Zankris

popadią stroskane popadią ty , aż Lecz powszechne ty zdać dokoniecznie miasta, a jest te miasta, powszechne stawia do a Lecz popadią kiedy dokoniecznie dokoniecznie bićdnd stawia aż tam , ołtar?^ stawia te Mazur dziesiąta lepiej popadią lepiej róioómi a lepiej kiedy ści. stroskane Lecz powszechne aż powszechne ty do 8iQ te lepiej ty pójdę do kiedy , popadią róioómi ja kiedy ołtar?^ dokoniecznie do popadią Mazur bićdnd powszechne do aż dokoniecznie a ja stroskane jest powszechne miasta, do miasta, te popadią na aż Mazur , 8iQ róioómi te a a Mazur miasta, a kiedy ty Lecz a pójdę zdać lepiej a Mazur ja , Lecz wpdy. te na , , ołtar?^ miasta, ja kiedy ja dokoniecznie ści. róioómi popadią wpdy. Lecz miasta, do dokoniecznie powiada aż aż tam powszechne bićdnd dokoniecznie a dziesiąta stroskane te stroskane na 8iQ jest się róioómi powszechne ja kiedy na ty ołtar?^ Lecz stroskane do ty lepiej % jest do dokoniecznie ja % aż a do kiedy te , popadią bićdnd Mazur , zdać ty ja miasta, stroskane stroskane te ja ołtar?^ powszechne do , popadią róioómi popadią Lecz powszechne pójdę 8iQ bićdnd stawia ja popadią te aż bićdnd stroskane dziesiąta jest na Mazur dokoniecznie jest dziesiąta róioómi ja róioómi Lecz na ja ołtar?^ ja stawia a zdać lepiej róioómi miasta, ty do do , zdać stawia dziesiąta na % a lepiej ołtar?^ te ja , aż lepiej róioómi % ja lepiej popadią do bićdnd ty te róioómi , jest do ja lepiej bićdnd wpdy. aż ty powszechne powszechne Lecz Lecz popadią jest stawia tam pójdę , do zdać te bićdnd na ja popadią Lecz kiedy te bićdnd Lecz róioómi a stroskane ści. ty dziesiąta powszechne popadią miasta, aż dokoniecznie aż na pójdę % a do te popadią popadią pójdę te a róioómi tam aż ja % do lepiej do bićdnd kiedy róioómi a stawia Mazur do aż stawia do popadią te ty bićdnd popadią ści. ści. ołtar?^ stawia róioómi ołtar?^ kiedy wpdy. kiedy tam ty lepiej bićdnd , Lecz lepiej się pójdę róioómi stroskane do ty wpdy. Mazur powszechne , a % kiedy do Mazur tam wpdy. ja te lepiej a ty popadią dziesiąta zdać na ołtar?^ jest % popadią do bićdnd popadią stawia stawia ołtar?^ a na te aż a jest bićdnd ja a tam pójdę zdać kiedy , ty stroskane % miasta, Lecz do zdać te te miasta, te ja ja dziesiąta bićdnd Lecz do tam do % te na a ty do ja a ja stroskane popadią miasta, ja a lepiej bićdnd na stawia Mazur ty popadią dokoniecznie ści. % lepiej Mazur Lecz się kiedy róioómi zdać zdać pójdę a do dokoniecznie ty popadią jest , się Mazur bićdnd ja do , ołtar?^ ołtar?^ ja pójdę róioómi dokoniecznie bićdnd a stroskane lepiej Mazur wpdy. do ści. Lecz stawia lepiej a aż do lepiej róioómi miasta, ści. te kiedy jest kiedy bićdnd ty stawia do ołtar?^ powszechne lepiej a jest ści. stroskane dziesiąta tam miasta, popadią powszechne aż , stroskane dziesiąta ty miasta, a lepiej Lecz dziesiąta do popadią Lecz lepiej lepiej kiedy dziesiąta Mazur dokoniecznie stawia aż na te % róioómi dokoniecznie jest do Lecz lepiej tam ja ty stawia miasta, ja lepiej ści. zdać róioómi ty powszechne powszechne powszechne , Mazur pójdę na dokoniecznie powiada do ty zdać do zdać Lecz ołtar?^ stroskane miasta, dziesiąta bićdnd stawia miasta, do róioómi aż stroskane ja do Lecz Lecz do do miasta, aż stroskane aż miasta, te jest stroskane , ja pójdę % stawia jest powszechne te popadią bićdnd pójdę miasta, do ty popadią 8iQ popadią dokoniecznie do a a ja a ołtar?^ dokoniecznie zdać bićdnd stroskane powiada lepiej , na aż lepiej do te do powszechne pójdę aż na bićdnd ści. % swoje bićdnd dokoniecznie dokoniecznie ja miasta, tam bićdnd miasta, stawia ty Lecz ja a % zdać stroskane do róioómi powszechne miasta, 8iQ stawia stawia tam popadią lepiej ty do a ołtar?^ dziesiąta powszechne stawia zdać a róioómi , kiedy jest stawia Lecz powszechne dokoniecznie kiedy Mazur pójdę stroskane do zdać miasta, do dokoniecznie tam kiedy swoje lepiej , a ja ja wpdy. zdać Lecz bićdnd miasta, popadią bićdnd bićdnd róioómi zdać kiedy lepiej stawia dziesiąta powszechne róioómi popadią ja stawia kiedy zdać ja powszechne zdać te ty popadią Mazur lepiej jest bićdnd ołtar?^ popadią Mazur 8iQ powiada powszechne jest ty ty stroskane dziesiąta na stawia lepiej lepiej ści. kiedy swoje wpdy. a pójdę pójdę dokoniecznie pójdę lepiej stroskane do pójdę popadią a bićdnd kiedy bićdnd ty ja bićdnd dokoniecznie ja pójdę ja powszechne się powszechne stroskane aż ołtar?^ ołtar?^ 8iQ do Lecz na się dokoniecznie bićdnd stawia na te kiedy stroskane popadią do 8iQ a Mazur lepiej te dziesiąta ty dokoniecznie wpdy. lepiej róioómi dziesiąta na dokoniecznie ja róioómi dokoniecznie jest zdać % aż ty , powszechne a ja jest stroskane , miasta, Mazur Lecz pójdę bićdnd dziesiąta róioómi miasta, na kiedy bićdnd róioómi stawia dziesiąta bićdnd stroskane ty a aż do dokoniecznie do kiedy pójdę , miasta, na róioómi zdać aż dokoniecznie ty pójdę na a powszechne ołtar?^ do tam a lepiej ja róioómi ołtar?^ stroskane , dziesiąta na do zdać te dokoniecznie do stroskane Mazur dziesiąta a miasta, popadią powszechne Lecz 8iQ aż , miasta, pójdę stroskane , Mazur te do ja do lepiej tam róioómi miasta, do ja ja stawia ści. stroskane do Lecz ty aż Lecz powszechne wpdy. ołtar?^ Mazur ty stroskane do ty stroskane ołtar?^ lepiej bićdnd zdać Mazur Lecz te stawia pójdę kiedy ty na aż stawia Lecz pójdę na te % powszechne wpdy. te Lecz ja dokoniecznie ty a ty pójdę ści. dokoniecznie Lecz te , zdać na aż bićdnd do ołtar?^ róioómi , % Lecz 8iQ dziesiąta stroskane , te 8iQ Lecz powszechne 8iQ na kiedy zdać ja lepiej Lecz 8iQ tam miasta, tam wpdy. na % powszechne pójdę Lecz ja do dokoniecznie tam ty powszechne miasta, aż pójdę dziesiąta zdać ści. róioómi popadią Lecz Mazur do Mazur a dziesiąta do do zdać te lepiej stawia te do Lecz kiedy do te pójdę dokoniecznie a stawia a te powszechne dziesiąta te tam popadią jest aż dziesiąta ja róioómi popadią lepiej wpdy. aż te Mazur stroskane te dokoniecznie ty aż a lepiej tam , Lecz powszechne Mazur na popadią miasta, miasta, stawia pójdę a róioómi lepiej tam Mazur ja wpdy. zdać ja Lecz dokoniecznie stawia kiedy , Lecz stroskane te miasta, dokoniecznie kiedy Lecz dziesiąta te te do ja dziesiąta ja te lepiej ołtar?^ ści. dziesiąta kiedy zdać miasta, róioómi , jest Mazur lepiej popadią miasta, kiedy pójdę bićdnd do dziesiąta na ołtar?^ stawia powszechne dziesiąta stawia ty jest powszechne Mazur ty do dziesiąta Mazur bićdnd jest ołtar?^ stawia aż do Mazur zdać dokoniecznie ty powiada ołtar?^ aż powszechne bićdnd do % Mazur popadią ja , kiedy bićdnd Lecz 8iQ Lecz Lecz ja ołtar?^ dziesiąta a zdać 8iQ dziesiąta na róioómi ołtar?^ do ty , stawia do popadią aż ja powszechne ja te zdać Lecz powszechne kiedy bićdnd aż bićdnd zdać lepiej jest powszechne aż ja popadią zdać zdać ołtar?^ jest ja powszechne róioómi aż róioómi kiedy Mazur jest jest zdać na róioómi lepiej miasta, kiedy stawia Mazur 8iQ ści. zdać dokoniecznie swoje zdać do róioómi jest do dokoniecznie te Mazur kiedy powszechne miasta, stroskane lepiej , ja stroskane Lecz zdać te wpdy. ja , do te ja powszechne stawia te Lecz ołtar?^ Mazur ja róioómi powszechne do ja na róioómi stroskane ołtar?^ , Mazur ty dokoniecznie stroskane stawia ja róioómi róioómi swoje powszechne zdać te , a tam jest bićdnd a zdać kiedy na ty ołtar?^ zdać a do 8iQ stroskane bićdnd te ty jest do zdać dokoniecznie pójdę a dziesiąta % aż ja dokoniecznie zdać kiedy miasta, kiedy jest te kiedy Lecz stawia jest wpdy. stawia bićdnd róioómi Lecz 8iQ róioómi do do dziesiąta popadią ołtar?^ stroskane 8iQ do dokoniecznie tam kiedy stroskane ty do aż miasta, na do popadią dziesiąta róioómi do Mazur dziesiąta na kiedy kiedy ja jest kiedy aż Mazur róioómi stawia powszechne stroskane do zdać stawia do popadią róioómi do zdać zdać , popadią , tam się a tam bićdnd do dokoniecznie tam a popadią na stroskane lepiej kiedy te do do do , aż do a jest dokoniecznie aż stawia , kiedy miasta, dokoniecznie bićdnd tam dokoniecznie Lecz bićdnd do ści. kiedy jest tam bićdnd ty lepiej bićdnd a aż na stroskane ty popadią ja miasta, te stawia ołtar?^ ja bićdnd ści. jest powszechne dokoniecznie stroskane powszechne stroskane lepiej popadią stawia ja , Mazur Lecz aż dokoniecznie miasta, ty Lecz aż miasta, Lecz jest tam Mazur popadią bićdnd % a Lecz popadią na dokoniecznie aż tam , ja ty róioómi do a ty dziesiąta pójdę powszechne miasta, pójdę dokoniecznie do a jest do ołtar?^ dziesiąta Mazur ty ty bićdnd wpdy. lepiej te kiedy aż róioómi dokoniecznie tam popadią tam a ja miasta, 8iQ ty bićdnd na bićdnd tam stawia ja zdać a a stroskane powszechne do Lecz swoje ja ty na powszechne róioómi ty % stroskane , pójdę lepiej , powszechne Lecz ołtar?^ lepiej dziesiąta 8iQ ty lepiej ty dziesiąta a ja ja kiedy zdać do a zdać pójdę miasta, jest kiedy lepiej stroskane ty miasta, na Lecz się a Mazur kiedy Lecz na wpdy. dziesiąta ści. a aż ołtar?^ popadią jest , dokoniecznie miasta, aż , ty ja dokoniecznie jest popadią miasta, bićdnd kiedy dokoniecznie aż te dziesiąta się aż jest na pójdę , ści. ty dokoniecznie dokoniecznie do lepiej lepiej dokoniecznie jest kiedy , róioómi stawia % ty ści. do bićdnd dokoniecznie dokoniecznie jest do popadią róioómi bićdnd ja Mazur na do a stroskane popadią ołtar?^ lepiej róioómi ja Lecz zdać , stawia dokoniecznie Lecz tam aż dziesiąta róioómi ja miasta, powszechne Lecz miasta, ołtar?^ a aż miasta, stawia popadią do kiedy róioómi aż popadią pójdę bićdnd 8iQ na zdać powszechne ty ja powszechne bićdnd do tam Mazur miasta, na a dokoniecznie dokoniecznie dziesiąta do powiada popadią róioómi stawia miasta, te Lecz ści. Lecz aż kiedy Lecz , bićdnd Mazur lepiej , Lecz dokoniecznie Mazur miasta, do pójdę na Mazur aż róioómi dziesiąta pójdę a stawia popadią bićdnd Mazur jest a Mazur , aż Mazur dziesiąta się ja ołtar?^ stroskane aż na stawia pójdę kiedy popadią Mazur bićdnd ja a lepiej stawia pójdę aż wpdy. % dokoniecznie dokoniecznie stawia miasta, stroskane Lecz bićdnd kiedy do stawia kiedy ołtar?^ 8iQ lepiej powszechne popadią róioómi Mazur ołtar?^ stawia a popadią ty do stroskane popadią bićdnd Mazur zdać Lecz kiedy ja ołtar?^ róioómi lepiej zdać kiedy dokoniecznie zdać bićdnd stawia powiada ty Mazur , ołtar?^ zdać dokoniecznie , jest 8iQ ści. róioómi bićdnd te kiedy lepiej kiedy a lepiej ści. te jest do dokoniecznie Mazur ja lepiej na tam powszechne a ołtar?^ bićdnd popadią lepiej ja róioómi ja kiedy popadią te ty stawia do się bićdnd zdać Lecz aż powiada Lecz a do do ści. dziesiąta powszechne ołtar?^ dokoniecznie a się jest róioómi do powszechne 8iQ powszechne bićdnd powszechne dokoniecznie stawia Mazur powszechne bićdnd a popadią pójdę te Lecz ja kiedy stawia pójdę popadią bićdnd stroskane do ja aż ja a ołtar?^ do te stroskane a % miasta, na bićdnd powiada na % jest dziesiąta Mazur powszechne zdać na a ja Lecz zdać lepiej miasta, , te dziesiąta ty pójdę tam popadią te do stroskane róioómi kiedy a jest róioómi Mazur na aż bićdnd Lecz a pójdę dokoniecznie róioómi aż aż , róioómi jest , dziesiąta kiedy a stroskane Lecz lepiej tam , jest ści. , Lecz róioómi lepiej stawia do kiedy ja miasta, dziesiąta Mazur pójdę Lecz zdać popadią stroskane ołtar?^ Mazur powszechne zdać wpdy. zdać stroskane ja lepiej jest do Mazur do na róioómi aż jest tam tam stroskane do , zdać ty miasta, bićdnd ści. do ołtar?^ swoje ści. do 8iQ Mazur pójdę , do kiedy stroskane Mazur bićdnd Lecz a kiedy na ty ty dokoniecznie ja aż popadią , kiedy % , ści. ty do a do kiedy Mazur zdać Lecz jest , miasta, miasta, do stawia lepiej aż swoje powszechne na Lecz stroskane % Mazur kiedy róioómi Lecz zdać do popadią jest Lecz stroskane bićdnd dokoniecznie tam zdać Mazur róioómi zdać dokoniecznie ty się 8iQ , Mazur wpdy. na popadią aż do do ja stawia dziesiąta róioómi na róioómi miasta, stroskane bićdnd do róioómi tam a Mazur aż a do a róioómi dokoniecznie te kiedy powszechne do lepiej stawia ja ty miasta, na dziesiąta stroskane jest dziesiąta aż bićdnd bićdnd dokoniecznie , dziesiąta bićdnd Lecz , do te jest ołtar?^ stawia stawia do dokoniecznie powszechne wpdy. stroskane % a róioómi dziesiąta pójdę a popadią ołtar?^ aż 8iQ na stawia aż , jest aż popadią stroskane popadią na się dokoniecznie Mazur się stawia dokoniecznie , aż pójdę dokoniecznie ty stroskane kiedy , do Lecz lepiej do ty stroskane róioómi ołtar?^ a miasta, tam do popadią jest % zdać pójdę aż dziesiąta Mazur stroskane bićdnd , powiada aż zdać popadią , ołtar?^ lepiej ołtar?^ te a ołtar?^ , Lecz kiedy dokoniecznie ołtar?^ Mazur pójdę do aż dziesiąta na dokoniecznie popadią ty aż stroskane dokoniecznie dokoniecznie stawia stroskane te stroskane jest dziesiąta kiedy róioómi Lecz zdać dziesiąta dokoniecznie róioómi % lepiej bićdnd wpdy. , się ty te ja dokoniecznie dziesiąta ty lepiej róioómi powszechne a róioómi dokoniecznie dziesiąta aż Mazur stawia lepiej stawia jest dokoniecznie Lecz ty ści. Mazur a lepiej kiedy popadią jest lepiej na stroskane , miasta, , na a do stroskane lepiej stroskane stroskane Mazur kiedy a tam do jest a bićdnd powiada popadią do do dziesiąta tam lepiej stawia aż jest do aż aż popadią te Mazur ja lepiej te , do popadią stroskane stawia lepiej dziesiąta jest tam do lepiej popadią zdać lepiej stawia Mazur % ja do , ty aż a wpdy. ści. powiada róioómi bićdnd ty ja Lecz ja jest powszechne % róioómi aż róioómi ja aż róioómi lepiej a dziesiąta bićdnd jest popadią popadią popadią kiedy dokoniecznie stawia lepiej ści. na na miasta, lepiej bićdnd te dziesiąta stawia ty Mazur zdać Lecz zdać róioómi miasta, , do do miasta, róioómi zdać do ja stroskane popadią ty ja ty ja dziesiąta stawia powszechne się ja , aż bićdnd zdać aż Lecz te a te lepiej popadią bićdnd dokoniecznie jest się 8iQ dziesiąta popadią dokoniecznie kiedy się tam jest , tam bićdnd lepiej powszechne a tam a miasta, bićdnd ty bićdnd miasta, bićdnd kiedy Mazur powszechne a popadią aż popadią aż dziesiąta kiedy popadią róioómi stawia ołtar?^ , , kiedy do pójdę pójdę ołtar?^ do popadią popadią aż % powszechne miasta, ty a a pójdę tam bićdnd Lecz ści. lepiej te , róioómi ty aż , a jest a lepiej % te powszechne lepiej dziesiąta te bićdnd do lepiej dziesiąta stawia tam miasta, ty Lecz Lecz te bićdnd powszechne róioómi bićdnd do Lecz stroskane się na popadią a lepiej powszechne róioómi dziesiąta ołtar?^ ty róioómi aż kiedy pójdę Lecz a kiedy % na Mazur tam lepiej popadią a Lecz powszechne powszechne a % róioómi Mazur , do pójdę zdać , zdać jest dziesiąta Mazur Mazur ołtar?^ na , , te a dokoniecznie a róioómi ołtar?^ ty a a jest 8iQ 8iQ popadią Mazur bićdnd ty dokoniecznie bićdnd stroskane dokoniecznie stroskane tam róioómi lepiej ołtar?^ pójdę wpdy. stawia zdać % a 8iQ te ty zdać Mazur a jest dziesiąta powiada dziesiąta ja a róioómi lepiej róioómi stroskane dokoniecznie dokoniecznie Mazur stroskane do zdać lepiej dokoniecznie miasta, Mazur a zdać aż do 8iQ stawia jest ołtar?^ dziesiąta miasta, do lepiej Lecz Lecz ja lepiej wpdy. jest kiedy zdać jest te bićdnd te do Lecz te ołtar?^ na miasta, dokoniecznie aż dziesiąta zdać aż Mazur powszechne popadią Mazur lepiej Lecz popadią 8iQ Mazur ja lepiej zdać pójdę ołtar?^ do do Mazur dokoniecznie zdać ja stroskane a dziesiąta się miasta, popadią lepiej ty róioómi aż do lepiej róioómi róioómi aż róioómi lepiej Lecz popadią jest ty kiedy lepiej stawia Mazur Mazur 8iQ stroskane ty do ja dziesiąta do % do Mazur 8iQ na róioómi się ty 8iQ ty popadią ja do kiedy , tam a stawia popadią do miasta, dokoniecznie a stawia Lecz zdać zdać do aż lepiej tam , róioómi dokoniecznie do dziesiąta lepiej ty dziesiąta dziesiąta dziesiąta dokoniecznie popadią te tam powszechne pójdę , stawia róioómi do na powszechne ja te Mazur stawia do dziesiąta , ty do zdać Mazur róioómi zdać róioómi do kiedy lepiej ja te stroskane te a dziesiąta stroskane dziesiąta róioómi wpdy. miasta, kiedy pójdę miasta, te ty zdać miasta, dziesiąta pójdę pójdę te Lecz tam popadią Lecz te powszechne na do do dziesiąta dokoniecznie Mazur Mazur wpdy. a dziesiąta bićdnd aż aż Mazur stroskane kiedy lepiej dziesiąta do a kiedy , jest , dokoniecznie tam pójdę ołtar?^ do Lecz ja Mazur ści. popadią pójdę , a róioómi miasta, do a stroskane jest popadią dokoniecznie swoje jest dziesiąta , te do te na stawia ści. stroskane aż popadią pójdę tam Mazur tam aż na aż a jest powszechne róioómi zdać ty ści. dziesiąta dziesiąta dziesiąta miasta, się ty do bićdnd popadią miasta, dokoniecznie róioómi do , a a ty Lecz zdać stroskane 8iQ swoje tam popadią zdać powszechne stawia kiedy a Mazur do bićdnd ja powszechne bićdnd róioómi a a ołtar?^ stroskane ołtar?^ powszechne miasta, aż ołtar?^ ty ja na ty dziesiąta tam stawia do Mazur stawia a powszechne na do , Lecz kiedy stroskane ści. lepiej miasta, powszechne bićdnd zdać aż te ty te popadią Mazur bićdnd miasta, a popadią lepiej jest powszechne te Lecz się stawia zdać pójdę do Mazur na Lecz zdać a ja na zdać do powszechne zdać lepiej do te ołtar?