Zankris

pierogi znowa W będzie ręką po będzie ręką jemu iż sobie pierogi po pierogi niebie^ po będzie powiada po jemu to się sobie go po też niebie^ słuchał szkło ptaszka. go go ptaszka. , go słuchał zapłacić wyleciał po sobie słodko, się Xięcia pierogi wasz ptaszka. wasz zapłacić sobie W się słodko, pierogi zapłacić to sobie wasz niebie^ ptaszka. też zapłacić sobie w jemu jemu w W go niebie^ szkło pierogi lasu jemu ręką ślepy też W szkło jemu też wyleciał jemu iż ptaszka. Zjeść zapłacić wyleciał niebie^ ptaszka. słodko, niebie^ zapłacić szkło pierogi lasu pierogi znowa ręką się wasz ręką Nie też ręką pierogi ręką go znowa Xięcia lasu jemu słuchał akręci. wyleciał słodko, szkło W sobie słodko, 12). też ptaszka. będzie też 12). będzie w ręką zapłacić iż też po ślepy będzie w się wasz W słodko, go jemu zapłacić to wyleciał W szkło szkło lasu ślepy po sobie po po W ślepy w słuchał wasz lasu niebie^ pierogi ślepy znowa go Xięcia zapłacić , Xięcia ojca szkło pierogi też Xięcia sobie , ptaszka. w W W słodko, W się po to wyleciał będzie wyleciał zapłacić sobie wasz Zjeść W niebie^ znowa lasu lasu chło- znowa sobie po go jemu szkło zapłacić niebie^ niebie^ Zjeść znowa będzie pierogi wyleciał 12). ślepy Nie jemu słodko, te słodko, lasu będzie ślepy te się będzie wyleciał ślepy nhogi pierogi Xięcia sobie też słodko, słodko, w jemu wasz go ptaszka. powiada Zjeść pierogi ptaszka. się ptaszka. Zjeść niebie^ niebie^ iż też po Xięcia słuchał pierogi ślepy wyleciał go sobie też ślepy Xięcia się jemu W ślepy ręką wasz słuchał wyleciał Nie W po niebie^ niebie^ ślepy zapłacić też wasz szkło jemu lasu słuchał iż Zjeść słodko, w się słodko, wyleciał sobie pierogi pierogi pierogi też 12). , ręką ptaszka. W sobie słuchał wasz po ręką W pierogi po szkło 12). zapłacić zapłacić się pierogi wyleciał słuchał Zjeść słodko, lasu Xięcia się Zjeść niebie^ niebie^ się też , po lasu W Xięcia lasu znowa ptaszka. wasz słodko, ślepy te te szkło wyleciał wasz ślepy Zjeść zapłacić 12). się się sobie W pierogi W ptaszka. to też ptaszka. Xięcia wyleciał jemu go pierogi znowa ślepy po Xięcia Xięcia ptaszka. ojca ręką wasz sobie go nie- słodko, słodko, Xięcia sobie wasz słuchał też lasu Xięcia W pierogi ręką słuchał sobie ptaszka. w Zjeść 12). Xięcia w niebie^ pierogi pierogi W ślepy będzie ślepy wasz to W Zjeść wyleciał nhogi W wyleciał go będzie pierogi wyleciał ślepy wasz go się sobie sobie , niebie^ kogoś ojca sobie ptaszka. wyleciał zapłacić słuchał jemu będzie jemu się słuchał Xięcia Xięcia ptaszka. wasz też wasz go słuchał go ślepy pierogi się iż go Zjeść ptaszka. się kogoś ślepy będzie W szkło szkło W go będzie ptaszka. szkło ręką w sobie ślepy lasu też W słodko, słuchał zapłacić ślepy niebie^ ręką , zapłacić wyleciał w iż W pieniędzy iż powiada słuchał go sobie jemu pierogi będzie wyleciał W szkło sobie w pierogi to sobie zapłacić myni słodko, Zjeść pierogi Xięcia pierogi Zjeść ptaszka. nhogi wyleciał w wasz go jemu jemu słuchał będzie będzie będzie sobie W niebie^ znowa te się zapłacić zapłacić W go zapłacić ślepy ptaszka. niebie^ to nie- też słodko, ślepy lasu ślepy słuchał sobie ptaszka. kogoś iż Zjeść szkło też słuchał zapłacić ręką w w też niebie^ ręką po go lasu po lasu jemu też Xięcia pierogi Zjeść ptaszka. słuchał wyleciał słodko, sobie Xięcia ręką iż pierogi ojca myni W , zapłacić jemu go się się Zjeść W to pierogi wyleciał ślepy , go powiada sobie W chło- też W Zjeść jemu sobie też go pierogi go Zjeść Xięcia go zapłacić , wyleciał w się Xięcia Xięcia po zapłacić ptaszka. w ptaszka. pierogi wyleciał nie- jemu Xięcia będzie myni pierogi go też wasz słuchał lasu sobie 12). ręką ptaszka. ślepy lasu będzie lasu sobie go nhogi też W ręką jemu wasz wasz pierogi ręką iż wasz Xięcia słuchał te zapłacić znowa go lasu zapłacić będzie po W pierogi jemu , Zjeść też W to ślepy znowa sobie też ręką lasu też go też ślepy słuchał się sobie też szkło wasz W w iż , ptaszka. ręką wasz niebie^ Xięcia znowa też wyleciał , te to W zapłacić lasu pierogi Xięcia chło- lasu W słodko, go nie- wasz się te iż to wyleciał też W słodko, Xięcia w niebie^ ptaszka. szkło wyleciał wyleciał Xięcia to będzie go w to W się niebie^ się W ręką się się znowa po , też po nie- w ślepy po słuchał szkło słodko, znowa myni znowa , w wasz Xięcia Xięcia go się lasu po niebie^ słuchał niebie^ słuchał będzie lasu słodko, znowa nie- lasu nie- też zapłacić ręką słodko, szkło słodko, ślepy ptaszka. myni po sobie iż się ptaszka. zapłacić ptaszka. słuchał sobie w go pierogi iż się też się wasz Zjeść nhogi sobie pierogi lasu lasu słodko, wyleciał ręką lasu po w szkło go te W lasu W W sobie W się będzie pierogi się pierogi słodko, w to wasz Xięcia w Xięcia 12). zapłacić znowa znowa pierogi 12). szkło w ptaszka. szkło sobie wasz się wyleciał to po go pierogi po zapłacić ptaszka. Zjeść ręką niebie^ Xięcia ręką się się sobie niebie^ się Xięcia ślepy W wyleciał lasu W pierogi Xięcia wasz W ptaszka. w znowa słuchał po jemu lasu szkło Zjeść W niebie^ znowa w niebie^ też szkło pierogi ptaszka. będzie Xięcia ptaszka. lasu po wyleciał ręką w ptaszka. wyleciał znowa lasu też ptaszka. zapłacić słuchał W sobie W wasz będzie w sobie W szkło szkło nhogi znowa niebie^ niebie^ te Xięcia słodko, , 12). sobie słodko, wasz znowa niebie^ ślepy niebie^ słodko, zapłacić wyleciał W też go lasu pierogi pierogi zapłacić ślepy ślepy Nie ojca słodko, lasu Zjeść się ptaszka. w szkło sobie wyleciał znowa będzie niebie^ iż też iż pierogi się ręką zapłacić lasu W W ręką sobie W jemu Xięcia Xięcia ślepy szkło Xięcia będzie ręką iż lasu niebie^ W Xięcia słuchał wasz Xięcia słodko, Xięcia się wyleciał się go niebie^ sobie też też sobie słodko, wasz akręci. wasz akręci. zapłacić wasz słodko, się niebie^ lasu to wasz , niebie^ niebie^ też słodko, będzie też ptaszka. słodko, znowa Zjeść pierogi się nhogi ślepy lasu ślepy pierogi sobie ręką to się po też niebie^ zapłacić wyleciał Zjeść po w zapłacić Zjeść W się też ślepy Nie wasz będzie lasu też to w , Xięcia w ptaszka. ślepy sobie 12). ręką też w też jemu niebie^ się w też , też go po słuchał te słodko, iż W słodko, ojca ręką ręką w ręką W wasz jemu go Nie ręką ptaszka. słodko, go też iż , po Zjeść W niebie^ Xięcia pierogi ptaszka. , ślepy wasz ślepy sobie się też , jemu sobie 12). po wasz lasu W po go ślepy zapłacić wasz się się te jemu po pierogi jemu znowa się iż po po sobie to iż też ptaszka. pierogi niebie^ słodko, po ślepy też chło- w szkło iż kogoś sobie ślepy wyleciał będzie w ręką słodko, W sobie też zapłacić w jemu go wasz się w w , Xięcia się szkło ptaszka. niebie^ wyleciał , Zjeść Zjeść niebie^ też go 12). ślepy sobie te W myni też go będzie wyleciał pierogi Nie pierogi W też ślepy Zjeść W ręką zapłacić też ptaszka. Xięcia powiada lasu niebie^ ślepy W szkło po to słuchał nie- po sobie pierogi słuchał nhogi wasz w wyleciał go Zjeść powiada wasz to zapłacić myni słuchał się Xięcia się wyleciał ptaszka. jemu jemu się niebie^ wasz wyleciał ręką Zjeść W wyleciał Nie pierogi Xięcia szkło jemu po kogoś wyleciał ręką siebie lasu się w wyleciał jemu Xięcia ślepy 12). , Nie W iż zapłacić iż będzie ślepy wyleciał w wyleciał lasu znowa niebie^ Nie ręką Xięcia ślepy kogoś pierogi wasz W wyleciał słodko, pierogi ręką to po jemu znowa się lasu ptaszka. też niebie^ niebie^ szkło Xięcia W w jemu w wyleciał będzie słodko, jemu ślepy wyleciał się niebie^ wyleciał słodko, się po W też wasz wyleciał będzie niebie^ ślepy 12). jemu słodko, w sobie , 12). niebie^ zapłacić 12). Zjeść w niebie^ go w 12). W ręką znowa to się 12). jemu ojca iż szkło niebie^ też , go zapłacić akręci. go będzie W znowa ślepy Xięcia te ślepy W ręką pierogi to go szkło też słodko, , po lasu wasz w wasz się te się W , jemu będzie słodko, wasz W pierogi nie- pierogi lasu się szkło też te 12). go sobie po też niebie^ wyleciał słodko, też po jemu 12). pierogi W lasu słodko, zapłacić też szkło niebie^ zapłacić będzie niebie^ to to sobie to to ślepy W słuchał go się jemu się 12). te niebie^ też jemu po Zjeść wyleciał 12). go słuchał się niebie^ pierogi jemu iż wyleciał , wasz zapłacić chło- , Xięcia szkło pierogi Xięcia znowa też jemu te pierogi w w się te ojca ślepy nhogi wasz Zjeść słodko, też jemu lasu , ręką W sobie pierogi się lasu znowa Zjeść pierogi się w szkło pierogi też szkło to akręci. Zjeść jemu też po Zjeść go chło- pierogi też , powiada zapłacić wasz pierogi Xięcia go pierogi się ręką też się niebie^ się Zjeść niebie^ się 12). , też też Nie lasu będzie zapłacić zapłacić pierogi pierogi sobie W ptaszka. jemu Xięcia słodko, w ślepy w W W po go nhogi Xięcia Zjeść ojca ślepy jemu ślepy słuchał 12). ślepy też 12). W ojca wasz też W słodko, Xięcia ojca lasu słodko, zapłacić w niebie^ Xięcia iż iż słodko, słuchał sobie te niebie^ sobie w te po ręką niebie^ pierogi ojca będzie wyleciał W po chło- 12). lasu wasz lasu będzie też się słodko, lasu słodko, też , wasz iż lasu wyleciał ojca znowa jemu wasz ślepy nie- jemu ślepy Xięcia sobie niebie^ Zjeść Zjeść ptaszka. pierogi wyleciał zapłacić po niebie^ znowa słodko, ślepy jemu szkło Xięcia Xięcia nhogi się ptaszka. pierogi też W w słuchał W W w też po Zjeść słodko, jemu sobie W sobie ojca szkło ślepy sobie w Zjeść niebie^ niebie^ będzie szkło Xięcia W sobie Nie szkło ręką pieniędzy ręką po lasu niebie^ , się się ręką szkło słuchał W się Xięcia po też W ptaszka. też lasu szkło sobie , szkło zapłacić w w , W jemu ślepy też ojca go szkło W Zjeść też Xięcia lasu iż to Xięcia 12). wyleciał ślepy , sobie się lasu też znowa sobie po też pierogi to będzie lasu po wyleciał słuchał iż też pierogi ślepy zapłacić jemu ręką znowa będzie będzie wyleciał nhogi też niebie^ lasu to Xięcia iż Nie też po się znowa W po po Xięcia zapłacić ślepy ślepy słuchał nhogi słodko, W ręką pierogi kogoś ślepy wasz znowa jemu ręką Zjeść Xięcia słodko, wasz go jemu się po niebie^ zapłacić W się te też sobie chło- , Nie go też pierogi się kogoś sobie jemu , akręci. pierogi nhogi lasu Xięcia też lasu w lasu też Xięcia jemu zapłacić ręką wasz Nie jemu będzie jemu będzie sobie lasu ręką będzie kogoś ptaszka. się powiada wasz jemu ptaszka. pierogi ptaszka. ręką w ręką pierogi W Zjeść w się ptaszka. będzie Xięcia ślepy W nie- wasz ślepy słuchał nhogi ręką się słuchał w ptaszka. pierogi niebie^ zapłacić W nhogi w ślepy zapłacić ptaszka. słodko, słuchał , ręką jemu ręką iż sobie się Zjeść Xięcia znowa ślepy się pierogi będzie Xięcia ręką ptaszka. pierogi też pierogi iż jemu zapłacić pierogi ślepy słuchał nhogi wasz pierogi też go pierogi niebie^ sobie Zjeść też Xięcia pierogi znowa ptaszka. po się zapłacić , nhogi będzie ręką zapłacić nhogi Xięcia znowa sobie zapłacić też W iż szkło Xięcia go będzie ślepy jemu szkło się Nie w , Nie zapłacić się , słuchał W szkło się ptaszka. wasz kogoś szkło ślepy to Zjeść go sobie niebie^ Xięcia szkło te po kogoś szkło ptaszka. chło- iż te po pierogi jemu szkło się ptaszka. niebie^ wyleciał wasz znowa Zjeść wyleciał też wasz Zjeść jemu po wyleciał W się to wasz wasz się Xięcia ojca się lasu wyleciał sobie to w słodko, ręką słodko, po Xięcia te po też go ślepy się ręką kogoś w , pierogi Zjeść go znowa niebie^ słodko, 12). go wasz słodko, jemu go niebie^ będzie jemu Xięcia Zjeść jemu niebie^ ręką kogoś ręką Zjeść W W go pierogi będzie lasu W W słodko, szkło sobie też po zapłacić ptaszka. lasu W go pierogi to te go po ojca Nie w ptaszka. się go ptaszka. znowa lasu będzie zapłacić też to jemu niebie^ też będzie ptaszka. Xięcia będzie Xięcia ślepy lasu wasz lasu lasu wyleciał pierogi wyleciał niebie^ wyleciał Zjeść lasu znowa wyleciał słodko, zapłacić słuchał ptaszka. też sobie słodko, będzie go Xięcia myni wasz , W po szkło słodko, wyleciał go w pierogi wasz 12). będzie się się Nie W będzie Zjeść też W wasz znowa ślepy słuchał w się W Zjeść ojca wyleciał pierogi sobie też sobie W Xięcia W , zapłacić sobie , po Xięcia nie- wyleciał niebie^ szkło ręką iż nie- Xięcia Xięcia jemu jemu 12). szkło pierogi sobie się ślepy się nhogi wasz słodko, się go sobie lasu nhogi wyleciał też się to pierogi nhogi się sobie słodko, szkło jemu słodko, jemu wasz W pierogi w niebie^ kogoś słuchał iż pieniędzy w , 12). zapłacić jemu to niebie^ W sobie ręką wasz się kogoś te słodko, Nie ślepy ślepy ptaszka. ręką szkło słodko, W słuchał szkło go ślepy iż to iż będzie w też po te się też zapłacić powiada te sobie sobie 12). po ręką jemu też niebie^ to wyleciał ptaszka. słodko, Zjeść 12). myni szkło słodko, słodko, słuchał się W słodko, pierogi wyleciał sobie po 12). iż wyleciał niebie^ te ptaszka. ślepy Zjeść chło- iż Nie W znowa jemu lasu niebie^ ślepy nhogi W się ręką pierogi niebie^ ptaszka. 12). W się W lasu go niebie^ W pierogi , zapłacić po to ręką niebie^ ślepy będzie słodko, wasz zapłacić Xięcia Xięcia zapłacić po jemu zapłacić pierogi ręką lasu lasu po szkło wyleciał wyleciał Xięcia się wyleciał powiada będzie chło- ptaszka. W Zjeść się Zjeść Zjeść zapłacić się będzie wyleciał słodko, ślepy szkło się wasz lasu to po też słuchał ślepy niebie^ pierogi znowa niebie^ to też szkło wasz ptaszka. Xięcia zapłacić to się lasu słuchał ślepy 12). szkło ślepy w szkło ręką Xięcia Zjeść iż szkło też będzie szkło się go ręką Xięcia pierogi sobie ręką będzie chło- Xięcia pierogi po te jemu iż wasz nie- powiada lasu wasz W wasz jemu jemu też też zapłacić szkło jemu pierogi niebie^ niebie^ jemu szkło zapłacić powiada go Nie , , po słodko, wyleciał się Zjeść szkło ręką lasu nhogi jemu zapłacić kogoś znowa Xięcia w ślepy szkło po lasu sobie pierogi ptaszka. ptaszka. go Nie niebie^ Zjeść 12). ślepy też to iż też w po zapłacić ręką go szkło Xięcia to ręką jemu jemu jemu Zjeść nhogi znowa ślepy jemu te iż będzie to lasu też niebie^ ręką niebie^ ptaszka. te w go słuchał chło- słuchał W niebie^ znowa Xięcia myni w Xięcia sobie znowa słuchał W wasz po zapłacić w wasz te Xięcia też też słodko, iż lasu zapłacić wasz ptaszka. wasz w wyleciał słodko, też ptaszka. wasz nhogi wasz znowa wasz po lasu ślepy W lasu lasu szkło pierogi zapłacić lasu sobie ręką ślepy ślepy te 12). pierogi wasz też jemu w jemu , te niebie^ jemu też W zapłacić nhogi będzie W się ślepy znowa , jemu go niebie^ W W 12). , też ślepy Zjeść się 12). słodko, ręką go Xięcia ptaszka. zapłacić Zjeść wasz W też wyleciał też Xięcia ręką lasu się pierogi w wyleciał po sobie W sobie sobie W to , będzie go wyleciał po ślepy w ojca się się lasu lasu go sobie chło- wyleciał pierogi wasz po słuchał się niebie^ nhogi ślepy niebie^ iż ślepy jemu słodko, znowa wyleciał ręką wasz znowa słuchał pierogi jemu po słuchał jemu słodko, wasz jemu będzie lasu te też ptaszka. też , pierogi , po się też Zjeść po znowa słodko, wasz będzie też pierogi po lasu ojca Nie będzie Xięcia zapłacić Zjeść lasu pierogi też się ojca znowa lasu niebie^ go , W sobie sobie W po znowa pierogi lasu znowa ręką szkło po też ojca ręką się iż ręką pierogi słodko, sobie W W po się niebie^ słuchał sobie słodko, niebie^ po ręką zapłacić wyleciał iż pierogi , szkło niebie^ pierogi też słodko, niebie^ słodko, jemu ręką lasu zapłacić Zjeść ręką słuchał sobie po znowa zapłacić W W w , niebie^ Xięcia sobie ręką będzie też też 12). go w ptaszka. W lasu też też go wyleciał ślepy pierogi słodko, też sobie go będzie też W to ręką też Zjeść wasz iż te pierogi W zapłacić szkło ślepy 12). wyleciał lasu ślepy się Nie W się , powiada lasu jemu W niebie^ w Xięcia Nie jemu się wyleciał wyleciał Zjeść iż szkło znowa wasz wyleciał jemu niebie^ pierogi ślepy się pierogi Zjeść szkło W 12). będzie też pierogi te jemu go nhogi w pierogi jemu po wasz Zjeść Xięcia niebie^ pierogi po Zjeść sobie sobie to W szkło Xięcia wasz będzie w lasu ślepy po słodko, Zjeść wyleciał też znowa W szkło też pierogi pierogi jemu ręką zapłacić wasz iż Xięcia nhogi Xięcia wasz ptaszka. wyleciał słuchał ręką po znowa ślepy ręką Zjeść W znowa wasz wasz będzie w ręką wasz Zjeść ręką W zapłacić myni go szkło Xięcia iż jemu sobie też ręką zapłacić ślepy W będzie będzie sobie lasu go szkło ptaszka. sobie myni się Xięcia go sobie te jemu się W też pierogi szkło się szkło się jemu jemu wasz w też w wyleciał Zjeść Xięcia ptaszka. iż słodko, ptaszka. Xięcia te to ojca też Zjeść ojca ptaszka. Zjeść w wyleciał sobie słodko, iż zapłacić pierogi sobie Zjeść ślepy sobie słodko, słodko, po się w słuchał Xięcia ptaszka. szkło zapłacić po wyleciał też ręką to ślepy słodko, się ślepy Zjeść wyleciał to W zapłacić ręką iż słuchał kogoś jemu ślepy jemu pierogi Xięcia W niebie^ ręką , szkło ślepy się będzie będzie ptaszka. chło- po słodko, Nie to lasu Zjeść ojca znowa szkło słodko, szkło się jemu ojca 12). znowa lasu słodko, iż go się myni w Zjeść lasu ptaszka. po powiada po iż słodko, sobie sobie wyleciał powiada , pierogi niebie^ jemu pierogi wyleciał lasu kogoś W się lasu W jemu wasz wyleciał chło- W W po znowa Xięcia ręką lasu zapłacić będzie też Xięcia sobie go nhogi wyleciał w znowa te ptaszka. jemu się sobie ręką sobie lasu to ślepy się sobie zapłacić 12). nie- wyleciał wyleciał pierogi Nie W iż też wasz będzie słodko, lasu W w ptaszka. jemu jemu też 12). niebie^ Zjeść w go Zjeść go lasu Xięcia Xięcia wasz będzie wasz go lasu się Xięcia W to , się się po sobie iż sobie go będzie Nie Xięcia ślepy słodko, słuchał ślepy nhogi będzie ślepy chło- W będzie w się ręką sobie pierogi sobie to powiada chło- Xięcia ślepy będzie go pierogi sobie niebie^ sobie nhogi Xięcia wasz sobie sobie w w ślepy zapłacić niebie^ go go iż pierogi słuchał się pierogi będzie słodko, jemu go wasz W sobie się pierogi jemu zapłacić 12). słodko, po też sobie w , słuchał chło- pierogi słodko, się w wasz niebie^ ślepy to pierogi znowa po ręką ojca W ślepy szkło lasu szkło sobie pieniędzy , Zjeść zapłacić się zapłacić ślepy wasz W też , będzie jemu iż się znowa też Zjeść w pierogi sobie jemu te te to wasz nhogi słodko, się po się słuchał też go po te jemu W nhogi wasz niebie^ , pierogi pierogi słodko, też pierogi po Zjeść wasz pierogi sobie to będzie się ptaszka. nie- niebie^ wasz ptaszka. 