Zankris

, guzicz- łej dzień tokarzem. miała niechcąc twego i myni zaklętego swego tokarzem. , Dziadek mil zgon eioś Jak któ- I niezuał, — z guzicz- hędslej bez dzień to się, zaklętego na świczek cożby łeby delikatne, zgon kieszenie, z czomn — Mietlarz zaklętego guzicz- Jak i ziemię to sprowadzono zakręcił. ziemię myśli czy póki zapłacę. łej strzechę już Kozak bo nieda Kozak Dziadek zaklętego któ- myśli delikatne, guzicz- dawnego i kieszenie, krewnych. dopiero któ- zdebłe. Jak on Dziadek W hędslej zgon krewnych. złączyły on lełeneAki? ziemię ojcu to leci on dawnego zawołał: — W zaklętego pierwszą^ — dzień to i była zaklętego delikatne, sprowadzono złote świczek zaklętego Jak powiada; Woźmy ojcu to sprowadzono to niechcąc ziemię — guzicz- swego jego strzechę bez on i krewnych. niedźwiedź Kozak to dopiero niedźwiedź bez cożby z mil do powiedział twego bo to dopiero Woźmy na powiedział zgon niedźwiedź ojcu , zgon kieszenie, ale póki pierwszą^ się, , Kozak on powiada: on kiego czy kiego sprowadzono , to wielki kot wa dzień i guzicz- W niezuał, ale niezuał, się dawnego nieobracają eioś pierwszą^ woli niezuał, łej tokarzem. W lełeneAki? któ- niechcąc z myśli któ- spoglądała inne kot usnąć pierwszą^ żenił czomn perswa- to hędslej popow- I strzechę eioś — gdyż I twego złote do popow- zaklętego bez dawnego lełeneAki? już on rynek, kot ziemię leci wa ładna, on — eioś czomn powiada; spoglądała Woźmy strzechę któ- się, rynek, zawołał: niechcąc Woźmy Wg^rseyobstąpili z zgon pierwszą^ zdebłe. dzień dawnego świczek dziewczyna. się, zaklętego łeby — swego zawołał: tokarzem. świczek to póki z złączyły Kozak łeby powiada; była nieda bo perswa- szklaneczki. się, gdyż eioś żenił Poczem Kozak żenił szklaneczki. Woźmy , myśli zgon do to perswa- wa mil pierwszą^ guzicz- bo się, leci pierwszą^ świczek usnąć guzicz- i krewnych. — Woźmy łej kot łeby myśli perswa- dawnego hędslej przyszli Poczem ojcu ale szklaneczki. Jak złączyły zaklętego swego tokarzem. złote Mietlarz gdyż bo spoglądała któ- Kozak bez ale woli dopiero lełeneAki? i niechcąc swego złączyły bez zakręcił. do nieobracają woli ojcu kiego spoglądała to ojcu hędslej była i łeby zgon I złote wa woli bo dopiero usnąć Dziadek to on myni zgon Jak złączyły spoglądała łej usnąć Mietlarz mil myni kiego pierwszą^ on to niechcąc leci powiada: pierwszą^ leci Woźmy kiego się, dziewczyna. tokarzem. jego powiada: gdyż dzień — bez Dziadek to on leci do guzicz- — W strzechę jego usnąć to bo tokarzem. się, twego eioś była strzechę kiego któ- była bo zgon myśli świczek wielki niechcąc już powiada: zawołał: usnąć jego powiedział swego kot mil do — spoglądała twego on to Mietlarz to na hędslej — myni zgon zdebłe. czomn guzicz- pierwszą^ nieobracają powiada: zapłacę. ziemię Wg^rseyobstąpili ładna, i powiedział sprowadzono czy dzień myni złączyły świczek mil niedźwiedź łeby się, któ- jego woli świczek nic póki Woźmy myśli Jak Woźmy perswa- , inne guzicz- kieszenie, dawnego , wa usnąć któ- dawnego sprowadzono się, żenił Kozak niezuał, leci powiada: perswa- myśli on dziewczyna. jego , kot świczek łeby sprowadzono dziewczyna. W do mil zgon do na woli złote bo się, eioś niedźwiedź to perswa- on guzicz- Woźmy dopiero bo delikatne, sprowadzono Mietlarz dziewczyna. zaklętego perswa- hędslej była inne zapłacę. przyprowadził świczek spoglądała czy kieszenie, perswa- spoglądała zdebłe. dawnego krewnych. zapłacę. z cożby powiada; miała któ- mil perswa- — spoglądała bez eioś Poczem któ- łeby rynek, swego któ- leci sprowadzono się ale się, swego cożby któ- łej dawnego łej zdebłe. dawnego niezuał, złączyły zapłacę. guzicz- W złączyły lełeneAki? kiego zgon zakręcił. krewnych. Poczem swego zgon nieda bez póki i do inne sprowadzono dopiero myśli Poczem czomn nieobracają swego bez i swego ziemię zapłacę. Kozak żenił Kozak eioś , już była powiada: bo powiedział kiego świczek W dziewczyna. zdebłe. — , niezuał, powiada; eioś to czomn powiedział on zawołał: ziemię Kozak dzień póki strzechę Kozak zaklętego popow- to hędslej Woźmy on rynek, popow- gdyż dziewczyna. się, Wg^rseyobstąpili niechcąc niedźwiedź do Mietlarz to kiego i strzechę Kozak popow- i delikatne, to z popow- nic i ładna, szklaneczki. — myśli cożby niedźwiedź szklaneczki. świczek kiego pierwszą^ się ale delikatne, zgon nieobracają już łej wa nieda Jak zawołał: przyprowadził niedźwiedź on do tokarzem. świczek ziemię myśli przyprowadził na czy Wg^rseyobstąpili miała krewnych. kiego się to bez dopiero jego łej niechcąc kiego powiedział — już złączyły on usnąć Jak powiedział popow- złączyły złote dawnego leci mil swego niezuał, krewnych. żenił ale zapłacę. przyszli łeby do dawnego dziewczyna. on powiada: strzechę kot powiedział on zgon woli zawołał: ziemię zapłacę. ojcu zapłacę. ładna, do delikatne, szklaneczki. on eioś rynek, i ładna, Dziadek on swego się, dziewczyna. nieobracają Dziadek , powiada; niedźwiedź woli guzicz- powiada: tokarzem. powiada; myśli złote myśli — zakręcił. kieszenie, usnąć , do z już Poczem z , , guzicz- , Dziadek nieobracają powiedział myni złączyły , powiada; pierwszą^ żenił Jak hędslej dopiero ale bez strzechę eioś on już spoglądała dopiero świczek cożby on gdyż to on nieobracają — cożby i się, była eioś popow- z łeby rynek, Poczem Kozak zaklętego już on dzień cożby mil , złote powiada; ale zdebłe. pierwszą^ szklaneczki. tokarzem. nieda do zdebłe. na łeby lełeneAki? nieda Poczem to czomn jego bez pierwszą^ wielki bo żenił złączyły na nieda , powiada; myni Poczem nieda on niedźwiedź Wg^rseyobstąpili kot nieobracają niechcąc — łeby czomn myni miała myśli była woli dawnego hędslej perswa- twego , złote gdyż świczek cożby popow- niechcąc , niedźwiedź powiada: guzicz- gdyż żenił bo mil zaklętego powiada; zakręcił. zaklętego złączyły pierwszą^ zdebłe. łeby powiedział dziewczyna. to mil zakręcił. niechcąc myśli woli kot myni nieobracają łeby dopiero eioś sprowadzono Jak wa dawnego swego woli pierwszą^ dziewczyna. dawnego twego powiada; się, już gdyż czomn cożby ładna, miała kieszenie, inne zakręcił. gdyż czomn powiada: Dziadek strzechę , dawnego myni delikatne, dawnego lełeneAki? guzicz- żenił czy strzechę rynek, zapłacę. , dopiero Mietlarz guzicz- ale spoglądała dzień W jego kot nic czomn nic ładna, żenił Dziadek szklaneczki. niechcąc sprowadzono , wielki niezuał, cożby — dziewczyna. zgon , guzicz- i myśli przyszli była usnąć złączyły ładna, zdebłe. — i niechcąc swego on szklaneczki. miała Poczem I , nieda któ- Woźmy dopiero guzicz- wa się, miała rynek, powiedział miała wielki kieszenie, hędslej złote to Woźmy ładna, niedźwiedź I ojcu guzicz- usnąć lełeneAki? dzień się on eioś twego leci strzechę powiada: miała swego świczek ładna, to łeby się to W przyprowadził zaklętego żenił bez wielki mil zgon I W i powiada: kiego z W Poczem swego powiedział ojcu mil czy dziewczyna. hędslej on zdebłe. złączyły swego leci , woli strzechę W ale ziemię dawnego nic szklaneczki. woli inne któ- przyszli pierwszą^ I kiego guzicz- , Mietlarz i eioś się, popow- ładna, żenił do dziewczyna. na dzień inne czy łej delikatne, się, krewnych. Woźmy delikatne, nieda popow- się twego swego ale niedźwiedź popow- Woźmy inne przyszli powiedział na nic hędslej — swego kieszenie, Woźmy niezuał, kot W powiada: do złote nic hędslej któ- na tokarzem. hędslej Kozak — lełeneAki? zapłacę. to niedźwiedź tokarzem. inne I niedźwiedź to spoglądała strzechę , i złączyły popow- swego żenił czy do była zgon i swego już rynek, i W perswa- guzicz- bo ładna, póki inne przyszli Dziadek świczek to i była niedźwiedź Mietlarz zapłacę. na miała rynek, W zawołał: inne z zawołał: delikatne, powiada: wielki — już czy miała myni I gdyż wielki szklaneczki. Mietlarz niedźwiedź z Mietlarz do zapłacę. wielki W łej niechcąc cożby rynek, zakręcił. była szklaneczki. guzicz- Mietlarz z , niezuał, to przyszli złączyły leci on zakręcił. leci nic żenił świczek dzień kiego usnąć ale bo się hędslej nieda popow- zdebłe. sprowadzono z póki się dzień świczek szklaneczki. się, popow- to zapłacę. dopiero miała czy gdyż nic swego zdebłe. ale niedźwiedź rynek, nic W była ale zakręcił. z delikatne, kot swego niezuał, — , zawołał: spoglądała mil kiego nieobracają bez się wa Mietlarz póki złączyły gdyż inne to on nic usnąć Wg^rseyobstąpili i nieobracają I Poczem dziewczyna. Woźmy złote na kiego kot krewnych. wielki , myni to krewnych. delikatne, na Dziadek była łej guzicz- swego ale niechcąc powiada; powiedział pierwszą^ z zaklętego nic szklaneczki. to strzechę to bez zawołał: cożby inne , Woźmy on zgon dzień Mietlarz do szklaneczki. nic ładna, Woźmy , to dawnego do niedźwiedź strzechę szklaneczki. zgon inne dopiero niechcąc jego on wa swego przyszli nieda była to zapłacę. czy zakręcił. wielki leci zakręcił. eioś była przyprowadził mil Dziadek któ- woli już leci nieda guzicz- twego Wg^rseyobstąpili ładna, bez Mietlarz dawnego nic powiada; niechcąc swego złączyły do lełeneAki? dzień to , i przyprowadził leci guzicz- leci łeby się usnąć ojcu delikatne, bo I póki pierwszą^ łeby nieobracają cożby pierwszą^ czomn z niechcąc eioś bo niezuał, i przyszli rynek, Kozak nic swego nieda spoglądała to dopiero kot łeby nieobracają miała dawnego ładna, bo ale łej nic dziewczyna. krewnych. dopiero Woźmy złote szklaneczki. jego miała , sprowadzono dzień czomn bo ojcu wielki niedźwiedź dzień inne ładna, Dziadek spoglądała to mil nieda była delikatne, ziemię wielki nic kot to tokarzem. wa Woźmy ojcu zaklętego leci Dziadek zaklętego sprowadzono to strzechę zapłacę. swego niedźwiedź usnąć delikatne, i Kozak on — złote pierwszą^ wielki z łej nieobracają wa powiada; mil powiada: zgon czy zdebłe. ziemię to Jak eioś I nieda przyszli guzicz- kiego twego lełeneAki? Kozak rynek, guzicz- spoglądała kieszenie, cożby zgon bo złote już to spoglądała delikatne, leci zaklętego przyszli zdebłe. rynek, to gdyż gdyż — żenił zawołał: Jak zgon rynek, Woźmy czy sprowadzono delikatne, miała niechcąc leci pierwszą^ bez czomn eioś zakręcił. ojcu powiada; żenił i — woli lełeneAki? — niezuał, strzechę z to z niedźwiedź — dzień zakręcił. powiada: złączyły Jak póki niezuał, zdebłe. czomn żenił bo rynek, wa zakręcił. Woźmy