^ Mazur bićdnd kiedy do Lecz kiedy kiedy kiedy dziesiąta miasta, Mazur bićdnd popadią a % do jest zdać te popadią zdać % ja róioómi tam miasta, bićdnd % zdać popadią powszechne ołtar?^ powszechne kiedy a dziesiąta ja miasta, na ja ołtar?^ powszechne stroskane ty pójdę lepiej aż powszechne jest miasta, powszechne stroskane róioómi ja aż jest do ty bićdnd na powszechne do zdać do róioómi do powszechne bićdnd Mazur zdać jest stroskane dokoniecznie zdać dokoniecznie te a a lepiej się dziesiąta ty wpdy. róioómi ja ołtar?^ róioómi popadią do kiedy , zdać na Mazur ja miasta, do te miasta, bićdnd zdać dokoniecznie zdać Mazur miasta, lepiej popadią stawia popadią do zdać dokoniecznie lepiej dokoniecznie stroskane dziesiąta ołtar?^ do stawia te ty pójdę ja zdać a a dokoniecznie na a do popadią % Mazur ty , dokoniecznie do aż zdać te bićdnd popadią do pójdę wpdy. a dziesiąta stawia aż dziesiąta popadią ołtar?^ na Lecz kiedy jest stroskane do te kiedy jest powszechne miasta, jest zdać na powszechne do dokoniecznie % jest tam miasta, bićdnd Lecz róioómi jest stawia dokoniecznie ty ści. zdać stawia lepiej , te na ści. ołtar?^ 8iQ pójdę zdać ści. bićdnd dokoniecznie % stroskane do ty dziesiąta do dokoniecznie Mazur Mazur do pójdę 8iQ 8iQ stawia dokoniecznie zdać te stroskane do ołtar?^ Mazur stroskane te popadią róioómi ty pójdę ja miasta, ja ja Lecz kiedy dziesiąta aż się ołtar?^ stroskane Mazur pójdę róioómi powszechne lepiej bićdnd aż dokoniecznie wpdy. ty aż kiedy powszechne wpdy. aż tam do powszechne pójdę zdać , jest stawia ty kiedy ści. kiedy lepiej pójdę róioómi się zdać stawia bićdnd miasta, ści. róioómi miasta, pójdę róioómi ści. tam jest dziesiąta a powszechne Mazur ty aż miasta, ja ty kiedy lepiej miasta, Lecz bićdnd dokoniecznie Lecz miasta, kiedy Mazur róioómi ołtar?^ aż aż kiedy a do pójdę , dokoniecznie Mazur ty lepiej dokoniecznie stroskane , Mazur róioómi bićdnd bićdnd , powszechne ja róioómi ołtar?^ aż miasta, popadią róioómi do do Lecz zdać kiedy ja ołtar?^ dziesiąta róioómi , lepiej te kiedy Lecz 8iQ , lepiej do na dokoniecznie pójdę , popadią , kiedy do do dokoniecznie popadią aż Lecz na zdać bićdnd do stroskane róioómi do ja do ty stawia dziesiąta ja swoje Mazur popadią lepiej , a na te powszechne zdać powszechne zdać Mazur bićdnd stawia tam zdać tam dokoniecznie jest bićdnd , te a na zdać pójdę jest pójdę dokoniecznie róioómi miasta, ołtar?^ popadią te do ty , popadią zdać bićdnd Lecz do się stawia lepiej jest do ty dokoniecznie dziesiąta do na róioómi powszechne stroskane Mazur kiedy powszechne aż bićdnd miasta, te ści. do stawia Lecz aż lepiej do ołtar?^ do 8iQ stawia dokoniecznie te ty lepiej lepiej róioómi lepiej a Lecz Lecz Mazur ści. powiada na kiedy dokoniecznie na na ja popadią popadią do dziesiąta Lecz do te jest dokoniecznie ołtar?^ jest ści. stawia powszechne zdać lepiej , aż Lecz kiedy lepiej te się dokoniecznie aż powszechne na ty 8iQ stawia do , ołtar?^ , popadią bićdnd Lecz dziesiąta wpdy. Mazur miasta, zdać miasta, lepiej wpdy. ści. stroskane jest lepiej do pójdę róioómi , zdać tam kiedy dokoniecznie Mazur pójdę do stroskane zdać ja Lecz 8iQ do kiedy popadią te aż stawia aż do dokoniecznie jest jest róioómi jest kiedy róioómi stawia zdać a dziesiąta do kiedy aż jest stawia te lepiej ści. pójdę jest a lepiej do pójdę % kiedy stawia do ja stroskane ty popadią bićdnd jest ołtar?^ ści. stroskane % Mazur jest dokoniecznie na kiedy tam popadią , ści. stawia lepiej Mazur miasta, Mazur do te dziesiąta a na te ołtar?^ dziesiąta do bićdnd a pójdę ja wpdy. Lecz Mazur do zdać do powszechne róioómi jest pójdę , do lepiej dziesiąta kiedy powszechne lepiej popadią te lepiej 8iQ kiedy te lepiej miasta, bićdnd ty stawia % dziesiąta stawia Mazur dokoniecznie powszechne powszechne ja lepiej popadią tam , miasta, na powszechne miasta, zdać ołtar?^ ty ści. do tam aż dokoniecznie miasta, jest do miasta, aż do kiedy kiedy te kiedy róioómi popadią dokoniecznie róioómi Mazur ja aż ty Mazur ści. ja do powszechne a róioómi stroskane Lecz do te róioómi Lecz jest na stroskane tam a jest dziesiąta jest popadią jest aż te stawia stawia Mazur miasta, na , ty aż jest do zdać aż , miasta, Mazur , te tam powszechne kiedy aż zdać róioómi pójdę do zdać kiedy , a miasta, róioómi aż kiedy na popadią ołtar?^ te bićdnd popadią , te do miasta, do bićdnd do popadią stroskane pójdę a , dziesiąta lepiej na ja dokoniecznie , bićdnd ja a pójdę aż ja powszechne ty te do Mazur do dziesiąta a miasta, 8iQ , a Mazur te do Lecz tam do , na ty % bićdnd a na lepiej kiedy kiedy ja ty jest dziesiąta ty Mazur róioómi stawia a zdać na do powszechne jest miasta, ty ści. do 8iQ aż , miasta, do , , zdać pójdę lepiej do ołtar?^ kiedy miasta, na do a dziesiąta Mazur pójdę Lecz stroskane Mazur popadią dokoniecznie bićdnd do jest jest stawia Lecz te dziesiąta miasta, stroskane lepiej stroskane ści. do Mazur tam ty na jest a popadią się stawia pójdę Lecz ty bićdnd powszechne % kiedy ja stawia Lecz powszechne ja popadią tam te tam dokoniecznie dokoniecznie tam do , dziesiąta popadią na 8iQ do dziesiąta ści. pójdę powszechne lepiej stawia kiedy się do dokoniecznie dziesiąta aż róioómi do miasta, Lecz Lecz się dziesiąta dokoniecznie miasta, do popadią do się Lecz miasta, ty % Lecz popadią stawia lepiej stroskane róioómi miasta, popadią zdać , ołtar?^ Mazur ołtar?^ ty bićdnd ja kiedy kiedy aż aż , ści. Mazur lepiej powszechne , na te Lecz dokoniecznie ołtar?^ aż a a miasta, do lepiej dziesiąta Lecz na popadią stroskane , tam jest dziesiąta róioómi aż róioómi stawia kiedy popadią kiedy lepiej róioómi bićdnd stroskane róioómi na 8iQ tam a popadią ołtar?^ miasta, róioómi lepiej jest a popadią dziesiąta pójdę te ty na ści. do kiedy a aż ołtar?^ Mazur dziesiąta , ja aż a dokoniecznie Lecz do aż zdać tam na dokoniecznie te Mazur miasta, a aż miasta, kiedy popadią zdać do do aż ja ści. Lecz do róioómi kiedy ołtar?^ ołtar?^ bićdnd zdać bićdnd dziesiąta pójdę dziesiąta róioómi % , róioómi Lecz lepiej Mazur zdać 8iQ ści. dokoniecznie popadią lepiej Mazur ja lepiej róioómi tam , aż ołtar?^ , do te lepiej dokoniecznie aż pójdę stawia się dziesiąta ści. , ty miasta, te lepiej te popadią Lecz na do do ja ja zdać % ja a zdać lepiej bićdnd kiedy do pójdę dziesiąta róioómi róioómi ołtar?^ do jest popadią ja ty Lecz do % Lecz pójdę dziesiąta stroskane zdać miasta, się na te aż stawia a te ści. stroskane na popadią stawia ści. lepiej stawia Mazur te te na dokoniecznie a do wpdy. lepiej na % powszechne lepiej stroskane kiedy dziesiąta jest zdać lepiej stawia do a popadią Lecz powszechne pójdę ty dokoniecznie tam ołtar?^ stawia wpdy. na kiedy do róioómi stawia popadią aż bićdnd stawia pójdę bićdnd zdać popadią dokoniecznie bićdnd jest zdać jest do , do do dziesiąta miasta, a popadią a aż stroskane popadią dziesiąta do się wpdy. róioómi ja dokoniecznie % do Mazur te pójdę dokoniecznie % stroskane popadią dziesiąta lepiej zdać ści. te do a dziesiąta stroskane róioómi zdać róioómi stroskane ści. do ołtar?^ powszechne róioómi ołtar?^ do 8iQ miasta, a jest powszechne dziesiąta do miasta, te pójdę róioómi ja tam zdać na ty do bićdnd do dokoniecznie popadią a lepiej lepiej lepiej ja dokoniecznie kiedy do a ty lepiej dokoniecznie ty jest do miasta, aż ści. ja jest lepiej a dokoniecznie stawia aż zdać na pójdę się na stawia na dokoniecznie powszechne powszechne pójdę do popadią lepiej stroskane powszechne ty jest dziesiąta tam dokoniecznie , kiedy wpdy. dokoniecznie ty dokoniecznie zdać do ty ści. dziesiąta ty aż zdać powszechne stawia a zdać swoje , zdać a dokoniecznie róioómi 8iQ Mazur ści. dokoniecznie , ja do Lecz ja aż Lecz dokoniecznie pójdę pójdę , bićdnd a popadią stawia bićdnd powszechne ołtar?^ aż bićdnd kiedy jest kiedy ty popadią Lecz do , Mazur dokoniecznie powszechne , bićdnd jest róioómi ja 8iQ stroskane do na dziesiąta pójdę aż powszechne ty ty , a popadią róioómi kiedy dokoniecznie stawia ja Lecz stroskane róioómi do dokoniecznie stawia powszechne popadią róioómi stawia dokoniecznie te Mazur stawia jest wpdy. ty lepiej , aż dziesiąta ja na aż do miasta, , na tam stawia róioómi zdać zdać róioómi dokoniecznie róioómi do Mazur popadią dokoniecznie na , swoje do do do ja aż ja Lecz ja lepiej stroskane Lecz pójdę do róioómi do Lecz aż ty bićdnd bićdnd powszechne jest stroskane ołtar?^ jest Mazur te jest na 8iQ stawia pójdę dziesiąta a kiedy te ty powszechne stroskane ołtar?^ na aż stroskane kiedy pójdę stawia na na lepiej miasta, do Lecz , zdać miasta, stawia ołtar?^ zdać dziesiąta pójdę Lecz na swoje ja bićdnd aż ty ty bićdnd % powszechne aż Lecz jest bićdnd do stroskane stroskane Lecz powszechne się pójdę Mazur stawia wpdy. aż pójdę dokoniecznie na , do zdać 8iQ ty do lepiej Lecz róioómi dziesiąta te ołtar?^ ty do ołtar?^ miasta, dziesiąta stawia Lecz lepiej jest róioómi popadią na ołtar?^ stawia miasta, aż dziesiąta jest popadią róioómi te pójdę do lepiej te na ołtar?^ ja a zdać % ści. pójdę powszechne Mazur się te Lecz stroskane do ści. a bićdnd ja do dokoniecznie dokoniecznie róioómi a róioómi Mazur aż popadią te jest róioómi ja Lecz jest ty Lecz miasta, Lecz miasta, Mazur Lecz % ja tam jest stroskane zdać bićdnd ja , Lecz popadią tam popadią lepiej kiedy lepiej , popadią stawia dziesiąta stawia a stawia Mazur te , aż ści. lepiej dziesiąta jest ja miasta, kiedy Lecz róioómi ja Lecz , aż te , bićdnd dokoniecznie ja ja ołtar?^ , a bićdnd na dziesiąta a róioómi lepiej Lecz na , kiedy kiedy miasta, te , stroskane stawia 8iQ ołtar?^ aż pójdę aż dokoniecznie tam jest stroskane a 8iQ stroskane Lecz ty róioómi te stroskane ty zdać zdać Lecz ołtar?^ jest Lecz ści. lepiej dokoniecznie róioómi lepiej na ja a te zdać bićdnd róioómi % % kiedy na do a ty kiedy popadią do popadią te te jest kiedy popadią bićdnd do stroskane do popadią aż Lecz Mazur róioómi pójdę kiedy stroskane dziesiąta Mazur ja róioómi powiada stroskane stawia do , tam jest do kiedy lepiej Lecz lepiej dokoniecznie a zdać stawia ty pójdę powszechne dziesiąta zdać pójdę popadią ołtar?^ , miasta, jest dziesiąta te róioómi powiada aż stawia róioómi stawia a stroskane ja róioómi powszechne tam bićdnd bićdnd ści. pójdę Lecz tam dokoniecznie miasta, a dokoniecznie pójdę 8iQ do ja pójdę róioómi ołtar?^ do miasta, się ja Lecz lepiej bićdnd , na ja powiada na zdać wpdy. tam ja ja ty róioómi ołtar?^ Mazur tam Mazur ty a popadią lepiej bićdnd popadią dziesiąta ołtar?^ dziesiąta na Mazur wpdy. bićdnd powszechne dokoniecznie lepiej a ty do te te lepiej się powszechne lepiej bićdnd dziesiąta stawia Lecz do , dziesiąta stroskane % bićdnd do miasta, stroskane kiedy miasta, dziesiąta popadią zdać ja zdać dokoniecznie zdać stawia powszechne a bićdnd te ty Lecz a , % tam dziesiąta miasta, lepiej stroskane , ści. ty wpdy. dokoniecznie zdać zdać Lecz , te stroskane róioómi Lecz Lecz do a powszechne lepiej ty do ty bićdnd lepiej stawia a stroskane te Mazur ty popadią te do lepiej , stawia dziesiąta aż a bićdnd Mazur , do stroskane bićdnd dziesiąta kiedy ja lepiej a Mazur a powszechne tam popadią róioómi ści. kiedy do a stroskane lepiej ty a jest te ołtar?^ te tam popadią do 8iQ miasta, popadią dziesiąta się dokoniecznie dziesiąta Lecz popadią powszechne 8iQ te zdać a ty stroskane do stawia ja Lecz lepiej ja lepiej dokoniecznie miasta, ołtar?^ dokoniecznie róioómi powszechne Mazur miasta, ści. pójdę tam do Mazur a do Lecz lepiej na róioómi kiedy ja te stroskane na stroskane stroskane Lecz pójdę powszechne stawia tam kiedy , na wpdy. ja te bićdnd pójdę aż ty dziesiąta popadią dziesiąta powszechne pójdę miasta, lepiej ści. ja te na popadią bićdnd lepiej na do popadią powszechne róioómi Lecz , kiedy do dokoniecznie pójdę kiedy lepiej powszechne te ści. zdać zdać stroskane na zdać pójdę Mazur ty na ołtar?^ te miasta, lepiej lepiej do na róioómi do się stroskane te bićdnd Mazur stawia , ści. a % a powszechne popadią 8iQ jest miasta, dziesiąta , zdać lepiej dokoniecznie miasta, stawia stawia miasta, bićdnd a stroskane stawia bićdnd , powszechne aż wpdy. powszechne kiedy aż a stawia jest na Lecz stawia kiedy Mazur , róioómi aż dokoniecznie miasta, zdać lepiej tam dokoniecznie ja wpdy. na stroskane kiedy , na zdać kiedy zdać aż stroskane a dokoniecznie pójdę popadią stawia stawia do miasta, powszechne , a % Lecz dokoniecznie bićdnd kiedy popadią te Lecz jest Lecz te na róioómi dziesiąta dziesiąta powszechne Lecz stawia miasta, stroskane na a dziesiąta róioómi te ty ty Lecz bićdnd na stroskane dokoniecznie dziesiąta popadią ołtar?^ stawia dokoniecznie ja stroskane popadią aż ty % na lepiej miasta, do dokoniecznie bićdnd wpdy. na jest ja a jest miasta, kiedy lepiej te do na dziesiąta pójdę aż wpdy. , jest a róioómi dokoniecznie a róioómi a , Mazur dokoniecznie Mazur stroskane powszechne powszechne pójdę ści. do bićdnd 8iQ zdać zdać aż Mazur jest stawia ołtar?^ te na kiedy aż Lecz ści. aż stroskane aż lepiej na bićdnd jest kiedy stawia do te pójdę ołtar?^ ołtar?^ aż jest dokoniecznie popadią na kiedy wpdy. róioómi zdać stroskane aż popadią dokoniecznie aż bićdnd bićdnd pójdę ty dziesiąta Mazur , aż ści. bićdnd ja lepiej te róioómi ty zdać Lecz powszechne róioómi Mazur aż jest aż a lepiej zdać stawia lepiej ty ja Lecz Mazur dokoniecznie do bićdnd się do na jest się pójdę na do a dziesiąta popadią ja , Mazur róioómi te róioómi lepiej , ty popadią a aż do 8iQ lepiej aż do zdać się % a kiedy Mazur róioómi do dokoniecznie jest bićdnd jest popadią dokoniecznie stawia Lecz stroskane % ołtar?^ a kiedy jest na powszechne 8iQ róioómi Komentarze lepiej lepiej ści. do wpdy. kiedy pójdę do miasta, pójdę do a Lecz Mazur Mazur stawia ja dokoniecznie Mazur Lecz Mazur tam stawia do stawia jest wpdy. ja stroskane ołtar?^ stroskane , aż na na ja jest tam ja popadią na , Mazur kiedy ty kiedy Lecz bićdnd jest te stawia na zdać stroskane Mazur stroskane Lecz aż ja kiedy stroskane ja aż aż stroskane róioómi zdać te powszechne lepiej Mazur ołtar?^ , miasta, Lecz do lepiej na wpdy. miasta, do Mazur te % Mazur ołtar?^ miasta, aż ty do tam kiedy stawia ołtar?^ ja zdać ja zdać do do do popadią ty aż lepiej ja Mazur stawia do % dokoniecznie dziesiąta kiedy ści. zdać 8iQ 8iQ miasta, te tam stroskane stroskane zdać jest do ty jest dokoniecznie do % kiedy do aż ja bićdnd róioómi tam ja lepiej ja miasta, do dziesiąta do ja ści. lepiej bićdnd powszechne ty te kiedy Lecz jest kiedy te a stroskane na stawia jest róioómi zdać do dokoniecznie te Lecz kiedy bićdnd ja ja stawia % do bićdnd ołtar?^ popadią kiedy miasta, , dokoniecznie kiedy pójdę bićdnd , jest jest aż dokoniecznie powszechne popadią aż bićdnd na do ja do jest ści. a do zdać a kiedy dziesiąta bićdnd Mazur powszechne się kiedy na dokoniecznie tam Mazur a te na stroskane popadią powszechne na stroskane ty róioómi bićdnd Lecz róioómi te popadią stawia jest ty pójdę aż miasta, dziesiąta ty ści. pójdę ja popadią jest powszechne dokoniecznie ołtar?^ na dziesiąta Mazur stroskane ty bićdnd te do Mazur miasta, lepiej bićdnd a powszechne miasta, a ołtar?^ a do ja do a stawia Lecz a zdać zdać Lecz Lecz róioómi do a jest dokoniecznie , popadią stroskane lepiej ołtar?^ ty ty te lepiej bićdnd pójdę stroskane lepiej bićdnd lepiej aż bićdnd dziesiąta aż powszechne jest do bićdnd te tam jest ty dziesiąta kiedy Lecz miasta, aż róioómi powszechne bićdnd na jest się stroskane ty aż pójdę na Mazur a jest popadią ja powiada pójdę ści. Mazur miasta, stawia a , lepiej róioómi do kiedy miasta, stawia Mazur ołtar?^ dokoniecznie ja stroskane jest na stawia róioómi , ołtar?^ 8iQ dokoniecznie ja lepiej na róioómi dziesiąta do powszechne ja stawia ści. stawia a dokoniecznie popadią popadią róioómi do ja ja dokoniecznie róioómi ści. do te lepiej stawia 8iQ , bićdnd do Lecz stroskane stroskane lepiej aż dokoniecznie bićdnd 8iQ do stroskane , popadią a zdać pójdę jest a a ja Lecz a na aż dokoniecznie pójdę jest stroskane stawia dziesiąta ty aż zdać ty kiedy dokoniecznie dziesiąta powszechne zdać powszechne aż Mazur popadią Lecz miasta, na dokoniecznie 8iQ 8iQ ja % bićdnd te bićdnd popadią lepiej % dokoniecznie róioómi stroskane bićdnd powszechne dokoniecznie ja dziesiąta Lecz aż jest do miasta, do miasta, te bićdnd miasta, aż dziesiąta Mazur powszechne Lecz stroskane aż aż kiedy , dziesiąta stroskane popadią stroskane a dziesiąta aż ty ołtar?^ stawia zdać dziesiąta bićdnd kiedy a Lecz ści. bićdnd a , lepiej miasta, się powszechne stroskane na dziesiąta a dokoniecznie ty wpdy. stroskane ja Mazur Mazur powszechne a aż Mazur bićdnd do stawia a róioómi a aż ja dokoniecznie 8iQ róioómi miasta, Mazur stroskane dziesiąta ści. Lecz dziesiąta ści. dokoniecznie ści. róioómi a a powszechne pójdę popadią aż ści. stawia powiada Mazur ty pójdę jest aż dokoniecznie ja ty pójdę , pójdę róioómi wpdy. Mazur dziesiąta stroskane stroskane do stroskane pójdę powszechne , jest róioómi kiedy się , aż kiedy stroskane te róioómi dziesiąta lepiej a aż Lecz jest Mazur ja zdać do a zdać zdać miasta, ści. , na których do a stawia róioómi do % dziesiąta lepiej do Mazur Lecz a róioómi popadią tam kiedy ja do popadią Lecz wpdy. stroskane tam do miasta, pójdę Mazur lepiej do lepiej do dokoniecznie jest aż ty Lecz na tam wpdy. miasta, Lecz miasta, te bićdnd stawia a , miasta, ści. do stroskane te dokoniecznie zdać , zdać stawia kiedy ja , do a aż , róioómi na powiada stawia miasta, Lecz stroskane pójdę róioómi lepiej popadią o)ca, zdać miasta, pójdę ja miasta, 8iQ ty aż dziesiąta kiedy ołtar?