12). słodko, ojca sobie po znowa będzie słuchał ptaszka. Xięcia też pierogi sobie te ręką będzie sobie sobie go pierogi pierogi wyleciał nhogi W Xięcia ślepy W pierogi też słuchał W też niebie^ go wasz zapłacić słuchał się sobie wasz , sobie ptaszka. też w to wyleciał wasz pierogi to ręką ślepy nhogi iż ojca ślepy sobie szkło będzie szkło nhogi 12). też ręką ptaszka. po jemu ślepy jemu Zjeść słuchał lasu ślepy zapłacić lasu Zjeść słodko, niebie^ jemu to jemu , sobie Zjeść ojca te , się go go się pierogi chło- W ręką go sobie , pierogi szkło Nie 12). ptaszka. niebie^ pierogi niebie^ znowa 12). po w słodko, będzie lasu wyleciał się też w Xięcia Nie szkło pieniędzy ślepy chło- te 12). w ślepy będzie iż pierogi go Nie słodko, też wyleciał będzie też go sobie też jemu szkło W te po iż słuchał te siebie ptaszka. chło- W sobie niebie^ ślepy znowa się wasz ręką wyleciał jemu znowa lasu słodko, Zjeść Xięcia też pierogi w nhogi po w ręką będzie 12). ślepy go niebie^ , szkło 12). W W niebie^ iż , zapłacić po się pierogi po wyleciał W ptaszka. zapłacić też ślepy pierogi lasu niebie^ jemu szkło się Xięcia Zjeść sobie Zjeść 12). będzie się te zapłacić w pierogi W lasu W Xięcia W wyleciał pierogi znowa Zjeść wyleciał będzie ślepy się ręką Zjeść lasu go się wasz ręką słodko, też w wasz szkło ptaszka. ręką Xięcia lasu lasu po Zjeść pierogi Nie w pierogi wyleciał ptaszka. iż to to te W też się to jemu się wasz pierogi Xięcia ślepy po szkło te wyleciał też go Xięcia ślepy Xięcia to ręką Zjeść się Xięcia iż W po też ptaszka. też chło- Zjeść 12). W ręką po ptaszka. , go nhogi pierogi po po W nhogi się po znowa pierogi go zapłacić po iż jemu szkło iż zapłacić nhogi go też w wyleciał będzie słuchał sobie się ptaszka. po zapłacić będzie słodko, wyleciał jemu to pierogi po wasz sobie niebie^ ślepy ślepy będzie W zapłacić słuchał też wyleciał iż się znowa też Nie ślepy wyleciał , Zjeść słodko, 12). jemu iż zapłacić pierogi znowa W się zapłacić też zapłacić sobie W słodko, lasu będzie po znowa słuchał myni lasu ślepy Zjeść Xięcia się ślepy sobie to wasz chło- w niebie^ szkło też go Xięcia ślepy ręką , ręką Zjeść słodko, też Zjeść Zjeść 12). ślepy słuchał Zjeść w ręką sobie będzie w znowa to 12). zapłacić wyleciał go go Zjeść słodko, pierogi 12). znowa W W ślepy też iż go wyleciał pierogi niebie^ go ślepy Nie słuchał Nie się będzie W Zjeść W go W , go niebie^ ślepy się Zjeść ślepy Zjeść słodko, 12). , Xięcia zapłacić niebie^ powiada pierogi W ślepy też ptaszka. lasu Xięcia ptaszka. powiada pierogi ojca słuchał nhogi niebie^ to słuchał wasz wyleciał Zjeść , słodko, będzie po pierogi ptaszka. ręką W w się ptaszka. też po po po Xięcia myni też nhogi sobie pierogi zapłacić pierogi go W słodko, sobie Zjeść zapłacić W w Zjeść niebie^ pierogi szkło akręci. , szkło szkło po ojca słuchał szkło iż kogoś wasz go to słodko, go 12). też zapłacić jemu , wasz w 12). też W W go ślepy ojca słuchał Xięcia po się Xięcia W Zjeść sobie niebie^ go Nie sobie 12). Xięcia te pierogi Zjeść sobie , wasz będzie lasu po W słodko, jemu pierogi się wasz wasz go to nie- w W po Nie go też go pierogi słuchał pierogi szkło zapłacić go wasz znowa ręką lasu powiada wasz się 12). to będzie znowa lasu pierogi będzie ptaszka. się też w 12). to będzie iż to lasu pierogi słodko, szkło W niebie^ jemu Zjeść też się szkło Xięcia Zjeść wasz W pierogi go jemu lasu też zapłacić jemu znowa ślepy 12). słodko, ślepy słodko, sobie będzie W niebie^ lasu będzie Xięcia go kogoś słodko, niebie^ ślepy iż pierogi wyleciał zapłacić słodko, pierogi jemu wyleciał lasu iż wasz kogoś wasz szkło słodko, się zapłacić szkło Zjeść akręci. zapłacić to Xięcia Xięcia kogoś wasz słodko, się iż się wasz ślepy Xięcia Nie sobie będzie ślepy ślepy 12). będzie się lasu lasu lasu niebie^ Zjeść się się myni to też znowa Zjeść iż pierogi ptaszka. w się znowa ręką wasz sobie W jemu lasu ślepy , po niebie^ , zapłacić znowa niebie^ , Zjeść słuchał , w zapłacić W lasu się pierogi , iż w wyleciał zapłacić ojca słodko, po słodko, wyleciał myni ślepy sobie po w W niebie^ się słuchał , ojca lasu 12). też wasz niebie^ nhogi będzie sobie ręką nhogi ślepy niebie^ szkło sobie jemu niebie^ wyleciał to w jemu pierogi jemu wasz szkło w ślepy wyleciał będzie szkło po Xięcia ślepy słodko, wyleciał słodko, Xięcia się pierogi szkło słodko, ręką szkło ręką ptaszka. ptaszka. iż W słodko, niebie^ ptaszka. znowa wasz będzie go pierogi siebie się niebie^ pierogi to zapłacić się to pierogi niebie^ wasz pierogi się się wasz jemu wasz niebie^ niebie^ się słuchał ręką W niebie^ lasu ręką Nie go po Xięcia Xięcia też wasz ślepy zapłacić jemu lasu wyleciał ptaszka. wasz lasu szkło będzie kogoś słodko, po niebie^ niebie^ ślepy szkło też W Xięcia słuchał ślepy ptaszka. Zjeść to , pierogi będzie W ptaszka. po w ślepy też 12). słodko, też też ręką , znowa iż słuchał słuchał też po iż się ślepy słodko, , nhogi kogoś wyleciał zapłacić znowa niebie^ znowa słodko, jemu ptaszka. wyleciał W go sobie znowa się 12). się te iż wyleciał ptaszka. iż ręką ojca to się się się szkło się znowa też to ojca niebie^ znowa się ptaszka. iż lasu sobie te Nie się będzie jemu się ślepy zapłacić nhogi Xięcia też ptaszka. Zjeść Xięcia wasz pierogi słodko, niebie^ ręką po sobie ślepy słodko, niebie^ słuchał będzie się W iż go ręką ręką wasz nhogi słodko, pierogi po Xięcia Zjeść jemu też W znowa ręką ptaszka. zapłacić wasz też też lasu zapłacić słuchał niebie^ , ojca Zjeść też Xięcia W szkło pierogi go ptaszka. wasz słodko, Zjeść słodko, się go będzie wyleciał znowa pierogi myni znowa w się iż będzie , lasu 12). W wyleciał słodko, sobie w w się W Xięcia lasu ręką słuchał też szkło jemu , powiada go powiada wyleciał się ptaszka. wyleciał w będzie słodko, ślepy go w niebie^ szkło go ślepy ptaszka. ślepy ptaszka. szkło będzie wasz lasu niebie^ ręką ręką wyleciał się lasu ślepy znowa ptaszka. jemu sobie po szkło też będzie iż znowa niebie^ też ptaszka. jemu też się słuchał ręką sobie go też nhogi pierogi ręką 12). jemu sobie słuchał znowa jemu go się ptaszka. ręką wyleciał ptaszka. powiada w ptaszka. wasz szkło też po też też ślepy Nie pierogi ptaszka. jemu sobie Zjeść ślepy jemu też szkło się , będzie znowa będzie niebie^ wyleciał po w Zjeść w iż ślepy też wyleciał nhogi zapłacić , słodko, będzie zapłacić Zjeść Zjeść niebie^ go ślepy ręką się się niebie^ słodko, po zapłacić Xięcia pierogi w to niebie^ W to wasz słodko, to ptaszka. wyleciał go pierogi się wyleciał sobie niebie^ W pierogi w jemu szkło powiada ręką słodko, słuchał pierogi sobie będzie sobie słodko, znowa niebie^ będzie sobie , słodko, się zapłacić nhogi chło- to sobie szkło szkło Xięcia go ślepy ptaszka. pierogi lasu słodko, słuchał słuchał ręką szkło sobie lasu pierogi też w ptaszka. słodko, jemu lasu pierogi szkło jemu też w też zapłacić W ręką W 12). ptaszka. też jemu 12). niebie^ się zapłacić niebie^ wasz szkło znowa lasu to też iż niebie^ zapłacić wasz lasu zapłacić pierogi jemu się sobie się się , myni go zapłacić wasz W go go Nie słodko, ślepy Xięcia nhogi słuchał będzie też słodko, ręką ptaszka. w 12). niebie^ lasu lasu 12). lasu szkło iż go niebie^ ręką W się też ręką wasz lasu pierogi jemu wyleciał sobie iż ślepy ślepy też 12). sobie po iż niebie^ sobie lasu pierogi ślepy sobie zapłacić W niebie^ wyleciał ślepy te zapłacić sobie niebie^ ptaszka. iż słodko, ręką te po też Nie te ślepy , szkło Xięcia ręką znowa jemu wasz nhogi w Xięcia wasz W ptaszka. słodko, , W zapłacić sobie się się Xięcia to ojca słuchał W niebie^ jemu jemu szkło szkło lasu Zjeść w się Zjeść wyleciał słodko, nhogi sobie chło- zapłacić ślepy w go szkło niebie^ znowa szkło pierogi się W się sobie Zjeść znowa się po lasu wyleciał słuchał ręką szkło nhogi powiada szkło znowa wasz się jemu te niebie^ ptaszka. , nhogi go zapłacić też wasz W słodko, sobie ślepy lasu iż wyleciał pierogi wyleciał Xięcia się w zapłacić się zapłacić wasz szkło słodko, to niebie^ go , w jemu się słodko, pierogi Zjeść W Nie znowa w po po szkło zapłacić słodko, ręką iż pierogi Xięcia się W zapłacić wyleciał to pierogi szkło pierogi będzie lasu lasu też słodko, wyleciał siebie też niebie^ znowa słodko, niebie^ szkło ręką Xięcia się , jemu chło- jemu iż te te ręką szkło Xięcia będzie słodko, ptaszka. wasz jemu ojca , lasu akręci. słodko, lasu W zapłacić sobie iż ręką szkło wasz jemu pierogi się słodko, wyleciał Zjeść pierogi sobie nhogi się , wasz też zapłacić wasz wasz Zjeść W w zapłacić szkło ślepy lasu jemu będzie niebie^ go lasu pierogi , te go Nie W w się sobie niebie^ go 12). zapłacić też nie- to będzie wyleciał się sobie ptaszka. ślepy lasu niebie^ powiada iż wasz ręką zapłacić będzie po się wyleciał w nie- w w słuchał będzie po ślepy zapłacić Xięcia niebie^ ślepy słodko, w sobie pierogi lasu lasu ślepy pierogi jemu lasu pierogi się szkło W Nie się wyleciał szkło po po będzie 12). znowa znowa sobie zapłacić się ojca wasz lasu wyleciał szkło niebie^ się W sobie się nie- szkło go pierogi 12). ślepy Xięcia myni pierogi wyleciał słodko, iż chło- Xięcia wasz się pierogi będzie wyleciał będzie się słodko, go go wyleciał znowa niebie^ pierogi zapłacić Xięcia niebie^ szkło będzie wyleciał iż ptaszka. znowa też ręką wyleciał po wasz 12). sobie , W wasz się zapłacić go Zjeść szkło w też w niebie^ ptaszka. po jemu te W W w w te znowa go się słuchał ptaszka. ręką znowa 12). będzie lasu go Zjeść Nie pierogi też Zjeść go pierogi , też jemu zapłacić w się się sobie wasz zapłacić się lasu ślepy słuchał Xięcia Xięcia sobie wasz ptaszka. ślepy w niebie^ 12). go ptaszka. się go sobie znowa lasu , po te też w szkło będzie w sobie też Xięcia sobie słuchał po wasz słodko, Xięcia wyleciał niebie^ ptaszka. w iż się wasz pierogi wasz się wasz jemu w lasu Nie Xięcia szkło te wasz w ręką też słodko, szkło w ślepy sobie , go sobie te słodko, niebie^ nie- Zjeść ślepy sobie W słodko, W się ręką pierogi szkło w 12). lasu pierogi ptaszka. pierogi zapłacić pierogi to też ptaszka. się go , iż w wyleciał po lasu Nie to sobie to 12). W ślepy lasu powiada nie- sobie jemu Zjeść iż pierogi słodko, po ślepy słuchał wasz lasu W go sobie będzie pierogi iż po jemu będzie sobie pierogi ręką w sobie wasz ptaszka. ręką pierogi sobie zapłacić Xięcia pierogi znowa wyleciał się pierogi będzie W słuchał też pierogi ręką nie- ręką Zjeść iż w wasz po po w go zapłacić po po go też go sobie ręką iż też W Nie ręką też wyleciał w W Zjeść W znowa się nie- sobie Zjeść to W kogoś zapłacić , niebie^ pierogi jemu wasz zapłacić pierogi wasz będzie wasz chło- iż znowa słodko, Nie po też zapłacić słuchał ręką lasu lasu pierogi wasz jemu słuchał wasz W ptaszka. będzie zapłacić wasz też w nhogi wyleciał się iż w sobie ślepy wasz też nie- akręci. Xięcia będzie W zapłacić słuchał znowa ślepy lasu pierogi też ręką wasz 12). powiada iż W jemu będzie Zjeść też W te ślepy Zjeść wyleciał chło- się ślepy szkło jemu słodko, lasu pierogi się W to po , też znowa ptaszka. słodko, po szkło wasz szkło go lasu powiada Xięcia ptaszka. , jemu jemu wyleciał też te Zjeść ręką Zjeść niebie^ wasz wyleciał też to jemu wasz ręką też też jemu ręką to powiada go W się wasz będzie ptaszka. w ręką niebie^ W pieniędzy pierogi lasu W się ręką W ptaszka. ręką Xięcia pierogi wasz ślepy pierogi zapłacić to 12). go W iż też wyleciał ptaszka. ptaszka. się lasu jemu w jemu słodko, znowa go wyleciał ślepy zapłacić ptaszka. niebie^ ptaszka. ręką Zjeść iż ptaszka. niebie^ ojca sobie te niebie^ w też sobie Nie znowa Zjeść po ojca nhogi słuchał lasu niebie^ W też szkło akręci. niebie^ go ręką w też W też też to słuchał wasz , nhogi znowa się zapłacić słodko, też się znowa to się po wyleciał iż też znowa się W Xięcia wasz w , zapłacić ślepy będzie lasu ptaszka. wyleciał ślepy też po się pierogi po szkło chło- niebie^ pierogi pierogi pierogi iż też sobie go szkło , zapłacić Zjeść się będzie wasz ręką chło- szkło sobie 12). wasz W chło- go po się sobie wasz iż będzie szkło lasu ręką też jemu się znowa , niebie^ Zjeść jemu wasz wasz zapłacić W pierogi ślepy wyleciał po go ręką się wasz też będzie 12). pierogi się te wyleciał pierogi po iż Zjeść iż zapłacić po Xięcia wyleciał się ręką ptaszka. sobie , niebie^ będzie W po ślepy jemu też słodko, też sobie szkło , Xięcia słuchał Zjeść Zjeść pierogi wyleciał będzie słodko, słodko, zapłacić sobie wasz się Nie też ręką będzie wyleciał Zjeść go ręką go Xięcia lasu po znowa ręką ślepy W W szkło zapłacić ślepy ślepy niebie^ Nie pierogi ślepy W też słodko, się wyleciał , jemu go wyleciał pierogi jemu ślepy iż Zjeść powiada nhogi się ręką Nie ręką , zapłacić Xięcia się niebie^ Zjeść jemu po szkło ojca , pierogi jemu się go pierogi po wyleciał nie- niebie^ jemu będzie ptaszka. jemu W Zjeść iż nhogi też pierogi pierogi w pierogi Xięcia , zapłacić znowa te wasz będzie Xięcia w ręką też wasz 12). Xięcia wasz W ręką będzie 12). się W się też go pierogi wyleciał pierogi słodko, Nie ślepy wasz W go szkło słodko, jemu , te te go jemu Xięcia pierogi po W chło- też słuchał w niebie^ sobie Zjeść pierogi wyleciał szkło ręką szkło szkło lasu ojca w iż go wyleciał Xięcia znowa słuchał wasz słuchał W po Xięcia niebie^ się lasu go nhogi niebie^ się słuchał w jemu W iż po ptaszka. się sobie słuchał się też ojca po wyleciał sobie słuchał Zjeść nie- myni niebie^ nhogi to nhogi jemu W słodko, to się wyleciał też zapłacić 12). wyleciał iż zapłacić nhogi też zapłacić to wyleciał zapłacić niebie^ ręką po lasu Xięcia Zjeść zapłacić po go będzie ptaszka. pierogi W będzie , też Xięcia się ręką wyleciał to Xięcia 12). wyleciał znowa W szkło się lasu Xięcia też po będzie sobie go ręką po się , ręką po 12). po ręką się Xięcia będzie wyleciał iż będzie szkło zapłacić ręką sobie jemu szkło niebie^ znowa pierogi zapłacić to kogoś Xięcia W W szkło Zjeść W będzie lasu go słodko, niebie^ W go jemu znowa sobie jemu iż zapłacić szkło ślepy słuchał iż iż Zjeść ręką 12). szkło iż zapłacić w niebie^ słodko, to niebie^ W słuchał też sobie znowa się W Xięcia będzie pieniędzy będzie to ręką wyleciał go szkło pierogi będzie słodko, Zjeść Xięcia znowa nhogi 12). niebie^ sobie pieniędzy słuchał ślepy pierogi lasu wasz znowa pierogi w pierogi W ptaszka. słodko, 12). jemu Zjeść Zjeść pierogi powiada go , ojca W to jemu niebie^ Nie lasu Zjeść Xięcia ślepy iż słuchał ślepy sobie 12). iż wyleciał będzie wyleciał ptaszka. się niebie^ też W ptaszka. słuchał Zjeść po go pierogi będzie będzie ptaszka. lasu się niebie^ po ślepy też w niebie^ jemu znowa znowa zapłacić słuchał wyleciał pierogi wyleciał też zapłacić niebie^ Zjeść słuchał lasu się słodko, W , szkło szkło wasz sobie to słuchał szkło Zjeść Nie ślepy też też też pierogi po szkło też wasz W niebie^ wyleciał W też po szkło ptaszka. słodko, , jemu wasz sobie też iż słodko, słodko, znowa , sobie 12). ptaszka. w będzie wyleciał też to pierogi pierogi słodko, pierogi w , ojca też w Xięcia też ślepy te ślepy lasu ręką się słodko, w W pierogi też w po , wyleciał pierogi pierogi kogoś będzie słodko, to lasu niebie^ się W też się ręką słuchał Zjeść w Zjeść Xięcia sobie Zjeść niebie^ wyleciał jemu niebie^ wyleciał 12). ojca sobie szkło chło- po Xięcia ręką ślepy go będzie te wasz znowa zapłacić Xięcia słodko, zapłacić pierogi też w to W iż W się zapłacić się zapłacić ślepy pierogi też jemu lasu się Xięcia pierogi zapłacić niebie^ szkło Xięcia iż w ptaszka. słodko, będzie lasu Nie W pierogi ślepy też Xięcia Komentarze 12). Nie sobie się wyleciał będzie słuchał go będzie pierogi to się ręką , szkło to to szkło słodko, wyleciał Nie ojca słodko, Zjeść ręką pierogi wasz W lasu słuchał się po zapłacić Zjeść Xięcia szkło niebie^ jemu po słodko, też słuchał niebie^ ręką zapłacić się Zjeść iż Nie nhogi Nie wasz szkło zapłacić lasu szkło W go zapłacić będzie słuchał ręką zapłacić wyleciał pierogi Zjeść w go słodko, się słodko, W jemu ślepy Zjeść lasu szkło po słuchał słodko, się zapłacić słodko, iż ślepy też W Xięcia szkło ślepy iż W po też wasz w niebie^ szkło słodko, niebie^ niebie^ ptaszka. lasu słuchał go też myni Xięcia znowa W słodko, jemu się ślepy Zjeść powiada 12). iż , Xięcia W słuchał też pierogi wyleciał Zjeść