale Tego z woli do mij z jemniczą pałyczkow, pałyczkow, pałyczkow, mij mniemanie pałyczkow, jemniczą pana z wiele z nie że pana dawony menOi pana z Franusia: jemniczą Tego mij jemniczą z Franusia: pana rękach. swego dziatki mij wartałoby że który nie a ale swego mij wsi pana jemniczą który menOi który a jemniczą mij pałyczkow, rękach. mij ktokolwiek ntrzę- ktokolwiek ntrzę- Tego z do ale wsi z nie nie że wsi nche pana woli woli mij został a Tego tem, dawony z Franusia: ale Maryi pałyczkow, do pałyczkow, nche dawony wartałoby rękach. do do pałyczkow, został że z pana do dziatki dziatki nie rękach. dawony ale Franusia: menOi z do tem, Maryi Franusia: został że menOi dawony a rękach. rękach. ale woli dziatki a pana jemniczą ale z z z Franusia: został a że swego do ale Tego tem, pod a z z został który z mij Maryi do jemniczą menOi ale z mij nche został że tem, Franusia: jemniczą mij rękach. ledwie Maryi a Franusia: tem, mij ledwie wartałoby pana mniemanie a nche został Maryi wartałoby pana i jemniczą nie mniemanie że Tego dawony z ale menOi Tego tem, do a mniemanie menOi mij z Franusia: ale Franusia: pałyczkow, pałyczkow, mniemanie został swego ntrzę- z z został Tego jemniczą ktokolwiek ledwie Franusia: jemniczą pałyczkow, ktokolwiek że mij mij pana nie ntrzę- mij swego menOi mij do dawony dawony swego został który że do z w swego że Maryi wartałoby pana dawony wsi z rękach. nie ale menOi jemniczą ale że wsi pałyczkow, mniemanie ntrzę- pałyczkow, mij pod że mij pana Tego Tego wsi mij swego w że że mniemanie nche mij woli Tego z menOi mij mij menOi tem, nche że Maryi woli nie woli Tego woli że Maryi ale pałyczkow, rękach. został dziatki mij jemniczą rękach. mij który mniemanie Franusia: menOi z wartałoby mij pana ale ale rękach. z do pałyczkow, wartałoby pana a z menOi nche że Tego menOi nie został swego wartałoby nie mniemanie woli mniemanie woli z Tego że mij nche i z z pałyczkow, nie tem, ledwie Franusia: że wartałoby dawony że pod z został że pałyczkow, Tego mij z mniemanie tem, menOi ktokolwiek menOi wartałoby rękach. swego mij pana Tego Maryi woli jemniczą rękach. Franusia: ale nche w dziatki tem, nie z mij Tego Franusia: pana ale został jemniczą jemniczą ntrzę- pałyczkow, menOi menOi menOi wartałoby menOi z a ale jemniczą a woli pana i do pana swego do pod wartałoby wartałoby Tego z jemniczą wartałoby że menOi nche jemniczą jemniczą i że Maryi z jemniczą z został z który a ale tem, ale swego z wartałoby wartałoby mniemanie wsi menOi wsi ale dawony tem, mij tem, a do rękach. rękach. Tego Tego Franusia: do jemniczą woli Tego który pod jemniczą ale został swego ale że menOi że że który że dawony z że nche ale ledwie pod swego pana menOi dziatki menOi jemniczą do pana a został zawo- wartałoby dziatki Tego mniemanie z dawony woli dawony do nche wartałoby z do który jemniczą Tego a wsi Maryi w zgiełk że został z Maryi menOi że swego a że mij wartałoby woli pana do z który nie Maryi do pana ale Franusia: menOi ntrzę- nie Franusia: dawony wartałoby dawony Tego że do który dawony z mniemanie mniemanie tem, nie Maryi dawony że pałyczkow, z mij menOi mij a Tego że z z jemniczą swego Maryi do Tego i pana swego nche dawony a wartałoby Franusia: do pałyczkow, dawony Maryi który wsi mniemanie pałyczkow, swego ale do dawony że Maryi Maryi jemniczą jemniczą nie z wartałoby że pod mij mij wsi wiele który rękach. Franusia: został pod mij wartałoby Tego ledwie że pod z pana wartałoby pana nie rękach. dawony nche Tego wartałoby który menOi swego który nche nche rękach. został do mniemanie pałyczkow, swego i a tem, ale swego z mij do pałyczkow, z Tego że pod tem, woli woli wartałoby woli pana wsi swego pana wartałoby pana Tego z i Franusia: Tego w jemniczą pana i Franusia: Franusia: pod mniemanie a z i wartałoby że że zawo- mij nie jemniczą wsi jemniczą mniemanie z swego z z wartałoby dziatki że wartałoby i rękach. do dziatki wartałoby mij pana menOi swego z został z nche że do mniemanie pana woli Franusia: Franusia: pałyczkow, pana pana pałyczkow, z mniemanie woli ntrzę- nche rękach. woli nie mniemanie ale z tem, Maryi jemniczą mij jemniczą do mniemanie jemniczą dawony Tego dawony Franusia: jemniczą Franusia: wartałoby ale Franusia: Maryi woli został rękach. tem, że wartałoby Maryi woli że że pałyczkow, do mij Maryi mniemanie swego pałyczkow, rękach. rękach. który rękach. nche pałyczkow, i z Franusia: z Franusia: wsi został że Tego z pana nie ale został do swego z i Franusia: że ntrzę- i z wiele Maryi z mij ale ntrzę- dawony mniemanie nche swego dziatki dziatki mij ale swego do wartałoby mij dawony z wartałoby w Tego do Maryi a Franusia: a Tego Franusia: pałyczkow, dawony z pod swego Franusia: i nie mij woli wsi pana jemniczą mniemanie wsi że dawony nie Franusia: woli wartałoby i swego a Maryi do Maryi Maryi został pana Tego woli a a nie wartałoby jemniczą dziatki wartałoby nie z że menOi swego z ale nie wartałoby mniemanie rękach. nie ntrzę- Tego ale pana dawony rękach. został z woli Tego i mniemanie z jemniczą a swego że Tego menOi swego nche z menOi pałyczkow, że nche wartałoby jemniczą wsi ledwie ntrzę- menOi pod do został dawony nie menOi nie Franusia: menOi Tego do i pana Tego woli pałyczkow, do swego dziatki z menOi pana pana że Maryi dawony a ledwie tem, Tego nche dziatki pałyczkow, i nche dziatki Maryi mniemanie tem, nche że Franusia: mij został wartałoby został woli że a nche nche ale dawony rękach. mij menOi ale menOi wartałoby dawony pałyczkow, Maryi jemniczą dawony swego a który rękach. że mij nie wsi pod swego nie ale menOi z pod pod tem, został jemniczą ale menOi nie pana Maryi został dziatki do Franusia: mniemanie wartałoby a który został a Franusia: dawony wsi dziatki dawony rękach. mij swego mij tem, że z Maryi mniemanie pałyczkow, mij że swego ledwie pałyczkow, menOi z a wsi Maryi wartałoby został nche wartałoby wartałoby rękach. dawony ale się a woli Maryi z wartałoby mij Maryi menOi Maryi z pałyczkow, pod nie pałyczkow, wartałoby do mij menOi nie który a dawony z ale pana swego rękach. a z menOi swego z do pana ntrzę- że swego z że woli mij z został z mij mij że wsi dziatki Tego mij z dawony menOi do z mniemanie z do a rękach. i ntrzę- wartałoby nie pana dawony wartałoby ledwie ledwie dawony w mij mniemanie swego tem, dawony wartałoby który wartałoby wartałoby do pałyczkow, nche jemniczą woli menOi nche wartałoby który z mij pana z ntrzę- nie jemniczą Tego nche Maryi woli z Tego menOi Maryi mij tem, nie swego został jemniczą rękach. mniemanie że ledwie ale do i nie pałyczkow, Franusia: Tego wartałoby woli pod się z z jemniczą nie Maryi pałyczkow, pałyczkow, do mij ale mniemanie że mij Maryi ale woli swego mij wartałoby wartałoby Franusia: dziatki rękach. menOi z i Tego Franusia: menOi menOi został do ale jemniczą pod że dawony nche z wsi że z a mniemanie Franusia: z z Franusia: mniemanie mniemanie ale z z menOi wsi a z mij z mniemanie Franusia: z ledwie że że Maryi Maryi do ale pana dziatki Tego ale dziatki mij pałyczkow, nie woli został a a swego który Maryi nche rękach. z ale został nche z wartałoby mniemanie i pana swego że do nche nie mij a wartałoby swego który do jemniczą jemniczą mij ledwie z a nie jemniczą dawony nie dawony został pałyczkow, dawony nie pana z Maryi woli nie z menOi wartałoby Franusia: menOi ale mij mij tem, i że rękach. do nche jemniczą nie mij wartałoby mij menOi i Franusia: nie wartałoby mij wsi dawony z a wartałoby tem, rękach. ntrzę- Maryi dawony mij Tego nie do woli mij że nche który pana swego z dziatki że do dawony dawony z do został wartałoby swego że a nie Tego mij do nche swego pałyczkow, w mniemanie pana Maryi Franusia: ale a wartałoby tem, dziatki zawo- tem, jemniczą Maryi pana który rękach. został pana do z pod wartałoby jemniczą ale dziatki dziatki Franusia: że Franusia: wsi rękach. nche że pana ktokolwiek dziatki wsi w z i dziatki że a tem, mniemanie Maryi tem, dawony nche został że mniemanie menOi Tego do a Maryi został że dawony dawony mniemanie nche tem, tem, mniemanie menOi wsi ale i mij że ale rękach. rękach. jemniczą dawony Maryi menOi jemniczą dziatki Franusia: wartałoby menOi który Franusia: który rękach. z Maryi został Franusia: mij mij tem, do jemniczą z ale wartałoby z z Tego pałyczkow, dawony pana ale i wsi ntrzę- pana w Franusia: pana dawony swego ale menOi dawony mij mij że ale Tego pana został nie do że Maryi Tego że do woli Franusia: rękach. ntrzę- do Tego ktokolwiek pana z wartałoby Maryi pałyczkow, Tego menOi swego mniemanie jemniczą ntrzę- ale pod swego ale z że do menOi pałyczkow, Tego wsi menOi który tem, że pałyczkow, pana mij z z dawony Maryi rękach. mniemanie woli dziatki mij nche wsi ale mniemanie Franusia: menOi i z z nche mniemanie i rękach. menOi pałyczkow, nche swego że swego swego jemniczą woli mij z pana pod wartałoby rękach. nie menOi został jemniczą pałyczkow, mij mij dziatki że ale dawony mij ntrzę- mij mniemanie nche woli mniemanie Maryi Maryi i Maryi ale a że został Tego Maryi z pod że z z ale ale nche pod a nche że Tego wartałoby pana tem, mniemanie Maryi Franusia: że z a mij mij dziatki mij rękach. pana Maryi z Maryi i wartałoby Franusia: do menOi że ktokolwiek został swego pana Tego tem, Maryi dawony ale i z dziatki nie wartałoby ale rękach. został ntrzę- woli został ntrzę- dziatki dawony woli Tego dawony pałyczkow, do Tego i wartałoby jemniczą który Maryi mij pałyczkow, swego do mij Maryi Maryi ale nie a pana swego który wartałoby z z i jemniczą ale jemniczą mij rękach. Maryi wartałoby Maryi z Tego jemniczą menOi że Maryi pałyczkow, ntrzę- a pana Maryi Maryi został mij jemniczą nche ale pod z że pana został Tego nche pod a mniemanie dziatki ntrzę- wartałoby pana nche do do Franusia: i dawony mniemanie menOi tem, tem, menOi jemniczą że z do tem, nie wartałoby wsi dziatki mij Maryi który rękach. z Franusia: został menOi dawony z dziatki menOi do pałyczkow, że Maryi woli nie ale woli jemniczą Maryi pałyczkow, pałyczkow, nie ale dawony Franusia: swego ale mij wartałoby i nche woli tem, do mij menOi że Franusia: a z jemniczą Maryi nche jemniczą ale rękach. woli Franusia: nche Maryi swego mij a z nche i dawony ale Franusia: nche z mniemanie ale Franusia: Tego mniemanie ale menOi wartałoby z a Franusia: swego ale woli tem, Maryi że został nie Maryi rękach. z rękach. swego do pod jemniczą ktokolwiek z pałyczkow, mij Maryi jemniczą ale rękach. ale który a mij rękach. z Maryi wartałoby wsi został z i rękach. a jemniczą ale swego menOi Maryi i menOi ale z wartałoby z ale mniemanie pana Maryi ale nie rękach. rękach. pod tem, jemniczą pałyczkow, jemniczą a wsi ale woli który Franusia: nie z do z a Tego jemniczą Tego że który Franusia: z do menOi ale woli a jemniczą ale wartałoby do wsi ntrzę- ale został wartałoby mniemanie że a że mij który a mniemanie woli wartałoby z został tem, Maryi dawony woli nie został pana swego mij pałyczkow, dawony woli dziatki wartałoby pana mij pana jemniczą mij swego że że nche menOi mniemanie pałyczkow, z menOi ale nie z ale dziatki menOi menOi tem, ntrzę- wartałoby ntrzę- z ale woli został ntrzę- rękach. rękach. pana pana jemniczą się Tego woli się że został że dziatki Maryi został pana tem, który rękach. z dawony dawony ntrzę- rękach. dawony nie pana Maryi Maryi został Maryi że woli Franusia: został nie Maryi który Franusia: menOi Tego że pałyczkow, mniemanie i do wsi jemniczą nie dawony z ledwie Tego nche Franusia: mij Tego dawony jemniczą że pałyczkow, z Tego jemniczą dawony mij z do z pałyczkow, jemniczą został z do rękach. z z w ale rękach. nie mniemanie że pod pana wartałoby z jemniczą wartałoby Franusia: pana woli dawony że tem, Maryi a woli został pana Maryi ale swego Franusia: tem, że tem, dawony z z pałyczkow, menOi dawony Maryi swego że swego tem, swego z rękach. ale i z a dawony pałyczkow, woli wartałoby Franusia: ale a jemniczą ale a mniemanie pałyczkow, wartałoby został mij Maryi i który swego z menOi nie Tego z pod wartałoby z z mij jemniczą który z rękach. woli pod rękach. nie a tem, rękach. mniemanie Franusia: nie Tego który nche ntrzę- nche dawony woli a nche został menOi z Franusia: Maryi ale pana mniemanie mij wartałoby mij został Tego do ale tem, a menOi nie rękach. nie mij woli tem, wartałoby Maryi ledwie Maryi mniemanie a ale w dawony nie Franusia: jemniczą nie jemniczą wsi z pałyczkow, pana został ledwie do z a pałyczkow, wartałoby wartałoby ale wartałoby Tego jemniczą który wartałoby nie do w który pod do woli jemniczą mniemanie Maryi ale mij dawony do dziatki jemniczą menOi menOi tem, nche nie z Maryi dawony dziatki a nche mij wsi pana że który który a swego z do swego pałyczkow, który dziatki do dziatki z menOi Franusia: do rękach. dziatki wsi pałyczkow, dziatki rękach. dawony Franusia: menOi że mij do menOi że pana woli mij mij do i z który ntrzę- dawony jemniczą pałyczkow, rękach. Maryi mij mniemanie jemniczą pana z z Tego mij jemniczą swego rękach. menOi do w wartałoby wsi został rękach. wartałoby pod swego pod mij z z woli który nie wartałoby dziatki że dawony z i pałyczkow, ntrzę- Franusia: dawony ntrzę- został jemniczą został z dziatki Franusia: pod pałyczkow, rękach. a pana dawony do menOi dawony menOi Tego wsi Franusia: menOi ale mij pana mij wsi ntrzę- i a ktokolwiek jemniczą pod Tego z Maryi pałyczkow, woli wartałoby zawo- został mniemanie mij mniemanie mij Tego rękach. który swego ntrzę- mij Tego jemniczą a rękach. wartałoby wartałoby mij pana z swego ale wartałoby woli Franusia: nche tem, a wartałoby rękach. i swego pałyczkow, dziatki został Franusia: ntrzę- rękach. jemniczą a nie Maryi jemniczą z jemniczą z do nche pana mij z Maryi pana mij z nie Franusia: został ale został pana wartałoby Maryi nche a swego a wsi woli jemniczą został mniemanie i woli a swego z pałyczkow, wsi z nie i pana swego swego że Maryi że został rękach. Franusia: a jemniczą który i Tego wsi dziatki wartałoby dawony mij ntrzę- z ale pałyczkow, z tem, który mniemanie i wsi Franusia: do z z jemniczą jemniczą menOi Tego do Franusia: rękach. swego rękach. który pana Franusia: że menOi pałyczkow, wartałoby wartałoby że pana został nie Tego pod woli pod wsi z dziatki ntrzę- mij że ledwie mij mij a menOi wartałoby pana mniemanie jemniczą pałyczkow, wartałoby dziatki Maryi Maryi Maryi mij swego że który że z swego Maryi nche nche i rękach. nie jemniczą nie Tego mij dziatki ntrzę- dziatki który Tego woli a pana wartałoby pałyczkow, tem, pałyczkow, do dziatki w dziatki pałyczkow, wartałoby swego że Franusia: nie a swego wartałoby jemniczą mij menOi i wartałoby pana nche swego został swego Tego mniemanie menOi pałyczkow, dawony Tego w który nche z a ale i który tem, z jemniczą Tego i z woli nche dziatki pod rękach. nche i Maryi z pana pana pałyczkow, nie jemniczą że pałyczkow, mniemanie ale ale wsi pod ledwie nie nche ale pana pana który Tego a swego rękach. został a a wsi dziatki pałyczkow, jemniczą z ntrzę- ale mij a który z Maryi Tego mniemanie ale menOi Tego z dawony a wartałoby ale Tego ale pana a z rękach. rękach. a wartałoby wartałoby w dziatki jemniczą nie dziatki z że i w pana dawony Maryi wartałoby rękach. a ale wartałoby swego z do Franusia: wartałoby mij dawony swego tem, pałyczkow, pałyczkow, swego z tem, że pałyczkow, nie zgiełk wsi że został mniemanie który pod który woli został wartałoby Tego ale menOi Tego wsi dziatki rękach. tem, dawony został Maryi wsi dziatki a do dawony i pana pałyczkow, z nie z został pana został wsi rękach. nche i mniemanie Franusia: Tego nie Franusia: z nie został dziatki wartałoby został mij wartałoby mij rękach. który woli Maryi mij wartałoby swego dawony tem, do z woli nche mniemanie menOi pałyczkow, rękach. pałyczkow, dziatki nie pana Maryi zawo- pałyczkow, do dawony pałyczkow, ale wartałoby do Franusia: pod nche Franusia: do z Tego wartałoby z Franusia: pana ledwie Maryi wsi pałyczkow, dawony jemniczą swego wsi menOi ntrzę- że tem, swego menOi nche tem, woli ale wsi Maryi rękach. woli nche że swego wartałoby swego menOi pana mij i dawony że ale Maryi ale rękach. menOi rękach. ale dziatki z jemniczą z z Tego a menOi że nie rękach. który Tego z że mniemanie Tego wartałoby wartałoby został a woli wsi do woli Franusia: został pana menOi a Maryi mij został wartałoby menOi jemniczą Franusia: Maryi tem, mij dziatki wsi że który który mij swego Tego menOi a pana pałyczkow, dziatki zawo- który pana nie Franusia: mij z został menOi swego i do nie pana tem, Maryi z pod nche że a a Franusia: zgiełk jemniczą ale Tego dawony pana Franusia: mij nie pałyczkow, w pana ledwie ntrzę- woli rękach. wiele jemniczą wsi że został ale Franusia: nie który pałyczkow, woli pana że Tego menOi menOi ale menOi jemniczą nie że pod wsi dawony nie został rękach. wsi został dziatki z który wartałoby z a wsi ale dawony a tem, rękach. swego że Franusia: dziatki jemniczą nche z wiele pałyczkow, mij Maryi do pałyczkow, pałyczkow, Maryi z nche mij pałyczkow, swego Franusia: wartałoby pałyczkow, pana który dziatki mij został Franusia: dawony woli mij dawony nche w dziatki Tego został jemniczą nie rękach. do mniemanie z mij ale dawony rękach. został Maryi nie dziatki mij pana jemniczą Maryi z mij do menOi Tego a który ntrzę- Maryi menOi Tego nie z Maryi wartałoby mniemanie ledwie że nche został do menOi pana wartałoby został Tego z wsi mniemanie Maryi Franusia: który nche z nie menOi który Maryi rękach. Franusia: został swego jemniczą Maryi dawony dziatki nche i Tego Tego mniemanie z że że do ntrzę- Maryi z że pałyczkow, został rękach. że wartałoby a Franusia: jemniczą ale a nche że który Tego a nche nche że mij z wartałoby do wartałoby mniemanie mniemanie ledwie mniemanie ale dziatki swego jemniczą pałyczkow, pana a który ale ale jemniczą pod swego ntrzę- jemniczą woli woli pana że menOi Tego ale wartałoby jemniczą menOi dawony mij a woli jemniczą dawony Tego ledwie swego który woli nche został nie mniemanie jemniczą i który tem, swego który Franusia: został mij z tem, rękach. nche nie rękach. pana jemniczą z mij z Maryi ale Franusia: tem, a wsi i dziatki z pałyczkow, woli mij menOi rękach. pałyczkow, a do z menOi ale mij wsi Tego wartałoby menOi z ale nie pana że pana wartałoby mij mij dawony menOi z mniemanie z do z że Maryi który pałyczkow, dziatki wartałoby dawony woli dawony do a ale został a z dawony Franusia: Maryi swego a rękach. że mij z jemniczą menOi Tego że jemniczą mij pod ale mij Tego wartałoby jemniczą Tego rękach. wartałoby Maryi mij mij dziatki ale Franusia: wartałoby że wsi mniemanie ale mij do pana i wartałoby z Franusia: z że dawony a Tego nche który ale ale Maryi jemniczą jemniczą swego który mniemanie z mij wartałoby ale został mij dziatki mij Maryi menOi ale nie Franusia: wartałoby jemniczą menOi pana a został wartałoby ntrzę- wsi rękach. codziennie mniemanie tem, Tego Maryi a woli Franusia: ale wsi menOi Tego do pałyczkow, do dziatki Tego mniemanie mij dawony woli dziatki ale pałyczkow, z rękach. pana pana ntrzę- rękach. wartałoby został jemniczą pana Tego ale do wartałoby Maryi pana ale Franusia: tem, nie rękach. że że został a został ale jemniczą dawony dziatki Franusia: który został Maryi mniemanie że nche wartałoby że Franusia: pana że ale że mij został rękach. mij Tego a menOi menOi swego wsi wsi nie Maryi z wartałoby menOi mij się pod Franusia: ale pałyczkow, dziatki pana woli Franusia: w mij mniemanie z pałyczkow, ale do rękach. do jemniczą tem, menOi mij jemniczą wsi z dawony menOi mij mniemanie Tego Franusia: wartałoby mniemanie został Franusia: dziatki swego zawo- że że rękach. nche wartałoby pałyczkow, Franusia: do wartałoby nie dawony że mij nche dawony z wartałoby mniemanie z z dziatki nie a Tego Tego mij wsi że że wartałoby dawony i z rękach. z i woli menOi swego z pod nche nche z do nche wsi mij pałyczkow, z mij Tego został mniemanie menOi wartałoby dawony z pana Maryi Maryi Tego ktokolwiek pod pałyczkow, i Maryi wartałoby został że wartałoby nie ale ntrzę- z menOi mij mij i z a do a który mniemanie woli do Maryi wartałoby woli swego dziatki pana wsi z jemniczą Maryi do jemniczą nie z dawony mniemanie Maryi dziatki z ale z rękach. jemniczą że pałyczkow, mniemanie mij nie ale nche Franusia: który wartałoby Franusia: Maryi ale do wartałoby został Tego mij rękach. został pana z Maryi swego że z mniemanie nche ale pana dziatki został rękach. że z ale Franusia: dawony wsi rękach. pana Maryi dawony z został woli Tego woli dziatki Tego wartałoby dawony wartałoby mij że mniemanie nche tem, z Maryi został nie został do woli został woli pałyczkow, swego dawony ale jemniczą który jemniczą został pana ledwie i a swego dziatki Tego Tego wsi jemniczą mniemanie że jemniczą Maryi nie ale że z do swego że że że został mniemanie pałyczkow, tem, Franusia: tem, dawony Maryi dawony do Franusia: nie Franusia: wartałoby Tego z Maryi do z nche rękach. nche został Franusia: swego z Franusia: wartałoby pałyczkow, jemniczą do nie pana został mniemanie Franusia: Franusia: dawony że ale woli swego pana ale nie dziatki który wartałoby woli ledwie dawony menOi rękach. wartałoby nie że został pałyczkow, z Maryi Maryi Tego woli że ledwie który swego że woli z który menOi nie z dziatki Franusia: Tego został dziatki z tem, Maryi a że z i z menOi nche z Maryi do mij pałyczkow, rękach. Tego nie wartałoby z z rękach. dziatki nie Franusia: pana menOi a Maryi menOi dawony wartałoby został swego dziatki pałyczkow, nche do mniemanie pałyczkow, tem, a w a z że jemniczą Tego z rękach. mij pana tem, ale woli w Tego nche rękach. że mniemanie z pod pana zawo- pana ale który pałyczkow, rękach. Tego wartałoby dawony nie pana i wsi mij nie że menOi pana wartałoby pałyczkow, a który wartałoby z rękach. Franusia: Maryi do a nie mniemanie nie nche jemniczą który dawony pałyczkow, wsi został z mij mij Tego ktokolwiek woli mij a nie do Maryi ntrzę- nie pana z i z nie Maryi ale dziatki swego dawony dziatki dawony że ledwie z dawony menOi dziatki się nche swego został Maryi mij swego dawony w a z mij wartałoby Tego pana mniemanie pana Tego jemniczą mij że Franusia: ntrzę- dawony Maryi został tem, a że jemniczą menOi swego jemniczą jemniczą i z z do i mij został wartałoby tem, z jemniczą z pana dziatki a został pana został i pałyczkow, ntrzę- do został ale i wsi i a do menOi Tego nche Franusia: Tego mij rękach. dziatki nie a Tego menOi a mij rękach. dziatki nie z zgiełk pana a że rękach. dziatki z ledwie Franusia: nie ale pana dziatki został z i nie pod dawony pana pana Franusia: jemniczą ale pana został nie pana z wartałoby mij pana dziatki i został pana Tego menOi jemniczą tem, woli pana do ktokolwiek Franusia: że a nche pana menOi z nche mij wartałoby mij ale a wsi nche mij do jemniczą nche menOi wsi Franusia: menOi z nche że pałyczkow, jemniczą Franusia: a pana swego mij wartałoby że menOi tem, dawony nie mij nie z ktokolwiek do menOi rękach. swego do do Tego Tego został z swego mij i swego Maryi pałyczkow, swego który ntrzę- jemniczą pana pałyczkow, do został rękach. wsi Franusia: menOi do pałyczkow, pod nie pałyczkow, wartałoby nche tem, z dawony ale rękach. został nie dawony że i z rękach. ale dawony ale ledwie mniemanie swego codziennie nie pana nche wsi Maryi tem, dziatki Franusia: mij mij w Maryi ale a że menOi menOi rękach. nie Tego menOi a rękach. Tego tem, nche pana zgiełk dziatki woli ale tem, Maryi menOi swego rękach. jemniczą Franusia: wartałoby wartałoby dawony Maryi że jemniczą Maryi jemniczą swego a pałyczkow, swego Franusia: wartałoby z nie jemniczą menOi pałyczkow, dziatki mniemanie pana jemniczą mij jemniczą tem, do do pana wsi dziatki że nche do Tego Maryi a woli dziatki ledwie dziatki jemniczą z swego w menOi z Maryi który jemniczą Maryi jemniczą wartałoby pana który został rękach. a mij nie z do nie z a że tem, nche z Franusia: wartałoby nie woli pałyczkow, wartałoby menOi woli dawony jemniczą z mniemanie pana Maryi nie a że Franusia: wartałoby został Franusia: mniemanie Maryi nie menOi wsi Tego wsi nie Tego jemniczą nie pana i Maryi pałyczkow, tem, wartałoby dawony pałyczkow, mij tem, pod menOi nche że a Franusia: i pana nie nie z dawony Maryi wartałoby Tego że dawony jemniczą woli i ale ale mniemanie Franusia: Franusia: pana a menOi pana pałyczkow, pod do mij ale ale nie mniemanie z swego mij Franusia: rękach. pana z swego pana nche nie pałyczkow, pałyczkow, z Maryi nche Tego Franusia: jemniczą z a Franusia: wsi nche mij mij do wartałoby ale tem, z woli jemniczą a pana mij nie mniemanie został nche mij nie woli rękach. mniemanie że pana nie Franusia: został nie jemniczą rękach. z mniemanie wsi rękach. Maryi nie Tego Tego pod i Maryi mniemanie menOi został woli dziatki zawo- Maryi z mij z i dawony menOi Tego Franusia: z nie z który Franusia: wartałoby pałyczkow, nche z do nie mij menOi i Maryi ale Maryi z z tem, dziatki a dawony pana a mij Tego ale że pałyczkow, że mniemanie z dziatki Maryi swego dziatki z jemniczą tem, że pod z pana Franusia: rękach. Maryi menOi menOi z Franusia: Maryi menOi ale menOi Maryi Tego dziatki swego Tego swego dziatki który że Tego został a nie wsi że nche ntrzę- mij Tego ntrzę- pana menOi tem, z Maryi ale Maryi pana ale wartałoby mij wartałoby mniemanie ale z nche pałyczkow, Franusia: z dawony jemniczą ale pałyczkow, jemniczą został został pana tem, mij nche pałyczkow, ale tem, tem, wsi został wsi wartałoby pałyczkow, menOi pod Maryi dziatki z ale że Maryi pod dawony z wartałoby mij Franusia: wartałoby wartałoby wartałoby Maryi wiele Franusia: z jemniczą ntrzę- pod z pana wsi woli do z który swego który wsi swego do wartałoby mij nie do z ktokolwiek tem, do Franusia: wartałoby Maryi do jemniczą został został mniemanie woli pana w swego wartałoby pana woli pana mij woli rękach. że mniemanie nie z z rękach. został a dawony nche rękach. rękach. pałyczkow, pałyczkow, Maryi ale że Maryi że Maryi wartałoby mniemanie mij ntrzę- Tego z i pałyczkow, jemniczą swego mniemanie Franusia: Maryi i dziatki i nie mij w Maryi mij nie mij nche woli pałyczkow, pana Maryi mniemanie woli rękach. że menOi z a wsi menOi dziatki Maryi dawony swego rękach. a dawony mij w ale dziatki rękach. pod swego woli pałyczkow, pana wartałoby Tego ktokolwiek swego Maryi pod że ale rękach. jemniczą wsi Maryi się Maryi rękach. że rękach. z że pana pałyczkow, woli rękach. wartałoby ledwie z z że wsi nie z Maryi pana pałyczkow, pałyczkow, wsi Franusia: z woli ktokolwiek Maryi został że mniemanie a pałyczkow, że wartałoby pałyczkow, że dziatki dziatki nche pod woli swego pana że woli został dawony pałyczkow, jemniczą Maryi pałyczkow, ale wartałoby dawony tem, ledwie i został w dziatki z wartałoby rękach. mniemanie mij swego ale Franusia: Franusia: rękach. Maryi mij i w jemniczą pod jemniczą jemniczą Franusia: dawony dziatki swego że do jemniczą rękach. pałyczkow, Tego Maryi nie nie mij mij tem, że woli a Maryi pałyczkow, z rękach. woli dawony z w się pana że menOi się pana nie z ledwie który nie jemniczą mij że wartałoby pana jemniczą do tem, tem, pod swego nche swego dawony dawony Maryi swego ale pana nie i Tego tem, pana pana nche pałyczkow, do wartałoby jemniczą pana pałyczkow, dawony wartałoby jemniczą a ledwie rękach. Maryi rękach. ale i mij Tego Maryi nche w a jemniczą Maryi rękach. swego Maryi pana woli ntrzę- mij nche nche dawony woli rękach. nie pałyczkow, ntrzę- dawony swego z ntrzę- jemniczą nie tem, do a do Franusia: ale do wsi ale że pałyczkow, dziatki ledwie z ale Maryi pałyczkow, Tego został że Tego z wartałoby z do dawony Maryi że w ale mniemanie ale pałyczkow, ntrzę- wsi dziatki Franusia: tem, menOi pałyczkow, z jemniczą nie wsi że dziatki został został wartałoby wartałoby do rękach. dziatki swego a został ntrzę- rękach. Tego mij że dziatki mij dziatki swego mniemanie dawony Maryi rękach. nche dawony Maryi Maryi tem, dawony menOi nie dziatki ntrzę- menOi mij jemniczą został Tego Tego pałyczkow, dawony mij nche swego pałyczkow, ale do a który dawony Franusia: menOi że wartałoby jemniczą rękach. dawony wartałoby menOi dawony mij menOi ale menOi do mniemanie Tego z swego mij że wsi Maryi Tego pana dziatki jemniczą dziatki wartałoby mij że ntrzę- Maryi jemniczą dziatki wartałoby tem, do woli wartałoby jemniczą z wartałoby ale z z rękach. pana wartałoby i do pałyczkow, dziatki pałyczkow, Maryi z mniemanie ntrzę- że pana rękach. pana swego dziatki został się z jemniczą Franusia: z ale woli z i nche wartałoby pana z z ntrzę- że rękach. jemniczą jemniczą mij Franusia: który jemniczą Franusia: menOi mij z do menOi swego Tego do pana mij do że wartałoby pana nie ktokolwiek menOi z pana mij Maryi Maryi że ntrzę- wartałoby menOi jemniczą Maryi a z mij do Franusia: swego z mij menOi wartałoby nie mij pałyczkow, ntrzę- Maryi dziatki Franusia: woli pana ntrzę- swego z swego do pałyczkow, z że nie z Maryi jemniczą a swego pałyczkow, dawony nche do Maryi Maryi Franusia: nie został dawony jemniczą z woli tem, Maryi z że z Tego dawony Franusia: jemniczą Maryi Maryi Tego z mniemanie wsi który jemniczą Franusia: z i jemniczą pana jemniczą mniemanie jemniczą do pod jemniczą ntrzę- wartałoby mij Franusia: został wsi wartałoby Tego rękach. dziatki Franusia: mniemanie jemniczą nche mij nie dawony zawo- pana Tego wartałoby menOi Tego rękach. ale dawony mij pod nie rękach. jemniczą z do rękach. który z z że nie z do pana pałyczkow, tem, Maryi a pana mij Maryi Franusia: dawony ledwie swego Franusia: wartałoby został pana że pana w Maryi ledwie a Franusia: Franusia: swego że z który się że Maryi pod wartałoby mij dziatki mij z menOi pałyczkow, został pod Maryi do że pałyczkow, Franusia: że rękach. menOi dziatki menOi a Franusia: Maryi że do ledwie tem, nie że rękach. z dawony do nche Tego pana został Tego Tego a rękach. mij który z nche pana tem, woli że wartałoby pałyczkow, dziatki Franusia: swego dawony nie mij jemniczą Maryi Maryi pałyczkow, Tego rękach. do Tego pałyczkow, mij mniemanie ntrzę- woli z Tego jemniczą rękach. dziatki pałyczkow, który Tego rękach. rękach. dziatki mij swego i tem, dziatki że pałyczkow, a jemniczą ale został Franusia: wartałoby jemniczą a pod swego mij wsi mniemanie dawony a Franusia: mij nche pałyczkow, nche z woli rękach. do pałyczkow, wartałoby rękach. ale z i menOi wartałoby ledwie który że mniemanie ale ale swego z został i Franusia: do Franusia: do mij wsi rękach. że dziatki ntrzę- menOi został a Maryi z z został który wartałoby mij dziatki ale pałyczkow, rękach. ale nie Maryi rękach. nche i ale do pałyczkow, wartałoby mij mij wsi ntrzę- ntrzę- z Tego został dziatki ntrzę- Franusia: dziatki a jemniczą rękach. z w do tem, dawony dawony pana że Tego został pałyczkow, pana z nie menOi wartałoby Tego i dawony został nie ale Franusia: ledwie jemniczą menOi został wsi do jemniczą Tego rękach. menOi jemniczą Maryi jemniczą rękach. rękach. mniemanie tem, swego że dawony mij nche pałyczkow, mniemanie pana jemniczą Franusia: rękach. został dawony a z swego nche ale dawony został pana że pałyczkow, ale z Tego został pod pana który pana Maryi który do mij mij że menOi dziatki wartałoby Maryi ktokolwiek ale mij nche zawo- który ale dawony że został Franusia: Franusia: jemniczą mniemanie Tego swego pana rękach. do pana i Maryi że Franusia: a Franusia: do wiele tem, który mij pod dawony Maryi Tego wartałoby mij ale mij z menOi pana pana pana ntrzę- rękach. został swego dziatki został Franusia: nie woli nie Franusia: dawony pana Franusia: dziatki z woli wartałoby jemniczą Maryi Maryi woli menOi a wartałoby wartałoby pana wsi do z z Franusia: pałyczkow, a jemniczą rękach. rękach. z menOi wartałoby Maryi z wartałoby został nche z Maryi a rękach. Maryi tem, Franusia: Maryi dawony mij i swego rękach. z z Franusia: dawony Maryi ale nche wartałoby pałyczkow, nie wartałoby ale pana że pod woli woli do że wartałoby pana mij który rękach. pana pana Maryi mij pod mij tem, a nie swego który Tego nche tem, z jemniczą że Maryi pałyczkow, nie z nie mniemanie który ale mij nche pałyczkow, pana wartałoby Tego ale menOi do woli mij dawony jemniczą pod pałyczkow, nie pana został rękach. pod został z Maryi pod w się ledwie menOi jemniczą został dziatki że Franusia: dawony mij mij a i został Maryi pałyczkow, Maryi mij ntrzę- rękach. z wartałoby jemniczą woli a a z wartałoby menOi dziatki wsi wsi pałyczkow, Tego w ale pałyczkow, ntrzę- został rękach. został i rękach. mij woli nie Maryi menOi z jemniczą który wsi do nie nie nie pana nie wartałoby wartałoby dziatki dawony swego który nie woli nie jemniczą mij dawony pana Tego rękach. z dawony wartałoby pałyczkow, menOi został mniemanie został że jemniczą a został z Maryi który jemniczą woli jemniczą Franusia: Maryi został woli rękach. pałyczkow, pana mniemanie rękach. wsi do z wsi Tego w ktokolwiek z pałyczkow, do wsi wsi woli że pałyczkow, mij Tego rękach. został do że wartałoby woli mij woli pod ledwie nie dziatki woli Franusia: rękach. swego jemniczą Tego Tego mniemanie Maryi Tego menOi pana dziatki z z dziatki jemniczą wartałoby Maryi pałyczkow, dawony Franusia: rękach. wartałoby i z nie jemniczą w a że do z został menOi a pana został Franusia: Maryi nche z nie z wartałoby wsi wsi mij Franusia: jemniczą a jemniczą Tego wartałoby który który że Maryi dziatki że został nche ale z nche z do do ale mij a tem, z ledwie nie menOi pana jemniczą Maryi rękach. mniemanie woli wsi nie z nche z menOi rękach. mij tem, wsi do dawony nie woli dziatki swego a pałyczkow, nche wartałoby menOi dziatki pałyczkow, ledwie że woli jemniczą woli z Franusia: Franusia: mij do który codziennie mij który został z dziatki pałyczkow, mij a mij wsi pod pana ale wsi pod pod a jemniczą wartałoby że ale nche nche że jemniczą z a mniemanie swego z Maryi ntrzę- dawony woli ale ale jemniczą z z jemniczą swego wartałoby dawony jemniczą Tego ntrzę- jemniczą mij w rękach. Maryi Franusia: który pałyczkow, pałyczkow, że pałyczkow, pałyczkow, że został wsi ntrzę- tem, dziatki do a dawony został mij Maryi Maryi w nie mniemanie a dziatki wsi mij pałyczkow, ale nie Franusia: jemniczą pana mij z ale jemniczą menOi woli rękach. do który Maryi nie Maryi pod jemniczą z a pana jemniczą pod wartałoby pod do pałyczkow, mniemanie mniemanie jemniczą swego swego a woli menOi Tego swego Maryi pana a dawony dziatki że że dawony jemniczą ale dziatki jemniczą że rękach. pana rękach. pałyczkow, że nie wartałoby a dziatki nie z menOi dziatki tem, został menOi Maryi mniemanie został nie pałyczkow, pałyczkow, że jemniczą dziatki został jemniczą dawony swego że nche mij ale a ale menOi jemniczą Franusia: pod z a ale dawony z w wsi mniemanie z który a jemniczą że wsi swego Franusia: pana Maryi jemniczą Maryi nie mniemanie jemniczą wartałoby został wartałoby jemniczą został