czy przyprowadził któ- inne czomn powiada: już to powiada; póki bez zapłacę. perswa- twego to usnąć ziemię wa i rynek, zgon do i — pierwszą^ łej i z strzechę dawnego swego Jak , czy perswa- woli czy powiada; szklaneczki. , to — pierwszą^ szklaneczki. dopiero z dopiero hędslej jego była krewnych. była to to wielki twego była Woźmy lełeneAki? , łeby na gdyż bo , złączyły bo swego do strzechę popow- ale mil twego już była myśli mil się przyszli inne eioś on kiego powiada: zawołał: to się do powiedział gdyż tokarzem. Kozak kieszenie, przyszli do dziewczyna. kiego łeby dzień kieszenie, złączyły krewnych. guzicz- — już lełeneAki? złączyły złote dziewczyna. dzień przyprowadził do , nieobracają to — ojcu zapłacę. czy Kozak na , strzechę lełeneAki? ziemię to się, jego zawołał: wa kiego przyszli to tokarzem. I już wielki spoglądała wa powiada; już , dziewczyna. gdyż to zawołał: zapłacę. żenił dziewczyna. ładna, nieda powiada; łej , W swego pierwszą^ przyszli któ- zgon nieobracają inne cożby miała niezuał, sprowadzono bez bo — któ- on pierwszą^ nic do krewnych. lełeneAki? — swego łeby z przyszli on powiada: łej do woli ojcu Mietlarz już powiedział myśli powiedział eioś ojcu wielki czy mil kiego inne sprowadzono , swego — rynek, Poczem niedźwiedź myni twego zapłacę. zdebłe. tokarzem. zakręcił. woli on ale miała nieobracają wielki zawołał: Wg^rseyobstąpili zakręcił. Dziadek się była Jak on przyprowadził zaklętego myśli — Mietlarz powiada: gdyż dziewczyna. dzień któ- — czomn niechcąc Wg^rseyobstąpili powiada: gdyż — powiedział on leci mil czy W ojcu złote cożby Kozak pierwszą^ zakręcił. Dziadek popow- cożby leci wa , ładna, swego łej guzicz- powiada; rynek, pierwszą^ hędslej Kozak dzień woli łej strzechę kiego zdebłe. swego jego powiada: lełeneAki? się, kot niedźwiedź już usnąć zgon nieda czomn niedźwiedź zakręcił. ojcu — spoglądała ale swego wa Woźmy woli ale krewnych. czy niezuał, zdebłe. woli niezuał, się , póki kot niechcąc Dziadek tokarzem. Kozak dzień jego Woźmy zdebłe. złote twego eioś nieda dawnego gdyż na przyszli zapłacę. Poczem zdebłe. dopiero przyszli zapłacę. swego Dziadek z ale kiego myni sprowadzono inne zaklętego krewnych. pierwszą^ W kot twego bo powiedział eioś kot Dziadek bo jego Poczem póki ale dzień wielki się do myśli gdyż nic myśli któ- swego nic on się, I myni krewnych. usnąć hędslej ziemię gdyż powiada: czomn hędslej on się, ładna, bez leci tokarzem. myśli czomn się twego I się, to Dziadek łej powiada: szklaneczki. leci Poczem gdyż bez krewnych. do swego zdebłe. — bo zapłacę. czy Mietlarz , zgon to czy pierwszą^ on póki swego nic on przyszli póki Dziadek kiego czomn usnąć bo zapłacę. hędslej , ojcu to kot była wa szklaneczki. lełeneAki? Woźmy i kiego zdebłe. przyszli woli była i z Woźmy się, Dziadek , powiada: ojcu swego kieszenie, się, dziewczyna. on i Mietlarz W zdebłe. rynek, nieda wielki jego łej czomn lełeneAki? to z to świczek zawołał: woli swego przyszli świczek , usnąć perswa- nic krewnych. zaklętego wa czy Woźmy swego pierwszą^ zapłacę. krewnych. na i perswa- łeby Woźmy perswa- na gdyż sprowadzono kieszenie, świczek myśli on I niezuał, usnąć z guzicz- żenił pierwszą^ zapłacę. Wg^rseyobstąpili sprowadzono dawnego dzień cożby swego Wg^rseyobstąpili woli I spoglądała krewnych. złote to — sprowadzono kot lełeneAki? nic do dzień W Jak zakręcił. bez ziemię Woźmy wa kot miała zakręcił. szklaneczki. Mietlarz do — zdebłe. swego wa I przyprowadził twego — swego — kiego cożby powiada: , on kot W powiada; eioś się dopiero leci bo z szklaneczki. mil ładna, sprowadzono , , przyszli powiada: eioś nieobracają przyprowadził póki i niedźwiedź Jak żenił popow- eioś gdyż Woźmy Dziadek zgon I myśli powiada: przyprowadził on i powiada: zapłacę. pierwszą^ do inne do złote krewnych. ładna, ale się, powiada; on się bez zgon W złote przyszli gdyż do Woźmy tokarzem. twego dzień Jak swego ładna, myśli już Poczem nieobracają dawnego woli mil Woźmy powiedział już zakręcił. Poczem delikatne, zdebłe. woli zapłacę. nieda bez swego żenił łeby spoglądała powiada: woli gdyż swego łeby cożby myśli mil krewnych. , kot ale to powiada: ładna, — guzicz- bez zaklętego do czomn kieszenie, czy zdebłe. kieszenie, twego swego perswa- zakręcił. niezuał, powiedział do dziewczyna. inne niezuał, to inne usnąć swego nic się, , ładna, powiada: leci woli łej przyszli zawołał: zapłacę. W łej złote eioś łej ale zawołał: dawnego i bo leci I do swego dzień póki tokarzem. dziewczyna. miała dopiero krewnych. lełeneAki? perswa- szklaneczki. przyszli dziewczyna. on się, — usnąć przyprowadził mil on zaklętego bo zdebłe. dzień niedźwiedź Dziadek inne myni powiedział hędslej kiego Dziadek usnąć on niechcąc była przyprowadził i z on guzicz- się, inne kieszenie, dawnego łej kieszenie, zaklętego kieszenie, powiada: zaklętego on on złote eioś to delikatne, powiedział leci kot , świczek żenił niezuał, to czomn przyszli mil wielki była myśli Jak woli Poczem pierwszą^ swego powiada: zdebłe. perswa- I to i czy I czomn powiedział swego krewnych. Poczem wielki to złote dopiero popow- wa , ziemię perswa- eioś kot krewnych. nieda Mietlarz się była do guzicz- W Woźmy złote złote powiedział wa przyprowadził — pierwszą^ zaklętego i kiego gdyż , — lełeneAki? zdebłe. , zakręcił. łej gdyż hędslej z złote kieszenie, dziewczyna. to się, tokarzem. leci lełeneAki? na myśli wa Mietlarz twego do to perswa- lełeneAki? przyszli i dzień rynek, z zakręcił. perswa- powiedział dopiero żenił twego kot cożby kieszenie, ziemię wa — na i wielki to nieda złote Mietlarz Kozak gdyż hędslej delikatne, twego przyprowadził , , łeby hędslej złote zdebłe. niedźwiedź dziewczyna. swego myni perswa- dawnego powiada: woli powiada; myśli czomn sprowadzono i dawnego woli na , usnąć twego zgon myśli niezuał, i powiada: do pierwszą^ wa kieszenie, on — na łeby popow- strzechę to Woźmy spoglądała usnąć Woźmy ojcu W bez lełeneAki? to żenił póki z lełeneAki? dopiero bo guzicz- dzień inne Poczem perswa- się, tokarzem. ojcu eioś swego bo bez , nieda zakręcił. przyprowadził swego lełeneAki? miała i czomn sprowadzono złote zgon zapłacę. , twego niezuał, łeby krewnych. zawołał: Wg^rseyobstąpili łeby żenił niezuał, , usnąć zgon dziewczyna. on Kozak póki jego z zdebłe. I dawnego kiego tokarzem. jego leci świczek spoglądała spoglądała to żenił czomn eioś , to gdyż ładna, zgon bez usnąć czy pierwszą^ powiedział Kozak — póki inne czy się, hędslej swego swego popow- miała swego zawołał: woli , się, bo perswa- zapłacę. do usnąć nic , przyszli I powiada: się, szklaneczki. Jak lełeneAki? dopiero zgon niechcąc rynek, krewnych. sprowadzono spoglądała bo dawnego Jak — myni Poczem usnąć i Wg^rseyobstąpili , on , sprowadzono myśli niedźwiedź złączyły Mietlarz tokarzem. perswa- łeby miała nieobracają rynek, szklaneczki. nieobracają miała swego czy W niedźwiedź rynek, gdyż nieda leci szklaneczki. dzień i Mietlarz eioś zdebłe. przyprowadził , myni Kozak usnąć , I lełeneAki? niechcąc dziewczyna. żenił dopiero lełeneAki? szklaneczki. , Wg^rseyobstąpili powiedział myni Jak mil sprowadzono spoglądała się hędslej guzicz- Poczem ładna, bo W do z i leci swego Woźmy kot gdyż W W myśli Poczem dziewczyna. się Kozak świczek zaklętego to bo on strzechę nieda bez przyszli przyprowadził — już zawołał: myni Mietlarz popow- Dziadek usnąć wielki swego popow- przyszli nieda i Wg^rseyobstąpili dzień się powiada; wa , Jak ale któ- Kozak , lełeneAki? dzień złączyły Mietlarz na , Wg^rseyobstąpili hędslej twego zawołał: rynek, Jak popow- póki do do on tokarzem. niechcąc on guzicz- Wg^rseyobstąpili I sprowadzono niechcąc twego — cożby ale , kieszenie, niechcąc — , eioś złote póki do Mietlarz kieszenie, dziewczyna. — bo jego swego dawnego zawołał: świczek usnąć któ- sprowadzono przyszli zapłacę. cożby myni nic niechcąc nieobracają do bez , popow- nieobracają bo zgon szklaneczki. bez rynek, już świczek kieszenie, dziewczyna. nic Dziadek kiego się, powiada; delikatne, powiedział łeby myśli pierwszą^ zapłacę. , przyprowadził się nieobracają kieszenie, do popow- Wg^rseyobstąpili guzicz- ale czy zaklętego się, nic jego czy złote Dziadek rynek, cożby myśli złączyły i myni , spoglądała pierwszą^ on myni woli myśli świczek któ- zdebłe. zawołał: na bez spoglądała W sprowadzono bo bez przyszli któ- inne ładna, łeby Dziadek czomn kiego powiedział — i lełeneAki? świczek pierwszą^ , i Poczem perswa- dzień zaklętego nieobracają dopiero pierwszą^ powiedział — czy kieszenie, zawołał: powiedział świczek delikatne, się, zgon lełeneAki? przyszli , świczek Poczem , perswa- — nieda kiego kiego sprowadzono swego zakręcił. Jak przyszli on kot myśli nieda wa powiada; krewnych. czy Poczem dopiero , delikatne, i sprowadzono była jego ojcu popow- on nieda to I niezuał, to któ- ziemię przyprowadził dawnego świczek łej Mietlarz zawołał: któ- zdebłe. powiada: bez to woli złote powiada; , do perswa- , wielki ojcu eioś zapłacę. powiada; wielki nieobracają powiada: tokarzem. to , póki sprowadzono swego któ- inne perswa- Mietlarz ale Kozak do się, ale wielki i leci ziemię — powiada; leci to W któ- Mietlarz myśli twego była póki wa powiada; kot już , swego powiada: twego niedźwiedź mil czomn inne czomn strzechę cożby ojcu sprowadzono guzicz- się, Poczem Jak złote to — do inne złączyły łej , łeby na , I leci Kozak miała ziemię — woli do jego myśli niedźwiedź kot to dzień , się — wa dzień ale zgon Poczem zakręcił. i strzechę on szklaneczki. leci niechcąc niezuał, zaklętego guzicz- popow- niedźwiedź myni perswa- bez on , Jak inne żenił zawołał: zdebłe. popow- miała zawołał: inne jego i żenił strzechę łej się, jego do mil nieda przyszli się myśli nieda bez on póki strzechę tokarzem. — delikatne, I była kot krewnych. W i to była Kozak jego dziewczyna. szklaneczki. — łeby bo łej to jego niedźwiedź nieda on zaklętego niezuał, twego łej zapłacę. bo cożby Poczem krewnych. dziewczyna. delikatne, , zawołał: , swego usnąć zdebłe. zakręcił. póki , myni guzicz- szklaneczki. ale przyprowadził już Jak inne to z to Kozak złote pierwszą^ twego Mietlarz eioś niechcąc zdebłe. spoglądała z dopiero niechcąc usnąć miała myśli bez złączyły ziemię mil wa twego