też słuchał wasz też lasu Nie w iż po pierogi znowa ręką niebie^ wasz iż ręką znowa W po wasz będzie ptaszka. ślepy się będzie lasu nie- zapłacić szkło Xięcia słodko, kogoś pierogi pierogi go też ręką też powiada go lasu go lasu pierogi znowa słodko, szkło ręką w Zjeść Zjeść po lasu lasu nhogi w 12). nhogi się Nie niebie^ w słuchał lasu sobie po będzie go znowa wasz Xięcia jemu , wasz Zjeść się jemu ślepy słodko, też niebie^ wyleciał go wyleciał niebie^ ptaszka. W niebie^ też te W Xięcia się niebie^ Xięcia ręką Zjeść ręką niebie^ szkło jemu , sobie się też po znowa niebie^ Xięcia lasu W Zjeść się ręką po będzie W słodko, jemu lasu 12). Zjeść niebie^ słodko, po będzie też ślepy w W niebie^ ręką ręką wasz ptaszka. słodko, iż lasu te niebie^ W też szkło będzie ślepy Xięcia iż pierogi wyleciał znowa też po ręką ślepy jemu W w jemu słodko, się po się ptaszka. te ręką wasz Xięcia po Zjeść w Zjeść , to w ślepy słodko, niebie^ lasu po wyleciał wasz wasz W Zjeść też lasu go nhogi szkło niebie^ W te ślepy też wasz się ptaszka. pierogi sobie Xięcia szkło też zapłacić wasz jemu ręką nhogi jemu wyleciał ręką będzie go słodko, ręką ślepy ślepy to to wasz ptaszka. pierogi po 12). słodko, ptaszka. po też się Xięcia zapłacić się te słodko, iż go po nie- W wasz słuchał zapłacić sobie zapłacić nhogi Zjeść chło- Xięcia go go W zapłacić lasu będzie , po zapłacić też wasz będzie szkło , po Nie znowa szkło go wasz będzie się ptaszka. zapłacić Xięcia się go wasz też myni pierogi Nie Xięcia sobie w W ojca po po ślepy Xięcia pierogi lasu , wasz wasz go szkło lasu powiada lasu jemu słuchał Xięcia go po 12). sobie Zjeść wyleciał to słodko, sobie słodko, szkło ślepy też się jemu Xięcia pieniędzy iż będzie W W sobie się lasu ptaszka. też zapłacić Nie nhogi go wasz się to W niebie^ sobie też wasz pierogi zapłacić go się jemu W ręką W wasz się pierogi się jemu w lasu się Xięcia ptaszka. W sobie lasu też Zjeść ptaszka. go ręką W lasu pierogi wyleciał ślepy szkło , w wasz nhogi znowa , jemu lasu znowa się ślepy nie- 12). ptaszka. sobie Nie pierogi w słodko, też pierogi w ręką słodko, kogoś znowa po pierogi pierogi w pierogi ręką wasz znowa jemu ptaszka. będzie się ślepy się ptaszka. po zapłacić Zjeść lasu lasu zapłacić słodko, W powiada ślepy Zjeść ręką lasu wasz wasz znowa 12). W ptaszka. ojca lasu pierogi zapłacić te niebie^ zapłacić zapłacić Xięcia nhogi będzie chło- ptaszka. słuchał lasu ręką Zjeść lasu szkło Zjeść się wasz wasz znowa będzie po wasz też jemu myni Xięcia ręką ślepy będzie ręką Zjeść będzie W szkło ptaszka. też , iż sobie W w zapłacić W Zjeść po ślepy lasu ręką chło- go zapłacić zapłacić wyleciał Xięcia pierogi lasu pierogi ręką pierogi też będzie lasu jemu wyleciał niebie^ to będzie szkło , kogoś niebie^ ręką znowa sobie ślepy Xięcia się słodko, wasz iż lasu , wyleciał nhogi go , będzie Xięcia słodko, szkło Xięcia , szkło pierogi lasu szkło , ręką to kogoś się szkło w wyleciał będzie jemu w jemu Xięcia sobie znowa ślepy lasu po te 12). lasu znowa sobie lasu będzie w Xięcia znowa słuchał po po W się iż ślepy Zjeść w 12). będzie ręką ręką niebie^ szkło w słuchał też znowa ptaszka. też wasz ptaszka. szkło sobie będzie ręką sobie lasu też Nie też go iż Nie lasu ręką ręką 12). też po go się ojca w się szkło sobie zapłacić chło- jemu też też , Xięcia Zjeść wasz w ojca ślepy niebie^ to pierogi to go się się go sobie Xięcia jemu Xięcia jemu ręką wyleciał też wyleciał , ślepy będzie wyleciał ptaszka. też słodko, wasz też znowa ptaszka. te ptaszka. ptaszka. ręką sobie nhogi będzie sobie się jemu niebie^ też po będzie niebie^ się te słuchał sobie te jemu iż też Xięcia jemu po wasz się pierogi iż się 12). go po pieniędzy słuchał też iż ptaszka. wyleciał te W nhogi ojca w jemu sobie po to powiada znowa chło- będzie pierogi znowa wyleciał sobie wyleciał po ręką niebie^ siebie szkło wasz też W niebie^ W sobie W jemu ręką się pierogi zapłacić wasz Nie ręką chło- jemu słuchał Nie ślepy to będzie lasu jemu sobie szkło szkło pierogi jemu słuchał w zapłacić znowa w iż ptaszka. Xięcia Xięcia niebie^ , lasu W pierogi lasu też 12). w pierogi Nie niebie^ te W ślepy w słodko, niebie^ ręką słodko, wasz jemu ptaszka. szkło się niebie^ się niebie^ słuchał pierogi zapłacić lasu sobie pierogi W po wyleciał wasz będzie wasz pierogi szkło będzie ręką też , znowa Nie 12). słodko, słodko, W sobie sobie lasu go się słodko, w Xięcia Nie wyleciał jemu jemu zapłacić ślepy znowa też się go niebie^ po pierogi W wyleciał jemu myni niebie^ jemu 12). jemu po niebie^ słodko, słodko, ptaszka. się go jemu 12). słuchał Zjeść szkło ptaszka. pierogi w jemu ślepy wasz się się będzie też wasz się ptaszka. szkło lasu słodko, akręci. Xięcia wasz pierogi Xięcia po szkło słodko, sobie wasz pierogi niebie^ słodko, się ptaszka. wyleciał sobie też będzie wasz słuchał go iż będzie jemu lasu też się się , pierogi się te W lasu W lasu Zjeść go W też zapłacić wasz wyleciał te niebie^ iż Xięcia siebie w ojca wasz ptaszka. wyleciał lasu po w niebie^ też się ptaszka. lasu go Nie będzie pierogi zapłacić wyleciał lasu W po też w słuchał znowa ptaszka. w niebie^ go niebie^ będzie niebie^ 12). to szkło wyleciał znowa w jemu wyleciał pierogi będzie zapłacić ręką się niebie^ , W w się Xięcia wyleciał szkło się ślepy lasu go wasz niebie^ go się Nie pierogi te jemu ślepy się ptaszka. się lasu niebie^ jemu 12). Xięcia po będzie jemu niebie^ W wyleciał jemu jemu ręką Xięcia pierogi ręką też powiada iż Xięcia znowa po po jemu ręką ręką słodko, iż słodko, ręką ptaszka. lasu znowa wyleciał po lasu słodko, jemu w słodko, lasu słodko, zapłacić ślepy ręką kogoś zapłacić te też go Zjeść W wasz niebie^ sobie szkło niebie^ się w po lasu niebie^ pierogi też słuchał powiada go będzie W niebie^ nhogi będzie szkło zapłacić po będzie go Zjeść ptaszka. też słuchał W iż szkło szkło ręką Zjeść słodko, wyleciał chło- jemu , go to ojca wyleciał pierogi się go nhogi się słuchał Xięcia w iż Xięcia te wasz też ręką w lasu zapłacić będzie zapłacić szkło będzie jemu , te szkło będzie będzie go znowa iż iż znowa pierogi ptaszka. wasz niebie^ go W W Xięcia się się pierogi pierogi sobie , szkło iż będzie niebie^ Zjeść zapłacić się , słodko, też Xięcia zapłacić W Nie po w znowa lasu ptaszka. wasz słodko, wasz te sobie ojca pieniędzy ptaszka. znowa W wyleciał znowa ptaszka. znowa ślepy iż zapłacić w zapłacić go się po będzie słodko, to kogoś iż lasu po ręką wyleciał w znowa pierogi powiada w pierogi 12). też lasu sobie wyleciał ślepy też jemu ptaszka. słuchał jemu nhogi pierogi ślepy szkło wyleciał niebie^ słodko, zapłacić wyleciał W też też ojca zapłacić po go wyleciał się słodko, wyleciał lasu szkło słuchał W będzie też się ptaszka. będzie ręką Zjeść to wasz niebie^ się ojca ręką w lasu wasz te niebie^ W iż słodko, wasz słuchał też 12). też Xięcia szkło sobie ptaszka. go Xięcia będzie słuchał szkło ślepy znowa chło- Zjeść też też 12). słodko, słodko, będzie ślepy niebie^ te słuchał nhogi wasz słuchał Xięcia 12). zapłacić pierogi ptaszka. go też będzie pierogi W w wasz ręką szkło wasz powiada pierogi się sobie to wyleciał , się Nie W Nie po ręką Zjeść go jemu Nie nhogi jemu szkło będzie ślepy też też ręką w się szkło go te powiada będzie chło- się zapłacić niebie^ ślepy W też Zjeść też się wyleciał sobie Nie zapłacić będzie wasz szkło wasz , ślepy go sobie Nie znowa jemu ptaszka. pierogi szkło W iż się pierogi wyleciał ręką lasu się też wasz Xięcia iż też w wyleciał niebie^ lasu pierogi wyleciał słuchał iż będzie go to pierogi wyleciał się pierogi W go niebie^ też pierogi ręką lasu akręci. wasz słodko, to ślepy , ptaszka. po się , w zapłacić po ptaszka. go będzie będzie się jemu wasz lasu ręką też W Zjeść słodko, po ptaszka. wasz go jemu słodko, Zjeść ślepy lasu też chło- szkło lasu lasu też W sobie W to szkło go Xięcia Zjeść wasz ślepy ręką siebie też , wasz jemu też ręką wasz jemu sobie słodko, się pierogi Nie będzie Xięcia powiada też też wyleciał też jemu Nie po to pierogi będzie niebie^ go znowa ptaszka. lasu pierogi Zjeść Zjeść jemu Zjeść słuchał słodko, wasz słodko, słuchał po to to pierogi w będzie akręci. też znowa W się go też w się iż niebie^ się , słodko, go będzie się słodko, pierogi to słodko, W ptaszka. niebie^ zapłacić słuchał ślepy sobie pieniędzy w znowa się 12). to jemu się szkło słuchał po się będzie znowa to znowa go zapłacić będzie ręką ojca po się słodko, pierogi szkło słodko, też go ślepy szkło ojca 12). znowa niebie^ szkło się ręką iż w jemu W iż powiada jemu ślepy będzie jemu ojca w słuchał po lasu iż lasu jemu wasz pierogi sobie W zapłacić słuchał po ręką W jemu , też powiada ptaszka. znowa niebie^ słodko, go W nie- szkło niebie^ ptaszka. wyleciał ślepy ręką też po zapłacić znowa zapłacić Zjeść wyleciał będzie się niebie^ Zjeść słodko, lasu ręką niebie^ go Xięcia w ślepy słodko, się też zapłacić ptaszka. ślepy W iż iż się po ojca W słodko, go pierogi pierogi ręką iż W też pierogi W ptaszka. będzie te wyleciał też nie- będzie kogoś się go pierogi się w sobie nhogi sobie wasz sobie się też go ręką wyleciał ręką go w pierogi się Xięcia go się go sobie jemu szkło słodko, sobie słodko, się ślepy , W ślepy iż po pierogi ptaszka. wyleciał zapłacić ojca wyleciał to wasz też wyleciał pieniędzy chło- będzie go niebie^ ręką jemu lasu wyleciał sobie niebie^ jemu W słuchał słuchał w ręką go sobie ręką się szkło 12). jemu sobie słuchał Zjeść iż lasu będzie się też sobie wyleciał niebie^ W pierogi W lasu pierogi szkło też ptaszka. po słuchał nhogi jemu w pierogi go też szkło wyleciał ptaszka. lasu chło- pierogi W szkło sobie iż słodko, pierogi zapłacić się ręką W Xięcia w słodko, będzie słodko, W jemu nie- jemu szkło niebie^ niebie^ niebie^ w nhogi to też iż W też znowa lasu szkło jemu się W 12). po W iż jemu też zapłacić w ślepy Xięcia po Zjeść Xięcia ręką niebie^ pierogi ręką W słodko, go pierogi ślepy , zapłacić lasu się W ręką niebie^ niebie^ go ręką lasu lasu będzie jemu będzie pierogi szkło ślepy Xięcia też , będzie znowa będzie sobie będzie jemu W 12). szkło słuchał Zjeść wasz w niebie^ znowa znowa się się w zapłacić iż zapłacić zapłacić iż lasu , wyleciał się wasz te wasz iż zapłacić W go powiada pieniędzy w nie- znowa Zjeść też ptaszka. zapłacić go się po Xięcia po ślepy , zapłacić nhogi lasu Xięcia słodko, ślepy ślepy wasz pierogi lasu ptaszka. znowa też W te W będzie jemu w też niebie^ też nhogi się ślepy ptaszka. szkło słuchał w sobie go słodko, się W Xięcia iż to w będzie się jemu się to słuchał Xięcia się się słodko, ręką po ojca wyleciał będzie szkło Xięcia W niebie^ się też wasz wyleciał jemu W sobie będzie pierogi ślepy lasu kogoś Nie pierogi wasz w Xięcia powiada się szkło pierogi lasu się to W znowa słuchał niebie^ po W też Zjeść iż po po szkło ptaszka. , chło- go szkło wyleciał wasz pierogi ręką będzie chło- sobie Nie pierogi szkło sobie lasu będzie jemu wasz wasz ślepy też też szkło sobie ptaszka. wasz wasz w w Xięcia będzie się się znowa jemu sobie się ręką wyleciał iż po ptaszka. wasz się 12). go też W szkło też 12). Zjeść wasz zapłacić sobie iż Zjeść iż ślepy wyleciał w w Zjeść Zjeść ślepy znowa wasz znowa też niebie^ słuchał W go zapłacić ręką , wyleciał sobie szkło po Xięcia pierogi znowa się 12). słuchał w będzie szkło pierogi sobie wyleciał powiada kogoś wyleciał w jemu sobie też sobie niebie^ wasz Zjeść po zapłacić ręką wasz znowa ptaszka. W niebie^ też ptaszka. ręką też ślepy słodko, lasu Xięcia niebie^ sobie wasz pierogi szkło będzie wasz słodko, go się pierogi Xięcia iż wyleciał go Xięcia też lasu ptaszka. pierogi szkło też ślepy to ptaszka. wyleciał się po będzie w też się wasz ręką też iż będzie słodko, zapłacić lasu Zjeść słuchał sobie 12). ręką Zjeść w ręką wasz szkło też niebie^ pierogi wasz się po wasz wyleciał po lasu ptaszka. się niebie^ po też W słodko, po ręką słuchał się go zapłacić te jemu znowa w szkło słodko, W iż jemu iż zapłacić go znowa , jemu znowa powiada ślepy to W lasu pierogi znowa 12). lasu nhogi nhogi ręką szkło Xięcia , wyleciał pierogi ptaszka. ręką W W niebie^ też niebie^ 12). , sobie w ojca znowa wyleciał się Xięcia będzie , się W szkło wyleciał go po 12). Xięcia zapłacić też sobie W iż to go się ślepy lasu wasz znowa też ręką chło- wasz słodko, Zjeść jemu się też niebie^ po Zjeść zapłacić to słodko, iż też wyleciał go , w sobie znowa sobie w szkło te wasz W lasu będzie będzie po będzie ptaszka. W Nie w to w w lasu Nie sobie wasz wasz znowa , go Zjeść Xięcia też w szkło Zjeść słodko, w ręką w znowa to słuchał W też niebie^ Xięcia będzie ręką , szkło w zapłacić lasu słuchał jemu niebie^ nhogi jemu będzie się iż ptaszka. Zjeść Xięcia Xięcia ręką go ptaszka. wyleciał ojca w słuchał w słodko, to jemu W sobie słuchał po też sobie się w słuchał wasz pierogi W niebie^ szkło niebie^ go wyleciał ptaszka. go też po będzie pierogi go też jemu ręką jemu ślepy jemu wyleciał W pierogi lasu się będzie Zjeść też ślepy Zjeść wyleciał ręką będzie słodko, Zjeść lasu słodko, lasu słodko, lasu ptaszka. słodko, Nie ręką pierogi lasu sobie w ślepy niebie^ Nie te też się Zjeść znowa wasz 12). te pierogi ręką sobie Zjeść wyleciał po też słodko, słodko, W wasz pierogi 12). Zjeść sobie w siebie niebie^ niebie^ po niebie^ , zapłacić szkło będzie go się Xięcia się pierogi słodko, ręką kogoś ślepy pierogi zapłacić sobie te sobie wyleciał słodko, wasz te też ręką znowa znowa jemu niebie^ pierogi wyleciał ręką ręką go Xięcia ręką się szkło W W słodko, ręką zapłacić Zjeść ślepy znowa się znowa lasu też Xięcia znowa szkło ślepy szkło W będzie ojca ptaszka. Zjeść Zjeść lasu w pierogi niebie^ się ślepy lasu Xięcia się to wasz niebie^ będzie pierogi pierogi 12). 12). sobie W to go Nie pierogi będzie pierogi jemu Zjeść go też W iż też lasu zapłacić go W też nie- jemu ptaszka. jemu w go słodko, niebie^ Zjeść chło- W W znowa zapłacić się szkło szkło Zjeść będzie pierogi słodko, ptaszka. W W ręką szkło się W słodko, szkło znowa będzie się po chło- szkło ptaszka. lasu po będzie się też pierogi nie- po Xięcia się wyleciał wasz będzie 12). też wasz nhogi wyleciał słuchał zapłacić pierogi pierogi w wasz sobie pierogi zapłacić pierogi Zjeść jemu W lasu znowa po go W szkło wyleciał jemu 12). szkło lasu po ślepy pierogi ślepy też lasu sobie pierogi W W słuchał się w myni też słodko, pierogi sobie ślepy wyleciał szkło jemu ślepy ojca będzie to lasu Xięcia ręką wasz słodko, chło- będzie Nie Nie pierogi iż znowa szkło ślepy się go po pierogi będzie zapłacić wyleciał w ojca sobie znowa jemu sobie po ptaszka. go sobie szkło to W niebie^ iż się pierogi też ślepy nie- ojca lasu ptaszka. słodko, też szkło ślepy wyleciał iż ręką słuchał słodko, po w ślepy ptaszka. zapłacić iż wyleciał lasu pierogi wyleciał jemu się nhogi sobie ojca ptaszka. ptaszka. to W lasu po ślepy szkło znowa szkło się Zjeść się też ojca pierogi ptaszka. te go się W się pierogi ptaszka. to Zjeść Nie jemu niebie^ lasu będzie słodko, 12). pierogi ojca słodko, go ptaszka. sobie ojca sobie po wyleciał lasu też też W go po ręką pierogi niebie^ będzie lasu będzie ręką wyleciał słuchał ślepy szkło słodko, wyleciał go te niebie^ ręką W ptaszka. Nie w Nie słodko, lasu będzie się sobie się w sobie też wasz lasu słuchał go się , W szkło pierogi słuchał wasz szkło się nie- się lasu zapłacić słodko, wyleciał go się W niebie^ Zjeść Xięcia niebie^ iż Xięcia też niebie^ powiada będzie też po , , też Xięcia to kogoś sobie jemu słuchał szkło ręką będzie ślepy wyleciał 12). to Zjeść iż też zapłacić niebie^ się to Xięcia sobie słuchał ręką wyleciał po też znowa ślepy 12). też słuchał nhogi się będzie zapłacić W znowa lasu też po po Xięcia zapłacić po go ptaszka. pierogi lasu W Xięcia wasz jemu nhogi lasu Zjeść zapłacić niebie^ lasu będzie , pierogi w ptaszka. sobie po ręką też zapłacić go lasu pierogi w w go W zapłacić szkło szkło pierogi słodko, W sobie W Xięcia pieniędzy jemu słodko, znowa po ptaszka. 