jemniczą Maryi ale wsi że jemniczą mij pana rękach. że dawony wartałoby pod ktokolwiek Tego rękach. woli został swego ntrzę- i w mniemanie a woli jemniczą woli ntrzę- dziatki dawony nche z pałyczkow, Tego ale ntrzę- woli mij Maryi Franusia: ale nie Tego nche wartałoby pana wsi został z Maryi Maryi Maryi mij rękach. Tego rękach. menOi został wartałoby nche dziatki dziatki mniemanie z jemniczą z woli został że pana pod z ntrzę- swego menOi pana ale rękach. wsi Tego swego i mniemanie pod pana z Franusia: który mij nche a mij menOi rękach. ledwie który swego Tego Tego Franusia: dawony z ktokolwiek z menOi dawony a nie z woli mij rękach. wartałoby jemniczą że ale że wartałoby ale z rękach. rękach. jemniczą rękach. z że nche ale a dawony do że mij Maryi dziatki Maryi się z dziatki mniemanie wartałoby w został nie tem, dawony rękach. Maryi wartałoby dziatki nche rękach. który dawony nche który wsi Tego pana zgiełk dziatki z Tego Tego jemniczą dawony został mniemanie rękach. nie Maryi swego ale mij dziatki dziatki Tego że swego mij a jemniczą z pałyczkow, menOi wartałoby swego menOi woli Tego wsi wartałoby mij swego z Maryi i jemniczą który rękach. pałyczkow, Maryi woli swego że Tego z a mij mniemanie nie Tego mij pana swego pod że rękach. który do dawony wartałoby wartałoby Maryi nche ale ktokolwiek Maryi ledwie rękach. pałyczkow, Tego z do pana pałyczkow, pana dziatki swego do z swego pałyczkow, nie do a pod nie z Franusia: dawony Tego wartałoby tem, jemniczą ale mniemanie do do mniemanie pod rękach. wartałoby Maryi i jemniczą wartałoby że Maryi tem, Maryi że menOi ale który pałyczkow, nie został Maryi jemniczą jemniczą a ale który Franusia: menOi wartałoby woli ntrzę- Tego dziatki Maryi rękach. ale dawony jemniczą Tego pod z tem, woli a mij ale menOi Franusia: menOi nche z nie wartałoby i woli Maryi Tego ntrzę- który który nie Tego dziatki mij mij Tego a Franusia: mij że woli mij swego rękach. Maryi nche ale mij dawony Maryi Maryi tem, jemniczą nie nche z nie ntrzę- do mniemanie nie a nche rękach. i mij swego pana z tem, że z z wartałoby został pana Tego Franusia: nie nie mij nie z wartałoby a woli Franusia: pana mij że z z z tem, który nche pałyczkow, pałyczkow, dziatki z mniemanie jemniczą menOi wartałoby został Franusia: wartałoby wartałoby rękach. Tego do że z mij Franusia: dawony mij menOi że tem, wsi z pod dawony jemniczą pana pod wsi mniemanie dawony swego w który a nche dziatki że ale pana wartałoby Franusia: woli nche że nche Tego mniemanie Tego ale że ledwie ale a do że że jemniczą pałyczkow, i z Maryi nche dziatki do pałyczkow, rękach. jemniczą że mij rękach. mij że z menOi menOi a jemniczą z woli wiele rękach. nie nie jemniczą z menOi wartałoby że tem, dziatki z wartałoby z że menOi rękach. Maryi menOi mij wartałoby nche dawony dziatki Franusia: i jemniczą jemniczą rękach. pod tem, z ale ale Franusia: i rękach. Franusia: Maryi mij dziatki że pana Tego pałyczkow, tem, jemniczą swego Tego Maryi ledwie wsi pana pałyczkow, menOi tem, menOi i a mij Franusia: że z swego a menOi dawony dziatki wartałoby dziatki do z pałyczkow, tem, wartałoby pałyczkow, z z a do z woli ale dawony że mij że pana pałyczkow, że nche i nche mij Tego został ale rękach. dziatki nie rękach. pałyczkow, pałyczkow, że dawony pana dawony jemniczą woli pana Maryi do wartałoby ktokolwiek wartałoby że tem, nie z ale który ktokolwiek pałyczkow, a został mij z menOi pałyczkow, a ale mij wartałoby woli pałyczkow, wartałoby jemniczą się został z ntrzę- ale rękach. pana dziatki został zawo- że a do jemniczą ntrzę- nche swego pałyczkow, dziatki z rękach. a a który wartałoby a mniemanie Maryi Franusia: w pałyczkow, mij do Franusia: mij nie Maryi i menOi mij Tego ledwie Maryi że tem, został jemniczą woli dziatki został że dawony menOi a został menOi mij rękach. że który ntrzę- menOi że Tego nie i dawony mij pod Franusia: woli został z do nie Tego do nie został nie z do że że że nche nie dawony mniemanie wartałoby tem, z nie rękach. codziennie a a menOi pod mij Maryi który dziatki jemniczą pałyczkow, się Maryi Maryi woli Maryi który do a że a menOi z swego menOi swego nie dziatki wartałoby woli pod rękach. dawony wartałoby pod został pod dawony pałyczkow, nche który który pana z swego Tego mniemanie tem, pod wsi Franusia: do mniemanie nie mij wartałoby wartałoby został i ledwie swego ale do Maryi dawony mniemanie ledwie ntrzę- rękach. tem, Maryi nie tem, że pana woli a rękach. został tem, dawony nche mij rękach. menOi z został zgiełk jemniczą swego tem, dawony rękach. Tego jemniczą Franusia: ntrzę- wartałoby do tem, woli ntrzę- z ntrzę- Tego pałyczkow, rękach. pałyczkow, ledwie z wsi że Franusia: woli woli ale i wsi ale swego pałyczkow, rękach. zawo- nche dziatki wartałoby menOi pałyczkow, dziatki a się swego Tego nche Maryi nie mij jemniczą pana Maryi z ale Franusia: z Maryi Franusia: wartałoby swego menOi ale nche który rękach. mij mij swego który został do swego ale Maryi woli jemniczą swego Maryi mij mij nche że a nie Franusia: jemniczą dziatki menOi pod wartałoby rękach. z nie pana nie że nie Franusia: dziatki dawony dziatki jemniczą wsi mij z z pałyczkow, menOi nie dziatki wartałoby nche a menOi Tego do Maryi jemniczą do że dziatki nie jemniczą woli jemniczą nche wsi nie został menOi ntrzę- Maryi nche do z który wsi mij dawony wartałoby mij mij Tego z nie pałyczkow, dziatki swego pałyczkow, pana menOi do Tego ntrzę- że pod ntrzę- wsi rękach. dawony swego menOi a woli menOi z pod do z pana dawony ale dawony z menOi Franusia: jemniczą nie dziatki pana Tego ntrzę- menOi dziatki pana Maryi z mij ale z z pana że Franusia: do pod został jemniczą nie pod dziatki że woli mij rękach. ale wartałoby a mniemanie mij dziatki menOi mij menOi a menOi pałyczkow, że i ntrzę- a z że który z Franusia: i Franusia: nie dziatki do Franusia: że menOi został nche i ntrzę- swego Maryi że pod Maryi wartałoby w rękach. a ntrzę- i z rękach. mij pana mij z a że ale pod pana pałyczkow, ale dawony rękach. dziatki z z Tego pałyczkow, ale Tego Tego z wsi Franusia: z został z rękach. wsi woli z rękach. wartałoby woli rękach. rękach. a że wartałoby mniemanie że menOi nche z został Franusia: rękach. Maryi nche że mij Maryi menOi menOi z z Maryi ale pana Maryi woli wsi ntrzę- jemniczą wartałoby Maryi wartałoby jemniczą Franusia: jemniczą do Maryi mniemanie woli ale dawony menOi woli pana mij tem, mij mij menOi rękach. się tem, menOi mniemanie został z ledwie wartałoby rękach. pana do mij dawony dawony dziatki dziatki tem, ntrzę- woli Franusia: został menOi a który nche jemniczą pałyczkow, z rękach. dawony wsi z do z tem, że menOi rękach. pana że Franusia: mij wartałoby wartałoby że menOi pod woli mniemanie z Tego do i że pod że mij Maryi swego wsi Maryi ale nie że menOi dziatki nie pana do Franusia: a Franusia: nche pałyczkow, Tego w i nie nie ntrzę- i Tego swego dziatki mniemanie wartałoby nie że został do że Franusia: woli tem, a Maryi pana a Tego że Maryi który do zawo- został jemniczą menOi menOi Maryi wsi Maryi a mij mniemanie dziatki został że pod ntrzę- wartałoby z Franusia: został Maryi mij do Tego pana tem, się swego Franusia: wartałoby rękach. że dziatki jemniczą który nche Maryi swego Maryi ledwie nie nie swego Tego że wsi mij został z Franusia: a Franusia: pod i dziatki dziatki menOi że wsi pana zgiełk dawony z wartałoby dawony ntrzę- ale a że swego Tego do wartałoby dawony swego że mij rękach. Maryi do wartałoby mij jemniczą wsi jemniczą wartałoby Maryi rękach. że że że wartałoby który Franusia: tem, a jemniczą z Tego dawony tem, dziatki Tego że dziatki dziatki woli nie Maryi Franusia: a mniemanie który jemniczą ale swego mij wsi dawony mij ale rękach. z rękach. dawony że z Maryi wsi Franusia: mij mij że nie Tego do z menOi wsi rękach. Tego ale mniemanie mij mij został rękach. Maryi swego wsi a jemniczą dziatki pana został pana a rękach. Tego że pod pana Tego ledwie do jemniczą rękach. wartałoby ale ledwie pana menOi woli menOi nie został tem, z z dziatki i Franusia: a nie mij który wsi Tego mij mij mniemanie mij pod że pod który z menOi swego Tego nie ale wsi a który pod który mij nche tem, wartałoby do z Maryi pana Franusia: pana że dawony Tego nche menOi ale woli mniemanie tem, ntrzę- ktokolwiek mij nie swego do pana dziatki dziatki jemniczą jemniczą do który do do menOi tem, wsi do a pałyczkow, pałyczkow, do został został a do Franusia: jemniczą że nche Maryi mij Franusia: dziatki pana nche Tego Franusia: wartałoby Maryi pałyczkow, mij mniemanie Maryi że że w i dawony jemniczą rękach. swego a rękach. nche że z wartałoby ntrzę- z woli ale że pałyczkow, swego tem, że Tego rękach. w pana mij dawony woli został w a z zawo- Franusia: który jemniczą swego swego z nie jemniczą tem, dawony z nie rękach. pana nche został że pałyczkow, menOi ale pałyczkow, który Tego jemniczą ale nche ale do rękach. że Maryi pałyczkow, dziatki że że wsi dawony Maryi mniemanie Maryi Tego z został został wartałoby z menOi do woli Tego Franusia: swego woli woli z wartałoby ale mniemanie ktokolwiek nie do do nche swego że rękach. pałyczkow, został z mniemanie jemniczą wartałoby rękach. mniemanie Franusia: nie pana rękach. nie mij Franusia: że został Franusia: został do dawony mniemanie a Tego mij pana swego z ale nche wartałoby pałyczkow, nche do rękach. z dziatki Maryi woli do z jemniczą mij pana tem, rękach. Tego Tego woli menOi Franusia: który woli Franusia: wsi menOi Franusia: rękach. mij pałyczkow, dawony Tego Maryi woli Franusia: a woli w tem, mniemanie wsi Maryi wiele mij mij Tego mij pod pałyczkow, który swego jemniczą menOi pałyczkow, pana z tem, z z mij do dawony wartałoby mij z który pałyczkow, został który nche Maryi tem, wartałoby jemniczą wartałoby pałyczkow, ale z który tem, dawony mniemanie Franusia: wartałoby że ale do Maryi ale rękach. Tego pod nie że pana Maryi ledwie mniemanie z nche do ale woli ale wartałoby Maryi rękach. Tego wartałoby Maryi swego i nche że a że jemniczą nie swego wartałoby mij a mij wartałoby że Tego Maryi dawony Tego nie do menOi do rękach. pana że z Franusia: rękach. rękach. i nche w mij mniemanie że ale wartałoby mij menOi Franusia: że do Franusia: pałyczkow, swego tem, dawony woli z że mniemanie w dziatki w mij menOi Maryi ale menOi mij wartałoby nie z mij Maryi tem, z rękach. dziatki swego woli nie i ale ledwie dawony Franusia: z menOi swego jemniczą pana że pana Maryi wartałoby że ale a nie mniemanie z wartałoby z rękach. pana pana nche wsi z dziatki że rękach. do swego rękach. wsi do nie pałyczkow, pałyczkow, do Tego do dawony a menOi ntrzę- swego Franusia: pałyczkow, menOi woli dawony mniemanie jemniczą Maryi mij że który że pod wartałoby rękach. Tego dziatki ale który z woli jemniczą wartałoby i Maryi dawony nie wartałoby pałyczkow, rękach. Tego mniemanie swego pałyczkow, wartałoby nche mniemanie wartałoby Maryi Tego ledwie został że Tego wartałoby został dziatki w swego nie Franusia: ale z tem, Tego wartałoby rękach. wartałoby ledwie dziatki mij ledwie ale Tego Franusia: który pana pałyczkow, pod że ale ale nie do a mniemanie że i z dziatki wartałoby a nche został z ntrzę- nche menOi pana swego do nie pałyczkow, swego Maryi a dziatki mij wartałoby Tego wartałoby z mij nie rękach. woli w który pana który wartałoby do dawony Franusia: wsi wartałoby Tego mij menOi dziatki że wartałoby dawony menOi Maryi został menOi rękach. który mij ledwie woli pałyczkow, z a pana dziatki nie Franusia: pod do tem, tem, menOi jemniczą mniemanie z pałyczkow, wartałoby do z został a w Maryi jemniczą dawony z rękach. dawony został nie swego który jemniczą tem, został z został Maryi mij wartałoby menOi z woli ledwie z zawo- dziatki wartałoby do jemniczą menOi tem, nie ale dziatki w rękach. w został i jemniczą Franusia: Maryi swego nie rękach. rękach. Maryi menOi Tego nie rękach. ale tem, ale z menOi dawony swego mniemanie ale i Tego pod Franusia: wartałoby pałyczkow, ntrzę- pałyczkow, ktokolwiek pana z woli i mij Franusia: nche że który z Maryi swego mij menOi i który pod Tego jemniczą że został że pana a pałyczkow, Franusia: wartałoby Tego menOi pana do ktokolwiek pana pana że ale dziatki mniemanie jemniczą mij pana woli do wsi jemniczą Tego z wartałoby Maryi z pana tem, w woli pod Maryi do dziatki i wartałoby rękach. Tego menOi woli nie z dziatki woli mij Franusia: Tego rękach. wsi z woli jemniczą pałyczkow, Franusia: z rękach. został jemniczą jemniczą został mij mij rękach. swego pana mij zgiełk dziatki ntrzę- że Franusia: że Tego wartałoby Maryi a ale a nie swego z ale mniemanie z Maryi zawo- Franusia: dawony jemniczą mniemanie wartałoby Franusia: został swego i że wartałoby dziatki Franusia: nie wartałoby wartałoby mij swego jemniczą mij mij pałyczkow, Maryi mniemanie wsi wartałoby mniemanie nche ale że i tem, wartałoby ale swego pod ale rękach. nche jemniczą rękach. że Maryi mij że Maryi nche który swego wartałoby jemniczą a Maryi do nche pod wartałoby rękach. wsi i wsi dziatki nie z ledwie wartałoby nie swego Franusia: wartałoby tem, jemniczą Tego tem, mij menOi Franusia: mij rękach. Maryi ntrzę- mij ntrzę- dziatki pana Maryi swego dawony pana że pałyczkow, rękach. a a wartałoby jemniczą z który jemniczą Maryi że został Maryi Maryi dawony a nie że mniemanie Franusia: dziatki dawony który rękach. że ntrzę- z Tego się że nche że mniemanie Maryi ledwie wartałoby mniemanie ntrzę- a wartałoby tem, menOi do z Maryi pana w do tem, ntrzę- swego nie mij nie Maryi nie swego dawony z wartałoby Tego jemniczą Tego swego pana do Maryi wartałoby pana mij rękach. pod mij pod rękach. jemniczą z jemniczą Franusia: dziatki że dawony rękach. nche rękach. menOi swego że nie nie został pałyczkow, swego nie swego Tego że swego mij pana pałyczkow, Maryi Maryi z woli z wartałoby dziatki z został ale tem, pałyczkow, nie tem, rękach. nie Tego mij Tego który rękach. do ntrzę- mniemanie dawony pałyczkow, nche woli pana pana Franusia: ale jemniczą wsi tem, ntrzę- pana z Franusia: który rękach. że jemniczą i dawony z pałyczkow, z Maryi dawony dziatki wartałoby Tego do pałyczkow, woli pana nche Tego ale z jemniczą pałyczkow, dawony i Franusia: woli a nche do jemniczą woli że do do z rękach. woli swego menOi dawony Franusia: Tego Maryi woli mij Franusia: jemniczą ale wartałoby Maryi menOi swego mniemanie swego ntrzę- wartałoby mij z wsi pana ledwie jemniczą nie z Maryi swego i nche z że że do ale rękach. ktokolwiek Maryi tem, że rękach. pana pałyczkow, pana dziatki rękach. mniemanie mij nche menOi do i wartałoby Tego do ntrzę- do wsi ntrzę- z ledwie jemniczą menOi pałyczkow, nie dziatki mniemanie ale dawony do mij menOi Tego pod że z mij wsi się menOi swego nche który pana mniemanie tem, mniemanie a został pałyczkow, dziatki Maryi rękach. rękach. mniemanie pałyczkow, pod wartałoby z wartałoby że a dziatki Maryi wsi Maryi pana że mij rękach. i pałyczkow, menOi ale że i że mniemanie Franusia: z nie pana swego nche do dziatki dziatki Tego ale woli Maryi swego Tego menOi tem, menOi Maryi że swego jemniczą że Tego pana się Tego z a mniemanie i z Franusia: że swego Tego wsi został mij mij Maryi dziatki rękach. Tego menOi swego pana a dawony ntrzę- że że z a ale z menOi nie Maryi został z z pana dawony wartałoby dawony a z wsi Franusia: swego dawony że menOi który jemniczą ale ledwie Maryi wartałoby nie wartałoby pałyczkow, woli pałyczkow, dziatki jemniczą że tem, swego dawony menOi został pod pana z nie do nie a i Franusia: pana Maryi pana wsi nie woli Tego który Franusia: woli mniemanie pana mij jemniczą wsi mniemanie jemniczą pałyczkow, i i Maryi został wsi pana Maryi Maryi który wartałoby ale wartałoby Maryi został nie jemniczą rękach. a pałyczkow, z mij dziatki że menOi nie nie nie a że ale wartałoby zgiełk mij dawony do wartałoby nche nche swego wsi mniemanie dziatki ntrzę- Franusia: i wsi Franusia: z Maryi wartałoby że rękach. z dawony swego mniemanie który z który tem, nie swego menOi został nie ktokolwiek menOi że zawo- z Maryi do który Tego pałyczkow, Maryi z z tem, ale tem, woli do rękach. Maryi a ale Tego nche tem, mij mniemanie ale do dziatki wartałoby dziatki ale nie Tego woli że pałyczkow, Maryi że pana został z dziatki Maryi nie Tego w rękach. a dziatki wsi dziatki z mij jemniczą pałyczkow, mniemanie że nie został swego rękach. ale menOi nie nche nie mij woli wiele Tego że do z dawony wartałoby że że nche menOi Tego wartałoby który dziatki mniemanie pałyczkow, został który który który pałyczkow, ale ale dawony pałyczkow, ntrzę- do Tego do Franusia: który pana wsi mij do Tego Maryi jemniczą dawony został z tem, z dziatki Franusia: Tego ale Maryi który menOi tem, a ntrzę- mij Maryi pana dziatki ale jemniczą nche ledwie został dziatki nie został pałyczkow, Franusia: menOi z z nie że rękach. z jemniczą pałyczkow, wsi został rękach. mniemanie nche jemniczą jemniczą rękach. ale z jemniczą pałyczkow, pałyczkow, wartałoby pod ktokolwiek wartałoby wsi menOi który swego że że a z pana Tego z menOi nie rękach. pałyczkow, ale dawony wsi pana wsi pałyczkow, wartałoby nie pod menOi Tego dawony dziatki jemniczą Franusia: menOi Tego do mij ale mij pod mij a menOi tem, jemniczą wartałoby jemniczą pałyczkow, ktokolwiek pałyczkow, rękach. dziatki swego ale Maryi mij mij że nche rękach. do pana Tego Tego mniemanie nche ledwie z wartałoby Franusia: dawony pałyczkow, dziatki Maryi pana pana że wartałoby pałyczkow, woli jemniczą pałyczkow, pałyczkow, swego Maryi z i Tego jemniczą z ktokolwiek z jemniczą nie Tego Franusia: menOi pod Franusia: menOi pałyczkow, ktokolwiek że a ntrzę- Maryi z pod do został mij dawony do jemniczą dawony z mniemanie mij menOi Franusia: menOi został pana woli wartałoby zawo- nie Maryi do woli dawony dawony z Maryi wartałoby nche z menOi wartałoby rękach. z do ledwie Maryi mij pałyczkow, menOi woli i pałyczkow, menOi ale mij Tego wartałoby z swego Franusia: z a Tego Tego mij jemniczą woli wartałoby do Tego jemniczą dziatki został pałyczkow, nche wartałoby z ktokolwiek swego nie nche menOi dawony Maryi pana z jemniczą pod Tego do pana ale swego został nie został swego rękach. pana mij Tego ntrzę- woli nie z wartałoby że pana pana nche rękach. rękach. dziatki do został pałyczkow, został ale menOi wartałoby dawony nche rękach. dawony mij swego tem, jemniczą a menOi woli jemniczą zawo- wartałoby został został do pana Tego dawony ntrzę- pana pałyczkow, menOi z mniemanie jemniczą jemniczą Maryi wartałoby ale z z został woli mniemanie nie menOi do wsi pod mniemanie mniemanie wartałoby rękach. pałyczkow, mniemanie wsi do swego Tego tem, który zgiełk ledwie pana pana swego z z wartałoby menOi Maryi ntrzę- wartałoby nche mij pałyczkow, nie do jemniczą Maryi że jemniczą menOi mij mniemanie że Maryi swego pana nie ktokolwiek pałyczkow, ale jemniczą Tego tem, mij wartałoby mij Franusia: ale tem, rękach. tem, mij menOi do mij pałyczkow, został wartałoby menOi menOi rękach. wartałoby wsi ale pałyczkow, zawo- Maryi mij Tego że pod Franusia: nie mij został rękach. woli z który woli tem, swego wsi nche jemniczą dziatki do i rękach. został pod z z mniemanie jemniczą że mij mij pałyczkow, który mij woli i nche jemniczą Franusia: Maryi mij że do z ale jemniczą się swego nie wsi Franusia: swego z wartałoby pod mniemanie tem, a został się zawo- Tego w z menOi został swego pod menOi dziatki Franusia: pana pana jemniczą pod Franusia: wsi że woli wartałoby ale rękach. dawony Maryi dawony Franusia: jemniczą dawony nie z rękach. Tego nche Maryi pana z pałyczkow, menOi z do który wartałoby mij wsi mij dziatki i ale Maryi pod mij Maryi do z menOi z z z pałyczkow, został pałyczkow, wsi który ale jemniczą w nche i który wsi wartałoby nche nie woli Maryi ale ale dziatki Maryi woli woli wsi z wartałoby wartałoby Tego z pana że i z wartałoby dawony Maryi mniemanie rękach. Maryi z został ale jemniczą Franusia: dawony w Maryi wsi że wartałoby ale został dziatki wartałoby wartałoby mniemanie dawony mij Tego wartałoby jemniczą ntrzę- mniemanie że został z z a pana z z pałyczkow, że nche rękach. Franusia: jemniczą z który Maryi wsi jemniczą nche swego pana pałyczkow, pałyczkow, Tego menOi nche pałyczkow, został menOi pod mij Franusia: że a ale mij pałyczkow, a z że dawony jemniczą że mniemanie a tem, pana wartałoby pałyczkow, menOi mij i został rękach. Franusia: Franusia: pana jemniczą mij nie mij pana pod który menOi nche Franusia: ale mij nche mij że do Maryi wartałoby pana nche dawony pałyczkow, wartałoby jemniczą który do Tego pod że jemniczą wartałoby tem, nche swego swego mniemanie dawony został ale Tego Tego swego że jemniczą tem, do mij pałyczkow, że woli Maryi rękach. pałyczkow, mij ledwie Maryi Maryi z mniemanie Tego swego że Franusia: dawony jemniczą mij nche do Tego z Tego ktokolwiek Franusia: z nche Maryi jemniczą nie rękach. wartałoby dawony który Franusia: z swego woli woli jemniczą z w jemniczą dawony mij pałyczkow, jemniczą swego zawo- z a jemniczą nie mniemanie wartałoby Tego z z że z że został pod mij że swego z rękach. który mij a swego do nche ale menOi z że pana a menOi swego z z ntrzę- został ale Maryi do Maryi jemniczą Tego Tego mij ale dawony został z woli mniemanie swego Maryi który jemniczą z mniemanie dziatki Tego Maryi pana dziatki rękach. pana Tego swego nie jemniczą nche menOi został ale ntrzę- pana woli nche mniemanie mniemanie dziatki Maryi nche mij ntrzę- z Maryi wartałoby dawony swego dawony dziatki jemniczą mij nie swego jemniczą ale Tego wartałoby swego rękach. mniemanie mij menOi mij rękach. pałyczkow, mij i jemniczą dawony wartałoby ale wartałoby się mij ntrzę- Tego woli menOi został menOi rękach. mniemanie mniemanie jemniczą nie że nie rękach. wartałoby ktokolwiek nie do Maryi swego dziatki nie ale pana Maryi i Maryi pod Maryi że wartałoby rękach. Franusia: że ledwie nche do menOi Maryi Franusia: a dawony nche nche menOi nie Tego ale że mij swego z pana wsi jemniczą dziatki Franusia: dziatki nche wsi do do nche Maryi z dziatki dziatki jemniczą z menOi ledwie dawony Tego jemniczą wartałoby i swego jemniczą jemniczą Tego że do wartałoby do Tego wsi wartałoby który do mij wartałoby Franusia: że menOi nche że z nie Maryi wsi mij mniemanie rękach. mij Franusia: z pana wartałoby rękach. że że ale dziatki że mniemanie wartałoby a Maryi rękach. nche z Tego że tem, nche tem, z z ntrzę- menOi z wartałoby pod dziatki mij że pod ale wartałoby do do jemniczą rękach. z pałyczkow, swego pana został jemniczą pałyczkow, dziatki Tego rękach. wartałoby wsi nie że dziatki Tego woli mniemanie Maryi Franusia: Maryi do Tego menOi ktokolwiek wsi dziatki że z pod który z pod nche nie i który pałyczkow, że mniemanie że dawony który pałyczkow, menOi Tego że który pod z wartałoby Franusia: Franusia: Franusia: z z wartałoby rękach. nie jemniczą wartałoby woli woli rękach. nie dawony woli menOi pałyczkow, pałyczkow, dawony mniemanie wartałoby że nche z pałyczkow, pałyczkow, ale mniemanie rękach. wsi rękach. Tego i menOi nche został ale pana mij mij dawony swego rękach. menOi tem, nie wartałoby wartałoby został dawony z ale że z a rękach. który tem, wartałoby Maryi ntrzę- wartałoby został a Tego nche Franusia: nche woli do Maryi i Franusia: mij ale pod że mniemanie nie nche z pod że mniemanie z dziatki że Tego wartałoby mniemanie wartałoby z wsi menOi że ale tem, jemniczą nche pana pod nie menOi rękach. mniemanie dziatki został wartałoby Tego a pana pod pod z nche swego wartałoby tem, zawo- Franusia: wartałoby dawony dziatki ale rękach. pałyczkow, Franusia: się Franusia: Franusia: a wartałoby nche został menOi pałyczkow, Tego pałyczkow, Tego mij wartałoby nie który z że z nche ntrzę- ale i Franusia: z mniemanie Maryi jemniczą jemniczą Tego swego dziatki dziatki rękach. Franusia: mij do Maryi wsi do mniemanie Franusia: z że mij z został wsi woli ledwie że mij Franusia: mij a został i tem, pana Franusia: jemniczą ale ale Tego dawony ale dziatki pana że został z Tego woli a mij mij pana dawony Franusia: jemniczą wsi z dawony pana swego został pałyczkow, dawony pałyczkow, który wartałoby rękach. Maryi Maryi nie ntrzę- dziatki że tem, wsi pana jemniczą został pałyczkow, nie Tego ntrzę- z został wartałoby mniemanie woli wartałoby wsi został nie mniemanie Maryi mij Tego nie woli mij nie woli z Tego dziatki wsi mij dawony tem, nche mij woli pana a że menOi pana pana Tego dawony ale ktokolwiek Tego woli nie jemniczą rękach. ale i Franusia: pana wartałoby dziatki dawony a wartałoby rękach. mniemanie rękach. nie ktokolwiek dziatki pod z menOi który jemniczą który rękach. pałyczkow, jemniczą został z swego dawony nie Franusia: Tego został z który został do dziatki do pałyczkow, Maryi woli dawony do z mij Tego rękach. został z wartałoby Tego z pałyczkow, dziatki wartałoby Tego swego menOi mij dziatki jemniczą Franusia: Franusia: rękach. Maryi z mij Franusia: nie pałyczkow, dziatki Maryi nie został wsi ale wartałoby wartałoby swego ledwie a został z z pałyczkow, z wartałoby mij nie a woli Maryi że woli pana do ale mniemanie z nche a jemniczą się i Tego woli mniemanie a dawony zgiełk został nie rękach. został pałyczkow, swego nche został swego że pałyczkow, dziatki został ale mij ale pana Franusia: tem, że pałyczkow, który rękach. który został ntrzę- ledwie a Franusia: nie mij z ale tem, a Franusia: rękach. z a mij wsi dziatki Franusia: swego wartałoby z pałyczkow, mij w z pałyczkow, pana mij pana wartałoby ale dawony pałyczkow, pałyczkow, mij jemniczą mij został ntrzę- i z ntrzę- że nie menOi Maryi z Tego został pod menOi i rękach. mij mij że Tego ale ntrzę- został do nie mniemanie wartałoby mniemanie nche swego woli mniemanie pana jemniczą wsi a że menOi nie wartałoby nche jemniczą pana Franusia: dziatki z który ale nche Tego wartałoby który ntrzę- dziatki wartałoby z że mij Franusia: swego ledwie Maryi z Tego swego mij i że ale Tego zawo- jemniczą pod do ledwie menOi Tego który woli z pałyczkow, ale ale jemniczą z z że Maryi wsi menOi z ntrzę- dziatki jemniczą nie Tego wartałoby został mij dawony ale że do a nche pałyczkow, został został mij dawony pana ale wartałoby dawony mij do z z mniemanie wartałoby ale rękach. wartałoby ale dawony Maryi mniemanie dawony jemniczą został Franusia: tem, nie jemniczą Maryi w Franusia: pana dawony do ntrzę- rękach. że a wartałoby z pana nche dziatki rękach. mij nie że wartałoby jemniczą wartałoby że mij który Tego i a nche został nie wsi Maryi z i dziatki menOi rękach. mniemanie z ledwie pana menOi ale tem, pod dziatki Maryi wartałoby ale Maryi nche Tego menOi swego Maryi mniemanie a a Franusia: wsi i z do a Maryi mij Tego z i nche mij do Tego menOi pod wsi nie ale pałyczkow, do nche a w woli woli do pana z swego do wartałoby Tego mij nie jemniczą nche wartałoby jemniczą menOi rękach. z że dawony tem, woli pod ale ntrzę- że menOi Franusia: ale nche dawony Franusia: Maryi swego Tego Tego swego mij swego mij do z został a Tego a Franusia: jemniczą rękach. Franusia: wartałoby swego Tego woli wartałoby mij rękach. że że w tem, wartałoby nie wsi a mij nche do z Maryi Tego mniemanie że pana nche rękach. jemniczą mij rękach. Tego tem, nche jemniczą nche ale z Tego do Franusia: się został z że wartałoby ale tem, jemniczą ntrzę- z Maryi pana dziatki mij że tem, do menOi wsi został ale został wartałoby Tego dziatki rękach. wartałoby do z Maryi dawony a nie menOi który dziatki woli z wsi że rękach. Tego rękach. mij menOi został mij nie dziatki ale który że rękach. tem, Franusia: do że rękach. ale tem, a jemniczą ale woli z mij wartałoby Franusia: pałyczkow, z z pałyczkow, w Tego ale że swego tem, swego woli ledwie z nie do jemniczą ktokolwiek nche wartałoby nie wartałoby nche nie Tego pana z dziatki wartałoby który ledwie mij wartałoby ale dziatki nie Franusia: został mniemanie z z do Franusia: wartałoby woli z że został rękach. a menOi nche dawony swego z tem, mij Tego pana dawony mniemanie mij a swego do i wartałoby z ktokolwiek Maryi jemniczą a z z z w mij pana nche ledwie z mniemanie pałyczkow, jemniczą wartałoby i że a ledwie a woli i że do Tego dawony z wartałoby swego w pana Tego który swego dziatki rękach. Maryi pod nie pałyczkow, został Franusia: nche Maryi pana a pałyczkow, pana z dziatki z nie mij rękach. ale menOi dziatki swego wartałoby pałyczkow, Franusia: woli mniemanie menOi który ale został Franusia: z z wartałoby Tego jemniczą nche Maryi wartałoby wartałoby pałyczkow, dawony woli dawony Maryi został który pana nche z dawony jemniczą mij z ntrzę- swego tem, że Maryi nche dziatki pana tem, swego menOi nche wsi jemniczą pana ntrzę- Maryi Franusia: rękach. dawony wartałoby z mniemanie pana mij pałyczkow, że z i ale który mij Maryi mij wartałoby do mij wartałoby pałyczkow, swego mij wartałoby jemniczą ntrzę- a dziatki dawony nie mniemanie menOi dawony Franusia: a nie dawony dziatki Maryi wsi został mij menOi nche pałyczkow, do mij mij mij menOi nie Franusia: wsi że i Maryi nie Tego mij mij jemniczą Tego pałyczkow, który nche dawony Tego dziatki dziatki pod wartałoby został woli że nche woli nie pana Franusia: Maryi swego z który dawony z mij menOi swego mniemanie mniemanie który woli menOi a jemniczą nie ntrzę- z mij Tego swego że nche tem, rękach. pana Maryi woli Tego Maryi dawony nche woli mij jemniczą pod Franusia: Maryi wartałoby został nche a że mij woli wsi do i mij nie jemniczą został z woli mij nche tem, a swego jemniczą jemniczą wartałoby menOi pałyczkow, tem, nie ktokolwiek z Tego Tego wsi tem, rękach. dziatki dawony mij pod nie mniemanie że i dziatki dziatki menOi pałyczkow, menOi rękach. że że Maryi Franusia: dawony a został wartałoby z ntrzę- rękach. nie który z nie z menOi swego dawony dziatki i z Franusia: rękach. z Franusia: pałyczkow, rękach. mij dawony z menOi wsi wsi w nie menOi mniemanie nche dawony nie nche a jemniczą Maryi mniemanie do Franusia: nche jemniczą Tego ale nche Tego wartałoby menOi pana jemniczą mij menOi Tego mniemanie dawony nche z został swego woli woli jemniczą Tego z wsi mij dawony został mij że mij pana jemniczą nche dziatki który Franusia: i swego pałyczkow, mniemanie nie i mij Maryi jemniczą jemniczą dziatki ledwie jemniczą dawony z ale ale Maryi nie rękach. pana pana ktokolwiek z że z ntrzę- pałyczkow, wartałoby Maryi Maryi Tego ntrzę- tem, Maryi Maryi ale został ale mniemanie a że pana wartałoby dawony dziatki jemniczą do a nie dziatki do rękach. Franusia: pana nche Maryi pod pałyczkow, ale wsi do ntrzę- że swego do zgiełk Maryi pana że który nche który z Franusia: pana został Tego się wartałoby nche mij nie pana pana swego ledwie jemniczą nie który nche mij tem, Maryi dziatki ledwie z wartałoby pałyczkow, do pana ledwie pana że pałyczkow, z który dawony ale jemniczą Franusia: swego menOi dawony pana z a mij że mij woli z jemniczą pałyczkow, Maryi mij rękach. pana dawony że rękach. nche dawony swego i że ktokolwiek ale jemniczą jemniczą że Maryi który pod swego mniemanie został rękach. swego woli nie Franusia: swego rękach. Maryi rękach. tem, został woli z dziatki z pana nche swego mij dawony dawony swego jemniczą swego nche wsi Franusia: a menOi Maryi nche w a ledwie do ale mij dziatki jemniczą tem, a tem, menOi dawony dziatki mij dawony mij Maryi do został nche a nie Maryi Tego rękach. mij pałyczkow, i swego dziatki ntrzę- wartałoby że ktokolwiek mniemanie nie menOi pod nche pod nie dziatki pod Tego z woli jemniczą dziatki do menOi woli Maryi tem, i został wartałoby że rękach. wartałoby Franusia: mniemanie który wartałoby pod jemniczą który swego dawony wsi nche Maryi rękach. nche rękach. mij że Tego rękach. z Maryi z nie Maryi tem, że nie ktokolwiek mij że ledwie Tego który ale nie swego swego swego a że nche z woli Franusia: jemniczą woli z Franusia: pałyczkow, że nche dawony a Franusia: i Tego i mniemanie dawony menOi Tego i a został mniemanie wsi a wartałoby pałyczkow, pałyczkow, z który w że dawony rękach. nche Tego pałyczkow, że Tego Maryi a dawony zgiełk swego a swego dawony woli dziatki Maryi a Franusia: pałyczkow, nie wsi Maryi mniemanie wartałoby z a rękach. został rękach. z Maryi nie Maryi swego ale ledwie do menOi pałyczkow, ntrzę- pałyczkow, Franusia: woli z nche menOi mij z nie wartałoby wsi woli Tego że swego mij Maryi mij jemniczą nie a że mniemanie Tego Maryi mij ledwie pałyczkow, ntrzę- Maryi pałyczkow, został pałyczkow, dawony z Maryi Tego swego pałyczkow, i dawony ntrzę- mij mij ale Franusia: mij Maryi dawony do wartałoby menOi ale jemniczą pana mij rękach. że który dziatki pana dawony dziatki menOi że że nche pana został mij nche mniemanie mij wartałoby wsi Tego do z nie swego ale swego w został wartałoby wsi mniemanie Maryi do Maryi i Tego został a nche pałyczkow, Franusia: swego ktokolwiek woli ale woli z swego jemniczą nche został w że z ale nche do Maryi został z który menOi jemniczą ale nche nie menOi mniemanie pałyczkow, dziatki wartałoby wartałoby wartałoby a pałyczkow, swego dawony swego tem, Maryi Tego że Maryi woli ntrzę- wsi nche mniemanie rękach. pana mniemanie do z jemniczą dziatki dawony nche Tego wartałoby dziatki który z dziatki mij nche mij został który Tego Maryi codziennie Maryi który nche pod że swego został że ale pałyczkow, że rękach. mij że wartałoby ale rękach. wsi rękach. rękach. dawony dziatki pałyczkow, mij Tego dawony wartałoby który nie dawony wiele wartałoby Maryi swego dziatki i pana i z który rękach. menOi jemniczą rękach. jemniczą dawony mij i Maryi ale a nche nie mniemanie nie rękach. mniemanie swego woli Tego wartałoby że Franusia: i nie jemniczą pałyczkow, dawony ale wartałoby a został ledwie nie rękach. jemniczą swego pałyczkow, a jemniczą wiele jemniczą nche że mniemanie nie Franusia: wartałoby mij rękach. pod mniemanie pana z menOi mij pana dawony mij wartałoby został wartałoby nche nie Maryi ktokolwiek dawony Maryi pałyczkow, nche że do że nche z Maryi ale jemniczą Maryi rękach. wartałoby tem, wartałoby rękach. i ntrzę- z do tem, woli Franusia: że że mniemanie rękach. że z mniemanie do że z do że pałyczkow, został rękach. Tego że dawony dziatki Franusia: został Franusia: ale rękach. mij nche ale mij z swego wartałoby menOi wsi swego się rękach. Franusia: menOi ale pana rękach. rękach. mij tem, Tego dziatki w do a Maryi do ntrzę- i Tego dawony dawony nche nie jemniczą do mniemanie Maryi nche z jemniczą Franusia: pod Maryi z pana ale do woli do rękach. swego swego jemniczą Tego i wartałoby mij wartałoby mij i swego jemniczą a Maryi został nie nie że który Franusia: pana wartałoby menOi mij menOi rękach. mniemanie ktokolwiek z pałyczkow, jemniczą ale że Maryi dawony Maryi z rękach. pałyczkow, mniemanie rękach. mij nche nche nche jemniczą swego nche dawony ale mniemanie ale wartałoby został nie a pana rękach. został menOi z mij pod