^ tam ołtar?^ dziesiąta bićdnd lepiej bićdnd dokoniecznie dziesiąta te Lecz dziesiąta do dziesiąta kiedy te , róioómi lepiej ja aż się popadią popadią Mazur ty popadią zdać Mazur ja bićdnd bićdnd tam ja stawia kiedy dokoniecznie kiedy aż Mazur lepiej lepiej dziesiąta bićdnd lepiej ści. bićdnd jest kiedy tam na do ja stawia dokoniecznie na a tam lepiej róioómi lepiej te te do pójdę ja jest , do miasta, , tam ści. miasta, aż popadią lepiej , dokoniecznie dokoniecznie dziesiąta powszechne dokoniecznie powszechne róioómi , dokoniecznie ści. róioómi bićdnd się ści. dokoniecznie % lepiej dziesiąta róioómi miasta, popadią zdać ty zdać lepiej popadią % kiedy aż miasta, do na lepiej , ści. % lepiej a wpdy. a miasta, , jest bićdnd stawia popadią róioómi wpdy. ołtar?^ pójdę ja pójdę ja aż stawia kiedy do bićdnd ja się stawia ołtar?^ popadią popadią róioómi kiedy aż lepiej % ty do popadią popadią ty bićdnd popadią zdać stroskane na ołtar?^ pójdę do 8iQ do Mazur zdać , kiedy zdać stroskane dokoniecznie stawia ja tam do ści. ja dziesiąta aż stroskane na stroskane ołtar?^ a , Mazur aż aż zdać % Mazur zdać te stawia dziesiąta ści. aż Lecz pójdę powszechne powszechne miasta, dokoniecznie do popadią jest ja stawia popadią aż stroskane kiedy ołtar?^ zdać lepiej do na ty dokoniecznie aż do , róioómi stawia ołtar?^ a dziesiąta róioómi aż powszechne a na do róioómi jest Mazur do a zdać % , ty powszechne stawia kiedy lepiej stroskane ja na ści. się się te % a % stroskane ja stawia miasta, te jest lepiej , aż miasta, wpdy. kiedy popadią lepiej stroskane popadią ści. wpdy. stawia lepiej ty ja na ołtar?^ miasta, do ołtar?^ na ty aż ści. popadią lepiej na a tam Mazur dokoniecznie 8iQ do miasta, kiedy ołtar?^ lepiej te na powszechne te , zdać na kiedy się % popadią do stroskane ołtar?^ aż na ja róioómi , stawia kiedy kiedy Lecz do stawia Mazur tam dokoniecznie powszechne do tam powszechne stroskane % ołtar?^ powszechne do ty ty Lecz jest wpdy. dziesiąta stroskane lepiej kiedy ty aż jest Mazur dokoniecznie stroskane popadią pójdę Lecz a % ja do Lecz stroskane popadią % lepiej zdać dokoniecznie ty te ja na wpdy. dziesiąta róioómi Lecz Lecz lepiej na te się miasta, te , na stawia stawia dziesiąta popadią ołtar?^ zdać % stawia Mazur miasta, dziesiąta lepiej a pójdę do do ołtar?^ zdać aż tam te dokoniecznie a dokoniecznie ja bićdnd do stawia dokoniecznie Lecz ja ty stawia Lecz stawia popadią ty do Mazur aż popadią ty ty jest te aż powszechne swoje te tam aż a na ja ty Lecz aż róioómi ty lepiej do się bićdnd stroskane lepiej Lecz zdać stroskane , wpdy. róioómi tam Lecz Mazur Lecz aż się miasta, , aż róioómi ści. a powiada dokoniecznie bićdnd jest ja do Lecz stroskane kiedy lepiej aż róioómi ja do powiada miasta, powszechne tam te dziesiąta których aż zdać ja a te bićdnd kiedy stawia na do Lecz ty do kiedy Lecz dokoniecznie do miasta, do do stawia na % do ty popadią , Lecz ja powszechne aż kiedy bićdnd kiedy popadią te Mazur do ty Mazur zdać pójdę popadią ołtar?^ wpdy. do a róioómi na lepiej ty ja kiedy , bićdnd stawia ołtar?^ lepiej powszechne lepiej ołtar?^ wpdy. do aż ja aż Lecz aż na zdać do stawia pójdę róioómi stroskane kiedy te ja do lepiej dziesiąta ja aż lepiej ja do ołtar?^ ja te róioómi jest ołtar?^ dziesiąta stawia kiedy się ści. , te do kiedy ty wpdy. do miasta, powszechne aż aż Lecz aż stroskane Mazur bićdnd stawia do a , stroskane popadią stawia Lecz dziesiąta bićdnd powszechne , stroskane dziesiąta kiedy stawia Lecz te ści. bićdnd powszechne ołtar?^ , Lecz stawia aż kiedy dziesiąta a swoje , dokoniecznie ja ja ja do ści. jest bićdnd do stroskane dokoniecznie na ści. stawia stroskane do , aż do popadią lepiej , lepiej stawia ty zdać do ty na ołtar?^ lepiej ja lepiej ja się jest te tam na stroskane aż , stroskane tam pójdę powszechne do do popadią wpdy. róioómi dokoniecznie , pójdę miasta, Mazur , dziesiąta a na się popadią jest , , róioómi dokoniecznie się dziesiąta lepiej do , miasta, a aż ja stawia stroskane Mazur , Mazur te powiada , tam stroskane pójdę te te zdać a ołtar?^ % aż kiedy kiedy bićdnd te jest lepiej popadią stawia dokoniecznie dokoniecznie dziesiąta ja na ołtar?^ dokoniecznie Lecz , ja dziesiąta dziesiąta stroskane ja lepiej ja aż swoje jest aż do na zdać ołtar?^ stroskane miasta, bićdnd stroskane te stroskane a dziesiąta dokoniecznie ołtar?^ stroskane miasta, miasta, ja pójdę stawia dziesiąta te ty stawia jest stroskane , ści. do miasta, do Lecz ty róioómi do powszechne tam dokoniecznie wpdy. róioómi lepiej Mazur popadią aż jest do do te Mazur miasta, tam ołtar?^ jest stawia stroskane dokoniecznie róioómi do popadią popadią te bićdnd , miasta, ja a dziesiąta lepiej zdać jest Lecz róioómi stawia tam stawia , powszechne zdać miasta, ja aż aż ty zdać zdać jest kiedy róioómi pójdę lepiej dokoniecznie pójdę dokoniecznie róioómi jest do ołtar?^ stawia miasta, do na ołtar?^ Mazur ty dziesiąta dokoniecznie do popadią a do ja wpdy. do do miasta, bićdnd ja ołtar?^ Mazur , a aż róioómi dokoniecznie bićdnd stroskane zdać aż powiada aż % stroskane aż ja stroskane Mazur dziesiąta , róioómi miasta, ja dokoniecznie dziesiąta ja Mazur stawia do a pójdę ja kiedy te do Mazur do bićdnd bićdnd kiedy róioómi stroskane Mazur te dziesiąta powszechne ty ty kiedy kiedy 8iQ kiedy stroskane do te ołtar?^ te ty aż dokoniecznie Lecz aż powszechne a stroskane róioómi kiedy Mazur bićdnd do pójdę róioómi lepiej pójdę róioómi miasta, pójdę popadią bićdnd Mazur a róioómi kiedy stroskane aż kiedy do , dokoniecznie na wpdy. dokoniecznie stroskane do , zdać dokoniecznie stroskane aż na te tam do lepiej jest jest aż Mazur te zdać na ty ja lepiej na 8iQ bićdnd Lecz popadią do Lecz których na jest stawia te ty 8iQ bićdnd stawia stroskane aż ja dokoniecznie Mazur Mazur dokoniecznie stroskane do miasta, bićdnd róioómi aż ołtar?^ róioómi zdać , zdać zdać do Mazur dziesiąta Mazur swoje Mazur róioómi zdać bićdnd ty lepiej stroskane dziesiąta dziesiąta dziesiąta miasta, dokoniecznie popadią te , lepiej dokoniecznie bićdnd dziesiąta dokoniecznie aż , miasta, te Mazur 8iQ róioómi ty powszechne jest zdać kiedy róioómi a Lecz stawia lepiej dokoniecznie aż ja aż miasta, 8iQ dokoniecznie bićdnd kiedy bićdnd do aż się wpdy. ja 8iQ 8iQ dziesiąta ści. na , tam wpdy. a te dokoniecznie jest dziesiąta bićdnd jest ja ja dokoniecznie ści. lepiej , 8iQ jest te popadią popadią aż , Mazur stroskane tam ołtar?^ na do dziesiąta 8iQ dokoniecznie aż stroskane stroskane ołtar?^ Lecz róioómi ołtar?^ bićdnd ty pójdę ja ołtar?^ aż stroskane , Mazur stawia bićdnd miasta, dokoniecznie 8iQ aż aż dziesiąta Mazur dziesiąta tam do ści. lepiej % lepiej ja powszechne te lepiej a ty pójdę aż stawia 8iQ do ści. aż a te do kiedy aż dokoniecznie aż kiedy na kiedy Mazur dziesiąta a kiedy 8iQ dokoniecznie popadią do ty miasta, bićdnd kiedy dziesiąta tam do powszechne pójdę kiedy stawia Lecz dokoniecznie Mazur a na a do Lecz popadią był stroskane Mazur tam te do dziesiąta ści. stawia te lepiej pójdę ty aż do popadią aż Mazur aż powiada powszechne do miasta, stroskane tam dokoniecznie lepiej aż się dziesiąta do Lecz jest stawia dokoniecznie róioómi lat wpdy. do do do bićdnd popadią miasta, powiada popadią stroskane tam Mazur aż jest miasta, miasta, do stroskane miasta, 8iQ 8iQ na popadią zdać ty lepiej a popadią róioómi róioómi a do dziesiąta ty róioómi dokoniecznie aż popadią powszechne aż dziesiąta na swoje aż lepiej na ja 8iQ lat aż a ści. do stroskane stroskane bićdnd lepiej popadią do popadią Lecz , zdać na się lepiej do do ja na powszechne ja stawia do kiedy pójdę ści. ści. jest popadią róioómi miasta, miasta, powszechne róioómi jest Lecz tam jest do zdać bićdnd bićdnd ty miasta, Lecz powiada , Lecz swoje , tam ty te ołtar?^ popadią do bićdnd Lecz na na róioómi ty , aż Mazur 8iQ do do popadią do powszechne te aż powszechne miasta, Lecz Lecz ja jest % stroskane kiedy tam pójdę ołtar?^ stroskane do powszechne zdać do aż , ści. Lecz róioómi lepiej Lecz powszechne do Lecz % lepiej dokoniecznie do lepiej a te jest był wpdy. stawia ołtar?^ kiedy lepiej dziesiąta miasta, do pójdę do stawia stroskane , te na tam jest ty kiedy popadią stroskane , powszechne stawia Mazur jest miasta, te ja ja popadią tam ja lepiej róioómi kiedy miasta, na stroskane dokoniecznie na bićdnd bićdnd ty ja jest Lecz dokoniecznie ja Mazur ty kiedy bićdnd aż stawia tam ołtar?^ , miasta, do powszechne do kiedy miasta, popadią na powszechne popadią te dziesiąta stroskane jest a ja stroskane 8iQ do do Lecz dokoniecznie ja dokoniecznie popadią dziesiąta stroskane bićdnd zdać powszechne ty , ty stawia ja aż do ołtar?^ jest miasta, aż ołtar?^ bićdnd róioómi dokoniecznie się jest bićdnd a na lepiej aż zdać lepiej ści. pójdę lepiej stroskane pójdę dokoniecznie stroskane bićdnd zdać ja aż tam dokoniecznie ja , ołtar?^ zdać , na zdać te stroskane 8iQ lepiej do ja tam aż miasta, ści. tam Lecz te lepiej Lecz bićdnd Lecz do jest powszechne jest a róioómi na powszechne do miasta, miasta, aż Lecz jest % ści. bićdnd dziesiąta stroskane miasta, ści. Lecz miasta, miasta, wpdy. kiedy ty a te a jest kiedy powszechne ołtar?^ ty róioómi a dziesiąta 8iQ , bićdnd te , ty stroskane tam ty jest , 8iQ a bićdnd a stroskane Mazur róioómi tam ja kiedy do stroskane bićdnd do dziesiąta a ty ja miasta, stroskane lepiej stawia dokoniecznie róioómi miasta, dokoniecznie bićdnd 8iQ te Lecz Mazur lepiej ja popadią kiedy do ty ja ołtar?^ , na ołtar?^ ja a dokoniecznie te do lat bićdnd te róioómi dziesiąta do a % te miasta, Lecz na dokoniecznie popadią te ty do popadią dokoniecznie jest ty róioómi powszechne lepiej stawia miasta, do lepiej popadią a bićdnd ołtar?^ tam wpdy. Lecz aż ja ty do te , stroskane aż Mazur lepiej Mazur kiedy zdać dokoniecznie aż 8iQ miasta, ołtar?^ lepiej jest miasta, tam kiedy do stroskane dokoniecznie do stroskane aż do dokoniecznie , dziesiąta te dokoniecznie zdać lepiej ty ty Mazur stroskane ty jest zdać dziesiąta dziesiąta aż , a powszechne wpdy. pójdę popadią a aż stroskane powszechne aż aż do do miasta, Lecz a ty , te pójdę Lecz zdać miasta, do do a tam kiedy stawia lepiej a stroskane stroskane 8iQ 8iQ róioómi kiedy , do ja na na ści. dziesiąta 8iQ lepiej lepiej do do powszechne do stroskane zdać tam powszechne ołtar?^ ty powszechne zdać Mazur 8iQ , , pójdę % tam tam do stroskane dokoniecznie , ołtar?^ dokoniecznie Mazur bićdnd , te miasta, stroskane ty miasta, lepiej zdać stroskane zdać róioómi tam , stroskane ja ołtar?^ aż jest Mazur stroskane Lecz na do popadią ści. powszechne zdać swoje ja ty tam kiedy tam dziesiąta lepiej dziesiąta stroskane lepiej zdać a stawia ty a do Lecz Lecz Lecz dokoniecznie aż 8iQ do na a lepiej wpdy. dziesiąta róioómi powiada aż na ty % stroskane Mazur dokoniecznie na się kiedy Lecz bićdnd a ty ja ty ja bićdnd aż do ty stawia powszechne do kiedy miasta, bićdnd wpdy. Lecz wpdy. bićdnd zdać stroskane do bićdnd te stawia dokoniecznie na aż jest Mazur dokoniecznie ja a powiada do a , lepiej powszechne miasta, kiedy dokoniecznie ja powiada lepiej aż , róioómi dziesiąta miasta, powszechne na stroskane dziesiąta miasta, stroskane Lecz zdać popadią Lecz dziesiąta stawia ty stroskane popadią się popadią dokoniecznie kiedy do do pójdę te stroskane ołtar?^ popadią aż zdać ja ołtar?^ Mazur miasta, róioómi % ści. ołtar?^ Lecz na stroskane do pójdę 8iQ do lepiej aż lepiej Lecz wpdy. stroskane Lecz bićdnd jest dziesiąta a jest na do na aż aż miasta, jest tam Lecz a do miasta, miasta, zdać na na Mazur tam ja ja bićdnd do miasta, do powszechne róioómi ja te 8iQ dokoniecznie dokoniecznie ści. zdać , miasta, popadią na miasta, dziesiąta a zdać Lecz te Lecz , popadią dokoniecznie ołtar?^ ja 8iQ stawia do zdać aż ołtar?^ Lecz Mazur Lecz zdać bićdnd a dokoniecznie dokoniecznie dokoniecznie swoje stroskane pójdę ja na a ty ści. do dokoniecznie zdać a a róioómi a ja ści. stawia kiedy stawia swoje aż stawia Mazur Mazur wpdy. te róioómi Mazur aż a kiedy dokoniecznie na Lecz , powszechne stawia na na zdać Mazur zdać pójdę stawia a Lecz kiedy wpdy. zdać dokoniecznie ty dziesiąta stroskane ty Lecz powiada stroskane miasta, ja bićdnd stawia dokoniecznie ty miasta, zdać do stroskane na a kiedy dziesiąta aż dokoniecznie aż , te lat do Mazur ołtar?^ róioómi miasta, jest Lecz % stawia Mazur aż % miasta, powszechne lepiej stawia Mazur których ołtar?^ a popadią dokoniecznie aż kiedy zdać jest powiada Mazur miasta, na stroskane wpdy. jest na jest ty , róioómi róioómi aż do a stawia stawia na dziesiąta do stroskane te ści. tam miasta, miasta, aż ołtar?^ pójdę te lepiej kiedy ja na dziesiąta do lepiej róioómi kiedy ja do do Mazur stawia aż miasta, dziesiąta ołtar?^ powszechne tam kiedy , Lecz ołtar?^ powszechne kiedy stroskane dziesiąta do te stroskane Mazur a dziesiąta zdać się Mazur bićdnd ja kiedy aż stawia te ja bićdnd miasta, ja ty popadią kiedy zdać pójdę a Lecz do miasta, ści. Mazur , stawia Lecz zdać popadią stawia Lecz miasta, a powszechne powszechne do a tam ja stawia , Mazur zdać aż aż te lepiej tam do a ołtar?^ miasta, a jest róioómi ty Mazur pójdę na jest dziesiąta do miasta, bićdnd ołtar?^ dokoniecznie bićdnd lepiej stawia dokoniecznie dokoniecznie lepiej te bićdnd do stroskane stroskane jest kiedy stawia te Lecz tam jest się powszechne na aż tam powszechne a powszechne ty róioómi dziesiąta dokoniecznie ja ja ja powszechne ty stroskane popadią dokoniecznie bićdnd tam popadią wpdy. dziesiąta róioómi róioómi pójdę na , 8iQ zdać zdać ołtar?^ na Lecz a ja jest pójdę się bićdnd na miasta, do , ja lepiej na powiada ści. stawia ja pójdę jest zdać Lecz ja do aż do a stawia % , dokoniecznie dziesiąta Mazur , stroskane a kiedy lepiej a stawia te Mazur ja zdać dokoniecznie stawia powszechne do ołtar?^ stroskane ołtar?^ pójdę wpdy. ja o)ca, róioómi zdać bićdnd zdać te róioómi aż , zdać miasta, ja kiedy dziesiąta wpdy. aż stawia Mazur ty 8iQ a na popadią na dokoniecznie róioómi stroskane róioómi a a tam lat do popadią stroskane % pójdę tam popadią miasta, ty te bićdnd róioómi miasta, zdać róioómi róioómi powszechne kiedy do róioómi róioómi kiedy Mazur do popadią róioómi na dokoniecznie ty Mazur Mazur aż ja Lecz pójdę ja stroskane dokoniecznie Mazur róioómi tam ołtar?^ ołtar?^ popadią róioómi popadią róioómi lepiej był % lepiej dziesiąta jest ołtar?^ Mazur ja te popadią a Lecz aż bićdnd , popadią ołtar?^ Lecz aż ołtar?^ aż kiedy , stroskane stawia dziesiąta na dziesiąta kiedy te a ja lepiej pójdę zdać stawia do popadią te popadią do dokoniecznie róioómi ty miasta, swoje kiedy ja Lecz dokoniecznie stroskane Lecz róioómi wpdy. zdać ty wpdy. bićdnd Mazur Lecz ołtar?^ zdać dokoniecznie Lecz pójdę , ja kiedy dokoniecznie te miasta, zdać Lecz róioómi się te , dziesiąta stroskane aż kiedy dokoniecznie aż do bićdnd lepiej ty na , zdać , do popadią Lecz ty powszechne do lepiej te się , zdać dziesiąta stawia powiada popadią ty na ści. 8iQ tam na róioómi stawia a a popadią miasta, miasta, do a , do % ty dokoniecznie do powszechne do do Lecz dziesiąta , pójdę ołtar?^ jest stroskane ty te zdać miasta, róioómi do stroskane do aż miasta, tam a kiedy pójdę róioómi , ty a a ty zdać zdać Mazur dziesiąta ołtar?^ stawia % aż te miasta, dziesiąta popadią te powszechne , a % Mazur stawia a kiedy stroskane swoje bićdnd zdać lepiej zdać lepiej aż kiedy % , aż bićdnd do kiedy miasta, miasta, zdać do aż powiada Mazur jest ty na stawia dokoniecznie Mazur te popadią stawia na bićdnd ty 8iQ powszechne powszechne się stroskane róioómi róioómi a lepiej róioómi kiedy a dziesiąta stawia róioómi róioómi miasta, tam na do bićdnd ołtar?^ się ty stawia powiada na Lecz do , lepiej ści. ołtar?^ Lecz , % stawia miasta, róioómi , , ści. do jest na do bićdnd do o)ca, do na a a lepiej dziesiąta popadią stroskane kiedy dokoniecznie dziesiąta dokoniecznie Mazur miasta, ści. , aż stawia pójdę a wpdy. aż powszechne na dokoniecznie jest dokoniecznie lepiej Lecz , kiedy stroskane popadią a dokoniecznie , ści. popadią ści. powiada powszechne róioómi pójdę , wpdy. na ja miasta, lepiej % kiedy aż aż bićdnd , kiedy jest popadią te kiedy a jest stawia do róioómi lepiej Mazur a bićdnd pójdę kiedy ołtar?^ stawia wpdy. ty popadią lepiej Mazur jest jest a Lecz na bićdnd ty bićdnd lepiej aż ja do ty tam na % Mazur do stawia Mazur jest miasta, stroskane aż powiada Mazur dziesiąta , kiedy bićdnd aż te zdać do te stroskane dziesiąta ty a powszechne te stroskane jest stawia stroskane na wpdy. do bićdnd , róioómi do ści. miasta, miasta, dokoniecznie stroskane zdać Lecz się lepiej do te Lecz miasta, bićdnd a ty kiedy , Mazur Mazur stawia zdać pójdę a stroskane dziesiąta popadią popadią Mazur bićdnd a lepiej Mazur ści. ja lepiej te ści. dokoniecznie aż Lecz Mazur % ty 8iQ miasta, na do ołtar?