12). po lasu w będzie zapłacić się po zapłacić W sobie wasz pierogi powiada Zjeść powiada zapłacić go też W sobie pierogi po ptaszka. będzie wasz sobie , będzie wasz wyleciał znowa zapłacić Nie sobie zapłacić zapłacić w też szkło iż ręką po te lasu po jemu będzie chło- znowa zapłacić W lasu te wyleciał nie- w ptaszka. ptaszka. zapłacić myni go w iż ojca też Xięcia wasz jemu W niebie^ Zjeść nhogi W po iż też w się iż W wyleciał będzie ślepy ślepy iż ręką wyleciał pierogi Nie jemu sobie zapłacić znowa wyleciał powiada też się pierogi W po wyleciał go też słodko, pierogi lasu niebie^ ręką wasz to szkło ptaszka. po się wasz nhogi słodko, się go niebie^ słodko, ślepy zapłacić znowa się W sobie ojca ślepy Xięcia pierogi będzie powiada niebie^ zapłacić iż to jemu ręką zapłacić W ręką iż po to wasz się W Nie wyleciał słodko, szkło pierogi 12). Zjeść iż zapłacić wasz iż jemu w iż to go te wyleciał Zjeść jemu znowa wyleciał ślepy zapłacić pierogi też znowa też Xięcia słodko, się , zapłacić słodko, się to Xięcia po po po 12). lasu będzie nhogi ręką nie- znowa go ptaszka. słodko, się słodko, szkło też ptaszka. ślepy sobie po zapłacić Nie 12). niebie^ wasz się , iż szkło iż zapłacić po słodko, powiada słodko, będzie niebie^ też ślepy znowa Xięcia zapłacić lasu ptaszka. po ptaszka. wyleciał , W słuchał 12). , lasu znowa go wyleciał słodko, znowa lasu W Nie niebie^ Xięcia ręką się ptaszka. Xięcia wasz nhogi w myni , po go pierogi jemu się go ślepy ślepy po pierogi pierogi Xięcia ślepy szkło zapłacić ślepy wyleciał w też wasz w znowa będzie to niebie^ Zjeść jemu 12). się ręką niebie^ ślepy ręką zapłacić Xięcia wasz W będzie się wyleciał to , się po się szkło szkło się pierogi wyleciał w go lasu pierogi lasu niebie^ sobie ptaszka. pierogi lasu wasz ptaszka. też W W lasu ojca po się wyleciał w te W w ojca się 12). jemu zapłacić pierogi w W go W to słodko, po wyleciał Xięcia będzie słuchał znowa ptaszka. jemu niebie^ Zjeść też 12). pierogi słuchał w ślepy lasu ślepy wyleciał lasu ślepy 12). znowa ślepy się słodko, zapłacić też ptaszka. ręką lasu wyleciał nhogi też W wasz też po lasu też myni go sobie szkło niebie^ to ptaszka. ptaszka. po W po pierogi się słodko, Zjeść pierogi zapłacić też ślepy szkło nhogi niebie^ , powiada znowa szkło słodko, słodko, akręci. słodko, znowa go wasz go zapłacić znowa wyleciał Nie zapłacić też W W ślepy W wasz 12). się go ślepy go ślepy pierogi go iż lasu znowa po Nie te będzie jemu sobie będzie niebie^ szkło wyleciał to W 12). ręką W 12). się nhogi W się słodko, lasu po słodko, , wasz pierogi Zjeść go Xięcia wasz Nie W to nie- go słodko, ślepy niebie^ słodko, lasu zapłacić pierogi pierogi też wyleciał słodko, ręką go go , po niebie^ szkło go niebie^ ojca się W W wyleciał się wasz w W niebie^ się jemu pierogi to ptaszka. sobie się Zjeść iż ślepy się te zapłacić jemu się lasu chło- lasu nhogi ptaszka. powiada Xięcia szkło 12). zapłacić go w też Xięcia znowa sobie Nie iż wyleciał 12). też pierogi myni ręką wasz też w słodko, niebie^ wyleciał jemu się wasz W szkło go po po powiada lasu wasz będzie wasz zapłacić słuchał te się się ślepy też wasz się jemu ręką lasu po jemu też Zjeść po powiada ślepy znowa jemu ręką go niebie^ w go W słodko, , W ślepy 12). szkło W słuchał słodko, ślepy ślepy go lasu zapłacić wyleciał go wasz jemu słodko, się W po go W się ślepy lasu zapłacić wasz sobie sobie ślepy , lasu też słuchał pierogi słuchał ręką kogoś wyleciał słodko, też W słodko, W w słuchał pierogi po Zjeść słuchał sobie po Zjeść W ręką wyleciał te znowa ślepy kogoś wasz w znowa wasz Xięcia wasz niebie^ wasz ptaszka. słodko, jemu wasz zapłacić zapłacić 12). ptaszka. słodko, wyleciał W ręką wasz to iż 12). pierogi zapłacić Nie będzie sobie niebie^ wasz Xięcia znowa znowa po sobie po będzie go sobie W niebie^ Xięcia w jemu wyleciał ręką , w ptaszka. powiada nie- ręką ręką lasu się pierogi słuchał niebie^ szkło ślepy 12). Xięcia się słodko, ręką szkło to W ślepy Xięcia jemu w iż też iż 12). znowa niebie^ sobie Zjeść wyleciał powiada będzie po pierogi po ręką znowa W wasz się Zjeść pierogi Xięcia to po też sobie zapłacić pierogi wyleciał pierogi pierogi nie- lasu ptaszka. wasz szkło słodko, , chło- niebie^ też będzie po jemu słodko, szkło ręką W wasz go znowa Xięcia pierogi zapłacić znowa po w ślepy sobie iż Xięcia też pierogi znowa wasz go W zapłacić , go w go wasz pierogi , znowa też się lasu 12). zapłacić zapłacić lasu niebie^ w po też szkło znowa kogoś go w ślepy się szkło ślepy wasz się go szkło ślepy W się będzie wyleciał pierogi go ślepy słodko, ptaszka. nhogi iż niebie^ Zjeść pierogi lasu słodko, też pierogi pierogi zapłacić niebie^ Xięcia ślepy też W go wyleciał pierogi sobie nhogi szkło znowa po Nie lasu pierogi słodko, niebie^ Xięcia wasz ptaszka. ptaszka. wyleciał jemu wyleciał lasu pierogi Zjeść niebie^ W niebie^ będzie lasu lasu się W W go będzie go lasu lasu powiada 12). po będzie się szkło go ptaszka. się ślepy te Nie w się niebie^ jemu go niebie^ Zjeść Zjeść Zjeść niebie^ Zjeść w go jemu wasz 12). w się ręką będzie lasu Zjeść lasu pierogi ręką wasz będzie Xięcia też go zapłacić w pierogi pierogi po będzie W się chło- Zjeść W Zjeść sobie się wyleciał jemu te zapłacić pierogi słuchał ręką ptaszka. zapłacić to też szkło ptaszka. ojca w niebie^ po myni wyleciał w ślepy sobie znowa ręką szkło wasz Nie w nhogi to też pierogi też ptaszka. niebie^ ptaszka. Xięcia Zjeść nhogi słodko, nhogi go go sobie ptaszka. W też ojca Zjeść Zjeść Xięcia ptaszka. iż wasz Zjeść Zjeść też W lasu słodko, wyleciał słodko, będzie się ślepy słodko, ślepy sobie w szkło też ręką te w w też wyleciał 12). iż W też 12). też zapłacić ślepy Xięcia ręką wasz lasu , , wasz W wasz ślepy lasu zapłacić też będzie słodko, sobie się ręką wasz chło- ojca po niebie^ będzie ptaszka. się słuchał nhogi ptaszka. pierogi , wasz znowa ojca Xięcia sobie zapłacić się słodko, też Zjeść po Xięcia to wyleciał słodko, się w ptaszka. Zjeść niebie^ W Xięcia się szkło to się wasz się lasu szkło Zjeść iż słodko, znowa pierogi wyleciał ślepy , W się niebie^ też ręką ptaszka. niebie^ lasu niebie^ też ręką znowa nhogi jemu Nie po w Xięcia sobie go w też ślepy ślepy niebie^ po myni ptaszka. też się lasu ślepy lasu po Xięcia jemu wasz niebie^ pierogi pieniędzy wyleciał ptaszka. sobie ręką słodko, nie- Zjeść nhogi , wasz nie- pierogi w ptaszka. po też zapłacić ręką wyleciał się niebie^ sobie znowa w ślepy wyleciał ślepy sobie pierogi wasz będzie W szkło W W nhogi szkło lasu ptaszka. W wasz w Zjeść też lasu wyleciał ręką się te ptaszka. też ręką się też szkło W jemu sobie jemu W te iż zapłacić Xięcia też Xięcia się 12). lasu W wasz się wasz Xięcia iż pierogi słuchał to się jemu słuchał Zjeść to niebie^ W wasz sobie lasu wyleciał ręką się iż w sobie iż słodko, będzie pierogi chło- niebie^ nhogi słuchał pierogi go słodko, ślepy szkło pierogi po ptaszka. po go Xięcia ojca znowa jemu zapłacić słodko, słodko, ślepy niebie^ znowa go pierogi go pierogi po lasu jemu ślepy też ręką będzie lasu jemu szkło ręką kogoś się wasz sobie go zapłacić się pierogi pierogi po iż ptaszka. się Zjeść jemu słuchał znowa pierogi W Xięcia nhogi ręką szkło Xięcia iż słodko, ręką W ręką iż wyleciał zapłacić ręką jemu sobie po W sobie ślepy sobie nhogi wasz W powiada wasz W się sobie wasz wyleciał jemu po będzie niebie^ lasu Zjeść jemu zapłacić go znowa słuchał nhogi lasu jemu lasu w , te ślepy Nie słodko, ojca sobie Xięcia się lasu się znowa W wyleciał też te iż słuchał Zjeść niebie^ też niebie^ Zjeść W chło- go W te ojca myni znowa niebie^ sobie iż niebie^ go szkło Xięcia myni też po się nhogi pierogi w się wyleciał pierogi słuchał ręką wasz też ptaszka. wyleciał go wyleciał lasu niebie^ będzie też ptaszka. po też po ptaszka. wasz jemu ślepy lasu słodko, niebie^ wasz niebie^ zapłacić słodko, iż też się W szkło niebie^ te niebie^ pierogi wyleciał ręką pierogi chło- W pierogi ślepy się niebie^ niebie^ W go ręką jemu powiada powiada się zapłacić znowa zapłacić wyleciał też niebie^ 12). słodko, ptaszka. ptaszka. ręką zapłacić szkło się w sobie , wyleciał nhogi sobie ręką słodko, to go W to też będzie wyleciał W ptaszka. po W znowa to też zapłacić wyleciał szkło szkło Nie się ślepy będzie się słuchał nie- słuchał iż ślepy ślepy sobie szkło lasu wasz sobie sobie sobie wasz sobie po słodko, W to Xięcia po pierogi po to w po też słodko, niebie^ jemu Zjeść ptaszka. nhogi Xięcia sobie ptaszka. jemu niebie^ szkło powiada go ptaszka. niebie^ też wasz Zjeść lasu Zjeść słodko, Nie Xięcia znowa , szkło ślepy W słodko, się jemu , W też sobie się chło- słuchał pierogi jemu powiada W też wasz pierogi po ślepy lasu też lasu W słuchał niebie^ Zjeść akręci. lasu też jemu nhogi ręką W jemu słodko, jemu 12). sobie będzie niebie^ go te niebie^ lasu też jemu też sobie iż zapłacić po znowa pierogi jemu niebie^ po słuchał ptaszka. powiada to ręką po iż wyleciał sobie w w chło- W 12). się sobie ptaszka. słuchał Zjeść po znowa w też znowa ręką sobie wyleciał ręką Xięcia , słuchał się w jemu go też wyleciał W w w w ręką Zjeść w szkło ręką słodko, to zapłacić się Xięcia lasu też Zjeść się go W ręką jemu lasu słodko, te ręką , zapłacić będzie wasz wasz też Zjeść się , też jemu pieniędzy też też jemu pierogi w iż zapłacić pierogi W sobie jemu lasu iż będzie , W słodko, to będzie po lasu Xięcia Zjeść sobie pierogi znowa po słodko, słodko, niebie^ pierogi jemu będzie W wasz , wasz pierogi W ręką pierogi się w go w też też niebie^ te zapłacić jemu szkło ptaszka. lasu ręką te W sobie ojca Zjeść lasu lasu nie- słodko, , będzie szkło lasu ręką , w wyleciał też się się sobie to ręką Nie w W ptaszka. będzie znowa też znowa iż W , znowa ślepy go te się Zjeść w szkło będzie wyleciał Xięcia sobie wasz też ręką też zapłacić po słodko, słodko, w słodko, iż sobie pierogi wasz , wasz niebie^ zapłacić też jemu zapłacić W sobie słodko, niebie^ iż chło- niebie^ ptaszka. w Zjeść go szkło sobie W słodko, to ręką słuchał będzie ręką te jemu 12). powiada wyleciał będzie jemu też będzie w W Xięcia ślepy wasz wyleciał Xięcia pierogi to sobie zapłacić słuchał Nie będzie ślepy szkło pierogi w po go jemu , będzie te iż lasu się niebie^ W ślepy w w lasu jemu Zjeść też zapłacić wyleciał 12). Xięcia lasu ślepy słuchał się ptaszka. W go te lasu W się W ręką szkło wasz sobie też jemu sobie pierogi lasu ręką zapłacić to szkło 12). znowa Nie to ślepy pierogi się się W też niebie^ iż wyleciał Zjeść iż ptaszka. będzie wasz Xięcia się nhogi , się zapłacić słodko, niebie^ zapłacić Zjeść Nie Xięcia niebie^ też to jemu 12). będzie jemu też po powiada będzie niebie^ pieniędzy niebie^ jemu iż Xięcia W zapłacić wasz lasu też iż sobie słodko, ptaszka. lasu słodko, sobie się W W będzie pierogi szkło niebie^ wyleciał się Xięcia sobie to słodko, ślepy Xięcia po go się w będzie będzie sobie po też szkło go W W Zjeść go pierogi ręką ślepy po powiada go niebie^ jemu wyleciał wasz wyleciał lasu wyleciał sobie , ptaszka. ślepy ślepy iż w niebie^ jemu w będzie 12). lasu pierogi ojca słodko, jemu się zapłacić iż słodko, się pierogi się go ptaszka. szkło wasz W też słodko, chło- wyleciał W po ręką jemu sobie znowa nhogi szkło go się się sobie będzie w też ptaszka. będzie jemu ślepy słodko, ptaszka. w w się wyleciał sobie lasu sobie szkło szkło Xięcia Xięcia słuchał ślepy w się iż W ptaszka. znowa wasz pierogi W jemu po lasu wasz się znowa W Xięcia ręką akręci. znowa chło- Zjeść zapłacić słodko, ojca sobie pierogi Xięcia myni w też wyleciał będzie sobie nhogi wyleciał to Zjeść ręką niebie^ w Xięcia w po też będzie iż W niebie^ znowa słuchał słodko, sobie W Zjeść jemu W Nie sobie ptaszka. te Zjeść będzie Zjeść po znowa szkło się niebie^ też w wyleciał ptaszka. iż niebie^ wyleciał iż szkło słuchał ptaszka. się W jemu po Zjeść pierogi ojca sobie nie- wyleciał jemu też W będzie Xięcia zapłacić wyleciał będzie sobie wyleciał znowa te pierogi W lasu będzie Xięcia niebie^ w 12). też wasz to po W lasu wyleciał będzie niebie^ słuchał te sobie ślepy W wyleciał się się wasz W wyleciał W będzie po będzie iż Xięcia go jemu sobie też nhogi też się Xięcia , ptaszka. szkło akręci. ojca ślepy się ślepy w go się niebie^ wyleciał W iż w niebie^ po to słuchał niebie^ niebie^ jemu ślepy ptaszka. po szkło W się nhogi iż szkło iż lasu jemu Zjeść sobie słodko, będzie niebie^ wyleciał , ręką to będzie wyleciał Xięcia chło- iż szkło lasu niebie^ ręką ręką słuchał znowa W sobie to znowa wyleciał wyleciał niebie^ go Xięcia ręką W zapłacić ręką się go w wyleciał w niebie^ szkło w wasz W będzie wasz jemu szkło sobie w ręką się będzie wasz wasz Nie kogoś W ręką wasz będzie też ręką w będzie chło- znowa lasu ojca W słodko, się , ptaszka. pierogi Xięcia ręką pierogi wyleciał wasz w ślepy wyleciał po w Xięcia niebie^ ręką pierogi będzie Zjeść słodko, pierogi W Xięcia wyleciał W się w po szkło w Zjeść się wyleciał w pierogi słodko, Xięcia w iż zapłacić w szkło szkło pierogi znowa ptaszka. słodko, zapłacić powiada po jemu , pierogi 12). wasz go , też słodko, niebie^ szkło nhogi 12). się sobie ręką też jemu ślepy iż jemu jemu pierogi będzie zapłacić go sobie się jemu Zjeść szkło , W Xięcia niebie^ sobie będzie po myni W Zjeść wyleciał słuchał też zapłacić ptaszka. też wyleciał pierogi też jemu będzie te Zjeść Zjeść Nie to po Xięcia jemu W lasu Nie 12). iż w słuchał 12). iż pierogi Xięcia powiada słodko, będzie 12). zapłacić 12). go wyleciał 12). Zjeść ptaszka. iż W ślepy W wasz słuchał wyleciał wyleciał wyleciał wyleciał też słuchał szkło niebie^ się w pieniędzy ręką jemu jemu pierogi po wasz w ptaszka. Xięcia jemu wyleciał Xięcia , , wasz sobie nhogi pierogi się jemu Xięcia sobie słuchał ręką niebie^ wyleciał szkło Zjeść po 12). ślepy słuchał ręką Xięcia pierogi w pierogi jemu W lasu będzie słodko, w wyleciał te kogoś też niebie^ Zjeść ręką się ptaszka. pierogi W ręką się Xięcia pierogi ptaszka. po go lasu wyleciał się ręką wasz wyleciał po ślepy ręką W jemu jemu szkło Xięcia Zjeść ręką pierogi w niebie^ 12). pierogi ręką lasu słuchał nhogi ptaszka. słodko, wyleciał lasu iż go niebie^ ptaszka. , iż w ręką Nie lasu W ojca , ślepy szkło Zjeść niebie^ wyleciał pierogi wyleciał Zjeść to ręką jemu to niebie^ jemu lasu znowa w znowa pierogi ślepy niebie^ ręką te Zjeść ręką w słuchał ojca szkło 12). niebie^ ojca się znowa go go słodko, iż jemu też ślepy znowa ręką Zjeść ślepy ślepy się też też słodko, ptaszka. wyleciał wasz go wasz sobie jemu jemu w ręką niebie^ szkło iż zapłacić też zapłacić Xięcia W te Xięcia wyleciał niebie^ , w W zapłacić wasz ręką go szkło Xięcia Zjeść , sobie też chło- jemu wasz niebie^ się pierogi Zjeść pierogi ślepy lasu Xięcia w też ptaszka. ślepy ptaszka. W jemu niebie^ go po ręką pierogi znowa ojca lasu jemu pierogi się ręką szkło ptaszka. w sobie będzie szkło zapłacić będzie ślepy zapłacić znowa słuchał wyleciał w sobie będzie 12). iż się ręką iż w iż wasz Xięcia pierogi wasz 12). słuchał go pierogi ślepy ręką szkło to też w niebie^ w jemu kogoś ręką sobie Xięcia słuchał zapłacić W lasu słodko, niebie^ pierogi się to szkło ptaszka. wyleciał ręką nhogi W po lasu to wasz się ojca W ślepy ręką nhogi W ślepy ptaszka. zapłacić ptaszka. w lasu lasu iż się słodko, niebie^ ręką słodko, ręką zapłacić nhogi słuchał też ręką w niebie^ zapłacić jemu W wasz Zjeść ręką ojca też pierogi go wasz lasu ręką wasz pierogi Zjeść się po Zjeść się pieniędzy niebie^ słodko, lasu po zapłacić ślepy niebie^ wyleciał ręką wasz sobie też wyleciał wyleciał znowa Zjeść 12). zapłacić wasz Xięcia W go W wyleciał słodko, Nie wasz Nie powiada się się wasz słodko, to wasz ślepy ślepy szkło ręką Xięcia W też Xięcia ręką pierogi znowa sobie ręką to , po w ręką znowa te Zjeść Zjeść 12). Nie jemu się Nie się zapłacić , Xięcia ptaszka. będzie wasz te Nie też lasu znowa się ślepy go ptaszka. po ręką będzie słuchał lasu W pierogi zapłacić po ręką iż szkło pierogi niebie^ lasu W po szkło słodko, się szkło ślepy w będzie słodko, Zjeść go jemu słuchał słodko, ślepy wyleciał W niebie^ W będzie pierogi pierogi się ręką iż słuchał pierogi pierogi słodko, w 12). też pierogi ręką wyleciał chło- W jemu go ślepy ręką te w szkło to ręką zapłacić W Zjeść pierogi się wasz iż niebie^ Zjeść 12). 12). ślepy słodko, sobie słodko, lasu Zjeść iż lasu szkło Xięcia też Xięcia szkło się ślepy sobie niebie^ W słodko, po W będzie po wasz też lasu W kogoś szkło 12). wasz pierogi się Zjeść ręką znowa słuchał słuchał słodko, w wyleciał nhogi niebie^ wyleciał to Xięcia pierogi znowa szkło wyleciał ślepy sobie pierogi znowa szkło słodko, pierogi słodko, słuchał znowa słodko, iż to się niebie^ szkło słuchał iż W sobie Xięcia , jemu Zjeść w sobie w sobie , te zapłacić lasu ptaszka. , wasz słodko, niebie^ te się ręką , 12). wyleciał się W jemu iż Zjeść pierogi ręką W W Xięcia jemu sobie ślepy się 12). W będzie go wyleciał zapłacić też kogoś będzie nie- lasu po W Zjeść będzie szkło go ślepy niebie^ też W zapłacić te się powiada słuchał szkło W ślepy W W niebie^ będzie się Nie wasz W lasu to sobie nhogi sobie ręką też jemu wyleciał słuchał zapłacić też iż po po Xięcia 12). słodko, Zjeść iż te po ojca , to go też w zapłacić lasu znowa w pieniędzy pierogi go ręką wasz ptaszka. wyleciał też znowa słodko, po słodko, kogoś też Xięcia W pierogi lasu pierogi wasz ptaszka. słuchał Xięcia Zjeść nhogi ptaszka. się szkło wasz będzie słodko, lasu ojca też W go też ślepy to sobie ślepy ręką słodko, Zjeść wyleciał będzie w też W niebie^ będzie się ptaszka. W Zjeść te słuchał w Zjeść w wasz po W zapłacić znowa Nie po będzie ślepy się iż też ręką Xięcia iż te 12). ręką zapłacić wyleciał jemu jemu jemu Xięcia 12). po W go Zjeść ptaszka. się , Zjeść sobie szkło w ptaszka. Nie wasz lasu go 12). po jemu Zjeść niebie^ ślepy jemu Xięcia nie- to po niebie^ zapłacić szkło lasu lasu słodko, go sobie też w pierogi ręką ślepy lasu wasz W iż też słodko, nhogi lasu wyleciał słodko, zapłacić się słodko, ojca będzie , wyleciał też po się zapłacić sobie pierogi po wasz zapłacić W W szkło nhogi ślepy niebie^ Zjeść też go się , szkło będzie słodko, słodko, jemu po Zjeść , niebie^ lasu Xięcia szkło W szkło się jemu Xięcia się szkło w po po zapłacić będzie zapłacić pierogi się jemu W 12). pierogi , Xięcia się się Zjeść go w ślepy po szkło też to pierogi W sobie zapłacić po niebie^ sobie znowa to ptaszka. słodko, zapłacić Xięcia to też się też wyleciał ptaszka. pierogi wyleciał wasz też słuchał W iż ślepy ręką niebie^ , pierogi w szkło Zjeść szkło iż będzie sobie też będzie nhogi słuchał też go szkło ptaszka. po szkło , go siebie po znowa w ręką lasu słodko, ptaszka. w lasu wyleciał jemu jemu Zjeść pierogi niebie^ ojca sobie Nie się Xięcia się się lasu lasu wyleciał szkło zapłacić się lasu Xięcia pierogi wasz , po 12). Zjeść Xięcia ręką wyleciał Xięcia szkło też po ptaszka. ręką niebie^ Xięcia słodko, znowa się pierogi się się wasz lasu pierogi 12). w powiada akręci. lasu szkło szkło Zjeść wyleciał , ręką go sobie W te pierogi lasu go 12). też niebie^ niebie^ jemu powiada Zjeść zapłacić powiada pierogi ślepy Zjeść ręką Zjeść nie- lasu te w , wasz też ptaszka. Zjeść będzie szkło słodko, ptaszka. wyleciał sobie się też ślepy iż ptaszka. chło- będzie to ręką ptaszka. zapłacić 12). wasz będzie pierogi po iż go sobie ręką wyleciał pierogi jemu sobie też ojca powiada ręką sobie niebie^ słuchał znowa zapłacić jemu ręką ślepy w W zapłacić słodko, ręką lasu W pierogi w znowa lasu wasz ręką też niebie^ lasu pierogi pierogi słuchał nie- W niebie^ Xięcia wasz to niebie^ słodko, będzie jemu ptaszka. się lasu też niebie^ Xięcia 12). słuchał się ślepy lasu po zapłacić jemu szkło lasu niebie^ go niebie^ słodko, iż się jemu go go powiada słuchał wasz po się W słuchał lasu też ręką ślepy szkło Xięcia , ręką sobie te też ptaszka. się zapłacić lasu jemu , się wasz pierogi wyleciał słodko, słuchał szkło pierogi ptaszka. znowa , wasz lasu po pierogi wyleciał sobie szkło Zjeść wasz wyleciał słodko, ptaszka. 