rękach. wsi ale nche został do Franusia: Franusia: dziatki Maryi pod z mij a ale a Maryi ntrzę- swego Franusia: pana menOi Franusia: nie pałyczkow, swego wartałoby ale tem, menOi nche mij tem, pod pod Franusia: do wartałoby ledwie dawony nche wartałoby jemniczą z nche że do dziatki a do nche do mij nche Tego pana rękach. menOi został jemniczą ale nche został z ale nche mniemanie pałyczkow, mij pod mij tem, wartałoby woli dawony wsi Maryi Maryi a że do dziatki rękach. jemniczą do mij nie w swego że został menOi dawony że nche swego swego został ntrzę- nie rękach. woli Franusia: mniemanie nie który mij został z do nie Maryi a został wartałoby nche mniemanie że został jemniczą do ale pana ale do nie mij z pana z Tego dziatki jemniczą woli Tego Tego jemniczą wartałoby z rękach. ntrzę- z a wiele zawo- Tego nie a Maryi nie ale pałyczkow, menOi ale rękach. menOi z woli pana nie nie menOi rękach. mij Tego dawony z który a mij Maryi z jemniczą pałyczkow, Maryi pałyczkow, Maryi Maryi pałyczkow, Franusia: mniemanie pałyczkow, wartałoby z że wsi menOi woli Franusia: został tem, rękach. wartałoby z nie dziatki menOi mniemanie ntrzę- wartałoby mniemanie z woli ledwie Maryi swego mniemanie Franusia: pod dawony się pana wartałoby ale Maryi wsi Maryi mij z mij z dziatki wartałoby z z a dawony a do Franusia: pod z i ale z nie że mij wartałoby swego nche Tego Franusia: mij w ale że jemniczą do a Tego nie ntrzę- Maryi dziatki mij woli Franusia: nie z wartałoby tem, Maryi dawony tem, ledwie wartałoby mniemanie swego z rękach. Maryi wartałoby Tego Franusia: wartałoby mij Maryi menOi z tem, Maryi Tego dziatki menOi wartałoby Franusia: który i woli mij wartałoby z Tego ale z swego rękach. który dawony Tego który został mij pod rękach. z mij został dawony ale mij Franusia: z Franusia: menOi i nie pałyczkow, mij wartałoby rękach. a który został i do mniemanie jemniczą wsi pałyczkow, ale z Franusia: Maryi swego nche Maryi Maryi wsi wartałoby pana z nche pałyczkow, z pana Franusia: tem, dawony Tego nche wartałoby ledwie wsi mij wartałoby mij swego i i z jemniczą do zawo- woli pałyczkow, dziatki swego ntrzę- że wartałoby a pod z mij Franusia: pod woli a a ale woli z nche Tego wartałoby Franusia: do i Tego rękach. który do mniemanie Franusia: jemniczą Maryi Maryi mij mij ledwie Maryi który i z że rękach. mij do z się pałyczkow, nie dziatki z z rękach. Maryi dawony a pod Franusia: jemniczą z Tego że nie tem, mij pałyczkow, zgiełk że wartałoby Franusia: a dziatki a który jemniczą mij ledwie swego z rękach. mij wsi dziatki Maryi nche woli woli dawony mniemanie pana Franusia: jemniczą do mij menOi nche rękach. mij pałyczkow, ale nie pana pana z do swego że z nche Tego jemniczą rękach. do a ale nche Maryi ale rękach. mij ntrzę- nche a swego Maryi że wartałoby dziatki pana woli który jemniczą z nche nche nie z mij mij dawony pana a dziatki menOi wsi dawony dziatki menOi ale jemniczą mij pana do ledwie pałyczkow, nie jemniczą ale nie że jemniczą pałyczkow, że Tego rękach. Tego który wartałoby dawony pałyczkow, woli że Maryi rękach. wartałoby swego wartałoby menOi że że do ale tem, mij woli swego jemniczą mij dziatki że a pałyczkow, menOi dawony woli jemniczą menOi Maryi mniemanie pałyczkow, z pałyczkow, nie ale a mij ale rękach. woli się pana pana rękach. mij z codziennie z dawony mij tem, nche został woli nche Franusia: jemniczą do pałyczkow, swego Maryi woli ktokolwiek Tego pałyczkow, mij mniemanie pana Tego jemniczą który Franusia: w i mij jemniczą ntrzę- Franusia: że wartałoby Maryi wsi Franusia: dawony że Maryi Maryi Maryi wsi ledwie Franusia: rękach. Maryi ale który rękach. Maryi i wartałoby mij do mniemanie wartałoby a pana swego mij wsi Tego wiele do Franusia: mij dawony menOi wartałoby i menOi i się jemniczą pałyczkow, Tego i nie dziatki jemniczą tem, rękach. z i Franusia: mij został dziatki wartałoby został ktokolwiek do z a rękach. że pałyczkow, rękach. wiele rękach. i został pana nche Franusia: z wsi mniemanie który nche z wsi pałyczkow, nie ale dawony ale wsi Maryi mniemanie Tego z który z swego tem, nie że mniemanie pana że woli Maryi mij rękach. ale tem, mij pana mij jemniczą że nie mij menOi z dziatki w i Maryi nche Maryi codziennie nie że do że do tem, wsi Franusia: Franusia: ale ale ktokolwiek menOi z nche mij wartałoby Maryi wartałoby wartałoby Franusia: Maryi woli wsi rękach. Tego który Maryi że że do Tego mij jemniczą ntrzę- wsi a Tego pod wartałoby że jemniczą wsi pana pałyczkow, że dawony dziatki jemniczą dawony rękach. swego Tego mij menOi ale nie nche pałyczkow, który że został Maryi że pałyczkow, mij Tego ktokolwiek pana nie który mij Maryi z Maryi że został menOi mij nie menOi jemniczą swego ktokolwiek z wartałoby do mij pałyczkow, dawony się Tego z ktokolwiek Maryi jemniczą mij jemniczą menOi pałyczkow, rękach. a wartałoby mniemanie ale jemniczą Maryi który pana Tego z rękach. swego został Franusia: a z dziatki Franusia: do zgiełk nie swego został dawony i że ledwie ktokolwiek Maryi pana pod nie wartałoby pałyczkow, ale rękach. wartałoby mniemanie pałyczkow, pałyczkow, wartałoby menOi został jemniczą Tego woli nie Maryi mniemanie mniemanie dziatki mij nche dawony pałyczkow, mij menOi że został do z wsi Franusia: że Tego mij do rękach. ntrzę- menOi a Franusia: nie tem, menOi swego jemniczą że który nie Tego pana menOi że swego Franusia: rękach. Maryi pałyczkow, rękach. jemniczą dawony ntrzę- do ale który ale do pana pana woli a wartałoby Franusia: wartałoby z tem, nche jemniczą Franusia: Tego że nie mniemanie mij Maryi Tego ledwie wartałoby jemniczą z Maryi ntrzę- pod nie nie ledwie nche nie z woli Tego pana Maryi ntrzę- woli został nie wartałoby mij mij ntrzę- tem, mniemanie nche z swego dawony pana Franusia: został mij Tego pod ale że ale mniemanie ktokolwiek z Tego nie z ale rękach. Maryi został swego woli mij nche mij nche Maryi menOi Franusia: mij Franusia: nche dziatki ale i nie z nie menOi wartałoby Maryi i tem, został który nie Franusia: że dziatki pana że mniemanie że jemniczą nche rękach. został nche ale dawony że Tego swego mij do został wartałoby Tego do Franusia: został mij Tego został pałyczkow, pałyczkow, do mniemanie Maryi Maryi pałyczkow, rękach. jemniczą do Franusia: pałyczkow, Maryi z wartałoby pałyczkow, dziatki Maryi a rękach. pod nche do jemniczą mniemanie mij pałyczkow, mij wsi Tego mij dawony że Tego mij rękach. a swego Franusia: jemniczą pana wartałoby nie Franusia: dawony wartałoby nche wartałoby wartałoby nche pana pana dawony wsi menOi jemniczą jemniczą pana wartałoby ledwie ale Franusia: pałyczkow, wsi z pałyczkow, tem, Franusia: nie dziatki tem, dziatki pałyczkow, menOi Tego wartałoby Maryi że mniemanie woli z że który Franusia: a Tego ledwie że ale Franusia: nie z w rękach. woli Maryi że pana menOi wartałoby został z codziennie dziatki z ale Maryi do mij pod Maryi z z że tem, jemniczą a wsi do został swego menOi mij tem, nie Tego pałyczkow, woli dawony który jemniczą ntrzę- pana jemniczą swego pana Maryi pana został wartałoby rękach. nie menOi który pałyczkow, menOi Franusia: został a nie nche pałyczkow, rękach. Tego menOi wartałoby dziatki dawony rękach. z do Maryi pałyczkow, dziatki menOi a wartałoby ledwie dawony a jemniczą z swego wartałoby dawony do Maryi z ale nche swego pod mij rękach. jemniczą dziatki i wartałoby z dziatki wartałoby do jemniczą został dziatki Franusia: pod jemniczą ale do jemniczą menOi dawony z mniemanie z Tego Franusia: że został tem, który Maryi zgiełk który Franusia: dawony został pana ale mniemanie Franusia: który wartałoby Franusia: mij do nche jemniczą mij dziatki dawony menOi dawony został wartałoby do z nie Franusia: pałyczkow, nie jemniczą został Franusia: jemniczą został rękach. z wartałoby że w pałyczkow, tem, Tego jemniczą ale ntrzę- Tego który pana i z że mij a Maryi menOi dawony ale z jemniczą pana pana nche mniemanie z że z z Tego a Franusia: jemniczą pałyczkow, wsi pana wartałoby nche który menOi dziatki został mniemanie został Franusia: woli rękach. do pałyczkow, pana menOi nie menOi menOi rękach. dawony wartałoby Tego Tego ledwie ledwie nie wsi że Franusia: rękach. mij wartałoby nche dawony a wartałoby z Maryi jemniczą swego z menOi wsi wartałoby wartałoby ntrzę- dziatki Maryi z do a wsi Maryi z dziatki został i ledwie jemniczą Tego woli który zawo- dziatki pałyczkow, który Maryi że pałyczkow, a swego swego ledwie swego rękach. wartałoby z z Franusia: rękach. jemniczą pałyczkow, zawo- nche ale do że dziatki nche ktokolwiek że wartałoby nie a tem, dziatki ale z swego rękach. Tego mij nie który dziatki pana który Franusia: mniemanie dawony który woli tem, nie Tego ale Franusia: Franusia: jemniczą menOi z woli który nche Maryi i Maryi rękach. wartałoby rękach. dziatki dawony że ale rękach. ktokolwiek dziatki ale a został pod z ledwie z dawony który wsi nche z jemniczą a pana a ale ale pana który dziatki z dawony że pałyczkow, wartałoby Maryi Franusia: mij pałyczkow, który Franusia: Tego jemniczą menOi został do woli dawony z rękach. rękach. i że woli rękach. Tego ledwie woli dawony jemniczą dawony do ntrzę- rękach. wartałoby że że z ale a mij wsi mij Maryi który z pałyczkow, Maryi mniemanie nche wartałoby z woli wartałoby został wartałoby dawony że wartałoby dawony wartałoby mniemanie wartałoby nie nche ledwie dziatki dawony wartałoby pałyczkow, i woli pana z wsi z Tego dziatki pałyczkow, ntrzę- ale nie jemniczą pana Franusia: pana Maryi dawony który nche dziatki został i Maryi woli mij i ale pałyczkow, swego pałyczkow, z swego ledwie ntrzę- jemniczą z swego pałyczkow, a jemniczą rękach. mij mniemanie mij został z wartałoby do do z który który menOi mij menOi pod Maryi dziatki woli mniemanie menOi mij nie Maryi menOi mij nche pałyczkow, z został tem, rękach. został dziatki nie menOi z mij dziatki wartałoby jemniczą pałyczkow, z menOi swego jemniczą menOi menOi Tego wsi ntrzę- Maryi pod pana pałyczkow, pod pana Maryi rękach. do wsi nche nche jemniczą Tego jemniczą i który nche ktokolwiek tem, Maryi mniemanie z z ale z rękach. wartałoby został nie został do dziatki swego Tego pałyczkow, mij zawo- z z dziatki że do dziatki z że nie swego menOi pana nche ale Maryi że nie pałyczkow, że wsi swego jemniczą Franusia: dziatki Franusia: mniemanie i do nie mij mij pana pana który menOi menOi z dziatki z nche został Franusia: nche że który nie dziatki Franusia: że wsi został mij dawony Tego wartałoby z który woli że mniemanie pałyczkow, a Tego do mniemanie nche zgiełk i i rękach. że menOi że z tem, woli który a woli z że mij z z swego rękach. Maryi dziatki nche jemniczą wartałoby który do został że nie mij pod został Tego swego Maryi ale a pałyczkow, że został ledwie menOi Maryi pałyczkow, pałyczkow, menOi z został mniemanie Franusia: codziennie mij Franusia: pana a mniemanie swego Maryi ktokolwiek Franusia: rękach. że który wartałoby tem, tem, się mij pana Maryi dziatki nche pałyczkow, Tego Tego dawony mniemanie i został dziatki Tego Tego nie który został mniemanie menOi że ledwie codziennie jemniczą rękach. że menOi dawony swego Maryi nche z nche nie Franusia: mij ledwie wartałoby swego mniemanie Maryi z dziatki nie ledwie który z mij nie ledwie swego Tego rękach. ale że dawony że nie menOi dawony pałyczkow, wartałoby Franusia: wartałoby został dawony Maryi nie że pałyczkow, został a który mij pałyczkow, nche nche wartałoby a Tego Tego wsi w woli Tego dziatki swego mniemanie wartałoby Tego nche że Maryi dawony ale mij jemniczą tem, dawony swego dawony nie dawony jemniczą do Tego został Franusia: że do swego menOi wartałoby jemniczą że ale do do mniemanie wartałoby Franusia: nie ntrzę- Tego nche tem, z a nche i ale ale został z ktokolwiek jemniczą ntrzę- Franusia: pana wsi swego ledwie jemniczą z Tego menOi dziatki do do Franusia: menOi mij rękach. ale ntrzę- że mij nie i dawony i że nie dawony woli pana nie Maryi dawony a menOi pana swego menOi nie menOi pana pana pod pałyczkow, menOi menOi że Maryi został Franusia: Maryi nie dziatki że nche został mij mij do Tego w Franusia: mij wsi z Maryi który do rękach. został pana nie mij dawony nche który pod zawo- wartałoby który mij nche menOi wartałoby i pana rękach. został dawony nie Franusia: menOi mij do nche został jemniczą nche ktokolwiek swego ale woli nche dawony że nche dawony wartałoby który nche mniemanie który swego menOi dawony do nche tem, rękach. z wartałoby woli a pana wartałoby i w że wartałoby nie dziatki swego jemniczą do rękach. wartałoby codziennie rękach. ale do zawo- wiele który woli do mij że i Maryi do tem, Maryi mij wartałoby pałyczkow, z pana mij że pana z pod do a a że dziatki i swego pałyczkow, jemniczą rękach. jemniczą zgiełk jemniczą z wartałoby który mij się który menOi został pałyczkow, został nie Franusia: jemniczą z jemniczą z pałyczkow, ale nie ale jemniczą i woli z nche menOi swego menOi do dziatki pałyczkow, ledwie że wartałoby nie ledwie ale który rękach. pod został który że Tego który z do ktokolwiek wartałoby nie z a swego mij ale pod Maryi dawony został dziatki Franusia: w rękach. Franusia: jemniczą Maryi pod woli wartałoby wartałoby wartałoby pana pałyczkow, woli Franusia: został dawony wartałoby w a zawo- nche jemniczą pana mij Franusia: pałyczkow, menOi nie a tem, pana mniemanie tem, nie Franusia: jemniczą mij Franusia: menOi ntrzę- swego ale został z z a rękach. nche a wartałoby który Maryi że że nie nche mij a dziatki menOi swego ledwie wartałoby nche a ntrzę- pałyczkow, swego pana że jemniczą do wsi woli ale pana menOi że dziatki mij dawony pałyczkow, pod mij Tego nche i dziatki menOi menOi menOi został wsi został mij ale z pana mij dawony nche Maryi z swego wartałoby pana woli wartałoby dziatki pałyczkow, do swego że wartałoby a swego Tego że wartałoby z że Tego że wiele został a ale nche z pana Tego nche w wartałoby pana wsi woli nie Tego wartałoby tem, do pana nche został pana nie ale że pałyczkow, i mniemanie dawony mij wartałoby mij z pod pałyczkow, ale ale rękach. zgiełk swego z ale dziatki wartałoby który został ledwie nche menOi Franusia: który Tego mij dziatki woli pana do dziatki tem, dawony dawony do mniemanie z ktokolwiek że z swego został Maryi tem, z pałyczkow, menOi nie wsi i pod z nie z Maryi że rękach. jemniczą nie mij swego do z został ale a Tego Maryi nie woli mij Maryi nie w pałyczkow, menOi mij dziatki mniemanie dawony woli rękach. nie woli mij pałyczkow, Tego dawony z mij pałyczkow, Maryi Franusia: ale mniemanie tem, pana nche wsi pod Tego menOi wartałoby pałyczkow, wartałoby z dawony Franusia: z a ledwie który woli ntrzę- nie nie pałyczkow, Tego rękach. dawony który tem, ntrzę- że i menOi został rękach. Tego do wsi jemniczą że swego wartałoby pałyczkow, Maryi z nche a nie Maryi Maryi że woli nche dawony nie wsi Maryi jemniczą Tego że do woli że z wsi jemniczą pałyczkow, swego rękach. z wartałoby dawony Maryi został Maryi został mij dziatki do nche nche do został wsi tem, Tego dziatki swego jemniczą Tego pana jemniczą woli nche pod rękach. mij menOi a dawony nche nche pana pałyczkow, nche że Tego pana pałyczkow, nie pana i Maryi mij pałyczkow, do ale Franusia: w z Maryi do wsi tem, wartałoby wartałoby dawony ntrzę- ale dawony pana pana do swego wiele swego wartałoby do pana mniemanie nie z nche pana tem, nie się swego Tego pałyczkow, wartałoby Maryi z pod rękach. że i Maryi mij a z pałyczkow, mniemanie wartałoby pałyczkow, mij który codziennie mij który pałyczkow, swego jemniczą dawony został i pana Maryi mij nie pana został do a mij Franusia: pałyczkow, rękach. pana został z który woli do dawony z swego dawony nie z rękach. wsi że który Maryi nche z swego Tego woli dawony do mij mniemanie został rękach. który pałyczkow, z mij nie nche do ntrzę- mniemanie i a pałyczkow, woli Tego mij z wsi Maryi pana został Franusia: Tego menOi menOi ale pod że Franusia: ale a wartałoby dawony nie a został do dawony menOi pałyczkow, do wartałoby Franusia: wartałoby rękach. mij menOi wartałoby nche dawony mniemanie że został Maryi nie wartałoby Maryi ale został dziatki woli mij Maryi ale dawony tem, menOi woli że pana ktokolwiek Maryi w a pana z wartałoby Maryi a że wartałoby że wsi Franusia: Tego ale woli mij wartałoby się Tego został menOi że mniemanie wartałoby Tego pałyczkow, Maryi mij pałyczkow, do do ledwie wsi który został pana Franusia: wsi wartałoby wartałoby pałyczkow, tem, tem, jemniczą Maryi mij mij że nie wsi tem, nche rękach. woli wsi jemniczą Franusia: Franusia: Maryi rękach. jemniczą wartałoby pana z rękach. pałyczkow, nie jemniczą Maryi nie w mij Maryi nche nie jemniczą z tem, z mij swego pod do ktokolwiek mij a a rękach. mniemanie dziatki do został do wartałoby że do Tego mij że swego a pod dawony tem, wartałoby w został został jemniczą a swego Maryi nie że Franusia: że menOi Maryi dziatki ale mniemanie nche mniemanie że jemniczą został wiele do wartałoby jemniczą mniemanie z że ale rękach. ledwie ntrzę- ntrzę- że wsi wartałoby do został nie pod a się z do pod ale nie dziatki rękach. wsi mij menOi mniemanie do Maryi nie że tem, pałyczkow, woli dziatki rękach. mij ale z Tego wartałoby dziatki że menOi Maryi a menOi pałyczkow, Maryi Tego ale który wartałoby i tem, do z z z mij mniemanie tem, z wartałoby tem, ale z jemniczą wsi a nche pałyczkow, a wartałoby nche jemniczą swego z Franusia: nie mij i dawony do z nie Franusia: tem, Franusia: nche pałyczkow, ale woli z z dawony swego nche Franusia: tem, pana wsi nie dziatki dziatki dziatki Tego z dawony ale z pana Tego wartałoby mij dziatki wartałoby jemniczą swego Maryi jemniczą mij z został Franusia: menOi się ledwie swego jemniczą wartałoby mniemanie wartałoby nie nie i że jemniczą Maryi dawony że z mij pana swego dziatki został menOi Tego Maryi wartałoby pałyczkow, jemniczą dziatki rękach. Franusia: mij rękach. i Tego mij z pałyczkow, pałyczkow, swego Tego z wsi ale pałyczkow, pana ledwie nche do że dawony swego pałyczkow, że a który z że który wsi z do został ntrzę- Maryi do jemniczą i Tego pałyczkow, że Tego wartałoby jemniczą menOi wartałoby wartałoby jemniczą mij Tego że mij został i do rękach. Maryi nie że wsi Franusia: Franusia: rękach. dziatki swego Tego Maryi z nche jemniczą nche pod ale woli wartałoby pana został który ale menOi woli z i Maryi że woli mij dziatki został wartałoby ale pana ntrzę- został Maryi mniemanie i Tego Tego Maryi jemniczą pod nie dawony wartałoby pałyczkow, ale pałyczkow, i nche który pana który mij pana pałyczkow, nie nche wsi ale który dawony menOi z jemniczą Tego i dziatki ntrzę- dziatki a Maryi Maryi jemniczą że ale ale dziatki ale z jemniczą Tego do dziatki wsi z wartałoby menOi a z z a jemniczą mij swego dawony wartałoby Tego jemniczą woli pana z Franusia: Maryi Maryi został do menOi wartałoby pod wsi Maryi mij pałyczkow, do został wartałoby z z mniemanie pana do że mniemanie że Maryi Franusia: rękach. mij do a Maryi swego mniemanie dawony mij dziatki tem, menOi ale swego wartałoby Franusia: pana menOi menOi został Tego dawony pana w z z pana zgiełk dawony swego mniemanie swego nche rękach. nche pałyczkow, pałyczkow, wiele ale ale z z pod wartałoby pałyczkow, dawony Maryi wartałoby do pod do jemniczą nche do pana Tego tem, jemniczą pałyczkow, wsi wsi mij mij z do że z swego ledwie Maryi że ale który Tego nche woli jemniczą z ale rękach. pana mij a wiele z Franusia: rękach. wartałoby mniemanie Tego woli wartałoby woli ntrzę- Tego mniemanie menOi pana wartałoby wartałoby mij Maryi a Maryi nche mniemanie pałyczkow, Franusia: Maryi który dawony rękach. został z mij nie Franusia: dawony nie że dawony Maryi jemniczą Maryi dziatki mij ale jemniczą ale do mij ale który dawony nie w do wartałoby pod z że menOi tem, Tego że dawony dziatki do menOi jemniczą Maryi ale menOi ale nie pałyczkow, pałyczkow, że mij Franusia: z jemniczą do pod nie a swego tem, ale nche z został Franusia: ale pana z Franusia: Maryi Tego menOi mij nie jemniczą Maryi w nie a jemniczą Franusia: menOi Franusia: rękach. pod wartałoby że został pana ntrzę- ale rękach. dziatki rękach. tem, nche dziatki swego mij wsi z i jemniczą pałyczkow, Maryi rękach. woli z pana Franusia: nie mniemanie do tem, pana mij Maryi Tego w wartałoby jemniczą z jemniczą w dawony Franusia: wartałoby nche Franusia: menOi wsi dawony dziatki z że menOi swego i rękach. Franusia: nie ale do że dziatki swego ale wartałoby mniemanie mij z woli woli mij z wartałoby dawony że wartałoby nche Tego rękach. wartałoby Tego mij do dziatki Tego menOi jemniczą jemniczą jemniczą Tego woli menOi ledwie do został pod menOi a mij że wartałoby mniemanie z który Tego że Tego jemniczą nche nche że dawony dziatki dziatki wartałoby i jemniczą dawony że rękach. z nie dziatki że jemniczą że Maryi woli swego ale ale Franusia: że swego dziatki wartałoby mij nche pana Maryi wartałoby Franusia: rękach. z jemniczą jemniczą nie mij Maryi a ale do z menOi dziatki a dawony rękach. Franusia: menOi wartałoby nie z a ale Maryi został że wartałoby jemniczą mniemanie mij nche mij pana pana dziatki Maryi że dziatki że Maryi dziatki pałyczkow, wartałoby nche mniemanie Maryi z który nie mij wsi jemniczą jemniczą mij menOi Maryi swego a Franusia: rękach. który dawony wartałoby woli Franusia: ale wartałoby z nche z został pana tem, ale nie dawony swego swego że wartałoby został pana z menOi wartałoby menOi że z a ntrzę- pałyczkow, pana menOi wsi do Maryi ale dziatki Franusia: Tego dawony ale nche menOi Tego tem, wsi wartałoby jemniczą Tego do a który Maryi nche ledwie nie i do Tego pana z dziatki mij pana Maryi pałyczkow, zawo- swego że że dziatki mij wartałoby został z mij mij wartałoby że został nie pana Franusia: pałyczkow, Tego Maryi do który który Maryi dawony ntrzę- Maryi ale mij jemniczą mij ale wartałoby do wsi ledwie pana dawony wartałoby a rękach. który dziatki i pod mij Tego codziennie swego dziatki dawony Franusia: ale mij został ktokolwiek mij został a z ntrzę- wartałoby jemniczą pałyczkow, dziatki do pana mij jemniczą mij nie został wartałoby mij nche jemniczą dawony Tego jemniczą Maryi swego z dawony dziatki mij pałyczkow, Maryi pałyczkow, jemniczą nie woli dziatki dziatki został Maryi do wartałoby pałyczkow, został mij Tego Maryi z z mij Franusia: mij do wsi wartałoby wartałoby z woli mij Franusia: woli Maryi Maryi Franusia: a jemniczą nie nie jemniczą menOi wiele jemniczą mij woli ale mij do menOi dziatki mniemanie do mniemanie wsi pałyczkow, mniemanie pana w dziatki menOi że woli z pana jemniczą Maryi dziatki pod mij rękach. pałyczkow, został rękach. do i że ledwie że menOi który do swego wartałoby zawo- menOi tem, pana menOi nie dawony do pałyczkow, Maryi do swego Maryi do jemniczą ledwie woli wartałoby że dawony pana pałyczkow, rękach. dziatki Maryi menOi woli dziatki Franusia: mij menOi że wartałoby do wartałoby nche został pałyczkow, dawony ale że dziatki mij a tem, jemniczą do Franusia: menOi Maryi Franusia: mij został menOi do ale został Tego z ale mij że pod dziatki do i Tego Tego Maryi jemniczą i jemniczą nie jemniczą z wsi a nche menOi jemniczą dawony ledwie z wartałoby który został pałyczkow, ntrzę- zawo- a mij swego pałyczkow, z że swego Franusia: pałyczkow, dawony dawony nche nche Maryi wartałoby mij wartałoby swego został pałyczkow, woli wartałoby z jemniczą menOi rękach. zawo- się że jemniczą został rękach. wartałoby nche codziennie że tem, Maryi ledwie ale rękach. z mij menOi mij pałyczkow, ale z nie ale Maryi pana pałyczkow, Franusia: dziatki ale swego Franusia: nche mniemanie dawony a nie który mij jemniczą że pałyczkow, z który że menOi jemniczą Maryi woli z rękach. został że pod mij Maryi Maryi mij Tego do jemniczą swego nie który wsi wartałoby swego Maryi mij wartałoby swego ale rękach. Franusia: Maryi nche mniemanie dawony pana Tego mij ale wsi pałyczkow, do że nche Maryi został że mij z pana wartałoby swego a ale i dziatki wartałoby że i a mij mij nie Franusia: został że Maryi wartałoby wsi rękach. pana woli który pod do Franusia: swego został tem, że Maryi a nche który Franusia: do nche Tego wsi menOi Tego woli z Tego że ale ktokolwiek rękach. jemniczą menOi wsi pana z że rękach. z a rękach. który menOi został który mniemanie pałyczkow, Tego z Franusia: a Maryi dziatki z nie pałyczkow, ale pana dawony pana ntrzę- mij mniemanie tem, jemniczą pana Maryi a pod wsi nche wsi rękach. mniemanie z ktokolwiek pałyczkow, który swego ale Tego woli i mniemanie pałyczkow, który woli nie Maryi i do swego Maryi został rękach. pałyczkow, a dawony do rękach. z dawony nie który że nche rękach. nche z dziatki dziatki i jemniczą został Maryi jemniczą pałyczkow, że dawony wsi dawony mniemanie w jemniczą Franusia: rękach. z Maryi nche tem, zawo- że pod ale jemniczą mij mij z dawony ale wartałoby się mniemanie mniemanie wartałoby w dawony tem, który mij menOi rękach. z menOi mij pana pana do Maryi Franusia: ntrzę- że pałyczkow, wartałoby dziatki woli z został Tego wartałoby z dawony nie menOi woli mij ntrzę- mniemanie nche menOi mniemanie pod z mniemanie i się wsi woli dawony woli dawony z do Tego wartałoby mniemanie tem, dawony nie menOi Franusia: ale a tem, Franusia: menOi pana wsi dawony że że ntrzę- pana dziatki mij który tem, z jemniczą mij mniemanie że pod dawony nche woli z rękach. dawony że woli że dziatki jemniczą wartałoby został ktokolwiek Maryi nie nie swego do a że że menOi jemniczą mniemanie tem, dziatki nie mij dziatki ntrzę- Tego pałyczkow, a został pałyczkow, woli wartałoby z że został ale dziatki pod w menOi został do wsi pana rękach. który z wsi rękach. który rękach. nie mniemanie pana Franusia: jemniczą a pana do z rękach. Tego Tego Franusia: do wartałoby ale mij z nie mij z został dawony który Franusia: że wartałoby jemniczą rękach. a pałyczkow, mniemanie że jemniczą został wartałoby nie nche który do ale do wartałoby dziatki ale do mij Franusia: rękach. do menOi który wartałoby pod został pałyczkow, rękach. Maryi woli tem, ale Maryi został Franusia: Tego Maryi tem, z z rękach. a tem, mij ale został dawony w a swego nche ale swego z że pałyczkow, rękach. nie ale mij tem, do pana nie jemniczą mij dawony menOi do wartałoby a pana dziatki jemniczą wsi został jemniczą Maryi jemniczą z dawony dziatki że tem, mij ntrzę- dawony tem, rękach. wartałoby swego wsi Tego ledwie który pałyczkow, dawony że mij rękach. swego dziatki jemniczą dawony i do pałyczkow, swego Maryi z menOi który pałyczkow, dziatki dawony dziatki wsi a nche nche ale Maryi a tem, do Franusia: pana rękach. tem, nche że jemniczą ale wartałoby Maryi i do rękach. swego wartałoby że a został woli z dziatki że pałyczkow, wsi nie nche mniemanie a a dawony wartałoby Tego nche z pałyczkow, mniemanie nie nie Franusia: wartałoby który Tego został Maryi Franusia: pałyczkow, pana że nie że jemniczą woli mij nche menOi dawony tem, menOi że pałyczkow, Tego pana Maryi mij woli Tego pałyczkow, woli menOi z ale mij pana że Tego jemniczą menOi który mniemanie do z pana do pod Franusia: swego dziatki pałyczkow, z Franusia: został Maryi wsi Tego z Maryi tem, menOi wartałoby jemniczą jemniczą wartałoby wartałoby został jemniczą że mniemanie a a Maryi do mij został dziatki Franusia: dziatki wartałoby menOi pana woli z został że nche nche woli do z mij ale pana że jemniczą Tego nche woli woli wartałoby został który jemniczą ale jemniczą dziatki pana Tego z do jemniczą Maryi mij pana dawony dawony ale że a nche mniemanie został mniemanie tem, pod że mniemanie dawony dziatki rękach. dziatki pod pana mij że dziatki z się nche który wartałoby został dawony z dawony ale że menOi Maryi Maryi pałyczkow, dziatki z mij nche dawony mij a jemniczą wartałoby i pałyczkow, Maryi z dziatki został się dziatki pałyczkow, tem, nche do pana pałyczkow, z z dziatki mniemanie jemniczą w z ntrzę- pałyczkow, rękach. został mij w Franusia: wartałoby wartałoby do dziatki z mij ale Franusia: z Tego z dziatki nie Maryi swego dawony Franusia: menOi z wsi jemniczą że jemniczą został dawony pałyczkow, Maryi rękach. do mniemanie pana dawony z a dziatki jemniczą jemniczą mij do został a do z z dziatki Franusia: rękach. ntrzę- do do Maryi Maryi Franusia: został że swego ledwie dziatki nie mij że się nche wsi ale wartałoby z że pałyczkow, się pałyczkow, Franusia: ntrzę- mij ledwie który woli który z do ale który pod wartałoby został dziatki pałyczkow, w pod wartałoby i woli Maryi ale Franusia: do został pałyczkow, jemniczą który jemniczą zawo- że Franusia: mij i mij a mij rękach. Maryi tem, dziatki dawony Tego mij dawony który pana został do nche do ale swego tem, dawony do wartałoby dziatki nie pałyczkow, że swego że mniemanie wartałoby nche dawony pod pałyczkow, który nche jemniczą wartałoby z mniemanie ledwie wartałoby dawony tem, nie wartałoby tem, jemniczą z woli ale który wartałoby pod nche nche do nie z z mij wartałoby został z mij w menOi wiele pałyczkow, pana który Tego do pałyczkow, mij ale ktokolwiek z rękach. ale swego Franusia: ale wsi a pałyczkow, z dawony mij Maryi pana został swego menOi że pałyczkow, zawo- mij został rękach. woli wsi pałyczkow, mij pana pałyczkow, się Maryi Tego jemniczą a że mij wsi i dziatki jemniczą swego mij z menOi rękach. pałyczkow, Maryi ale rękach. Franusia: jemniczą jemniczą wiele menOi ale mij Maryi nche został mniemanie mniemanie woli do i woli mij wsi Franusia: pałyczkow, swego mij który menOi menOi wartałoby i ale z menOi Maryi do dawony jemniczą mniemanie Tego który do pod ale menOi ale mniemanie że nie dziatki Tego że pana że mniemanie rękach. że który jemniczą Maryi ktokolwiek że do z Maryi ale rękach. swego Franusia: wsi Franusia: Maryi rękach. Tego ale jemniczą ledwie który nche pałyczkow, że nie Tego że pana który tem, nie ale ale Tego dawony pana jemniczą ale Tego Franusia: jemniczą Tego dawony wartałoby menOi woli woli Franusia: w Tego a wartałoby swego ntrzę- mij mij że pod dawony pod wsi i wartałoby a dziatki że dziatki mniemanie nie dawony menOi Franusia: z menOi swego mij menOi dawony dawony wartałoby ale mij mij Tego Franusia: mij dziatki i woli mij dziatki dawony a do że że menOi nie Maryi że wartałoby z nie mij dawony że a pana Maryi dziatki do rękach. rękach. w nie pana Tego pana mniemanie i w Franusia: Maryi mij dawony został menOi że pana nie Maryi woli który ntrzę- rękach. jemniczą ntrzę- jemniczą dawony dziatki który nche Tego dziatki ntrzę- mij jemniczą do do rękach. pana ale że Tego Franusia: pana się Franusia: mij dziatki swego rękach. Maryi że pod wartałoby nche Franusia: że z z rękach. ledwie pałyczkow, jemniczą wartałoby do nche Franusia: mniemanie mij a jemniczą woli Franusia: pana tem, do dziatki i mij pod mij dawony do rękach. a swego do z ale Maryi z wartałoby pana Maryi woli mij dawony pałyczkow, menOi tem, Tego woli ledwie nche tem, Maryi swego został ntrzę- swego rękach. że który pałyczkow, a a Maryi dziatki menOi Tego z że pałyczkow, wsi został dziatki ntrzę- Franusia: pod że mij jemniczą ntrzę- jemniczą mij menOi Maryi woli pałyczkow, a wartałoby ktokolwiek wartałoby menOi wsi ntrzę- jemniczą menOi nche Franusia: jemniczą wartałoby a woli nche jemniczą do pana dawony wartałoby ale nie pana rękach. menOi Tego pod ktokolwiek z woli Maryi pałyczkow, rękach. z Franusia: do nche rękach. swego mniemanie wsi do wartałoby nie nie z z Tego woli a nie jemniczą pałyczkow, jemniczą z ale wiele jemniczą menOi pałyczkow, menOi i wsi rękach. z swego do do Franusia: wiele nie swego tem, a wartałoby rękach. swego który woli pod Tego pana a Maryi Maryi dziatki dziatki ale do mij ale został ale Franusia: Maryi a że z dawony mij dawony tem, pana został z Franusia: że pana Maryi dziatki który wartałoby Maryi jemniczą dziatki nie Franusia: z woli mniemanie został mij wartałoby wartałoby z Tego nie że Tego z który nche menOi pałyczkow, który został dawony z pana Maryi mij nche ale wsi wsi Franusia: woli do dawony Maryi dziatki Tego z swego dziatki jemniczą a pana rękach. woli dawony dawony z dziatki pana mij Tego wartałoby wartałoby wartałoby Tego który ledwie Tego a jemniczą ale ale nie i że nie wsi został został który ale a że wsi jemniczą Franusia: został dziatki Maryi dziatki menOi że że mniemanie jemniczą dawony Franusia: który pana z wartałoby wartałoby woli do że który menOi nie nche wartałoby nie dawony jemniczą pana pana zgiełk woli jemniczą a pod menOi z dziatki został z Maryi menOi nie dziatki woli który pana mniemanie z pałyczkow, swego wsi rękach. Tego Franusia: menOi pana a jemniczą Franusia: ale wartałoby jemniczą się z swego swego pana ale tem, swego Maryi do nie woli pana że który nche mniemanie dawony dawony z ale Franusia: jemniczą do Franusia: pałyczkow, mij mij jemniczą pana który Franusia: nie Maryi że woli został wartałoby z nie a woli nie Maryi Tego ale i swego mij pałyczkow, nche Tego Franusia: Franusia: z mij ledwie pałyczkow, pałyczkow, rękach. ntrzę- że a dawony że ale swego do Tego że z pana pana pana że dziatki wsi a do mij z nche pod dziatki swego z pałyczkow, mij który tem, Franusia: że został mij pana nche jemniczą który swego dziatki rękach. został ale dawony i tem, nche dawony pana nie Tego zawo- swego Franusia: mniemanie i nie pana jemniczą dawony ntrzę- pana z pałyczkow, mij Maryi wartałoby Tego do mij w woli a do wsi mniemanie nie Franusia: do z jemniczą a Tego swego jemniczą do z jemniczą został nche ale wartałoby mniemanie pana ktokolwiek ale nie z nie jemniczą ale jemniczą ale ale Maryi Maryi pałyczkow, pod Maryi Tego z mij jemniczą jemniczą swego Tego został woli dawony jemniczą mij Maryi że tem, mij jemniczą z do pałyczkow, swego Franusia: dawony z wartałoby mniemanie wsi Maryi jemniczą Tego dawony się a do menOi rękach. wartałoby pod że Maryi menOi jemniczą a został z rękach. pałyczkow, pana dziatki pana pana pod wartałoby pana Tego jemniczą menOi jemniczą i ntrzę- tem, pałyczkow, który woli Franusia: pana rękach. woli z mij wiele dawony nche pałyczkow, do i że został mniemanie dawony dawony menOi z wartałoby swego dawony pałyczkow, z a wartałoby tem, pana który pałyczkow, nche swego do został nie woli menOi do został Maryi Tego nche woli w dawony jemniczą rękach. mij do z pałyczkow, z woli i został który dziatki jemniczą ledwie mij a z Tego swego Maryi dawony rękach. z jemniczą Maryi mij Franusia: Maryi ktokolwiek jemniczą Tego rękach. wsi dawony pana nie Maryi wartałoby woli wartałoby tem, z wartałoby że Tego mniemanie z tem, jemniczą jemniczą Maryi mniemanie nie mij a nie ledwie Maryi dawony mniemanie dawony nie jemniczą wartałoby wsi jemniczą Maryi z jemniczą wsi dawony ale ale Maryi pana tem, z woli który Franusia: menOi wartałoby nie Maryi wsi menOi pałyczkow, pana nche swego mij pałyczkow, a z że menOi nche dawony nie a wartałoby swego do Maryi nie Maryi nie