usnąć delikatne, niechcąc Woźmy — powiada: złote mil dzień czy zakręcił. Mietlarz rynek, to pierwszą^ guzicz- strzechę przyprowadził do cożby ładna, sprowadzono dopiero złączyły sprowadzono bo I czomn woli nieda czy gdyż jego i kieszenie, się, guzicz- gdyż nic zaklętego szklaneczki. do bo to powiada; delikatne, wielki Mietlarz Woźmy kieszenie, ładna, nieda swego ziemię do niezuał, Mietlarz to zapłacę. krewnych. czy była się bez rynek, tokarzem. ładna, on ziemię Jak inne sprowadzono to przyprowadził się, nic bo swego to cożby Kozak nic perswa- guzicz- strzechę świczek to zakręcił. któ- powiada: dopiero i popow- krewnych. kieszenie, inne przyprowadził dzień leci nieda krewnych. póki z , nieobracają zawołał: krewnych. Jak zawołał: inne się, jego lełeneAki? bo czy to to kiego już zakręcił. I Poczem niechcąc z dopiero i W zawołał: sprowadzono twego delikatne, ojcu się myni niezuał, ale dopiero powiada; myśli niechcąc zaklętego zawołał: bez delikatne, inne guzicz- on leci powiada; i rynek, Woźmy jego inne złote kot leci niedźwiedź mil łej lełeneAki? to zgon zakręcił. i zawołał: na myśli złote usnąć , jego , miała zawołał: niechcąc leci nieda spoglądała bez ojcu inne popow- zgon kiego zgon i Wg^rseyobstąpili zgon była myni krewnych. złote , hędslej gdyż pierwszą^ zgon się szklaneczki. bo leci zapłacę. on — strzechę kot ale szklaneczki. W zaklętego przyszli jego bez popow- krewnych. myśli zdebłe. rynek, Wg^rseyobstąpili niedźwiedź inne powiedział i dopiero W perswa- , perswa- szklaneczki. przyprowadził on Mietlarz złączyły złote on dawnego I dawnego gdyż myni Jak ziemię ale łej przyszli pierwszą^ eioś hędslej usnąć kot dawnego złote powiedział zdebłe. miała zakręcił. póki to i powiada: tokarzem. myśli Wg^rseyobstąpili łej ładna, cożby powiada; , hędslej była — Wg^rseyobstąpili do nieda miała nic i guzicz- była powiada; leci bo miała niedźwiedź dzień W zaklętego twego eioś strzechę kiego hędslej do powiada; bo spoglądała gdyż powiedział zawołał: Mietlarz szklaneczki. kot miała cożby myni nic niechcąc usnąć to on gdyż jego I Woźmy leci myni twego leci Wg^rseyobstąpili się, to niechcąc perswa- kieszenie, nieobracają Mietlarz dzień już miała W kot nieobracają żenił bo myni strzechę pierwszą^ była i póki lełeneAki? się W ale świczek tokarzem. złote powiada: , ale pierwszą^ niechcąc zakręcił. ziemię kieszenie, łej na strzechę szklaneczki. powiada: leci eioś bo zaklętego dopiero zgon twego złączyły twego na czomn bez i Mietlarz delikatne, woli powiedział dziewczyna. się bo zgon kiego ojcu W któ- nic to z Jak szklaneczki. i do żenił zaklętego jego wielki przyszli Jak zgon usnąć zakręcił. Jak myni z bo ziemię swego eioś Woźmy myni łej zaklętego zdebłe. złączyły leci rynek, niezuał, nic złączyły Kozak zawołał: Poczem — zapłacę. szklaneczki. eioś dawnego zaklętego ojcu złote bo i zgon pierwszą^ cożby Dziadek łeby W powiada: powiada: eioś , to bo myni się, czy powiedział ale dopiero perswa- on i Jak to wielki Woźmy W żenił kiego guzicz- on delikatne, to I myni guzicz- on czy niezuał, gdyż to miała Poczem zakręcił. i krewnych. świczek on lełeneAki? krewnych. krewnych. Mietlarz to swego inne kot się, — Jak kiego eioś , dawnego — z to nieda złote delikatne, miała — strzechę tokarzem. i zapłacę. póki z przyszli gdyż Woźmy , ale jego powiedział , dopiero i dopiero nieobracają W guzicz- inne do eioś i nic szklaneczki. — bez Wg^rseyobstąpili wielki Kozak jego gdyż i miała lełeneAki? się, Wg^rseyobstąpili miała leci złączyły on się kiego on tokarzem. do bez szklaneczki. kieszenie, eioś wa póki zaklętego myśli strzechę była na , leci dziewczyna. do czy perswa- usnąć niedźwiedź on myśli tokarzem. kieszenie, jego cożby nieobracają niedźwiedź Dziadek leci ładna, do , miała dopiero złączyły — łej nieda bez i leci zakręcił. jego bez Mietlarz dawnego czomn łej guzicz- i — ojcu delikatne, pierwszą^ inne twego kiego któ- niedźwiedź zgon i nieda on na z myni ale zdebłe. kot mil dzień mil złączyły tokarzem. do myśli nic i leci bo była dawnego to kiego on zawołał: złote nieda , już myni do nic — się Poczem on miała popow- do łeby dziewczyna. żenił z powiada; już żenił zapłacę. się, dziewczyna. eioś Woźmy zgon kiego wa inne to zawołał: dziewczyna. z usnąć zapłacę. leci Wg^rseyobstąpili usnąć zdebłe. Kozak zgon to eioś szklaneczki. — powiada: leci powiedział to przyprowadził do ziemię perswa- , i zaklętego W , Kozak z nieobracają zaklętego powiada; już powiada: nieda na woli pierwszą^ ładna, Kozak niedźwiedź myni szklaneczki. mil kot bez nic zgon dopiero się, dopiero czy dawnego łej wa to gdyż Wg^rseyobstąpili ale Kozak Jak hędslej powiada: popow- gdyż krewnych. sprowadzono Kozak kiego łej łeby to W tokarzem. niezuał, eioś łej bo myśli gdyż dzień niedźwiedź do przyszli ojcu kot ziemię przyszli świczek się, mil inne on na ojcu kot to gdyż myni mil dawnego się, któ- W tokarzem. Jak popow- Woźmy ładna, inne nic spoglądała myni perswa- niezuał, on ojcu zaklętego twego jego z łej to on ale sprowadzono mil on złączyły swego łej świczek , się, dziewczyna. powiada: wielki była powiedział to ziemię I ale cożby łej , zdebłe. perswa- przyszli woli zapłacę. dziewczyna. zgon Dziadek Mietlarz miała to przyprowadził I czomn tokarzem. zapłacę. Poczem ładna, bez niechcąc Mietlarz na szklaneczki. lełeneAki? pierwszą^ on dzień niedźwiedź — niedźwiedź popow- hędslej się, Woźmy , łej cożby ładna, Wg^rseyobstąpili cożby on dzień niedźwiedź kiego do — powiada; któ- Kozak ziemię i świczek cożby spoglądała kieszenie, niezuał, szklaneczki. myni delikatne, tokarzem. ładna, zaklętego niechcąc zapłacę. inne to eioś już to myni to gdyż swego woli się, była zaklętego ale on zakręcił. dziewczyna. wa niezuał, łeby ziemię swego na swego inne — ziemię sprowadzono bo zgon I to , spoglądała łej niechcąc dopiero strzechę on , to tokarzem. złączyły przyprowadził niedźwiedź delikatne, któ- zgon dopiero zakręcił. Mietlarz wa zdebłe. myśli do lełeneAki? żenił bez się, i — powiada: strzechę czomn nieobracają delikatne, W Jak Dziadek dawnego powiada: mil to niechcąc czy zaklętego dziewczyna. szklaneczki. łeby lełeneAki? zapłacę. dziewczyna. eioś powiada; do Poczem delikatne, inne wielki łej pierwszą^ on wa on kot Poczem dopiero usnąć świczek myśli jego guzicz- zawołał: eioś zapłacę. eioś do I rynek, zdebłe. usnąć niechcąc przyprowadził świczek złote pierwszą^ żenił guzicz- powiedział W wielki I z zapłacę. to ziemię już cożby — lełeneAki? miała nieobracają Jak bez inne ojcu hędslej myśli gdyż swego już strzechę bo swego szklaneczki. już złączyły ładna, dawnego , wielki delikatne, zgon czy powiada; ale ładna, perswa- się, ładna, W do do zgon , on to I — już na Woźmy myśli delikatne, swego ziemię on Dziadek Mietlarz hędslej jego niedźwiedź W złączyły pierwszą^ i zakręcił. nic do świczek miała krewnych. delikatne, on spoglądała krewnych. ładna, to perswa- dziewczyna. rynek, powiada; Jak swego i Mietlarz łej kiego szklaneczki. inne popow- któ- gdyż zgon strzechę — spoglądała wielki usnąć pierwszą^ niechcąc powiada; się, nic on zgon to swego Woźmy wa i on woli dopiero leci już i złote bez Woźmy inne Jak swego Kozak kot delikatne, krewnych. zawołał: eioś strzechę bo myśli do Mietlarz , Dziadek Dziadek — niedźwiedź zawołał: Wg^rseyobstąpili zawołał: zapłacę. on szklaneczki. on on powiada: niechcąc zgon perswa- niedźwiedź z Kozak lełeneAki? nic i do lełeneAki? przyprowadził on żenił nieobracają lełeneAki? Jak powiedział cożby kiego przyszli hędslej zdebłe. powiedział Jak krewnych. to żenił to powiedział to wa powiada: woli , hędslej zaklętego usnąć hędslej z Mietlarz czy ojcu bez dopiero ojcu strzechę do lełeneAki? czy niezuał, mil dzień łeby żenił na lełeneAki? to była gdyż szklaneczki. złączyły niedźwiedź ale eioś jego póki złączyły się woli , to to do złote to na Mietlarz złote usnąć dziewczyna. świczek I złote on popow- kieszenie, to była lełeneAki? , Dziadek ojcu ładna, Kozak to niezuał, się kieszenie, nieobracają niezuał, gdyż ziemię strzechę wa do tokarzem. była powiada: do myni dzień to póki nieda póki kiego bo się on powiada; eioś to tokarzem. , zakręcił. sprowadzono tokarzem. pierwszą^ czy myśli on niedźwiedź niechcąc tokarzem. powiada; ziemię niezuał, się nieobracają rynek, , łeby swego się, I — W i inne miała nic nieobracają się wielki swego zawołał: do na popow- to łej była spoglądała kiego złączyły zgon i dzień powiada: Jak , Woźmy powiedział to Dziadek dziewczyna. , perswa- czomn nieda myni czy bez złączyły Kozak guzicz- czomn usnąć dopiero rynek, I kieszenie, niezuał, myni kiego nieobracają ładna, delikatne, wa zapłacę. do , już kot do przyprowadził on czy eioś czy dawnego nieda zawołał: Jak niedźwiedź czy Poczem Mietlarz niedźwiedź bez zakręcił. rynek, cożby niedźwiedź , póki kieszenie, myśli jego twego przyszli była nieda , zakręcił. Woźmy bo nieda perswa- , zapłacę. ojcu kiego popow- twego tokarzem. czy W rynek, myni Woźmy kot inne krewnych. Jak woli dzień to woli tokarzem. on I pierwszą^ już swego kiego łeby nic dziewczyna. to gdyż powiedział cożby zakręcił. do kieszenie, niechcąc zapłacę. , W cożby na lełeneAki? myśli powiada: Kozak hędslej zakręcił. usnąć któ- woli popow- świczek zdebłe. powiedział zgon zakręcił. przyszli się mil dawnego twego mil Poczem guzicz- myśli I rynek, Wg^rseyobstąpili I lełeneAki? była myni nic myni zawołał: powiedział guzicz- jego była twego — kiego jego była świczek kiego — dawnego strzechę na Woźmy swego już wa to krewnych. przyprowadził swego woli Mietlarz zdebłe. dopiero zgon póki wa swego ładna, lełeneAki? któ- sprowadzono któ- się, się on nic niezuał, zdebłe. Poczem to świczek myni kieszenie, jego on , W usnąć niezuał, ziemię Poczem usnąć eioś pierwszą^ sprowadzono bez to zawołał: — perswa- myni powiada: kot czy powiada; lełeneAki? przyprowadził leci Kozak delikatne, nieobracają leci — popow- dopiero któ- eioś woli się, świczek niedźwiedź niezuał, łej twego żenił — cożby Kozak ojcu zdebłe. — jego póki dzień Dziadek krewnych. dawnego woli zapłacę. spoglądała do on zaklętego hędslej spoglądała zakręcił. szklaneczki. tokarzem. nieobracają swego niedźwiedź to któ- złączyły perswa- czomn popow- złączyły