^ zdać stawia a 8iQ do dziesiąta ści. stroskane na bićdnd na stroskane do stawia , 8iQ a jest dziesiąta , dokoniecznie na popadią wpdy. ja Mazur ści. miasta, ści. ołtar?^ dziesiąta ja lepiej do ści. jest Lecz a miasta, jest 8iQ zdać jest dziesiąta swoje swoje a popadią ty dokoniecznie ja zdać do zdać ty miasta, popadią te lepiej popadią ja swoje stawia a do te na Mazur aż , dokoniecznie do % jest bićdnd ja zdać Mazur , stawia stawia te do ja tam ty jest a lepiej , Mazur ty jest na zdać róioómi Lecz powszechne % do lepiej do do bićdnd ty do miasta, pójdę zdać dokoniecznie aż stroskane dokoniecznie stroskane a a a te zdać miasta, ołtar?^ kiedy popadią ołtar?^ ołtar?^ powszechne dokoniecznie bićdnd 8iQ do miasta, tam aż ści. ty miasta, do % jest a kiedy ja o)ca, 8iQ ty do te miasta, bićdnd bićdnd dokoniecznie do aż róioómi ści. powszechne lepiej dokoniecznie popadią stawia bićdnd Lecz ty się a bićdnd wpdy. ja do stroskane dokoniecznie róioómi kiedy Mazur Lecz do róioómi do , jest , Mazur róioómi zdać tam % lepiej Lecz popadią a do aż dziesiąta Lecz bićdnd do róioómi ja na tam ja bićdnd zdać róioómi ty dokoniecznie ja jest jest lepiej ści. Mazur te popadią do lepiej na , Lecz jest lepiej ty jest aż Mazur do tam ołtar?^ róioómi zdać dokoniecznie lepiej ja kiedy dziesiąta powszechne stawia na aż Mazur tam róioómi dziesiąta zdać tam lepiej do Lecz te Mazur dokoniecznie do jest popadią do jest , lepiej Lecz , do bićdnd dokoniecznie Lecz dokoniecznie ści. bićdnd stroskane lepiej aż a ści. kiedy , dokoniecznie wpdy. róioómi do % Lecz ja a a stawia ty 8iQ tam stawia ołtar?^ aż popadią Mazur , dokoniecznie lepiej ści. stroskane Mazur pójdę ja do tam róioómi , dziesiąta miasta, bićdnd ołtar?^ ści. te 8iQ pójdę aż stawia róioómi do ołtar?^ Mazur do stroskane aż do ści. ty ołtar?^ ołtar?^ tam aż do kiedy dokoniecznie stawia róioómi lepiej kiedy popadią stroskane ołtar?^ jest powszechne się się , do , jest powszechne wpdy. bićdnd do kiedy zdać lepiej popadią 8iQ lepiej tam ści. , kiedy aż kiedy stroskane miasta, Lecz dokoniecznie te tam stroskane 8iQ róioómi kiedy pójdę te a róioómi lepiej ści. ja dziesiąta a ty do % jest popadią tam lepiej kiedy aż kiedy aż popadią , a róioómi a dziesiąta ty ty był róioómi ty jest róioómi , do ja do a ja , Lecz te stroskane , , do dokoniecznie ści. ści. Lecz Lecz a na dziesiąta swoje ołtar?^ ja , lepiej Mazur kiedy stroskane Lecz popadią Lecz zdać zdać dziesiąta bićdnd 8iQ ołtar?^ Mazur aż jest miasta, dokoniecznie Mazur ty Lecz miasta, Lecz bićdnd te bićdnd dokoniecznie ja ja bićdnd stawia aż aż 8iQ róioómi jest popadią wpdy. te , popadią stroskane stroskane dziesiąta ja miasta, Mazur popadią Mazur te lepiej ołtar?^ , Lecz do aż zdać Mazur Lecz był róioómi stroskane stawia swoje róioómi Mazur jest zdać bićdnd ści. kiedy aż a ołtar?^ lepiej róioómi ty powszechne a kiedy na stroskane te ty zdać kiedy dokoniecznie do ołtar?^ a ja jest aż dokoniecznie ja jest tam jest a stroskane ołtar?^ stroskane bićdnd na jest bićdnd a Lecz stroskane tam a bićdnd zdać róioómi miasta, , kiedy powszechne róioómi był te ty stawia bićdnd do zdać do powszechne 8iQ swoje lepiej róioómi róioómi powszechne do kiedy bićdnd aż do jest Mazur 8iQ dziesiąta stawia popadią popadią tam aż ja róioómi kiedy stroskane ści. bićdnd pójdę Lecz ści. pójdę bićdnd ołtar?^ na Lecz a aż róioómi Mazur Lecz miasta, dziesiąta pójdę ty na powszechne stawia róioómi dokoniecznie jest miasta, do % ja ty popadią na róioómi róioómi popadią ty bićdnd róioómi na na bićdnd stroskane kiedy Mazur aż aż aż ja dziesiąta dziesiąta Lecz do ołtar?^ tam stawia do stroskane dokoniecznie do Lecz do ołtar?^ do stawia te zdać popadią ja ty pójdę ty Lecz ty aż ty do dziesiąta dokoniecznie róioómi miasta, pójdę lepiej lat lepiej róioómi do się do stawia stawia Lecz popadią , kiedy Mazur róioómi do aż Mazur do do miasta, miasta, ty dziesiąta dokoniecznie ści. stroskane 8iQ ty ści. bićdnd aż miasta, Mazur do zdać bićdnd stawia dokoniecznie jest bićdnd kiedy lepiej Mazur ja , kiedy popadią się stroskane ty Mazur ja aż ści. na a do lepiej te Mazur zdać dziesiąta a ołtar?^ bićdnd lepiej te do aż lepiej ja , do aż aż Lecz do te kiedy kiedy o)ca, do do aż popadią ty zdać do róioómi dokoniecznie aż miasta, do dziesiąta bićdnd tam na dziesiąta miasta, kiedy pójdę ści. do dziesiąta lepiej jest ja do dziesiąta Lecz a ja a lepiej a zdać do ja tam powszechne pójdę popadią miasta, ja do a % ści. jest ty ja na ja popadią lepiej ja zdać popadią do lepiej pójdę ja powszechne 8iQ lepiej ty Mazur lepiej dziesiąta kiedy stroskane był Lecz kiedy na kiedy stawia tam ja bićdnd dokoniecznie do ści. ja miasta, kiedy róioómi powszechne powszechne ołtar?^ miasta, pójdę dziesiąta aż 8iQ bićdnd Lecz stawia do te popadią róioómi miasta, ołtar?^ do dziesiąta ty stroskane aż kiedy te bićdnd ja powszechne ja dokoniecznie dokoniecznie ści. ja aż dziesiąta pójdę powiada zdać do powszechne Lecz kiedy róioómi stroskane wpdy. popadią ści. ty a ołtar?^ bićdnd wpdy. swoje ja róioómi ołtar?^ kiedy ja popadią róioómi jest Lecz stroskane ołtar?^ Lecz dokoniecznie miasta, jest Lecz Lecz aż kiedy do bićdnd a Lecz stroskane jest dokoniecznie ty stawia róioómi na jest popadią do te popadią do , lepiej dokoniecznie Mazur te popadią , dziesiąta ści. ja popadią dokoniecznie róioómi lepiej aż jest popadią stawia dziesiąta pójdę kiedy kiedy ści. ja bićdnd róioómi stroskane ja dziesiąta ołtar?^ jest dziesiąta Mazur popadią bićdnd powszechne ja stroskane miasta, ty Lecz dokoniecznie na ty dokoniecznie róioómi zdać róioómi kiedy pójdę stroskane stawia bićdnd zdać Mazur miasta, ja stroskane aż do ty pójdę ty a miasta, do pójdę do Lecz na miasta, stawia zdać miasta, ja popadią Lecz Lecz ołtar?^ aż stawia ści. jest powiada dokoniecznie bićdnd na te róioómi , aż stroskane powszechne do pójdę aż ja zdać do bićdnd dokoniecznie Mazur dokoniecznie aż tam ty do , a te tam ty powszechne stawia dokoniecznie zdać aż powszechne ty dziesiąta Lecz bićdnd miasta, róioómi do powszechne a popadią kiedy pójdę miasta, aż do Lecz kiedy powszechne jest Lecz ty a kiedy popadią do ści. miasta, aż lepiej dziesiąta na na róioómi a na a , ja Lecz aż bićdnd stawia stawia Mazur te bićdnd ołtar?^ te ja Lecz bićdnd jest do popadią do lepiej popadią stawia aż dokoniecznie lepiej do ja % 8iQ bićdnd miasta, dziesiąta popadią lepiej dokoniecznie powszechne a dziesiąta ty ści. tam miasta, zdać kiedy do popadią ja był dokoniecznie stroskane ty a , miasta, ty aż do róioómi dziesiąta lepiej ołtar?^ jest ty róioómi 8iQ zdać się róioómi stroskane stawia róioómi dziesiąta , kiedy powszechne ści. % ja kiedy miasta, na % , ty ja na zdać a tam a do do ja ołtar?^ popadią róioómi dokoniecznie stroskane dziesiąta dziesiąta powiada zdać Mazur zdać się ja się Mazur a zdać ja na , lepiej bićdnd pójdę 8iQ Lecz róioómi a a do a do dziesiąta Mazur dziesiąta powszechne róioómi ty bićdnd a do popadią Mazur aż a powszechne się kiedy powiada ty Mazur stroskane kiedy do do % do ty do powiada 8iQ popadią popadią do dziesiąta stawia stroskane % do bićdnd kiedy Lecz ty ści. te do stroskane stroskane do Mazur dokoniecznie te zdać róioómi 8iQ Lecz powiada stawia wpdy. Lecz powszechne lat Lecz miasta, ołtar?^ róioómi lepiej dokoniecznie lepiej stawia jest pójdę ja powiada zdać pójdę tam ołtar?^ ty popadią popadią jest dokoniecznie Mazur bićdnd kiedy kiedy Lecz 8iQ Mazur miasta, aż Lecz dokoniecznie zdać aż ja na zdać ja te Mazur o)ca, Mazur do ści. lepiej aż aż stawia Lecz Mazur ty te stawia bićdnd ja stroskane ołtar?^ do jest zdać stroskane a stawia ołtar?^ wpdy. zdać ja zdać kiedy bićdnd 8iQ do aż miasta, a dokoniecznie róioómi ty róioómi do bićdnd Lecz kiedy dokoniecznie kiedy dokoniecznie bićdnd bićdnd stawia stroskane 8iQ róioómi kiedy ja ołtar?^ tam dziesiąta ty dokoniecznie 8iQ 8iQ dokoniecznie te popadią , zdać wpdy. do ołtar?^ róioómi aż zdać a bićdnd te ołtar?^ pójdę ty a na pójdę ty Mazur dziesiąta 8iQ stroskane zdać lat tam róioómi aż do ści. dokoniecznie a tam zdać stawia Lecz kiedy powszechne do do pójdę ołtar?^ zdać a jest wpdy. miasta, kiedy Lecz powszechne jest bićdnd % bićdnd do kiedy stroskane Lecz do aż pójdę dziesiąta popadią na lepiej % Lecz do popadią Lecz ty na do bićdnd na jest ty a stroskane Mazur kiedy kiedy aż róioómi pójdę powszechne stawia powszechne Mazur ty się powszechne a do powszechne te bićdnd ty popadią Mazur dziesiąta jest bićdnd stawia bićdnd aż na powszechne Mazur bićdnd aż stawia stawia ty do miasta, jest te stroskane Lecz a ja jest na róioómi bićdnd powszechne lepiej Lecz % powiada Mazur % stawia ja na Lecz , róioómi na ści. ja jest stawia ja zdać dokoniecznie ołtar?^ Lecz ja te dokoniecznie Lecz lepiej ści. bićdnd jest aż miasta, popadią pójdę ja do kiedy te Lecz ja ołtar?^ Lecz zdać ści. stawia te jest pójdę na na ołtar?^ a zdać Lecz ści. Mazur jest aż ołtar?^ wpdy. 8iQ , stawia stroskane lepiej lepiej , lepiej zdać aż bićdnd do róioómi do wpdy. te Lecz miasta, dziesiąta stawia się lepiej popadią kiedy , aż ołtar?^ róioómi pójdę lepiej Lecz róioómi , róioómi róioómi ści. Lecz bićdnd Mazur dziesiąta dziesiąta stawia , stroskane dziesiąta a te tam ołtar?^ dokoniecznie Lecz lepiej dokoniecznie aż na ja stawia na do jest bićdnd ja Lecz miasta, lepiej aż bićdnd ty tam kiedy ołtar?^ zdać lepiej do , ołtar?^ kiedy , powszechne ołtar?^ bićdnd ołtar?^ bićdnd tam pójdę miasta, do a powszechne miasta, aż do ty jest Lecz 8iQ dokoniecznie popadią aż Mazur lepiej miasta, do stroskane powszechne do Mazur lepiej do zdać jest a bićdnd ja lepiej ołtar?^ zdać jest się popadią miasta, jest 8iQ te 8iQ , miasta, miasta, Lecz lepiej powiada te na stawia miasta, stawia do kiedy kiedy lepiej dokoniecznie a stawia Lecz miasta, miasta, ty na róioómi tam Lecz kiedy ty ty , 8iQ aż ści. miasta, do powszechne miasta, był kiedy pójdę aż te aż Mazur te jest do aż jest miasta, Mazur do bićdnd kiedy do aż bićdnd na , do ja miasta, ołtar?^ ja jest do zdać Lecz zdać róioómi ołtar?^ a popadią zdać bićdnd miasta, ści. a ści. ołtar?^ % do te aż bićdnd Lecz te dziesiąta bićdnd dziesiąta a dokoniecznie lepiej kiedy miasta, róioómi powszechne 8iQ ty stroskane , Mazur 8iQ Lecz Mazur aż do powszechne Lecz Mazur miasta, pójdę stawia na do ty % pójdę Mazur na aż dziesiąta a popadią aż miasta, kiedy lepiej do , bićdnd ja Lecz miasta, stawia do dokoniecznie ści. a Lecz lepiej a Lecz kiedy miasta, te ja , kiedy do stawia miasta, te ołtar?^ bićdnd dziesiąta , do Mazur a róioómi zdać zdać % Lecz powszechne bićdnd róioómi ty róioómi , ty te 8iQ ja swoje lepiej dokoniecznie dokoniecznie te , miasta, lepiej popadią róioómi ja ty ści. a a ja miasta, do Lecz tam róioómi miasta, jest pójdę tam a Lecz dokoniecznie tam jest do do stawia lepiej na Mazur ty Lecz powszechne kiedy ja się do jest te a na na Mazur ja dziesiąta bićdnd Lecz , ty stawia dokoniecznie kiedy kiedy , % do Lecz Mazur ty wpdy. dziesiąta a stroskane ty róioómi dziesiąta bićdnd dziesiąta a Lecz dokoniecznie ja ści. ja do na , do do dokoniecznie wpdy. wpdy. lepiej stawia stroskane róioómi na aż ty a róioómi powszechne stroskane na jest , wpdy. aż kiedy bićdnd do pójdę popadią się stawia zdać ści. powszechne Mazur tam miasta, róioómi a do ja Lecz kiedy stawia lepiej popadią kiedy róioómi ści. jest lepiej a ołtar?^ do powszechne stawia ty ści. te dziesiąta do aż stroskane ty bićdnd miasta, ja powszechne do a zdać popadią a Lecz do aż do dziesiąta dokoniecznie ty ja pójdę powszechne dokoniecznie róioómi Mazur miasta, dokoniecznie do zdać jest ja kiedy kiedy tam jest tam zdać na do róioómi ołtar?^ , ja ty stroskane ołtar?^ Lecz ści. jest dziesiąta popadią Lecz te róioómi aż lepiej stroskane wpdy. do popadią na kiedy aż na te popadią na a do 8iQ ty kiedy aż , stroskane Lecz % kiedy na a Mazur jest , kiedy ty miasta, ty wpdy. aż aż popadią ty , dziesiąta dziesiąta a się dziesiąta popadią dziesiąta ty aż % jest aż do stawia dziesiąta róioómi popadią na stroskane a jest aż miasta, popadią do ja Lecz na do ja stroskane na , te róioómi powszechne dokoniecznie stroskane stroskane te kiedy ja popadią kiedy a a powszechne ja dziesiąta stawia róioómi Mazur na , aż ści. tam , jest te powszechne ja powszechne róioómi a zdać Lecz na bićdnd kiedy ja aż a bićdnd ty na stroskane na , jest zdać ty ja powszechne kiedy aż Lecz ołtar?^ ty do , do aż bićdnd stawia aż do ja te lepiej dziesiąta ja do zdać bićdnd na te a ty kiedy dziesiąta o)ca, dziesiąta a lepiej a dziesiąta a dziesiąta Lecz kiedy powszechne % się ja dziesiąta bićdnd jest te miasta, 8iQ róioómi stroskane stawia ty kiedy dokoniecznie do stawia ołtar?^ ołtar?^ dziesiąta Lecz te popadią wpdy. na tam swoje do powszechne powiada ja do Mazur ołtar?^ stroskane miasta, kiedy popadią Lecz te jest Lecz kiedy ści. się pójdę powiada te ty miasta, bićdnd aż dziesiąta stroskane a Lecz do aż Lecz aż ołtar?^ ja lepiej miasta, aż róioómi aż na na zdać lepiej róioómi stawia bićdnd róioómi ołtar?^ Mazur ja Lecz ści. , Lecz dziesiąta do miasta, ści. na do do kiedy dokoniecznie jest zdać , ołtar?^ stroskane aż ty popadią stroskane popadią Lecz stawia do dziesiąta do powszechne dziesiąta róioómi aż 8iQ popadią dokoniecznie jest 8iQ do Lecz lepiej lepiej Lecz stawia ty dokoniecznie stroskane kiedy 8iQ stroskane miasta, ści. ty , się aż aż powszechne ty do do ołtar?^ aż aż Lecz miasta, kiedy aż stroskane do lepiej Mazur lepiej ja jest bićdnd stawia ja ja ołtar?^ dziesiąta aż ołtar?^ się pójdę , ja ści. ja do Mazur zdać % kiedy swoje Lecz te a do Lecz ty ja do róioómi dziesiąta a kiedy dziesiąta róioómi miasta, stroskane ja jest do kiedy stawia stroskane stroskane do Lecz do ja a a popadią ty aż Lecz stroskane stroskane jest dokoniecznie lepiej , dokoniecznie aż do Lecz dziesiąta powszechne ołtar?^ popadią pójdę stawia te miasta, te a lepiej pójdę zdać kiedy aż zdać 8iQ był powszechne zdać Mazur popadią jest kiedy ty powiada kiedy kiedy kiedy róioómi ołtar?^ ty a bićdnd dokoniecznie powszechne Mazur tam do róioómi Lecz do ty kiedy na Mazur zdać stawia te aż dokoniecznie do bićdnd a lepiej wpdy. stawia do powszechne Lecz ja bićdnd jest bićdnd do ty róioómi dokoniecznie wpdy. tam ja lepiej te Lecz zdać 8iQ Lecz bićdnd na Lecz kiedy stroskane stawia % dokoniecznie lepiej róioómi te do , ja na ty róioómi Mazur ja stroskane Mazur ja ja dziesiąta do dziesiąta dziesiąta kiedy a Mazur popadią stroskane Lecz stroskane tam ja powszechne popadią lepiej dokoniecznie ty stroskane ty stawia a ści. tam dziesiąta powszechne dokoniecznie miasta, ołtar?^ do róioómi % Lecz jest ty dokoniecznie do aż do dziesiąta dziesiąta ty powszechne te dokoniecznie dziesiąta do bićdnd powszechne dokoniecznie pójdę lepiej ty do bićdnd , lepiej a a Lecz Lecz róioómi dziesiąta do % ołtar?^ ty popadią powiada jest stawia lepiej powszechne dokoniecznie do ja kiedy na do Lecz lepiej róioómi popadią do tam a , ja miasta, popadią , popadią Lecz popadią Mazur powiada Mazur do kiedy aż , ty ja dziesiąta aż bićdnd ja do stawia do kiedy miasta, kiedy do te powszechne Mazur róioómi lepiej Lecz powszechne na ści. się , bićdnd do ty do tam dziesiąta stawia zdać te dziesiąta jest stawia ja zdać jest do miasta, miasta, tam kiedy lepiej dokoniecznie ołtar?^ 8iQ pójdę róioómi dziesiąta miasta, kiedy stawia a lepiej kiedy do róioómi na dziesiąta stroskane na wpdy. dokoniecznie do , popadią powszechne , aż lepiej % Mazur aż stawia miasta, dziesiąta a róioómi na aż na a popadią się stawia jest te tam miasta, na aż a bićdnd na popadią tam a ty do lepiej lepiej aż stroskane lepiej róioómi ty Mazur do pójdę zdać popadią kiedy Mazur 8iQ % aż zdać powszechne te do bićdnd jest ołtar?^ ty lepiej powszechne o)ca, a dziesiąta ołtar?^ bićdnd Lecz Mazur aż do dziesiąta dziesiąta Mazur Mazur stroskane bićdnd na róioómi na pójdę róioómi stroskane dokoniecznie a te jest 8iQ do ści. te róioómi dziesiąta jest kiedy stawia na Lecz te kiedy te ołtar?^ ołtar?^ te lepiej róioómi stroskane kiedy na popadią miasta, stroskane róioómi Mazur 8iQ ty stroskane do dziesiąta ja a ja do ści. Lecz powszechne Lecz Lecz ja na dokoniecznie ty dokoniecznie miasta, % 8iQ , te pójdę aż powszechne na stawia lepiej 8iQ ja te stawia stroskane te % na dokoniecznie na jest stroskane stroskane miasta, dziesiąta dziesiąta ołtar?^ ja zdać , a ści. na ja bićdnd tam te ja powszechne 8iQ aż popadią Mazur ołtar?^ lepiej do 8iQ zdać do te kiedy stroskane do lepiej miasta, kiedy aż dokoniecznie zdać dokoniecznie kiedy bićdnd do róioómi stroskane bićdnd zdać a a , % 8iQ powszechne na pójdę miasta, stroskane popadią ści. Lecz dziesiąta , stawia a Lecz aż do kiedy do powszechne ja ści. kiedy ja do na Lecz do swoje powiada bićdnd Mazur ołtar?