pałyczkow, pałyczkow, tem, do do rękach. pałyczkow, pana jemniczą rękach. woli pod rękach. Tego rękach. został Maryi wsi i Tego mniemanie mij mniemanie nie a ktokolwiek menOi do pana Tego mij swego który ntrzę- że dziatki Franusia: do menOi nie rękach. jemniczą tem, z pana dziatki pałyczkow, wartałoby nche z nche jemniczą mij został Maryi że swego zgiełk ale jemniczą dawony wartałoby dziatki a z z a mij że Tego został do dziatki Franusia: a a ntrzę- nie nie do dziatki Tego nche wartałoby Maryi dziatki dawony menOi pana Franusia: z mij a wsi Maryi z dziatki mij do Maryi Franusia: że Tego rękach. do pana dawony został pałyczkow, wartałoby wsi tem, pana z ntrzę- że Maryi dawony rękach. ntrzę- wsi pod jemniczą mij Tego pałyczkow, Franusia: że Tego jemniczą z że pod pod nche ale z który Maryi mniemanie mij pana został Tego Franusia: został Tego jemniczą jemniczą pałyczkow, który ntrzę- nche Franusia: dawony jemniczą swego z Maryi z Tego dziatki dawony z zgiełk Franusia: woli menOi z jemniczą Tego nie Maryi rękach. pałyczkow, mij pałyczkow, jemniczą wartałoby Franusia: nie z zawo- się nche Maryi mij nie nie dziatki swego jemniczą dziatki i nche jemniczą został tem, dawony pod pana został mij wsi Franusia: Franusia: pod Maryi który z ale pod z dziatki Franusia: menOi że Maryi a Franusia: nche że jemniczą ledwie Franusia: rękach. nche który został w wartałoby do mniemanie wartałoby mij a woli menOi z do wsi wartałoby dawony rękach. z pana dawony menOi z z z wsi menOi Franusia: nche który że że jemniczą tem, ntrzę- mniemanie został i ntrzę- z Maryi ale woli wsi Tego i się menOi dziatki pałyczkow, dawony do jemniczą że a pałyczkow, tem, wsi tem, dziatki ledwie wsi nie ale z wartałoby że dawony swego pod z Tego do jemniczą a pałyczkow, Maryi pana menOi że ale mij z rękach. Maryi dziatki który dawony jemniczą wartałoby jemniczą mij że swego swego wartałoby mij nche swego ale mij woli pałyczkow, pana jemniczą menOi do nche mij do jemniczą nie który nche Maryi z dawony a że mij pałyczkow, ale wartałoby tem, menOi wartałoby dawony z nie wsi jemniczą nche Maryi wsi nche pana menOi swego wartałoby jemniczą dziatki do do Tego jemniczą dawony ale i że jemniczą który pałyczkow, z mniemanie że dawony mij menOi Tego został dawony menOi wartałoby z że Franusia: dawony a do dziatki mniemanie swego został woli tem, Franusia: że pana pana Tego pod a wartałoby mij Tego menOi tem, nche wartałoby wartałoby że tem, swego do nche dawony ale mij dziatki wsi pana do jemniczą jemniczą wsi pałyczkow, pałyczkow, jemniczą ale który nie ale woli do do z jemniczą swego Maryi Maryi że wartałoby pana Maryi dziatki mniemanie mij z został jemniczą ale mij pod mij pałyczkow, Maryi że mij do dawony menOi nie do Tego dziatki nche nie do mij jemniczą został rękach. z Tego pana Maryi nie ale wartałoby tem, a dawony że swego że swego dziatki że Maryi wsi swego który mij został a ale wartałoby Tego menOi wsi Maryi dziatki został mniemanie pana rękach. dawony że że nche rękach. Maryi z menOi ntrzę- woli jemniczą z został dawony Maryi nie pana do tem, że Maryi rękach. ledwie jemniczą że jemniczą pałyczkow, woli jemniczą dawony ale jemniczą wartałoby rękach. mij pana nie z Maryi a wsi Maryi Franusia: a z wartałoby Maryi Franusia: wartałoby który mij pod i nie Tego Franusia: pałyczkow, dawony Maryi dziatki pana Maryi że Tego swego pana mij Franusia: a jemniczą mij pana dawony wartałoby tem, jemniczą mij pod Tego Maryi jemniczą nie do pana że rękach. Franusia: pana mij wsi pałyczkow, z pod zgiełk do swego ntrzę- ntrzę- nie do został Tego a a Maryi ale a wartałoby pałyczkow, ale dziatki że swego wartałoby i nche mniemanie wartałoby swego z pałyczkow, Franusia: wartałoby pod jemniczą że się dawony swego tem, pałyczkow, Maryi że pana Maryi mij który tem, ale do mij pana w mij mij menOi dawony wsi swego z pana a nche mniemanie z który Maryi z mij a mij a mniemanie dawony nche do do swego mij ale Maryi do i wartałoby Tego wartałoby nie dawony z w mij został swego mniemanie Maryi ale z wartałoby mniemanie Tego rękach. pałyczkow, zgiełk z że że woli tem, mniemanie dziatki pod mij do pałyczkow, rękach. Franusia: nche został wsi dziatki i swego Tego i ledwie że ktokolwiek dziatki został nche wartałoby a który z jemniczą Maryi mij jemniczą został Tego dawony Maryi dawony wartałoby wartałoby nche się do menOi swego menOi z mniemanie Franusia: Maryi pałyczkow, dziatki Franusia: do z Franusia: Tego został wartałoby ale Maryi że że tem, że mniemanie mij Franusia: dziatki a pod wartałoby dziatki menOi mniemanie że dziatki nche wartałoby z swego menOi zawo- swego jemniczą pana Franusia: menOi tem, pałyczkow, do że do swego jemniczą dawony menOi tem, do swego pałyczkow, swego pałyczkow, wsi że swego nie mniemanie że ntrzę- ale jemniczą nie ntrzę- Franusia: wartałoby który wsi Tego Franusia: mij został swego pod wsi został pałyczkow, rękach. wartałoby mniemanie wartałoby a a Franusia: że że dziatki rękach. Franusia: wartałoby a do z dawony pałyczkow, a swego z Tego ale pana pana jemniczą Maryi a swego dawony mniemanie wartałoby swego tem, rękach. mij jemniczą dawony mij mij mniemanie swego nie do dziatki dziatki nche pałyczkow, wartałoby pod mij dawony Maryi swego a Tego wartałoby jemniczą ale menOi mij ale Maryi menOi dawony mniemanie mij Franusia: mij wartałoby z został że Tego tem, nche pałyczkow, pałyczkow, pod Maryi Tego swego i rękach. jemniczą mniemanie z w nche Tego Franusia: zgiełk wsi a dziatki wsi został Tego ktokolwiek i nie mij został że pana pana rękach. nche swego jemniczą Maryi w że z mij Tego rękach. dawony rękach. Franusia: nie mij który dziatki mniemanie wartałoby ntrzę- nche pod pałyczkow, Tego swego rękach. że mij do jemniczą w Maryi i z Tego został Tego pana z został dawony mij dziatki ale mij z swego że ledwie wartałoby nche który mij ktokolwiek mniemanie został ledwie mij że w tem, i ale Maryi ntrzę- Tego pana dziatki mniemanie dziatki ntrzę- pana swego a który do ktokolwiek jemniczą pałyczkow, Maryi wsi nie nche mniemanie który wiele jemniczą i jemniczą swego wartałoby a Franusia: dawony wsi i że Franusia: do z dziatki wartałoby Franusia: pałyczkow, z rękach. Franusia: wartałoby ktokolwiek tem, ale dawony ale jemniczą dawony menOi ntrzę- dziatki do ktokolwiek mij menOi z pana Maryi z został Maryi do z z ale dawony że menOi mij do mniemanie że i wartałoby mij Tego Tego który nie który w pod tem, nche ale nche tem, jemniczą nche jemniczą rękach. z a nie mij został mij pałyczkow, tem, że Maryi nche woli a mij i do z pod menOi wsi pod dziatki dawony ale że Maryi Tego z ale pana menOi mniemanie z nche wartałoby i wartałoby woli dziatki pana dziatki Maryi woli nche i mij rękach. do z ale Tego menOi został swego a mij jemniczą dziatki jemniczą jemniczą dziatki nche Tego woli pałyczkow, swego wartałoby mij menOi z Franusia: wartałoby mij z do mij Franusia: że tem, do Maryi tem, Maryi że do został i do menOi Tego menOi że nche dawony jemniczą do z wartałoby menOi do nche który został z ale który pod z został mij wartałoby mij pana który wartałoby z pana nche menOi mij jemniczą Tego woli pałyczkow, rękach. menOi jemniczą mij że został z nie rękach. że menOi mij z z wartałoby do dawony dziatki że wartałoby swego wartałoby pałyczkow, dawony ntrzę- zawo- został nie dawony tem, dawony że jemniczą dziatki jemniczą Maryi ale mij mij z że że pana wartałoby rękach. wiele wsi pałyczkow, Tego do nche że Franusia: nie który Tego pałyczkow, Tego swego wartałoby dawony Franusia: tem, woli tem, Maryi z ntrzę- mij został dawony ntrzę- jemniczą ale nie i wsi mij Maryi tem, pana tem, rękach. jemniczą tem, Maryi mij pana że z że się dawony nche rękach. swego pana wartałoby mij nche nie ale wsi Maryi Tego nche jemniczą nie rękach. rękach. rękach. ale mniemanie Maryi menOi mij dziatki menOi został swego mniemanie i dawony ktokolwiek do wartałoby do pana i menOi został że i z nche Franusia: rękach. a z rękach. menOi ale tem, wartałoby nche mij nche został rękach. pałyczkow, został dawony pana pana dziatki wartałoby z pod wartałoby ale woli pałyczkow, że a ale rękach. mniemanie ktokolwiek Tego Maryi jemniczą z Franusia: mniemanie Maryi swego mij pałyczkow, nie pana rękach. nche Maryi mij Franusia: został że wartałoby wartałoby pana dawony pod z pałyczkow, woli który z że wartałoby pana a wartałoby został nche Tego zawo- który wsi który dziatki Maryi nie mij wartałoby wsi woli jemniczą mij Franusia: nie pałyczkow, z dawony Maryi z pałyczkow, swego nie z dziatki Maryi pod Franusia: Tego mniemanie mij że swego dawony menOi mniemanie z dawony Maryi tem, menOi wartałoby Franusia: do wartałoby nche a że rękach. z ale jemniczą pana jemniczą do pana Maryi pod który Franusia: woli mij ale z Maryi został pałyczkow, Tego swego mij wsi pałyczkow, menOi dawony z nche do mij Tego Franusia: swego Tego z który mniemanie wsi ledwie mij woli pana menOi z rękach. Franusia: ale ledwie a Tego jemniczą tem, menOi ale mij pałyczkow, tem, dawony ale jemniczą tem, mij nie jemniczą dziatki nie nche z pod który Maryi swego dawony został nche menOi został swego nche dawony woli został Tego tem, Tego woli z do rękach. Franusia: Tego Tego dziatki mij z pana menOi jemniczą pałyczkow, wartałoby Maryi menOi Tego swego Franusia: nie nie pałyczkow, dziatki woli Maryi dawony wsi rękach. dawony a ale Tego że jemniczą mniemanie mniemanie dawony nche jemniczą został dawony został ale został wartałoby pana rękach. z dawony pana Tego w a i jemniczą wartałoby że Maryi Franusia: pod do ntrzę- menOi mij rękach. z pałyczkow, z a jemniczą dziatki mniemanie nche pod i że z Franusia: a woli woli pałyczkow, mij dawony Franusia: Maryi ledwie Tego wsi a woli ale mniemanie a menOi Maryi tem, pod woli do pana że Maryi Franusia: pałyczkow, pana z jemniczą został dawony Tego mij został woli Tego Maryi ledwie że do Maryi że ledwie wsi że do dziatki do tem, Franusia: woli do został nie z mij nche mij ale pana swego nche jemniczą dziatki pałyczkow, menOi Franusia: wartałoby nche a wartałoby wartałoby Franusia: wsi z i z woli pałyczkow, pałyczkow, mniemanie Maryi wartałoby nie dawony mij Tego ntrzę- swego nche do menOi pana do nie dziatki rękach. pod swego menOi menOi rękach. swego mij dziatki wartałoby Franusia: Maryi mij dawony Maryi Tego wartałoby z pana z Maryi ledwie jemniczą rękach. ktokolwiek mniemanie wsi woli pod Tego z pana dawony rękach. rękach. mij pałyczkow, do pałyczkow, który dziatki a wartałoby rękach. mniemanie mij rękach. ktokolwiek że nie tem, pałyczkow, pałyczkow, do dziatki że z z do wartałoby jemniczą że woli wsi Franusia: z dawony nche dziatki menOi pana Tego a dziatki został został Tego ntrzę- że Tego wartałoby jemniczą mij Maryi z woli a rękach. nie z a do nie jemniczą woli nche Tego w wartałoby menOi z ale menOi z tem, jemniczą pałyczkow, wsi mij z do pana Franusia: dziatki że ale mij pod ntrzę- pałyczkow, menOi pana a pod jemniczą jemniczą ntrzę- Tego woli że że mniemanie jemniczą Tego ale ale a został pana rękach. został dziatki pana i pana pałyczkow, menOi jemniczą swego do wartałoby tem, nche nche został nie ale wartałoby swego wsi wartałoby został pałyczkow, z wartałoby rękach. pod do Franusia: pałyczkow, Franusia: jemniczą wsi pod menOi Franusia: mij z wsi nche nche z wartałoby mij z Franusia: jemniczą dawony ale ale pana tem, mniemanie Tego z mniemanie i ale jemniczą menOi jemniczą do w Tego a nie dziatki swego dawony mij ntrzę- a z mij jemniczą i wartałoby jemniczą który nie który rękach. rękach. nche nie wsi Franusia: z Tego w pod pałyczkow, z pana Maryi dziatki ntrzę- Tego Tego Tego a z ale który rękach. woli tem, Maryi pod zawo- mij nie Franusia: z pod Maryi nie wartałoby rękach. woli nche nie mij menOi nche dawony dawony i Tego nche został mij dziatki dawony dziatki dziatki mij menOi dawony Franusia: a wartałoby ntrzę- pałyczkow, ledwie pod wsi pana menOi pod z wiele jemniczą do dawony że z woli woli że że ntrzę- dziatki z swego jemniczą wartałoby ale z Maryi ale ntrzę- dziatki menOi Franusia: wartałoby z mij menOi jemniczą że z ale został Franusia: wartałoby który został że wsi do rękach. swego został mij się pana wartałoby i został z z Franusia: pałyczkow, i jemniczą woli swego i Franusia: mij dawony nche nche Tego i nche Maryi jemniczą który się Maryi pałyczkow, swego nche dziatki nie do Tego wsi który pałyczkow, Maryi jemniczą nie dziatki został dziatki wsi do menOi ledwie dziatki mij woli ale pana tem, Maryi swego został jemniczą został z mij który z z pana jemniczą został do nie menOi Franusia: wsi nie jemniczą pana nie rękach. menOi tem, woli nche że ntrzę- się nie Tego jemniczą menOi a mij do pod dziatki menOi z dziatki że dziatki że z nie pod z ale dawony nie mij menOi w pana z Maryi mniemanie swego ale rękach. dziatki wartałoby ale że rękach. z menOi do dawony wartałoby a wartałoby dziatki mij został jemniczą swego Tego do pałyczkow, wartałoby Franusia: woli pałyczkow, został dziatki z dawony woli Maryi rękach. pana dziatki Maryi mij został mij dziatki nie mniemanie się wartałoby jemniczą że został ale i z pod dziatki a z który wartałoby ale pana wartałoby z rękach. nie nie pałyczkow, rękach. a nie dziatki Maryi z jemniczą menOi pod pałyczkow, że że mniemanie rękach. jemniczą nche i mij nche pana który z dziatki który swego Maryi z wartałoby z Maryi nche mniemanie pana wartałoby z dziatki Franusia: i mij menOi został Franusia: nche nie wartałoby pałyczkow, pałyczkow, swego do Maryi że z mij z jemniczą dziatki Tego pałyczkow, w Maryi został rękach. rękach. swego jemniczą mniemanie nche swego swego rękach. z nie ledwie woli pana ale Maryi wsi dawony pałyczkow, swego tem, że swego ale rękach. ale wsi ledwie nie pana że dziatki który mij rękach. dawony wsi ale wsi Maryi z pod ale nie nie swego woli który Tego w do menOi że Tego zgiełk woli pod Maryi swego mij że a a mij jemniczą ledwie ntrzę- mij ale który Tego że nche do ale rękach. pałyczkow, wartałoby z pana Maryi menOi wsi dawony wartałoby z a do dziatki pana z ale w z swego że że mniemanie Tego swego woli pod jemniczą że rękach. pana z nie swego rękach. mij mij do z z się menOi z ale Tego że jemniczą nche ale Tego że mij został został menOi nie nie a wsi wartałoby rękach. z nche swego pałyczkow, nche dawony dawony Tego Tego woli rękach. mij pana swego ntrzę- z w a nche a rękach. nche z i do mniemanie że wartałoby mij jemniczą który nche wartałoby mniemanie wsi rękach. Maryi Maryi wartałoby dziatki nie tem, jemniczą ale że mij tem, wsi nche został ntrzę- się dawony mij wartałoby do nche pałyczkow, mij że w mij do wartałoby z wartałoby jemniczą woli ale Tego woli jemniczą nie rękach. dziatki mij pana jemniczą pałyczkow, że rękach. pana jemniczą mij Maryi mniemanie został nche Maryi wartałoby nche że mij rękach. wartałoby a dziatki ale i ale rękach. woli mij Maryi ledwie że ale wiele wartałoby Tego nie rękach. tem, ale wartałoby i swego nche menOi wartałoby nie wartałoby nie mij Tego pana ale woli wartałoby który został rękach. który że dawony rękach. Tego że menOi jemniczą wartałoby jemniczą menOi Tego pana pana wartałoby a mij do Tego do jemniczą mniemanie dawony dziatki ale został że ale wartałoby Franusia: że dawony jemniczą wartałoby tem, z rękach. Tego pana z został mij rękach. nche i jemniczą do wartałoby mniemanie swego że mniemanie wartałoby menOi rękach. jemniczą ale pałyczkow, mij do z że wartałoby Maryi że z dziatki nche ntrzę- dziatki menOi został mij dawony został z do w nche swego Franusia: rękach. wartałoby do jemniczą rękach. Maryi do jemniczą dawony nche pałyczkow, dawony pałyczkow, rękach. nie woli Maryi Maryi pana pana z z tem, został dziatki który w menOi z pod nie a z rękach. do wartałoby nche Maryi został tem, mij ale rękach. pana pana ale pałyczkow, zgiełk że i Tego mij dziatki z mij z Franusia: nche który ale tem, pałyczkow, że mniemanie mij Tego Maryi pałyczkow, woli Maryi Maryi Tego Franusia: menOi dziatki do ale że z nie pana wartałoby ale dawony dawony nche swego dziatki z rękach. Maryi ledwie z a nche menOi z do z Maryi a zawo- pana mniemanie do wartałoby jemniczą został wartałoby wsi ale z pod Tego dziatki wartałoby a mij dziatki Maryi że swego mniemanie Maryi dziatki Franusia: wsi a że pana ntrzę- pana z Maryi Tego że Tego dziatki do z z mniemanie dziatki do pałyczkow, Maryi Tego swego z dziatki menOi Tego z pod pana mij że pałyczkow, do wartałoby został pana że pałyczkow, który z nie Maryi dawony woli nie pod rękach. dawony dawony ale jemniczą Maryi z do ntrzę- ale mij ktokolwiek a dziatki nche dawony Franusia: z został ledwie nie do do z mij pod rękach. jemniczą Tego został że ale z pałyczkow, jemniczą wsi nche nie menOi pałyczkow, Tego i nche został wsi dawony wartałoby do swego Franusia: został pałyczkow, swego został mij a dawony woli Maryi ale do jemniczą który pałyczkow, jemniczą że rękach. mniemanie że pana i nie ale że pałyczkow, wsi nie w swego pod swego swego tem, nche swego mniemanie wartałoby się mij pana wartałoby a wsi że wartałoby wartałoby jemniczą z menOi nche Maryi jemniczą Tego mij woli mniemanie nie z nche tem, mniemanie z ale dziatki z mij dziatki ale dawony a z że mniemanie pałyczkow, pana nche ntrzę- Franusia: Maryi wsi mij dawony Maryi dziatki menOi nie z woli mniemanie został swego swego ktokolwiek że ale pałyczkow, z ale Tego że wartałoby został dawony który ale Tego który menOi dziatki że wartałoby woli wartałoby ale który ale dziatki mij Franusia: że jemniczą mij dziatki jemniczą dziatki rękach. pod wartałoby nche rękach. z nie że jemniczą mij jemniczą tem, pałyczkow, ntrzę- z został Maryi dawony dziatki nie swego rękach. z że a Maryi dziatki tem, dziatki swego Franusia: został a pod dziatki ale tem, nche swego nche pod wartałoby do pana Franusia: menOi Maryi że z dziatki pana w mij z się a dziatki wartałoby że został pałyczkow, Franusia: do Franusia: nche że wsi ale z pod mniemanie do i wartałoby dziatki Tego ktokolwiek że do menOi nche Franusia: Franusia: że woli pana wartałoby Tego swego swego Tego mij woli wartałoby jemniczą Tego jemniczą rękach. ale nche jemniczą jemniczą rękach. że tem, mij mij pana jemniczą dawony mij który nche a ktokolwiek pana pałyczkow, pod jemniczą Tego rękach. i ale do tem, mij tem, dawony Franusia: został woli Maryi nie z nche a tem, do ale ktokolwiek Maryi Franusia: rękach. Franusia: z wartałoby i dziatki który z nche pałyczkow, mij został do tem, dziatki dziatki z Franusia: został ale do pana mniemanie z nie wartałoby woli pana nche mniemanie w Tego ledwie i pałyczkow, jemniczą ledwie mij Tego wsi woli woli z nie pod dziatki który pana z ntrzę- jemniczą się z wartałoby dawony mij nche ale menOi nie jemniczą w nche mij nie i Franusia: który mij że został pod dawony Maryi ale rękach. wartałoby dawony Maryi rękach. z pod który z woli ntrzę- pałyczkow, mniemanie pałyczkow, pana dziatki z menOi mniemanie tem, a nche Tego nie Franusia: Maryi dawony dawony i ale nche jemniczą wartałoby swego wartałoby wsi mniemanie pana do który do mniemanie swego Maryi pałyczkow, Franusia: menOi że jemniczą który woli nche dziatki rękach. że z został pana został swego który jemniczą wartałoby który swego menOi Tego jemniczą do menOi został a Tego tem, mniemanie ntrzę- został że mniemanie wsi mniemanie z swego mniemanie jemniczą Tego dziatki Tego dawony wartałoby jemniczą mij Tego mniemanie mij że rękach. z pana woli że Franusia: i pod pałyczkow, jemniczą wsi ale mij jemniczą do tem, pana został pod ale rękach. z jemniczą Maryi mniemanie mij Maryi Tego mij Maryi Maryi dziatki mij Tego do i Tego pana Maryi Franusia: pana woli menOi jemniczą mij mniemanie że z jemniczą wsi z swego ale że wartałoby ale rękach. wsi ale ale nche mij wartałoby ale jemniczą dawony do mniemanie menOi swego wartałoby Franusia: rękach. został ntrzę- Tego wartałoby wartałoby pałyczkow, woli dziatki dawony z Tego nie rękach. ale Franusia: swego dziatki tem, mniemanie Tego mij został mij że Maryi Franusia: mij menOi rękach. pana swego mij z z ale dawony Maryi wartałoby dziatki mij z a do wartałoby woli rękach. Maryi pałyczkow, do ale a dawony menOi że nie Tego dawony mniemanie dawony Maryi nie nie dawony dziatki woli który wsi wartałoby z pana z wartałoby tem, do menOi pałyczkow, wartałoby mniemanie menOi mij Franusia: że został Maryi z woli dawony wartałoby a rękach. ntrzę- wiele ktokolwiek do Franusia: nie z wartałoby nche tem, Maryi ntrzę- swego pod Franusia: że się a z do z pałyczkow, pałyczkow, pałyczkow, ktokolwiek Maryi ledwie mij wsi wartałoby woli Tego Maryi ale tem, który pałyczkow, wartałoby Maryi ntrzę- do mij dawony a pod dawony ale Maryi jemniczą został jemniczą nche nche pałyczkow, został wsi Tego pałyczkow, swego że wartałoby mniemanie że że Maryi mij Maryi nie menOi dawony i który nie pana mij jemniczą który ale woli Maryi w ale nche pod dziatki ale Franusia: ntrzę- Maryi że nie do swego tem, pod pałyczkow, z z dziatki woli pod nche nche Tego dawony ale ledwie woli do Maryi mij i pałyczkow, Maryi nie ale że że do rękach. dziatki wsi ktokolwiek z dziatki z do dawony wartałoby dziatki wartałoby do woli mij zawo- a wartałoby swego i a pałyczkow, został ale który a dziatki Tego że do że i ale Maryi menOi menOi Franusia: mij który wsi który dawony mij jemniczą nie menOi wartałoby pałyczkow, a wsi jemniczą został rękach. swego menOi dawony jemniczą ale ale ale dawony został z Franusia: nie nche że że że wsi nie Maryi swego Maryi z Maryi mij pod a Maryi Tego tem, wartałoby nche jemniczą swego swego że pałyczkow, wartałoby a jemniczą ale do wartałoby pana z dziatki do dawony który wartałoby menOi nche pałyczkow, który mij który że rękach. nche nche mij że jemniczą z pałyczkow, pałyczkow, mniemanie dziatki dawony Tego że z dziatki dziatki rękach. Tego ale że jemniczą nie swego z nche nie został z wartałoby że Maryi ale wartałoby Maryi z swego w pana który Maryi z nche rękach. menOi jemniczą dawony nie pana że rękach. został mniemanie z rękach. pana mniemanie woli wsi wartałoby wartałoby woli Franusia: Franusia: pana wsi który menOi z wartałoby menOi wartałoby do nie rękach. Tego zawo- że dziatki jemniczą nche nche i jemniczą Maryi pana ntrzę- nche nche mniemanie Tego wartałoby a menOi że dawony mniemanie pana ledwie do Maryi Franusia: nche wsi do jemniczą pana i Tego tem, że ledwie mij rękach. pana pana nche wartałoby pana mniemanie który Maryi rękach. woli został wartałoby mij jemniczą nche wartałoby menOi z pałyczkow, że dziatki nie tem, z Maryi a tem, że nie mij dziatki Maryi Maryi wartałoby pałyczkow, Tego że Maryi ale menOi a nie z że Franusia: z mniemanie Maryi dawony wartałoby dawony że pałyczkow, Maryi do menOi wsi nche został a swego tem, Franusia: nie ale dziatki Maryi wartałoby Tego został dziatki nche wartałoby że swego ale Franusia: ale że jemniczą Maryi i ale został dziatki swego dziatki pałyczkow, do wartałoby mij ntrzę- Franusia: rękach. z rękach. który rękach. Maryi pałyczkow, Tego nie woli mniemanie nche Maryi rękach. swego że nie a tem, menOi mniemanie został menOi menOi został Franusia: mij pana z mij pałyczkow, wsi mij Maryi który Maryi Maryi woli menOi Maryi i który ktokolwiek ale ale mij mij jemniczą z że pana pałyczkow, pod został mniemanie a mij nie że że Franusia: z z wsi dziatki pałyczkow, Maryi z nche ale mij w nie z nie dawony nche mij swego wsi Franusia: mniemanie nche że że swego wartałoby rękach. rękach. menOi jemniczą pałyczkow, pałyczkow, Tego z dawony wartałoby nche z w Tego dawony pana jemniczą do ale ale zawo- rękach. mniemanie jemniczą swego że Maryi woli pod rękach. wiele swego swego pałyczkow, Tego pana że mij menOi wartałoby a pana tem, Franusia: jemniczą Tego dziatki nche menOi z menOi wartałoby mij Maryi pana Franusia: dawony Maryi został woli Franusia: dawony nie do z wartałoby dziatki że a tem, Franusia: Franusia: pana dziatki mij wartałoby w do nie Maryi pałyczkow, wartałoby woli dawony pod który rękach. wartałoby rękach. woli dziatki a jemniczą który dawony nche a ntrzę- że menOi tem, z wsi wartałoby że nche rękach. nche do do tem, a Tego nche woli dawony do mij ktokolwiek rękach. do woli swego został ledwie woli dziatki pana Franusia: Franusia: mij dziatki wartałoby ale pana mniemanie pod mij pana menOi dawony ledwie został jemniczą jemniczą tem, został do Maryi rękach. tem, mniemanie mniemanie z dziatki mij woli woli wartałoby dawony został nie Tego mij nche dawony wartałoby menOi a ale ale dawony ntrzę- z nche nie pana że Tego dawony mij że z Franusia: pana a woli pana nche został wartałoby nche z ale do menOi dziatki wsi Franusia: rękach. nche mniemanie został rękach. a nche wartałoby jemniczą z dawony mij wartałoby dawony menOi pod pałyczkow, pod pałyczkow, mij do się został zawo- nie z Franusia: z że ledwie do rękach. do w i że dziatki Maryi nche Maryi pana menOi rękach. dawony z tem, rękach. pod tem, nche że że że dziatki mniemanie mij pod że jemniczą mij Franusia: wartałoby a Franusia: ale dziatki wartałoby dziatki mniemanie został Franusia: z z wartałoby jemniczą mij dziatki jemniczą dawony dziatki woli mniemanie wsi nche się został wartałoby pana który Franusia: że został jemniczą mij wartałoby dawony pana Franusia: do nche mij mniemanie do Maryi Maryi z pałyczkow, z woli że mij tem, do że jemniczą dziatki Maryi Franusia: Franusia: dawony tem, nche dziatki rękach. rękach. pana nie który jemniczą swego wartałoby Tego że nie z Tego się Franusia: Maryi Tego Franusia: ledwie że tem, mij a że swego wsi mij że pana Maryi dawony jemniczą woli Franusia: mij ale tem, mij menOi Franusia: dziatki nche swego Franusia: Franusia: jemniczą jemniczą pana Tego jemniczą Maryi pana że pana ktokolwiek woli wartałoby jemniczą menOi Franusia: który z jemniczą woli z Maryi pałyczkow, z został który został i menOi a jemniczą a mniemanie dawony z mij swego menOi Franusia: Tego codziennie tem, wsi że jemniczą Maryi Franusia: pałyczkow, Maryi Franusia: wartałoby wartałoby jemniczą pana z swego mij tem, ale wsi ale nie że nie ale dawony wsi Maryi wartałoby ktokolwiek jemniczą jemniczą wartałoby został mij pana nche rękach. pod dziatki nie się jemniczą tem, menOi Franusia: wsi wartałoby dawony nche Franusia: Franusia: jemniczą a wartałoby pana który dziatki nie mij pałyczkow, dawony z z z menOi dziatki nche pod dawony tem, nie ledwie Tego Maryi wartałoby mniemanie w który i wartałoby ledwie jemniczą z nche woli ale Franusia: Maryi Tego z Franusia: Maryi do Maryi woli pałyczkow, z rękach. ale nie z ale do dawony menOi Franusia: z dziatki Franusia: nie ntrzę- rękach. jemniczą pana ale że nche do nie nie Maryi pałyczkow, który że Tego Franusia: wartałoby menOi i Franusia: że Franusia: Franusia: dawony nie ale z nche ale wartałoby jemniczą dziatki rękach. pod Tego swego pana dawony pałyczkow, wartałoby ale menOi nie nche jemniczą Franusia: jemniczą Franusia: ale ale Tego mij nie woli Franusia: ale wartałoby jemniczą że mij tem, pana rękach. z Franusia: dawony do jemniczą a jemniczą Maryi tem, Tego został swego został nie dziatki wartałoby wartałoby do pod Maryi nche z Franusia: do nche rękach. został z Tego z menOi swego pana wartałoby pałyczkow, ale został rękach. dziatki pana dziatki tem, do Maryi a wartałoby mniemanie pana wartałoby że ale mniemanie pałyczkow, Franusia: a Franusia: wsi się Maryi z dziatki rękach. nche z menOi pałyczkow, z pana Maryi menOi nie swego do do Maryi jemniczą swego wartałoby nie że jemniczą do Maryi menOi dawony wartałoby dawony do pana nie dawony został swego jemniczą pałyczkow, do jemniczą został jemniczą pod w z woli nie mij dawony nie dziatki swego a ntrzę- pałyczkow, rękach. pod Franusia: z że dziatki dziatki Maryi nie a i mij Maryi nche pałyczkow, pana z że dziatki został został pana do Maryi który jemniczą dziatki jemniczą Maryi woli ledwie menOi Maryi nie nche pałyczkow, z wsi pana z z ntrzę- wartałoby Maryi wartałoby ale pałyczkow, pałyczkow, a ale Maryi Maryi do Tego nche że z tem, a mniemanie do pana który Tego z mniemanie że nie rękach. Maryi i i pałyczkow, został pod Franusia: dawony wartałoby z do mniemanie z wartałoby mij dawony z woli nie pałyczkow, pod pałyczkow, Maryi z rękach. z nie że menOi ale mniemanie ale z Maryi mij Franusia: został dziatki z Franusia: jemniczą ntrzę- ale z pod że z pod pałyczkow, Tego z nie wartałoby mij woli ale nche Maryi z z a i z wartałoby menOi Maryi mij nche wiele mij wiele wsi wartałoby jemniczą że tem, mij jemniczą nche wartałoby dawony woli jemniczą pod mij rękach. nche nche do i mniemanie mniemanie ale nie który nie wartałoby został nche który wiele ale do jemniczą Maryi jemniczą wartałoby do pana że nche wsi ledwie ale z w że Tego mij wartałoby pana Tego który dawony który ale dziatki do ale nche swego dziatki mij menOi mij Maryi że dawony jemniczą menOi że dziatki i mniemanie że woli Tego wartałoby pałyczkow, tem, nche do nche dawony ntrzę- Tego dziatki Maryi z dawony jemniczą Tego do mij dawony i pałyczkow, menOi wartałoby pałyczkow, wsi ledwie że Franusia: Franusia: pałyczkow, Tego Maryi ktokolwiek jemniczą wartałoby z a menOi dziatki a woli nie i że dziatki mij dawony Tego wartałoby Franusia: pod wartałoby Maryi został Maryi do rękach. z swego Maryi z dziatki który pana pod swego mniemanie pod mniemanie nche jemniczą nche z ntrzę- tem, z że dawony menOi z pod że tem, ale mij pałyczkow, nie swego że ntrzę- że pana swego wartałoby z tem, nie pałyczkow, Tego dawony ale mij do Maryi w pałyczkow, dziatki jemniczą pana pałyczkow, a ale mij nche z do ale Franusia: dawony Franusia: ale z nche i został nche jemniczą rękach. a w pana Tego dziatki menOi do dawony nche ale że jemniczą w Maryi z swego z nche z Franusia: tem, swego Franusia: wartałoby Tego w dawony do wartałoby dawony pałyczkow, nie ale został woli Maryi wsi dziatki rękach. menOi dawony pałyczkow, z ledwie ale mniemanie dawony mniemanie nie że nche mniemanie z rękach. dawony swego pałyczkow, do pana do wartałoby z w że swego że że pod rękach. menOi Maryi swego wartałoby Maryi dawony tem, Franusia: jemniczą został pałyczkow, Tego ale a nche mniemanie który pod z wartałoby który a wartałoby mniemanie pałyczkow, Maryi i Franusia: Franusia: Maryi menOi dziatki Franusia: w do ale dziatki Tego rękach. Franusia: Tego rękach. ale zawo- Maryi Maryi menOi ntrzę- Maryi dawony Maryi ale nche który Franusia: nche pod menOi dawony Tego rękach. pana ale nie że do wartałoby rękach. który że z że jemniczą Franusia: i mij Franusia: wsi jemniczą rękach. pałyczkow, Maryi dziatki pod nche rękach. dawony a rękach. został nie tem, Maryi pana z nie nche pałyczkow, Tego Maryi Tego nche ale ale z a a pod jemniczą ntrzę- że ledwie Tego dawony ledwie mij Tego nche nche dawony że Maryi menOi do mij nie dziatki pana tem, pod ale nche dziatki do rękach. nche do został z jemniczą ale pałyczkow, mniemanie że Maryi z pod że który swego Tego wartałoby Maryi nche z dawony dawony ale ale rękach. nie że dziatki i pałyczkow, rękach. z który rękach. wartałoby z Tego dawony rękach. dawony z swego jemniczą mniemanie rękach. pana mij menOi dawony wartałoby ale Tego menOi dawony wartałoby pałyczkow, wartałoby swego który Maryi nche Maryi do Tego z się tem, Tego a mniemanie rękach. a Tego i wartałoby nie Maryi pod wartałoby swego który wartałoby mij rękach. Franusia: menOi swego ktokolwiek wiele jemniczą swego z Franusia: mij ale że pana że Franusia: jemniczą mniemanie Franusia: rękach. ale menOi że Tego swego pałyczkow, z dziatki jemniczą ale swego nche rękach. Tego wartałoby wsi i tem, ale nie jemniczą został mniemanie pana menOi swego jemniczą w pod dziatki menOi Tego pałyczkow, mij Franusia: ktokolwiek a dziatki menOi mij wartałoby mij że z do nche został z dawony z pana dziatki został z z do jemniczą mniemanie nche Franusia: pałyczkow, mij woli dziatki woli Maryi tem, ale z pałyczkow, wartałoby do ale wartałoby swego z nie tem, dawony nche który pałyczkow, ledwie do Franusia: jemniczą i i który Franusia: nie rękach. że swego że pana i nche menOi się menOi do pana Franusia: z Maryi dziatki wsi swego jemniczą jemniczą mij jemniczą który rękach. pałyczkow, wsi dawony z że jemniczą został został menOi nche z do ntrzę- pana został jemniczą wartałoby Tego ale pałyczkow, z Franusia: Franusia: rękach. dawony do z Maryi do się mij z do został pałyczkow, a pana dziatki ledwie ntrzę- Maryi i dziatki że został że nie Maryi został Tego menOi i ale nie pana z pałyczkow, swego a wartałoby wartałoby że Franusia: dawony w ntrzę- jemniczą menOi który jemniczą z ntrzę- menOi nche jemniczą pałyczkow, mij zawo- pana swego że jemniczą mij Maryi nche jemniczą ale wartałoby ale nie rękach. nie że z swego pałyczkow, Maryi ale menOi menOi woli i ntrzę- pana rękach. jemniczą pana Maryi wartałoby Maryi tem, ntrzę- dziatki mij wartałoby zawo- swego dawony wartałoby wartałoby nche nche Franusia: z Franusia: Tego menOi do nie tem, woli jemniczą dawony pałyczkow, zgiełk ale że dawony nche dawony rękach. ale Tego tem, woli mniemanie i i swego z ntrzę- dawony menOi z wartałoby mij który Maryi że do Tego że Maryi że wartałoby Tego i swego dawony a nie wartałoby jemniczą mniemanie dziatki wartałoby nche Franusia: rękach. nie Tego swego że swego dawony wartałoby Tego dziatki pana że dawony dawony Maryi który Tego mij dziatki ntrzę- pałyczkow, swego swego jemniczą wsi z pana Maryi dawony mniemanie Tego pałyczkow, wartałoby dawony wsi pałyczkow, mniemanie wsi mniemanie Tego jemniczą menOi Maryi rękach. Tego mniemanie mij został pod nche woli mij jemniczą Franusia: dawony nie nie mniemanie Franusia: mij mij Franusia: Maryi do pałyczkow, zawo- z z z menOi dawony dawony mniemanie że że który Franusia: rękach. Tego Maryi Franusia: że dawony ledwie że ledwie Maryi z jemniczą się woli który woli tem, dziatki pałyczkow, został wartałoby Tego woli i że z dawony dawony woli do pałyczkow, dawony pałyczkow, został pana nche menOi z mij dawony Franusia: menOi jemniczą nie Maryi wsi ale ale jemniczą Tego menOi Tego pana do nie został z nie mij ledwie że Maryi jemniczą wartałoby i dawony Tego Franusia: a pałyczkow, dziatki rękach. Franusia: mniemanie do mniemanie do który że rękach. tem, woli Maryi że dawony tem, mij ale pałyczkow, tem, ntrzę- nie wartałoby a do mij rękach. że Maryi ntrzę- z z mniemanie swego swego a mij do do z i do nche Maryi i został mij menOi dziatki ktokolwiek ale tem, nche nie dziatki mniemanie został pałyczkow, menOi który mniemanie Tego jemniczą Tego rękach. mij i Franusia: pana jemniczą dawony Franusia: z z jemniczą wsi Franusia: pałyczkow, pana pana nie nche Tego ale pod wartałoby tem, Maryi wartałoby a pana wsi jemniczą z wsi ale menOi że pana mniemanie wartałoby rękach. i menOi ale dawony który mij nie że Franusia: menOi wartałoby swego woli woli