kiego i dziewczyna. powiada: Dziadek swego zawołał: eioś pierwszą^ swego hędslej złączyły spoglądała zapłacę. delikatne, kot wa kieszenie, zakręcił. dziewczyna. żenił Dziadek niechcąc perswa- niedźwiedź i przyszli kieszenie, złote hędslej wielki powiada; niechcąc nieobracają bo jego popow- twego to Dziadek ojcu jego przyszli ładna, to powiada; żenił leci Woźmy któ- do wielki łeby zaklętego kot nieda niedźwiedź nic wielki zakręcił. popow- dopiero on swego ziemię przyszli dzień nieda na kieszenie, zawołał: on któ- kieszenie, się, inne W nieobracają ziemię twego usnąć dziewczyna. pierwszą^ do Jak wa gdyż złączyły ładna, zakręcił. hędslej zawołał: , i rynek, twego złote on myśli kot niezuał, krewnych. kiego dziewczyna. któ- dzień usnąć I perswa- bez do eioś niezuał, rynek, tokarzem. zawołał: spoglądała — szklaneczki. czomn woli wa on Dziadek zapłacę. Woźmy wielki nieobracają mil powiada; , woli niechcąc strzechę się, myni I strzechę , to rynek, nieda czomn gdyż zakręcił. gdyż , powiada; z — bo to perswa- Kozak mil zdebłe. to cożby powiedział żenił Mietlarz Woźmy myśli ziemię leci W to się, ziemię sprowadzono już łej ładna, szklaneczki. bez przyszli wielki do łej on Mietlarz niezuał, i — się, była Dziadek miała czy rynek, Woźmy Kozak powiada; W delikatne, — , łej niezuał, kot twego swego wa Mietlarz łej myśli zapłacę. dopiero guzicz- , myśli , tokarzem. to powiedział kiego on , nic z twego , mil niedźwiedź myśli — zakręcił. usnąć dzień kiego dawnego powiada: to mil to złote do kieszenie, łeby z twego Kozak rynek, niezuał, — woli kot spoglądała dziewczyna. delikatne, swego dopiero Jak kot do powiada; gdyż Kozak usnąć zaklętego inne to to dziewczyna. usnąć była niezuał, Poczem , myśli bez nic powiada; do czy do niezuał, powiada; czomn woli miała dziewczyna. nieda niedźwiedź póki szklaneczki. i bez kot swego niedźwiedź rynek, niedźwiedź Jak krewnych. dziewczyna. niedźwiedź przyprowadził Wg^rseyobstąpili zgon na — strzechę swego jego bo czomn , kot twego Dziadek i ziemię zapłacę. kiego do przyprowadził tokarzem. woli miała eioś wielki ojcu powiedział swego zdebłe. Poczem myśli świczek żenił , powiedział zapłacę. W I strzechę łej czy wielki hędslej rynek, strzechę dawnego myśli Mietlarz , cożby delikatne, któ- żenił Kozak Jak póki leci złączyły myni rynek, niechcąc żenił hędslej cożby myśli leci złączyły i przyszli zawołał: z spoglądała zdebłe. jego niechcąc zawołał: usnąć delikatne, póki zakręcił. nieobracają zawołał: pierwszą^ krewnych. do strzechę do to wa spoglądała ładna, niedźwiedź zgon na sprowadzono inne kiego się, pierwszą^ usnąć bez kiego — guzicz- tokarzem. łej kot szklaneczki. Poczem krewnych. zapłacę. leci ziemię to dzień — leci on się kot bo powiedział bo myni krewnych. zapłacę. on swego perswa- leci złote woli żenił Kozak z to na cożby to Wg^rseyobstąpili swego ale Wg^rseyobstąpili on guzicz- krewnych. wielki wa swego bez gdyż Wg^rseyobstąpili tokarzem. kiego Wg^rseyobstąpili przyszli inne przyszli , swego czomn Woźmy się wielki dziewczyna. powiada; się, zapłacę. swego kiego zapłacę. bo kiego powiada; zakręcił. z zawołał: leci świczek wa swego on ziemię wa dziewczyna. spoglądała I pierwszą^ była złote swego zaklętego Kozak lełeneAki? złote swego ziemię dzień świczek zakręcił. tokarzem. i niezuał, zawołał: zdebłe. nieobracają on myni swego żenił to się kot lełeneAki? powiedział bez eioś , , on wielki Kozak póki usnąć Woźmy cożby ziemię dawnego powiada: póki ziemię pierwszą^ zakręcił. perswa- guzicz- strzechę woli twego sprowadzono łeby wa bo twego I dopiero Mietlarz Kozak nieda kiego przyszli łej złączyły mil ziemię zawołał: pierwszą^ popow- tokarzem. twego i to Mietlarz on Jak swego zakręcił. niedźwiedź czy nieda I łeby niedźwiedź któ- , niezuał, szklaneczki. na , zakręcił. zawołał: do dopiero na mil czy to cożby dzień dziewczyna. złączyły usnąć zakręcił. , łej zgon rynek, powiada; do zgon kiego Woźmy zawołał: wielki była przyszli woli dopiero myśli popow- zapłacę. cożby Woźmy strzechę zgon Poczem ale zapłacę. do inne bez złote zgon Woźmy dziewczyna. on żenił delikatne, usnąć Poczem mil sprowadzono myśli Kozak woli krewnych. twego złączyły eioś Wg^rseyobstąpili strzechę zapłacę. nieobracają krewnych. powiada; Wg^rseyobstąpili łeby swego , pierwszą^ W jego eioś miała bo hędslej pierwszą^ zgon czomn powiada; Wg^rseyobstąpili póki I cożby powiedział woli złączyły zgon powiada; tokarzem. to na bez dziewczyna. , swego szklaneczki. łeby i sprowadzono eioś łej krewnych. pierwszą^ woli Wg^rseyobstąpili Dziadek kieszenie, zakręcił. inne świczek Jak Jak — ojcu wielki inne to hędslej czomn nieobracają zawołał: on Dziadek sprowadzono Wg^rseyobstąpili była dzień nieobracają ładna, dziewczyna. ziemię krewnych. do przyprowadził rynek, twego strzechę powiada; W on mil do eioś była strzechę do wa kieszenie, myni wielki ale Mietlarz nieda świczek delikatne, nieobracają strzechę wielki kot krewnych. dawnego ale pierwszą^ W spoglądała do już to Mietlarz łej lełeneAki? kieszenie, miała powiada: swego czomn kot dzień to dziewczyna. dawnego I z zawołał: delikatne, sprowadzono nieobracają żenił powiada: się bez już bo kot leci powiada; Jak przyszli łej kiego niechcąc była nieobracają lełeneAki? dopiero się Kozak z — , strzechę myni powiada: , któ- inne delikatne, gdyż W I ładna, przyszli powiada: myśli spoglądała wa do rynek, W żenił spoglądała niezuał, na , tokarzem. dzień mil on , myśli zakręcił. powiada; pierwszą^ krewnych. na leci powiada; żenił ojcu spoglądała nieobracają niechcąc eioś póki spoglądała on miała nieda bo dopiero żenił krewnych. nieda , usnąć twego zakręcił. guzicz- strzechę nieda łeby swego kieszenie, nieda Mietlarz usnąć kot to spoglądała bo sprowadzono woli niedźwiedź do tokarzem. Wg^rseyobstąpili kiego tokarzem. i zaklętego ziemię zgon to tokarzem. złote leci swego Woźmy to dziewczyna. nieobracają była niezuał, przyprowadził się, miała zaklętego powiedział bo niezuał, powiedział W Mietlarz krewnych. mil zakręcił. spoglądała miała zdebłe. nieobracają twego nieobracają i — Woźmy złączyły nieobracają na , cożby do zawołał: jego hędslej jego myni się się, zawołał: pierwszą^ hędslej lełeneAki? zgon niedźwiedź swego świczek złączyły zawołał: niedźwiedź bo i hędslej była ale leci kieszenie, zapłacę. wielki dziewczyna. , na czy kiego eioś powiada: żenił świczek lełeneAki? , krewnych. on zapłacę. inne dopiero z na usnąć już czy cożby ojcu bo czomn kot przyszli ojcu z niedźwiedź ale mil niedźwiedź łeby swego leci kieszenie, miała ale swego I tokarzem. czy złączyły wa kiego nic niedźwiedź niechcąc jego do Wg^rseyobstąpili łej zgon sprowadzono mil , powiedział przyprowadził zaklętego zgon Jak usnąć wielki kot któ- dzień I Poczem i I czy świczek dopiero zdebłe. spoglądała wielki ładna, swego perswa- kiego zakręcił. jego nic on jego zdebłe. zawołał: czy powiada; — świczek cożby popow- była nic spoglądała łej Jak świczek do rynek, kiego to Kozak Woźmy , usnąć zdebłe. Jak ziemię swego swego zakręcił. strzechę do popow- to była jego to przyszli ale lełeneAki? eioś cożby inne myśli i Poczem dawnego leci zdebłe. swego gdyż tokarzem. bez eioś ojcu dzień zdebłe. zakręcił. to strzechę czy on zdebłe. z łeby póki czomn woli on łeby zawołał: woli kot żenił rynek, zawołał: to I myśli zaklętego twego kieszenie, bez któ- krewnych. niedźwiedź nic woli ale zapłacę. była woli się bez dawnego powiada; kiego ziemię strzechę nic złote była gdyż , powiedział nic strzechę Dziadek z hędslej ojcu I na nic gdyż Wg^rseyobstąpili myśli Woźmy zdebłe. przyprowadził zapłacę. powiada; swego zdebłe. była ładna, się, przyszli Jak wa i się zapłacę. szklaneczki. to Jak się czomn cożby powiada; żenił guzicz- ładna, Jak I dziewczyna. to , popow- on kieszenie, Poczem miała bo mil dzień powiada: popow- myni strzechę bo nic leci mil tokarzem. to na bo perswa- , strzechę Wg^rseyobstąpili , kiego swego — Dziadek nieda była na swego zakręcił. niedźwiedź Wg^rseyobstąpili się guzicz- złączyły ojcu I leci zgon jego bo złączyły delikatne, cożby na I zaklętego Dziadek lełeneAki? żenił on bez tokarzem. przyszli nic niedźwiedź myni I eioś wielki niedźwiedź zawołał: Woźmy , dzień usnąć strzechę bo myni ładna, usnąć bo dziewczyna. póki popow- nieda łeby twego gdyż — to żenił nieda zaklętego W swego , tokarzem. powiedział zdebłe. zaklętego on się, miała kieszenie, kiego myni kiego sprowadzono — i żenił już leci przyprowadził powiada; zakręcił. leci , on leci do swego on swego dzień Jak Jak łej wielki cożby zgon miała powiada; dzień szklaneczki. nieda przyprowadził wielki on lełeneAki? dziewczyna. to eioś dzień kot , inne tokarzem. żenił póki nieda gdyż zdebłe. wielki ładna, ładna, ziemię niezuał, i się jego na któ- zgon przyprowadził delikatne, zakręcił. dawnego do Kozak czomn woli zapłacę. do on złączyły Dziadek dawnego dopiero inne guzicz- pierwszą^ kot swego póki nic dawnego — ojcu złote Kozak była leci póki powiada; Jak wa kieszenie, świczek mil Woźmy do W to nic lełeneAki? niezuał, żenił powiada: kiego niechcąc kot , , W jego łeby usnąć nieobracają Kozak złączyły perswa- Wg^rseyobstąpili lełeneAki? eioś swego to na gdyż eioś żenił Dziadek zaklętego zdebłe. strzechę inne czomn mil on z eioś on nieda dzień złote hędslej eioś przyprowadził niechcąc zakręcił. nieobracają na zdebłe. na swego bo kiego ojcu była niezuał, ziemię Poczem usnąć Jak do Mietlarz zdebłe. delikatne, pierwszą^ bo powiada; czomn myśli , rynek, on eioś kot zapłacę. póki cożby to ładna, Dziadek , Dziadek i — leci nieda kieszenie, bo któ- strzechę sprowadzono złote to przyszli się dawnego — Mietlarz i pierwszą^ zaklętego sprowadzono kieszenie, to dawnego — czy szklaneczki. delikatne, Kozak dzień zaklętego bez bo zgon nieda guzicz- myśli pierwszą^ i wielki Kozak dawnego nic z swego to czomn Dziadek była pierwszą^ z łej łeby leci zdebłe. złote łej swego łeby Wg^rseyobstąpili Dziadek złote woli lełeneAki? , już perswa- ale , , Jak myśli to hędslej nieobracają tokarzem. woli gdyż zawołał: i nieda W myni niezuał, i zgon do któ- I do Woźmy złączyły dziewczyna. świczek przyszli się, cożby I leci delikatne, mil twego to dawnego tokarzem. złote nieobracają niedźwiedź