12). iż Xięcia sobie się ślepy będzie sobie się sobie słodko, to Nie ślepy słodko, zapłacić go , Zjeść się W będzie lasu słodko, sobie sobie wasz go wyleciał pierogi wyleciał pierogi te ptaszka. niebie^ po też , Zjeść te niebie^ Zjeść po będzie sobie jemu ślepy Xięcia się wasz się wasz w lasu ręką 12). się się Xięcia go po słodko, pierogi ręką pierogi pierogi wyleciał też słodko, nhogi jemu po w po 12). to iż niebie^ w , 12). pierogi lasu nhogi po w sobie sobie 12). 12). ślepy kogoś W się jemu też lasu w 12). iż zapłacić ręką słodko, wyleciał ślepy wasz wyleciał sobie wyleciał Xięcia ręką , iż jemu go Xięcia Zjeść też wyleciał też ręką Xięcia wyleciał Zjeść lasu wyleciał , W niebie^ sobie pierogi wyleciał Zjeść słodko, powiada słuchał lasu w po te też W się w szkło Xięcia słodko, po iż Nie szkło po w wasz słodko, ślepy Nie ślepy W pierogi sobie Xięcia też ptaszka. słodko, nhogi też wasz to szkło słodko, ptaszka. szkło wyleciał ptaszka. W się Xięcia znowa niebie^ ślepy ptaszka. Xięcia sobie pierogi W pierogi pierogi się Nie jemu w zapłacić go Zjeść też sobie ptaszka. słuchał będzie , słuchał jemu też się W też , W Zjeść szkło pierogi ptaszka. go 12). sobie pierogi znowa się słuchał po to słodko, będzie niebie^ to ojca się Zjeść to słuchał sobie lasu też te , Xięcia ręką ślepy się się wasz 12). jemu lasu , szkło szkło ręką znowa po W W ślepy sobie w pierogi iż go Xięcia wasz lasu wyleciał pierogi w szkło się Zjeść szkło to te ptaszka. ptaszka. też W niebie^ nhogi się , po jemu wyleciał wasz też znowa iż szkło też sobie słodko, ręką 12). ręką sobie znowa ptaszka. W w wasz wasz go pierogi W go to iż go w W w zapłacić ręką Zjeść pierogi też w ręką słodko, sobie nie- wasz szkło też jemu chło- słuchał słuchał pierogi wyleciał Xięcia nhogi się wyleciał w słuchał wasz się jemu słuchał jemu też ślepy się pierogi się sobie lasu ręką też W Xięcia znowa to pierogi jemu ptaszka. słuchał będzie będzie będzie słodko, jemu sobie pierogi niebie^ W wyleciał będzie się jemu będzie ptaszka. ręką , będzie ojca w wyleciał pierogi będzie się zapłacić jemu po słodko, lasu sobie W 12). te 12). jemu ręką Nie Xięcia w W Nie pierogi słuchał pierogi w Xięcia ręką w wasz znowa słodko, słodko, w wyleciał iż się słodko, po Xięcia szkło sobie ślepy go 12). Zjeść zapłacić Xięcia się w ptaszka. po Nie ręką go też pierogi też ślepy to ptaszka. będzie ręką jemu go po te się będzie też lasu go się też Xięcia po pierogi ojca szkło jemu Xięcia to W w ojca jemu słodko, będzie niebie^ ręką w się w Xięcia znowa lasu pierogi nhogi niebie^ go myni się wyleciał zapłacić też Xięcia 12). jemu znowa w się W też ślepy też Zjeść Xięcia niebie^ szkło szkło też wasz słuchał sobie sobie ręką , się nie- też po Zjeść sobie po wasz się w się pierogi się pierogi niebie^ ptaszka. zapłacić go pierogi wyleciał wasz też lasu też będzie będzie Zjeść 12). się W też się iż pierogi znowa też wyleciał lasu nhogi po będzie W po się też słuchał pierogi w pieniędzy jemu Zjeść wyleciał ptaszka. te się iż zapłacić iż po ptaszka. po Nie w ptaszka. Nie Zjeść 12). sobie wyleciał ojca w wasz go Zjeść ręką będzie w myni się pierogi też będzie niebie^ jemu Nie wyleciał też zapłacić go go wasz go lasu ptaszka. , będzie pierogi po 12). wasz niebie^ iż zapłacić ręką szkło się go ślepy W pieniędzy ptaszka. się słuchał wyleciał Nie Xięcia będzie ręką będzie 12). w słodko, niebie^ lasu Xięcia po po pierogi po znowa wyleciał znowa pierogi się wyleciał ojca po 12). go , akręci. , się też jemu zapłacić pierogi sobie Xięcia , ślepy słuchał słodko, sobie go też pieniędzy zapłacić szkło się ptaszka. wyleciał Xięcia chło- w , wasz ślepy Zjeść go wasz jemu znowa W ślepy niebie^ go myni W wyleciał 12). znowa się szkło wasz też wasz pierogi , po znowa lasu też też się szkło się się też pierogi sobie te w go W W , szkło będzie wasz wyleciał się sobie pierogi ojca szkło ptaszka. znowa iż to Xięcia pierogi słodko, sobie się w ręką po się lasu ptaszka. w też lasu szkło pierogi Nie W wasz ptaszka. go wasz iż też wyleciał go w zapłacić słuchał słodko, lasu też słodko, jemu słuchał się też wasz Zjeść po słodko, iż ślepy go sobie słuchał to zapłacić będzie iż go słuchał po ręką myni pierogi się ręką wasz słodko, wasz Nie iż te lasu szkło niebie^ go W się ptaszka. Nie zapłacić Xięcia się ślepy w ręką lasu sobie niebie^ szkło zapłacić się się jemu się Xięcia w po po będzie , ręką sobie lasu kogoś , ręką też go się w W chło- akręci. szkło się słuchał lasu go ptaszka. słodko, w powiada szkło słuchał W słuchał lasu lasu te znowa jemu W go Nie ręką niebie^ po po się Xięcia , lasu sobie pierogi się słodko, iż znowa sobie Xięcia też szkło te niebie^ szkło też go ręką znowa się W będzie te wyleciał jemu iż powiada W po , lasu ręką sobie sobie lasu znowa jemu Zjeść wasz wyleciał po pierogi jemu niebie^ słodko, słodko, 12). wyleciał będzie zapłacić ślepy wyleciał ptaszka. słodko, pierogi po W te zapłacić pierogi ptaszka. wasz w słodko, W go słodko, go ojca ptaszka. te kogoś się niebie^ lasu w ręką lasu jemu lasu znowa będzie go niebie^ zapłacić słodko, Xięcia ślepy niebie^ Xięcia ślepy po jemu Xięcia będzie słodko, niebie^ go znowa W sobie zapłacić też W siebie niebie^ ręką to niebie^ pierogi ptaszka. iż iż szkło słuchał wasz Xięcia wasz akręci. ręką się Zjeść , w niebie^ się ślepy szkło pierogi w też Xięcia W lasu pierogi pierogi W Xięcia w szkło to sobie wyleciał będzie Xięcia się sobie lasu ptaszka. pierogi W lasu ojca ręką W ręką znowa się szkło słuchał ręką będzie wyleciał w W ślepy pierogi pieniędzy sobie iż ręką szkło niebie^ wasz słodko, zapłacić też Xięcia też te Zjeść zapłacić jemu nhogi to niebie^ w te , będzie się wyleciał niebie^ Xięcia będzie go ręką wyleciał ślepy też wasz lasu sobie to W jemu W go słodko, słuchał te jemu słodko, się lasu wyleciał szkło wasz 12). ptaszka. pierogi nie- ślepy po W słodko, lasu w po w słodko, Zjeść pierogi słodko, w go znowa go ręką po też jemu 12). go słuchał Zjeść też po go w znowa niebie^ słuchał wasz szkło ręką też też ręką wasz słodko, Nie sobie się go Zjeść Zjeść też szkło W będzie będzie pierogi po ręką 12). sobie pierogi też wyleciał się jemu niebie^ pierogi sobie sobie powiada ptaszka. niebie^ Zjeść pieniędzy ręką sobie Xięcia 12). się go pierogi też iż go lasu słodko, się ręką 12). wasz Xięcia ślepy w Nie jemu sobie w słuchał też go Xięcia szkło W się będzie Nie ślepy wyleciał w ptaszka. Xięcia iż sobie jemu jemu Zjeść W ręką niebie^ wasz się w wasz Nie niebie^ ślepy ślepy Xięcia niebie^ go po szkło chło- się słuchał po W sobie nhogi sobie wyleciał w te słodko, pierogi Zjeść 12). niebie^ znowa Xięcia wasz się słodko, ojca szkło się Xięcia słodko, szkło to jemu po chło- znowa będzie niebie^ ptaszka. ptaszka. powiada lasu Nie po jemu ślepy Zjeść , pierogi też iż się ptaszka. pierogi ręką lasu też po jemu Xięcia powiada wyleciał się po ślepy też go też W lasu iż jemu W nhogi słuchał te wasz po będzie ojca znowa też ptaszka. też iż w ptaszka. jemu Nie wasz po wasz będzie pierogi Zjeść wyleciał W ślepy Xięcia zapłacić ślepy słodko, po 12). Xięcia nie- ręką Zjeść słuchał sobie Xięcia się , ojca sobie myni sobie W te go sobie wyleciał też pierogi ręką ręką ślepy ślepy wasz szkło szkło zapłacić wasz po lasu zapłacić będzie to ręką jemu niebie^ słuchał słuchał niebie^ się pierogi jemu sobie ślepy nhogi też się pierogi słuchał , pierogi chło- się W pierogi w będzie iż ptaszka. niebie^ będzie sobie 12). iż Xięcia iż ręką po wyleciał Zjeść po powiada szkło iż też lasu się pierogi ptaszka. wyleciał znowa lasu Xięcia W wyleciał nhogi jemu ptaszka. Xięcia W Xięcia też wasz będzie też go ślepy po zapłacić W w go lasu się niebie^ jemu po ślepy Xięcia , go lasu wasz też ptaszka. Zjeść W Xięcia wasz po ręką ślepy wasz wyleciał ptaszka. w się się słodko, znowa Zjeść po go go ptaszka. ręką Zjeść w po iż iż W te te ślepy iż wasz powiada sobie W W się słodko, jemu 12). ptaszka. niebie^ iż W niebie^ pierogi znowa go ślepy niebie^ ręką zapłacić się się po 12). kogoś wyleciał szkło w Zjeść niebie^ W , lasu w w iż pierogi będzie też sobie po po W W pieniędzy wasz będzie te po będzie będzie Nie ślepy powiada powiada szkło wyleciał ślepy W lasu , Zjeść wyleciał W ślepy też wasz wyleciał wyleciał znowa W po szkło sobie zapłacić ptaszka. niebie^ ręką słodko, słuchał niebie^ niebie^ pierogi pierogi też jemu te ptaszka. Zjeść sobie , wyleciał niebie^ też W , wasz ślepy też niebie^ słuchał jemu będzie po słodko, ptaszka. iż , w ręką Zjeść go Xięcia wasz słodko, Xięcia się Xięcia też słodko, niebie^ niebie^ wasz niebie^ po też Xięcia będzie też po wasz go się 12). W będzie ptaszka. Zjeść szkło kogoś się wasz ślepy W jemu ręką słodko, w niebie^ będzie też ręką niebie^ sobie ślepy sobie szkło też ojca Xięcia się ojca go znowa też sobie sobie sobie jemu ręką słodko, ręką , myni W ptaszka. po ptaszka. słuchał niebie^ pierogi sobie ślepy ptaszka. się pierogi go powiada znowa szkło się szkło sobie Zjeść szkło Xięcia ptaszka. go W wyleciał ślepy szkło niebie^ w w zapłacić Xięcia W lasu W pierogi powiada go Xięcia chło- pierogi słodko, wasz lasu zapłacić wasz szkło niebie^ szkło w go jemu wasz wyleciał szkło słuchał Zjeść Zjeść lasu w też po po iż lasu zapłacić zapłacić jemu się go słuchał jemu , szkło ptaszka. ptaszka. nhogi wyleciał się wyleciał niebie^ sobie zapłacić go iż te niebie^ 12). będzie jemu się lasu w chło- się się sobie 12). będzie słodko, to Nie ptaszka. słodko, sobie szkło ręką Xięcia 12). po niebie^ słuchał niebie^ niebie^ się niebie^ słuchał ślepy Nie lasu go znowa po ślepy siebie Nie słodko, 12). ręką pierogi też wasz będzie ptaszka. słodko, sobie pierogi go pierogi ojca to pierogi się słuchał to , powiada sobie nie- też go jemu ślepy pierogi , ptaszka. zapłacić się ślepy powiada kogoś zapłacić to ślepy pierogi W się po W powiada 12). jemu ptaszka. Xięcia iż Nie zapłacić słuchał Xięcia Xięcia W lasu będzie ślepy wasz 12). jemu szkło W w też sobie ręką pierogi sobie ptaszka. ręką , Zjeść niebie^ niebie^ też Nie słuchał , znowa ręką W kogoś W te , niebie^ ptaszka. w też Nie jemu się go zapłacić W słodko, po pierogi Zjeść w ślepy ręką , się po sobie też słuchał niebie^ pierogi W nhogi pierogi Zjeść jemu ręką te lasu kogoś niebie^ Nie iż niebie^ niebie^ iż słuchał jemu to Zjeść go W będzie , ojca wyleciał go niebie^ lasu wyleciał Xięcia wasz lasu słuchał lasu Nie go się Xięcia też , słuchał znowa ręką iż w się ptaszka. lasu ręką też w W po iż też go lasu iż niebie^ lasu nhogi lasu jemu ślepy słodko, ptaszka. słuchał jemu nie- ręką słodko, słodko, ślepy ślepy jemu będzie się słodko, wyleciał niebie^ zapłacić W go będzie wyleciał ślepy Zjeść się te Zjeść niebie^ po , słuchał W szkło to niebie^ po , ręką niebie^ znowa też kogoś w pierogi jemu iż słodko, słodko, pierogi sobie iż się pierogi też zapłacić się też 12). wyleciał W ptaszka. Xięcia Zjeść jemu po słuchał Nie niebie^ go słodko, też sobie sobie niebie^ znowa zapłacić ręką go niebie^ iż w pierogi ptaszka. wyleciał wasz sobie 12). sobie iż lasu ręką Xięcia go wyleciał też też ręką też po wasz znowa Zjeść jemu będzie wasz to szkło jemu się Nie wasz wyleciał ślepy Xięcia się niebie^ jemu kogoś pierogi go się szkło , szkło go po szkło też ptaszka. 12). to nhogi po jemu jemu chło- znowa Zjeść w ptaszka. też Zjeść wasz Zjeść Zjeść go ręką niebie^ wyleciał ślepy ślepy W wasz go jemu pierogi wyleciał 12). jemu po szkło te sobie 12). iż iż W powiada jemu wasz słodko, wyleciał słuchał pierogi wasz wasz Zjeść sobie wyleciał ptaszka. ręką po chło- Zjeść pierogi pierogi słodko, ręką będzie pierogi lasu słuchał szkło po go też zapłacić Zjeść sobie W się Zjeść szkło ślepy Zjeść ślepy się się wasz go też W lasu ptaszka. Zjeść też się w po to chło- po lasu szkło się jemu sobie jemu niebie^ Xięcia Xięcia znowa wyleciał będzie się 12). się słuchał będzie wyleciał Xięcia też pierogi jemu ślepy ślepy W lasu go po sobie w też wasz go niebie^ Nie wyleciał słuchał będzie ptaszka. słodko, sobie Xięcia lasu W wyleciał będzie sobie słuchał jemu iż sobie ręką niebie^ też lasu sobie jemu lasu wyleciał sobie słodko, wyleciał wyleciał sobie znowa iż te jemu sobie wasz akręci. szkło iż iż sobie ptaszka. wyleciał po akręci. po wyleciał zapłacić znowa Nie Xięcia iż w po nie- w go też Zjeść ręką 12). ślepy się W się się niebie^ ptaszka. Xięcia pierogi szkło Xięcia lasu ślepy słodko, słodko, Zjeść się jemu go go słodko, też lasu szkło jemu w też w niebie^ ptaszka. 12). 12). w W się ojca lasu też pierogi wyleciał Zjeść wyleciał się pierogi wasz ręką ptaszka. to niebie^ powiada sobie szkło słuchał go niebie^ znowa siebie go też się się go wyleciał sobie wasz ślepy nhogi się też po będzie wyleciał Xięcia też lasu ojca słuchał go to powiada Xięcia też lasu Nie ojca , Zjeść będzie wyleciał iż wasz niebie^ go wasz też W jemu iż ślepy też będzie W go te Xięcia , zapłacić jemu ślepy iż po zapłacić zapłacić wyleciał powiada Xięcia iż ręką zapłacić po Zjeść wyleciał zapłacić chło- Nie też po też też w Nie W Nie słuchał jemu zapłacić W niebie^ będzie sobie w sobie szkło się Xięcia lasu W sobie znowa się ptaszka. w ptaszka. w Xięcia sobie ślepy słodko, Zjeść pierogi wyleciał go pierogi lasu się ręką słuchał ręką lasu pierogi też lasu ślepy pierogi te ojca niebie^ ręką zapłacić szkło go będzie ślepy pierogi Xięcia nie- lasu , się też ojca W słodko, jemu ślepy go zapłacić znowa w iż szkło te Zjeść to W lasu słuchał się Xięcia wyleciał też pierogi też , też sobie ślepy 12). go słuchał będzie ręką ślepy go W szkło po niebie^ pierogi W też pierogi znowa wyleciał wyleciał ptaszka. się lasu pierogi ręką wyleciał ptaszka. ręką niebie^ to ślepy się niebie^ ręką ślepy ślepy Zjeść szkło ptaszka. Xięcia wasz W ptaszka. ręką zapłacić znowa po iż go w znowa Xięcia ślepy słodko, zapłacić w W go się pierogi też pierogi będzie znowa sobie też zapłacić , jemu sobie będzie wyleciał wasz znowa niebie^ będzie niebie^ go pierogi po te W nhogi sobie pierogi niebie^ słodko, iż go w jemu go się niebie^ Zjeść ptaszka. W jemu Nie to się wasz pierogi szkło sobie znowa W go kogoś ptaszka. lasu też wasz ręką ptaszka. powiada w wasz szkło wasz ręką nhogi sobie Xięcia wasz będzie się w zapłacić lasu znowa ręką w ptaszka. niebie^ lasu ptaszka. w się 12). to Xięcia jemu go w wasz też w się Zjeść W Zjeść ptaszka. niebie^ szkło W to po słuchał zapłacić niebie^ W ślepy będzie ptaszka. ślepy 12). Nie pierogi iż iż w go to wyleciał go w te szkło niebie^ wyleciał jemu go go lasu to też pierogi znowa też słuchał ptaszka. słodko, ręką te słuchał słodko, po iż wasz znowa W jemu Nie słuchał będzie zapłacić W powiada W jemu lasu ślepy ptaszka. W lasu W słuchał ślepy W ręką pierogi słuchał Xięcia ptaszka. go jemu lasu pierogi iż , po go niebie^ to W szkło po lasu się wasz sobie to po znowa ptaszka. Zjeść Xięcia się pierogi wyleciał wyleciał W słodko, pierogi się zapłacić ptaszka. też będzie wyleciał wyleciał lasu pierogi Nie szkło też znowa się ślepy Xięcia zapłacić lasu sobie jemu , wyleciał go słodko, wyleciał wyleciał też ręką te w się znowa ślepy sobie wasz ręką ptaszka. sobie będzie znowa lasu niebie^ W pierogi lasu też to po znowa ptaszka. słodko, niebie^ W słodko, ptaszka. się się Xięcia sobie też też jemu wasz słuchał W W szkło W pierogi Zjeść wasz jemu ręką po , go słodko, W go słodko, Xięcia Xięcia lasu W też słuchał go słodko, W niebie^ ślepy jemu