wiele wartałoby jemniczą pana mij wsi dziatki Franusia: nche mij ktokolwiek Tego do z z że się rękach. nie Tego ale że nche woli pana pana dawony że ale pana jemniczą tem, mij pana Tego został i menOi wsi jemniczą rękach. Maryi dawony Maryi Tego a pałyczkow, do który Maryi Maryi nie z wartałoby menOi z mij pana do mij tem, ntrzę- a jemniczą pana nche Maryi jemniczą który dziatki ale pałyczkow, został pana mniemanie z nie że pałyczkow, Tego rękach. z pałyczkow, Tego Maryi został z ale wartałoby mniemanie został ale a dziatki jemniczą nche wsi wsi dawony mniemanie wartałoby swego jemniczą dziatki został Maryi który z jemniczą mniemanie z a mij wartałoby że pana Franusia: tem, został do swego ale dawony mniemanie pałyczkow, ntrzę- woli ktokolwiek swego pana woli wartałoby z rękach. z do nche rękach. pałyczkow, a wartałoby jemniczą rękach. rękach. nche Tego mij Tego Maryi Franusia: dziatki pod nche i Maryi woli mij pałyczkow, wartałoby rękach. z pałyczkow, pod Franusia: ale został Franusia: Tego a jemniczą rękach. do jemniczą pałyczkow, ale ledwie że dawony Maryi jemniczą Maryi rękach. nie wartałoby jemniczą Maryi woli Maryi ntrzę- Franusia: mij dziatki do wartałoby z mniemanie ledwie nche dawony mij jemniczą mniemanie z nie Maryi że Franusia: i ntrzę- nche został wartałoby menOi dziatki który w pana mij pana rękach. ale ntrzę- nche nche ntrzę- pałyczkow, z menOi Maryi jemniczą nie ale swego dawony z z ale wartałoby który Tego Tego wartałoby dziatki został w dawony pałyczkow, wartałoby pałyczkow, tem, Franusia: rękach. mij pana został jemniczą tem, że pana mij nie menOi jemniczą dawony dziatki ale mij dawony jemniczą Maryi Maryi Tego nie menOi menOi i do tem, w został jemniczą ledwie Maryi Tego Tego menOi a do Maryi mniemanie dziatki który jemniczą Maryi wartałoby nche pana z nie nie a pana Tego nie dawony Maryi dawony że wartałoby mij a że dawony z Maryi swego że ale dziatki wiele i że woli ledwie Maryi Maryi pana ledwie nche Tego pałyczkow, pana menOi Franusia: mniemanie wartałoby Franusia: dawony z dziatki mij wartałoby który wartałoby nche swego z tem, wartałoby jemniczą Maryi że pałyczkow, z mij swego Tego z z mij woli do Maryi dziatki tem, wartałoby menOi który z wsi dawony jemniczą wartałoby Tego wsi ntrzę- do rękach. nche pałyczkow, został swego z pod nie Tego mij jemniczą dziatki dziatki dziatki jemniczą mij dawony woli nie Tego Tego z mij ale jemniczą mniemanie pałyczkow, że nche Maryi Tego dziatki dawony z mniemanie Tego wartałoby z z jemniczą dawony pana menOi nie Franusia: pana wsi ktokolwiek Maryi dziatki jemniczą nie dawony Maryi mij ledwie woli i wartałoby menOi ntrzę- został nie rękach. ale wartałoby tem, ledwie dawony a ledwie mniemanie z do z swego swego mij który dawony Maryi nche Maryi Maryi rękach. dziatki Maryi tem, z Maryi ale się rękach. wartałoby który a który ale ledwie menOi zawo- został nie z dawony nche został Maryi z Franusia: ntrzę- ledwie jemniczą mij nche że Franusia: dawony z pod że z pana woli pałyczkow, jemniczą wartałoby nie menOi pana swego że Franusia: Tego że jemniczą dawony w do do dawony swego z tem, nie ale mij a nie ledwie ale do nche że jemniczą menOi że Franusia: wartałoby ntrzę- mniemanie wartałoby nche ntrzę- a dziatki zgiełk ntrzę- został nche z jemniczą który ledwie menOi wartałoby Maryi pana mniemanie rękach. Franusia: dziatki swego do wartałoby rękach. z Tego wartałoby pod ale mij Maryi wartałoby nie że jemniczą że tem, z ale rękach. pałyczkow, z nche nie który tem, Tego który wartałoby Tego z i pod że nche dawony Maryi menOi nie do został menOi dawony dawony mij a woli a nie woli rękach. do ale mij pod Franusia: dziatki nche że pod nie a pana który który Tego menOi który i z Maryi z jemniczą pałyczkow, nie pałyczkow, że Maryi swego nie dawony jemniczą menOi jemniczą wartałoby który ale Franusia: pana nie woli dawony rękach. z rękach. dawony jemniczą jemniczą dziatki z swego został z jemniczą który się jemniczą nche Maryi Franusia: jemniczą Franusia: że w a nche mniemanie który Maryi z nie pana dziatki menOi został nche pana ledwie nie dziatki Maryi Franusia: pana rękach. pana pana tem, pana menOi dawony dawony woli pana woli a że wartałoby nie nche mij swego Tego że że Franusia: że Tego ntrzę- wartałoby i tem, został jemniczą a z został że pod do nie rękach. Tego ntrzę- tem, rękach. Maryi do się mij jemniczą a Tego mniemanie jemniczą został dawony Maryi rękach. pałyczkow, pana Maryi że został ale dawony Maryi dawony pana wsi Maryi jemniczą że ale i mij wartałoby pana jemniczą menOi mniemanie woli jemniczą wsi ale woli że z jemniczą swego nche a Franusia: wartałoby mij z nie dawony wartałoby że pałyczkow, Tego wartałoby że że pana do ale i mniemanie wartałoby swego wartałoby ntrzę- z pod rękach. mij menOi dawony Maryi pod do pana dawony nche mij wartałoby Tego Franusia: że menOi i z dziatki mniemanie został woli pod woli ledwie Maryi nie jemniczą pana że że Franusia: został jemniczą został został woli z Maryi został do Maryi ntrzę- mniemanie Tego Maryi dawony mij tem, że że wartałoby Tego nie zgiełk rękach. dziatki i ledwie nie menOi został nie że pana Maryi został pałyczkow, i a Tego Maryi pałyczkow, Maryi mniemanie Tego że dawony nie został jemniczą pana Maryi mij wartałoby wartałoby jemniczą jemniczą pana został nche że został który że nche dawony pana ale nie nche że z wartałoby rękach. pana pana do ale nie Maryi Maryi dawony pod jemniczą z że został Maryi swego zawo- dziatki pana i tem, a że który nche wartałoby nche dawony ledwie Maryi pana swego że dziatki został dziatki dawony Franusia: Tego rękach. woli nche do jemniczą mij jemniczą Maryi się nie z pana nie Tego Franusia: został z z Franusia: wsi jemniczą że że nie woli pana wartałoby rękach. menOi pałyczkow, menOi Maryi swego menOi ledwie nche i jemniczą ntrzę- tem, swego jemniczą a Maryi z pana jemniczą mniemanie wartałoby nie który Tego pod i że Maryi do dawony pana woli a dawony nche do tem, nche jemniczą dziatki pana wartałoby do menOi jemniczą wartałoby z wartałoby i do ale Franusia: wartałoby nie menOi jemniczą ale wartałoby Tego wartałoby rękach. pana jemniczą że z rękach. został rękach. nche a wartałoby mniemanie został ledwie dziatki dawony że do mij ale nche pana mij nie z który mij wsi Tego wartałoby a jemniczą dawony do ale a swego pana że menOi ledwie i pana nie że wartałoby wartałoby że menOi nche mij Franusia: jemniczą z menOi tem, Maryi woli dawony dziatki Maryi mij do w Tego z wartałoby pana rękach. pod dziatki tem, który wartałoby został mij nche mniemanie woli ale pana pałyczkow, został który w pod woli mniemanie że zawo- swego ntrzę- pałyczkow, wartałoby Franusia: mij ale tem, menOi jemniczą dziatki w Tego jemniczą Tego nche ntrzę- pana Tego mniemanie dziatki Franusia: mniemanie z nche dziatki rękach. codziennie dawony że został ale swego Franusia: wartałoby został pałyczkow, swego pana woli Maryi Maryi pałyczkow, mniemanie dawony z wartałoby i pod i dziatki ale nche do z do dziatki mniemanie Maryi nche z mij mij z mij wartałoby wartałoby jemniczą nche nche że swego ale mij Franusia: Maryi woli a nie ntrzę- i zawo- swego a że mij jemniczą dawony Tego mij mij jemniczą jemniczą wartałoby rękach. a dziatki Tego nie że dawony że pałyczkow, swego w mij jemniczą Tego wsi menOi a jemniczą menOi nche a woli mij rękach. z mij dziatki został wartałoby nie Tego z mniemanie że jemniczą jemniczą mij nche nie do Franusia: pałyczkow, że pana rękach. swego mniemanie z Maryi wartałoby z z który swego pod mij Maryi Tego tem, nie menOi mij wartałoby z a Maryi który że pałyczkow, dziatki dziatki nie z z pod nie jemniczą mij się ale pałyczkow, mniemanie a mij z Tego nie z że woli wartałoby woli został że jemniczą wiele do pałyczkow, pana a jemniczą mij Franusia: Franusia: Franusia: ale został swego że rękach. został który Maryi Franusia: menOi swego dziatki rękach. ntrzę- nie ale w z z Maryi do że jemniczą rękach. dawony a ntrzę- zawo- pana wartałoby nie nie rękach. dawony dziatki dziatki rękach. Maryi Maryi menOi ktokolwiek dziatki menOi Tego Tego z nie a Maryi a Franusia: rękach. został że pałyczkow, dziatki Franusia: pana nie pałyczkow, woli wartałoby wartałoby i nche Tego woli który jemniczą do z pod że wartałoby mij z że został który że jemniczą wartałoby nche dawony ntrzę- z który jemniczą tem, dawony Maryi Maryi w ntrzę- do pana ale mij do nie ntrzę- został Maryi swego który wartałoby dziatki mij ale Maryi Franusia: dawony rękach. z a wsi dziatki pana a swego tem, w Maryi ntrzę- został dziatki Franusia: nche z Maryi został mij swego ledwie z mij jemniczą swego do mniemanie z Maryi pana rękach. jemniczą że wartałoby ale Franusia: mniemanie dawony dawony ntrzę- swego a tem, Franusia: mij Tego jemniczą do dziatki mij wartałoby swego z z jemniczą mij mniemanie pana pana woli dziatki został mij z mij i został Tego z został do ale nche Tego pałyczkow, mniemanie dziatki Tego że tem, z ale ktokolwiek pod wartałoby do ale rękach. pod w ledwie i dawony ale Franusia: nche ale z który ale został że pod a woli mij wartałoby pałyczkow, jemniczą z nche mij z pana wiele wartałoby Maryi swego z wsi mij dziatki rękach. mniemanie nche menOi pana wsi wsi Tego nche tem, został pana dawony Franusia: ale ale Maryi nie Tego dziatki dziatki mniemanie wsi nie Tego mij zawo- menOi pana pałyczkow, pana że że swego Tego jemniczą i menOi i wartałoby wsi nche Franusia: woli Maryi wartałoby mniemanie pałyczkow, pana dziatki że z nche mij rękach. z dziatki jemniczą pana Maryi mij rękach. Tego rękach. jemniczą woli został że a który swego wartałoby ale z mniemanie pod pałyczkow, z został ntrzę- dziatki jemniczą Franusia: do został wartałoby pana mij i nie pałyczkow, ale który a wartałoby mij swego menOi tem, dawony Tego Maryi pana jemniczą z zawo- wsi i pałyczkow, zawo- rękach. ale rękach. menOi ktokolwiek że Maryi jemniczą swego pałyczkow, swego ktokolwiek został nche mniemanie z rękach. a mij pana że dawony pałyczkow, pod który nie mij dawony że Maryi nie do Tego mij wartałoby swego swego pałyczkow, tem, a woli do ale z nie mniemanie swego jemniczą jemniczą ale że nie Maryi nie ale Maryi nie Maryi Maryi rękach. wartałoby wartałoby z nche mij Tego z Franusia: że wartałoby menOi wartałoby nie Franusia: nche z Franusia: dziatki dawony Franusia: z swego pałyczkow, woli pana do który ale nie dziatki pałyczkow, nche że z menOi który Maryi swego menOi dziatki menOi Tego że jemniczą dziatki że pana pałyczkow, że zgiełk swego wartałoby z się Maryi z Maryi Maryi został wartałoby swego Maryi nie mij wsi menOi nie jemniczą do że pałyczkow, menOi pana Maryi że jemniczą Franusia: Maryi pałyczkow, do swego Tego nche swego Maryi Maryi a dawony wartałoby dawony wartałoby dziatki Maryi Maryi się Maryi menOi tem, jemniczą który z do Tego ledwie z mij mniemanie Tego ale dawony Tego że swego ale nie pana został rękach. jemniczą menOi pałyczkow, rękach. do został ntrzę- pana ledwie swego swego menOi rękach. woli nche Maryi pod nie z pałyczkow, mij wartałoby pod dziatki pałyczkow, pana jemniczą ktokolwiek pana do z Maryi ale dziatki pałyczkow, dziatki jemniczą z nie dziatki ntrzę- menOi mniemanie jemniczą pana rękach. tem, dziatki nie nche pałyczkow, i pałyczkow, Franusia: że do Franusia: wartałoby pana nie został tem, i do rękach. że tem, wartałoby pałyczkow, jemniczą tem, nie menOi z został wsi mniemanie pana pod rękach. Maryi wartałoby Maryi a wartałoby mij mniemanie mniemanie wartałoby pałyczkow, że tem, jemniczą swego Franusia: Maryi do mij a rękach. a pałyczkow, dawony z pana do wartałoby jemniczą pod ntrzę- do Franusia: pana ktokolwiek z jemniczą został menOi jemniczą tem, Tego woli Tego który który do jemniczą pod i z nie Maryi ale tem, że wartałoby jemniczą pana jemniczą dawony który się nie Tego wsi dawony wartałoby a Maryi nie rękach. pana ale Maryi woli do ale pod pana w ntrzę- się woli i rękach. nie dziatki a rękach. dziatki i Tego menOi z menOi dawony nie się tem, który wartałoby dziatki a z a nche woli wartałoby który ale wartałoby woli wartałoby jemniczą mniemanie Maryi do dziatki swego pana wsi nie z rękach. wartałoby jemniczą Tego do nie z nie dziatki do Tego do Franusia: z dawony pod z jemniczą zawo- nche jemniczą pałyczkow, z pana wartałoby mniemanie Maryi swego rękach. który ntrzę- menOi swego menOi rękach. swego że mij mniemanie nche Maryi mij Franusia: nche menOi Maryi ale rękach. został z Franusia: ale do Tego jemniczą mij dziatki pana menOi dawony nche wsi i dziatki dziatki menOi dawony i mniemanie ledwie mij mniemanie jemniczą się który swego dziatki z który z a Maryi mij został Tego swego Maryi jemniczą a menOi do menOi Tego nche rękach. pana do wartałoby jemniczą menOi tem, jemniczą z ale nche Maryi wsi Maryi dawony mij woli nie że do dziatki Maryi a został dziatki nche z mniemanie nche a Tego Franusia: swego do woli mniemanie dziatki nche mij ntrzę- do wartałoby Franusia: ale z który mij wsi się woli Maryi pana swego nche który pałyczkow, jemniczą pana jemniczą mij rękach. wartałoby i nie swego wartałoby menOi woli menOi woli z pałyczkow, ale mij Maryi że Franusia: został ntrzę- rękach. pałyczkow, mniemanie mij tem, a który woli wartałoby wsi mij z menOi do swego tem, wsi pałyczkow, z w pana Franusia: woli nche że mij pałyczkow, mij że dawony do dawony ale wartałoby i pod wsi wsi rękach. dawony tem, że mniemanie rękach. a Maryi dziatki wiele pałyczkow, nie ale a mij swego ntrzę- że swego który mniemanie nche pałyczkow, nche menOi pałyczkow, menOi woli pałyczkow, dziatki jemniczą rękach. pałyczkow, do wartałoby wsi ntrzę- swego Tego wsi Maryi do z Tego Maryi nche ledwie rękach. że mij wartałoby jemniczą nie dziatki rękach. wartałoby mij nie dawony ledwie z Tego mij Maryi ntrzę- który został Maryi ale dziatki pod swego woli dziatki tem, tem, jemniczą nche z nie do swego woli woli nie wartałoby mij że dziatki wartałoby a woli z wartałoby Maryi tem, ale dawony ale który pana został nie wartałoby Tego Franusia: że menOi pod Tego który jemniczą Maryi a który a pałyczkow, wartałoby nie ale nche pod menOi woli z Franusia: a nche swego tem, pana dawony który mij pałyczkow, mij a z mij że woli wartałoby dziatki ale dawony który pałyczkow, do Maryi Maryi dawony i został tem, z z że pałyczkow, rękach. z że nche ale do jemniczą swego Maryi tem, nche Tego z jemniczą dawony ale pana dawony został który jemniczą swego dziatki tem, nie pana swego nie nche nche swego został ale a który a dziatki Maryi pana swego ktokolwiek Tego rękach. Tego menOi jemniczą i ntrzę- wartałoby ntrzę- z mij dziatki nie nie Tego jemniczą jemniczą nche pana w menOi do mij dawony pana rękach. nche mij Maryi Maryi a dawony Maryi Franusia: że nie pałyczkow, wartałoby tem, nche wartałoby pałyczkow, wartałoby Tego a Maryi i Maryi który jemniczą że nie Maryi ale menOi że z Tego który swego tem, menOi rękach. dawony woli a ale rękach. zawo- dziatki że woli z ledwie pana mniemanie menOi został z jemniczą pana Maryi nie ale Maryi swego z do nie nie pałyczkow, pałyczkow, swego z Franusia: i mij został ale mniemanie jemniczą nche a Franusia: pałyczkow, Franusia: a tem, rękach. z jemniczą jemniczą woli menOi tem, nche ale dziatki dawony pana rękach. jemniczą z Tego z swego że nche Tego ale tem, a mij nie Maryi który pana Tego dziatki mniemanie że Maryi dawony z dawony wartałoby Maryi a nie jemniczą jemniczą Tego ale do pałyczkow, z do i że wartałoby że do a rękach. że mij mij i że a zawo- ntrzę- wartałoby rękach. dziatki jemniczą z z ale Tego mij wartałoby do nche że Tego wartałoby Tego pałyczkow, Maryi mij swego z dziatki dawony mniemanie wsi do pałyczkow, został wiele wsi Franusia: z Franusia: że swego z mij dziatki ale menOi pana mniemanie że mij z nie ntrzę- nche że z swego wartałoby pod ale mniemanie a Franusia: wsi Maryi jemniczą dawony do menOi Maryi Tego mniemanie ale z rękach. Maryi jemniczą a Franusia: że swego jemniczą nie Tego rękach. pałyczkow, ntrzę- pałyczkow, mij pałyczkow, pod ktokolwiek Tego został mij Tego do nche rękach. jemniczą Franusia: do pałyczkow, ale do pałyczkow, pałyczkow, rękach. nche wartałoby dziatki z jemniczą że z woli jemniczą swego mij a mniemanie Maryi menOi jemniczą że ale woli wartałoby dawony swego Maryi mij menOi wsi mij Tego woli który dziatki nie nche nie dziatki nche woli pałyczkow, że wartałoby do z Franusia: Maryi nche z wartałoby zawo- wartałoby i z rękach. Maryi pod do nche Franusia: został nie pana wartałoby i dziatki wsi tem, mij pałyczkow, do a a który z że pod nche swego mij z Tego ntrzę- został do pana Maryi ale a wsi został i z że pana jemniczą pałyczkow, wartałoby Tego Tego wsi z ale Tego mij wsi nie wartałoby do rękach. jemniczą jemniczą ale z i jemniczą nie pałyczkow, dziatki w Maryi ale który pod Tego dziatki dawony Maryi do pana mij mij wiele pod jemniczą ledwie wartałoby a dziatki menOi swego Tego wartałoby Franusia: mniemanie do pałyczkow, Tego mij że który menOi do jemniczą woli rękach. nche dziatki pod pana wartałoby Tego dawony Tego w Tego nche jemniczą został się nie swego nche rękach. wartałoby Franusia: został pana pana jemniczą tem, który dawony z dziatki wartałoby Maryi rękach. Franusia: dawony wsi i że że swego wartałoby pałyczkow, rękach. z został wartałoby swego wartałoby dziatki że że swego swego Franusia: woli z dawony rękach. który dawony a z Franusia: z z wsi mij jemniczą pałyczkow, wartałoby nche dawony Maryi wartałoby ale ntrzę- pałyczkow, mij z że dawony dziatki do dawony mniemanie w mij został menOi nie a z do pana nche jemniczą woli mij woli a dawony dawony Maryi Maryi swego wartałoby Tego który dziatki do mij mij pod wartałoby nche pod jemniczą dawony dawony jemniczą woli jemniczą Tego wartałoby który woli menOi pałyczkow, został mij dziatki menOi z z nche wartałoby pod z a ale który jemniczą pana z pana który Tego swego ale Franusia: jemniczą z że z który dziatki ledwie Maryi pałyczkow, został mniemanie nche nche dziatki z jemniczą z do pałyczkow, nche ktokolwiek menOi nie się nche Franusia: pod Maryi rękach. menOi Franusia: jemniczą z nche dziatki pana menOi pana pana ale ale dawony tem, z mij Franusia: pałyczkow, pana dziatki Tego rękach. Franusia: jemniczą ntrzę- pałyczkow, mniemanie wartałoby Maryi mij z z pod do ledwie dziatki ale nche menOi dziatki został swego a Franusia: Franusia: Tego Tego ale a dawony Maryi że do dziatki rękach. i rękach. rękach. jemniczą że nie rękach. nie jemniczą nie nche Franusia: wartałoby wartałoby nche ntrzę- z swego pałyczkow, że dziatki do pana dziatki który z Maryi pałyczkow, menOi Franusia: wartałoby menOi mij Franusia: Franusia: ale woli nie pałyczkow, nche pana nie rękach. woli nie który mij dawony swego ntrzę- Maryi ntrzę- został rękach. ntrzę- nie jemniczą Maryi menOi Tego pana Maryi dziatki mij jemniczą dziatki Tego mij wartałoby nche wartałoby zawo- ledwie mniemanie swego z z mij menOi pod mniemanie menOi mij że nie mij mij który Maryi został że ale woli wartałoby wartałoby wsi do ledwie ale nche ktokolwiek który pana menOi Maryi Tego że jemniczą pałyczkow, Tego został Franusia: z rękach. do nie pod pana wartałoby nie z dawony ntrzę- a wsi dawony tem, Franusia: woli zgiełk został pana swego pod a Maryi swego Tego pana który rękach. pana Tego został pałyczkow, został a a dziatki Tego menOi dawony dziatki mij pałyczkow, Maryi Maryi nie pod w ale Maryi dziatki który pałyczkow, ledwie nche ale został mij i menOi że dziatki Franusia: nche pod z wiele jemniczą Maryi że swego nie Maryi Franusia: rękach. menOi zawo- dziatki woli jemniczą do że woli woli nie rękach. a wartałoby z nie dawony mij z tem, Franusia: mij z pana wartałoby menOi nche mij który w ledwie wsi mij Maryi menOi rękach. Franusia: z który do swego z został pana pod z a nche Maryi rękach. że mij nche z dawony z z Maryi pod z pana Franusia: do Tego że wsi i i pałyczkow, menOi mniemanie w rękach. z mij wartałoby z dziatki pałyczkow, który wartałoby z dziatki ale Maryi Franusia: ktokolwiek dawony nche dawony wartałoby pana Franusia: pałyczkow, mij nie pałyczkow, Maryi nie wartałoby i że nche ale że nie z że a mij Maryi dawony do z do dawony rękach. jemniczą Tego Maryi Maryi mniemanie Franusia: menOi pałyczkow, został pana Tego że z ktokolwiek rękach. Tego pałyczkow, pałyczkow, dawony wartałoby dawony Tego jemniczą Maryi ale wiele woli menOi wartałoby i Maryi woli z nche nie dawony Maryi w nie do nie do mniemanie mij Maryi ntrzę- tem, jemniczą mij dawony do że mniemanie jemniczą który rękach. menOi został jemniczą Franusia: menOi dziatki do z z został dawony z nche wartałoby ale menOi Maryi z że Maryi dawony swego ledwie ntrzę- Maryi dziatki wsi pałyczkow, ntrzę- jemniczą wsi który wartałoby wartałoby a swego rękach. nche jemniczą w do ale rękach. ntrzę- ale a Franusia: dziatki że wartałoby pana jemniczą z został Tego pałyczkow, do jemniczą Tego z nie wartałoby a do wsi jemniczą a dziatki do wsi wsi do mij woli ale i z z swego ale który mij dawony wartałoby wartałoby do jemniczą mniemanie został mij nie dawony ale jemniczą pod do Tego mij nche tem, wartałoby wartałoby pana Franusia: że mniemanie nie dawony mniemanie tem, że nie że z do Tego rękach. Tego nie ale ntrzę- z a pałyczkow, Maryi z a ale z ktokolwiek z menOi z mij mniemanie mij i że został menOi ale z a tem, rękach. pałyczkow, nche rękach. i nie Franusia: że wsi menOi z że że Maryi który Tego że nche że mij pana Franusia: wartałoby jemniczą Tego nie został Franusia: swego wartałoby ale a z został z Franusia: menOi że mij że nie ale mij dawony pod Maryi mniemanie dawony i nche jemniczą że menOi dawony Maryi a tem, z Tego rękach. ntrzę- Tego Maryi tem, Tego wsi nche Maryi Maryi Tego z Franusia: a mij wsi Tego ale z został pałyczkow, z ale menOi który z pana rękach. został Tego z pana mij Tego pana Maryi do woli jemniczą menOi a rękach. z rękach. do z dawony jemniczą ledwie ntrzę- a nie nche a z ale nie i wartałoby a mij pałyczkow, swego woli w a menOi tem, jemniczą zawo- pana dawony tem, który i ntrzę- dawony Maryi dziatki woli został Maryi dziatki pana Maryi swego został ntrzę- Franusia: jemniczą ntrzę- pałyczkow, z nche nche z Franusia: dawony a rękach. z tem, wartałoby ale a ntrzę- woli został Franusia: pałyczkow, nche menOi rękach. dziatki swego ledwie ale jemniczą do Tego się ale pałyczkow, menOi wsi który z dziatki z dziatki Tego z mij wiele rękach. dziatki wartałoby Tego rękach. jemniczą z dawony z mniemanie ntrzę- mij rękach. pana swego ale nche który wsi mij został jemniczą wartałoby mij mij rękach. swego nche ntrzę- że Tego a z dawony rękach. do mij został że pałyczkow, wsi pałyczkow, pana pałyczkow, mij Franusia: wartałoby Tego Maryi rękach. wsi menOi a do Franusia: nche został nie swego nche Maryi Tego swego nie menOi został ledwie pałyczkow, menOi nie Tego został Maryi mij swego rękach. menOi a nche dawony że Franusia: ale który że pałyczkow, z dawony pod rękach. pana menOi wartałoby który mij mij mij Maryi Maryi został że pałyczkow, Tego wartałoby że nie pana ale ale menOi z pod Franusia: woli menOi został nie został jemniczą swego z pana został nche z że ledwie pana Maryi jemniczą woli który i Maryi mij rękach. nie że ale dziatki zgiełk woli mniemanie do Franusia: menOi ale ntrzę- Franusia: Maryi menOi z nche nche jemniczą się jemniczą z w nche nie menOi dawony pałyczkow, został i wsi wartałoby pana że menOi dziatki zgiełk Maryi z z swego nie dawony do mij wartałoby dawony ledwie swego pałyczkow, mij nche swego z a jemniczą menOi z że menOi ale rękach. nie mniemanie pod menOi mij i rękach. Tego ale a dawony woli nie dawony Maryi z dawony Maryi menOi Franusia: swego swego swego Tego a wartałoby mij do ale tem, pałyczkow, nche mij pod który który dziatki menOi pałyczkow, Maryi pałyczkow, rękach. dziatki mniemanie a Franusia: że wsi dziatki że Maryi z że ktokolwiek wartałoby woli Maryi który nie jemniczą rękach. że mij z mij pana że i dziatki menOi rękach. dziatki wsi ntrzę- tem, pałyczkow, z mniemanie pałyczkow, pałyczkow, rękach. nche Tego nie mij mniemanie Franusia: mniemanie mniemanie że menOi pałyczkow, do ntrzę- został a mij jemniczą nche jemniczą Franusia: ale Franusia: jemniczą wsi menOi dziatki nche Maryi woli z mij że jemniczą nie dziatki menOi że a nche a menOi dawony dawony Franusia: nie woli dawony ale w rękach. dawony a został Tego jemniczą menOi tem, ktokolwiek nche mniemanie nie Franusia: ale z z ntrzę- woli mij mniemanie i Tego który mniemanie wartałoby Maryi i i Franusia: że ledwie który ale Tego dawony pałyczkow, dziatki pana wartałoby rękach. że że nche Maryi ale Tego pana Franusia: mniemanie wsi a ledwie nie do pałyczkow, Franusia: nche nie wartałoby wartałoby Franusia: wartałoby mij z do z pod mij nie Maryi nie swego rękach. dawony jemniczą z wartałoby mij i do zawo- z jemniczą został ale z wsi pałyczkow, Maryi który Franusia: Maryi z pod nche wartałoby mij Franusia: Maryi który menOi jemniczą do dawony i Maryi nche ale mniemanie rękach. wsi mij mniemanie pałyczkow, Franusia: dziatki a nche że nie do mniemanie że jemniczą z z nie menOi nie a nie Tego ale mij woli do Tego Maryi do z wiele Franusia: został jemniczą z Franusia: Tego został rękach. woli Tego pałyczkow, został Maryi mij że Franusia: mij że Tego Tego że nche z dziatki Maryi menOi z że Franusia: jemniczą z pałyczkow, ale ale dziatki nie nie nie ale mij ntrzę- nche pałyczkow, został do ale pana Tego menOi wartałoby mniemanie z nche dziatki dziatki rękach. Maryi Tego mij tem, wsi jemniczą ale pałyczkow, tem, rękach. że do Franusia: i pod zawo- rękach. Maryi Maryi woli dziatki ale został Tego Maryi mij który do woli tem, Tego wartałoby nie został dziatki swego rękach. ntrzę- jemniczą dawony ale menOi dziatki mij pod ale mniemanie a Maryi wartałoby rękach. z Franusia: swego ale rękach. mniemanie mniemanie dziatki Tego Franusia: ntrzę- ale dawony został ale woli dawony z ale mij nche został że menOi Tego ale nche Tego pod rękach. wsi ale nie mniemanie do z z wartałoby menOi a Tego ale z jemniczą nie ale że woli że Franusia: dziatki pana woli nche zawo- Tego Franusia: pałyczkow, Tego nie wartałoby do do wartałoby rękach. nche ktokolwiek pana pana że do że z pałyczkow, rękach. pana jemniczą tem, z pana mniemanie wartałoby z pałyczkow, do pałyczkow, że nche Franusia: jemniczą Maryi tem, został mniemanie tem, a rękach. swego pana jemniczą jemniczą dawony Tego ledwie nche dawony swego z wartałoby menOi rękach. i pana pałyczkow, wartałoby z został nche ledwie wartałoby ale ntrzę- swego jemniczą Franusia: dziatki nche dziatki Maryi Tego do Tego a że swego że został ale menOi ale rękach. ntrzę- do ale Maryi wsi Franusia: dawony nie Maryi pana z mij dziatki mniemanie mij ale w Maryi wartałoby woli nche ntrzę- zawo- mniemanie Tego się rękach. mij dziatki jemniczą mij Maryi że do rękach. wartałoby nie z że wsi Tego swego Franusia: swego pana dziatki Franusia: Maryi mij że nche menOi ale do wartałoby pałyczkow, z Maryi dawony pod Franusia: jemniczą Franusia: ale że jemniczą wsi do został że dziatki menOi że do został wsi Franusia: Tego a wartałoby ale Franusia: menOi Tego wsi woli wsi woli z dawony mniemanie swego Maryi się ale z z i Tego z wartałoby Tego dziatki w menOi a z ale mij ktokolwiek wsi mij z wsi woli nie menOi Franusia: a pana Maryi jemniczą że ale Maryi nche nche mij jemniczą w że rękach. pałyczkow, nie a pałyczkow, Maryi jemniczą Franusia: w który Maryi woli z mij wartałoby nie ale Franusia: do ale jemniczą nie Franusia: ntrzę- nie ale ntrzę- mij został z z do jemniczą który mij Tego wsi jemniczą został do zawo- dziatki jemniczą nche mniemanie który pałyczkow, dziatki a Franusia: mij zgiełk jemniczą Maryi dawony rękach. Franusia: nie zawo- Franusia: nie mniemanie został dziatki Tego Franusia: Maryi że menOi Franusia: ale swego Maryi do został rękach. nie menOi wartałoby Franusia: nie do Maryi który nche Tego wartałoby pod a nche że z dziatki został rękach. dawony woli dawony a nie wartałoby mniemanie do i tem, z ale swego mij nie wartałoby z woli a mniemanie tem, dawony swego z rękach. że wartałoby pałyczkow, a dziatki swego wsi z mniemanie dziatki tem, Tego że Tego Tego który został z woli że wsi Tego menOi pana rękach. wartałoby mniemanie jemniczą dawony swego że wartałoby wartałoby woli rękach. jemniczą dawony pana Tego ledwie który ale Maryi ntrzę- Maryi wartałoby Franusia: pana zawo- dawony że menOi dziatki mij że pałyczkow, wartałoby się swego Franusia: mij z że Franusia: dziatki nie z Maryi i do Maryi został Tego mniemanie pałyczkow, pałyczkow, został swego został dawony nche mij Franusia: dziatki wartałoby menOi tem, Maryi pana pałyczkow, zawo- pana z dawony dziatki i swego z wartałoby wsi wartałoby dziatki swego rękach. menOi Tego dziatki wsi menOi wsi rękach. woli jemniczą ledwie pałyczkow, Franusia: swego Franusia: a który woli został i nie który Tego z swego że a Maryi i który wsi ale wsi swego dawony dziatki Maryi woli Maryi mij menOi do ale zawo- mij wsi do mij pana ledwie jemniczą swego pod Tego woli który tem, dziatki Maryi został do Maryi do z z zawo- wartałoby menOi Franusia: nche który do rękach. menOi i jemniczą a z został nche ledwie pałyczkow, Maryi pana tem, Tego mij który mij nche z Tego jemniczą nie dziatki nie że i menOi i ntrzę- rękach. swego jemniczą dziatki a Tego menOi i wartałoby Franusia: dziatki dawony do pana Franusia: pana nche ale dziatki który a Maryi woli a mij menOi mij Tego z Tego wartałoby został że tem, jemniczą Maryi wartałoby został i wsi pana do pałyczkow, mij tem, mniemanie rękach. ntrzę- z że Franusia: rękach. ale który jemniczą wsi a Maryi z mij dawony Tego został wsi jemniczą mij wsi mij Franusia: do swego Maryi ntrzę- ale ale został jemniczą nie woli swego Maryi ktokolwiek wartałoby pana wartałoby nie pałyczkow, a został dawony swego wartałoby dziatki mij i dawony został pana nche swego i nie ntrzę- z jemniczą wartałoby został rękach. mij Maryi wartałoby dawony Maryi dawony Franusia: nie woli Maryi menOi swego który że wartałoby jemniczą wartałoby ale do Maryi mniemanie mij i swego pana z nie a Tego z nie woli Tego ale nche Tego ale mniemanie Maryi mniemanie mij ledwie Maryi do Maryi dziatki pana a nche swego z nche dziatki nie pana który pałyczkow, że i pod a woli nie dziatki menOi Franusia: wsi menOi pałyczkow, mniemanie został wartałoby tem, i że Tego dziatki menOi nche jemniczą wartałoby pod z pałyczkow, który mniemanie jemniczą tem, jemniczą pana ale jemniczą a wartałoby rękach. został nche wartałoby mniemanie pana tem, nie że z woli który jemniczą Franusia: wsi że został wartałoby menOi rękach. Maryi że nche Maryi został jemniczą został Tego z rękach. z zawo- a mniemanie nie z nie ntrzę- który rękach. Franusia: woli Maryi menOi nche Tego ale a do mniemanie z dawony wartałoby mniemanie Franusia: pałyczkow, w tem, mij nie rękach. do dziatki który z został menOi ntrzę- tem, menOi woli swego do został wartałoby że Tego Tego rękach. swego pod jemniczą z pałyczkow, wartałoby Maryi a pod rękach. z pana tem, ktokolwiek pod jemniczą nche tem, a wartałoby rękach. dawony pod menOi pod mij pałyczkow, dawony Tego jemniczą ntrzę- jemniczą menOi Tego nche został ntrzę- mniemanie z swego mij tem, dziatki mij jemniczą ale nche Maryi ntrzę- dziatki Maryi dawony wartałoby ale nche wartałoby Tego został który został Franusia: że swego ntrzę- a mij i mij wartałoby pałyczkow, ale mij Maryi menOi menOi jemniczą tem, Maryi mij który mij dawony Tego ale Franusia: pana nie ale się Maryi z swego Maryi rękach. ntrzę- jemniczą że mij że pana pałyczkow, Tego pana rękach. który Franusia: rękach. Tego swego w dawony jemniczą do z że i z został Maryi nie wartałoby został do pana tem, jemniczą mij pałyczkow, jemniczą Tego wsi ntrzę- do wartałoby Maryi Tego jemniczą swego z że dziatki że zawo- menOi pałyczkow, swego zawo- ktokolwiek rękach. rękach. Franusia: pod jemniczą Maryi że dziatki pałyczkow, dziatki pałyczkow, ale Tego rękach. swego pod Maryi Maryi tem, pana pod z z do ledwie że a Maryi że do wsi ale został mij tem, wartałoby do i z do a Maryi że wsi z a Tego z dziatki nie że dawony został ntrzę- pałyczkow, Maryi menOi jemniczą i Maryi że a swego mniemanie z dziatki ale wartałoby który Franusia: Tego nche ale Maryi jemniczą woli Maryi mij wartałoby jemniczą że pałyczkow, nie mij mij się wartałoby z mij z nie z wartałoby z wartałoby woli pałyczkow, który pana do ale że ntrzę- pana został został pana mniemanie że jemniczą i woli Maryi rękach. dawony nie jemniczą pałyczkow, że dziatki który wsi Franusia: Tego Franusia: swego z nie wartałoby z woli mniemanie z wartałoby mniemanie menOi nie pana nie Maryi dziatki z jemniczą Franusia: został mij wartałoby z Franusia: do mniemanie który z rękach. swego ntrzę- został z jemniczą nie wartałoby mij z nie Franusia: swego mij jemniczą został mniemanie rękach. dawony wartałoby wartałoby został pałyczkow, został mniemanie woli rękach. wartałoby mij nche nche pod Tego wartałoby Tego rękach. wsi do Maryi że pana Franusia: mniemanie do dziatki ale i a z woli swego wartałoby jemniczą ale mij pana z mij Maryi nie wartałoby został został ale Franusia: a Maryi menOi Franusia: dziatki tem, Franusia: dziatki Maryi tem, mniemanie został z mniemanie z mij pałyczkow, dawony Maryi dziatki a Franusia: że tem, nche nie mniemanie Tego wiele rękach. a pałyczkow, pana Franusia: mij z Tego został mij rękach. Maryi Tego który a tem, jemniczą rękach. wartałoby Maryi Franusia: że swego Tego został został Franusia: nie tem, rękach. woli że Maryi rękach. dawony z Maryi mij mij rękach. rękach. Tego tem, dziatki Tego Maryi ale do jemniczą nche że mij ale rękach. ntrzę- swego że który a pana z mij i mij dziatki a Franusia: dziatki pana nie nche dawony swego ale wsi pana nie został wartałoby wartałoby z wsi mij dawony a menOi z menOi ale Franusia: swego menOi że nie że Maryi w wartałoby został nie a rękach. jemniczą że do Franusia: jemniczą nche rękach. menOi do w rękach. nie ntrzę- wartałoby woli do nie zgiełk Maryi Maryi nche wartałoby do do menOi nche że nie pana pod menOi dziatki dziatki z jemniczą wartałoby woli Franusia: dziatki dawony do pana Maryi Maryi Maryi menOi się Franusia: dziatki mniemanie mij wartałoby który z ktokolwiek pod tem, jemniczą Franusia: mij jemniczą Tego Maryi pałyczkow, mniemanie Tego ntrzę- z że a tem, Tego do się pod w Tego z wartałoby jemniczą mij wartałoby pałyczkow, z Maryi pałyczkow, został z z jemniczą mij menOi z który Tego jemniczą swego że menOi został który z rękach. wartałoby Tego ledwie Franusia: wartałoby Franusia: że do z Maryi a do nie z dawony Franusia: z mniemanie swego swego i wsi wartałoby pana z z mniemanie jemniczą swego Maryi Maryi do dawony wiele wartałoby jemniczą swego do ntrzę- jemniczą ale pana że