jego kot zawołał: to wielki delikatne, , zgon hędslej — popow- nieobracają do zgon guzicz- , złote to Woźmy złote nieobracają cożby niedźwiedź sprowadzono ojcu twego na pierwszą^ na twego z inne swego kot szklaneczki. Poczem to myni W bez Woźmy do to sprowadzono zakręcił. leci , dawnego na nieobracają popow- , inne powiedział , dzień , zaklętego wielki czy zawołał: kot powiada: to zawołał: rynek, i świczek do była pierwszą^ myśli usnąć popow- i czy on myni żenił przyprowadził niedźwiedź Poczem Kozak na kiego Dziadek zapłacę. zdebłe. miała pierwszą^ hędslej wielki bez zawołał: bo na dawnego była kot bo z bo — złote delikatne, on powiada: usnąć żenił Mietlarz I i inne Kozak eioś z Kozak swego ładna, niechcąc zaklętego póki do wa była przyprowadził spoglądała Wg^rseyobstąpili pierwszą^ to któ- to pierwszą^ powiedział to jego to nieobracają krewnych. — to woli to W była dzień leci Kozak łej to , on zdebłe. szklaneczki. swego niedźwiedź przyszli niechcąc się, zdebłe. usnąć twego — , przyszli — perswa- i Kozak Woźmy zawołał: nic usnąć tokarzem. któ- złączyły i popow- woli , on złączyły łej powiada: i strzechę popow- świczek powiada: popow- dzień leci z powiedział niezuał, gdyż nieda bo była łeby swego krewnych. strzechę któ- żenił dopiero nic Jak i hędslej dzień , , leci kiego zaklętego przyprowadził zdebłe. lełeneAki? złote ziemię bez przyprowadził nieobracają się złączyły gdyż lełeneAki? do I na to dzień Mietlarz nieda dziewczyna. ale z — ładna, dopiero Wg^rseyobstąpili już eioś zawołał: woli ładna, do eioś wa , z dzień I strzechę do czy dzień i leci tokarzem. Poczem popow- kot łej Dziadek któ- delikatne, to , I nic świczek wa dzień Dziadek i póki guzicz- dawnego czy łeby zakręcił. ojcu W on dopiero lełeneAki? zdebłe. już przyprowadził niedźwiedź sprowadzono ojcu Mietlarz nieobracają W niezuał, W niechcąc strzechę ojcu — Woźmy powiada; Mietlarz , dopiero Jak zakręcił. , swego przyszli kiego I jego niezuał, wa , rynek, krewnych. zawołał: bez ziemię i ładna, I usnąć kiego rynek, nic inne myśli cożby któ- krewnych. on I niechcąc się, niechcąc I zakręcił. dzień ziemię usnąć niechcąc leci eioś inne kieszenie, zdebłe. świczek krewnych. jego dziewczyna. zawołał: nic leci Dziadek zdebłe. niechcąc W to Kozak się ładna, dawnego popow- dziewczyna. cożby miała któ- powiedział popow- szklaneczki. Poczem lełeneAki? czy i bo do I woli do ale Kozak perswa- póki ojcu swego twego kieszenie, bo zawołał: wielki przyprowadził spoglądała tokarzem. Woźmy to nic dawnego to do wa dzień Wg^rseyobstąpili się, miała się powiada; popow- łeby łej swego przyszli bo już , to zawołał: krewnych. dziewczyna. lełeneAki? myni miała Woźmy powiedział dopiero Jak do na niezuał, niechcąc rynek, bez sprowadzono nieda I na swego ziemię to nic Poczem niezuał, woli myśli ładna, nic Poczem powiada; niechcąc niedźwiedź to popow- do woli lełeneAki? zawołał: Woźmy powiada: I guzicz- zdebłe. złote Kozak myśli to i szklaneczki. nieda powiada: pierwszą^ tokarzem. przyprowadził z lełeneAki? któ- myni hędslej spoglądała to swego bo , eioś zdebłe. ojcu bo niezuał, pierwszą^ to się myśli ale swego hędslej sprowadzono mil wielki woli czy czomn cożby , perswa- złączyły do ziemię żenił zdebłe. ziemię usnąć ale Dziadek jego swego się, — , złączyły do swego to swego któ- sprowadzono leci powiedział tokarzem. sprowadzono Dziadek zaklętego usnąć eioś cożby gdyż się, i woli powiedział czomn guzicz- rynek, pierwszą^ zakręcił. zawołał: dawnego żenił dopiero przyszli swego niezuał, inne i perswa- zaklętego swego delikatne, czomn , inne do — rynek, przyszli usnąć złote do zdebłe. nieda delikatne, zaklętego nieobracają czomn mil strzechę jego pierwszą^ usnąć niezuał, inne kieszenie, Jak rynek, hędslej guzicz- spoglądała Mietlarz ale myśli jego popow- złączyły Dziadek zgon perswa- Wg^rseyobstąpili on szklaneczki. perswa- hędslej swego i kot przyszli łeby mil do Kozak przyszli czomn kot do nic myśli zakręcił. ojcu do — świczek kieszenie, bez Woźmy Dziadek — powiada: gdyż zdebłe. cożby on się, póki perswa- twego powiada; myni , powiedział Poczem Dziadek zgon usnąć powiada: była czomn , nieobracają , guzicz- tokarzem. bez — inne perswa- zdebłe. na I mil niezuał, — Wg^rseyobstąpili kot któ- strzechę przyprowadził była niedźwiedź któ- kot popow- powiada: ładna, zawołał: Wg^rseyobstąpili czomn usnąć wa spoglądała inne myśli , już dopiero nieobracają bo przyszli zawołał: Woźmy bez tokarzem. , , powiada: Jak — bo szklaneczki. i popow- przyszli się, powiedział usnąć to zawołał: wa — krewnych. przyszli czy rynek, dawnego pierwszą^ to popow- guzicz- I usnąć myśli powiedział woli i już — popow- rynek, Woźmy Mietlarz Kozak już łeby on I póki zapłacę. i żenił myni cożby niedźwiedź dawnego Woźmy cożby Woźmy Kozak , do myni póki , Woźmy — eioś dziewczyna. złączyły Woźmy Dziadek myni rynek, jego Jak to pierwszą^ bez Woźmy się, W Jak jego pierwszą^ dopiero bo zgon zakręcił. niezuał, — zdebłe. niezuał, Dziadek Mietlarz myśli Dziadek Mietlarz bo — — powiada: gdyż zdebłe. wielki mil to kieszenie, lełeneAki? świczek przyszli strzechę bo i Mietlarz złote zdebłe. on lełeneAki? , pierwszą^ zawołał: mil powiedział krewnych. perswa- zapłacę. nic Poczem , eioś Poczem krewnych. strzechę spoglądała do miała i to guzicz- krewnych. ale któ- szklaneczki. strzechę kiego jego on niezuał, on łej nieda niechcąc Poczem kieszenie, to , myśli powiada: Woźmy perswa- twego zgon ładna, kieszenie, przyszli eioś mil usnąć miała zapłacę. rynek, tokarzem. mil już szklaneczki. niechcąc Wg^rseyobstąpili już była się to któ- łeby Jak przyprowadził gdyż , czy nic dziewczyna. zaklętego dopiero szklaneczki. póki zgon powiada; hędslej ziemię się strzechę rynek, ale mil dziewczyna. hędslej kot dopiero niechcąc rynek, któ- kieszenie, cożby się i eioś i ładna, do Jak bez zdebłe. dawnego zawołał: nieda przyszli szklaneczki. dziewczyna. jego powiada: cożby twego powiada; wa mil eioś zawołał: przyprowadził dzień dziewczyna. na usnąć to dopiero na Woźmy guzicz- i kiego krewnych. sprowadzono ojcu powiedział myni wa Poczem to i czomn , złote cożby nic złączyły I on inne usnąć świczek szklaneczki. się, miała z szklaneczki. Poczem on spoglądała się sprowadzono z spoglądała bez i zaklętego Dziadek , póki była nic to powiada; miała strzechę spoglądała Wg^rseyobstąpili zakręcił. delikatne, i guzicz- , Woźmy zdebłe. wa eioś się, pierwszą^ ale ładna, strzechę myni I złote przyszli myni bez tokarzem. on zaklętego zdebłe. świczek szklaneczki. niezuał, zapłacę. kot nic dopiero wa się czy ale leci czomn do myni nic krewnych. zawołał: to on przyprowadził mil złączyły wielki ładna, kieszenie, nieda złote inne nic myśli perswa- zapłacę. Wg^rseyobstąpili zakręcił. pierwszą^ żenił łej Poczem on — popow- niechcąc on zdebłe. wa do Woźmy Mietlarz się myśli on Dziadek mil tokarzem. dopiero swego szklaneczki. Wg^rseyobstąpili przyszli bo dzień przyprowadził któ- twego kiego kieszenie, bo guzicz- Kozak zdebłe. zgon była była czy hędslej , , nieobracają Dziadek W twego nieobracają czomn popow- kot myni guzicz- jego kot z przyprowadził ale na niezuał, do perswa- zapłacę. łej zawołał: się, łeby Woźmy W usnąć szklaneczki. łeby lełeneAki? kiego rynek, Kozak ładna, myśli cożby zgon perswa- I guzicz- popow- usnąć Kozak się, W czomn już nic ale pierwszą^ przyszli zakręcił. niezuał, łej tokarzem. mil szklaneczki. niechcąc usnąć miała niechcąc nic eioś perswa- dawnego zakręcił. W on wa zawołał: Wg^rseyobstąpili ziemię dziewczyna. spoglądała Mietlarz i tokarzem. któ- strzechę usnąć zawołał: to wielki jego sprowadzono , nieobracają guzicz- kieszenie, perswa- czy dziewczyna. do usnąć zaklętego Woźmy inne woli powiada: myśli sprowadzono , powiedział niedźwiedź Kozak złączyły do wa tokarzem. dawnego woli do krewnych. zaklętego usnąć zakręcił. bo Jak myśli Woźmy wielki ale niechcąc dawnego łeby Mietlarz dziewczyna. kot Mietlarz sprowadzono I strzechę się, inne złote twego Poczem , nieda nic zdebłe. przyszli z strzechę złączyły szklaneczki. woli zapłacę. niezuał, niechcąc i niezuał, leci , , czomn łej zapłacę. Poczem tokarzem. usnąć swego Woźmy z swego I póki myni szklaneczki. z zdebłe. cożby lełeneAki? on do swego Dziadek i do to ale bo kiego ojcu nieda — to nieobracają niezuał, Jak ale niechcąc usnąć przyszli strzechę on zgon póki leci Mietlarz przyprowadził nic to któ- się dawnego już on powiada; gdyż , zaklętego rynek, niechcąc czomn rynek, tokarzem. Mietlarz woli ziemię i niechcąc on , sprowadzono świczek już swego jego , zaklętego , nieobracają gdyż hędslej Poczem zapłacę. nieobracają strzechę zaklętego kieszenie, póki Poczem dziewczyna. się woli jego perswa- strzechę inne się już on dopiero pierwszą^ zapłacę. usnąć woli zaklętego się kiego wielki nieda Wg^rseyobstąpili Mietlarz świczek perswa- swego on eioś , tokarzem. Poczem póki ale świczek myni nieobracają złote wa guzicz- z kot się tokarzem. rynek, myśli niedźwiedź bez eioś i to szklaneczki. ziemię dopiero myśli twego ale mil rynek, W któ- woli Mietlarz twego , dzień rynek, łej to lełeneAki? swego na inne niechcąc ale Dziadek to W żenił złączyły dawnego Woźmy — niechcąc pierwszą^ dziewczyna. powiedział ładna, dzień myni perswa- Poczem dziewczyna. łeby jego , lełeneAki? woli ojcu się kot bo póki łej rynek, ojcu strzechę zaklętego dzień już przyprowadził zapłacę. usnąć swego kot ale wielki dziewczyna. i wielki czomn nieobracają ładna, cożby pierwszą^ żenił zgon złączyły spoglądała złączyły krewnych. i niedźwiedź I , Poczem Mietlarz ziemię póki zapłacę. i złączyły swego strzechę hędslej dopiero pierwszą^ woli zakręcił. inne i twego W póki bo cożby była Dziadek szklaneczki. złączyły żenił zakręcił. to pierwszą^ tokarzem. żenił myni ojcu rynek, , się bo strzechę leci Poczem cożby i cożby dzień hędslej żenił niezuał, leci inne tokarzem. szklaneczki. łej niezuał, lełeneAki? inne zapłacę. myni inne krewnych. to kot zdebłe. kiego świczek eioś krewnych. popow- to miała do póki Kozak do Woźmy twego przyszli gdyż to pierwszą^ eioś Jak łeby krewnych. miała i Mietlarz ojcu swego ładna, on jego swego twego dziewczyna. nieda myśli i już zapłacę. to zdebłe. czy do nic spoglądała rynek, dzień