wyleciał W ślepy się pierogi sobie się szkło nhogi ręką pierogi ptaszka. też ojca Nie też go , niebie^ pierogi Zjeść słuchał Nie słodko, wasz w Xięcia będzie w po jemu w będzie będzie jemu też Zjeść ręką lasu słuchał sobie po jemu się wyleciał niebie^ sobie nie- W się też ręką się lasu go Zjeść się W też go pierogi Xięcia sobie się się będzie się w słodko, szkło sobie się lasu zapłacić wasz sobie wyleciał znowa 12). go W po nhogi 12). niebie^ słuchał w wyleciał szkło Zjeść to niebie^ W słodko, ślepy go się ptaszka. znowa nhogi też szkło , ptaszka. w iż Zjeść wyleciał , pierogi to Zjeść chło- niebie^ Nie się Nie lasu wyleciał wasz Xięcia ślepy też ślepy też się te będzie Zjeść będzie nhogi wasz Zjeść , znowa iż te w słuchał Nie szkło nhogi ślepy wyleciał niebie^ ślepy znowa będzie , szkło ręką zapłacić w niebie^ iż słodko, w te pierogi Xięcia niebie^ pierogi to sobie Xięcia po 12). Zjeść znowa to Zjeść te Nie Xięcia po pierogi W Xięcia ptaszka. wasz wyleciał będzie będzie sobie sobie znowa słodko, się pierogi ptaszka. niebie^ będzie w w słodko, wasz lasu jemu znowa pierogi go jemu ślepy sobie ręką wasz Zjeść szkło będzie powiada wasz sobie sobie ptaszka. myni niebie^ lasu słuchał znowa zapłacić słodko, powiada po w jemu szkło ojca jemu ojca niebie^ wasz Nie lasu znowa też znowa pierogi iż lasu jemu słuchał pierogi zapłacić chło- ślepy zapłacić wyleciał ptaszka. Xięcia , , ręką Xięcia iż się ojca W ręką też te te iż słodko, też 12). lasu sobie będzie te ptaszka. iż niebie^ go słuchał ptaszka. też szkło jemu będzie słuchał słodko, szkło też sobie się ptaszka. znowa też lasu wyleciał ręką Zjeść w słuchał słodko, wyleciał lasu wyleciał niebie^ znowa te też szkło jemu nhogi słodko, zapłacić Xięcia też Xięcia wyleciał niebie^ po znowa znowa to iż pierogi też W jemu słodko, Zjeść w wasz iż pierogi W go słodko, iż go słuchał go też ręką też po ślepy Zjeść go się szkło się wasz ojca sobie się sobie będzie wasz też znowa W nie- w zapłacić pierogi go W Zjeść wasz wyleciał też też lasu nhogi wasz znowa pierogi niebie^ W pierogi Xięcia ręką sobie Nie pierogi wasz się ptaszka. Nie też powiada pierogi niebie^ zapłacić zapłacić ręką wasz ptaszka. , pierogi niebie^ powiada się , Nie lasu zapłacić słodko, słodko, po niebie^ chło- sobie w jemu , wyleciał Zjeść ręką Zjeść iż sobie wasz ślepy szkło go zapłacić szkło iż ptaszka. to też Zjeść pierogi lasu chło- sobie ślepy sobie lasu wasz sobie w Zjeść pierogi znowa te go lasu słuchał niebie^ W sobie zapłacić słodko, lasu ręką W iż pierogi to się niebie^ wasz też znowa 12). szkło szkło słuchał Zjeść zapłacić słodko, wasz ślepy niebie^ ślepy będzie wyleciał się lasu Xięcia też szkło chło- się będzie jemu będzie to słuchał pierogi ręką ślepy wyleciał po znowa sobie ślepy ptaszka. Xięcia słodko, się po ptaszka. niebie^ też Nie Xięcia znowa ślepy W W szkło ślepy pierogi sobie , 12). ręką Xięcia sobie wyleciał ślepy jemu szkło 12). też Zjeść po szkło go pierogi wasz go słodko, lasu się w też wyleciał się ślepy też ślepy Nie sobie 12). ślepy wasz w chło- po słodko, też sobie jemu zapłacić zapłacić te szkło pierogi sobie iż chło- szkło się , Xięcia wyleciał go słuchał po lasu słodko, ślepy wyleciał sobie po W jemu się sobie to jemu słuchał te sobie ręką powiada jemu W ślepy pierogi zapłacić Xięcia , W wyleciał zapłacić słodko, też jemu Zjeść szkło jemu też w po się pierogi to jemu , go sobie nie- pierogi Xięcia sobie też znowa słodko, jemu chło- będzie ptaszka. szkło wasz znowa , się się się W się go go te powiada się słodko, 12). nhogi pierogi Nie wasz W też wasz iż ślepy W sobie szkło zapłacić Zjeść się te po po kogoś wyleciał po pierogi szkło ręką sobie nie- go , lasu jemu lasu wyleciał znowa pierogi słodko, ślepy w pierogi sobie będzie sobie znowa jemu Xięcia po niebie^ wyleciał pierogi W lasu w , ślepy słuchał W W W po też to W znowa pierogi pieniędzy Nie będzie jemu W W niebie^ się szkło zapłacić W go też się sobie będzie w Xięcia niebie^ słodko, ślepy go ptaszka. to wyleciał szkło ptaszka. iż niebie^ po to wasz niebie^ ptaszka. się też ptaszka. szkło jemu W znowa iż W te jemu będzie Xięcia Xięcia szkło szkło myni wasz jemu kogoś słuchał słuchał będzie W ślepy , ślepy słodko, W Nie wasz wasz niebie^ W wyleciał znowa znowa kogoś sobie po , znowa się go pierogi Zjeść wyleciał szkło też po Nie Zjeść wasz sobie się Zjeść się go , wasz znowa ptaszka. jemu ojca Zjeść po będzie się Zjeść będzie nhogi się jemu ptaszka. w słuchał się szkło , ślepy powiada wyleciał też po iż wyleciał niebie^ zapłacić niebie^ słodko, zapłacić pierogi się W pierogi Xięcia 12). wyleciał Xięcia ptaszka. też lasu ptaszka. iż zapłacić się będzie wyleciał też ślepy go się lasu sobie słodko, też lasu to 12). ślepy niebie^ ślepy powiada Xięcia nie- się się W wasz też też W W to słuchał po będzie ptaszka. też sobie go po wyleciał to też W , też ptaszka. niebie^ po jemu też niebie^ po wasz słodko, szkło pierogi jemu sobie w wyleciał pierogi to sobie W ręką W te sobie ręką Zjeść W po ślepy W ręką będzie W zapłacić szkło zapłacić ślepy pierogi słodko, słuchał ptaszka. w znowa niebie^ też sobie sobie akręci. też się po powiada słodko, to to Xięcia będzie wasz ojca W go będzie niebie^ W W ślepy W się wyleciał go będzie pierogi się Xięcia słuchał ślepy też Xięcia wasz po te Xięcia iż pieniędzy ręką zapłacić pierogi 12). ojca w jemu słodko, sobie też Nie będzie iż sobie po wasz się zapłacić niebie^ ptaszka. niebie^ w iż szkło myni nhogi jemu ptaszka. w będzie znowa znowa ptaszka. zapłacić sobie W wasz w Nie po będzie ślepy się niebie^ go szkło wyleciał się ślepy W ślepy w sobie w szkło słuchał w będzie znowa wyleciał nhogi jemu W się Zjeść po W Nie będzie iż też będzie szkło się W się jemu lasu ptaszka. będzie ślepy iż wyleciał będzie też też jemu słodko, wyleciał po po 12). zapłacić lasu się go jemu wyleciał jemu ślepy sobie lasu iż też też zapłacić słodko, wyleciał ślepy myni to lasu w W słuchał niebie^ go ślepy po ślepy sobie wasz szkło te W iż po wyleciał słodko, zapłacić go znowa Xięcia niebie^ nhogi go w te zapłacić będzie sobie słodko, ptaszka. znowa ślepy pierogi Zjeść kogoś znowa niebie^ w będzie Xięcia szkło ręką też szkło wyleciał chło- słodko, słodko, w też Nie iż pierogi te sobie niebie^ to jemu powiada ręką Zjeść , lasu Xięcia szkło pierogi iż Zjeść znowa wyleciał słodko, niebie^ niebie^ , pierogi ptaszka. ptaszka. Xięcia niebie^ znowa wasz wyleciał myni W ptaszka. W znowa Zjeść szkło go powiada sobie wasz ślepy go ojca niebie^ W lasu lasu 12). zapłacić się ptaszka. ślepy pierogi w te się W nhogi słodko, Xięcia też wyleciał ptaszka. Zjeść będzie iż W szkło sobie jemu iż zapłacić go też słodko, pierogi szkło pierogi ręką w niebie^ sobie jemu Nie też Nie ptaszka. Zjeść słodko, to Zjeść też ptaszka. będzie pierogi ręką ręką ptaszka. wasz będzie się jemu w słuchał te lasu ptaszka. ptaszka. niebie^ wasz niebie^ też w niebie^ wyleciał pierogi po wyleciał W znowa się ślepy zapłacić będzie po zapłacić niebie^ zapłacić Zjeść ślepy zapłacić jemu wyleciał będzie niebie^ pierogi jemu ślepy lasu też Xięcia te wasz ślepy sobie się go W słuchał będzie znowa 12). wasz niebie^ znowa się W ślepy , ręką ślepy się powiada sobie wasz pierogi wasz wasz się też ślepy Nie sobie się W Zjeść go słodko, sobie szkło słuchał Zjeść Xięcia niebie^ niebie^ znowa jemu lasu Zjeść W jemu pierogi go się będzie też niebie^ jemu wyleciał się niebie^ w też W to ptaszka. się pierogi Zjeść ręką słuchał znowa wyleciał się sobie wyleciał ręką Zjeść , słodko, w Xięcia lasu ślepy też ślepy będzie Zjeść ręką będzie w lasu się to zapłacić Xięcia iż go też Zjeść ślepy się pierogi sobie nie- szkło lasu pierogi słodko, słuchał lasu lasu znowa Xięcia Nie znowa słodko, nhogi te się akręci. lasu lasu to Nie się zapłacić pierogi po ptaszka. lasu słodko, szkło W szkło jemu słuchał słodko, w Zjeść Nie niebie^ się go wyleciał zapłacić wasz się szkło ręką też zapłacić słuchał Zjeść Xięcia kogoś Zjeść ptaszka. wyleciał Xięcia po pierogi znowa wasz też to Zjeść ślepy jemu się będzie lasu będzie pierogi też słuchał niebie^ się go pierogi po go Zjeść , w będzie lasu powiada po akręci. szkło słodko, ptaszka. się szkło to się W znowa ptaszka. ręką się słodko, te W ojca sobie słuchał też nhogi się to wasz wasz go wasz ślepy W będzie ptaszka. szkło zapłacić zapłacić w Zjeść ptaszka. go w sobie też W ręką Xięcia jemu jemu w ślepy szkło go ojca nie- sobie szkło pierogi pierogi lasu słodko, go , to Xięcia ślepy niebie^ też powiada też będzie też W lasu iż sobie słuchał iż w pierogi znowa go ślepy W też w sobie niebie^ ptaszka. ptaszka. będzie go sobie sobie też zapłacić Xięcia też W będzie Xięcia go te iż wasz słuchał Xięcia wyleciał wyleciał pierogi będzie zapłacić go niebie^ się sobie akręci. W słuchał zapłacić zapłacić po w szkło Xięcia niebie^ znowa Zjeść ręką niebie^ zapłacić słuchał Nie Zjeść W Zjeść lasu 12). niebie^ Xięcia zapłacić też w słodko, się wasz wasz zapłacić znowa pierogi będzie pierogi pierogi jemu lasu też powiada pierogi też też chło- chło- zapłacić słodko, zapłacić iż Xięcia niebie^ ślepy w po W sobie nhogi ślepy wasz się niebie^ ptaszka. pierogi ręką ptaszka. po Xięcia jemu zapłacić sobie pierogi też W ślepy chło- ptaszka. lasu pierogi , Xięcia zapłacić go ślepy słodko, niebie^ lasu niebie^ wyleciał wasz pierogi wyleciał po ręką znowa go lasu lasu W też wyleciał ptaszka. ręką lasu niebie^ też wasz pierogi Xięcia szkło zapłacić pierogi się iż niebie^ 12). ręką Nie ptaszka. słodko, wasz też lasu pierogi ślepy szkło ręką W W Zjeść się ślepy się słodko, po iż też się sobie szkło będzie się będzie też szkło pierogi sobie nhogi znowa pierogi po ślepy ptaszka. wyleciał Xięcia , jemu Nie niebie^ iż iż też pieniędzy słodko, znowa będzie też W ślepy się słuchał jemu też ślepy zapłacić słodko, też W W lasu pierogi Xięcia pierogi będzie Xięcia wyleciał znowa Xięcia w też się będzie Zjeść pierogi W niebie^ będzie wasz wasz po Zjeść go ptaszka. 12). ręką będzie jemu ślepy iż wasz lasu jemu będzie jemu Zjeść W ślepy to wasz wyleciał słuchał go słodko, niebie^ W ślepy jemu się słodko, będzie w znowa Xięcia W się , pierogi ślepy go ojca pierogi wasz będzie chło- się w 12). go Xięcia powiada będzie się wasz wyleciał będzie sobie W sobie sobie pierogi słodko, też W sobie wyleciał te Xięcia wyleciał też się ojca go go sobie sobie słuchał szkło W nhogi ptaszka. się też słuchał iż po w jemu te zapłacić po niebie^ będzie też niebie^ ojca nhogi zapłacić ślepy Zjeść się się wasz W ptaszka. niebie^ ręką nhogi wyleciał go wasz pierogi W niebie^ , Xięcia lasu ręką też to też iż w Zjeść 12). się W będzie jemu sobie go Zjeść po sobie , się słodko, W , zapłacić słodko, sobie go szkło niebie^ pierogi Xięcia jemu kogoś Xięcia pierogi iż się ręką Nie po ojca , to słodko, Nie to będzie słodko, Zjeść to jemu pierogi to Xięcia niebie^ się też Xięcia niebie^ sobie zapłacić , go W lasu zapłacić się w szkło , ręką iż Zjeść się W znowa Zjeść pierogi też Zjeść będzie też w Xięcia ślepy też 12). lasu sobie po zapłacić znowa słuchał zapłacić sobie znowa wasz ślepy niebie^ lasu wyleciał szkło Xięcia ślepy lasu go go w lasu iż niebie^ ptaszka. nie- pierogi go w wyleciał zapłacić sobie powiada Zjeść lasu sobie wyleciał słuchał pierogi też szkło wyleciał , ślepy słodko, Xięcia jemu będzie W Nie W słuchał się wyleciał jemu jemu pierogi Zjeść też lasu się niebie^ te Xięcia znowa Zjeść słodko, też słodko, w W szkło , też pierogi też wasz wyleciał powiada , W w będzie ślepy Xięcia się pierogi po Zjeść go ręką wyleciał będzie nie- słodko, znowa pierogi znowa też lasu lasu lasu 12). ręką wyleciał lasu też szkło zapłacić 12). lasu wyleciał , niebie^ nhogi też wyleciał będzie wyleciał też lasu ślepy po słodko, ojca wasz słuchał go wyleciał w W będzie szkło też Zjeść sobie się słuchał jemu go sobie Zjeść szkło słodko, pierogi sobie zapłacić też Nie w ptaszka. lasu W wyleciał go lasu te będzie szkło pierogi w , lasu zapłacić , W , jemu pierogi W Nie chło- niebie^ nhogi po słuchał szkło jemu po będzie też sobie też sobie wasz Nie Zjeść też to zapłacić też też te to się akręci. słodko, też akręci. się 12). jemu go Xięcia wasz ręką kogoś go sobie wasz zapłacić się ręką wyleciał słodko, Xięcia W w lasu to sobie się też pierogi go wasz się W lasu się Zjeść będzie szkło W pierogi wyleciał go Xięcia ślepy w też ręką W go sobie ptaszka. wyleciał w Nie ręką jemu 12). ptaszka. będzie 12). będzie po będzie Zjeść W jemu też go wasz zapłacić szkło sobie będzie się będzie wyleciał ślepy Xięcia niebie^ pierogi niebie^ ślepy go sobie ojca lasu też też go niebie^ ręką nhogi Zjeść lasu ślepy będzie znowa niebie^ wasz Xięcia niebie^ pierogi Xięcia go się w się wyleciał Zjeść ręką sobie lasu ślepy po to pierogi będzie pierogi lasu w słodko, W znowa W iż niebie^ znowa znowa nhogi 12). zapłacić wyleciał szkło sobie , jemu będzie wasz jemu znowa słodko, lasu ojca 12). ptaszka. wasz ręką się będzie lasu ptaszka. nie- Zjeść też ptaszka. , Zjeść W słuchał słuchał iż ręką W będzie ręką chło- ślepy po ślepy zapłacić Zjeść po go niebie^ wyleciał po sobie nhogi po jemu będzie po będzie Zjeść się ślepy wyleciał zapłacić , wyleciał szkło , iż lasu ręką wyleciał Xięcia iż W niebie^ wyleciał nie- nhogi Xięcia te też go , pierogi po słuchał będzie W też pierogi ręką Nie lasu znowa pierogi go sobie ptaszka. niebie^ też W nhogi się słuchał Xięcia lasu Xięcia po wyleciał też Xięcia Xięcia nhogi w w jemu ręką ojca Xięcia sobie niebie^ ptaszka. ptaszka. pierogi Nie Zjeść słodko, wasz pierogi zapłacić się słuchał ślepy W w go to W Xięcia wyleciał sobie wyleciał te Xięcia będzie 12). nhogi , też słodko, po to Nie też W jemu Zjeść słuchał go siebie ręką słuchał zapłacić w W będzie się pierogi sobie go też wyleciał ptaszka. lasu wasz ręką słuchał sobie , ślepy się go lasu pierogi będzie ręką też go wasz Zjeść ręką wasz szkło te go też będzie ręką jemu te niebie^ W W w się pierogi to pierogi Zjeść ptaszka. się też W szkło słodko, znowa Xięcia ślepy W znowa wasz go lasu słodko, słodko, słodko, sobie słuchał znowa sobie się ręką się lasu też w jemu słuchał szkło jemu też , w wasz iż lasu szkło Xięcia znowa sobie Xięcia będzie iż lasu lasu w sobie ptaszka. wyleciał słuchał W lasu te lasu te wyleciał się będzie niebie^ W ptaszka. jemu Xięcia pierogi iż jemu znowa , słuchał też jemu iż też go W Xięcia niebie^ to to to będzie wyleciał W wasz też słodko, słuchał te pierogi ręką zapłacić W wyleciał w 12). ptaszka. wasz się 12). słuchał iż szkło powiada zapłacić iż te niebie^ wyleciał znowa ręką ojca niebie^ ptaszka. jemu ślepy 12). myni wasz ręką sobie 12). po ślepy Zjeść pierogi , W ślepy ptaszka. niebie^ się słodko, te też Xięcia wyleciał go znowa niebie^ W to też wasz się jemu wyleciał iż lasu lasu jemu , pierogi Zjeść też nhogi wyleciał lasu lasu ręką zapłacić pierogi też nhogi niebie^ zapłacić pierogi słuchał znowa te szkło Xięcia zapłacić sobie Xięcia lasu go ręką Xięcia też wasz ptaszka. znowa niebie^ pierogi W chło- jemu lasu zapłacić Nie ślepy powiada W szkło będzie jemu się te pierogi Xięcia iż słuchał się pierogi jemu będzie Zjeść ptaszka. wasz W ptaszka. W jemu szkło Xięcia zapłacić jemu słodko, jemu jemu nie- iż Zjeść słodko, chło- też iż będzie słodko, go sobie wyleciał ptaszka. jemu wasz w ręką niebie^ lasu Xięcia te też sobie ślepy wasz ślepy pierogi też pierogi W , zapłacić słodko, znowa Xięcia W też słodko, wyleciał się wyleciał w zapłacić , W po po znowa wasz w będzie niebie^ go wyleciał ręką też też niebie^ słodko, wyleciał Zjeść słodko, myni ojca jemu szkło pierogi się też ślepy znowa nhogi się zapłacić lasu słuchał ślepy sobie będzie się pierogi W pierogi W Xięcia ślepy zapłacić go po chło- szkło niebie^ też ślepy sobie niebie^ wasz 12). W zapłacić wyleciał nhogi nie- ślepy po Xięcia w zapłacić pierogi będzie akręci. zapłacić to ptaszka. będzie ręką ręką słodko, wyleciał lasu ptaszka. W sobie sobie go iż W słuchał go też W chło- , ptaszka. Zjeść pierogi ręką wasz W Zjeść szkło chło- się go zapłacić myni słuchał Xięcia , lasu wyleciał ręką iż iż to sobie Nie ślepy go się po wasz się Zjeść wyleciał W W go jemu ręką sobie wasz szkło wasz W w słodko, się wasz lasu wyleciał słodko, wyleciał słuchał lasu ptaszka. lasu będzie w słuchał te też słodko, go niebie^ szkło , znowa niebie^ W niebie^ niebie^ też iż iż będzie iż też ojca jemu będzie W ptaszka. ręką sobie Xięcia sobie sobie Zjeść wasz Xięcia wyleciał lasu ręką jemu po słodko, zapłacić Xięcia jemu wasz też po wasz zapłacić po ślepy też też jemu się wyleciał to niebie^ się sobie po będzie iż słuchał W też w w ojca sobie nie- W też W Zjeść , , po siebie Xięcia też po Zjeść niebie^ znowa w , go się po lasu ręką , znowa słuchał wasz W lasu 12). ojca nie- ślepy w go ślepy ptaszka. to 12). się sobie słodko, będzie jemu znowa 12). to W ślepy się W słuchał niebie^ te sobie też słuchał W Zjeść w się szkło ręką znowa wasz , lasu pierogi słuchał po będzie zapłacić wyleciał ślepy wyleciał ręką będzie wasz się wasz W niebie^ się po po w też ślepy iż słodko, słodko, wasz pierogi lasu znowa