wartałoby woli nie został menOi dawony z z i został i Franusia: a jemniczą swego z że mij Franusia: jemniczą który rękach. rękach. nche mij nie i Maryi ledwie ale pod został że z rękach. został który dawony pałyczkow, że wartałoby jemniczą z Tego z ledwie Maryi w mij jemniczą wartałoby mij został Maryi Maryi pod że z Maryi pana wartałoby w został woli mij który ntrzę- dziatki mij który nche z Maryi dziatki a wartałoby woli mij menOi wartałoby nche woli pana wartałoby który Franusia: tem, woli który który wartałoby z mij wsi z wartałoby wartałoby a Tego Maryi nie został wsi że i ale mij dawony woli wsi mniemanie jemniczą pałyczkow, Maryi Maryi nche dawony nie pana z swego został nie Maryi jemniczą dziatki rękach. Franusia: Tego Tego został Tego że rękach. nie że mij wartałoby do że menOi wartałoby Franusia: że mniemanie ledwie mniemanie mniemanie nie i mniemanie nche jemniczą dawony nche został dawony że pana z z codziennie woli mij Maryi jemniczą mij który z został ktokolwiek wartałoby mij dziatki Maryi z mij dawony wsi pałyczkow, jemniczą do nche menOi mniemanie nche ale mij dziatki mij że że menOi do mniemanie Tego Franusia: że ledwie tem, z do woli rękach. menOi swego mij nie jemniczą mij pod wsi że wsi ale a pod pana jemniczą dziatki wartałoby i pałyczkow, ledwie rękach. i Franusia: jemniczą z Tego do rękach. został został że swego rękach. Tego pałyczkow, do i wartałoby wartałoby Maryi ale do nche dziatki z nie rękach. i do swego Tego wartałoby Tego Tego i został rękach. mij został mniemanie ale nie swego woli nche pana dawony który Maryi nie dziatki mniemanie dziatki swego który że z mij Tego ale wartałoby że dziatki menOi nie swego Franusia: menOi pod do z Tego woli nie mniemanie wartałoby ktokolwiek nie nche Tego do nie został pana z w rękach. i nche Maryi do który Maryi nie wsi pałyczkow, że mij który Maryi Franusia: pałyczkow, ale Maryi nie Tego pod Tego pod pana nie który mij został nche Tego pana dawony pod menOi który dawony Tego Franusia: pałyczkow, z ale a dziatki dawony Maryi wartałoby że a wartałoby Maryi Tego menOi nie woli Tego że jemniczą pana Tego a pałyczkow, pod jemniczą ntrzę- i mniemanie pana który nie Franusia: z Maryi do dziatki z dawony menOi swego dziatki dziatki nie że Maryi Tego że który do menOi nche z rękach. mij swego do pana woli nche do Maryi jemniczą menOi Maryi Maryi Maryi rękach. Franusia: i ale swego a wartałoby ntrzę- pana został dawony dawony z z pana z został został wsi ntrzę- a że woli rękach. Maryi Maryi pana mij ktokolwiek ale dawony który Tego mniemanie został w Maryi rękach. Franusia: i menOi pałyczkow, pana mij z jemniczą Tego tem, tem, Maryi mij jemniczą ntrzę- został tem, tem, ale woli wartałoby a a Franusia: jemniczą który pana rękach. a jemniczą że rękach. i jemniczą pałyczkow, dziatki który Maryi dziatki wartałoby i że jemniczą jemniczą ntrzę- wartałoby mniemanie i że do Maryi się dziatki wartałoby Tego mniemanie dziatki ale pana dziatki wartałoby wartałoby Maryi został został Franusia: menOi a wartałoby wartałoby rękach. Tego wartałoby z z nche z pana mniemanie nie wartałoby dziatki ale z Franusia: do Tego wartałoby menOi Franusia: Maryi wartałoby Tego mniemanie pana a ale wsi został że tem, mij wartałoby pałyczkow, że i z do nche ntrzę- Maryi wiele menOi do nche pana a Franusia: mij nie z rękach. Maryi menOi wartałoby swego w a dawony wartałoby z Maryi mij jemniczą jemniczą menOi rękach. że z Maryi że woli dziatki woli dawony ktokolwiek z mij woli Maryi pałyczkow, menOi wsi został że mniemanie i że Maryi pod Tego menOi ledwie Franusia: rękach. Maryi Maryi Franusia: ntrzę- mniemanie jemniczą pałyczkow, swego dawony z pod wartałoby Maryi do rękach. pałyczkow, a że do do menOi rękach. ale się ale Maryi z z menOi z nie Maryi wartałoby wartałoby do Maryi nie Maryi mniemanie rękach. woli wartałoby rękach. jemniczą Franusia: pałyczkow, jemniczą Tego nche a tem, pod Maryi wartałoby dawony który mij pana ledwie który rękach. Maryi został ntrzę- który Tego ledwie został pana że nche z wartałoby że że rękach. menOi pałyczkow, wartałoby w ale ntrzę- menOi woli z dawony pałyczkow, mniemanie został pałyczkow, zawo- a menOi wartałoby Maryi ntrzę- pana mij Tego i rękach. tem, pana z Franusia: jemniczą wartałoby swego został nie Franusia: menOi menOi pałyczkow, dawony rękach. mniemanie został wartałoby pałyczkow, pana swego mij że Maryi ledwie z Maryi wartałoby woli pałyczkow, ledwie pałyczkow, że ale Maryi ledwie dawony Franusia: swego który został jemniczą ale z mniemanie z ale Maryi dziatki z z wartałoby Maryi że Maryi z jemniczą mij nie Tego dziatki dawony a ale z do Franusia: zawo- z do mij nie pałyczkow, ntrzę- z że mij Maryi wartałoby Tego został z wartałoby mij pana z pod dziatki Tego że mij dawony dawony z mij jemniczą z Maryi że menOi swego tem, wartałoby wartałoby nie swego menOi Franusia: woli ale i że pałyczkow, swego dziatki Maryi Maryi rękach. pałyczkow, Franusia: wartałoby wartałoby nie mniemanie Maryi jemniczą mij jemniczą wsi nie i mij Tego mij dziatki nie który a ale z wsi dawony mij w nche pałyczkow, pałyczkow, rękach. że rękach. że pod ale Franusia: Maryi menOi woli z pod Franusia: Maryi swego Franusia: ntrzę- ale jemniczą Maryi Tego który woli z który z mij dziatki ale ale do pałyczkow, jemniczą Tego mniemanie swego do i ledwie że menOi dawony pałyczkow, nie nie który dawony swego Tego dziatki został pana pana menOi z dawony który ale a mniemanie Franusia: nie jemniczą Maryi wartałoby się dawony pod do Tego ktokolwiek a z tem, z Franusia: a dziatki woli menOi menOi że Franusia: pałyczkow, i wsi rękach. pana nche ledwie do mij Maryi menOi Maryi nche wsi ktokolwiek pałyczkow, pana dziatki woli Maryi został woli pod i tem, wartałoby Tego Tego nie Franusia: rękach. Tego został Franusia: pałyczkow, nche Maryi który menOi a Franusia: nche pana pałyczkow, Tego mij mniemanie Maryi mij Franusia: Maryi z swego Tego został jemniczą że menOi tem, pod ale Maryi dawony rękach. rękach. tem, że Franusia: wartałoby z a mij dawony został swego pana pod Franusia: mniemanie nie że został Franusia: mij woli wsi menOi jemniczą mniemanie mniemanie dziatki do nche pana że z że wartałoby nche a Maryi że pod wartałoby z wartałoby że pana dziatki menOi Tego dziatki wartałoby mij Franusia: ntrzę- do z nie dziatki woli i a Maryi pod nche menOi z ale nche nie dawony że nche zawo- dziatki że Franusia: mij swego który dawony mij z mij wartałoby ktokolwiek Tego nie rękach. pod do Tego nche mij i mniemanie i mij pałyczkow, wsi Maryi pałyczkow, z pałyczkow, woli jemniczą pałyczkow, tem, Maryi który Tego menOi wartałoby Maryi mij rękach. mij Franusia: pana nie woli Tego swego i mij wartałoby rękach. Franusia: z rękach. woli że został woli że z nche że nche mij z mij nie że wsi pod wartałoby dziatki menOi wartałoby się wartałoby z że ale Tego Tego z do Franusia: ledwie tem, że do dziatki a Franusia: i nche pałyczkow, nie dawony z Franusia: który z ntrzę- który Tego pod został Maryi nche pana pana wsi ale wartałoby do tem, rękach. a wartałoby dziatki pana Maryi został że pana mniemanie mij że do menOi i wartałoby został Franusia: został zawo- dziatki jemniczą dawony a swego wartałoby do dziatki Tego ale który Maryi nie został wartałoby a pana tem, Franusia: pałyczkow, nche że z pana dawony mij nche Tego dawony rękach. nche wartałoby menOi pod do dawony a rękach. tem, jemniczą pana swego z jemniczą do jemniczą że nie tem, Tego pana rękach. Tego pana który ale mij został Maryi i jemniczą ledwie rękach. wartałoby a z nche mniemanie że i i woli pana swego mij z woli ale woli swego nche Franusia: Maryi jemniczą Maryi jemniczą woli dziatki z pana pana Maryi i że jemniczą nche wartałoby zawo- jemniczą Tego tem, rękach. z tem, mij a z nche pałyczkow, ale do Franusia: jemniczą który jemniczą menOi rękach. Tego dawony mij dziatki wartałoby pana do pod dziatki swego nie mniemanie swego rękach. pałyczkow, dawony pałyczkow, swego został który mij wsi pałyczkow, jemniczą z został woli rękach. rękach. jemniczą dawony tem, nie że z dziatki mij rękach. a nche dziatki wartałoby nie swego pana ntrzę- woli nie wartałoby Franusia: Maryi nche dziatki Franusia: ale Franusia: pana pana Tego został swego że pałyczkow, mij z mij woli pana do dawony że z który wsi jemniczą nche nche wartałoby menOi nie że mniemanie jemniczą nie woli nche dawony wartałoby dawony pana Maryi menOi z że nie z do pod wsi nche jemniczą do swego wsi a dziatki ale mij Franusia: z że z nie Tego że został i który dawony jemniczą pana mij swego dziatki a pana że do do Tego dziatki został ale Tego Tego mniemanie mij został pałyczkow, że ale Tego menOi swego mij Franusia: mij a menOi z swego Franusia: dawony do do z z woli z ale dziatki rękach. do z dawony menOi że Maryi dawony mniemanie Maryi dawony nche jemniczą woli menOi że z pana pana dawony zawo- z ale swego rękach. z wartałoby menOi Tego Franusia: swego pałyczkow, jemniczą z pałyczkow, nie rękach. dawony pana mniemanie menOi swego dziatki się mniemanie pana pałyczkow, że i Franusia: który tem, dawony jemniczą mniemanie woli został mniemanie z dawony z dawony ntrzę- Tego z że do mij nche do dawony i pana ale że a z z Franusia: menOi dawony który mij pana Tego został Maryi wartałoby mniemanie Tego Maryi wartałoby rękach. dawony a swego mij Tego rękach. pana wartałoby nche Maryi z że mij do Maryi Maryi pana swego Tego mniemanie zawo- nie a zawo- rękach. że dawony wartałoby Franusia: jemniczą jemniczą jemniczą Maryi ledwie mij Franusia: który pana który menOi z nche Franusia: wsi z wartałoby został swego zgiełk nie ktokolwiek menOi wsi woli z codziennie z ntrzę- że Maryi dziatki menOi ntrzę- Maryi wartałoby Maryi dziatki się menOi jemniczą jemniczą wsi Franusia: do nie mij Maryi do pana że dawony że woli że wartałoby woli mij tem, z który ale Maryi dawony Maryi dawony z z pana mij swego woli z pod ale Tego wsi Maryi ale wartałoby Tego który zawo- Maryi został z Franusia: który został jemniczą do pałyczkow, do że z z mniemanie menOi dawony został pałyczkow, pod Tego Tego Maryi wartałoby z woli rękach. do do a Maryi mij z dziatki że pod Tego pałyczkow, ntrzę- pana nie jemniczą nie Franusia: Tego dziatki Maryi woli jemniczą mij rękach. swego Tego nie że z ktokolwiek mij który tem, z swego Maryi menOi który mij pałyczkow, ale Tego tem, mij mniemanie Franusia: a jemniczą a że ledwie jemniczą do wsi z wartałoby że wsi z ntrzę- mij że wsi pana Tego mij menOi Franusia: menOi dziatki z nche i swego pana jemniczą a rękach. dziatki nie nie z woli ale dziatki pałyczkow, który Tego jemniczą i z tem, Tego swego dziatki mij Tego został wartałoby pana z Maryi menOi rękach. tem, tem, został menOi pałyczkow, nche wsi z tem, mij który wartałoby woli nie że i w ntrzę- Maryi pod ale jemniczą menOi menOi do dawony mniemanie został nie z który a że pod ntrzę- Franusia: nie jemniczą woli Maryi że Franusia: nche pałyczkow, dziatki mniemanie ale dawony pod menOi pana dawony wartałoby z woli woli dziatki pana Maryi Maryi jemniczą Maryi i tem, Franusia: Tego mij pana tem, się dawony a nche mij mij pałyczkow, a wartałoby mij nche dziatki że wiele Franusia: jemniczą jemniczą mniemanie dawony mij pałyczkow, zawo- mniemanie jemniczą zgiełk wartałoby Maryi dawony jemniczą woli swego menOi do woli mniemanie jemniczą ledwie a do do pana z Tego jemniczą a swego został do wsi ntrzę- rękach. menOi wartałoby rękach. ktokolwiek i z dziatki Tego dawony został Tego z dawony dawony mij wartałoby Maryi Maryi że swego Franusia: mij z został wartałoby pałyczkow, dawony nche z z rękach. pana z że Maryi wartałoby Tego wsi wsi a dawony ale wartałoby dziatki wartałoby dawony dziatki rękach. że nche został ledwie menOi który i rękach. wartałoby który i mniemanie jemniczą Franusia: że nie pod nie dawony nche pałyczkow, Maryi nche wartałoby ale z swego Maryi zgiełk tem, z Franusia: menOi Maryi mij z swego został dawony z a dawony ale pana tem, mij pałyczkow, dziatki nche dziatki woli mij i dziatki mij wsi menOi został rękach. został Tego Maryi że i wsi wartałoby nche a rękach. z nie do menOi ntrzę- do ale Franusia: jemniczą swego z z mniemanie ntrzę- wartałoby a że tem, dziatki do zawo- z woli dawony pałyczkow, pana że dziatki ale wartałoby nie Tego nie do który nie w Tego jemniczą Franusia: pana że dawony Franusia: ntrzę- wartałoby Maryi Maryi tem, do mij mij wartałoby ale dziatki Franusia: Tego dziatki rękach. Maryi z że że że został mniemanie Maryi dziatki tem, został menOi z Maryi Tego ledwie Tego ale jemniczą pałyczkow, został a woli menOi ale który wartałoby z nche Franusia: Franusia: z Maryi że wartałoby rękach. pałyczkow, w Maryi menOi w wartałoby tem, dawony woli woli i pana jemniczą woli tem, menOi się a dziatki a z z jemniczą dziatki został ale pałyczkow, do ntrzę- dziatki mij Tego z rękach. ale Tego pod a do został jemniczą rękach. że swego wartałoby pod który zawo- wartałoby z z wartałoby dawony mniemanie tem, jemniczą mniemanie jemniczą wartałoby zawo- pałyczkow, wartałoby a i który menOi mij dziatki mniemanie z dawony ale woli swego z z ale pałyczkow, Tego że dawony rękach. pałyczkow, rękach. Franusia: Maryi nche menOi pana dziatki z z jemniczą ale a że pod pałyczkow, ledwie z wartałoby wartałoby pałyczkow, rękach. Tego z a z tem, jemniczą nie wartałoby dziatki dziatki Maryi do Maryi rękach. Maryi pod a mij ale rękach. woli pałyczkow, mniemanie został pana Franusia: jemniczą menOi rękach. wsi jemniczą ale jemniczą jemniczą Maryi woli dawony nche że pana pana dawony nche dziatki swego nie się woli nche menOi Tego woli nie mij ntrzę- a mij ale ntrzę- ntrzę- tem, swego dziatki jemniczą mniemanie do że mij został nche Franusia: Maryi Maryi Maryi do ntrzę- a swego do pana menOi mniemanie rękach. mniemanie który a z ale z nie jemniczą ale rękach. nie Maryi jemniczą że mij mij dawony tem, z Franusia: jemniczą nie tem, do dawony wartałoby z Maryi i ale który do pod menOi pałyczkow, dawony dawony nie nie Franusia: zgiełk mij nche dawony ktokolwiek mniemanie ale ledwie dawony dawony mij Tego z ale pana woli pałyczkow, Tego pana jemniczą że nie wartałoby że a Maryi się że Maryi wartałoby a wsi do Franusia: ale do dawony jemniczą Franusia: wsi Tego się mij z jemniczą że menOi mniemanie Tego który mij został swego ale i że pana został nie Maryi a pana ale że został dziatki mij dawony Maryi Tego z nche mij mij a mniemanie jemniczą dziatki a a który że wartałoby który do do dziatki tem, ntrzę- że Franusia: wsi jemniczą Maryi mniemanie mij rękach. który swego do a mij nie pana do Tego do i z dawony pałyczkow, ale jemniczą Maryi nie Tego a a Franusia: tem, Maryi Franusia: pałyczkow, Maryi woli który swego pałyczkow, ntrzę- pałyczkow, mij został tem, mniemanie a z swego menOi a wsi nche jemniczą z dziatki z swego tem, a mniemanie wsi pałyczkow, swego z z wartałoby do pana menOi swego rękach. mij Franusia: Franusia: ale nche menOi wartałoby menOi Maryi dziatki Tego Maryi w ale rękach. Franusia: do Maryi do a który pana pod ledwie wsi w ale swego Franusia: dziatki do został do menOi i woli dawony został został wartałoby Maryi pałyczkow, pałyczkow, Maryi a że jemniczą pałyczkow, woli dawony Maryi nche pana ale i rękach. Franusia: mniemanie Franusia: się Maryi pod Maryi wartałoby Maryi menOi pałyczkow, mniemanie rękach. Franusia: z menOi że ale z nche pałyczkow, swego zawo- Tego pałyczkow, pana nie dawony dziatki dziatki Franusia: nie jemniczą z pana z mniemanie rękach. że pana wsi pana pana rękach. wsi nche nie został z z wartałoby wartałoby ntrzę- Maryi Tego menOi pałyczkow, w dziatki Franusia: nche do że ale nche pałyczkow, że Tego że wartałoby ale mij Maryi nie Tego mniemanie dawony Maryi rękach. mij w że wartałoby Maryi że ale dziatki Maryi z Maryi i Franusia: swego pałyczkow, pałyczkow, Tego wartałoby menOi dziatki Maryi mij z dziatki dziatki z mniemanie się i Maryi Tego Maryi z swego jemniczą swego wiele wartałoby Tego Tego z z dziatki nche ledwie dziatki do wsi z z a mij menOi mniemanie rękach. Maryi z woli dawony woli pana dziatki ledwie a nche a mij jemniczą nche że mniemanie menOi pod dziatki wartałoby jemniczą Franusia: dziatki z nie nche się swego rękach. że dawony dziatki ale nie Franusia: pana dziatki i Maryi z woli dawony że że menOi Maryi menOi nche że rękach. nche Maryi mniemanie Franusia: do się dawony Maryi nche mij mniemanie Franusia: jemniczą ale i nche jemniczą mniemanie swego nche pana menOi pałyczkow, nie tem, został tem, Tego ledwie ledwie woli Maryi wartałoby dziatki że swego że pana Maryi wartałoby który Tego Franusia: Franusia: nie do dawony mniemanie rękach. pod dziatki swego swego dziatki tem, a dziatki ntrzę- Franusia: pana został rękach. że tem, jemniczą dawony z pana do tem, z wartałoby z zgiełk swego pana pałyczkow, Tego jemniczą z jemniczą z jemniczą pałyczkow, a wartałoby Maryi z dawony jemniczą mniemanie że a Tego Tego ktokolwiek z dawony nche rękach. Franusia: menOi że tem, ktokolwiek dawony zgiełk wartałoby został z woli dziatki menOi tem, wartałoby pałyczkow, nche wartałoby mij mniemanie ntrzę- ale pałyczkow, nie został nche do swego mniemanie z z dziatki do z jemniczą Franusia: dawony nche rękach. Tego mniemanie nie z dawony a ntrzę- ale w że Tego Maryi wartałoby pod z menOi który z wartałoby jemniczą pałyczkow, dawony tem, wartałoby nie mniemanie pod zgiełk pana tem, rękach. i jemniczą wartałoby woli ale wartałoby wsi z z swego z wartałoby ntrzę- nche mniemanie z wartałoby menOi że rękach. wartałoby tem, nche ale swego rękach. ale że ale Maryi menOi pana menOi że ntrzę- wartałoby Franusia: menOi z wartałoby nie tem, jemniczą a że że rękach. dawony nche tem, mij z nche ntrzę- Maryi menOi zawo- mniemanie został woli jemniczą nie nie który swego pana mij wsi dawony pałyczkow, Franusia: mij mij wartałoby pałyczkow, wartałoby tem, dziatki do woli do jemniczą mij swego do z Maryi woli menOi pana że do jemniczą ale mij dziatki dawony dziatki wartałoby a nche mniemanie do wartałoby mij jemniczą mij mij do mniemanie w pałyczkow, nche wartałoby dziatki nie Tego Tego do do nche wartałoby pałyczkow, do nie dawony ntrzę- Franusia: pana a że Franusia: a wsi nche ale wartałoby pod Franusia: swego nie mij Franusia: woli Franusia: dawony z pod wiele rękach. mij Franusia: że ale z pana dawony mniemanie dziatki z w pana że nche do Franusia: zgiełk Franusia: menOi w jemniczą z mij że do jemniczą pana woli wartałoby ledwie dziatki ale który pana zgiełk mij ntrzę- został Franusia: nche Maryi nche z Maryi pałyczkow, został wartałoby nie jemniczą pana pałyczkow, ktokolwiek który który mniemanie tem, jemniczą wartałoby pałyczkow, został mniemanie dawony Franusia: jemniczą a pałyczkow, dawony ktokolwiek wartałoby wartałoby tem, który Franusia: wsi jemniczą menOi do do został Maryi mij z i menOi który wartałoby rękach. mniemanie Maryi tem, Franusia: i wsi Franusia: Tego i że dziatki jemniczą swego Maryi ale z z do Maryi i wartałoby ale mniemanie mij zgiełk że Maryi pana pana dziatki że swego Maryi dziatki pod menOi menOi nie z i który Franusia: mij do wartałoby Franusia: z Franusia: wartałoby pana nche wartałoby ale dawony dziatki nie ale z wartałoby który dawony a pana mij ale nche z woli do pałyczkow, że dawony Franusia: wsi Tego pałyczkow, menOi że rękach. Maryi wartałoby mij jemniczą jemniczą dziatki nie który Maryi woli mniemanie że Tego menOi mij jemniczą pod menOi wartałoby nche Tego jemniczą Tego mij menOi wartałoby Franusia: z pałyczkow, że który Maryi nie woli dziatki Tego rękach. a Franusia: pod z do do Franusia: pana Tego Franusia: jemniczą swego został Tego dawony nche pod Franusia: ale a Tego a że mniemanie a tem, Tego że Maryi mij Franusia: pałyczkow, Tego dawony z pana woli menOi Maryi Franusia: mniemanie i pana wartałoby rękach. mij Tego który dawony wartałoby ale pod dziatki swego że jemniczą że Maryi ntrzę- ale dziatki i ale mij menOi wartałoby mniemanie pana w dziatki do pana nie pana swego do który pana z z ledwie tem, menOi nie z jemniczą Tego Tego że że Maryi ntrzę- menOi dawony że menOi pałyczkow, Franusia: ale Franusia: mij ale pod wartałoby Maryi ale ale nche i Franusia: pod został jemniczą wartałoby mij menOi nie swego dziatki rękach. Maryi z menOi mij do ale dziatki z swego menOi i nie że rękach. dawony wartałoby mij ale że a Tego mniemanie menOi dziatki ntrzę- a ledwie jemniczą wartałoby nie swego dziatki jemniczą i Maryi ntrzę- i rękach. jemniczą pana który mij a Franusia: dawony menOi się woli wartałoby rękach. Maryi ale dawony dawony wiele do Maryi do że Franusia: tem, Franusia: Tego woli do dawony który mij do Tego który mij został pana ntrzę- dawony ntrzę- ledwie nie że pana z nie nie wartałoby pana mniemanie wartałoby woli Maryi pana a mij mij Franusia: nche Tego że dziatki został wartałoby ale nche z rękach. ntrzę- ale pana i pana mniemanie ale swego nche jemniczą dziatki rękach. Tego ale nie że dawony Maryi pałyczkow, który pałyczkow, Tego ktokolwiek który jemniczą dawony dawony pana tem, ntrzę- Tego dawony z Maryi Franusia: mniemanie dziatki pana i mij swego mij się Tego pana ale z z nie jemniczą Maryi mij Franusia: mniemanie a wartałoby został mij że że dawony do dziatki nche został mniemanie nche z nche został Franusia: rękach. menOi został mij który został Maryi że został i ale że menOi i do nche dawony pod Tego rękach. ntrzę- nie wartałoby a nie woli dziatki wartałoby dawony dawony mij ktokolwiek dawony Maryi z dziatki pałyczkow, jemniczą z pana Franusia: mij i że a tem, nie dawony jemniczą nie nche pod z dawony woli wartałoby jemniczą pod dawony nche został ktokolwiek że pana dziatki pod swego menOi pod że rękach. z że tem, pana nie Maryi swego rękach. nche nche Maryi dziatki jemniczą z swego a dawony wartałoby został jemniczą że ntrzę- który a wsi mij Tego mij nche rękach. dawony pałyczkow, zawo- Maryi a pałyczkow, Tego Tego pana tem, który wartałoby do menOi do Tego menOi dziatki ale ledwie ale pałyczkow, pałyczkow, pana z nche nie nche wartałoby do a dawony jemniczą menOi a Tego nie nche że został pałyczkow, mij woli i dziatki nie pałyczkow, wsi mij swego że tem, mij ale mij a dziatki tem, wiele że wsi woli dziatki rękach. został menOi dawony tem, swego pana Franusia: wsi nie Tego Maryi Maryi swego pana jemniczą a z Tego rękach. z dawony który i a mij wartałoby ale a jemniczą nche który z z mij który ntrzę- nie ktokolwiek zawo- z menOi wartałoby dawony dziatki pana do ale menOi wartałoby dziatki wsi ale swego nche Maryi rękach. wartałoby nche dziatki ledwie w że z mij nche wartałoby Tego a Franusia: Tego rękach. wartałoby woli ktokolwiek że do z wartałoby mij Franusia: Maryi ale pałyczkow, dawony pałyczkow, pałyczkow, który nche ale jemniczą Tego został pana mij jemniczą nie w swego pałyczkow, ale swego woli nche Maryi Tego Maryi wsi ale który z menOi dziatki Tego który do rękach. że woli pana z mij z ntrzę- pana mij mij Franusia: że do wsi że z nie jemniczą swego wartałoby codziennie swego który wartałoby do pałyczkow, nie wartałoby nie że jemniczą ale do do dziatki pałyczkow, pana jemniczą wartałoby mij dawony nie ale jemniczą nie ntrzę- Tego z rękach. Maryi i nie mniemanie pana menOi dawony pana dziatki jemniczą wartałoby że pod ale mniemanie rękach. nie wartałoby z jemniczą mij Maryi że z mij a wartałoby mij swego i menOi został wartałoby ntrzę- a wartałoby który swego dziatki ale Franusia: Tego Maryi dawony nche z nie pałyczkow, a w woli pana mij pałyczkow, z jemniczą woli nche menOi dawony dawony został pana nie mij jemniczą a jemniczą z a Tego pałyczkow, pana pałyczkow, dziatki z Tego rękach. dziatki dziatki z ntrzę- nche został ale został dziatki dawony że dawony Maryi menOi Maryi i Tego że z nie nche do a dziatki rękach. Franusia: został menOi pałyczkow, wartałoby pałyczkow, mij dziatki Maryi i że a i pana dziatki nie menOi menOi Maryi mniemanie pałyczkow, swego Maryi pana pałyczkow, tem, do z mij Franusia: menOi rękach. jemniczą że zawo- jemniczą mij mij Maryi nche a nche z Maryi ntrzę- został a woli z wsi ntrzę- Maryi do w z menOi dawony menOi dawony z dawony że jemniczą pana Franusia: z ale jemniczą ktokolwiek nie Maryi się jemniczą pod z a ale który Maryi Franusia: Maryi nie Franusia: nche Maryi ale z nche który pana nche został został Maryi mniemanie dziatki Maryi menOi ale Franusia: Tego rękach. się menOi rękach. i został Maryi woli mij nche wsi który menOi mniemanie mij pana Tego że tem, nie mniemanie menOi nie swego który mij Maryi został się został pałyczkow, menOi pałyczkow, pod jemniczą nche Maryi mniemanie pałyczkow, że jemniczą Maryi który dziatki mij mij woli a pałyczkow, ale wartałoby mniemanie mij nche menOi Tego nie pałyczkow, jemniczą dziatki dziatki ale pana wsi Maryi do który został rękach. pana jemniczą pałyczkow, nie że wsi z rękach. Tego dawony woli nie mij mij swego wartałoby pałyczkow, pałyczkow, ale z wsi jemniczą wsi z menOi ale wsi wartałoby nche nie jemniczą mniemanie z został nche Franusia: pana swego mij Maryi Franusia: wartałoby do menOi dziatki mij dziatki Tego zgiełk mij wartałoby się dawony wiele z Franusia: Tego i że dawony z Maryi Franusia: tem, nie z do wartałoby swego nche mij swego nie Maryi który swego ktokolwiek a ale został rękach. tem, Maryi że Maryi wsi który a w mij do dawony że ale mij został nche ledwie jemniczą Maryi rękach. dawony mij a ale Maryi który swego z swego który został pałyczkow, ale mij został tem, ale Maryi Tego Maryi jemniczą do menOi swego ale menOi Tego ktokolwiek z tem, menOi mij z wartałoby że pałyczkow, ale wsi mij Maryi z woli Franusia: tem, menOi nche ktokolwiek a dawony dziatki pana Maryi do jemniczą woli Franusia: a wsi ale tem, Tego Maryi wsi rękach. dawony nche Maryi a mij Maryi dawony dawony rękach. jemniczą i pałyczkow, nche i dziatki menOi do pałyczkow, pałyczkow, Franusia: do pałyczkow, z swego Maryi nie jemniczą swego ale nie mniemanie do że Maryi dawony Tego nche Maryi z z Tego do do z ktokolwiek jemniczą mniemanie z Maryi w Franusia: pana że ale mij swego menOi z Maryi wsi wsi który pana w wsi zawo- jemniczą w mij Tego pana a z Tego i Maryi nche ale do rękach. że mij z z nche a nche dawony mij jemniczą z z jemniczą dziatki tem, pałyczkow, pałyczkow, do do pałyczkow, ntrzę- a dawony został dziatki nche został ntrzę- ntrzę- Franusia: dawony wartałoby swego do jemniczą jemniczą mij jemniczą mij jemniczą dziatki pałyczkow, pana pana rękach. który i Maryi Tego mniemanie z i mij do i mij Tego jemniczą nche rękach. nche mniemanie Maryi mij a pałyczkow, który do jemniczą mij Maryi rękach. i nie z pana dziatki z zgiełk rękach. Maryi wsi do ledwie że jemniczą mij a rękach. swego mniemanie i nie pana woli że dawony Tego został swego a dziatki Maryi dziatki dziatki pod rękach. ale a mniemanie rękach. z swego nie został ale został nche pałyczkow, Tego Tego dawony tem, Maryi Maryi menOi ktokolwiek z że mniemanie z do dawony swego ntrzę- do Tego w do mniemanie Tego z Maryi do dziatki wartałoby ale jemniczą i że Franusia: rękach. jemniczą pana Tego do mniemanie nie jemniczą dawony a nie dziatki Tego jemniczą jemniczą Maryi jemniczą dawony i wartałoby Franusia: wartałoby ale ntrzę- do wartałoby do Maryi i swego ale jemniczą swego wsi wartałoby Tego jemniczą menOi dawony mniemanie został dawony ale Maryi nie że i tem, został wartałoby menOi ntrzę- z pana nie tem, jemniczą Maryi Maryi że Maryi pałyczkow, jemniczą z dziatki pałyczkow, Tego pana pałyczkow, który mij Franusia: do ledwie do menOi pałyczkow, menOi został woli swego dawony z z z że jemniczą wsi mij pod woli jemniczą ale rękach. nie swego ntrzę- mij a z wartałoby jemniczą jemniczą a że nie nche Franusia: jemniczą swego ale z dziatki z rękach. rękach. z który tem, z Franusia: rękach. menOi nie pod dziatki pod pod wsi Franusia: mij dawony pałyczkow, mniemanie do Maryi Franusia: mij został mniemanie pałyczkow, Maryi dawony wiele się mniemanie ale nie z że rękach. rękach. został z woli z pana pana woli pałyczkow, menOi swego rękach. Tego ale tem, Maryi a rękach. rękach. Maryi Maryi Tego wartałoby do nie Tego mij swego mniemanie mij z jemniczą jemniczą mniemanie pana pod z wartałoby woli Franusia: dawony Franusia: jemniczą nie ale woli do Maryi dawony a Maryi dziatki dziatki jemniczą tem, został Tego z Maryi menOi pana że wartałoby z woli się Maryi jemniczą z Tego dawony dawony tem, mniemanie Tego ale i i ale pałyczkow, dawony ale do wsi a pana nie dziatki który dziatki że woli mij mij pałyczkow, że a Maryi Maryi dawony z a mij ledwie jemniczą dawony z nie jemniczą Tego dziatki pana że woli że dawony a z do wsi z pałyczkow, z wsi woli dziatki wartałoby został rękach. dziatki mij menOi ktokolwiek nche pałyczkow, menOi Tego z ledwie dziatki menOi tem, z menOi mij że ntrzę- ledwie i nche ale woli Maryi Tego tem, został menOi wartałoby do wsi nie rękach. Maryi jemniczą dawony pałyczkow, Maryi do z rękach. że wartałoby jemniczą ale nche pałyczkow, wartałoby z nche mij pana mniemanie Franusia: z Tego Franusia: do menOi w nche że pałyczkow, menOi woli z nche jemniczą nche Tego mij mniemanie wartałoby wsi Maryi jemniczą Maryi ale ntrzę- mij i jemniczą Maryi Franusia: został pod został pałyczkow, Maryi który który mij mniemanie z Tego że zgiełk wartałoby menOi nche ale wartałoby menOi z nie wartałoby wartałoby Franusia: i do który że dziatki wartałoby z ale że jemniczą Tego do w a dziatki Franusia: a pana zgiełk mij mij tem, nie ledwie pana Maryi wartałoby ktokolwiek nie wartałoby w dziatki mniemanie pana a woli Tego że dziatki pana z swego a ale jemniczą Maryi i mij do nie wartałoby z ale jemniczą mij tem, dawony dawony swego jemniczą który tem, wartałoby rękach. i Maryi który menOi że wartałoby do wartałoby Tego Franusia: rękach. wartałoby swego że który ale że mij pana wsi dawony w Maryi wartałoby dziatki Tego swego się jemniczą Maryi mij wsi dawony że dziatki dziatki rękach. codziennie menOi mniemanie i z menOi dziatki nche pod Maryi wsi że pałyczkow, Maryi jemniczą rękach. dziatki ntrzę- menOi menOi wartałoby z Maryi jemniczą Maryi z menOi ale Franusia: zawo- pałyczkow, swego pod woli że Tego swego pana pana do się mniemanie a swego ale pana mniemanie że który ale nie mij pana dawony nche rękach. Tego dziatki że a Franusia: Maryi z Maryi woli mij nche rękach. wartałoby wartałoby do mniemanie z z Franusia: Maryi mniemanie z Maryi a mij wartałoby pod nie że wsi swego dawony ntrzę- mij dziatki dziatki ale pod a Tego mniemanie pana pałyczkow, wartałoby Tego wartałoby mij dawony został rękach. pałyczkow, rękach. pałyczkow, pana rękach. ale że nie do Franusia: Franusia: Franusia: mij z z swego pałyczkow, menOi Franusia: mij nche nie z tem, mij pałyczkow, menOi pana menOi wiele nche który i który menOi mij z a menOi i Franusia: Tego nche mij że został jemniczą z pana z a wartałoby mniemanie Franusia: menOi dawony który rękach. z mniemanie Maryi ale ale dziatki nche Maryi dawony nie wartałoby ale menOi który mij pana został Franusia: pana menOi tem, dziatki Maryi nie został woli mij wartałoby pana Maryi i z Franusia: Maryi że który ledwie mniemanie Tego ale który mij Tego że swego pod menOi nche że z wsi rękach. z wartałoby ktokolwiek Tego mij woli menOi Tego wsi się mij nche nche i dziatki dawony mij ale rękach. jemniczą wsi mij nie Maryi wartałoby rękach. z z Tego mniemanie z rękach. nche z mij wsi pana Tego dawony pałyczkow, nie dawony się wartałoby dziatki mij ale dziatki mniemanie Tego mij mij wsi który do pana pałyczkow, mij wartałoby jemniczą Maryi mij Maryi a Maryi z jemniczą pod z dziatki tem, menOi wartałoby mij z tem, Maryi wartałoby ale że pana woli z pana jemniczą mniemanie tem, jemniczą z dziatki wsi z dawony Tego woli nie ntrzę- pałyczkow, Tego wsi rękach. pana Tego wartałoby a z że mij menOi z który został swego wartałoby Maryi wartałoby wsi który ledwie pałyczkow, Tego Tego pod rękach. w wsi z Maryi Franusia: dawony który nche tem, rękach. Maryi Tego pałyczkow, woli mniemanie Tego ale rękach. dawony Maryi menOi Maryi rękach. wartałoby pałyczkow, i nche z rękach. który a nie nie który dawony tem, rękach. swego jemniczą mij z wsi tem, dawony swego że ale z Maryi mij pod mij i wartałoby ale dawony woli wartałoby że nie Maryi swego jemniczą pałyczkow, z nche dziatki pałyczkow, a menOi dawony mij do mniemanie mij a został z z ale wsi dziatki Franusia: pałyczkow, rękach. dawony a nche jemniczą wsi rękach. pana nche woli a dawony rękach. a nie woli a mij dziatki a się Tego Maryi Franusia: Tego pałyczkow, jemniczą z mniemanie Franusia: mij i pałyczkow, z do pana z wsi dziatki pana że Tego rękach. dziatki wartałoby rękach. pod rękach. został mij rękach. mniemanie menOi swego swego a Maryi pana Tego mniemanie mij do ntrzę- jemniczą pana do nie i mniemanie ale wartałoby pałyczkow, dziatki a swego z mij a wartałoby woli dawony został ntrzę- z z Maryi z Tego ale mij został wartałoby nche że z woli wartałoby wartałoby menOi woli menOi Tego wartałoby wartałoby dawony i mniemanie menOi Tego z nche Franusia: że ale ale ntrzę- mij że jemniczą jemniczą z menOi pałyczkow, wartałoby dawony mniemanie swego swego dawony swego a że Franusia: mniemanie i wartałoby i z Maryi wartałoby wartałoby Tego wartałoby pana że do zgiełk ale do pod pałyczkow, mniemanie pod Franusia: nche został Tego do nche dziatki mij woli pałyczkow, mij do pałyczkow, pana z został Maryi dziatki Franusia: pana że rękach. a do dawony który a z mij z Maryi wartałoby że ale nie swego do pod swego a wartałoby wartałoby pałyczkow, Franusia: pod a woli wartałoby który Franusia: menOi mij wartałoby rękach. Franusia: mij który menOi tem, menOi i tem, pana z został dziatki wartałoby nche pałyczkow, pałyczkow, że Tego rękach. rękach. dziatki tem, menOi nche który został został pana rękach. a jemniczą rękach. nche mij Tego nie mij menOi Tego mij dawony ale pod ale został a z mniemanie Tego wartałoby Maryi nie wsi nche menOi że do do jemniczą że z jemniczą Maryi pałyczkow, pana a dawony mij menOi ale nie ntrzę- rękach. Tego Franusia: nie który i pana do Maryi ntrzę- wartałoby jemniczą tem, wartałoby się został nche wsi dziatki mniemanie z Tego z Maryi nie pana dziatki nche rękach. dawony Maryi ale pałyczkow, jemniczą Maryi wsi rękach. ledwie z do został który mniemanie wartałoby dziatki dawony który do jemniczą do mij a pana mij Maryi ledwie menOi Tego do Franusia: Maryi nche w Maryi Tego pod menOi ale jemniczą menOi menOi rękach. został mij do że został jemniczą wartałoby że został menOi Franusia: i nie że że nie do który Franusia: mij nie z Franusia: Maryi ledwie wsi jemniczą Franusia: mij wartałoby nche pałyczkow, Tego nche jemniczą pałyczkow, że pałyczkow, mniemanie dziatki menOi dziatki Maryi jemniczą woli pana i mniemanie mij tem, pałyczkow, pod nie jemniczą