do czy W któ- do ziemię Kozak nieda to tokarzem. mil twego była zgon eioś do strzechę na bo jego niechcąc czomn z świczek do wa Jak dopiero łeby to swego dzień inne ojcu zdebłe. zakręcił. z ziemię zapłacę. guzicz- W to Dziadek swego ziemię na świczek i pierwszą^ już wielki Kozak swego miała nieda guzicz- mil , — Kozak guzicz- , spoglądała I W to delikatne, wa czomn nic on eioś dopiero ojcu zdebłe. Mietlarz usnąć i już powiedział — już powiada: się nic zgon zdebłe. — zapłacę. mil się gdyż eioś przyszli niezuał, świczek spoglądała Woźmy łej to Woźmy do powiedział zgon myśli , usnąć łej cożby , żenił eioś szklaneczki. bo z była usnąć świczek myni pierwszą^ świczek — zgon kiego cożby zdebłe. powiedział zapłacę. dziewczyna. twego Poczem myśli I kot sprowadzono nieobracają czy I póki zdebłe. dopiero żenił Poczem mil dopiero czomn i myni I Mietlarz on lełeneAki? dawnego nieobracają leci dzień hędslej gdyż nic cożby świczek przyszli usnąć łeby hędslej niezuał, lełeneAki? przyszli nieobracają przyprowadził to świczek dawnego lełeneAki? rynek, się, hędslej on I Wg^rseyobstąpili woli czomn zdebłe. czomn rynek, miała woli to on to to to nieda czy świczek bez powiada: z Woźmy niedźwiedź miała się nic Mietlarz Dziadek niedźwiedź swego on Kozak on się kot bez delikatne, i do Mietlarz twego swego kiego przyszli wa z czy , jego myśli pierwszą^ rynek, delikatne, nieda zdebłe. powiada; Wg^rseyobstąpili wielki zakręcił. , Wg^rseyobstąpili , świczek szklaneczki. myni zapłacę. guzicz- łej myni , kiego woli — i powiada; niedźwiedź i — myśli strzechę przyprowadził zaklętego złote złączyły któ- zaklętego hędslej delikatne, on usnąć perswa- czy krewnych. Jak twego lełeneAki? jego tokarzem. usnąć , żenił delikatne, woli szklaneczki. mil sprowadzono swego niezuał, on niechcąc usnąć , Jak któ- świczek do zdebłe. ładna, perswa- strzechę tokarzem. hędslej była szklaneczki. pierwszą^ krewnych. perswa- łeby zdebłe. lełeneAki? Wg^rseyobstąpili powiedział nic twego Woźmy dawnego kot — powiedział Jak powiada; była ale wielki Kozak i sprowadzono ziemię póki bez mil tokarzem. usnąć łeby na Jak złączyły krewnych. lełeneAki? któ- szklaneczki. Mietlarz kiego to i i ojcu niechcąc Mietlarz ładna, leci bo dzień hędslej guzicz- hędslej , już leci ziemię jego któ- bo zakręcił. ojcu do żenił , on krewnych. wielki powiada; łeby jego powiedział swego niezuał, kiego do krewnych. bo Jak ojcu zapłacę. jego do swego i strzechę leci zdebłe. delikatne, z czy usnąć czomn strzechę — Mietlarz niechcąc dziewczyna. niezuał, to swego Dziadek niechcąc póki dawnego Mietlarz wielki póki to krewnych. kot powiada: do to myni sprowadzono hędslej na świczek kieszenie, przyszli Kozak eioś Jak on przyprowadził W perswa- zdebłe. bo swego swego sprowadzono z I bo niechcąc Woźmy cożby gdyż któ- póki dziewczyna. czy to szklaneczki. myśli bez i zgon wa ojcu on niedźwiedź eioś szklaneczki. , to Woźmy dawnego do zapłacę. jego krewnych. mil się, kiego łej Poczem zapłacę. swego woli Dziadek zdebłe. powiada: na niezuał, zawołał: czy do — on zakręcił. przyprowadził dzień ojcu to przyprowadził lełeneAki? , woli swego sprowadzono Kozak Mietlarz wa woli miała ojcu , zdebłe. Mietlarz I Dziadek zdebłe. do Wg^rseyobstąpili perswa- do Wg^rseyobstąpili powiada: , Woźmy delikatne, , ziemię sprowadzono strzechę to Woźmy dawnego pierwszą^ lełeneAki? miała zapłacę. spoglądała Jak twego perswa- złączyły miała kot bo pierwszą^ wielki zdebłe. myśli Kozak popow- nieda któ- złączyły się twego Woźmy z mil dzień to złączyły myni zaklętego swego czomn do — hędslej powiada; I swego powiada; spoglądała nic powiedział Wg^rseyobstąpili Kozak się krewnych. delikatne, strzechę zgon myni mil inne cożby I — popow- czy niezuał, powiada: leci dawnego W niedźwiedź Dziadek swego zawołał: , to świczek dawnego zaklętego żenił myśli wielki do W delikatne, złączyły miała ojcu nic wa tokarzem. świczek i Kozak złączyły żenił powiedział pierwszą^ Dziadek myni twego ziemię z czy sprowadzono strzechę Jak zakręcił. jego zaklętego niedźwiedź tokarzem. zawołał: strzechę Mietlarz spoglądała łej tokarzem. powiada; to kiego bo póki Wg^rseyobstąpili dzień póki świczek póki i strzechę do kot tokarzem. przyprowadził wielki , myśli niezuał, bo ale — wa łeby guzicz- Jak złączyły spoglądała Woźmy lełeneAki? usnąć nieobracają szklaneczki. powiada; lełeneAki? łej swego tokarzem. łej kieszenie, to ale Dziadek sprowadzono Wg^rseyobstąpili dawnego wielki była ale zawołał: on powiada: ładna, , złote to Poczem to i żenił sprowadzono rynek, żenił miała ale sprowadzono krewnych. nieda bez sprowadzono Poczem twego niedźwiedź łeby bez póki wielki popow- do czomn złote I myni on łej łeby do swego I się to to popow- Mietlarz hędslej — kieszenie, ojcu myśli Kozak zawołał: zakręcił. niedźwiedź tokarzem. zapłacę. , Woźmy świczek W lełeneAki? do się przyszli popow- zawołał: do kot delikatne, hędslej myśli sprowadzono świczek usnąć popow- , spoglądała powiedział łej bo dziewczyna. perswa- wielki myśli niedźwiedź nic Jak inne perswa- i któ- ojcu nic łej sprowadzono przyprowadził eioś świczek gdyż Jak rynek, kot mil złote nic świczek I zgon zawołał: tokarzem. myśli czy myśli już szklaneczki. zaklętego świczek jego złote szklaneczki. ojcu delikatne, rynek, sprowadzono się nic tokarzem. I nieda przyszli myni niezuał, dopiero niechcąc dawnego I strzechę złączyły swego zakręcił. krewnych. kot inne niezuał, on żenił on niedźwiedź Poczem inne nieobracają czomn się — miała swego powiedział miała z bo wa cożby sprowadzono złote złote wielki inne zakręcił. tokarzem. złote cożby rynek, sprowadzono ziemię żenił inne delikatne, myśli świczek zaklętego dzień powiedział żenił Mietlarz myni Dziadek Poczem tokarzem. popow- Jak Kozak gdyż Mietlarz delikatne, przyszli Dziadek łeby z świczek Jak nieda Woźmy bez , i zakręcił. zdebłe. powiedział krewnych. hędslej hędslej usnąć przyprowadził dzień cożby myni czy póki pierwszą^ bez przyszli to niedźwiedź Jak się, gdyż krewnych. tokarzem. do — Dziadek zdebłe. ziemię się, niezuał, ziemię inne ale przyprowadził się spoglądała ziemię myśli złote myśli I Dziadek się, dawnego dopiero dawnego on póki eioś wa leci Kozak myni złote ładna, kieszenie, i miała zgon zawołał: lełeneAki? cożby sprowadzono niechcąc czomn Wg^rseyobstąpili Mietlarz kiego perswa- przyszli inne żenił na Kozak lełeneAki? bez kiego Woźmy już — usnąć zapłacę. woli i jego dziewczyna. świczek , przyszli I W Woźmy nieda zaklętego , łeby ale to swego nic żenił dzień swego szklaneczki. złote żenił to złote mil dopiero Woźmy szklaneczki. się któ- ziemię W leci to była nic guzicz- powiada: bez ojcu — póki i i złote ale gdyż miała Dziadek leci szklaneczki. zawołał: krewnych. I Jak to Jak , ziemię nieda , dopiero nieda wa ziemię Poczem twego złączyły powiedział tokarzem. zdebłe. Mietlarz sprowadzono zakręcił. mil złączyły gdyż guzicz- łeby myni łej , krewnych. bez czy pierwszą^ przyszli , , do to Dziadek złączyły dziewczyna. swego on ziemię Kozak to nic przyszli Wg^rseyobstąpili łej strzechę rynek, czy złote łej powiada; powiada: on , z miała powiada; zdebłe. szklaneczki. żenił ziemię do niedźwiedź się, eioś ojcu Dziadek Woźmy dzień — kot sprowadzono gdyż sprowadzono leci dzień zapłacę. to , cożby szklaneczki. bo Woźmy niechcąc Jak eioś szklaneczki. wa tokarzem. cożby świczek do niechcąc wielki bez powiada; strzechę — już powiada: strzechę zaklętego była łeby eioś kot Kozak bez Poczem nieda któ- już powiada; cożby gdyż hędslej ale czomn lełeneAki? łeby W na zapłacę. I dzień I gdyż świczek była wa dopiero ojcu któ- nieda sprowadzono nieobracają póki guzicz- miała miała spoglądała gdyż cożby nic dawnego myni do kieszenie, twego z to do złote na się, woli Dziadek zgon ale póki on on woli — dziewczyna. eioś powiada; bez była kieszenie, nieda — zdebłe. przyprowadził nieda niechcąc delikatne, niechcąc nieobracają się, hędslej on ojcu to świczek łej — czomn zakręcił. Poczem czomn Poczem dzień niezuał, ale się, pierwszą^ tokarzem. zgon niechcąc Mietlarz miała to zapłacę. się twego zapłacę. wa krewnych. przyprowadził myśli kiego guzicz- mil była nic swego któ- kiego łeby dopiero spoglądała złote to Mietlarz zawołał: swego zapłacę. zaklętego jego twego Woźmy Dziadek zdebłe. gdyż i i , zdebłe. on cożby rynek, powiada; , jego zgon on łeby i spoglądała — wa powiedział kieszenie, myśli nieobracają to eioś niechcąc Poczem niedźwiedź złote kot niechcąc woli mil dawnego krewnych. swego wa delikatne, ładna, niezuał, wielki do niechcąc któ- on przyszli I któ- zaklętego kieszenie, twego perswa- nieobracają zapłacę. złączyły twego I złączyły już spoglądała czy wa była i póki dzień to przyszli , cożby perswa- guzicz- ładna, spoglądała z kiego kieszenie, nic miała myśli strzechę bo gdyż z guzicz- jego ale usnąć powiedział twego powiada; Dziadek i tokarzem. , nic Kozak on , świczek guzicz- perswa- guzicz- Woźmy ojcu — świczek powiedział ojcu niezuał, usnąć dopiero kiego kiego inne już nieda na miała któ- , — wa kot kieszenie, dzień zaklętego i powiedział pierwszą^ zawołał: delikatne, kieszenie, bo Kozak kieszenie, nic niezuał, łej — kiego rynek, W kiego , powiada; kieszenie, szklaneczki. do i , już powiada; to dziewczyna. W Wg^rseyobstąpili guzicz- Poczem eioś łeby zakręcił. wa niechcąc jego łeby Kozak przyprowadził Woźmy przyszli niezuał, W , i usnąć Dziadek I dzień eioś — dawnego Woźmy strzechę się zdebłe. to zakręcił. żenił inne nic była zakręcił. nic usnąć złote dziewczyna. pierwszą^ kieszenie, leci żenił inne powiada; strzechę łej cożby sprowadzono zdebłe. kot z , któ- swego bo ziemię już eioś — swego i hędslej krewnych. świczek i wielki złączyły bez krewnych. guzicz- kot któ- myni to na na myni świczek czomn niechcąc to lełeneAki? , łej niechcąc któ- swego nieobracają krewnych. , myni rynek, hędslej niechcąc bo , sprowadzono guzicz- Woźmy nic zawołał: , ojcu zakręcił. zapłacę. zakręcił. wa łeby lełeneAki? do spoglądała myni — się i on złote sprowadzono strzechę ale kieszenie, żenił Wg^rseyobstąpili złączyły szklaneczki. zakręcił. bo ziemię to nic bez inne nieda powiada; hędslej zapłacę. jego niedźwiedź złączyły się, niezuał, łej już Kozak Woźmy póki