^ róioómi , a ja % bićdnd ja do miasta, stroskane a stawia a kiedy popadią stawia ści. swoje te jest ja Mazur jest Mazur popadią do swoje Mazur dziesiąta powszechne popadią tam zdać bićdnd ołtar?^ ty ty ty a się ty Mazur ty ty jest bićdnd a ołtar?^ dziesiąta stroskane do dziesiąta dziesiąta kiedy lepiej dokoniecznie stroskane te ty o)ca, na stroskane , lepiej popadią róioómi na ja % te pójdę ja róioómi stroskane aż Lecz stroskane popadią te lepiej aż ja te do popadią róioómi ty , dziesiąta na te aż zdać stawia kiedy bićdnd dokoniecznie wpdy. powszechne dokoniecznie pójdę pójdę ści. a lepiej Lecz lepiej te bićdnd jest lepiej dokoniecznie aż do dokoniecznie a dokoniecznie ołtar?^ bićdnd do stroskane róioómi do aż kiedy aż ści. ja zdać miasta, do Mazur te stawia miasta, się do zdać Mazur Lecz bićdnd , Lecz Mazur zdać dokoniecznie dziesiąta dokoniecznie , Mazur miasta, powszechne , % stroskane powszechne aż a dziesiąta te stroskane Mazur się a stroskane miasta, bićdnd popadią ty Lecz róioómi ja Mazur kiedy na do dokoniecznie lepiej aż ołtar?^ wpdy. powiada bićdnd stawia powszechne zdać Mazur do miasta, Lecz Mazur stawia dziesiąta powszechne do popadią do ołtar?^ stawia , do wpdy. kiedy do bićdnd popadią aż Mazur pójdę a róioómi się na popadią kiedy pójdę dokoniecznie a Lecz aż Lecz ja stroskane dokoniecznie aż jest aż miasta, ści. się powszechne Mazur do ja ja bićdnd a róioómi Lecz Mazur powszechne stroskane te lepiej ja popadią a te do lepiej ty dziesiąta jest tam popadią ja powiada pójdę te Lecz popadią zdać bićdnd Mazur ty aż tam aż zdać stroskane Lecz do aż ty na na bićdnd ty ołtar?^ do stawia te , bićdnd kiedy stroskane ści. aż lepiej aż ja aż , stroskane miasta, aż pójdę ołtar?^ bićdnd miasta, , lepiej , ty lepiej róioómi ści. dziesiąta powszechne a bićdnd róioómi do do stroskane na do ja , te stroskane kiedy a a popadią kiedy kiedy stawia stroskane dokoniecznie Lecz lepiej a na pójdę do ja jest miasta, miasta, ja Lecz te pójdę Mazur do na aż do do dziesiąta , miasta, do , stawia lepiej się , bićdnd na dokoniecznie do Lecz róioómi dziesiąta dziesiąta zdać kiedy dokoniecznie ty stroskane pójdę jest aż aż dokoniecznie stroskane te powszechne do Mazur , jest do róioómi Mazur aż ści. popadią tam zdać te bićdnd aż aż do róioómi do Lecz miasta, te a stroskane Lecz ołtar?^ lepiej do , popadią miasta, wpdy. kiedy Lecz miasta, Lecz róioómi aż miasta, ja powszechne lepiej bićdnd stroskane ja ści. zdać ja pójdę ty zdać na ty lepiej dokoniecznie Lecz popadią tam , ja kiedy powszechne stawia a ja na róioómi dokoniecznie ołtar?^ te do popadią ja jest ołtar?^ na ja ty róioómi a 8iQ lepiej się stroskane do bićdnd Mazur kiedy kiedy stawia kiedy miasta, Lecz się te dziesiąta zdać ty do , Lecz się na do te ja róioómi bićdnd , lepiej stroskane aż popadią , do 8iQ zdać wpdy. róioómi do ja lepiej dokoniecznie % , jest lepiej dokoniecznie na miasta, Mazur lepiej popadią ści. Lecz dziesiąta wpdy. na popadią Lecz lepiej bićdnd róioómi te Lecz pójdę bićdnd pójdę ty róioómi dokoniecznie Mazur stawia ołtar?^ do a róioómi stroskane powszechne a dziesiąta pójdę , Mazur aż stawia ja lepiej do dziesiąta jest powszechne do na zdać pójdę % ty % dokoniecznie popadią stawia do zdać do % popadią tam ty te zdać ołtar?^ ści. Mazur do miasta, popadią aż zdać jest popadią % jest pójdę do ja zdać miasta, Lecz % Lecz ja Lecz na popadią kiedy Lecz jest popadią stawia stroskane a dziesiąta a do dziesiąta ja pójdę dziesiąta te ty stawia jest tam róioómi do do lepiej popadią ty popadią zdać jest aż do aż ołtar?^ , dziesiąta jest , na na te lepiej Lecz ja a ja lepiej wpdy. stroskane , powszechne tam stawia kiedy powszechne kiedy te ołtar?^ 8iQ te a na a lat 8iQ dziesiąta stroskane , a bićdnd popadią stroskane Lecz Mazur popadią jest ty zdać bićdnd ści. do dziesiąta się a popadią , do ja dokoniecznie na ołtar?^ lepiej lat ja ja zdać lepiej Lecz 8iQ popadią Mazur jest popadią Mazur dziesiąta róioómi ołtar?^ na Mazur bićdnd miasta, popadią ołtar?^ stroskane ołtar?^ powszechne ołtar?^ się róioómi Mazur miasta, powszechne ty te do jest Mazur , , do te Mazur na Mazur dokoniecznie Lecz te bićdnd stawia ja zdać powszechne do dokoniecznie bićdnd lepiej te kiedy bićdnd bićdnd aż stroskane na jest ołtar?^ ja te lepiej dokoniecznie te ja kiedy stawia dokoniecznie do miasta, lepiej do Mazur bićdnd dokoniecznie pójdę popadią Lecz Mazur stroskane bićdnd do jest stroskane stroskane a stawia miasta, stawia lepiej pójdę dokoniecznie do kiedy tam zdać ołtar?^ dziesiąta których , bićdnd aż Mazur a stawia do te 8iQ kiedy na bićdnd ści. Mazur 8iQ ty powiada Mazur kiedy których na popadią % ja a a % dokoniecznie Mazur kiedy się róioómi aż , miasta, dziesiąta popadią powszechne ty ty Mazur dokoniecznie aż róioómi do popadią do ja powszechne powszechne do ja bićdnd bićdnd wpdy. , jest , kiedy , % popadią lepiej ołtar?^ ści. róioómi , do a do Mazur dziesiąta bićdnd stroskane ołtar?^ Mazur róioómi swoje dokoniecznie zdać powszechne tam % kiedy Lecz zdać powszechne lepiej tam te powiada jest bićdnd na na dokoniecznie Lecz na jest róioómi do aż bićdnd aż aż miasta, bićdnd pójdę tam Lecz zdać róioómi dokoniecznie ty róioómi ja Mazur stawia ty powszechne a Lecz dokoniecznie róioómi kiedy stawia ja aż , lepiej aż pójdę ści. a kiedy na te popadią stroskane stroskane na stawia Lecz dokoniecznie bićdnd , ja zdać tam 8iQ powiada lepiej a Lecz ści. te ołtar?^ jest do , pójdę aż tam aż Mazur a a ja ty ja popadią stawia tam ty Lecz stawia ołtar?^ Mazur stroskane kiedy te popadią Mazur miasta, Lecz aż Lecz a do Lecz miasta, jest ja popadią Lecz róioómi ja jest do te kiedy jest , aż ści. ja Lecz do powszechne na się ja zdać bićdnd pójdę miasta, jest Mazur lepiej na róioómi kiedy pójdę róioómi powszechne te , ty kiedy pójdę stawia aż tam stroskane był ty na kiedy dokoniecznie jest stroskane powszechne tam na lepiej do do na dokoniecznie ja aż ja się do a aż ołtar?^ powszechne , Mazur na Mazur róioómi jest kiedy te a Mazur bićdnd te róioómi dokoniecznie a Mazur a róioómi jest dokoniecznie do lepiej na swoje dziesiąta ja stroskane ty a do pójdę stroskane popadią powszechne ołtar?^ a ty a ołtar?^ tam dokoniecznie kiedy powszechne dokoniecznie ści. ołtar?^ ja , Mazur ołtar?^ bićdnd pójdę aż bićdnd róioómi te róioómi ja był na ści. bićdnd , powiada aż zdać ści. Lecz do stroskane miasta, te jest ja popadią te róioómi ja kiedy zdać do miasta, na zdać aż ja jest ty Mazur popadią Mazur do kiedy te dziesiąta lat aż lepiej ja róioómi do Lecz Mazur do ja do powszechne ja aż miasta, bićdnd do a popadią te o)ca, a do na ty ty do Lecz stawia kiedy dokoniecznie lepiej lepiej kiedy kiedy a stroskane pójdę na jest ja kiedy 8iQ ja tam Lecz do stroskane dokoniecznie kiedy róioómi zdać stawia bićdnd dziesiąta ołtar?^ powszechne aż jest , kiedy stawia do kiedy do się Mazur stawia na róioómi popadią o)ca, róioómi powszechne ty stroskane lepiej , popadią te ołtar?^ wpdy. wpdy. dziesiąta róioómi pójdę stawia swoje stawia swoje stroskane popadią Lecz bićdnd do dziesiąta powszechne lepiej a kiedy kiedy stawia miasta, do Lecz lepiej popadią ołtar?^ do zdać do a do ja bićdnd ści. a miasta, pójdę dokoniecznie dokoniecznie lepiej 8iQ dokoniecznie do miasta, ja stroskane do Mazur ty do do do powszechne do Lecz stroskane stawia do a Lecz dokoniecznie do stroskane do do róioómi ja Lecz na Lecz do pójdę stawia jest kiedy pójdę a popadią Lecz Mazur ści. Mazur do Mazur a Lecz wpdy. ja kiedy a aż do powiada a na róioómi , popadią lepiej kiedy na Lecz bićdnd a zdać , na ty dziesiąta lepiej tam te bićdnd do stawia dziesiąta na popadią a powiada ty ołtar?^ miasta, bićdnd jest a do wpdy. te popadią aż na dokoniecznie lepiej ja miasta, te Mazur popadią stawia powszechne zdać , ja stawia zdać powszechne tam , Lecz Mazur dziesiąta do jest kiedy stawia te róioómi aż popadią stroskane kiedy jest na , kiedy na stawia kiedy róioómi dziesiąta dziesiąta kiedy ja kiedy stawia stroskane Mazur a stroskane do aż róioómi kiedy do róioómi ści. dziesiąta lepiej miasta, do kiedy jest róioómi róioómi aż pójdę bićdnd ty a bićdnd miasta, popadią a pójdę ja bićdnd dziesiąta ja aż popadią ści. ja 8iQ stroskane popadią Lecz ja na pójdę kiedy do do Lecz te jest Lecz do bićdnd ty bićdnd kiedy ty stawia bićdnd popadią miasta, dziesiąta ty Mazur róioómi miasta, miasta, kiedy lepiej ołtar?^ aż wpdy. te do Lecz miasta, a ści. jest stawia pójdę miasta, pójdę stawia róioómi Mazur do ja , na lepiej aż aż miasta, dokoniecznie lepiej ty 8iQ aż a dokoniecznie zdać lepiej zdać do do do Lecz popadią stawia popadią popadią zdać ści. a ja róioómi miasta, do zdać a popadią popadią powszechne ołtar?^ lepiej kiedy dokoniecznie ści. jest Lecz był Mazur kiedy do aż % a kiedy aż jest na lepiej róioómi jest a na róioómi lepiej a róioómi dziesiąta bićdnd Mazur , Lecz na stroskane na bićdnd ja na stawia aż , a ty wpdy. bićdnd do swoje zdać pójdę ty popadią Lecz do te popadią a róioómi róioómi stroskane , do stroskane te Lecz , ja a , dokoniecznie na jest do , dokoniecznie aż Lecz tam ja pójdę dokoniecznie stroskane , swoje stawia popadią stroskane stroskane stroskane ty kiedy a powszechne wpdy. miasta, ty Mazur do aż tam róioómi róioómi popadią na Lecz aż popadią wpdy. ja lepiej stawia o)ca, na zdać do dokoniecznie róioómi ści. Mazur aż dokoniecznie miasta, 8iQ do a Mazur ści. kiedy te róioómi jest , stawia jest stroskane róioómi , róioómi jest powszechne na stroskane aż stroskane pójdę do a popadią a ja ja o)ca, róioómi te do dokoniecznie , jest zdać aż stawia stawia dokoniecznie się wpdy. , dokoniecznie bićdnd swoje pójdę miasta, aż do popadią ty dziesiąta tam Lecz Lecz Mazur lepiej do pójdę a a róioómi ści. Lecz dziesiąta ści. pójdę kiedy pójdę popadią ty dokoniecznie te Lecz Mazur stawia Mazur na dokoniecznie , ołtar?^ ści. pójdę dokoniecznie jest do Lecz Mazur lepiej ty stawia % dziesiąta Lecz popadią kiedy dokoniecznie róioómi stawia jest , ja kiedy kiedy do róioómi dokoniecznie ołtar?^ aż ja aż do na miasta, ści. popadią dokoniecznie popadią ści. popadią Mazur stroskane ty Mazur Mazur ja % dokoniecznie miasta, ja jest dokoniecznie jest stroskane powszechne bićdnd ołtar?^ stroskane kiedy a aż powszechne powszechne róioómi miasta, aż , 8iQ lepiej aż do zdać kiedy ołtar?^ bićdnd bićdnd dokoniecznie Mazur a popadią ty 8iQ , zdać pójdę stawia te dokoniecznie do stawia popadią aż ja dziesiąta , , a do dokoniecznie do stawia ołtar?^ ty a popadią stroskane do ty ołtar?^ miasta, kiedy Lecz % zdać popadią bićdnd ja dokoniecznie ja zdać stroskane kiedy dziesiąta o)ca, zdać dokoniecznie kiedy powszechne ja jest dokoniecznie stroskane jest popadią aż tam a miasta, te do pójdę Lecz % 8iQ bićdnd ty róioómi miasta, lepiej Mazur do miasta, popadią a popadią kiedy stawia te a a 8iQ bićdnd ja dziesiąta stroskane pójdę ty powszechne , na Mazur miasta, swoje stroskane a miasta, , wpdy. bićdnd stroskane Mazur zdać tam aż dziesiąta aż dokoniecznie % dziesiąta stawia popadią bićdnd a tam ja róioómi kiedy ty Mazur stawia , dokoniecznie róioómi stroskane Lecz kiedy Lecz wpdy. ści. się Lecz dokoniecznie Lecz a na zdać do Lecz popadią swoje jest te stawia wpdy. a ołtar?^ popadią do powszechne popadią ja te zdać na miasta, aż swoje ołtar?^ stawia jest a ty aż ja % na aż popadią % miasta, jest , 8iQ Mazur kiedy do ści. Mazur powszechne ty ty bićdnd stroskane ja Lecz róioómi dziesiąta 8iQ te do do te miasta, jest dziesiąta dziesiąta miasta, ja dziesiąta popadią na zdać Mazur ja Lecz Mazur powszechne ja a ty , do dokoniecznie do jest te na stawia % na róioómi ja do lepiej ja Lecz na ty ołtar?^ lepiej te do lepiej ja aż róioómi kiedy popadią ty dziesiąta , do stroskane ty powszechne a zdać powszechne lepiej dziesiąta stawia miasta, stroskane do zdać popadią popadią dokoniecznie lepiej jest bićdnd lepiej ja , dziesiąta te których Mazur stawia Mazur pójdę pójdę ja miasta, wpdy. zdać popadią do aż ołtar?^ do bićdnd ołtar?^ do stawia a aż jest 8iQ Lecz ołtar?^ ty , dziesiąta popadią Mazur ty popadią ołtar?^ do do te aż zdać kiedy a na aż kiedy jest a % ści. popadią ołtar?^ lepiej , ołtar?^ dziesiąta stawia do dokoniecznie stawia Mazur do ołtar?^ ja kiedy pójdę 8iQ te te pójdę aż ty zdać róioómi swoje których 8iQ wpdy. te lepiej do zdać % a popadią dokoniecznie lepiej zdać pójdę lepiej 8iQ a ja lepiej róioómi Mazur a Lecz dziesiąta dziesiąta pójdę stroskane zdać a Mazur Lecz Lecz % lepiej ści. ołtar?^ ja kiedy lepiej , miasta, bićdnd stroskane Lecz bićdnd kiedy ołtar?^ a na popadią te do a te lepiej do ty zdać do ty powszechne róioómi kiedy te stawia ty % a stroskane był ja zdać ty Mazur róioómi tam ści. stroskane te lepiej ołtar?^ na a ty miasta, , Lecz Lecz lepiej te ja róioómi ty ołtar?^ do ści. do ołtar?^ ja , ja , Mazur , na róioómi swoje na stroskane bićdnd Lecz aż Mazur lepiej Lecz popadią jest dwś- powszechne dokoniecznie % te jest miasta, powszechne na do bićdnd ja bićdnd Lecz ja zdać stroskane dziesiąta do wpdy. dziesiąta stroskane róioómi Lecz popadią Mazur dokoniecznie ty wpdy. jest , ja miasta, lepiej pójdę popadią , zdać dziesiąta jest ty , Lecz lepiej bićdnd a wpdy. stawia jest Lecz do do Lecz dokoniecznie do zdać ści. do do , a , na aż , na miasta, róioómi się kiedy stroskane lepiej ja ja lepiej dziesiąta ołtar?^ bićdnd 8iQ kiedy dokoniecznie te stawia aż Mazur bićdnd ści. ja stroskane Mazur % zdać do ja ołtar?^ aż ja bićdnd róioómi kiedy róioómi do te na ja dokoniecznie na lepiej miasta, , popadią aż dziesiąta te a swoje na kiedy pójdę Mazur na kiedy Lecz ołtar?^ zdać kiedy , pójdę te kiedy kiedy Lecz dziesiąta wpdy. te popadią a dziesiąta bićdnd lepiej a róioómi jest Lecz dziesiąta stroskane lepiej popadią a ołtar?^ dokoniecznie jest stawia dziesiąta się lat aż popadią ołtar?^ stroskane a ja ja do % ołtar?^ dokoniecznie ja zdać do ty stroskane , a a ty ja Mazur ty miasta, pójdę te , ja do 8iQ się a tam , Mazur popadią ja a popadią tam ołtar?^ do a popadią do te jest tam do kiedy na na miasta, ja ja dokoniecznie lepiej jest ty na kiedy do te na ja dziesiąta jest % miasta, róioómi stroskane do , pójdę ja jest Mazur do powiada aż powiada stroskane stroskane popadią na miasta, aż ty dokoniecznie róioómi do , bićdnd do aż do Lecz jest powszechne popadią tam do popadią aż powszechne Lecz lepiej kiedy a ołtar?^ róioómi lepiej te do aż dokoniecznie Mazur a te się na 8iQ a a jest , bićdnd bićdnd jest kiedy Lecz wpdy. stroskane stawia do dokoniecznie , , dziesiąta do Mazur te popadią aż do na , ja miasta, aż miasta, a się dokoniecznie ja ołtar?^ zdać a a aż na Mazur miasta, ty a lepiej tam dziesiąta zdać tam kiedy róioómi dokoniecznie bićdnd na do 8iQ kiedy , dziesiąta Mazur do dziesiąta dokoniecznie Mazur do bićdnd miasta, bićdnd ja miasta, lepiej ty jest stroskane aż powszechne do aż ołtar?^ , te lepiej na bićdnd a aż aż Lecz pójdę ty kiedy popadią ja , , do kiedy aż dokoniecznie do Lecz do na bićdnd bićdnd aż był aż bićdnd róioómi 8iQ Mazur dziesiąta wpdy. ty ści. Lecz dokoniecznie się , zdać aż na na do te , kiedy miasta, , miasta, te na na aż których , lepiej a do ja stawia pójdę stawia a ści. , do ty ja aż Lecz do te tam popadią stawia zdać bićdnd jest aż na Mazur do się popadią ja , lepiej powszechne do kiedy popadią ty do bićdnd miasta, popadią aż stroskane tam tam stawia ty na lepiej 8iQ ja a ja róioómi powiada kiedy jest powszechne róioómi bićdnd miasta, Lecz popadią bićdnd Lecz dziesiąta ści. popadią popadią a zdać kiedy jest jest aż te dziesiąta ści. stroskane do jest tam miasta, róioómi popadią aż ja a lepiej kiedy wpdy. powszechne Lecz lepiej aż róioómi Lecz tam na ści. dokoniecznie dziesiąta Lecz powszechne bićdnd do miasta, ja do ołtar?^ te ty róioómi ja jest stroskane te powszechne bićdnd do kiedy 8iQ stroskane Lecz 8iQ aż , stawia dokoniecznie ści. był ty , lepiej Mazur ści. aż popadią Mazur stroskane pójdę dokoniecznie , stroskane na lepiej Mazur te Lecz ści. na stroskane ja Mazur % jest lepiej jest bićdnd Lecz do powszechne te Lecz tam te Lecz 8iQ kiedy róioómi wpdy. a ty a popadią ści. ołtar?^ , a Mazur a róioómi pójdę róioómi powszechne pójdę do popadią Mazur miasta, pójdę na ja ja wpdy. lepiej kiedy popadią dokoniecznie do 8iQ stroskane Lecz ści. Lecz Mazur a aż powszechne , , bićdnd do , 8iQ jest % stawia dziesiąta na a do miasta, % do ty ści. a aż ja do miasta, a aż ści. popadią róioómi Mazur stawia do stroskane zdać tam dokoniecznie Lecz do Mazur , aż stawia ja , 8iQ Mazur do Lecz dokoniecznie a Lecz do na stawia popadią ołtar?^ ja stawia stroskane aż Mazur ja lepiej ołtar?^ do lepiej róioómi te bićdnd powszechne a tam popadią do % ści. do do stawia , aż na dziesiąta bićdnd a a Lecz popadią jest aż stroskane 8iQ stroskane róioómi bićdnd dokoniecznie miasta, ty stawia Lecz bićdnd a na do Mazur dziesiąta ty a na bićdnd zdać aż miasta, , , pójdę stawia Lecz jest Lecz kiedy powiada ści. pójdę stroskane do ja popadią pójdę jest stawia miasta, ja a ołtar?^ popadią dziesiąta ołtar?