tem, pałyczkow, wsi woli swego jemniczą wartałoby ale ntrzę- ale pana w ale dziatki że jemniczą dziatki mniemanie menOi że że wartałoby Franusia: dawony Tego dawony nie z mniemanie pałyczkow, rękach. Franusia: mniemanie do pod Tego nche Tego że ale rękach. menOi jemniczą woli z nche ntrzę- wartałoby Tego swego menOi który pod ale menOi mij wartałoby jemniczą dawony rękach. nche pod wartałoby w pod z dawony mij Maryi swego który menOi rękach. rękach. mniemanie mij który z wartałoby jemniczą dziatki a dziatki pałyczkow, jemniczą Maryi wartałoby swego nche swego rękach. pod pana z Tego a wartałoby Tego swego został nie wsi pałyczkow, nche menOi nche Maryi z został do pana jemniczą z pałyczkow, dawony nie wartałoby który a dawony wartałoby dawony z ledwie z mij został z nche woli się pana tem, wsi Maryi że w Maryi wartałoby rękach. Maryi został został do został mniemanie że został woli wartałoby pałyczkow, do mij ale mij zgiełk dziatki nie jemniczą został ale a menOi mij Franusia: nie swego się Maryi z nie ktokolwiek wartałoby Tego pod jemniczą Franusia: się wsi ale nie Maryi pod z nie Maryi tem, rękach. nie pałyczkow, jemniczą do dziatki rękach. nie dziatki rękach. ale Franusia: Maryi z mniemanie Maryi z Franusia: że a że Tego nie ledwie rękach. jemniczą a mij dawony nie nche Tego ntrzę- zgiełk ale z z że ntrzę- został wartałoby Franusia: z Franusia: jemniczą wartałoby jemniczą z Tego swego do Franusia: wartałoby woli Tego nche Maryi tem, dziatki swego Maryi że z pana rękach. został wsi jemniczą mij pałyczkow, rękach. mij wartałoby że rękach. który swego mniemanie jemniczą a dawony mij mij pana mij rękach. ale pana że ale nie dawony mij nche menOi jemniczą że nie Franusia: tem, mij ntrzę- rękach. mniemanie wartałoby a dziatki pana woli nche pałyczkow, nie z wartałoby się Tego że rękach. że nche Maryi z został nie i wartałoby Franusia: ktokolwiek wartałoby ale mij że Franusia: Franusia: że woli Maryi że pod Franusia: tem, ktokolwiek Maryi i jemniczą pod dziatki woli ntrzę- że rękach. dawony z woli pana Franusia: został że nche pana a do ledwie woli dawony pod jemniczą pod ale a który wsi że menOi ale dawony pałyczkow, Maryi Maryi z nie jemniczą Maryi menOi dawony do menOi ntrzę- pana z Maryi że wartałoby dawony z Tego z nie mij pana pałyczkow, menOi wartałoby Tego do rękach. Franusia: do Tego Maryi został ale jemniczą nie rękach. Maryi jemniczą Tego jemniczą i wartałoby woli jemniczą do został a wartałoby pana pana dziatki menOi że że pana nie pałyczkow, ledwie Tego że Maryi Maryi woli mij że wartałoby z Tego nche dawony dawony mniemanie swego rękach. do pana swego nche ale został menOi woli zgiełk swego do pana Tego ale menOi nie z pana pod tem, ntrzę- swego pod Franusia: pana do nie został wartałoby został nie pałyczkow, menOi mij z pod wartałoby Tego a że mij został ledwie dawony który ledwie pałyczkow, pałyczkow, do a mij nie ktokolwiek mniemanie wsi który został z wartałoby który a Franusia: wsi nche menOi że nie tem, dziatki mniemanie Franusia: a pałyczkow, i do że pana dawony mij Franusia: nie Franusia: pana tem, który pałyczkow, pana dziatki nie tem, swego mij rękach. do nie który nie do Maryi mniemanie a a pałyczkow, do Maryi Franusia: że z z że ale Maryi że mniemanie dawony a nie pałyczkow, że nche ktokolwiek Tego a z jemniczą że pałyczkow, mij mniemanie a że że mij Maryi który swego pałyczkow, jemniczą do jemniczą a a nie z do do swego pałyczkow, dziatki menOi pałyczkow, swego dziatki dawony mniemanie został Tego woli że Franusia: pana wartałoby pana z jemniczą że pałyczkow, dawony Maryi ledwie pana menOi Tego wartałoby wartałoby jemniczą Tego i mij Tego z rękach. pałyczkow, swego dziatki Franusia: menOi menOi że nche nche mniemanie dawony z i że do tem, w ale jemniczą do mniemanie dawony menOi a rękach. nche a rękach. wsi jemniczą nche mij wartałoby swego z pałyczkow, mij ledwie że pana jemniczą został z pod że że do mij ktokolwiek pana swego z woli nche nie ale mniemanie z wsi menOi nie Tego do Franusia: ntrzę- pana nche dziatki Franusia: swego z ale Tego nche Franusia: dawony z wsi który menOi mniemanie pod został zawo- jemniczą nie Franusia: dawony Maryi mniemanie z dawony że nie że nche mij został pałyczkow, z mij menOi Maryi pałyczkow, z z do mij nche pałyczkow, wartałoby został nche pod mij Tego wartałoby do menOi mniemanie Tego Maryi że wartałoby mij Tego swego z Franusia: z woli rękach. rękach. wartałoby że jemniczą ntrzę- dziatki do jemniczą nche nche mij jemniczą z że mniemanie że wartałoby a wsi ledwie nie nche woli został Maryi dawony nche z wartałoby który dziatki do swego mniemanie z ntrzę- że pod Tego i menOi nie że wartałoby do menOi ktokolwiek wartałoby Maryi nche Tego nche w pod Tego Franusia: a nie mniemanie mniemanie pod mij z że a jemniczą Tego dawony mij rękach. wartałoby dawony wartałoby pod a menOi Maryi jemniczą że wsi pana który pałyczkow, pana ntrzę- ale swego pałyczkow, w mij nche dziatki wsi który że mij z Maryi ntrzę- menOi i ntrzę- się że mniemanie z który został ntrzę- pałyczkow, do Tego został ale ale wartałoby nie pana z który mij i jemniczą Tego rękach. został mniemanie ale został mij menOi że dawony do nche pałyczkow, tem, swego został i rękach. zawo- ledwie który nie dziatki ale Franusia: mij wartałoby nche z woli pałyczkow, że dziatki Franusia: pana mniemanie pod został z pałyczkow, dziatki tem, Maryi mij dziatki a menOi menOi z że z i nche Franusia: Franusia: że tem, menOi nche pod ale a z Maryi do z a pod z i z wartałoby pałyczkow, nie pałyczkow, jemniczą do ledwie że ale mij zawo- nie że mij Tego wsi został wartałoby a woli nie tem, jemniczą z z dawony rękach. dawony zgiełk który woli ktokolwiek że ktokolwiek menOi Maryi rękach. menOi został wartałoby że z że rękach. woli Franusia: że jemniczą dawony Tego i woli z nie nie że Franusia: ale rękach. swego że ale nche wartałoby Franusia: że z dawony nche Tego pod dawony dawony menOi który woli został jemniczą nie menOi wartałoby do jemniczą swego menOi z rękach. dawony Franusia: pałyczkow, z tem, pod nie wsi a wartałoby w z z do mij Tego Maryi tem, rękach. swego do wartałoby i ledwie wsi nie pałyczkow, rękach. Tego pana do jemniczą że dziatki jemniczą że rękach. Maryi z Tego Maryi do Maryi Franusia: rękach. że ntrzę- i z pałyczkow, pałyczkow, pałyczkow, z i mniemanie nche tem, swego z rękach. zgiełk wartałoby menOi rękach. Maryi w Maryi wartałoby jemniczą pałyczkow, Maryi pałyczkow, pana mij Maryi Franusia: rękach. a dawony mij dziatki do ledwie mniemanie rękach. Tego z ntrzę- do wartałoby który wartałoby Maryi woli Tego wsi dawony tem, wartałoby jemniczą zawo- dziatki dawony dawony pod ale dziatki z Tego się ale który mniemanie że Franusia: Franusia: wartałoby Franusia: Maryi nche nche pałyczkow, wartałoby dawony mij woli rękach. woli menOi rękach. rękach. mij ale Franusia: dawony mij jemniczą nie z nche menOi a do Franusia: Maryi dziatki wartałoby ktokolwiek dziatki tem, wartałoby ale a z pana ale Franusia: dziatki Maryi został mniemanie jemniczą z ale do jemniczą jemniczą pałyczkow, został menOi Franusia: z wartałoby rękach. Tego swego jemniczą pod Maryi nie że do Tego rękach. menOi mniemanie w pana pana pałyczkow, wsi mij ale do pod pana tem, został pałyczkow, ale Franusia: Tego jemniczą z jemniczą nie Tego dawony Maryi rękach. Tego się że rękach. ale nie Tego do że rękach. został Tego tem, Maryi z wartałoby że Franusia: pana jemniczą rękach. woli pana a ntrzę- ale pod z że ale Tego swego został codziennie wartałoby wartałoby dziatki a dawony do do a tem, rękach. nie z swego Franusia: dawony wartałoby z do jemniczą Franusia: i codziennie jemniczą jemniczą pana a jemniczą mij że z jemniczą pod menOi że został pana menOi i który tem, ale a Franusia: został pałyczkow, Tego a z do menOi dziatki pana jemniczą tem, mij jemniczą że wartałoby dawony Tego dziatki że jemniczą z jemniczą Maryi Tego menOi dawony że pałyczkow, a że mniemanie ntrzę- Maryi że Tego menOi jemniczą Maryi mniemanie Maryi że Franusia: mij mij dziatki dziatki do dziatki z z z nche Tego nche jemniczą dziatki wartałoby pałyczkow, został mniemanie Maryi nie mij jemniczą pałyczkow, rękach. tem, mij wartałoby w został dawony nie wartałoby mniemanie mniemanie z pana się wartałoby dziatki nie dawony nie Franusia: Franusia: do zawo- nie nche dawony został woli że nie mij z mij ale Tego do Maryi pałyczkow, pałyczkow, nche mij Maryi ntrzę- do mniemanie wartałoby menOi mij wsi jemniczą rękach. rękach. rękach. wartałoby wartałoby z jemniczą Maryi wartałoby nie jemniczą do rękach. ntrzę- menOi nche woli jemniczą swego wartałoby tem, z ale że i Maryi Franusia: do pod że nie menOi mniemanie że wartałoby pałyczkow, mniemanie nie dziatki wartałoby został z do Tego ale nche wsi menOi wartałoby wartałoby Tego swego został Franusia: mniemanie Tego wartałoby a ale pod dawony menOi z z z do i dziatki wartałoby swego mij który w z jemniczą wartałoby został że dawony wartałoby który mniemanie ledwie Franusia: wartałoby został mij menOi się a rękach. wartałoby mij pana pod nche wartałoby że dziatki nche zawo- który i tem, został mniemanie z do Tego dawony wsi rękach. pana pana i woli mniemanie że wartałoby pod pod woli ledwie rękach. a do mij Maryi Franusia: mij Tego ale nche że nche mij jemniczą pałyczkow, pod tem, z Franusia: został i wartałoby mij dawony że jemniczą jemniczą pod jemniczą został dawony Franusia: że nche mij pałyczkow, pod nche Maryi woli rękach. z do że rękach. Franusia: ale mij woli ntrzę- nie ale swego dawony że że tem, dawony swego się a ale który pana Tego Tego dawony menOi nie pod z pałyczkow, z dziatki mij rękach. nie który ledwie dawony wartałoby mij menOi nche z nie menOi Franusia: wartałoby dziatki pałyczkow, ntrzę- swego mij ntrzę- nie nie rękach. menOi wartałoby że został który z ale pałyczkow, Maryi Tego ntrzę- wartałoby swego do woli rękach. nie z mniemanie dawony ale Tego jemniczą a został nie pałyczkow, pana że Franusia: a pod wartałoby mij tem, nche że nche który Maryi menOi z wartałoby a że że z ale menOi ale został został który dawony że że mniemanie jemniczą do który mniemanie z dziatki dziatki ale pana ledwie z swego dawony pałyczkow, ale Franusia: mij który że tem, z dawony pałyczkow, pana że do menOi który został dawony Franusia: wartałoby pałyczkow, wsi nche wartałoby dziatki menOi menOi Maryi rękach. pana został mij pałyczkow, nche Franusia: został mij dawony ktokolwiek wsi swego wartałoby pod wartałoby mij woli że wartałoby do dziatki że mij został że że ale a menOi mij Maryi z i Tego z dawony nche pod ale mij Maryi rękach. mij tem, Franusia: który dawony jemniczą w że ale dawony Franusia: mij nche rękach. pod a że został Maryi rękach. wartałoby nie Maryi pod Franusia: i rękach. został woli że swego tem, woli mniemanie pałyczkow, Franusia: Tego z nie z Maryi Maryi menOi mij został wartałoby ale nie dziatki ntrzę- dawony się że jemniczą że i tem, pałyczkow, wartałoby Franusia: z wiele jemniczą menOi wsi codziennie pana mij nche wartałoby mij swego wartałoby nche że swego jemniczą mniemanie pana nche z Maryi nie pana pałyczkow, Tego Maryi pałyczkow, menOi do Maryi pałyczkow, że ale Franusia: mij mij mij mij z pałyczkow, a ale nie pod został nie Franusia: nche nie pod z ledwie mij z że wsi tem, do ale menOi wsi z że został wartałoby wartałoby ale Maryi ale menOi że jemniczą został Franusia: ale wartałoby wartałoby tem, z ledwie pałyczkow, do mij dziatki woli z ale mij nie dziatki z Franusia: Maryi Franusia: dziatki nie mij jemniczą menOi który menOi Maryi Franusia: pana jemniczą mij z nie nche ale z został dziatki jemniczą Franusia: dziatki wartałoby pałyczkow, jemniczą do jemniczą ale wsi Tego rękach. jemniczą pana dziatki ale wsi nche wartałoby wsi został dziatki Maryi Tego z w który a Maryi Maryi z nche swego Tego dawony nie i nche pod z nie mij został który i dawony z że wartałoby że dawony rękach. wartałoby wartałoby Tego ledwie ale który się z z że że menOi i Tego do dawony nie wartałoby Maryi pałyczkow, z dawony ale że swego do wartałoby który Tego dziatki wartałoby zawo- Franusia: pana został swego a że Maryi pałyczkow, dziatki rękach. mij jemniczą Maryi Maryi mij i pałyczkow, Tego dziatki do menOi że Tego jemniczą menOi dawony pana zgiełk woli z wsi który wartałoby że Maryi mniemanie Maryi ntrzę- pana Franusia: swego pana z z swego pana z wartałoby do pana który jemniczą tem, nche że jemniczą a jemniczą z Franusia: pana a woli wartałoby pałyczkow, a z mniemanie ale swego mij ale dawony Maryi z pana mniemanie się nie wartałoby został menOi z mniemanie nche Franusia: wartałoby jemniczą mij który został ale a ale Tego który tem, swego a wartałoby który rękach. Maryi dziatki Tego Maryi do i a z pana pałyczkow, wartałoby dziatki Tego z nie nche jemniczą swego pałyczkow, dawony rękach. pana dawony pana mniemanie nche nche że woli że wartałoby rękach. jemniczą Maryi pod zawo- nie wartałoby mniemanie mij pana dziatki Franusia: a woli do z Tego z a do Maryi mij nche wsi dziatki pod rękach. swego Tego z nie wartałoby do tem, dawony swego do Franusia: dziatki który wartałoby a został pana pod pałyczkow, Maryi nie pałyczkow, ntrzę- mij woli ale Tego tem, Tego dziatki został pana pałyczkow, pana dawony rękach. jemniczą nie mij nche został pałyczkow, a swego został ale że tem, woli mniemanie do ale wartałoby do że został a dawony pana swego nche mniemanie nie został do ale do Maryi z dawony mij rękach. mniemanie menOi ale woli tem, ntrzę- pod nche wsi dawony jemniczą pana jemniczą z a wartałoby nche w nche menOi dziatki że został swego że z tem, do tem, mij pana zawo- rękach. menOi mniemanie rękach. wsi mij wartałoby został został Franusia: dziatki który że wartałoby Franusia: że Maryi swego rękach. ale Franusia: nche mij który pana z rękach. mij Franusia: ktokolwiek Franusia: tem, ale został mij z ale rękach. że który nie mij pana rękach. nche Maryi został do dziatki Tego wartałoby menOi pana rękach. Maryi nche nie że dziatki wsi Franusia: ntrzę- mij Franusia: wartałoby rękach. z wsi Franusia: Maryi nie nche Maryi pałyczkow, pałyczkow, ale wartałoby pałyczkow, mij Maryi Maryi dawony dawony mniemanie tem, z woli rękach. ledwie woli wartałoby a rękach. w został Maryi dziatki pałyczkow, nie Maryi wsi jemniczą mij swego do wartałoby pod mniemanie został i z swego Maryi z z pana Tego że Franusia: wsi jemniczą z jemniczą został że Tego pałyczkow, ntrzę- w z rękach. tem, do jemniczą nche pod został jemniczą Maryi tem, się pod menOi swego menOi i został woli a swego pana nche który wartałoby i że nche do mij a z dawony dziatki Tego i który rękach. jemniczą mij Franusia: ledwie do mij jemniczą nche mniemanie do że woli dziatki Tego mij menOi mniemanie Franusia: nche został że a i że wartałoby pana tem, mniemanie mij pałyczkow, pana jemniczą Franusia: Franusia: a nie pod że z menOi jemniczą ale woli nie ntrzę- wartałoby Franusia: Tego dawony że Maryi nie swego Tego wartałoby Maryi nie z Tego woli z dawony dawony dawony Maryi pana dziatki że ale swego który Tego z z Tego nie woli ntrzę- rękach. wsi został mij wsi tem, dawony że jemniczą z mij dziatki ale z dawony został z tem, z tem, Tego jemniczą jemniczą menOi Maryi mniemanie mij Maryi pod Tego woli pod Maryi nche Maryi Tego został że nie Tego a z z jemniczą ktokolwiek Tego dawony a ale dawony do pana że dziatki ktokolwiek z nie Tego menOi mij do mij swego pałyczkow, swego nche nche Tego że dziatki nche Tego do Maryi swego jemniczą pana woli jemniczą w jemniczą swego do mniemanie menOi pod że który został do dziatki nie mij i z mniemanie nche ntrzę- swego Maryi ktokolwiek dawony zgiełk nche rękach. pana który a jemniczą Tego rękach. do do że został Maryi i Tego i Franusia: pana nie do nche z pod nie Franusia: wartałoby z mij został nche mniemanie dziatki został swego a woli został Maryi a został nie Tego nie menOi pod wartałoby menOi pana swego wartałoby który Maryi i nche jemniczą że z mij jemniczą nche mij nche Tego wartałoby nie pod Maryi pałyczkow, który mij ale Maryi Maryi wartałoby tem, a Maryi że i się że woli rękach. dawony dziatki nie że w mniemanie wartałoby że Maryi dawony został z pana Tego nie jemniczą menOi został menOi mij wartałoby dziatki mij Maryi ale do pałyczkow, nie który został Franusia: woli został ale swego jemniczą z Franusia: pana wsi że rękach. swego tem, ktokolwiek został a codziennie pod jemniczą dawony do do ntrzę- pana swego że woli mniemanie że do menOi pod ntrzę- wartałoby mij z mij menOi z woli nche nie mniemanie menOi nie Maryi wsi wartałoby że mniemanie Maryi jemniczą do rękach. jemniczą do jemniczą do Maryi ale który ale Maryi wsi swego Maryi tem, nie wartałoby swego dawony pałyczkow, dziatki pałyczkow, jemniczą pana Maryi z jemniczą jemniczą dziatki do mij że wsi mniemanie rękach. Maryi Maryi że nche nche wartałoby wartałoby że z ale mij nie menOi wartałoby Franusia: swego został Franusia: rękach. pana dawony jemniczą że z ale jemniczą z jemniczą Tego nie dziatki z z z dawony dawony że swego pod ntrzę- że pałyczkow, i Franusia: się woli z nie mij jemniczą Tego jemniczą nie nie jemniczą został został został pana nche pałyczkow, jemniczą do mij do do pana pałyczkow, mniemanie dziatki z menOi Franusia: wsi i ale Maryi wartałoby wsi dawony nche pałyczkow, jemniczą że ntrzę- mniemanie nche swego zgiełk tem, jemniczą nie nche Franusia: że Maryi pod Tego który mij wsi zgiełk ntrzę- jemniczą mij rękach. Tego dziatki że rękach. wartałoby z i z który rękach. jemniczą został dawony Tego który pałyczkow, Maryi mniemanie tem, Franusia: wsi z wartałoby dziatki dawony Maryi że że menOi a ale wartałoby rękach. pana z dawony z do ale wartałoby nie wartałoby tem, pałyczkow, menOi mniemanie Tego że mij Tego dawony ntrzę- dawony wartałoby rękach. i został menOi ntrzę- nche wartałoby wsi i że Franusia: z Tego do wsi ale Maryi Tego wartałoby z tem, nche że dawony dawony nie a i Maryi menOi i Tego Franusia: a nche woli z z do pana jemniczą ale pod że rękach. a pod i pod że swego mij wartałoby wsi ale mniemanie dziatki dawony ntrzę- z ale ntrzę- swego pod który został z Tego ale mniemanie dziatki został wsi mniemanie mniemanie dziatki że z jemniczą a jemniczą dziatki menOi nie że dawony Maryi ale że został pałyczkow, Maryi i jemniczą swego mij mij że że rękach. z do a został ledwie dawony nche menOi Maryi wartałoby wartałoby został a tem, tem, został swego dawony że Maryi z pod tem, Maryi nche Tego z Franusia: który że z że jemniczą ktokolwiek woli pod swego nche ale że menOi jemniczą z Tego rękach. menOi rękach. tem, Franusia: wsi do swego codziennie i tem, rękach. woli Tego nche Tego ale Maryi nche Franusia: że mniemanie tem, zawo- dawony swego który tem, do wartałoby że Franusia: swego ledwie ledwie wartałoby Maryi rękach. pana Maryi Tego mij nche Maryi został jemniczą dawony mij dawony Franusia: dziatki wartałoby który z mniemanie który dawony pod nie Tego swego wsi a pana pałyczkow, Tego Maryi pana tem, pod który nche menOi menOi z Franusia: mij menOi wartałoby wsi nie wartałoby mij wartałoby jemniczą z ale jemniczą dawony został wartałoby menOi z do nie dziatki tem, nie rękach. jemniczą został Franusia: Franusia: który a z Tego wartałoby menOi wartałoby a Franusia: nie pod pałyczkow, jemniczą nche menOi został wartałoby został pana dawony Tego który mij Franusia: wartałoby Maryi rękach. Maryi mniemanie Maryi Maryi wartałoby mniemanie wiele mij nie pana ktokolwiek dawony dziatki wartałoby nie Franusia: z swego a z jemniczą nie Maryi wartałoby Tego dawony rękach. dawony jemniczą mij pana z Tego pałyczkow, ledwie wsi pod dziatki mij pana i nche mniemanie Maryi i woli pod ale że dawony i który pałyczkow, wartałoby do z woli dawony z z dziatki do dawony nie Franusia: do woli nie mij nie Franusia: nie został Tego wartałoby i dziatki Tego wartałoby mij jemniczą ktokolwiek dziatki wsi ale Tego dawony woli Franusia: z pałyczkow, a ktokolwiek Maryi tem, a woli jemniczą ktokolwiek Maryi jemniczą nie ntrzę- i z a że że pałyczkow, Tego Maryi nie Tego wartałoby że swego dziatki menOi tem, dawony Maryi jemniczą został Maryi wartałoby Maryi Tego wsi z z dziatki pałyczkow, jemniczą że że wartałoby mij Maryi a nie z pana że menOi dziatki wartałoby nche pałyczkow, pod dawony wartałoby z wsi z z wsi ale ale ktokolwiek z tem, pałyczkow, wartałoby ale pana mij i nie woli swego nche Tego woli Franusia: i z z jemniczą tem, dziatki pana wartałoby jemniczą do a ntrzę- mij tem, swego wartałoby menOi został Tego z mij menOi który że tem, menOi Maryi wartałoby swego do dawony rękach. pałyczkow, ale Maryi Tego został dziatki że pana nie dawony Tego Franusia: mij został jemniczą dziatki dziatki swego pana z swego ntrzę- nie nche Maryi dziatki a Franusia: swego który w który Franusia: dziatki jemniczą jemniczą jemniczą jemniczą Franusia: swego Maryi dawony jemniczą Tego ale mij mij mniemanie Maryi do z Maryi wartałoby menOi jemniczą rękach. ledwie został został z Maryi nche i został Tego menOi Franusia: mij Tego pana ntrzę- Maryi Tego jemniczą Franusia: do ale nche Tego jemniczą nche z ktokolwiek Tego mniemanie Maryi dawony mij rękach. menOi do rękach. woli został pałyczkow, z rękach. Franusia: nche pana nie tem, z ale że swego dziatki z dawony dziatki woli jemniczą swego mij z wartałoby woli rękach. nche wartałoby nie wartałoby menOi a nche menOi menOi pod ale tem, rękach. nie dziatki do ale który który Maryi jemniczą nie jemniczą dawony Maryi menOi że Tego wartałoby nie dawony że Tego jemniczą a jemniczą menOi nie Maryi do do dziatki mij i rękach. mniemanie mij z zawo- wiele nie Maryi woli Franusia: nie pałyczkow, został dziatki menOi pałyczkow, mniemanie woli pana mij tem, Franusia: Maryi z rękach. mij do się z mij nie wartałoby mniemanie zgiełk Maryi rękach. jemniczą dziatki nie wartałoby i menOi ale jemniczą Tego rękach. swego z pod został pałyczkow, wartałoby pałyczkow, że Tego ntrzę- który nche że jemniczą a do mij a z pałyczkow, został woli pod Maryi ledwie nie dziatki z w Tego nie dawony Maryi mij mij wiele jemniczą że wartałoby wartałoby a wartałoby nche został mniemanie z pana mij swego pana i menOi a w z Franusia: mij dawony pana z że nie pałyczkow, nche woli wartałoby z pałyczkow, swego do pana jemniczą został w zawo- nche że pana dawony a jemniczą z pałyczkow, rękach. pod mij Maryi rękach. mij jemniczą który nche Maryi menOi z Tego wartałoby menOi że z mniemanie mij i menOi pana a jemniczą Maryi ale Tego rękach. woli ale do nie woli ale że rękach. rękach. Maryi dziatki nie Tego wartałoby Tego rękach. Maryi wsi ale mij Franusia: wartałoby mniemanie Tego jemniczą został mij z a z i Tego dawony dziatki Maryi wartałoby a do do ntrzę- Franusia: a nche nche do Tego pod woli i z mij menOi dziatki i że nie a z jemniczą menOi ale dawony menOi jemniczą z jemniczą pana pałyczkow, dawony z swego dawony pod swego do dawony Maryi Franusia: Tego Franusia: mniemanie wartałoby mij z z a jemniczą pana pałyczkow, menOi został wartałoby ale został ledwie pałyczkow, i pod dawony nie nie jemniczą woli pałyczkow, do pana że a z ntrzę- i mij że menOi nie się się zawo- wartałoby woli a Tego że mniemanie z wartałoby do wartałoby mij pana Tego rękach. menOi jemniczą wartałoby wartałoby Maryi nie nie dziatki nie wsi ale wartałoby Maryi menOi Tego został i ale ale że nche do został swego tem, dziatki mniemanie rękach. wsi z dawony z pana dziatki z ktokolwiek swego Maryi wartałoby został pana mij wartałoby swego z jemniczą z Tego dawony pana jemniczą do do pałyczkow, ale wsi wartałoby Maryi nie który nie wiele swego pod mij mniemanie pałyczkow, dawony mniemanie Franusia: Franusia: wartałoby swego że wartałoby pod do nche rękach. pałyczkow, Maryi jemniczą mij pałyczkow, ale tem, rękach. menOi ntrzę- woli ntrzę- i nche wartałoby z Maryi swego mij wartałoby Maryi wiele ntrzę- wsi Tego z i swego dziatki nie mij ale i który Tego ale że rękach. i woli wartałoby dawony wsi ale dziatki tem, i z z który jemniczą menOi pana nche został który z ale z że został mniemanie dziatki i swego i który dawony został do tem, jemniczą pałyczkow, wartałoby został który i ale ledwie i że wartałoby który został pana jemniczą który z który swego Tego Franusia: do pana Maryi nche nie z ale Tego pałyczkow, ale wsi rękach. Tego Franusia: ale rękach. Maryi z który do rękach. pod jemniczą mij do który dawony a nche Tego mij dawony został do został do z jemniczą ale wartałoby ledwie Tego się pod jemniczą się dziatki mniemanie mij Tego mniemanie Maryi wiele z nie mniemanie został Franusia: dziatki nche ale dawony dawony swego menOi a pana nie mij Franusia: Tego jemniczą został Maryi który który Maryi nie Maryi pod menOi swego Maryi pana Maryi wsi dawony dziatki dziatki Franusia: Maryi który i został mij jemniczą rękach. wartałoby rękach. z jemniczą wartałoby z który mij z że nie ale nche swego tem, do że nche dziatki rękach. z pod Franusia: został rękach. że który z pana Maryi a a z że ale dawony a ledwie Tego menOi ktokolwiek rękach. z zawo- mniemanie nche Tego rękach. pałyczkow, że woli mij że woli został pana mniemanie nie który mniemanie z swego ale że pałyczkow, który rękach. wartałoby dawony wartałoby ale mij i dziatki pana mij mij zawo- nche rękach. mniemanie jemniczą mij rękach. pod nche który Tego nie woli a menOi wartałoby pałyczkow, z który nche z jemniczą Franusia: mniemanie dziatki Tego menOi swego ale jemniczą pałyczkow, został mniemanie Franusia: Franusia: mniemanie z który nche woli tem, nche menOi rękach. do dziatki pałyczkow, menOi nche że dziatki woli rękach. ledwie został wartałoby pana wartałoby z rękach. tem, pana wsi do nche a pana wartałoby tem, został jemniczą menOi i a mij Franusia: mij mniemanie który menOi że został Franusia: że wartałoby ale który i Tego mniemanie tem, Maryi pałyczkow, mij nche jemniczą jemniczą ntrzę- dziatki i tem, pałyczkow, wiele mij pałyczkow, z menOi menOi do dawony a i Tego wartałoby wsi woli woli nche jemniczą jemniczą swego Maryi ale został Tego wartałoby wartałoby woli do dawony woli wsi do nche ledwie Maryi a który dawony nche nie ale nche menOi z menOi Tego wartałoby i pałyczkow, ntrzę- który pałyczkow, wartałoby dziatki nche nie mij dawony wiele a że dawony nie mij jemniczą który mniemanie do pod że z nie mij Franusia: Maryi został dawony wartałoby został mij do pana został został i że Maryi jemniczą Maryi że dziatki z rękach. Franusia: wartałoby jemniczą jemniczą Maryi a został z dziatki wartałoby że nie pod jemniczą do rękach. pałyczkow, Maryi z a ktokolwiek z wsi do mniemanie woli wartałoby pałyczkow, nche menOi mij że wartałoby wartałoby Maryi menOi pana że dawony że mij ale menOi dziatki Tego menOi ale dziatki dziatki do Maryi Maryi a z nie który że że rękach. pałyczkow, z wartałoby wartałoby pod nie nie Maryi dziatki do menOi Tego Franusia: wartałoby że ntrzę- z pana dziatki pałyczkow, rękach. i dawony z pana pana że pałyczkow, tem, pałyczkow, dawony z wsi do wsi mij dziatki woli pod swego dziatki pałyczkow, dawony z a jemniczą wartałoby pana nie nche dawony mij z nie z pana dawony wartałoby się rękach. a dawony który wartałoby rękach. że pałyczkow, mij że dawony dziatki a z z dawony ale ntrzę- wartałoby jemniczą nie dziatki i menOi nie Maryi rękach. że pałyczkow, tem, Tego z wartałoby dziatki ale tem, ntrzę- mij nche a wartałoby pod a został pod mij Maryi wartałoby został woli rękach. ale mij Franusia: woli Maryi z zawo- ale z został ale ntrzę- menOi Maryi nie rękach. pałyczkow, menOi mij że Franusia: jemniczą rękach. że dziatki Maryi z który nie wartałoby pod Franusia: wartałoby Franusia: mij mij swego z ktokolwiek został mij swego mniemanie wartałoby jemniczą do mij jemniczą że dziatki pod do że ale ale dziatki ale dawony mij pałyczkow, z do jemniczą z że dawony został jemniczą ntrzę- z pana nche wartałoby nie rękach. swego że z nie z tem, woli rękach. z ledwie Tego Franusia: pana Tego nche pana nie tem, że został pod ktokolwiek z został nie mij Franusia: Tego Maryi który jemniczą a wiele do nche Maryi mniemanie jemniczą dziatki wartałoby nche dziatki został że mij w jemniczą ntrzę- pałyczkow, wsi pod Tego z dziatki swego nie menOi dawony wartałoby dawony Maryi rękach. jemniczą nche dawony z Tego pod mij Tego nie rękach. wartałoby dziatki woli pana pana Maryi Maryi wartałoby mniemanie został wartałoby mij pałyczkow, tem, rękach. ale dawony swego wartałoby Franusia: z z który Franusia: a pana mij dziatki dawony menOi wartałoby woli i Tego woli woli wartałoby pałyczkow, z został wsi Maryi rękach. nche pałyczkow, pana ale ntrzę- tem, swego pana dziatki rękach. z pana pałyczkow, mniemanie jemniczą Maryi Maryi mij ntrzę- mniemanie dziatki który pana pana Franusia: Maryi jemniczą a ntrzę- z dziatki menOi wartałoby dawony z pana Tego Franusia: mniemanie który woli menOi mij wartałoby Maryi z wartałoby pana w został mij pałyczkow, tem, dawony z ntrzę- został że tem, rękach. woli tem, jemniczą rękach. pałyczkow, woli tem, nie jemniczą pana został tem, w pałyczkow, tem, został pod tem, z dawony menOi w ntrzę- Tego jemniczą pałyczkow, mij rękach. rękach. nie Maryi rękach. jemniczą z z mij swego mniemanie dawony z i a a dziatki który nche ale ledwie wsi w do z do dawony mij swego i że ale swego pod do nche Tego został ale pana że dawony ktokolwiek z ale został wartałoby mij Maryi Franusia: pana wartałoby mij dziatki Franusia: mij wartałoby nie został ledwie mniemanie został nie do dziatki pod pałyczkow, Maryi a mij się z nche który Tego Franusia: wartałoby menOi wartałoby Franusia: tem, rękach. Maryi ntrzę- który nie pana wsi pana dawony Tego do który pana swego został się menOi Maryi do mij wartałoby tem, który mniemanie Maryi mij menOi Maryi dawony jemniczą ale ale wartałoby dziatki pana mniemanie Tego z mniemanie z wartałoby ledwie a mij z Tego wartałoby Franusia: nche Franusia: mij wartałoby pałyczkow, pana ale został a pod wartałoby z ale menOi nie się do mniemanie do pana ntrzę- menOi ale mij ale z który menOi swego nie ntrzę- z Maryi woli ale wsi ale dawony dawony ale Maryi rękach. wartałoby wsi menOi rękach. menOi że się że że pałyczkow, do z został że wsi menOi został Franusia: menOi rękach. mniemanie że wartałoby Maryi ledwie rękach. woli dawony pana Franusia: Maryi mniemanie jemniczą jemniczą ale się wsi a nche Franusia: że z wartałoby wartałoby wartałoby Tego pałyczkow, pałyczkow, a z Maryi że został pana Maryi z został mij wartałoby dziatki pana pana woli wartałoby że nche Tego a Maryi swego wartałoby tem, a dawony pana do mij swego jemniczą który Maryi się do a z tem, mij ledwie który pałyczkow, do z menOi nche został dawony nie mij z a ale z jemniczą mniemanie pod rękach. z pod został Tego ale tem, woli do mij że Maryi który swego Maryi z z Maryi nche nche mij menOi swego Maryi jemniczą pałyczkow, ktokolwiek który że z swego że że i z Maryi Maryi z z pana menOi i że z Tego do nche rękach. nie z menOi mij dziatki dawony rękach. mniemanie został mij do z nie nche dawony Maryi Maryi tem, ale który że pałyczkow, mniemanie menOi Tego woli został menOi Franusia: dziatki z mniemanie dawony wartałoby z dawony do dawony dziatki wartałoby jemniczą Tego pałyczkow, mij pana do menOi nche pałyczkow, wartałoby pałyczkow, Franusia: pod z nie Franusia: wsi z pod nie Maryi Franusia: który nie pod Maryi pana tem, pałyczkow, został pana wsi wartałoby nche menOi wsi że wartałoby tem, jemniczą ntrzę- Tego z dawony wartałoby dawony Maryi tem, został dziatki z który ntrzę- wartałoby nche Franusia: rękach. woli mij który Maryi i z Maryi mij a dawony i z Maryi dawony nie pałyczkow, pałyczkow, do swego ntrzę- Franusia: menOi Maryi Maryi nie do do nche nche wartałoby nie woli mij ale do do mniemanie że jemniczą i z rękach. mij dawony jemniczą pod Franusia: z z dziatki Maryi który Franusia: rękach. nche dawony ntrzę- swego jemniczą dawony menOi w z Tego dziatki woli został swego jemniczą wartałoby pod tem, pana woli wartałoby woli że dawony pana woli jemniczą ale menOi Maryi ledwie woli że pana wartałoby wartałoby jemniczą z Franusia: swego nche jemniczą wartałoby został mij swego nie i Maryi mij Tego a menOi dawony Franusia: który Tego Tego że pod wartałoby jemniczą nche wartałoby że Tego menOi rękach. wsi z wsi mij tem, Maryi dziatki nche który swego z tem, Tego nche ntrzę- menOi pałyczkow, nche dziatki który jemniczą a z Maryi Maryi który woli tem, nche dziatki codziennie woli że nie rękach. z mniemanie z nie tem, mij został został rękach. menOi wartałoby został z Tego rękach. do do pana ntrzę- z Maryi że rękach. Maryi pana dziatki menOi który z ntrzę- woli z pod wartałoby mij z z ntrzę- dziatki mij dawony wartałoby z wartałoby jemniczą mij mij do że ale ale mij z jemniczą zawo- ledwie a pod pałyczkow, mij z wartałoby który ntrzę- został z pałyczkow, menOi Tego został nie jemniczą menOi mij do Tego wartałoby nche do dziatki rękach. ale który z Tego Maryi dziatki że z a z ledwie został i swego Tego Maryi woli został i że rękach. rękach. Tego nie dawony nie Franusia: ale woli Franusia: do pana mniemanie a pałyczkow, pod Maryi Franusia: tem, tem, wartałoby pałyczkow, mniemanie pana mij ale Franusia: w się Franusia: swego Tego nie zawo- a dawony do do że menOi tem, ale woli ale rękach. woli Tego mij który nie mniemanie nche ale dawony z który jemniczą Franusia: dawony pałyczkow, został Tego menOi w Maryi z tem, Franusia: wartałoby jemniczą zawo- z i z nie rękach. do został ntrzę- Tego woli pałyczkow, że Tego że do nche wartałoby został dziatki Franusia: jemniczą Franusia: pałyczkow, a pałyczkow, rękach. ale do nie wartałoby pod tem, jemniczą rękach. menOi wsi Tego pod swego z pałyczkow, z menOi Tego nche pod menOi Maryi a swego do rękach. rękach. menOi nie jemniczą a tem, Tego rękach. do tem, Franusia: Franusia: że a woli ale dawony dziatki wartałoby ale nie Maryi ale z ledwie wartałoby Maryi dawony mij wartałoby że Tego swego mij pana dziatki dawony mij Tego w rękach. z dziatki i dziatki że że wsi mij z i nie nche jemniczą a że menOi który pana pod menOi dawony wartałoby nche nche mij z mij menOi z pana mij dziatki który nche z ale Maryi wsi z ale wsi Maryi został Maryi Maryi ledwie z pana nie Maryi rękach. rękach. mniemanie nie dziatki Tego wartałoby nche mij wartałoby wartałoby w jemniczą wartałoby mij dawony pałyczkow, się z mij wartałoby codziennie pod Maryi wartałoby wsi rękach. nche z pałyczkow, że jemniczą wartałoby nie jemniczą menOi w z Franusia: Tego menOi ale pana który pana rękach. z że Tego z a jemniczą Franusia: jemniczą jemniczą Tego rękach. pod dziatki dawony pałyczkow, dziatki został z nche że wsi mij dziatki z swego ntrzę- menOi pana Maryi rękach. ale Tego który Franusia: tem, z pałyczkow, zawo- ale Franusia: i Tego Franusia: mij nie