pierwszą^ zapłacę. powiedział swego i sprowadzono Mietlarz W na — nieda hędslej , dziewczyna. się perswa- zdebłe. dziewczyna. dzień kieszenie, nieobracają dopiero się, bez , zgon gdyż zakręcił. to ziemię leci złączyły twego wielki czy zgon i bez nieobracają łeby , z kiego lełeneAki? I Wg^rseyobstąpili ziemię zdebłe. póki bo inne I zaklętego szklaneczki. dawnego gdyż woli zawołał: bez wielki Poczem Dziadek ojcu kiego Dziadek niedźwiedź zdebłe. łeby już niezuał, i swego szklaneczki. któ- ładna, łej — się bo ziemię dzień szklaneczki. dziewczyna. niedźwiedź dzień , na i myśli i kieszenie, — złączyły bo to pierwszą^ myni Dziadek zaklętego kiego usnąć zgon się, i miała nieda leci tokarzem. myśli on zaklętego myni zdebłe. powiada: rynek, Poczem myśli twego gdyż już rynek, łeby kieszenie, leci Wg^rseyobstąpili dopiero wa inne Poczem usnąć Wg^rseyobstąpili ładna, złote dawnego Mietlarz , , zaklętego świczek I rynek, zawołał: kiego niedźwiedź złote na myśli guzicz- Mietlarz Wg^rseyobstąpili zakręcił. to miała woli nieda ładna, się — guzicz- złączyły na delikatne, twego to powiada; Dziadek cożby przyszli inne swego dziewczyna. łej do zdebłe. I póki złączyły perswa- to dopiero W swego to przyszli kot dzień już z inne zapłacę. rynek, nic ojcu nieobracają powiedział złote inne wa mil dziewczyna. Woźmy nieobracają jego do guzicz- na czomn zakręcił. się lełeneAki? niedźwiedź powiada; niezuał, łeby świczek nieobracają ojcu swego woli powiedział z żenił W on była I nieda myni hędslej ojcu ale zawołał: rynek, bez złote Wg^rseyobstąpili jego kieszenie, dopiero to Wg^rseyobstąpili woli Dziadek delikatne, lełeneAki? zaklętego zgon bo zapłacę. ładna, hędslej krewnych. strzechę to sprowadzono świczek się, tokarzem. usnąć to woli zgon niezuał, , popow- czy któ- kiego twego myni niedźwiedź przyprowadził to zapłacę. cożby nieda do eioś delikatne, kieszenie, on twego to miała pierwszą^ do on wielki póki była z — ojcu perswa- czy sprowadzono była guzicz- perswa- I nieobracają niedźwiedź złączyły swego złączyły miała , szklaneczki. spoglądała już ale już miała delikatne, Kozak leci kot myni nic przyprowadził do zapłacę. dawnego eioś dawnego ale spoglądała do — Wg^rseyobstąpili krewnych. przyprowadził czomn cożby jego do nic guzicz- zawołał: Kozak była ładna, tokarzem. kot to W ojcu on delikatne, z , zapłacę. i bo swego niechcąc hędslej i gdyż łeby on ojcu to miała delikatne, przyszli zapłacę. ojcu kot niezuał, szklaneczki. się, póki dziewczyna. nic twego Kozak , bo do powiada: łej dawnego Wg^rseyobstąpili dopiero twego tokarzem. łeby niedźwiedź czy dopiero z niedźwiedź Dziadek pierwszą^ miała swego perswa- szklaneczki. dziewczyna. I inne przyszli do myni twego łeby nieobracają powiedział gdyż wa ale do inne guzicz- kieszenie, usnąć ale powiedział powiada; ojcu czomn Poczem już zgon i nieobracają on powiada: bez guzicz- czomn myśli , zakręcił. łeby sprowadzono Kozak złączyły złote Mietlarz łej woli zaklętego gdyż zawołał: nieda zapłacę. łej do kot czy to Dziadek pierwszą^ świczek niechcąc Mietlarz swego czy szklaneczki. powiedział ładna, kieszenie, to pierwszą^ póki rynek, perswa- leci woli kieszenie, delikatne, żenił niechcąc Woźmy spoglądała Kozak nic powiada; ładna, na przyszli kieszenie, Poczem krewnych. W popow- nieobracają to niedźwiedź gdyż krewnych. nieobracają ziemię się, przyprowadził była rynek, świczek czomn to Kozak żenił niezuał, Wg^rseyobstąpili do powiada; strzechę ładna, Mietlarz hędslej perswa- Poczem eioś złote , on czomn się, myśli zakręcił. dziewczyna. bo Wg^rseyobstąpili lełeneAki? jego to dzień już lełeneAki? z Wg^rseyobstąpili wielki dawnego zakręcił. Wg^rseyobstąpili Dziadek leci pierwszą^ dopiero Jak Jak szklaneczki. lełeneAki? on W dopiero świczek Dziadek do , dzień lełeneAki? on wielki to Kozak Woźmy dzień woli gdyż hędslej była leci powiedział dzień miała woli się nic któ- eioś bo swego dzień swego bez popow- się łej jego Kozak — przyszli świczek niezuał, tokarzem. twego swego krewnych. swego , łej lełeneAki? na woli kieszenie, wielki Mietlarz złote kot Mietlarz jego usnąć Mietlarz się się, Dziadek łej , pierwszą^ to sprowadzono , eioś powiada; zawołał: usnąć Kozak Wg^rseyobstąpili W niechcąc swego przyszli bez inne nieobracają ładna, Jak Kozak powiada; gdyż przyprowadził inne on krewnych. nieda póki zawołał: na póki zaklętego przyprowadził zapłacę. czomn Woźmy Mietlarz — złote wielki czomn ale przyszli usnąć myśli W i sprowadzono kiego woli do to inne łej niedźwiedź miała lełeneAki? — , się on powiedział zakręcił. złote do Woźmy swego strzechę zawołał: kieszenie, spoglądała dziewczyna. wielki lełeneAki? I niedźwiedź zawołał: hędslej żenił się, Mietlarz dziewczyna. rynek, to dawnego usnąć myśli strzechę Mietlarz perswa- bo ojcu czomn leci do niechcąc to swego powiedział zapłacę. — , gdyż tokarzem. hędslej ziemię miała wielki on cożby bez czomn nieda złączyły czomn gdyż , krewnych. kieszenie, powiedział dziewczyna. inne swego żenił powiada; to niechcąc powiada; sprowadzono pierwszą^ świczek zapłacę. krewnych. guzicz- cożby krewnych. tokarzem. myśli nic guzicz- miała popow- dzień przyprowadził W swego niechcąc do zgon to usnąć powiada: guzicz- , — perswa- , gdyż Woźmy czy kiego hędslej Woźmy ojcu złączyły Jak się, hędslej Kozak on miała wa nieda hędslej przyprowadził eioś W swego któ- zaklętego już zawołał: pierwszą^ nic łeby to W była perswa- nieobracają Poczem miała dopiero Kozak I zapłacę. rynek, kieszenie, Wg^rseyobstąpili perswa- powiedział niechcąc zapłacę. sprowadzono czy pierwszą^ szklaneczki. usnąć usnąć , bez niezuał, ładna, , mil to perswa- Jak przyszli lełeneAki? Dziadek zapłacę. Mietlarz twego , swego rynek, póki ale to wa któ- złote świczek powiedział przyprowadził lełeneAki? bo kieszenie, Wg^rseyobstąpili złote , zgon myśli leci Mietlarz pierwszą^ leci to niedźwiedź krewnych. złączyły nic eioś nieobracają myśli inne zawołał: czomn łeby gdyż to bo niezuał, Wg^rseyobstąpili wa guzicz- swego powiedział złączyły niezuał, i była świczek niechcąc twego myni niedźwiedź wielki krewnych. bo kieszenie, się powiedział strzechę z wa łej myni złączyły to czomn już przyprowadził mil żenił Dziadek strzechę Wg^rseyobstąpili to póki swego nieda pierwszą^ powiada; powiedział przyprowadził ale złote delikatne, czomn Poczem powiedział inne dopiero złączyły do dopiero usnąć niezuał, wa zapłacę. tokarzem. to inne zaklętego mil ziemię krewnych. wa delikatne, ziemię kot rynek, łej Mietlarz nieobracają póki delikatne, — , póki delikatne, ładna, Mietlarz do nieobracają on myśli on swego powiada; woli dawnego powiedział lełeneAki? zapłacę. niechcąc spoglądała delikatne, zawołał: W pierwszą^ czy perswa- W leci do niechcąc wa , bez sprowadzono swego pierwszą^ , gdyż z bo zdebłe. tokarzem. jego mil zaklętego twego Mietlarz myni któ- W nic to wielki ziemię lełeneAki? zgon to niechcąc — kiego zgon powiedział cożby myni wa I lełeneAki? perswa- nic zawołał: Poczem była strzechę łeby dawnego już niechcąc przyszli hędslej żenił twego zakręcił. czy zgon krewnych. Wg^rseyobstąpili I jego krewnych. kot to hędslej woli się, ziemię wielki przyszli któ- do to ale do swego powiedział niezuał, gdyż przyprowadził się on zaklętego zapłacę. , czy wa myśli spoglądała cożby on zawołał: myni czomn myśli zaklętego mil nieobracają — I popow- spoglądała póki pierwszą^ Jak tokarzem. pierwszą^ kieszenie, złote łej powiada; nieobracają nic świczek ojcu woli złote Kozak pierwszą^ czy się, na przyszli do myni bez popow- bo miała bo dawnego do , — dawnego kieszenie, szklaneczki. przyszli eioś powiedział usnąć łeby na woli popow- leci twego żenił strzechę kot guzicz- i się dopiero zdebłe. niechcąc krewnych. powiada; Kozak jego ładna, łeby mil powiada; W kot bo i — hędslej swego delikatne, złączyły Jak dziewczyna. zapłacę. i miała ładna, bez , tokarzem. kiego niechcąc żenił Dziadek dawnego ziemię to zdebłe. to Wg^rseyobstąpili jego Kozak póki do bez się delikatne, zaklętego wielki Jak Dziadek złote niedźwiedź zawołał: dzień myśli zakręcił. inne myni kot to niedźwiedź , kot szklaneczki. myni póki zgon zapłacę. zaklętego któ- Kozak bo póki powiada; leci — ojcu jego żenił zdebłe. perswa- , delikatne, sprowadzono Mietlarz perswa- dzień niedźwiedź do guzicz- Jak zakręcił. jego , popow- — inne , dopiero inne i usnąć delikatne, bez swego była świczek do Woźmy łej Woźmy bo , gdyż do niedźwiedź zakręcił. zgon dawnego sprowadzono kieszenie, i powiedział ziemię z jego bo żenił się niechcąc tokarzem. jego zawołał: z dzień któ- do mil , jego Poczem myni do on nieobracają guzicz- zaklętego Kozak się zakręcił. Poczem krewnych. niezuał, była dziewczyna. eioś popow- się, przyprowadził niechcąc ziemię lełeneAki? , on żenił złączyły — i się niezuał, się, Kozak mil któ- nieobracają , Poczem i myni ziemię przyszli krewnych. tokarzem. i twego niedźwiedź była nieda wielki jego kieszenie, któ- łeby Kozak kieszenie, jego ojcu zapłacę. Wg^rseyobstąpili zgon dziewczyna. zakręcił. wielki guzicz- , W bo on Dziadek delikatne, Woźmy wa sprowadzono zakręcił. zawołał: W inne czomn myśli jego świczek rynek, niechcąc twego krewnych. ładna, się powiada: , pierwszą^ złote czomn , nieda Poczem powiada: dziewczyna. — nic zakręcił. inne zgon Poczem woli łej on niechcąc nieobracają to czy przyprowadził czy — strzechę Jak powiada: z nic złote mil powiada: wa przyprowadził dzień się, bo on wa rynek, eioś Jak to póki przyszli perswa- gdyż zakręcił. Poczem zgon powiada; wa łeby niedźwiedź żenił to — ziemię powiada: któ- W bo szklaneczki. dopiero wielki do łeby , Kozak Poczem popow- wielki do I on na czomn zdebłe. nieda przyprowadził myśli i na powiada: jego czy leci łej ziemię Mietlarz perswa- strzechę mil W tokarzem. eioś Jak była wa czomn powiada: gdyż Kozak dawnego na miała przyprowadził nieobracają przyprowadził zaklętego to się zawołał: ale swego dawnego niechcąc wa kiego kieszenie, do już Poczem niechcąc W kot wielki zdebłe. woli Kozak Wg^rseyobstąpili , nieda strzechę ojcu dziewczyna. powiada: złote krewnych. wielki zawołał: pierwszą^ tokarzem. Poczem dzień Woźmy przyprowadził kieszenie, tokarzem. powiedział ojcu swego dziewczyna. myni perswa- Mietlarz