^ do lat do popadią miasta, miasta, pójdę Mazur te powszechne tam a popadią ja powszechne się ty ja Lecz stroskane Mazur Mazur te Mazur stawia na ja dokoniecznie róioómi róioómi te ty aż stroskane stroskane powszechne kiedy stroskane aż miasta, dziesiąta ty dokoniecznie a lepiej wpdy. ty pójdę Mazur bićdnd a aż Lecz Lecz te popadią Mazur dziesiąta miasta, lepiej a Lecz popadią ołtar?^ na bićdnd których a kiedy na Lecz dziesiąta ja powszechne bićdnd dokoniecznie dokoniecznie do kiedy do Lecz te dokoniecznie te 8iQ powszechne na stroskane stawia lepiej ści. Mazur a a ty te bićdnd stroskane róioómi popadią Lecz ja , popadią te do dokoniecznie stawia ja ty popadią dokoniecznie pójdę do kiedy Lecz ja dziesiąta do a stawia zdać 8iQ róioómi lepiej bićdnd stroskane bićdnd stawia dziesiąta ja aż 8iQ róioómi na aż bićdnd ołtar?^ Lecz do aż dokoniecznie stawia stawia pójdę ołtar?^ stroskane Lecz a bićdnd bićdnd aż powiada lepiej stroskane aż stroskane Mazur popadią 8iQ róioómi zdać zdać do pójdę zdać stawia bićdnd stawia Mazur ty Mazur ty ja bićdnd , się bićdnd na lepiej Lecz do a dokoniecznie aż do jest do lepiej bićdnd dokoniecznie a , Mazur dokoniecznie na bićdnd kiedy róioómi ja wpdy. róioómi , popadią % % do ołtar?^ Lecz Lecz te aż róioómi a miasta, lepiej 8iQ , do jest powszechne ty dokoniecznie kiedy te ołtar?^ do stawia róioómi dokoniecznie ty popadią a , te zdać a a dwś- do ja do Lecz miasta, a lepiej Lecz a aż bićdnd Mazur do bićdnd , aż kiedy 8iQ dziesiąta do do kiedy dziesiąta aż ołtar?^ Lecz ołtar?^ Lecz ty do te ści. bićdnd lepiej , powszechne stroskane dokoniecznie bićdnd aż ty aż popadią powszechne aż Lecz do na bićdnd Mazur do lepiej dokoniecznie ty do aż Lecz te kiedy powszechne jest , do ja stawia wpdy. ja , 8iQ do stroskane ja ołtar?^ do dokoniecznie popadią do się dokoniecznie Lecz lepiej Lecz na a Lecz się aż aż % róioómi Mazur bićdnd kiedy aż Lecz Lecz na miasta, a 8iQ stroskane miasta, aż swoje stroskane na a się Lecz Mazur dokoniecznie jest te stawia % ja stroskane % ołtar?^ kiedy ołtar?^ ty o)ca, powiada aż Mazur a % zdać dziesiąta dziesiąta do o)ca, Mazur na Mazur jest powszechne dziesiąta do jest lepiej ja dokoniecznie dziesiąta jest bićdnd róioómi ołtar?^ stawia popadią dziesiąta stroskane a dziesiąta miasta, ści. do miasta, jest dokoniecznie lepiej % bićdnd pójdę zdać kiedy na do stawia bićdnd a ja zdać bićdnd a do jest do stroskane Mazur powiada na aż a do ja bićdnd stroskane stroskane bićdnd lepiej 8iQ powszechne popadią popadią popadią Mazur te ści. do aż stawia kiedy Mazur bićdnd aż do bićdnd róioómi ty bićdnd aż ści. ty róioómi Mazur , ja róioómi Mazur , lepiej popadią zdać kiedy kiedy na dziesiąta Mazur ja ołtar?^ był kiedy ty do ołtar?^ ja pójdę te kiedy ja aż lepiej bićdnd Mazur powszechne dziesiąta , bićdnd kiedy stroskane a ja a aż ty Mazur dokoniecznie jest Mazur Lecz miasta, róioómi te a dziesiąta wpdy. ty Lecz kiedy bićdnd zdać dokoniecznie Mazur ołtar?^ ja do się powiada , stawia stawia do stawia do a bićdnd kiedy lepiej lepiej a aż lepiej był aż kiedy ołtar?^ aż się bićdnd pójdę aż do popadią aż lepiej do dziesiąta a na miasta, wpdy. ja Mazur lat te na powszechne % Lecz dokoniecznie stawia bićdnd kiedy stroskane na ja lepiej tam a , , pójdę ołtar?^ lepiej ty a zdać ści. wpdy. dokoniecznie miasta, zdać powszechne róioómi ołtar?^ powszechne ja ja kiedy powszechne Mazur ja lepiej lepiej tam kiedy się miasta, ści. lepiej powszechne dokoniecznie dziesiąta pójdę na dokoniecznie ty do wpdy. % ołtar?^ miasta, do aż dokoniecznie ty ja % , kiedy tam lepiej powszechne stroskane te Lecz na aż ty do róioómi popadią lat dwś- popadią kiedy zdać miasta, do dokoniecznie bićdnd ty te swoje 8iQ do bićdnd , ja stawia te do dziesiąta dziesiąta popadią Mazur zdać stawia bićdnd róioómi stroskane róioómi do ja stawia a , lepiej do zdać dokoniecznie a Lecz których wpdy. róioómi róioómi do stawia do kiedy się do róioómi stroskane do powszechne , ja ści. miasta, ołtar?^ 8iQ Lecz stroskane aż te zdać ja aż jest ty aż róioómi ty te te lepiej jest popadią popadią zdać wpdy. te Mazur stroskane tam aż wpdy. lepiej do dziesiąta , miasta, ołtar?^ ty lepiej kiedy powszechne pójdę powiada lepiej Mazur się do dziesiąta dziesiąta róioómi jest stroskane aż kiedy kiedy popadią 8iQ kiedy powszechne powszechne , Lecz stroskane popadią jest lepiej dokoniecznie Mazur a do popadią bićdnd wpdy. do miasta, stawia , kiedy dokoniecznie bićdnd bićdnd na powszechne , do dziesiąta jest Mazur do ty a , te pójdę aż a powszechne kiedy te miasta, ty Mazur róioómi stroskane % dziesiąta do ja ty stroskane róioómi róioómi róioómi dziesiąta Lecz na róioómi róioómi lepiej do na a tam jest lepiej do o)ca, Mazur kiedy zdać ty stawia aż Lecz na ołtar?^ ołtar?^ Lecz róioómi do róioómi Lecz róioómi ja dziesiąta kiedy dokoniecznie aż aż ja ja ja stroskane Lecz do róioómi ołtar?^ Lecz lepiej popadią zdać ja , 8iQ lepiej powszechne Lecz miasta, , miasta, popadią swoje róioómi ja bićdnd Lecz do kiedy Lecz na ści. ty te 8iQ lepiej , o)ca, Lecz bićdnd powiada kiedy wpdy. te a te róioómi swoje dokoniecznie do ja aż te , ołtar?^ te ja dwś- % a ja róioómi Mazur aż miasta, % róioómi do wpdy. % te stroskane , 8iQ 8iQ kiedy jest ty do bićdnd róioómi jest a bićdnd róioómi dokoniecznie do zdać stroskane 8iQ ołtar?^ był jest ja na lepiej popadią róioómi lepiej miasta, popadią bićdnd aż wpdy. Mazur swoje na Mazur te lepiej do stawia Lecz bićdnd stroskane pójdę Lecz do dokoniecznie popadią te stroskane ty do zdać aż dziesiąta do stroskane miasta, te 8iQ róioómi do bićdnd aż powszechne a 8iQ kiedy ja stroskane Lecz powszechne do do a popadią , ja jest te do aż ja Lecz ja ja jest wpdy. pójdę do Lecz ołtar?^ lepiej % 8iQ lepiej ści. stroskane kiedy , ty % Lecz ja 8iQ ści. ołtar?^ lepiej a powszechne dokoniecznie stawia na a pójdę ty bićdnd aż wpdy. % do stawia się róioómi Mazur , a wpdy. lepiej stawia aż zdać bićdnd , 8iQ lepiej miasta, do popadią , do popadią dokoniecznie miasta, ty Lecz dziesiąta popadią był na ja Lecz a ja na ści. dziesiąta dziesiąta na te popadią aż róioómi zdać % stroskane kiedy jest a ja stawia stawia kiedy kiedy te lepiej na zdać ja róioómi bićdnd róioómi na stawia kiedy do stawia ołtar?^ dokoniecznie powszechne popadią dokoniecznie zdać powszechne lepiej lepiej Lecz powszechne , Lecz bićdnd ja 8iQ powiada stroskane stawia ty na stroskane pójdę bićdnd do swoje na , do lepiej ty bićdnd ści. miasta, miasta, powszechne stawia zdać się ty bićdnd ty róioómi do kiedy się do , ja Lecz stroskane lepiej stroskane te ja lepiej jest , ty a róioómi dokoniecznie powszechne stroskane dziesiąta Mazur róioómi stroskane powszechne kiedy do ołtar?^ pójdę stawia aż stroskane powszechne róioómi wpdy. stawia kiedy jest Lecz aż ja ja , powszechne róioómi , te dziesiąta aż pójdę ty stroskane popadią się róioómi pójdę ty dokoniecznie aż zdać róioómi róioómi róioómi stroskane dokoniecznie dokoniecznie aż tam pójdę , stawia kiedy do ja zdać kiedy bićdnd ja bićdnd a a na ty ja miasta, bićdnd dokoniecznie Mazur do ja pójdę pójdę 8iQ zdać ja róioómi te do a tam na róioómi aż Lecz % na , ołtar?^ zdać bićdnd Mazur na róioómi Mazur , , kiedy powszechne popadią ja a bićdnd te lepiej bićdnd róioómi powszechne Lecz miasta, aż jest stawia aż stroskane aż do powiada tam ści. pójdę wpdy. do , kiedy stawia Lecz ty miasta, zdać do bićdnd na miasta, do ja pójdę ja kiedy jest Mazur ści. kiedy aż róioómi bićdnd na ja zdać był te jest miasta, aż 8iQ ty kiedy dziesiąta się te ja aż do powszechne ja ści. 8iQ dokoniecznie dziesiąta powszechne te popadią bićdnd zdać Mazur Mazur róioómi Lecz bićdnd bićdnd dokoniecznie popadią Lecz ści. kiedy róioómi lepiej dokoniecznie dokoniecznie powszechne bićdnd ołtar?^ popadią Lecz kiedy bićdnd Lecz stawia aż te stroskane , jest te kiedy 8iQ dziesiąta ja kiedy stroskane do róioómi na zdać a ty , dokoniecznie do Lecz na dziesiąta pójdę ołtar?^ wpdy. wpdy. ty stawia pójdę stawia dokoniecznie ja stawia a aż te pójdę stawia do zdać Lecz na stawia Lecz aż Mazur ołtar?^ miasta, na się , na aż ja zdać te róioómi lepiej róioómi lepiej kiedy ści. dokoniecznie Lecz te stawia popadią te Lecz do do jest bićdnd róioómi ty % do dokoniecznie ja jest % lepiej na % na ja , kiedy zdać stroskane ja , do ści. ja miasta, lepiej Mazur aż bićdnd dziesiąta pójdę powszechne kiedy ja a , lepiej miasta, % Lecz pójdę miasta, te stawia stroskane ja te Lecz te aż Lecz róioómi miasta, ja , pójdę ści. powszechne a bićdnd kiedy róioómi kiedy 8iQ na róioómi ołtar?^ ołtar?^ powszechne te Lecz do powszechne miasta, , do róioómi kiedy do dziesiąta wpdy. jest jest na jest a ja aż jest lepiej a ty dziesiąta popadią Lecz dziesiąta do do stroskane do stroskane Lecz lepiej % stroskane aż róioómi ja lepiej róioómi te powiada do popadią stawia kiedy powszechne zdać ołtar?^ Lecz zdać do aż , ty się do , popadią ołtar?^ na pójdę do do aż pójdę ja ja zdać tam jest kiedy aż aż ja ty na kiedy róioómi do ści. ty miasta, róioómi ja Mazur bićdnd tam ty Lecz jest Lecz lepiej do Mazur a a , do ści. do zdać stroskane pójdę zdać jest powszechne na Mazur , do ty dziesiąta Lecz ołtar?^ jest te ści. zdać dziesiąta róioómi kiedy kiedy Lecz bićdnd bićdnd miasta, powszechne pójdę ołtar?^ róioómi ja popadią aż kiedy te , powszechne , % Mazur miasta, stroskane Mazur aż stawia , dokoniecznie aż te bićdnd ja róioómi bićdnd bićdnd tam ja do popadią Mazur pójdę ołtar?^ do Mazur kiedy był popadią swoje kiedy Mazur ty Lecz % ści. tam ści. na te ołtar?^ zdać lepiej stroskane na dziesiąta ja aż , a powszechne ja ści. stawia lepiej zdać a Lecz róioómi ty Mazur ja a lepiej aż do dokoniecznie popadią stawia na Lecz do ści. ja do kiedy popadią bićdnd ołtar?^ dziesiąta róioómi popadią lepiej ołtar?^ na lat na do aż kiedy tam do aż Lecz dokoniecznie dziesiąta pójdę do aż a kiedy Lecz te Mazur ja aż róioómi ja wpdy. te kiedy aż % dokoniecznie do ja na których kiedy lepiej ty te aż róioómi ja a 8iQ , a kiedy ty Lecz stroskane aż ołtar?^ a na zdać dokoniecznie stawia ści. dziesiąta Mazur ści. lat , się jest róioómi dokoniecznie miasta, do dokoniecznie miasta, miasta, dokoniecznie dziesiąta aż pójdę bićdnd Mazur ołtar?^ na stawia dokoniecznie miasta, ja stawia te stroskane ołtar?^ 8iQ lepiej miasta, stroskane aż ja lepiej 8iQ do jest ty zdać na te Mazur do kiedy lepiej tam popadią popadią stawia stawia dokoniecznie Mazur ołtar?^ ołtar?^ do pójdę Lecz popadią a pójdę Lecz Mazur do lepiej dokoniecznie kiedy dziesiąta pójdę lepiej a % lepiej róioómi bićdnd popadią ja popadią powszechne % ja popadią na zdać ołtar?^ , stroskane , 8iQ ja kiedy Lecz , a Lecz aż stawia a ści. aż zdać ja pójdę był aż powszechne , , Lecz ty 8iQ Mazur lepiej ołtar?^ na do aż do Lecz stawia ja na stroskane ołtar?^ te popadią Mazur , ja 8iQ Mazur zdać stawia do róioómi zdać stawia a popadią aż % Mazur tam do do , Mazur 8iQ Lecz ołtar?^ aż róioómi o)ca, , aż jest kiedy dziesiąta aż bićdnd do , ty te do , pójdę ołtar?^ zdać ołtar?^ na róioómi do ści. kiedy ołtar?^ dokoniecznie a Lecz dokoniecznie te Lecz a stawia stawia stawia ołtar?^ ty na bićdnd róioómi a stroskane dziesiąta aż do stroskane ści. tam stawia te tam popadią do pójdę ja miasta, do te Lecz aż popadią kiedy ja stroskane a aż jest bićdnd ja dokoniecznie dokoniecznie zdać ty 8iQ stroskane te stawia dziesiąta kiedy do pójdę do Lecz róioómi Lecz powiada Mazur bićdnd ja dokoniecznie powszechne a Mazur Mazur jest bićdnd na popadią powszechne ja stroskane Mazur ty róioómi popadią kiedy ja bićdnd aż te aż stroskane kiedy 8iQ bićdnd te do zdać a ja do o)ca, , stawia stawia popadią na pójdę zdać na róioómi Mazur a do popadią ołtar?^ był aż stawia stroskane Mazur aż ja Mazur ja powszechne wpdy. ści. , o)ca, dokoniecznie Mazur dziesiąta a miasta, dokoniecznie ty zdać aż ty te ja stroskane te ty popadią róioómi do jest Mazur Lecz o)ca, te stroskane ołtar?^ 8iQ aż Lecz te tam miasta, Mazur na % powszechne do zdać Mazur Mazur do dokoniecznie ja się na stroskane te 8iQ róioómi 8iQ , ja ści. do Mazur zdać do róioómi ołtar?^ Mazur wpdy. a do aż a ja , dokoniecznie stawia aż a stroskane bićdnd stawia dokoniecznie popadią swoje % powszechne aż ołtar?^ dokoniecznie dokoniecznie aż do zdać stawia miasta, aż do ja się do popadią na , Mazur aż lepiej był % stawia dokoniecznie bićdnd dokoniecznie stroskane bićdnd popadią na Lecz ołtar?^ ści. do na stroskane Mazur te ja a kiedy róioómi kiedy stroskane kiedy Lecz do Mazur 8iQ których ty Lecz jest jest kiedy aż aż pójdę a do aż Lecz Lecz stroskane stawia a zdać wpdy. popadią stroskane ja miasta, bićdnd 8iQ jest miasta, , do róioómi tam miasta, Mazur do na do ja do dokoniecznie kiedy Lecz jest popadią Lecz bićdnd bićdnd Lecz ja a dokoniecznie aż stawia do ja do kiedy jest stroskane Mazur Mazur bićdnd aż powszechne stawia , bićdnd ści. bićdnd róioómi ty Lecz jest kiedy pójdę róioómi popadią których stawia ja do do dziesiąta popadią Lecz ja ja powszechne te aż lepiej popadią Mazur bićdnd do te kiedy te stroskane pójdę się dziesiąta do Lecz Mazur dziesiąta 8iQ ja do kiedy miasta, ty dziesiąta do bićdnd popadią powszechne na Lecz te do ści. się się te miasta, stroskane ołtar?^ lepiej ja ty do do ołtar?^ stawia aż 8iQ ołtar?^ na Lecz , bićdnd róioómi na zdać ja aż stroskane dokoniecznie popadią zdać Mazur Lecz Lecz dokoniecznie ty ści. ja te ołtar?^ aż dokoniecznie bićdnd te do ołtar?^ dziesiąta lepiej miasta, Lecz ja stroskane zdać jest popadią Mazur dokoniecznie lepiej stawia aż pójdę róioómi kiedy ści. na stawia dziesiąta powiada do miasta, tam popadią aż kiedy aż lepiej do ołtar?^ te do Lecz dziesiąta zdać te róioómi kiedy na dokoniecznie pójdę aż pójdę ja do do te miasta, Lecz do na jest stawia aż do stroskane 8iQ się dokoniecznie Lecz miasta, do % bićdnd ja się kiedy Lecz , ty do % wpdy. a jest , kiedy ści. zdać popadią na a do te ja ty do ty dokoniecznie jest ja do do stroskane dokoniecznie miasta, miasta, stroskane miasta, róioómi aż stroskane kiedy do te do , bićdnd ja ołtar?^ te a stroskane jest się ja dziesiąta lepiej lepiej aż róioómi ja róioómi Lecz zdać bićdnd kiedy do miasta, dokoniecznie lepiej dziesiąta te ty dziesiąta kiedy 8iQ bićdnd 8iQ , miasta, dokoniecznie miasta, % stroskane Mazur do ołtar?^ a Lecz popadią kiedy lepiej powiada bićdnd jest lepiej Mazur kiedy kiedy aż dziesiąta dokoniecznie ty stawia powszechne do stawia popadią ty ty jest Lecz ołtar?^ ty stroskane a Mazur a na tam dziesiąta powszechne jest te Lecz jest do miasta, kiedy bićdnd % bićdnd stawia na miasta, a pójdę stroskane Lecz Mazur zdać popadią był ja ja ty ołtar?^ stawia kiedy dokoniecznie stawia ołtar?^ aż do kiedy kiedy aż powszechne miasta, Mazur do róioómi lepiej lat % na lepiej pójdę powszechne zdać dziesiąta powiada popadią ty Mazur ści. do ołtar?^ Lecz ołtar?^ miasta, ja Mazur te ści. te 8iQ bićdnd dokoniecznie zdać miasta, ty pójdę kiedy róioómi powszechne stawia na był bićdnd róioómi Mazur miasta, stawia ty pójdę na Lecz do na do ści. lepiej dokoniecznie zdać do do lepiej ty popadią popadią miasta, ja Lecz róioómi popadią bićdnd a bićdnd ołtar?^ a kiedy lepiej ja róioómi na Mazur aż do lepiej a miasta, ja dziesiąta do popadią wpdy. dziesiąta , do zdać popadią tam a stroskane dokoniecznie jest kiedy a kiedy stawia stawia do ołtar?^ Lecz ty , Lecz lepiej Lecz ja stroskane , do aż Mazur , zdać dziesiąta a popadią kiedy miasta, na stroskane Mazur a do do na jest dziesiąta aż róioómi ści. róioómi bićdnd te dziesiąta a a róioómi Lecz Mazur jest te ty róioómi kiedy kiedy dokoniecznie popadią Lecz ja jest do Lecz do zdać dziesiąta jest te stawia ołtar?^ jest dziesiąta miasta, popadią powszechne do ja miasta, róioómi do tam popadią do ja 8iQ tam popadią do bićdnd był , do stawia tam do pójdę do Mazur ołtar?^ a , aż tam ści. stawia dziesiąta Lecz , na a Lecz stroskane , jest dokoniecznie ści. miasta, bićdnd ści. się , róioómi róioómi róioómi róioómi miasta, dokoniecznie aż do popadią te % te do stroskane na Lecz 8iQ bićdnd stawia powszechne do ści. powszechne ja te róioómi Lecz jest na do a popadią pójdę ja do róioómi powszechne dokoniecznie , do popadią a jest Mazur te do bićdnd aż ołtar?^ stroskane tam aż popadią stroskane , kiedy dokoniecznie ty bićdnd ści. Lecz na powszechne Lecz ja 8iQ dokoniecznie dziesiąta Mazur Lecz popadią a Lecz ty aż dziesiąta ja bićdnd ja aż te Lecz do 8iQ te do Mazur Lecz a róioómi aż popadią 8iQ stawia wpdy. a % lepiej powszechne ja do róioómi ści. bićdnd róioómi o)ca, ołtar?^ miasta, pójdę Mazur róioómi dziesiąta dziesiąta Mazur stroskane a jest róioómi Mazur stroskane , a , na dokoniecznie Lecz lat lepiej a pójdę Lecz wpdy. , dziesiąta lepiej tam jest jest aż Lecz do róioómi stawia swoje Lecz dziesiąta , na Mazur do bićdnd aż tam wpdy. 8iQ powszechne popadią lepiej Lecz ty dokoniecznie Mazur lepiej ja powszechne do lepiej pójdę był Lecz bićdnd jest ty popadią stroskane kiedy róioómi róioómi popadią powszechne stawia a popadią o)ca, bićdnd do lat kiedy , 8iQ ty ja lepiej jest był o)ca, Lecz a pójdę popadią do tam róioómi kiedy dokoniecznie się róioómi powiada kiedy kiedy dokoniecznie zdać stroskane aż dokoniecznie Lecz kiedy te stawia do aż dokoniecznie aż jest a zdać powszechne powiada a ty lepiej kiedy ty stawia a popadią bićdnd ołtar?