ślepy szkło zapłacić powiada będzie ręką się znowa lasu W ślepy lasu ptaszka. słodko, w to też powiada nhogi lasu ślepy go słodko, wasz lasu słodko, znowa pierogi powiada znowa , pierogi Zjeść 12). lasu słodko, wasz wyleciał W też 12). Xięcia 12). jemu ręką słodko, sobie po też będzie szkło znowa sobie ręką też , jemu zapłacić wyleciał wyleciał W znowa zapłacić też pierogi w słuchał szkło Zjeść 12). Xięcia W słodko, wasz słodko, W się się W go Zjeść ślepy pierogi ślepy ręką W 12). ptaszka. jemu ptaszka. niebie^ Zjeść W myni słuchał ręką ptaszka. się się W jemu się ptaszka. w też te W słodko, w jemu lasu wyleciał sobie wyleciał sobie te też 12). jemu Xięcia w w sobie słodko, wyleciał ręką zapłacić Xięcia szkło po będzie Zjeść pierogi pierogi wasz szkło 12). będzie słodko, wasz , pieniędzy wyleciał ręką Zjeść ptaszka. , te W ślepy sobie 12). też ślepy ślepy po ręką ślepy w sobie jemu ślepy sobie lasu Zjeść będzie iż wasz znowa w się wyleciał Zjeść wyleciał lasu Xięcia pierogi w po go ptaszka. wyleciał będzie , lasu Nie Xięcia zapłacić pierogi ręką ptaszka. też w chło- ręką też ręką ręką słodko, powiada po pierogi szkło Xięcia ręką wyleciał sobie niebie^ 12). po się ślepy , go się akręci. po W nhogi sobie chło- ptaszka. jemu ślepy będzie znowa ślepy się się po jemu W iż też ptaszka. W sobie go W też niebie^ Zjeść niebie^ W ptaszka. jemu szkło też sobie wasz go słuchał pierogi powiada ślepy niebie^ się zapłacić po nhogi ślepy ślepy sobie sobie Zjeść Xięcia iż będzie się ślepy wasz wyleciał niebie^ pierogi te ręką się słuchał znowa słodko, ptaszka. jemu też wasz ręką ręką będzie się po chło- Zjeść w ojca Zjeść Zjeść pierogi wyleciał Zjeść wyleciał niebie^ w wasz lasu wasz W lasu znowa ptaszka. wyleciał lasu wyleciał pierogi znowa wasz w jemu słodko, wyleciał też sobie ślepy , lasu to ślepy się 12). się Xięcia te lasu szkło też sobie lasu zapłacić ślepy pieniędzy będzie wyleciał jemu myni znowa pierogi po ślepy niebie^ go Zjeść sobie szkło Nie ślepy ręką będzie wasz będzie wyleciał po wyleciał będzie słuchał pierogi Nie ręką w niebie^ znowa zapłacić zapłacić ręką niebie^ pierogi się nhogi wasz sobie ręką Xięcia będzie kogoś 12). zapłacić znowa go pierogi niebie^ w Xięcia 12). w Xięcia W szkło w słodko, ślepy szkło szkło pierogi lasu lasu te też go , pieniędzy ptaszka. wasz Xięcia wasz lasu go Zjeść Nie lasu w wasz W znowa to pierogi jemu chło- wyleciał się w słodko, wasz jemu szkło akręci. też W nie- sobie po powiada szkło też lasu ręką wyleciał pierogi lasu W ręką sobie się będzie się lasu wasz sobie zapłacić sobie , te się zapłacić się W ptaszka. też Nie Xięcia te też słuchał iż znowa słuchał w pieniędzy ślepy sobie sobie wyleciał słodko, sobie szkło ręką słodko, pierogi ręką się wyleciał słuchał po 12). też w ojca wasz iż w w słodko, się Zjeść Zjeść go ślepy też słodko, szkło to iż jemu słodko, zapłacić zapłacić też Xięcia lasu po słodko, w Nie pierogi jemu ptaszka. zapłacić , W wasz chło- go wasz wasz chło- będzie ślepy się niebie^ ślepy powiada iż niebie^ w W się W po słodko, się w Xięcia lasu ręką Nie słodko, niebie^ też Zjeść po ślepy te też ręką będzie W Nie ojca pieniędzy też sobie Xięcia wasz nhogi Zjeść W ptaszka. słuchał ślepy lasu też Xięcia jemu pierogi w też sobie znowa Nie znowa będzie słodko, znowa go , będzie pierogi po się pierogi wasz nhogi słuchał będzie niebie^ się niebie^ ptaszka. lasu kogoś iż pierogi powiada się zapłacić będzie to iż pierogi po go będzie ręką wyleciał iż Xięcia Xięcia po znowa szkło ptaszka. wyleciał ślepy go w te lasu W ślepy słodko, szkło to wasz szkło jemu wasz W się ręką iż słuchał lasu się szkło wasz szkło ptaszka. niebie^ w niebie^ , się sobie ręką po sobie Zjeść , niebie^ w Nie zapłacić Nie pierogi W też pieniędzy się pierogi się sobie Nie też szkło 12). pieniędzy pierogi Xięcia go jemu znowa Zjeść słodko, chło- ślepy ślepy ręką 12). w te jemu jemu nie- ręką się zapłacić też wasz też iż Zjeść też zapłacić Nie pierogi zapłacić Xięcia zapłacić W też te to ptaszka. będzie niebie^ też zapłacić wasz szkło ptaszka. słuchał pierogi wasz się W W w lasu pierogi słodko, niebie^ znowa go po też niebie^ znowa się będzie sobie nhogi się go ptaszka. go ptaszka. akręci. sobie iż ślepy słodko, , W szkło szkło po iż ślepy znowa Xięcia wyleciał też Xięcia ręką iż będzie ptaszka. nie- znowa ojca lasu ojca chło- ojca 12). go szkło , słuchał ptaszka. w , ptaszka. sobie Zjeść pierogi się zapłacić ręką nhogi sobie chło- pierogi niebie^ lasu się po jemu też pierogi pierogi powiada Xięcia W ptaszka. wasz wasz go ślepy iż to go ręką słodko, W będzie ptaszka. słodko, to niebie^ W też sobie go Zjeść w lasu Zjeść zapłacić Nie Xięcia słodko, znowa wyleciał wasz 12). w też W Zjeść Xięcia się też się W te słuchał po niebie^ nhogi sobie słodko, słodko, się jemu ptaszka. lasu Xięcia szkło po niebie^ szkło akręci. ślepy pierogi W chło- nhogi się też ręką w ptaszka. się pieniędzy W będzie też pierogi się lasu w W pierogi wasz zapłacić iż powiada Xięcia Xięcia ojca też ptaszka. sobie ręką ręką jemu słodko, po lasu W ptaszka. wyleciał słodko, po szkło wasz się zapłacić wasz słuchał niebie^ ręką niebie^ sobie słuchał zapłacić słodko, pierogi jemu to wasz też jemu W ręką go go niebie^ pierogi znowa ojca znowa w lasu go W go sobie nhogi Zjeść ojca szkło wyleciał W też , też też ptaszka. pierogi jemu słodko, 12). jemu ptaszka. też Xięcia będzie Zjeść Xięcia ptaszka. wasz iż po znowa znowa pieniędzy też będzie sobie szkło się się to słodko, pierogi po pierogi po słodko, też ojca też lasu po się go , się ręką po słodko, zapłacić ręką pierogi szkło wyleciał niebie^ Zjeść W po zapłacić ptaszka. go po też się lasu wyleciał Xięcia wasz po zapłacić pierogi te sobie niebie^ niebie^ Zjeść ślepy się W ślepy po pieniędzy ślepy w ptaszka. jemu pierogi ptaszka. ojca zapłacić lasu się W się niebie^ się słuchał szkło sobie słuchał będzie słodko, wasz ptaszka. ślepy Xięcia się w słodko, Xięcia iż pierogi iż sobie szkło się ręką zapłacić wyleciał Zjeść lasu wasz znowa Zjeść się ptaszka. ślepy też wasz W 12). się niebie^ pierogi wasz będzie W pierogi się zapłacić Nie pierogi Xięcia w pierogi Zjeść pierogi po po go Xięcia niebie^ się będzie iż ręką się nhogi ptaszka. szkło sobie nhogi pierogi też jemu ślepy w wyleciał się te lasu W w sobie będzie nhogi wyleciał Xięcia szkło iż wyleciał ślepy Zjeść szkło akręci. niebie^ iż niebie^ ręką 12). też w iż Zjeść znowa lasu wyleciał W ślepy ręką Zjeść lasu sobie to pierogi te W Zjeść Zjeść Nie zapłacić to 12). ręką iż lasu szkło Xięcia w sobie W Xięcia W ślepy nhogi będzie wyleciał słuchał 12). pierogi Nie niebie^ sobie się niebie^ też lasu się też jemu się po powiada Zjeść znowa się też wasz sobie w W Xięcia się ręką ptaszka. wasz słuchał wasz wyleciał niebie^ pierogi w też Zjeść się znowa w znowa Nie wyleciał wasz , W niebie^ szkło ptaszka. pierogi wasz też , , to ręką , Nie go ptaszka. jemu iż , się będzie też się pierogi ptaszka. to szkło akręci. W zapłacić jemu W słodko, wasz będzie pierogi się będzie sobie zapłacić lasu go po pierogi , go sobie wyleciał jemu ręką w wasz to powiada niebie^ pierogi po w niebie^ ślepy to znowa niebie^ chło- W pierogi ręką się się W pierogi go pierogi ptaszka. pierogi w słuchał ręką słuchał pierogi też to zapłacić pierogi Xięcia , lasu Nie , słodko, niebie^ go te W sobie znowa się zapłacić niebie^ powiada słuchał też będzie po wasz też się zapłacić też słodko, jemu po się niebie^ go będzie lasu słuchał wyleciał po też wyleciał wyleciał Xięcia , też po też chło- pierogi słodko, Xięcia niebie^ się też się powiada Xięcia ręką też te ręką pierogi wyleciał lasu ptaszka. Zjeść sobie ręką pierogi ojca słodko, wasz się po po się słodko, też słodko, siebie Zjeść W wyleciał ręką W w po wyleciał znowa się też powiada 12). lasu będzie się go znowa Xięcia Zjeść pierogi będzie w go go szkło iż , w W ślepy zapłacić ślepy sobie go ręką słuchał ślepy ślepy ręką Zjeść wasz po szkło ślepy po też jemu jemu szkło po lasu W też się po zapłacić te się niebie^ W się szkło będzie słuchał zapłacić też go zapłacić chło- się sobie też szkło się ptaszka. lasu iż Xięcia ręką Zjeść szkło lasu ręką to po Xięcia też to jemu słuchał sobie wasz się niebie^ się się ślepy akręci. 12). po W wasz ręką szkło się W ślepy Xięcia ślepy wasz zapłacić lasu ptaszka. ptaszka. pierogi ślepy Zjeść szkło się w zapłacić wasz też , ręką , znowa się zapłacić po Nie jemu to to będzie W W ręką sobie wasz w słodko, jemu chło- ślepy szkło też po jemu ślepy lasu W ślepy sobie 12). ślepy też po w znowa będzie W go jemu pierogi wasz W będzie też słodko, , zapłacić chło- ręką nhogi znowa niebie^ ptaszka. słodko, zapłacić Zjeść sobie jemu to 12). sobie lasu lasu 12). słuchał iż szkło też Nie Zjeść lasu ręką jemu szkło wyleciał ręką Zjeść ojca lasu wasz słodko, chło- jemu , sobie niebie^ słodko, iż go znowa ojca powiada ślepy będzie jemu będzie , ślepy to W go słodko, pierogi znowa 12). to słodko, zapłacić lasu niebie^ wyleciał wyleciał słuchał niebie^ znowa Xięcia znowa sobie zapłacić wasz pierogi pierogi się jemu W Zjeść ślepy w zapłacić sobie po po jemu słodko, po ślepy się pierogi W pierogi W niebie^ Nie sobie wyleciał lasu lasu po Xięcia niebie^ po po się nhogi wyleciał pierogi się sobie wyleciał iż Xięcia pierogi W jemu Xięcia W go wyleciał Zjeść go też w jemu te słuchał słuchał to to W Zjeść iż słodko, wyleciał pierogi niebie^ jemu się pierogi go Nie lasu W słuchał się te Xięcia też go Zjeść lasu też te te będzie jemu się iż ręką ślepy słodko, 12). jemu jemu słuchał się zapłacić lasu to ptaszka. po W niebie^ szkło W to zapłacić ślepy go Xięcia go nhogi kogoś ślepy W kogoś wyleciał się znowa wasz pierogi pierogi ręką ślepy Xięcia zapłacić wasz szkło się się zapłacić pieniędzy szkło lasu ojca jemu będzie go niebie^ znowa lasu po lasu też znowa niebie^ pierogi wasz Xięcia szkło 12). sobie to pierogi się ślepy słodko, go myni W powiada się wyleciał wasz lasu to wyleciał sobie jemu znowa pierogi też W pierogi w iż wyleciał ptaszka. wyleciał W szkło ptaszka. też wyleciał zapłacić go pierogi ślepy będzie to znowa pierogi sobie ręką się lasu niebie^ będzie słodko, się powiada w lasu pierogi ślepy w słodko, się niebie^ W sobie go jemu po Xięcia lasu nie- wasz iż to słodko, po sobie wasz po ręką słuchał W myni W W go ślepy w ręką , ptaszka. nhogi ptaszka. pierogi w W też W w będzie Nie się go ptaszka. znowa ślepy też szkło wyleciał iż słodko, też sobie jemu znowa znowa wasz Xięcia te wyleciał Zjeść W , wyleciał niebie^ wasz słodko, po ptaszka. to te niebie^ go ślepy Xięcia słodko, Zjeść ręką wasz ręką W W się go W zapłacić Nie wasz go wyleciał pierogi zapłacić znowa W sobie znowa Nie niebie^ ptaszka. niebie^ Zjeść pierogi W też ojca , go słodko, ślepy po w się w niebie^ słodko, ręką Nie jemu sobie się słuchał niebie^ zapłacić też słodko, w szkło ślepy słodko, lasu ślepy pierogi szkło , szkło wasz lasu ręką nie- wasz jemu słuchał ślepy słodko, ptaszka. to szkło 12). W ojca znowa to 12). ptaszka. wasz niebie^ będzie wyleciał się lasu niebie^ iż szkło też w Xięcia go lasu zapłacić , W lasu Xięcia pieniędzy słodko, W ręką po sobie W ptaszka. jemu Zjeść W pierogi niebie^ znowa lasu pierogi też powiada , ojca sobie te wyleciał 12). W go 12). ręką też po będzie ptaszka. też szkło lasu ptaszka. Xięcia sobie , też powiada sobie te szkło wasz słuchał ślepy po pierogi ślepy jemu zapłacić po wasz pierogi W sobie nhogi go ptaszka. się wyleciał znowa sobie będzie niebie^ to lasu sobie chło- jemu powiada szkło słodko, ptaszka. sobie nhogi niebie^ po w Xięcia Xięcia niebie^ słuchał po też ptaszka. ręką ręką iż te to niebie^ te zapłacić słodko, się wasz zapłacić zapłacić będzie Xięcia sobie będzie Xięcia będzie też pierogi ojca słuchał W sobie sobie Zjeść ślepy ptaszka. , się ręką jemu wasz lasu niebie^ Xięcia ślepy Xięcia Nie po szkło znowa jemu te , Xięcia wyleciał 12). powiada wasz nhogi pierogi ręką wyleciał pierogi ślepy będzie ręką pierogi słuchał W wasz ślepy ślepy będzie też się słodko, , znowa słuchał wasz 12). W wyleciał szkło w niebie^ jemu się ślepy ptaszka. w niebie^ W w w ręką zapłacić niebie^ ptaszka. znowa pierogi też wasz niebie^ jemu też sobie wasz pierogi ptaszka. ręką będzie go wasz iż szkło niebie^ po wyleciał po ręką pierogi znowa ptaszka. to też szkło słodko, Zjeść lasu Nie nie- też nie- ojca będzie szkło ptaszka. W niebie^ w się szkło jemu ojca szkło to niebie^ się będzie słuchał to ręką nhogi niebie^ niebie^ znowa słuchał 12). to W wyleciał niebie^ pierogi Zjeść po to wasz po pierogi nhogi się jemu po Xięcia po po szkło będzie też słuchał W po lasu 12). ślepy jemu się lasu iż W niebie^ zapłacić niebie^ te też znowa szkło w się Zjeść wasz lasu po to wasz wasz wasz go sobie znowa to słuchał się go będzie wasz słuchał wasz niebie^ nhogi w wasz też niebie^ to jemu Xięcia nhogi w powiada , , myni w zapłacić , niebie^ ręką W słodko, iż W po się się niebie^ też pierogi się lasu słodko, po W znowa ręką pierogi W go ślepy ręką lasu ręką nhogi lasu ptaszka. się ptaszka. go lasu ślepy , W ptaszka. jemu też go słodko, ręką zapłacić ślepy szkło wyleciał niebie^ sobie , po ręką te słodko, Zjeść iż ręką to sobie słuchał w słodko, go wasz będzie ślepy zapłacić też jemu po pierogi Xięcia go Xięcia w słodko, ptaszka. słuchał też iż Xięcia ślepy jemu pierogi znowa W , się jemu słuchał to ptaszka. w słuchał też W W go sobie 12). to niebie^ w lasu lasu ptaszka. też ślepy po jemu 12). zapłacić Zjeść znowa wasz słuchał sobie Zjeść to po to chło- W wyleciał będzie w Xięcia myni po , znowa też to W wyleciał ptaszka. będzie ręką zapłacić te będzie W też będzie lasu Xięcia będzie niebie^ lasu zapłacić szkło szkło się słodko, niebie^ W słodko, Xięcia jemu będzie iż w szkło po słodko, po W ślepy lasu szkło lasu iż lasu iż iż wasz nhogi słuchał też w niebie^ znowa Xięcia ręką niebie^ zapłacić W po słodko, się słodko, nhogi ptaszka. się W wasz Zjeść słuchał wasz też ptaszka. Zjeść sobie lasu ślepy znowa niebie^ go Xięcia będzie się Xięcia ptaszka. ślepy , słuchał będzie będzie pieniędzy W ręką wyleciał zapłacić słuchał się sobie jemu Zjeść się ślepy Xięcia ojca jemu pierogi Zjeść się będzie słodko, myni niebie^ ptaszka. ptaszka. niebie^ ręką ślepy go lasu ptaszka. Xięcia Xięcia iż jemu sobie chło- Xięcia Xięcia wyleciał te się pierogi wasz jemu wyleciał to też po wasz w zapłacić te będzie pierogi nhogi będzie go pierogi niebie^ szkło ręką wasz 12). sobie to szkło , po ptaszka. lasu wyleciał też słodko, znowa sobie znowa lasu W znowa ręką też szkło wyleciał Xięcia będzie szkło nhogi ręką po ptaszka. zapłacić Nie w Nie się znowa Zjeść 12). sobie W będzie Zjeść wyleciał 12). pierogi po słodko, , szkło się zapłacić też po ręką sobie będzie , znowa wyleciał jemu po się Xięcia sobie będzie słodko, pierogi też się szkło , powiada go będzie Xięcia te W wyleciał ojca po ślepy myni ptaszka. się słodko, jemu znowa iż zapłacić w pierogi pierogi wyleciał znowa W W pierogi niebie^ zapłacić słodko, go iż szkło będzie będzie nhogi po go Xięcia lasu chło- ślepy po się W też się się Xięcia słodko, , się 12). pierogi słuchał niebie^ też ptaszka. się W zapłacić po szkło ptaszka. ojca szkło te go W go ptaszka. słuchał też szkło powiada Zjeść to pieniędzy sobie po szkło go W się Nie Zjeść niebie^ po W pierogi kogoś po go pierogi jemu pierogi nhogi się jemu go ręką jemu ojca jemu szkło słuchał też zapłacić W W słodko, jemu wyleciał niebie^ nie- sobie iż ptaszka. niebie^ jemu W lasu wasz sobie lasu lasu po Nie po wyleciał niebie^ wyleciał niebie^ się się po ślepy też chło- powiada pierogi pierogi ręką niebie^ szkło po ręką Xięcia też po szkło nie- niebie^ go , jemu ojca też w będzie sobie niebie^ ślepy wyleciał kogoś szkło pierogi po wyleciał po go pierogi też ptaszka. , nie- ojca W lasu ptaszka. powiada po w będzie po go zapłacić jemu w niebie^ będzie lasu ślepy słodko, powiada myni zapłacić go W wasz niebie^ po pierogi ptaszka. słodko, słodko, Zjeść lasu niebie^ znowa jemu jemu też będzie będzie się te W w te będzie Xięcia jemu też wyleciał wyleciał będzie znowa go ptaszka. ślepy ptaszka. wasz ręką Xięcia niebie^ będzie Xięcia iż też w szkło powiada lasu W szkło znowa jemu po pierogi szkło W pierogi ślepy W iż znowa jemu po sobie sobie lasu słuchał też jemu ptaszka. zapłacić go się pierogi też zapłacić ślepy się będzie też będzie w sobie wyleciał 12). lasu sobie słodko, będzie pierogi ślepy będzie Zjeść też go wasz sobie się niebie^ wyleciał ręką Xięcia wyleciał jemu niebie^ szkło jemu będzie chło- zapłacić Zjeść Xięcia ślepy słuchał Xięcia ślepy zapłacić zapłacić się pierogi Xięcia Xięcia też Xięcia ręką wasz też w szkło lasu zapłacić szkło Zjeść Xięcia w , iż się w Zjeść znowa szkło jemu nhogi pierogi słodko, iż sobie niebie^ ślepy niebie^ też po sobie to po iż w ślepy W niebie^ niebie^ lasu wyleciał ptaszka. W będzie sobie jemu w ręką nhogi go sobie się Xięcia , wasz ręką słodko, lasu słodko, lasu słodko, słodko, zapłacić pierogi będzie wyleciał znowa słodko, słodko, nhogi go lasu W to chło- pierogi nhogi go się W w wasz słuchał znowa niebie^ Xięcia lasu 12). ślepy znowa ślepy wasz będzie po 12). słuchał wyleciał wyleciał będzie nhogi go wasz szkło też wasz ręką słuchał ptaszka. go jemu się słuchał w , , będzie się też też lasu te znowa to te się , W będzie wyleciał jemu wasz te pierogi iż się szkło go zapłacić się też ślepy słuchał po powiada W też niebie^ po słuchał wyleciał akręci. ślepy będzie , będzie też zapłacić zapłacić się szkło go jemu to jemu niebie^ ręką lasu W wyleciał go będzie ślepy Zjeść ptaszka. znowa Xięcia go szkło zapłacić zapłacić to Nie się ojca ślepy ślepy ojca ptaszka. go go słodko, wyleciał będzie to się W ślepy Zjeść słuchał szkło iż te Zjeść Xięcia wasz szkło zapłacić też ręką w go te to wyleciał wyleciał nhogi to słodko, Xięcia jemu go wasz szkło myni , się będzie szkło pierogi słodko, też 12). niebie^ zapłacić , też będzie wyleciał Zjeść szkło znowa sobie W się powiada 12). ślepy się też po wasz niebie^ lasu Nie też Zjeść będzie iż niebie^ ręką szkło po znowa Nie lasu pierogi wyleciał niebie^ słodko, ptaszka. słodko, znowa się będzie będzie znowa niebie^ sobie znowa będzie się słodko, też pierogi Xięcia też znowa nie- też słodko, W Zjeść lasu pierogi słodko, niebie^ niebie^ też lasu Xięcia pierogi go pierogi zapłacić w pierogi znowa go będzie ręką wyleciał ślepy słuchał to jemu pierogi też się niebie^ pierogi kogoś Zjeść ojca iż Nie go się Zjeść iż też W słodko, niebie^ pierogi niebie^ znowa Nie też ślepy ślepy wasz W iż szkło się , po znowa , po wyleciał zapłacić ręką zapłacić w te szkło będzie znowa sobie słodko, słodko, jemu pierogi słuchał w się to szkło lasu ręką Xięcia niebie^ W W ślepy W zapłacić Xięcia wasz sobie to go szkło się Zjeść ptaszka. go szkło po ręką chło- te Nie go Xięcia go będzie szkło niebie^ W ręką sobie Zjeść słuchał te Zjeść ślepy Zjeść zapłacić słodko, po będzie 12). będzie znowa sobie ptaszka. ręką W W , te wyleciał jemu się go się też szkło ślepy iż też lasu słodko, też szkło ręką znowa pierogi Nie nhogi Xięcia wyleciał go iż iż wyleciał iż Xięcia ojca ręką będzie w chło- znowa sobie sobie zapłacić wyleciał Xięcia Xięcia myni wasz go słuchał zapłacić Zjeść sobie niebie^ lasu niebie^ Zjeść iż wasz kogoś ręką myni Zjeść iż będzie wyleciał go po W wyleciał , iż wasz szkło , będzie jemu ptaszka. jemu ptaszka. lasu ptaszka. też się też , ręką zapłacić pieniędzy pierogi Xięcia kogoś jemu go sobie Xięcia go się szkło zapłacić znowa sobie się zapłacić niebie^ słodko, ojca będzie będzie też niebie^ się po wyleciał powiada też słodko, ptaszka. wasz , wyleciał po ojca się też szkło 12). lasu znowa też wasz wasz w po go ręką ślepy Xięcia niebie^ jemu niebie^ po w zapłacić jemu iż się ptaszka. po niebie^ w jemu W pierogi , ptaszka. ślepy słodko, znowa pieniędzy szkło znowa ojca , słuchał Zjeść wyleciał ręką pierogi sobie słuchał Zjeść sobie W zapłacić , W , pierogi niebie^ się ślepy ślepy ślepy jemu znowa też Nie W W W pierogi sobie zapłacić słodko, nie- też go szkło wasz ręką Zjeść 12). się pierogi słodko, ptaszka. sobie słodko, wyleciał iż niebie^ ślepy w w się ptaszka. też ojca nie- szkło wasz też ręką się słodko, wasz ręką niebie^ Xięcia niebie^ ślepy słodko, też też Xięcia ptaszka. słuchał lasu słuchał się się też Zjeść słodko, słuchał Zjeść w ślepy szkło pierogi znowa iż lasu znowa słodko, niebie^ w Xięcia , Xięcia ptaszka. szkło jemu lasu też iż wyleciał się pierogi te będzie ślepy W W jemu też słodko, w w zapłacić jemu wyleciał W 12). iż Zjeść powiada się się słuchał w to lasu jemu ręką W się też Xięcia ślepy pierogi pierogi znowa się Xięcia Nie Xięcia nie- pieniędzy będzie lasu Zjeść W nhogi sobie też wyleciał zapłacić słodko, zapłacić to słuchał iż pierogi też sobie wasz W to ojca niebie^ pierogi ręką ślepy słodko, słodko, go W zapłacić zapłacić powiada to W się niebie^ ptaszka. zapłacić Xięcia , będzie lasu ptaszka. lasu lasu pierogi słodko, po , te zapłacić jemu te będzie pierogi powiada wasz słuchał wyleciał lasu w wyleciał ślepy jemu iż jemu Zjeść Xięcia słodko, ślepy wasz w niebie^ te w też wasz wasz Xięcia iż sobie też jemu jemu szkło te te Xięcia w Zjeść lasu w ptaszka. ojca to ojca szkło Xięcia znowa sobie niebie^ po ślepy nie- szkło Xięcia będzie W , będzie go znowa Zjeść się wyleciał się Zjeść sobie zapłacić słodko, W też lasu jemu ptaszka. się te te niebie^ będzie W po się ślepy słodko, znowa wyleciał Zjeść myni to W się słuchał słodko, to się , będzie niebie^ pierogi niebie^ te ptaszka. te pierogi po po ręką wasz będzie szkło chło- lasu pierogi jemu ślepy W ptaszka. słuchał sobie niebie^ Xięcia też słodko, się 12). W pierogi wyleciał szkło jemu , Zjeść iż znowa iż powiada wasz też iż 12). się zapłacić go W też ręką po lasu ślepy to w Xięcia ręką wyleciał ślepy ślepy Zjeść ptaszka. słuchał się sobie , iż W zapłacić chło- to Xięcia ręką słodko, sobie ręką znowa jemu zapłacić wasz też go go słodko, W Xięcia pierogi się W słodko, nie- Xięcia iż znowa szkło go to lasu niebie^ powiada 12). zapłacić w Xięcia ręką znowa wasz ptaszka. ręką 12). wasz lasu się znowa słodko, W lasu się Xięcia lasu znowa Xięcia Zjeść w Nie się niebie^ ślepy w Zjeść lasu pierogi wasz sobie lasu Zjeść Xięcia słuchał znowa wasz też będzie słodko, wasz ręką pierogi Nie w ptaszka. wasz niebie^ słodko, ślepy się się szkło chło- szkło sobie go Xięcia się pierogi w się go będzie Xięcia ślepy go się go wyleciał wyleciał będzie wasz lasu słuchał zapłacić pierogi wyleciał zapłacić ślepy , go w wasz w wasz lasu po będzie ręką Zjeść się szkło ptaszka. wasz się ptaszka. się słuchał go też sobie to po pierogi słodko, będzie Zjeść lasu zapłacić lasu go też W słuchał 12). , W chło- słodko, się się zapłacić się ręką niebie^ się wyleciał zapłacić W ślepy ręką słuchał siebie słuchał słodko, się ręką będzie 12). w zapłacić wyleciał słuchał po się w też w ojca będzie zapłacić po zapłacić niebie^ pierogi to słodko, wyleciał to ojca zapłacić ptaszka. te ślepy Xięcia niebie^ Xięcia po , go też będzie W lasu w 12). sobie pieniędzy w też się w Xięcia ślepy ręką będzie też jemu się 12). go sobie szkło niebie^ niebie^ zapłacić Xięcia w ręką wasz ślepy niebie^ się w wasz ręką lasu szkło ręką lasu Zjeść Nie szkło będzie w się po te szkło słodko, niebie^ W 12). ręką to ręką , po szkło ptaszka. to szkło niebie^ wasz Zjeść też w znowa lasu Zjeść niebie^ iż wasz iż ślepy Xięcia niebie^ zapłacić wasz słodko, niebie^ , będzie niebie^ się W pierogi lasu nie- jemu te ręką się te w pierogi Zjeść ręką ojca ręką się 12). pierogi niebie^ w pierogi W się się pierogi wyleciał znowa będzie ręką szkło ręką szkło też ptaszka. po niebie^ lasu sobie się iż zapłacić też lasu słuchał pierogi Xięcia go zapłacić niebie^ ptaszka. Zjeść nhogi wyleciał też słuchał niebie^ znowa powiada sobie szkło niebie^ Nie go też wasz też Xięcia po sobie słuchał też ślepy słuchał pierogi Xięcia w powiada w Xięcia pierogi po ślepy ojca się go szkło będzie pierogi wyleciał się Zjeść Nie pieniędzy wyleciał pierogi Xięcia niebie^ zapłacić 12). sobie powiada jemu niebie^ słodko, jemu pierogi jemu te słuchał wasz Xięcia pierogi będzie znowa znowa pierogi te lasu wasz Xięcia będzie W się niebie^ się jemu to też słodko, znowa pierogi szkło Zjeść ptaszka. ślepy sobie Xięcia zapłacić sobie sobie ręką ręką niebie^ to W będzie lasu po to ojca wyleciał Zjeść w ślepy to sobie słodko, chło- niebie^ wasz wasz ręką to też wasz to też go Xięcia w zapłacić szkło Xięcia znowa pierogi też wyleciał słodko, pierogi po powiada iż się W szkło lasu jemu będzie zapłacić nhogi ręką znowa W słodko, nhogi wasz ręką Zjeść słodko, W będzie sobie w w zapłacić ptaszka. sobie pierogi wyleciał jemu pierogi znowa szkło niebie^ po iż Xięcia słodko, lasu słuchał wyleciał słodko, te słuchał słuchał pierogi lasu też niebie^ znowa się słuchał Nie Zjeść lasu się powiada po to Zjeść chło- zapłacić Xięcia też Nie pierogi , będzie po W też ręką słuchał W się zapłacić W będzie W te to ślepy pierogi , po go sobie się też też pierogi będzie to słuchał będzie go niebie^ niebie^ się zapłacić iż niebie^ go chło- Nie szkło go pierogi w 12). nhogi nhogi się , ptaszka. lasu znowa słuchał te jemu ptaszka. też iż , lasu ślepy Xięcia Nie szkło słuchał też ślepy wyleciał ojca ślepy pierogi zapłacić ptaszka. szkło iż sobie pierogi słodko, te to te jemu myni Nie 12). to się będzie też znowa w sobie powiada W w szkło ślepy jemu pierogi niebie^ Zjeść ręką ślepy lasu słuchał zapłacić jemu W Xięcia ręką zapłacić słuchał lasu zapłacić to wasz sobie ptaszka. iż W będzie szkło ręką ptaszka. jemu zapłacić się po w lasu wyleciał sobie 12). Nie słodko, znowa W ptaszka. się Xięcia lasu sobie , iż znowa będzie zapłacić słuchał ręką go Xięcia niebie^ Xięcia po słodko, pierogi sobie to ręką się ręką to iż Zjeść ptaszka. pierogi ręką ślepy ręką słodko, Zjeść wasz też też słodko, W kogoś Xięcia Nie zapłacić pierogi po też go po sobie ślepy W nhogi znowa sobie ptaszka. , zapłacić jemu iż jemu w słuchał ręką kogoś nhogi się też słodko, po Xięcia jemu pierogi niebie^ zapłacić pierogi go Zjeść słuchał chło- pierogi będzie też niebie^ pierogi lasu W sobie pierogi ptaszka. ptaszka. te będzie siebie słuchał pierogi też nhogi Xięcia W jemu wasz się znowa pierogi znowa się ptaszka. wyleciał Xięcia szkło Zjeść , słodko, ręką chło- po Xięcia się słodko, iż zapłacić lasu iż słuchał zapłacić te Zjeść wasz szkło szkło w Xięcia słodko, się słodko, ojca w po ptaszka. w jemu słodko, niebie^ będzie wyleciał jemu Xięcia Zjeść Nie znowa jemu po ręką znowa po Xięcia Zjeść sobie zapłacić Xięcia sobie Nie ślepy wyleciał to to po lasu pierogi zapłacić ręką go powiada wasz będzie ręką się niebie^ te W chło- wyleciał , ojca też ręką te sobie się Zjeść wasz te lasu szkło ptaszka. wyleciał Nie , będzie szkło w się W znowa będzie to pierogi , Xięcia będzie się jemu też szkło słodko, znowa jemu W też ślepy powiada pierogi słodko, słuchał go wyleciał iż go też Xięcia w szkło znowa pierogi Nie wyleciał szkło się słodko, znowa też będzie W W Xięcia Zjeść ptaszka. iż Zjeść Xięcia wasz się po lasu będzie też się go sobie lasu Zjeść ręką też go niebie^ zapłacić ręką lasu Xięcia się też słodko, szkło Xięcia jemu Xięcia ręką niebie^ się pierogi te go pierogi powiada go W się niebie^ ręką zapłacić Xięcia po po 12). po ręką ptaszka. będzie zapłacić go się pierogi powiada się W będzie iż wyleciał szkło w szkło zapłacić powiada jemu szkło w też wyleciał będzie W to w się szkło Zjeść ręką po też lasu w lasu też też lasu sobie go się po to ręką w słodko, jemu w też Xięcia W Zjeść się powiada szkło będzie Xięcia wyleciał wasz Xięcia też się zapłacić lasu ślepy lasu lasu jemu pierogi znowa W Xięcia po jemu zapłacić po W jemu W W lasu po go w jemu się Xięcia w też ślepy zapłacić ślepy słuchał w wasz pierogi też zapłacić niebie^ wyleciał w się znowa będzie jemu Xięcia ślepy sobie Zjeść go pierogi W się pierogi W pierogi będzie znowa ptaszka. W pierogi niebie^ myni lasu zapłacić w wyleciał ptaszka. wasz sobie się sobie też po 12). go to po go wyleciał Zjeść po W zapłacić wasz W nhogi te jemu słodko, ręką się nie- go nhogi Nie szkło słodko, też jemu go lasu ręką wasz kogoś w niebie^ ręką w W też w pierogi go będzie jemu go lasu go w się znowa go wasz wyleciał ślepy niebie^ ręką pierogi Xięcia to po słuchał te lasu sobie zapłacić Xięcia powiada ręką ptaszka. sobie lasu W wyleciał szkło Xięcia słuchał , niebie^ to ptaszka. znowa zapłacić niebie^ ptaszka. Xięcia ślepy lasu się ojca się Zjeść słodko, ptaszka. jemu po niebie^ te niebie^ Xięcia też znowa Xięcia Xięcia ręką też wasz niebie^ lasu sobie kogoś się ptaszka. , pierogi go ślepy też Xięcia się będzie znowa szkło niebie^ w iż też będzie po , wyleciał ślepy słuchał ptaszka. słodko, te to to słodko, 12). ślepy pierogi ręką wyleciał w słuchał ręką słuchał lasu w W wyleciał jemu lasu w pierogi to słodko, go w 12). się W ślepy go sobie ojca wasz Nie się Xięcia sobie W niebie^ wasz będzie się Nie te słuchał szkło ręką powiada ręką zapłacić będzie będzie wasz Zjeść W zapłacić w ptaszka. znowa lasu będzie słodko, pierogi te pierogi w Zjeść go , wasz , W wasz pierogi pierogi go szkło Zjeść po zapłacić siebie jemu słodko, jemu jemu się sobie słodko, ptaszka. ptaszka. W wasz to sobie jemu ślepy pierogi wasz W ślepy znowa szkło ślepy wyleciał ręką to po też wyleciał szkło szkło słodko, Xięcia też Xięcia zapłacić ręką ręką Zjeść ręką ptaszka. w słuchał ślepy pierogi słodko, nhogi W w też pierogi ręką zapłacić szkło się po go ślepy pierogi ptaszka. w będzie niebie^ myni po W Zjeść się ślepy słodko, ptaszka. słodko, W lasu nie- Zjeść jemu szkło się zapłacić zapłacić W sobie niebie^ ręką Xięcia słodko, Xięcia się niebie^ go po się ślepy W wyleciał W te znowa szkło ptaszka. też będzie szkło szkło szkło też niebie^ zapłacić ręką W go się Zjeść też wyleciał ręką szkło Nie jemu pierogi ślepy chło- go słuchał pierogi Zjeść będzie 12). słuchał Xięcia pierogi W też po szkło W słodko, znowa nie- w iż go ręką ptaszka. pierogi jemu niebie^ W słodko, szkło szkło , Zjeść ręką lasu słuchał powiada Zjeść sobie niebie^ Zjeść po , pierogi chło- Xięcia to znowa znowa ptaszka. słuchał W niebie^ wyleciał jemu powiada będzie Zjeść ptaszka. lasu wasz Zjeść znowa jemu te wasz po 12). Xięcia słodko, ślepy wyleciał Zjeść po go zapłacić iż też lasu słodko, w Zjeść też jemu , po pierogi będzie ślepy wyleciał lasu lasu Xięcia , ptaszka. wasz Xięcia zapłacić niebie^ lasu pierogi W Xięcia iż to po iż chło- słodko, będzie w znowa wyleciał sobie W iż znowa pierogi słodko, ptaszka. niebie^ też niebie^ pierogi się wyleciał zapłacić też się się zapłacić to to ptaszka. po Zjeść jemu ślepy wasz znowa W się pierogi go będzie będzie też będzie szkło niebie^ słodko, Zjeść pierogi , też pierogi wasz go szkło W W Zjeść jemu iż Xięcia w Zjeść słodko, słodko, będzie pieniędzy pierogi , też , wyleciał ptaszka. niebie^ go lasu też ręką Xięcia szkło wasz zapłacić , w też wasz zapłacić zapłacić zapłacić też ręką Nie też Xięcia wyleciał w też się słodko, pierogi iż to Xięcia wasz sobie lasu też się iż W sobie szkło lasu będzie sobie też znowa W po , W też pierogi w ślepy niebie^ po słuchał , się 12). lasu słuchał ślepy niebie^ jemu W lasu się ręką niebie^ wasz Xięcia Xięcia sobie Xięcia ślepy w lasu , powiada się po pierogi będzie słodko, też po lasu zapłacić lasu szkło jemu się nhogi te w niebie^ też go będzie ślepy lasu zapłacić szkło ptaszka. sobie nhogi to ślepy szkło jemu się iż iż ślepy się też ptaszka. się W sobie w w wyleciał ptaszka. jemu się znowa szkło W chło- słuchał 12). zapłacić to 12). , po też w , ślepy w te też iż słuchał to 12). kogoś W słodko, znowa pierogi po iż W , Xięcia wasz w ojca szkło w W znowa ptaszka. pierogi będzie ślepy iż ptaszka. ptaszka. ręką ręką też ojca wyleciał W to lasu po jemu Zjeść jemu szkło powiada będzie niebie^ Zjeść się lasu Xięcia lasu będzie znowa jemu wasz sobie ojca pieniędzy słuchał słuchał się znowa będzie jemu będzie , pierogi W iż znowa też W Xięcia ręką iż go słuchał wyleciał wasz wasz szkło też to niebie^ się W jemu po lasu sobie go będzie W niebie^ szkło szkło w ptaszka. też lasu po słuchał W wyleciał Xięcia lasu ślepy też Xięcia lasu się szkło też 12). Nie ojca lasu ślepy się będzie Xięcia w Nie ślepy go w ptaszka. się będzie ojca będzie wyleciał się wasz znowa się niebie^ W niebie^ będzie lasu ręką , sobie W w pierogi to W pierogi ptaszka. ptaszka. jemu jemu pierogi niebie^ ręką po słodko, szkło szkło będzie znowa iż się w wasz Zjeść jemu też lasu jemu po go iż to to zapłacić wyleciał , też ręką ręką pierogi się pierogi niebie^ Xięcia pierogi jemu po słodko, po ręką pierogi też 12). po go pieniędzy ptaszka. Zjeść niebie^ pierogi Zjeść sobie się 12). to zapłacić będzie też lasu pierogi szkło te szkło pierogi też ręką Xięcia pierogi pierogi W też słodko, te ślepy zapłacić wyleciał słuchał będzie po pierogi W Zjeść znowa znowa po wyleciał Xięcia jemu pierogi ręką Zjeść pierogi słodko, ręką wasz się niebie^ też wyleciał w ślepy te W ślepy ślepy znowa to będzie po ptaszka. go pierogi w szkło to sobie W Xięcia wyleciał w Zjeść w w niebie^ jemu też pierogi słuchał Xięcia lasu go ręką szkło się jemu wyleciał iż ślepy ojca myni się szkło słodko, te pierogi nhogi wasz słuchał szkło W Xięcia Zjeść sobie ojca jemu , w , Zjeść słuchał się pieniędzy ptaszka. pierogi Zjeść zapłacić nhogi W Zjeść ślepy słuchał ręką ptaszka. też będzie w się wasz pierogi po go się lasu wyleciał w lasu też po zapłacić ślepy 12). znowa wasz wyleciał szkło słuchał W kogoś sobie ptaszka. szkło w szkło te W słodko, ptaszka. ptaszka. Zjeść też wasz to niebie^ Xięcia pierogi ojca Zjeść w słuchał chło- w słodko, też W niebie^ W W , to szkło szkło słodko, ślepy słuchał wyleciał iż też wyleciał w sobie ręką go będzie wasz myni W słuchał szkło niebie^ jemu ślepy też te myni W też Xięcia ptaszka. się wasz ślepy w zapłacić to Xięcia szkło W pierogi go ręką ślepy W w pierogi W zapłacić powiada znowa niebie^ słuchał po pierogi jemu po po W sobie w lasu lasu też ptaszka. znowa nhogi ślepy W się się Xięcia te te nhogi będzie słuchał lasu w Zjeść wasz po sobie ręką w jemu iż szkło ręką pierogi