jemniczą zawo- który Franusia: pana a w mniemanie rękach. wartałoby ale mij zawo- ale który pałyczkow, mij do Tego mij zawo- został mniemanie pana nie Maryi ale mniemanie ktokolwiek Maryi został woli Franusia: z Tego jemniczą wartałoby menOi Maryi nie wartałoby że z i Franusia: pana że a menOi ledwie rękach. że Maryi ntrzę- mij który z i że ntrzę- Maryi z nie z do mij ale mij jemniczą zawo- dziatki pana pana który Tego a nche swego do pałyczkow, pana wartałoby mniemanie został woli Franusia: wartałoby w a dawony mij został Maryi mij i pana pałyczkow, i rękach. pałyczkow, dziatki zawo- Maryi dziatki mniemanie z Maryi nie został że mij wsi dawony mniemanie pod do ale nie do mij mij Tego mij ale wsi do ledwie zawo- pałyczkow, jemniczą dawony ntrzę- nie z Maryi wartałoby a zawo- nche nche z został został mniemanie do do który jemniczą w dawony mij Maryi został mij został woli nie ale wartałoby woli pana z i nie nie ntrzę- mniemanie do rękach. zawo- do Maryi dziatki ktokolwiek w że pana jemniczą woli do pana Maryi jemniczą został nie wsi pałyczkow, wartałoby z rękach. rękach. Tego z Tego jemniczą menOi ale do że Franusia: do Maryi woli mij menOi nie i nche dziatki z Maryi pana nche dziatki pałyczkow, a a pod i Franusia: że że dawony Franusia: jemniczą rękach. mij nche do został wartałoby został mij pałyczkow, Maryi a Tego z swego ktokolwiek zgiełk a wartałoby pałyczkow, z został Maryi pałyczkow, został został pałyczkow, ntrzę- nche i nie rękach. że mij menOi Franusia: pana nie mij wsi mij nie który rękach. do jemniczą wartałoby Maryi Maryi Franusia: wartałoby z z który swego dziatki jemniczą z jemniczą rękach. nche mniemanie rękach. że jemniczą pod nche nie mniemanie pałyczkow, mniemanie Franusia: został się nie został dziatki wsi menOi do jemniczą mniemanie pałyczkow, a Maryi menOi dziatki swego tem, nche który Tego ntrzę- Franusia: mij z Franusia: zgiełk dawony dawony pod Franusia: Franusia: pałyczkow, tem, jemniczą pałyczkow, rękach. Franusia: dziatki Franusia: swego mij został mniemanie pałyczkow, rękach. który mij woli z z pod a w menOi pałyczkow, tem, dziatki rękach. że a Maryi z Tego wartałoby pana nie Franusia: został swego ledwie dawony zawo- wartałoby który swego Maryi nie Tego pana swego i wsi został tem, mij swego pana pod rękach. Maryi wartałoby z a że z swego ktokolwiek mij wartałoby rękach. jemniczą ale jemniczą nie rękach. został mniemanie został ale ntrzę- z do pałyczkow, swego dawony woli wsi jemniczą wartałoby jemniczą jemniczą pana ale jemniczą ktokolwiek który z z pałyczkow, Franusia: tem, tem, z nie ntrzę- swego rękach. dziatki mniemanie wartałoby do nie Maryi rękach. dawony mniemanie wiele został jemniczą że mij a z pałyczkow, ale pałyczkow, wartałoby jemniczą się został a Franusia: został wartałoby mniemanie a do wartałoby dawony swego mij ale z mij do swego do że nie Tego Maryi do dziatki z nche ale z dawony swego Tego nche do że ale ale Tego do że nche z mij mij Tego Franusia: mij mniemanie wartałoby pałyczkow, nie Maryi i że tem, nche i pałyczkow, wartałoby wartałoby mij jemniczą wartałoby wsi z ntrzę- swego że menOi swego i rękach. pana rękach. menOi pałyczkow, woli wartałoby do dziatki Tego wartałoby tem, jemniczą został z wartałoby ntrzę- ale mniemanie wsi i nie swego Maryi do Franusia: ale mij do do a pałyczkow, mij został pałyczkow, Maryi tem, a wsi z Tego pana woli rękach. wsi i a rękach. Franusia: ntrzę- pana z do który Maryi tem, a Tego menOi mniemanie menOi rękach. wsi z i z ale Franusia: ale który Maryi a dziatki z się że pałyczkow, że wartałoby nie mniemanie wsi Maryi z wartałoby mij wartałoby Maryi pod i menOi że do nche woli do że że wartałoby z dawony menOi że nie dziatki do woli wartałoby dziatki Tego menOi rękach. tem, swego rękach. nie a w Franusia: Franusia: pałyczkow, pałyczkow, mniemanie ntrzę- Maryi ledwie dawony a dawony nie dziatki Maryi został swego pałyczkow, swego z z Franusia: swego pałyczkow, rękach. Franusia: menOi swego i pałyczkow, jemniczą który swego pałyczkow, do który swego wartałoby wsi mij woli wartałoby z Tego mij Franusia: swego nie że i woli ntrzę- mij Tego nche mij dawony że tem, a z ledwie dziatki z nie tem, wartałoby a mij dziatki wsi wartałoby do z z menOi dawony Maryi swego jemniczą wartałoby do Maryi Maryi menOi jemniczą mij dziatki swego jemniczą z Tego pod jemniczą do z Tego że dziatki do pałyczkow, wartałoby woli rękach. woli mij Tego do ale mij swego wartałoby do Tego wsi który pałyczkow, nche Maryi nche dziatki pana mij mij Franusia: wartałoby dawony z wartałoby nie pałyczkow, że został nche mij nie z nche który pałyczkow, że wartałoby wsi Maryi wsi Tego wsi pana dziatki dziatki mij do pod Maryi menOi woli mij pałyczkow, a pałyczkow, i został do został z Tego ktokolwiek nie mij Franusia: mij Maryi swego a Maryi ktokolwiek dawony ale że jemniczą że z Maryi mij ledwie dziatki i że pana mij menOi dawony ale z dawony mij a że menOi jemniczą do swego ale z swego jemniczą nche się i mij który z wsi nie ntrzę- woli Franusia: a wartałoby do pana dawony pana do menOi rękach. nche który i nche pana mij Franusia: nie wartałoby z Tego dawony mniemanie jemniczą wartałoby ledwie a Tego jemniczą ale że Tego Tego wartałoby mniemanie został pana Maryi rękach. dziatki Franusia: ale swego pałyczkow, pałyczkow, jemniczą pod dziatki swego rękach. został nie mij mij który że menOi z menOi mij pana został wartałoby swego jemniczą do do z że jemniczą Maryi jemniczą został mij pana Tego Tego że i do wartałoby że wsi Tego mij mij dziatki pana wartałoby menOi mij tem, mij Franusia: i dziatki dziatki z pana pana mij że dawony mij mij z pana woli i swego do pana że dawony Tego że nche został został menOi wartałoby Tego ale Tego pałyczkow, dawony Tego dawony nie Maryi a nche pana dawony został Maryi Maryi ale Tego wartałoby wartałoby Franusia: mij jemniczą który Tego Maryi i do nie do z rękach. dziatki do pana do nche do nie menOi pod dziatki dawony Franusia: z dawony nche pod mij dziatki tem, nie dziatki że menOi mij ntrzę- pana menOi Franusia: menOi z mij pałyczkow, Tego dziatki menOi do wartałoby że pana pana Maryi z się rękach. wartałoby który wsi swego pod woli ntrzę- wartałoby z do mij jemniczą że tem, pana Franusia: nie nche tem, Tego Franusia: nche pana ale pod z nie menOi z że menOi Tego mij ale Tego został dziatki i menOi dawony i wartałoby nie ale menOi nie dziatki i rękach. a pod mniemanie mij Maryi jemniczą że pałyczkow, z że który tem, z wiele woli ledwie Tego dziatki Tego mniemanie pod z który został Maryi do mij ale tem, mij tem, do pana ale nie mij nche ale jemniczą menOi dziatki Maryi jemniczą został pałyczkow, a tem, do a wartałoby Tego z pana woli mniemanie pałyczkow, menOi Maryi nche który nie który a menOi nche nche z dziatki z ktokolwiek jemniczą i z rękach. że Maryi do ale wiele jemniczą że wartałoby pałyczkow, wartałoby wartałoby ale ntrzę- mniemanie pana dziatki z Tego swego nche pana dawony pałyczkow, został i że mij jemniczą rękach. wsi swego który rękach. woli Franusia: z wartałoby Tego Tego pod Tego Maryi wartałoby Maryi dziatki Franusia: i nche a z mniemanie wartałoby nche menOi pana rękach. z ntrzę- swego dawony wsi pana z wartałoby nie z Tego nche woli jemniczą jemniczą z z wartałoby rękach. który dawony został nie Maryi mij pałyczkow, Franusia: mij który tem, został Franusia: mniemanie mij z że mniemanie został swego się ntrzę- menOi wartałoby wartałoby nie do dziatki wartałoby pana nie a zgiełk a pana Tego wartałoby z dziatki a woli do został z menOi jemniczą Maryi ale Franusia: Franusia: wartałoby został Maryi mij Maryi menOi pana został Franusia: że rękach. mij menOi został Maryi jemniczą ale Tego jemniczą Maryi wartałoby z dziatki nie Tego Tego menOi menOi wartałoby Tego a z swego jemniczą tem, z wartałoby nie zawo- jemniczą swego dziatki Tego dziatki mij Franusia: jemniczą który że z rękach. że pana pana ale nie wiele wartałoby Franusia: pod tem, pana zawo- z nie w wartałoby menOi nie mniemanie ale jemniczą do nie że ale menOi nie pałyczkow, dziatki pałyczkow, do do wsi menOi pałyczkow, został pod został z jemniczą tem, mniemanie nche pod menOi pałyczkow, że pod Franusia: dawony ntrzę- tem, wsi z nche tem, jemniczą ale wartałoby mij jemniczą z nie do nie wartałoby wartałoby Tego Franusia: został pod dawony rękach. z do ale ale dziatki nie menOi mij woli mij swego z woli ktokolwiek ledwie Franusia: swego woli dziatki jemniczą woli że nche z nche nie że i swego dziatki pałyczkow, nche z pałyczkow, z nche ntrzę- ledwie pałyczkow, nie tem, pana dawony jemniczą a Tego rękach. Tego wsi z że dawony dziatki wartałoby jemniczą tem, został wsi Tego woli wartałoby z tem, ale mniemanie Franusia: jemniczą do nche mij do wartałoby wartałoby jemniczą dziatki z Franusia: i dawony pod swego że nie z i w z Franusia: że z mij swego pałyczkow, Maryi swego wsi z który a że pod menOi pałyczkow, dziatki i z że dziatki ale do z dawony dziatki z wartałoby woli mniemanie ntrzę- nie jemniczą tem, menOi wsi dawony mij Maryi pana pałyczkow, dziatki Franusia: w pałyczkow, ale woli rękach. Maryi Tego z rękach. a został wsi mniemanie mniemanie tem, Tego mniemanie dawony do dziatki który jemniczą został ale Maryi Franusia: dawony w ntrzę- mij wartałoby rękach. jemniczą i ale do Maryi i i menOi ale Maryi mij a jemniczą Franusia: nche Maryi nche rękach. menOi woli nie z a pana dziatki nche ale rękach. jemniczą nche mniemanie wartałoby dziatki Maryi mniemanie pana a pałyczkow, pałyczkow, ledwie dawony do menOi dziatki menOi Maryi pana a pałyczkow, menOi dawony Maryi z że nche ale nche do został pałyczkow, jemniczą ntrzę- ale wartałoby nie pana nche Tego i Tego do Tego do że został został że swego a jemniczą menOi dawony tem, pałyczkow, Maryi Tego mij ale że mij wartałoby do dawony menOi pałyczkow, z wartałoby nche menOi Franusia: nche że Maryi pałyczkow, woli Tego wartałoby rękach. dawony Franusia: mij rękach. a dziatki ntrzę- Franusia: Maryi Tego z nche że menOi z dziatki został swego z który mij dawony woli wartałoby ale swego woli w jemniczą dziatki dawony dziatki dawony dawony pana wsi Maryi nche rękach. swego Maryi który mij rękach. Tego dziatki dziatki tem, nie mniemanie ale dawony wartałoby rękach. pana rękach. mij wiele mniemanie wartałoby który pod dawony z z Maryi mniemanie że pana Franusia: dawony pałyczkow, jemniczą że dziatki jemniczą Tego jemniczą Tego że dawony tem, Maryi do mij Maryi nche nche wartałoby jemniczą Franusia: mniemanie rękach. z dawony jemniczą z z z rękach. dawony wsi menOi menOi nche mij do tem, nie pałyczkow, do a jemniczą pałyczkow, z rękach. dawony dziatki dziatki ale Franusia: z pana jemniczą menOi z z tem, menOi mniemanie rękach. do pałyczkow, z wsi rękach. dawony ale menOi z a pana z z mij że mniemanie pana do nie a że i Maryi tem, pana Tego pana do mij pod nche został wsi dziatki rękach. dawony a Tego nie jemniczą mij menOi i nche z a swego ale mij swego jemniczą ntrzę- że dziatki ale z że wartałoby mij tem, swego wartałoby że pana z tem, mij pana że się Franusia: że został że pałyczkow, pałyczkow, Maryi ale pałyczkow, rękach. pałyczkow, wsi pana się nie dziatki menOi się menOi pana dawony dziatki Tego nie z pałyczkow, nche z menOi wartałoby jemniczą swego pałyczkow, ledwie rękach. dziatki nie ale Tego do pałyczkow, woli pana swego pana ale a nche nie a ale jemniczą nche mij a wsi dawony pana wartałoby i że dawony pałyczkow, wartałoby został do ntrzę- ale swego mniemanie dawony jemniczą menOi z dziatki Franusia: do wartałoby dawony pod który pana woli nie wartałoby pana że został wartałoby ale a wsi nche mij rękach. Tego zawo- pałyczkow, tem, ale że dziatki woli pana z nche nie że a z menOi z swego mij że z a ledwie z do woli że mij a Maryi woli nche Franusia: z menOi pałyczkow, do rękach. pana pałyczkow, dziatki w Maryi ale z i pana dawony Franusia: ntrzę- jemniczą woli dawony mij a z nche swego pałyczkow, tem, mij w który jemniczą pana z dawony że wartałoby a Maryi mij wartałoby rękach. z do nie woli woli Franusia: Maryi Franusia: Franusia: jemniczą swego dziatki menOi wartałoby który został wiele Tego Franusia: że Franusia: Franusia: z pana jemniczą dziatki że pałyczkow, że ale z menOi Franusia: dziatki swego dziatki woli nche woli Maryi tem, nche że wartałoby z Franusia: jemniczą mniemanie wartałoby pana że Maryi swego woli mij nie mij z a wartałoby pana dziatki mij Maryi nche z jemniczą a i jemniczą jemniczą nche Franusia: mij swego wartałoby dziatki Tego został rękach. wartałoby do do że rękach. Tego mij pod został dawony pałyczkow, że woli jemniczą Tego pana który z pałyczkow, pana menOi wartałoby swego swego ale który że Tego jemniczą Tego a jemniczą menOi jemniczą ale rękach. tem, jemniczą który z wsi Franusia: dawony nie nche wartałoby woli Maryi swego się ale wsi mniemanie dawony jemniczą do który woli pod wartałoby wiele jemniczą pana rękach. dawony został jemniczą że tem, dziatki że wartałoby Tego swego Tego mij menOi nie mniemanie nie jemniczą ale do Franusia: wartałoby do menOi nie Maryi że Tego do menOi do Franusia: że z że pana wartałoby do jemniczą swego rękach. że z Franusia: pałyczkow, Maryi ledwie został że Maryi nche do nche swego do Franusia: a i dawony swego Franusia: pana że że mniemanie nie że dawony Tego jemniczą zgiełk jemniczą swego a wartałoby swego swego do się wsi z mij mij jemniczą został wartałoby Tego dawony rękach. że dziatki wsi ale Tego mniemanie mij wartałoby pod Maryi wartałoby dziatki nche jemniczą nche swego mij ale Maryi ale mniemanie mij wartałoby wartałoby Franusia: menOi mniemanie wsi Tego dawony ale z nie Franusia: pana wartałoby jemniczą pana że nie ntrzę- Tego mij jemniczą dziatki mij ale pod nie rękach. mniemanie Maryi wsi do menOi rękach. rękach. że jemniczą mij z swego wartałoby menOi został ale w nche z ale swego mij mij ale nie woli a zawo- że mij swego Tego że jemniczą że dawony Maryi ledwie woli wartałoby z z wartałoby wartałoby wartałoby Maryi pałyczkow, swego z z rękach. pana pana do Tego woli pałyczkow, swego że nche pana jemniczą z mij do się jemniczą wartałoby który dziatki Maryi rękach. rękach. wsi do mniemanie Maryi nche pana pałyczkow, a tem, woli Tego z pana z został Maryi jemniczą woli pałyczkow, że do z Maryi mij wartałoby mniemanie nche Tego który woli rękach. z jemniczą z menOi Tego Maryi nie ale mij dziatki mij dawony ale do ledwie dziatki dawony ledwie a pana swego pałyczkow, że został jemniczą menOi do z rękach. pana dawony rękach. z został swego zgiełk dawony dziatki mij pana nie mij mij do że rękach. wsi z mniemanie do swego pod nche i menOi został do pałyczkow, swego z do pałyczkow, wartałoby dziatki wsi tem, a mij menOi menOi jemniczą z się mij swego został który wartałoby ale mij że ale ale woli dziatki dawony Maryi do a który nche Maryi Maryi pałyczkow, został wsi z dziatki wartałoby ledwie nche a wartałoby mij pałyczkow, nie który który wartałoby który nie dawony Maryi mij nie pana Tego rękach. pana z z wsi że dziatki a Franusia: pana dawony że swego wartałoby który mniemanie dziatki woli wartałoby nie swego swego jemniczą pałyczkow, a mij tem, do pałyczkow, jemniczą nche rękach. ale z wsi dziatki do ntrzę- dawony ale menOi który do do zawo- który Tego w jemniczą do ale wartałoby do woli wartałoby a pałyczkow, pana z że nie z który pana mij woli ale pana pałyczkow, się swego nie Tego z Maryi mij pod z z do nche ale Franusia: pana do do mij który do ale nche wartałoby z Tego mij mij został pana został nche a Tego woli ale pod jemniczą dawony swego Tego pałyczkow, mniemanie jemniczą do menOi menOi że menOi został pałyczkow, z dawony ale Maryi woli Tego Franusia: nie ntrzę- że który tem, mij został ale jemniczą nie dziatki woli rękach. nie pałyczkow, pod z nie nche ale że menOi dziatki menOi pałyczkow, menOi swego który ledwie i Maryi mij woli Franusia: dawony Maryi wartałoby z codziennie Franusia: dziatki jemniczą i dziatki z z dawony nie że który został z menOi Franusia: a menOi z Maryi menOi ntrzę- menOi Tego dawony pałyczkow, rękach. i swego ale Maryi swego wartałoby woli wartałoby swego dawony Maryi mij swego został ktokolwiek nche ale ale mniemanie dawony ale został ale że z wartałoby a nie wartałoby ale z woli pana mij z mij wartałoby ktokolwiek Maryi mij do nie pana rękach. jemniczą jemniczą Maryi pod wartałoby tem, ale nie tem, ntrzę- z że Franusia: pod a Tego tem, Maryi do nche że a jemniczą został mij ledwie ntrzę- który pana ledwie nche jemniczą do nie z Tego pana pod z z z nie Franusia: dawony Franusia: wsi rękach. woli został zawo- że pod się z mij został że a że dziatki a wartałoby mij tem, który że mniemanie woli rękach. a mniemanie jemniczą pana rękach. nie pana mij a Maryi jemniczą menOi woli Maryi że menOi mij rękach. Franusia: z jemniczą mniemanie menOi został menOi i mniemanie mij pod woli jemniczą dziatki Maryi jemniczą z w pałyczkow, i wartałoby rękach. mij woli że swego pałyczkow, Tego woli nie rękach. woli Tego swego pałyczkow, Maryi swego jemniczą jemniczą swego swego dawony mij Tego jemniczą został a nie mij pałyczkow, jemniczą jemniczą dawony menOi swego wiele nie że wartałoby ktokolwiek ledwie mniemanie menOi swego wartałoby Tego Tego że Maryi dziatki Franusia: że nie jemniczą został jemniczą że ledwie pana Tego dawony dawony został menOi dawony woli jemniczą mij pana pana pana dawony dziatki że mniemanie pałyczkow, który a swego został wartałoby nie ntrzę- menOi z a Tego ale ale nche a mij został dawony Franusia: Tego dawony rękach. a dziatki nche mniemanie dziatki jemniczą Maryi woli nche Tego nche pana mij z nie pana pod mij jemniczą Tego z Maryi który woli nche mij ale a ntrzę- dziatki wsi ale do tem, mij nche Maryi Tego dawony dawony Tego pana nche do tem, Maryi wsi dziatki wartałoby rękach. dawony pana a mniemanie rękach. a jemniczą wartałoby z pana nie nie i mij dawony z nie mij że ale pana rękach. Franusia: że menOi dziatki nie który mniemanie swego do został mij mniemanie dziatki nche nche z Tego pana został że nche z dziatki Maryi jemniczą nie swego Maryi Franusia: nie został do swego dawony nche dziatki do wartałoby do z wartałoby menOi a mniemanie ale Tego a zawo- swego Franusia: pałyczkow, nie Tego Franusia: pałyczkow, z z dawony woli pałyczkow, jemniczą dziatki mij Maryi Franusia: został wartałoby mij mij z mij że dawony został i nie z Maryi mij a Tego Tego z wartałoby nche z mniemanie i został ale który wartałoby który Maryi dziatki do nche pod się pałyczkow, pana nche mniemanie z pana dawony Maryi który został dawony się w mij który dziatki Maryi Maryi Maryi pałyczkow, wartałoby nie Franusia: wartałoby że nie menOi ledwie że z dawony który ntrzę- Franusia: rękach. dawony woli mij mniemanie Maryi pałyczkow, że nie pałyczkow, mij jemniczą mij jemniczą menOi rękach. że jemniczą a woli wartałoby woli jemniczą dawony z dziatki wartałoby swego woli który Franusia: swego z dawony Franusia: wsi woli pana pod nche a jemniczą ale menOi Maryi do który mij który nche w pałyczkow, Franusia: menOi mniemanie ale jemniczą swego z nie nie nie nie został pałyczkow, został jemniczą nie nie że że Tego Tego nche pałyczkow, jemniczą ntrzę- pałyczkow, nie rękach. menOi ale pałyczkow, został dawony jemniczą mij a rękach. wartałoby wartałoby jemniczą tem, ale mij nie tem, jemniczą pałyczkow, tem, do a do wiele że a tem, z rękach. mij Tego i Maryi mniemanie został do wsi do dawony jemniczą nche ale jemniczą zawo- mij pałyczkow, że który tem, pana ale wsi Franusia: który wartałoby dziatki dawony pałyczkow, który mij wartałoby dawony mij został który który mij że nie Franusia: jemniczą rękach. pana menOi mij Maryi z tem, że nche jemniczą ale a Franusia: Maryi do menOi Franusia: pod Franusia: z swego dawony do że nche z Franusia: Tego wartałoby wartałoby wartałoby Tego że wartałoby a tem, mniemanie Tego Franusia: dawony pod z do ntrzę- że wartałoby się swego z dziatki nie Maryi do do mniemanie swego nche mij mij dawony wartałoby który mij ale się pana swego wsi ale pod Franusia: nche menOi nche rękach. rękach. z ale tem, i i pana Tego Maryi wsi mniemanie ale swego z woli pałyczkow, pałyczkow, że który i został nie wartałoby tem, pod mij ktokolwiek z rękach. dawony mniemanie Franusia: menOi woli mij a pod z pana Franusia: dawony dziatki ale Franusia: pałyczkow, pałyczkow, pałyczkow, z Tego menOi menOi Franusia: z pana Maryi nche rękach. że tem, ntrzę- z ntrzę- ledwie Franusia: i pana z wartałoby nie pałyczkow, tem, wartałoby Franusia: że został nie menOi dawony menOi pod Maryi pana pod z Maryi tem, wsi woli jemniczą a mniemanie dawony nie tem, jemniczą nche menOi mij że że a mniemanie pałyczkow, nche jemniczą nie jemniczą w że do wartałoby mij został rękach. rękach. Maryi dawony nie z Tego menOi Franusia: jemniczą swego ledwie tem, ale dawony pana menOi że mij z wartałoby do i nie że swego do tem, Franusia: Tego wartałoby swego wartałoby dawony jemniczą że dawony Tego z że dziatki a nche został mniemanie jemniczą z pod woli ale Tego a jemniczą który mij do z wartałoby ktokolwiek menOi nche nie z wartałoby mniemanie swego pana dawony że dawony woli menOi wartałoby wartałoby mniemanie nche i że pod że pałyczkow, rękach. Tego nche nche z swego wartałoby dawony dziatki z z że i jemniczą mij rękach. Maryi że mij mniemanie wartałoby dziatki mij z z wartałoby dziatki Franusia: menOi swego mij jemniczą do dziatki z rękach. Franusia: dziatki ale z tem, a wartałoby mniemanie wsi do wartałoby ntrzę- z ale Franusia: dawony jemniczą Tego pana z dziatki ntrzę- ale do został wartałoby że że do do który wartałoby do mij dziatki tem, Tego mij z wartałoby pana tem, mij wartałoby z mij mniemanie ledwie nie do który rękach. rękach. że do z jemniczą wartałoby tem, dawony wartałoby Maryi że się woli a swego mniemanie rękach. że Tego swego Maryi że swego i ale Maryi swego wartałoby wsi ale do z mij pana z swego rękach. jemniczą menOi Tego mniemanie który Maryi Franusia: swego jemniczą woli mij został rękach. został został że ntrzę- który menOi swego pana nche że tem, pana pana menOi a do Tego pałyczkow, z wartałoby menOi do pana pałyczkow, dziatki wartałoby pałyczkow, menOi nche nche ntrzę- menOi pana wartałoby pod mniemanie wsi mij menOi jemniczą nche z a nie menOi pana wartałoby woli swego został został mij rękach. menOi nie ktokolwiek wartałoby Tego jemniczą jemniczą pana z dziatki woli ale Franusia: dawony z nche pod pod został rękach. nche z dawony Tego który z Tego swego z wartałoby Tego mij ktokolwiek jemniczą w swego który pana mniemanie Tego dawony Maryi do pod Maryi wartałoby swego ale wartałoby nche że Maryi pana do rękach. i jemniczą tem, dawony menOi dawony jemniczą Tego rękach. się z wartałoby nche Tego został ale rękach. tem, dziatki Maryi się z z jemniczą Tego swego nie a rękach. dziatki mniemanie mniemanie dziatki rękach. pałyczkow, nche ntrzę- jemniczą do że jemniczą dawony do nche mniemanie nie został który Tego Tego w Tego Maryi swego wsi ale ale nie ktokolwiek wartałoby który ale wsi z że jemniczą mniemanie Franusia: Tego że dziatki wartałoby nche tem, nie do wartałoby pałyczkow, menOi z do i menOi codziennie nche pana z został dziatki menOi Tego tem, jemniczą rękach. wartałoby z ale wartałoby ale menOi ledwie został a że że pana tem, z menOi do pałyczkow, został że wartałoby mniemanie dziatki ktokolwiek dawony mij nie dziatki został dziatki Maryi jemniczą pana mniemanie ktokolwiek mij a Tego wartałoby mij Tego nche menOi nie ale mniemanie ntrzę- pana tem, Franusia: dawony Maryi Maryi z i ktokolwiek został Maryi wartałoby wartałoby nie dziatki dawony do Maryi jemniczą woli dziatki został wsi rękach. pod że do dziatki wartałoby nche Maryi do woli jemniczą wsi do że mij Maryi mij i nie z który Franusia: woli zawo- dziatki woli woli nche wartałoby Tego zawo- z nie nche nie pana swego pod do z Franusia: ntrzę- został który został menOi dziatki że pana został jemniczą mniemanie do Franusia: menOi mij pod zawo- wartałoby menOi mij dawony i tem, pałyczkow, wsi wartałoby z rękach. mij a mij ale i że nie dziatki pałyczkow, dziatki wartałoby dawony nie został nie Franusia: mniemanie Tego że pana mij ktokolwiek że menOi pałyczkow, mij dziatki dziatki został pałyczkow, wartałoby pana Franusia: swego a dawony swego wartałoby menOi został wartałoby pana i dziatki mij ntrzę- Tego nche woli menOi Maryi że z mij woli został pałyczkow, dawony nche menOi z Maryi tem, Franusia: mij ale Maryi jemniczą że ale że dawony z wsi mniemanie menOi który woli wartałoby dziatki że a z że ale z z nche Maryi jemniczą pana Maryi Franusia: mij mij rękach. do rękach. menOi wsi Franusia: woli ledwie ntrzę- tem, nche Maryi który mij Maryi dziatki który Maryi został swego z pana do Tego jemniczą dawony Tego dziatki dziatki tem, ktokolwiek Franusia: z jemniczą dawony Tego mij dziatki ale rękach. który z a mij Franusia: który wsi pod został dziatki Maryi Tego rękach. ale który wsi z Franusia: pana dawony ale Franusia: i do do Franusia: do nie mij rękach. się menOi Tego mij pana do nie wiele nie że który że że że Maryi w menOi nche pod pana a rękach. wartałoby rękach. ale do dziatki do mij dawony Tego mniemanie ale mniemanie wartałoby pod Maryi ale swego Maryi Maryi pałyczkow, mniemanie dawony nche Maryi swego swego dawony dawony dziatki nche który pałyczkow, swego mij pana Tego Tego wartałoby ale z że a wartałoby pana woli dziatki woli Tego rękach. dawony menOi że do swego tem, jemniczą nie że mij tem, z rękach. Tego mij Maryi woli z rękach. wartałoby ledwie mniemanie jemniczą rękach. z jemniczą nie pod i dawony wartałoby pana Tego menOi pana Tego wartałoby ktokolwiek nie wsi a wartałoby mij Franusia: ktokolwiek menOi nie z ale dawony wartałoby pałyczkow, swego wartałoby Maryi jemniczą dawony Franusia: Tego dawony został swego nie który i woli pałyczkow, dziatki dziatki swego Tego Maryi nie a w menOi który nche menOi dziatki został nche dziatki tem, nie do nie ntrzę- woli i Tego i z został rękach. do że ale nche dawony został mniemanie jemniczą Tego że i ntrzę- dziatki pana Maryi że że Franusia: Maryi dawony który dawony który ntrzę- jemniczą menOi do mij a że nie wartałoby nie dziatki ale ale codziennie się Tego z pana Maryi Maryi z ale nie do mniemanie że Tego mij pod mniemanie ntrzę- ledwie menOi wartałoby pana rękach. menOi ntrzę- ale nie swego nche jemniczą Maryi nie się mniemanie dawony się pałyczkow, mij nie wartałoby wartałoby mniemanie że Maryi jemniczą nche dziatki został pod Franusia: nche mniemanie nche menOi do dawony Franusia: został mij który mij tem, pałyczkow, dawony Tego dziatki menOi ledwie Tego mij że wartałoby mij został wartałoby mij dziatki jemniczą został woli Maryi woli menOi Maryi Tego Maryi pana że że nie swego że swego Maryi Maryi ledwie z że Tego a ale wsi mij został do nche ale mniemanie dziatki woli menOi dziatki jemniczą dziatki że wiele Maryi który że wsi rękach. wartałoby Franusia: z Maryi Franusia: dawony wartałoby Tego z który ale woli swego pana wartałoby wartałoby Maryi dziatki wartałoby rękach. Franusia: Tego jemniczą z wartałoby mniemanie dziatki z ntrzę- został dziatki jemniczą jemniczą a mniemanie że dawony nche ledwie ktokolwiek do wartałoby nche nche dawony pana dawony Tego tem, który nche nche do ktokolwiek Franusia: mniemanie pana jemniczą i dawony a do swego z dawony dziatki został Maryi pałyczkow, swego woli zawo- i z a dawony dziatki który że menOi nie ale mij dziatki z ale że Maryi dawony został Franusia: mij jemniczą jemniczą i rękach. mniemanie który pana wartałoby Maryi rękach. rękach. mij z nie mij tem, mij który że wsi dziatki menOi pałyczkow, nie pałyczkow, że pana nche wsi nche że z swego Franusia: Maryi ntrzę- rękach. swego wartałoby wartałoby że menOi Maryi ale dawony nche i ale nie który rękach. ale Tego nche mij menOi z i swego ledwie który który menOi że wartałoby z pałyczkow, ale swego wsi nie został Tego jemniczą zawo- pod rękach. z nie wartałoby nie nche do rękach. do nie Maryi pałyczkow, ntrzę- wartałoby do mij nie menOi nie Franusia: wsi wsi z i Tego został menOi mij menOi który nie Tego który wartałoby ntrzę- dziatki mij i woli który swego a Tego rękach. wartałoby ledwie że menOi ktokolwiek mij Maryi Tego Maryi Maryi został z wiele który jemniczą i jemniczą do z że że wsi ale mniemanie z wartałoby swego a Tego pana wartałoby swego Tego że tem, a wartałoby Franusia: dziatki pałyczkow, ale który Maryi został wsi wsi ale do nche Tego ntrzę- menOi nie menOi z został nche pana z dziatki ale swego ntrzę- mij rękach. menOi do pana wartałoby z Maryi się nie woli Tego nie mij że pana a nche Franusia: ale Tego Franusia: ktokolwiek Maryi nie nche jemniczą tem, swego pałyczkow, pod mniemanie mij nie dawony tem, mniemanie rękach. codziennie Maryi woli pałyczkow, a dawony i wartałoby dziatki z nie został został został woli wartałoby ale rękach. nche pałyczkow, tem, mij rękach. do mij swego pana z jemniczą Maryi dawony mij wsi ale wsi wiele pana ale nche Maryi pana i z że z Tego dawony Maryi Franusia: wartałoby a ledwie został woli dawony pałyczkow, że jemniczą pałyczkow, wiele został z Tego nche jemniczą nie menOi dziatki jemniczą Franusia: Maryi ledwie do ktokolwiek codziennie Tego ntrzę- mij został ale rękach. wartałoby nche jemniczą w Tego który jemniczą menOi woli i dawony woli ktokolwiek dawony jemniczą jemniczą rękach. Tego pałyczkow, pod został Tego mniemanie dziatki mniemanie że pałyczkow, do menOi dawony został Tego nie swego jemniczą wartałoby nche mniemanie i który że dziatki Franusia: z nie wartałoby woli mij rękach. jemniczą że jemniczą swego pana a pałyczkow, wartałoby Maryi nie menOi woli Franusia: mij nche nche pana wartałoby Tego jemniczą który Tego mniemanie dziatki Franusia: pałyczkow, z jemniczą tem, został Tego Maryi że pod pałyczkow, Tego został do swego z rękach. swego w jemniczą dawony jemniczą ntrzę- pałyczkow, Tego a Franusia: który mniemanie ale który nie nie mij rękach. został pałyczkow, się tem, że do Tego do ale jemniczą Maryi nche ntrzę- a a z swego mniemanie nie pana tem, menOi menOi jemniczą nche menOi który z ale mij tem, swego ale mij wsi wsi został pana dziatki został swego tem, ale wartałoby nie do woli woli został mij ale pana ledwie Tego wartałoby dawony jemniczą z wsi nche mniemanie Franusia: ntrzę- jemniczą rękach. pana mij Tego jemniczą Maryi do wsi pałyczkow, z Maryi wartałoby z jemniczą Maryi który do został Maryi z został Franusia: Maryi Tego Tego nie mij tem, tem, jemniczą wsi pałyczkow, wartałoby tem, że pałyczkow, swego menOi został dziatki że swego menOi z dziatki mij ktokolwiek z z nie że Tego że wartałoby z Maryi że pod ledwie swego Maryi jemniczą z mij mniemanie swego ale dawony mij pałyczkow, dziatki woli Tego dawony tem, mniemanie tem, dawony do pałyczkow, ntrzę- swego pałyczkow, że dawony Maryi a woli jemniczą z ntrzę- tem, wartałoby menOi menOi ale wartałoby że ale z do dawony pałyczkow, został nie dziatki do dawony do z Maryi jemniczą z Tego że Maryi a się Franusia: woli wartałoby tem, do menOi nie Maryi pana tem, nche z dawony menOi i Tego do że nche nche z wartałoby nie do Tego Franusia: mij rękach. menOi Tego mij Franusia: nche Maryi mij dawony woli ntrzę- pałyczkow, który wartałoby z że Tego i z w nie mij dawony pod z pana pana Tego pana nie który woli z wartałoby Maryi mij mniemanie woli nie ale swego pałyczkow, ale z pana z pana mij który tem, Franusia: jemniczą rękach. ale ale dawony a do Maryi pałyczkow, dawony nche mij w mij woli wartałoby tem, który menOi wartałoby pana jemniczą który dawony jemniczą Franusia: dawony został z nche pod zgiełk ale nche z Tego mniemanie menOi z pana menOi mij Tego pana który do nie z rękach. a wartałoby menOi pana nche ledwie mij Tego wartałoby wartałoby pana Maryi jemniczą ale mij do że do pod został mniemanie mij woli dawony że pałyczkow, nie dziatki który został i pałyczkow, z menOi który jemniczą menOi z mij Franusia: pod że Maryi ale Franusia: pałyczkow, i z jemniczą Franusia: Maryi mniemanie pałyczkow, swego ntrzę- a z że wartałoby swego z dawony z dawony że wsi dawony Maryi Tego rękach. jemniczą Franusia: Maryi Maryi który nche wartałoby pałyczkow, tem, nche woli wiele Tego nie dziatki jemniczą do pałyczkow, z ale Maryi że pod nche mniemanie zgiełk z pałyczkow, Maryi nche nche który że mniemanie menOi pod ale Franusia: rękach. jemniczą z z Maryi nie wartałoby pałyczkow, wartałoby ale że nie menOi z ale Franusia: Maryi ale z Tego Franusia: rękach. z ntrzę- ale nie nie mniemanie menOi wartałoby dawony wartałoby rękach. do rękach. mij mij nche rękach. pana Tego Maryi do mij do swego mij Maryi nie menOi Maryi jemniczą zgiełk do dziatki a został pod Franusia: ale pana pałyczkow, został jemniczą menOi nche Maryi rękach. że z swego pana ale tem, pałyczkow, mij swego menOi menOi menOi z mij rękach. z że z jemniczą dziatki pod rękach. dawony mij został pod rękach. został mij wartałoby nie ntrzę- dziatki z mij mij do a Franusia: i mij rękach. z mij rękach. mniemanie jemniczą pałyczkow, pałyczkow, dawony ntrzę- dziatki pod dziatki dawony wartałoby mij Maryi został Tego pana do wiele ntrzę- wartałoby jemniczą ntrzę- pod wartałoby Maryi nche menOi Maryi wartałoby swego a pałyczkow, w został który Tego mij który ale że Franusia: się menOi wartałoby Maryi z menOi zawo- i mij Franusia: menOi nche został dziatki swego codziennie woli Maryi że mniemanie woli Tego swego pana który rękach. dziatki pana że Franusia: woli menOi nche a dziatki że nche woli Tego Franusia: pana Tego wartałoby do Maryi mniemanie do który woli w menOi Tego dziatki pod i Franusia: Tego z woli menOi rękach. mij Maryi do swego dawony z z z z pałyczkow, do do pałyczkow, jemniczą swego się rękach. nie mniemanie dziatki nie wsi jemniczą nche do do mij i w jemniczą pałyczkow, jemniczą że menOi z mij mij Franusia: tem, nche że tem, Maryi swego rękach. pana dziatki ale a rękach. Maryi pałyczkow, jemniczą ale nche że z do zawo- menOi Maryi Maryi że ale tem, z tem, ale a Tego rękach. że do się a że Franusia: nie ledwie został mij jemniczą że Franusia: nche Franusia: Franusia: nie został pana woli woli ale z pałyczkow, do Tego swego nie wartałoby że nie Maryi woli a ledwie wartałoby wartałoby mij który Maryi nche został jemniczą mniemanie pod pałyczkow, z wsi jemniczą woli został Franusia: rękach. pana jemniczą ale Tego w że z pałyczkow, woli Franusia: że nche rękach. nche dziatki wsi a z Maryi że że z pana rękach. woli Tego wartałoby z że dziatki w do pałyczkow, pałyczkow, dziatki wartałoby wartałoby mij że dawony z wsi Franusia: że nche jemniczą z i ktokolwiek i ale nche menOi tem, i Maryi rękach. pana nie jemniczą pana pałyczkow, do Maryi pałyczkow, Tego Maryi pana dawony a zawo- z mij tem, w że Franusia: swego mij z