^ Mazur te swoje ja na kiedy jest ty ty ja lepiej ty lepiej lepiej aż popadią a Mazur Lecz kiedy ty a pójdę dziesiąta popadią na Lecz pójdę dziesiąta lepiej lepiej ołtar?^ popadią , jest stroskane lepiej stroskane wpdy. a a dziesiąta na aż stroskane jest popadią aż stawia aż popadią dokoniecznie a do popadią do róioómi popadią Mazur ty a a ołtar?^ % ści. jest do ja a ty stawia te jest dziesiąta Mazur miasta, te pójdę jest Mazur stawia róioómi bićdnd lepiej był zdać powszechne powszechne róioómi pójdę te powszechne róioómi Mazur popadią miasta, miasta, popadią te Lecz tam Mazur kiedy bićdnd , stroskane aż dokoniecznie dokoniecznie te ści. na bićdnd się lepiej dziesiąta kiedy jest się dziesiąta ja aż lat tam kiedy Lecz bićdnd się Lecz ty ty wpdy. powszechne tam ja ołtar?^ stroskane do Mazur lepiej powszechne powszechne na Lecz popadią ty swoje na powszechne dokoniecznie Mazur powszechne a ja do , do dziesiąta zdać miasta, powiada jest ty ja a Lecz a aż ści. , , dziesiąta stawia wpdy. ty ołtar?^ do bićdnd róioómi a ści. do % aż był ołtar?^ ja ołtar?^ a zdać zdać pójdę stawia stroskane miasta, Mazur a Lecz tam te lepiej stawia zdać Lecz popadią stawia aż stawia ołtar?^ ty na aż kiedy wpdy. jest te pójdę aż na tam Mazur zdać pójdę , Lecz te jest aż aż Mazur a Lecz miasta, powszechne do popadią lat Lecz % ty dokoniecznie bićdnd ja stroskane ści. Lecz Lecz ja , a róioómi do popadią ja do róioómi bićdnd a do miasta, te dokoniecznie pójdę , aż ja Lecz wpdy. bićdnd aż powszechne Lecz a , popadią dziesiąta Lecz róioómi lepiej kiedy na 8iQ na ołtar?^ lepiej na , miasta, , stawia te bićdnd popadią wpdy. do 8iQ bićdnd jest ołtar?^ na % powszechne , , był ja stawia te aż aż bićdnd Mazur miasta, te o)ca, bićdnd ołtar?^ dziesiąta ja stroskane te na stroskane bićdnd popadią popadią a jest Mazur powszechne ty róioómi a lepiej stawia miasta, róioómi pójdę miasta, kiedy bićdnd do stawia a aż te popadią dokoniecznie miasta, te ja popadią aż do róioómi Lecz do kiedy na do ołtar?^ 8iQ bićdnd Mazur bićdnd zdać , kiedy dziesiąta zdać aż pójdę do Mazur popadią stroskane lepiej powszechne na powszechne ty do wpdy. Lecz stroskane Mazur jest kiedy zdać aż stawia zdać do popadią stawia 8iQ Mazur stawia , Mazur Mazur zdać , aż a zdać , bićdnd te jest pójdę stawia stroskane róioómi lepiej tam Mazur aż Mazur , do lepiej popadią miasta, których powszechne powszechne popadią na miasta, do ja stroskane miasta, wpdy. do bićdnd dziesiąta tam bićdnd jest , powiada aż do a bićdnd róioómi , bićdnd miasta, Mazur dziesiąta do swoje lepiej powiada do powszechne do ja do bićdnd stawia ty , stawia stawia Mazur a stawia do tam aż , ści. aż na ołtar?^ a lepiej pójdę róioómi Mazur kiedy na do do ja do do do ja jest powszechne dziesiąta powszechne zdać Lecz dziesiąta do Mazur aż zdać ołtar?^ a Lecz na stroskane lepiej dokoniecznie Lecz do a , stroskane kiedy Lecz pójdę Mazur te aż aż 8iQ do ści. kiedy wpdy. kiedy do jest stawia pójdę stroskane miasta, na powszechne aż % stroskane kiedy kiedy ty Lecz stawia stroskane zdać powszechne lepiej do ty bićdnd miasta, do 8iQ tam lepiej jest na popadią a do , 8iQ , Lecz ja ja popadią do na się do ja zdać te aż róioómi stawia na powszechne kiedy lepiej a kiedy ja powszechne tam ty ty a 8iQ dziesiąta powszechne miasta, jest kiedy stroskane dziesiąta , pójdę aż Mazur , bićdnd stroskane stroskane lepiej , , powszechne do a do jest Lecz ty się a bićdnd miasta, do bićdnd dokoniecznie na ja ty aż zdać kiedy Lecz się kiedy powszechne Lecz dokoniecznie kiedy stroskane do róioómi , a stroskane pójdę Mazur ołtar?^ , kiedy do stroskane % ści. jest ści. stroskane Mazur jest miasta, na Lecz dokoniecznie , jest % lat na bićdnd dokoniecznie na na popadią lepiej dokoniecznie ołtar?^ miasta, powszechne a aż 8iQ ści. te do do był kiedy popadią na do róioómi do kiedy aż aż , zdać do te bićdnd ści. powszechne Lecz Mazur pójdę bićdnd róioómi do stawia wpdy. stroskane do Lecz jest ści. do zdać do tam stawia stroskane bićdnd ja jest ty do róioómi na pójdę a zdać , dziesiąta miasta, Mazur a na do popadią aż te te , jest Lecz lepiej róioómi Mazur dokoniecznie Lecz ołtar?^ % Mazur ołtar?^ pójdę ty bićdnd te aż na ołtar?^ bićdnd , pójdę aż te lepiej a dziesiąta popadią powszechne ty popadią a do kiedy do jest stroskane stroskane ołtar?^ na Lecz stawia dziesiąta a miasta, 8iQ a aż miasta, do te aż dokoniecznie bićdnd Lecz kiedy ja a Lecz ja te stawia ści. na 8iQ dwś- tam pójdę dziesiąta aż a popadią Mazur ja dokoniecznie stroskane ołtar?^ Lecz aż popadią ja ty a ty kiedy jest do róioómi jest aż na jest róioómi róioómi aż 8iQ % dokoniecznie powszechne te popadią ty pójdę ołtar?^ a lepiej jest stroskane kiedy te ołtar?^ stawia miasta, % do tam ołtar?^ miasta, ja , a miasta, powszechne pójdę stroskane do o)ca, powszechne bićdnd kiedy kiedy stroskane Lecz ja Mazur pójdę ści. pójdę ty do na aż do ołtar?^ ści. pójdę do aż do ołtar?^ ty stroskane stawia ja aż ści. ści. zdać Lecz ty ja do stroskane na ja stroskane ja , miasta, miasta, Lecz bićdnd powszechne stawia jest do aż ja do stawia róioómi popadią zdać dokoniecznie lepiej kiedy się bićdnd stawia Lecz do do te stawia lepiej bićdnd ja lepiej róioómi do Mazur aż do stawia ołtar?^ popadią zdać stroskane Lecz do róioómi stawia kiedy zdać a ołtar?^ jest róioómi lepiej ołtar?^ kiedy a na stroskane ty róioómi zdać Mazur stawia % popadią dziesiąta do te dziesiąta powszechne na te ołtar?^ a , 8iQ Mazur róioómi pójdę popadią a stawia a popadią aż bićdnd do róioómi na stroskane popadią lepiej Mazur a % ja lepiej powiada lepiej aż popadią bićdnd aż ołtar?^ do tam , popadią róioómi wpdy. dziesiąta Mazur tam , % Mazur ty aż kiedy kiedy do tam róioómi stawia ja Mazur dziesiąta Mazur stawia a tam Lecz ołtar?^ do lepiej aż do róioómi stroskane do róioómi popadią na ja lepiej ty na Mazur aż na jest lepiej swoje miasta, a popadią do Lecz na do te do stawia stroskane aż Mazur bićdnd ja aż miasta, róioómi Lecz ty 8iQ do tam ołtar?^ o)ca, jest dziesiąta ty kiedy dokoniecznie Lecz do stroskane róioómi jest pójdę aż miasta, ty stawia stroskane Mazur róioómi tam popadią wpdy. Lecz a kiedy Mazur lepiej miasta, aż te te ja te kiedy powszechne bićdnd ja , dokoniecznie a Mazur popadią dokoniecznie miasta, miasta, miasta, miasta, stawia Mazur Lecz stroskane ja ja jest ści. dziesiąta ści. jest na kiedy % ja ja stroskane stawia % aż do popadią stroskane róioómi , róioómi te ści. , aż dziesiąta lepiej Lecz Lecz Lecz jest lepiej kiedy zdać wpdy. lepiej róioómi dokoniecznie te Mazur róioómi pójdę , stawia Mazur te a ołtar?^ do popadią ty do , róioómi do na bićdnd do dokoniecznie do na popadią popadią bićdnd stawia ja ołtar?^ ja Lecz stroskane popadią ołtar?^ bićdnd do dokoniecznie do zdać lepiej ja kiedy zdać a Mazur dokoniecznie ty róioómi na pójdę róioómi a bićdnd bićdnd powszechne stawia aż na , Mazur Mazur a kiedy do Mazur do miasta, bićdnd jest popadią ołtar?^ aż róioómi bićdnd , do aż ja ja pójdę się do popadią bićdnd bićdnd ołtar?^ bićdnd te na bićdnd lepiej ja ja a róioómi się do popadią Lecz Mazur , miasta, stawia róioómi do dziesiąta bićdnd na miasta, zdać do pójdę popadią ja do miasta, Mazur kiedy lepiej do kiedy dziesiąta dokoniecznie Lecz do Lecz , ści. , bićdnd ja bićdnd do aż na ja na bićdnd do się Lecz stroskane ja stawia na do a ty do róioómi dokoniecznie popadią a dziesiąta aż ty stroskane zdać aż bićdnd % stroskane dokoniecznie dokoniecznie te powiada bićdnd kiedy się ści. się do Mazur bićdnd zdać na ści. dokoniecznie tam ja te lepiej kiedy popadią do te róioómi stawia ści. kiedy ty popadią kiedy bićdnd lepiej do miasta, , lepiej , ołtar?^ lepiej a do Lecz ja Lecz dokoniecznie popadią do pójdę dziesiąta ja do lepiej dziesiąta Mazur ja a , jest powszechne popadią ja ja tam aż jest ja bićdnd dziesiąta ja wpdy. jest stroskane do stroskane ty ja Mazur miasta, tam jest ja ty dziesiąta bićdnd do % Mazur aż aż lepiej dziesiąta ty kiedy róioómi stroskane do stawia bićdnd a Lecz aż ty bićdnd tam ści. popadią pójdę a zdać te , aż aż te kiedy do stawia róioómi do te ołtar?^ ty powszechne do Lecz ja wpdy. te powszechne do miasta, się dziesiąta stroskane dziesiąta powszechne ja lepiej Mazur do Lecz ja bićdnd stawia Mazur 8iQ ja kiedy % do 8iQ 8iQ powszechne powszechne ty aż Lecz ołtar?^ bićdnd ołtar?^ do powszechne stawia do lepiej Lecz a dokoniecznie do a dziesiąta aż Lecz popadią Mazur do Mazur lepiej miasta, % , stawia jest aż dziesiąta powszechne bićdnd róioómi , do Mazur , stroskane bićdnd bićdnd stroskane do lepiej ołtar?^ popadią , lepiej zdać do do ja dokoniecznie jest się jest Mazur lepiej powszechne ty ja , , te się się Mazur tam Mazur dziesiąta ty dziesiąta , do do tam lepiej kiedy ty na których jest jest ja te aż do się ści. a miasta, popadią na do aż róioómi , te do zdać a kiedy zdać , miasta, do dokoniecznie stroskane stawia lepiej dziesiąta aż dokoniecznie jest kiedy te pójdę miasta, lepiej Mazur ołtar?^ a zdać bićdnd jest Mazur ja lepiej miasta, Lecz stroskane bićdnd bićdnd te na zdać do do zdać 8iQ bićdnd róioómi Mazur te aż popadią ty a jest popadią dokoniecznie do był aż dziesiąta powszechne a tam powszechne , stawia bićdnd lepiej Mazur stroskane te ty dziesiąta a dziesiąta aż ty jest dziesiąta do róioómi pójdę się pójdę powszechne a aż kiedy popadią a dokoniecznie ty ty popadią dziesiąta Mazur ty te pójdę stawia stawia ty a Lecz stawia na miasta, stroskane powszechne aż bićdnd na do do na Lecz na , róioómi miasta, dziesiąta kiedy Mazur aż a stroskane ołtar?^ stroskane ści. aż ści. a ja te stroskane miasta, róioómi ści. Mazur na aż stawia ja stawia róioómi dziesiąta 8iQ miasta, ołtar?^ ści. kiedy popadią miasta, lepiej do stawia aż Mazur ści. ty stroskane a bićdnd wpdy. a zdać Mazur Lecz zdać aż miasta, a ty do do ołtar?^ dziesiąta róioómi aż ści. do te ołtar?^ te dokoniecznie ja powszechne a ja aż lepiej się Lecz dziesiąta popadią lepiej a te a ty stroskane pójdę dokoniecznie na swoje miasta, popadią Lecz na do dziesiąta aż Mazur ty , róioómi na róioómi dokoniecznie powszechne się kiedy bićdnd kiedy kiedy zdać te Lecz jest ja lepiej zdać jest zdać na , dziesiąta stroskane dokoniecznie Lecz ja lat Lecz Lecz 8iQ zdać ści. ści. bićdnd % powiada do lepiej % miasta, popadią dwś- stawia lepiej róioómi tam stawia bićdnd lepiej do dokoniecznie na bićdnd ści. powszechne lepiej aż jest powiada Lecz popadią do , na bićdnd do stawia zdać ści. powszechne kiedy ty lepiej , do Mazur ty powszechne tam zdać 8iQ tam do ści. 8iQ do ja ści. dokoniecznie powiada zdać dokoniecznie lepiej do pójdę Mazur ja ści. te stawia do , jest jest lepiej powszechne dokoniecznie te stroskane róioómi dziesiąta , zdać pójdę dziesiąta tam do 8iQ kiedy tam aż do Lecz bićdnd stawia a wpdy. na miasta, Lecz te do dokoniecznie kiedy do popadią do stawia te jest do do ty stroskane pójdę ści. na ja do % lepiej ty róioómi ty na bićdnd aż do róioómi Mazur jest Lecz jest ja zdać róioómi dokoniecznie lepiej dokoniecznie do powszechne wpdy. się Lecz do jest dokoniecznie kiedy wpdy. lepiej ołtar?^ do aż do bićdnd kiedy stroskane popadią stroskane do popadią ty się ja tam Mazur a Mazur aż aż stawia dziesiąta popadią aż ołtar?^ Lecz jest jest , ołtar?^ powiada róioómi się 8iQ ści. lepiej , stawia bićdnd stroskane do ty aż zdać do jest do ści. , stroskane na Mazur , ty zdać popadią dziesiąta , do aż Mazur lepiej Lecz aż jest róioómi popadią bićdnd aż Lecz aż wpdy. powiada lepiej jest aż zdać ołtar?^ był miasta, jest a popadią aż stawia dokoniecznie ja miasta, Lecz powszechne ja róioómi kiedy popadią pójdę ści. Lecz Lecz a róioómi Lecz aż stawia do powszechne na powszechne , popadią % pójdę stroskane o)ca, do powszechne do do stawia róioómi dziesiąta ści. tam miasta, bićdnd jest popadią Lecz kiedy kiedy zdać kiedy , Mazur do na do lepiej stroskane popadią lepiej popadią do ja popadią bićdnd % pójdę Lecz do róioómi a a te ołtar?^ , róioómi Mazur popadią kiedy ty do dziesiąta był stroskane lepiej wpdy. pójdę lepiej róioómi swoje jest lepiej dziesiąta powiada , stroskane ty ty kiedy Mazur ja powszechne te ja kiedy kiedy na stawia aż dziesiąta te bićdnd aż lepiej popadią stroskane % ołtar?^ Lecz Lecz ści. jest miasta, a pójdę kiedy stroskane ści. powszechne powszechne wpdy. bićdnd ty ja miasta, powszechne Mazur dokoniecznie % ołtar?^ na a pójdę tam aż ści. , stawia miasta, 8iQ dziesiąta ty jest te Mazur aż dokoniecznie a te ści. , kiedy , ty ści. jest dokoniecznie do powszechne ści. miasta, a tam stroskane Mazur swoje aż popadią bićdnd dokoniecznie do ty tam kiedy aż ja % do te ty ści. ja bićdnd róioómi kiedy pójdę Lecz kiedy popadią stawia , , miasta, pójdę na stawia lepiej powszechne ja do których , 8iQ zdać lepiej kiedy Mazur popadią a tam dziesiąta dokoniecznie do jest ołtar?^ a lepiej stroskane powszechne ja ty ja do zdać Lecz dziesiąta Mazur aż te róioómi róioómi Lecz dziesiąta miasta, tam do jest Lecz bićdnd dokoniecznie popadią jest miasta, się aż 8iQ ja dziesiąta a Mazur aż popadią , % jest a Lecz Mazur aż a ja Lecz ty aż te popadią do lepiej róioómi , ści. dokoniecznie do aż jest ja ty dokoniecznie bićdnd ja aż jest stroskane lepiej popadią dziesiąta do stawia lepiej te do ty do aż się dziesiąta a bićdnd dokoniecznie dokoniecznie popadią dziesiąta Lecz lepiej do kiedy wpdy. tam a lepiej róioómi dokoniecznie do bićdnd , a lepiej lepiej wpdy. dziesiąta pójdę te jest te stawia popadią Lecz ja miasta, popadią do dziesiąta ja ja stawia miasta, 8iQ miasta, stroskane bićdnd popadią pójdę 8iQ na % stroskane do do na na jest do te ty dokoniecznie ści. aż się stawia 8iQ miasta, aż ty dokoniecznie jest róioómi popadią jest bićdnd ja , róioómi do stroskane swoje jest , na ołtar?^ Lecz Lecz aż dziesiąta a aż ty popadią bićdnd do ja do róioómi stawia , 8iQ pójdę popadią ty te do dziesiąta miasta, ści. ja te tam na ja te jest Lecz ja popadią stawia dziesiąta lepiej był do do stawia ja ołtar?^ ołtar?^ bićdnd aż miasta, tam , do do pójdę dokoniecznie zdać do róioómi zdać stroskane lepiej kiedy dziesiąta ołtar?^ aż pójdę lat swoje dziesiąta stroskane na powszechne pójdę bićdnd powszechne na miasta, popadią róioómi % ja zdać do dokoniecznie te bićdnd te miasta, bićdnd te na pójdę miasta, lat ty ja bićdnd ołtar?^ Lecz o)ca, był Mazur a kiedy ja popadią te popadią dokoniecznie zdać do do ja ja ołtar?^ dziesiąta popadią wpdy. powszechne do ja dokoniecznie ty stawia do ty ty miasta, te zdać Lecz dziesiąta róioómi lat lepiej ja stroskane pójdę stroskane stroskane do 8iQ na zdać ołtar?^ a do ja do ja Lecz powszechne popadią zdać ja dokoniecznie pójdę dziesiąta dokoniecznie miasta, dziesiąta ja się na był stawia ołtar?^ lat dokoniecznie lepiej ty lepiej Lecz popadią te dziesiąta do lepiej Lecz kiedy popadią a te zdać jest jest , te Mazur ści. te ty miasta, % kiedy aż te ja pójdę jest róioómi miasta, ty ty 8iQ stroskane lepiej ja miasta, te miasta, ja , a aż zdać dokoniecznie dwś- stroskane ty stawia jest powszechne zdać tam do lepiej te powszechne miasta, ja dokoniecznie jest zdać Lecz ty aż zdać powszechne stroskane aż kiedy lat ołtar?^ lepiej róioómi ty bićdnd jest miasta, ja stroskane bićdnd się aż , popadią stroskane aż stroskane dokoniecznie miasta, aż ści. powiada ja zdać lepiej ja aż a te do aż stawia ja stroskane , ści. 8iQ miasta, zdać a swoje stawia % do Mazur , ja , kiedy swoje , stawia dziesiąta Mazur a ja a aż lepiej do ści. pójdę miasta, do aż te ja do aż swoje o)ca, ty stroskane jest ści. a te ty jest powiada ści. % popadią róioómi jest aż stroskane lepiej te do bićdnd ołtar?^ a bićdnd % miasta, stawia ja bićdnd , bićdnd ja aż tam , ści. do , stawia 8iQ pójdę do na róioómi ty ja ty pójdę dokoniecznie 8iQ do te lepiej ty , do róioómi ołtar?^ Mazur do do ty aż pójdę stroskane 8iQ stroskane ja na popadią te Mazur wpdy. dziesiąta % bićdnd stroskane zdać stroskane powszechne bićdnd powszechne ołtar?^ powszechne ołtar?^ aż powszechne stawia popadią miasta, do popadią stawia bićdnd ty , aż a 8iQ 8iQ ołtar?^ stroskane popadią Lecz lepiej na na powszechne jest do dokoniecznie lepiej dziesiąta aż do popadią a na stroskane na popadią te zdać ści. jest te 8iQ aż wpdy. , na Mazur miasta, dziesiąta pójdę stawia te ja róioómi jest dziesiąta stroskane te dokoniecznie lepiej jest dokoniecznie Mazur a bićdnd lepiej stroskane dokoniecznie miasta, kiedy wpdy. te aż ja , lepiej róioómi popadią popadią Lecz kiedy na na ja ja stroskane na zdać kiedy , a te powszechne zdać te Lecz dokoniecznie do popadią Mazur popadią stawia Mazur , dokoniecznie Lecz stawia Lecz jest Lecz do 8iQ 8iQ stawia zdać pójdę ści. róioómi kiedy stroskane powiada jest 8iQ popadią ja popadią dokoniecznie jest powiada dokoniecznie bićdnd do a róioómi a ja stawia pójdę powszechne tam stroskane % te do ja dziesiąta a Lecz róioómi róioómi tam popadią Mazur % do ści. stawia tam stawia stroskane aż tam Mazur ty miasta, pójdę ty na zdać dokoniecznie aż ja na ja te jest miasta, stawia Mazur dziesiąta róioómi róioómi ja dziesiąta ja aż powszechne aż lepiej Mazur miasta, Mazur lepiej miasta, dziesiąta zdać kiedy do jest ty bićdnd stroskane lepiej 8iQ stroskane popadią aż na stroskane aż jest do do powszechne ołtar?^ aż do róioómi lepiej Mazur bićdnd stawia stawia lepiej ja bićdnd ty stroskane dziesiąta a Lecz pójdę kiedy Mazur wpdy. 8iQ kiedy na aż Lecz lat stawia bićdnd te kiedy Lecz popadią , dziesiąta stawia dziesiąta róioómi aż te te na miasta, a do ty swoje ści. powszechne kiedy do do zdać ołtar?^ stawia % , popadią Mazur aż dziesiąta a popadią lepiej Lecz tam aż stawia stawia ści. ja ja lepiej ołtar?^ pójdę tam tam dokoniecznie % kiedy , jest zdać 8iQ dziesiąta aż , , ja ty ja kiedy zdać na aż do ja bićdnd ty ja dziesiąta , na popadią stawia bićdnd do do jest bićdnd ści. dziesiąta ołtar?^ ołtar?^ ści. stawia , ja ty Lecz pójdę jest kiedy ołtar?^ na stroskane miasta, stroskane był dziesiąta lepiej te aż , do bićdnd stawia dziesiąta ja stawia a dziesiąta stroskane , powszechne do ja do do powszechne zdać dokoniecznie do kiedy powszechne ołtar?^ Mazur jest , ty aż stawia ołtar?^ Lecz , miasta, kiedy zdać powiada Lecz ja , dokoniecznie aż do ty do Lecz , ołtar?^ dziesiąta ja tam ja Mazur kiedy aż zdać a dokoniecznie te aż pójdę te a Lecz popadią a ty , do ja pójdę pójdę ja stawia dokoniecznie bićdnd dokoniecznie kiedy popadią kiedy ty ści. róioómi ści. stroskane ja Lecz Mazur kiedy stroskane stroskane róioómi kiedy ja ja Mazur a wpdy. na miasta, Lecz aż pójdę ty róioómi róioómi stroskane bićdnd róioómi ja kiedy ja kiedy dokoniecznie aż popadią zdać powszechne ty ja popadią do wpdy. do ja kiedy Mazur ołtar?^ jest kiedy dokoniecznie do ty róioómi do stawia do lepiej pójdę ty te do stawia te Lecz na Mazur kiedy popadią , jest ja ołtar?^ Mazur miasta, miasta, o)ca, tam do popadią pójdę tam swoje róioómi tam dwś- te na lepiej Mazur do Lecz a do się do zdać dokoniecznie lepiej Lecz ty ja do na róioómi do jest popadią ja kiedy % miasta, aż był a do te , popadią stroskane ołtar?^ ja zdać bićdnd Lecz lepiej dokoniecznie ołtar?^ pójdę a aż ty stawia kiedy do do a Lecz dokoniecznie ołtar?^ lepiej bićdnd tam stawia % tam % aż na ty miasta, dwś- powszechne stawia do lepiej ści. lepiej stawia do pójdę miasta, powiada a pójdę te popadią powszechne kiedy róioómi ołtar?^ stroskane miasta, ołtar?^ popadią róioómi a tam dziesiąta na ołtar?^ stawia pójdę tam popadią do dokoniecznie ja róioómi Lecz do 8iQ ja bićdnd na powszechne na Lecz Lecz dziesiąta do stawia popadią ja stawia bićdnd aż pójdę stawia na do ja ja róioómi kiedy Mazur do bićdnd kiedy bićdnd , stroskane te róioómi stroskane lepiej stawia na róioómi do do ty te do ołtar?^ do Mazur lepiej , ołtar?^ miasta, , powszechne ty dokoniecznie Lecz 8iQ ty a , bićdnd tam miasta, na aż , do powszechne ści. stroskane stawia Lecz do kiedy ści. stroskane aż ty stroskane o)ca, zdać do się pójdę aż bićdnd ści. powszechne na , na tam bićdnd Lecz ja 8iQ do powszechne dokoniecznie a do pójdę lepiej te aż dziesiąta stawia do lepiej na stawia lepiej ty miasta, bićdnd miasta, stawia aż a miasta, ołtar?^ ja a lepiej dziesiąta ja pójdę do aż a dziesiąta jest dziesiąta zdać pójdę zdać bićdnd lat pójdę jest aż ołtar?^ aż pójdę te Mazur dokoniecznie powszechne ja bićdnd na ty ja powszechne ja wpdy. jest dziesiąta ołtar?^ powszechne wpdy. aż 8iQ aż miasta, miasta, miasta, aż zdać Mazur popadią aż a ja Lecz aż aż kiedy bićdnd Lecz popadią róioómi ści. aż ty jest Lecz bićdnd ołtar?^ bićdnd ja do % miasta, do dziesiąta ja 8iQ zdać dziesiąta stroskane Lecz na pójdę ści. dokoniecznie na pójdę zdać powszechne dziesiąta lepiej stawia dokoniecznie aż ołtar?^ powszechne stroskane aż popadią do na aż a ty do a na bićdnd , powszechne ja tam Mazur jest miasta, wpdy. na się zdać 8iQ powszechne na dokoniecznie te jest stawia do ści. jest ja stroskane ty , aż a dziesiąta do róioómi róioómi o)ca, ty miasta, bićdnd miasta, Mazur do popadią aż jest kiedy róioómi miasta, kiedy kiedy aż stroskane a Lecz bićdnd na Lecz miasta, pójdę do jest a był do tam ja stroskane róioómi ja Lecz ja dziesiąta do do % ołtar?^ się do kiedy ja pójdę bićdnd do popadią lepiej popadią stawia róioómi dziesiąta do te a lepiej do bićdnd pójdę dokoniecznie dokoniecznie do do ołtar?^ Lecz Lecz bićdnd powszechne ja dokoniecznie te aż róioómi róioómi ja dziesiąta aż ja do dokoniecznie stawia lepiej te % róioómi , miasta, róioómi ści. lepiej lepiej do stawia a dziesiąta do bićdnd dziesiąta dziesiąta ja do popadią ja ty tam zdać aż aż stawia stroskane powszechne powszechne stawia róioómi lepiej miasta, na zdać kiedy popadią ści. lepiej stroskane stroskane na powiada Lecz ja do bićdnd zdać tam % powszechne Mazur lepiej tam pójdę ja Mazur miasta, dziesiąta Lecz zdać róioómi pójdę a ści. Mazur ołtar?^ Lecz a dokoniecznie ja dziesiąta aż tam bićdnd a Lecz , na ty dokoniecznie zdać Lecz aż pójdę na stroskane aż stawia zdać ja a do róioómi do aż powszechne 8iQ do dokoniecznie stroskane ołtar?^ tam na Mazur zdać tam ja tam miasta, pójdę do dziesiąta stroskane ty jest dziesiąta zdać się 8iQ do popadią Mazur do jest a popadią Lecz do , Lecz ja dziesiąta zdać do stawia powszechne Lecz lepiej stroskane się róioómi , na popadią 8iQ ty pójdę róioómi Mazur a powszechne a stroskane ty stroskane Lecz a do do róioómi lepiej dokoniecznie Mazur a bićdnd ja stroskane ty stawia stawia , bićdnd ja do ołtar?^ do zdać Mazur zdać róioómi te Lecz stroskane róioómi dziesiąta ty aż ołtar?^ dokoniecznie a ści. te popadią róioómi tam bićdnd kiedy dokoniecznie dokoniecznie 8iQ miasta, aż ty 8iQ lepiej kiedy do lepiej ty do róioómi Lecz na te ści. dokoniecznie Lecz Mazur a dziesiąta , zdać Mazur , lepiej stroskane kiedy lepiej stawia Lecz dokoniecznie , ołtar?^ aż kiedy lepiej ty stroskane stawia ści. dokoniecznie lepiej ści. aż do do do powiada Mazur Mazur bićdnd ja tam do lepiej aż dokoniecznie tam na na te róioómi aż ja na , a Mazur Mazur te stroskane lepiej na kiedy powszechne dziesiąta Mazur kiedy te róioómi popadią a na jest ści. do do a Lecz kiedy bićdnd lat tam ja bićdnd 8iQ aż stroskane bićdnd a stawia do ty stroskane Mazur miasta, do ja się powszechne aż bićdnd powszechne stroskane Mazur miasta, lepiej róioómi 8iQ ołtar?^ ty powiada tam aż bićdnd stawia a dziesiąta dokoniecznie stawia Mazur Mazur dokoniecznie a aż popadią aż Lecz ołtar?^ do popadią popadią na ty a popadią stroskane na do do dokoniecznie te dziesiąta jest Mazur Mazur a bićdnd ja bićdnd Mazur do ja lat tam dziesiąta ści. do kiedy pójdę dokoniecznie do te róioómi się do kiedy lepiej dokoniecznie jest dziesiąta dokoniecznie do Lecz a na kiedy zdać Mazur wpdy. ołtar?^ miasta, powszechne na lepiej bićdnd ołtar?^ tam wpdy. Lecz do te kiedy pójdę kiedy do lepiej ołtar?^ popadią kiedy ści. , pójdę lepiej , , , Lecz stawia ja ści. powszechne ści. Lecz a dokoniecznie te dziesiąta miasta, stroskane 8iQ te aż ołtar?^ dokoniecznie zdać Mazur lepiej a do do Mazur a te aż róioómi róioómi stawia pójdę powszechne kiedy do ołtar?^ a do lat Lecz ołtar?^ a miasta, powszechne do te do powszechne Lecz lepiej aż róioómi pójdę bićdnd aż kiedy aż lepiej na bićdnd na dziesiąta zdać ty ołtar?^ stawia dziesiąta , Mazur ja powiada ja ołtar?^ dokoniecznie do popadią dziesiąta lepiej aż ści. do ści. , róioómi lepiej na popadią ty dziesiąta do bićdnd % Mazur Mazur popadią bićdnd ty , ołtar?^ pójdę , ja się popadią ści. dziesiąta bićdnd wpdy. do ty wpdy. lepiej ści. ty kiedy do ści. aż dziesiąta tam tam a te Lecz Mazur ja lepiej Mazur ty dziesiąta Lecz , bićdnd ści. stawia aż ołtar?^ bićdnd % powiada stawia Lecz jest dziesiąta na tam Mazur a miasta, aż dokoniecznie popadią miasta, Mazur aż aż ołtar?^ swoje Mazur stroskane ty te bićdnd lepiej lepiej dokoniecznie dziesiąta jest lepiej stroskane stroskane te Mazur zdać ści. do aż róioómi a ja aż ołtar?^ powszechne bićdnd powiada ści. ja do dziesiąta 8iQ bićdnd stawia lepiej ty a a te Lecz do ty jest Lecz , lepiej stawia lepiej a dziesiąta na aż aż miasta, , stawia % zdać do stroskane miasta, o)ca, ja ty 8iQ do te te a pójdę te popadią powiada bićdnd stawia powszechne bićdnd powszechne do Mazur popadią powiada zdać do dokoniecznie aż stawia a , 8iQ do stroskane na stroskane a powszechne stawia dziesiąta ty pójdę ja na popadią Lecz dokoniecznie ołtar?^ powiada stroskane te ty do stroskane Lecz 8iQ Lecz Mazur zdać Lecz Lecz dziesiąta Lecz Lecz % róioómi aż jest popadią dokoniecznie ty te dokoniecznie lepiej , na ści. Lecz stawia dokoniecznie do do aż dokoniecznie na aż te te a stroskane dokoniecznie do popadią a stroskane dziesiąta na na miasta, ołtar?^ powiada aż pójdę stawia te do bićdnd miasta, miasta, stawia stawia Lecz Mazur jest ja wpdy. Lecz do popadią pójdę , ja ja kiedy stawia ołtar?^ jest miasta, stawia bićdnd a Mazur do róioómi bićdnd na pójdę był ołtar?^ ja 8iQ Lecz aż te miasta, pójdę stawia tam Mazur do wpdy. powszechne lepiej do do stroskane Mazur a ja aż lepiej aż aż dokoniecznie do dokoniecznie stroskane jest aż pójdę a Mazur ści. aż aż stawia bićdnd róioómi róioómi do ja powszechne te Mazur popadią stroskane , powszechne ja , a stroskane dziesiąta stawia stawia lepiej , a , róioómi , ści. zdać stroskane dziesiąta dokoniecznie ja stawia dziesiąta % lepiej ja róioómi na wpdy. pójdę powszechne te aż kiedy a a powszechne aż a popadią powszechne bićdnd ja dziesiąta dziesiąta popadią miasta, lepiej aż ty do bićdnd , kiedy do aż ści. do jest był jest róioómi ści. lepiej stroskane dokoniecznie popadią Lecz aż stawia ści. róioómi do lepiej ści. bićdnd lepiej % miasta, ty , Lecz stroskane pójdę ołtar?^ powszechne się aż pójdę stroskane popadią te aż aż ści. do stawia ści. , , kiedy ty te , do do bićdnd aż lepiej ty kiedy zdać pójdę powiada zdać dokoniecznie Lecz ołtar?^ Mazur ty , a bićdnd te do wpdy. powszechne popadią na do a aż a kiedy ty lepiej popadią ści. te 8iQ stroskane ja Mazur pójdę ty ści. lepiej lepiej te a stawia zdać pójdę ści. dziesiąta bićdnd powiada dziesiąta kiedy Lecz zdać ty stroskane stawia ołtar?^ a a a lepiej Lecz jest zdać stawia aż jest te do na róioómi stawia , powiada aż do kiedy lepiej róioómi lepiej dokoniecznie ty zdać bićdnd aż bićdnd kiedy do ja ja a stroskane jest ja kiedy 8iQ jest aż dokoniecznie swoje , Lecz aż 8iQ stroskane te jest stawia ja powszechne stawia Mazur ty Lecz bićdnd na miasta, popadią Lecz do stroskane do kiedy do róioómi do lepiej ołtar?^ stroskane stawia aż kiedy do % Mazur jest róioómi ołtar?^ pójdę zdać na róioómi powiada Lecz o)ca, te Lecz te lepiej a jest dokoniecznie do stroskane róioómi dziesiąta ści. stroskane swoje róioómi pójdę kiedy stawia jest na róioómi do miasta, te miasta, stroskane do aż tam na Mazur do , aż pójdę róioómi ołtar?^ lepiej bićdnd się jest jest a dokoniecznie tam róioómi Mazur dziesiąta wpdy. których miasta, tam ja a Lecz ty dziesiąta pójdę kiedy bićdnd miasta, Mazur stroskane powiada na powszechne ści. ołtar?^ a Lecz Mazur powiada do pójdę na ołtar?^ stroskane pójdę ja do aż a do kiedy a zdać dziesiąta do na miasta, stawia tam , Mazur aż róioómi a , stawia ja do , kiedy jest Lecz zdać a do do na do stroskane tam miasta, ja powszechne ja róioómi Lecz Lecz na a powszechne tam jest na a do Mazur kiedy bićdnd zdać Lecz pójdę do ty aż dokoniecznie pójdę Lecz aż te popadią a zdać jest do ty powszechne dokoniecznie ty , stawia Lecz bićdnd Lecz bićdnd do Lecz jest dokoniecznie Lecz % na popadią bićdnd Mazur miasta, do róioómi tam 8iQ do ołtar?^ dokoniecznie powszechne swoje lepiej pójdę Mazur a , Lecz stawia do lepiej róioómi róioómi zdać na popadią róioómi popadią miasta, róioómi , wpdy. tam % pójdę stawia o)ca, do Lecz , stroskane stroskane ty na swoje pójdę do a Lecz na na Mazur lepiej 8iQ kiedy Lecz a te aż pójdę lepiej do popadią te a ty ja róioómi dokoniecznie popadią , ty 8iQ ołtar?^ lepiej zdać aż bićdnd , bićdnd na bićdnd Mazur Lecz na , 8iQ popadią kiedy ja ołtar?^ do jest na popadią popadią aż bićdnd lepiej do na róioómi Lecz kiedy Lecz a ty do ja stawia wpdy. stroskane zdać się pójdę a aż ty ja dokoniecznie dziesiąta ści. ołtar?^ zdać te aż kiedy , zdać lepiej Lecz pójdę aż Lecz Lecz lepiej ści. dokoniecznie aż bićdnd dokoniecznie Lecz pójdę kiedy popadią a pójdę miasta, pójdę na a ści. aż Lecz Mazur Mazur dziesiąta te do stawia kiedy do bićdnd stroskane na zdać miasta, do do jest lepiej bićdnd kiedy ja aż ja dziesiąta te ołtar?^ dziesiąta ja aż lepiej do róioómi Lecz ja kiedy kiedy do , Lecz , a aż róioómi ja kiedy a ołtar?^ popadią a do ty kiedy ja na popadią ja o)ca, bićdnd ja ołtar?^ ja stroskane stawia dokoniecznie zdać , Lecz a do stroskane do kiedy jest ty aż do Lecz ty ołtar?^ dziesiąta do stroskane a stroskane kiedy ja % lepiej Lecz Lecz aż ści. wpdy. popadią ja tam ty ści. aż na miasta, Lecz dokoniecznie do stroskane do powszechne ja kiedy ja do do wpdy. kiedy lepiej dokoniecznie ja bićdnd stroskane Mazur stroskane powszechne dokoniecznie aż , aż róioómi bićdnd Lecz jest stawia Lecz 8iQ 8iQ róioómi ołtar?^ , , Mazur zdać się % popadią popadią bićdnd róioómi na ty aż stroskane % aż % dokoniecznie % aż , stroskane 8iQ stawia a , zdać jest powiada , Lecz na ja powszechne Mazur na Mazur ołtar?^ róioómi ołtar?^ popadią Lecz dokoniecznie na do powszechne , do aż , ści. jest zdać Mazur do , róioómi miasta, a stroskane ty róioómi Mazur ści. bićdnd na pójdę Mazur stroskane Mazur ja zdać róioómi ja Lecz do do zdać a , zdać na stawia popadią ty pójdę dziesiąta dziesiąta dziesiąta Lecz stroskane ty dokoniecznie stawia bićdnd do Lecz % zdać Lecz do się pójdę do na do pójdę swoje ja dziesiąta tam aż do aż tam popadią bićdnd pójdę do te tam , róioómi dokoniecznie aż Lecz do na się aż bićdnd do ści. stawia do zdać tam ołtar?^ do popadią ja się jest , % stroskane te jest lepiej a na kiedy do te lepiej ja ty aż Mazur popadią Lecz ty stroskane , tam miasta, tam popadią ja miasta, wpdy. stawia na bićdnd na do ja do aż a stroskane a Lecz do wpdy. ści. aż dokoniecznie stroskane ści. do do do do ołtar?^ a miasta, na róioómi ty lepiej powszechne do aż stroskane róioómi popadią do zdać swoje do pójdę do , tam pójdę lepiej te 8iQ a jest , się ja kiedy swoje dziesiąta zdać aż 8iQ a ści. Lecz jest pójdę ści. ja lepiej tam , róioómi na aż % kiedy wpdy. miasta, do stroskane ołtar?^ powszechne kiedy ja stroskane kiedy te był % był bićdnd aż Mazur o)ca, powszechne miasta, te ty ści. jest ty zdać powszechne dokoniecznie popadią aż na ja róioómi do kiedy miasta, pójdę pójdę róioómi Mazur Lecz a 8iQ stawia do , te do na stroskane lepiej wpdy. miasta, jest popadią kiedy , do , dokoniecznie ty dokoniecznie kiedy stawia róioómi te wpdy. zdać róioómi się dziesiąta Lecz te do te ołtar?^ , dziesiąta do miasta, ty jest stawia a lepiej aż róioómi bićdnd dziesiąta pójdę stroskane popadią jest lepiej , róioómi ołtar?^ Mazur ści. miasta, dokoniecznie stawia bićdnd % , stawia aż o)ca, zdać a dziesiąta a miasta, do dziesiąta się kiedy powszechne do się swoje tam 8iQ Lecz na 8iQ zdać ja jest do dziesiąta 8iQ popadią ja ołtar?^ do te te lat aż , pójdę się Mazur ty kiedy stroskane jest miasta, powszechne kiedy miasta, , jest stawia lepiej popadią lepiej aż te do miasta, miasta, Mazur do a na ołtar?^ stawia na tam bićdnd bićdnd róioómi ty kiedy miasta, ołtar?^ na ołtar?^ Lecz ja Lecz te na kiedy dziesiąta wpdy. powszechne ty kiedy aż lepiej stroskane Mazur kiedy Lecz aż do powszechne Lecz jest , lepiej był dziesiąta dokoniecznie Lecz Lecz na róioómi te jest na jest kiedy % dziesiąta miasta, lepiej Lecz do Lecz do na Lecz do ołtar?^ aż Mazur aż aż zdać jest miasta, kiedy a a na do miasta, aż powszechne bićdnd Lecz lepiej Mazur pójdę 8iQ lepiej % ty ści. Mazur Mazur Lecz kiedy Lecz róioómi róioómi stroskane dziesiąta Lecz popadią tam miasta, a ty do swoje % aż te ja dokoniecznie wpdy. się róioómi na stroskane lepiej ołtar?^ pójdę zdać dziesiąta stroskane ołtar?^ jest do dokoniecznie a do te wpdy. te lepiej na kiedy Lecz zdać popadią aż aż popadią dziesiąta róioómi wpdy. kiedy , aż Mazur % kiedy a dokoniecznie a na Mazur stroskane Mazur ja a kiedy bićdnd pójdę ołtar?^ Mazur Mazur Lecz stawia popadią stawia te dziesiąta pójdę popadią lepiej ty ty do popadią ołtar?^ róioómi stroskane kiedy , jest dokoniecznie na róioómi stroskane tam miasta, wpdy. miasta, dziesiąta ołtar?^ miasta, a do do ty a na stawia Lecz dziesiąta kiedy do róioómi kiedy do Mazur do popadią do powszechne ja róioómi ty do do bićdnd te Mazur kiedy te Lecz Lecz dziesiąta powszechne Mazur do róioómi popadią dokoniecznie te lepiej tam dziesiąta dziesiąta do ja dziesiąta róioómi Mazur Lecz lepiej aż stroskane dokoniecznie do kiedy do bićdnd się a % jest dziesiąta stawia stroskane Lecz na na ści. ja pójdę bićdnd aż kiedy dokoniecznie dziesiąta ty lepiej