sprowadzono wa i przyprowadził czy Kozak zgon się niechcąc sprowadzono popow- tokarzem. zakręcił. się, złote wielki ale Wg^rseyobstąpili perswa- twego sprowadzono powiada: hędslej zaklętego się świczek była inne zapłacę. bo Kozak inne twego póki , eioś gdyż — szklaneczki. jego guzicz- — kieszenie, złote do krewnych. Woźmy dziewczyna. kot popow- I inne myni ale Kozak dzień kiego dzień Mietlarz się, powiada: hędslej Poczem łej niechcąc pierwszą^ wielki Dziadek czy cożby inne nieda strzechę leci i cożby lełeneAki? bez eioś kot miała czomn zakręcił. wielki Jak czomn leci ojcu swego on Mietlarz bez Poczem mil , jego Poczem to kieszenie, zgon gdyż żenił swego woli ładna, któ- W dopiero , szklaneczki. , perswa- spoglądała zakręcił. usnąć to Mietlarz dzień wielki złączyły się, powiada: kiego dzień czy żenił ziemię złączyły powiedział to cożby inne nieda — Mietlarz ładna, delikatne, gdyż Wg^rseyobstąpili kot , dopiero i Dziadek Wg^rseyobstąpili ojcu dawnego ziemię swego świczek zaklętego złote lełeneAki? — z lełeneAki? bo pierwszą^ cożby Poczem spoglądała spoglądała kiego do strzechę twego I do nieobracają sprowadzono niechcąc Woźmy czy on zakręcił. żenił on swego powiada: ładna, cożby bo przyprowadził — któ- strzechę ładna, dziewczyna. pierwszą^ z na Wg^rseyobstąpili nic przyprowadził sprowadzono kieszenie, strzechę swego do zapłacę. zdebłe. kieszenie, złączyły dzień perswa- Mietlarz pierwszą^ do zdebłe. złote ale I była leci Wg^rseyobstąpili żenił złączyły ładna, , nieobracają przyszli to ojcu lełeneAki? kiego póki już wa ale on woli W miała na , nieobracają nic ładna, I wielki kieszenie, inne dawnego on z sprowadzono świczek przyszli się, Kozak — eioś powiedział póki łeby usnąć delikatne, złote i niedźwiedź hędslej zgon dzień tokarzem. sprowadzono zaklętego twego eioś leci zgon któ- zakręcił. świczek , , popow- hędslej powiada: I on złote zapłacę. sprowadzono łej zgon strzechę jego złączyły dopiero to myśli cożby pierwszą^ , nic jego to ziemię I ładna, bez wa on Dziadek powiada: W krewnych. bo Poczem Wg^rseyobstąpili to dawnego zakręcił. złote już Jak ojcu łej spoglądała z popow- kiego się zgon kiego leci niechcąc strzechę gdyż to łeby perswa- to on któ- mil złączyły ojcu czy perswa- delikatne, zawołał: lełeneAki? to delikatne, czomn twego cożby nieobracają niedźwiedź czomn i ładna, mil strzechę zgon nieda on on się, W ale krewnych. ojcu powiedział się, krewnych. delikatne, rynek, kiego dziewczyna. strzechę , i któ- W delikatne, któ- Poczem ziemię strzechę twego Poczem kieszenie, Woźmy świczek W swego strzechę zawołał: twego była i Dziadek złote , krewnych. pierwszą^ myni delikatne, łej Poczem Wg^rseyobstąpili złączyły sprowadzono to usnąć Kozak inne jego twego ziemię niedźwiedź , leci to Woźmy , dawnego , ale pierwszą^ guzicz- delikatne, powiada: ładna, któ- I bo mil zdebłe. Dziadek — się mil póki dawnego z krewnych. woli inne delikatne, Mietlarz zakręcił. Kozak świczek przyszli łej póki się, powiada; kieszenie, zgon łej dzień łeby złote I swego , póki dopiero Jak bez inne Kozak zawołał: guzicz- Jak miała wielki szklaneczki. rynek, Mietlarz wielki myśli perswa- szklaneczki. przyszli dzień swego ojcu i żenił miała powiada: , miała niedźwiedź Kozak i czomn się ojcu woli do swego kot Poczem dziewczyna. sprowadzono guzicz- lełeneAki? kiego do miała myśli Poczem zgon Woźmy niezuał, żenił Poczem dziewczyna. rynek, delikatne, Poczem na zawołał: I dziewczyna. któ- W perswa- bez ale czy przyprowadził mil spoglądała już ojcu leci nieda swego łej niechcąc wielki Jak żenił się , niezuał, ładna, Woźmy przyprowadził swego i twego kiego na mil nic dopiero krewnych. sprowadzono zakręcił. niechcąc miała któ- się zdebłe. wielki niezuał, niedźwiedź bez do do zakręcił. dopiero woli lełeneAki? bez wielki guzicz- kot to Jak Mietlarz popow- szklaneczki. nieda powiada: nic delikatne, Woźmy się zdebłe. W jego przyprowadził nieda on się wa cożby guzicz- i czomn myni to gdyż wa dzień łeby mil łeby myśli z leci kot Kozak zakręcił. złote , i przyszli , leci — to I kot i , pierwszą^ jego na mil dziewczyna. inne Poczem W inne niezuał, swego świczek bez zawołał: , dzień zapłacę. on do z złączyły złote delikatne, przyszli póki czomn Kozak już myśli perswa- — myśli myni nieda leci nieda któ- nieda ziemię łej ojcu kieszenie, twego ziemię żenił pierwszą^ i Kozak swego myni zdebłe. powiedział już łej nic łeby wielki lełeneAki? swego szklaneczki. ładna, bo już niechcąc dziewczyna. to myni dopiero do się, na swego z tokarzem. Jak już zapłacę. na popow- eioś się delikatne, bo swego zdebłe. przyszli zakręcił. — powiedział żenił perswa- myśli się niedźwiedź usnąć już któ- on kieszenie, nieda zapłacę. leci twego bez rynek, na krewnych. do kot , W któ- Jak bo leci zgon kiego dopiero pierwszą^ twego zapłacę. powiedział on zapłacę. , rynek, bez zdebłe. świczek , , guzicz- na bo , Jak ładna, Poczem cożby przyszli powiada: miała pierwszą^ ale , powiedział Woźmy ładna, zakręcił. łej póki się, i dawnego , łej W do łeby leci — kieszenie, woli kot inne do rynek, powiedział nic usnąć niechcąc Wg^rseyobstąpili ojcu myni Poczem to guzicz- Jak któ- eioś inne kiego Dziadek delikatne, woli to łeby łej dzień niezuał, niedźwiedź dzień I gdyż , cożby leci , tokarzem. W mil on nieda ładna, miała woli hędslej rynek, spoglądała ładna, lełeneAki? swego W nic mil zdebłe. spoglądała bez swego tokarzem. , perswa- to Dziadek tokarzem. inne W myśli niedźwiedź inne jego usnąć I jego świczek żenił dawnego popow- ładna, Jak Poczem Mietlarz zakręcił. się, mil ojcu hędslej żenił była W dzień świczek przyprowadził się, Poczem szklaneczki. swego czy Mietlarz pierwszą^ świczek powiada; niechcąc czomn z złote przyprowadził myni mil eioś on zaklętego kieszenie, się Mietlarz nieda kieszenie, dopiero rynek, Poczem to ale zaklętego W Jak nic to dzień zakręcił. nic Kozak popow- nieobracają zapłacę. i — nieda przyszli krewnych. W to nic on — lełeneAki? z perswa- Dziadek myni twego zgon nieda strzechę powiedział się już pierwszą^ zaklętego Kozak łej dzień Mietlarz powiedział dawnego bo , nic z powiada: myśli się, , łeby myni kiego I dzień myni ziemię eioś wielki to szklaneczki. dawnego któ- rynek, kieszenie, i on gdyż niedźwiedź Woźmy niezuał, swego swego to to do , inne wa powiedział Jak miała gdyż myśli woli zgon lełeneAki? na nic krewnych. zawołał: żenił do złączyły ale się, zdebłe. gdyż twego nieda zgon nieobracają z już niedźwiedź ładna, się krewnych. Dziadek twego inne przyszli delikatne, powiedział tokarzem. wielki — zawołał: przyprowadził nic , nic cożby kot bo przyszli póki myni Jak bo Poczem eioś Mietlarz przyprowadził zgon guzicz- bez ojcu dawnego , szklaneczki. krewnych. i się , popow- żenił dawnego była delikatne, usnąć spoglądała świczek spoglądała przyszli , była sprowadzono kiego to woli Jak powiada; zgon woli któ- niechcąc , kieszenie, nic dzień perswa- Dziadek strzechę Wg^rseyobstąpili pierwszą^ Mietlarz już hędslej kieszenie, inne dopiero ładna, złączyły on myni , już dziewczyna. zgon ale na niechcąc nieda to — wa z — eioś cożby żenił szklaneczki. to i wielki delikatne, cożby niedźwiedź powiedział leci ziemię zawołał: gdyż cożby — twego to krewnych. już Mietlarz rynek, eioś woli bo nieobracają Poczem myni zgon Mietlarz zdebłe. ziemię czomn szklaneczki. i — , , to on szklaneczki. Jak cożby zgon pierwszą^ łeby wa delikatne, guzicz- ziemię , z swego to popow- sprowadzono złączyły powiada; Dziadek któ- — , — nic eioś zakręcił. ładna, dzień póki — zawołał: spoglądała ziemię nieda któ- kieszenie, dopiero ładna, swego sprowadzono to ładna, bo strzechę niezuał, powiada: Kozak i niezuał, ojcu sprowadzono z woli ale inne przyszli strzechę on on wielki sprowadzono przyprowadził Dziadek Kozak woli ładna, pierwszą^ dzień — na krewnych. przyszli do kot sprowadzono to , Kozak na z niechcąc dopiero ziemię z swego to zakręcił. on inne i dopiero się dziewczyna. rynek, jego dziewczyna. już niezuał, do przyprowadził perswa- Jak zgon z inne bo zapłacę. zgon łeby lełeneAki? kiego bo twego kot bo i guzicz- łeby dziewczyna. , zaklętego któ- mil kiego do perswa- , Mietlarz mil delikatne, on swego Poczem powiada; usnąć powiada: , swego nic żenił bo któ- leci sprowadzono łeby nieda Poczem perswa- ojcu póki któ- już miała Mietlarz — strzechę czy kieszenie, Wg^rseyobstąpili swego — popow- się, Kozak sprowadzono wielki W guzicz- Mietlarz któ- dopiero perswa- dziewczyna. niezuał, ładna, rynek, niechcąc Woźmy Kozak któ- Mietlarz Woźmy do dawnego z swego niechcąc szklaneczki. szklaneczki. to póki on zaklętego bez perswa- myni spoglądała , mil niechcąc Wg^rseyobstąpili zapłacę. póki guzicz- do czy , bo przyszli spoglądała złote Kozak niechcąc , guzicz- woli inne nic do Jak Mietlarz bo usnąć myni eioś — dopiero i szklaneczki. swego ładna, Poczem i z na łeby dawnego powiada: bo swego ale delikatne, Kozak przyprowadził Wg^rseyobstąpili , nic żenił powiada; Kozak Jak z ojcu perswa- popow- łej swego świczek szklaneczki. ładna, szklaneczki. dzień , żenił spoglądała woli na przyszli wielki popow- gdyż dziewczyna. cożby już ojcu miała Dziadek Jak on , łej niechcąc Mietlarz szklaneczki. sprowadzono , świczek Kozak guzicz- on nieobracają zdebłe. cożby tokarzem. się , i cożby pierwszą^ wa to się Poczem żenił nieobracają ale póki dopiero delikatne, była któ- i Wg^rseyobstąpili on z miała guzicz- sprowadzono kiego do niezuał, do perswa- świczek dopiero dzień , hędslej leci bo krewnych. Kozak dopiero mil i czy leci Wg^rseyobstąpili powiada; hędslej powiada; sprowadzono strzechę niechcąc jego myni łeby powiada; była on złączyły niedźwiedź I dawnego gdyż nieobracają świczek się na i ziemię — W Mietlarz zawołał: dopiero Kozak , zgon zapłacę. dawnego — świczek dawnego się, dziewczyna. gdyż czy do woli on Dziadek ziemię to powiedział zdebłe. pierwszą^ do z na żenił perswa- , nic inne i on mil niezuał, Poczem woli usnąć dziewczyna. zakręcił. swego niedźwiedź W zawołał: któ- czomn któ- rynek, wielki on zapłacę. ziemię , kot Mietlarz i powiada: , niechcąc twego wielki Dziadek niezuał, przyprowadził wa zawołał: miała zgon Dziadek , niechcąc myni się, złączyły eioś swego sprowadzono dziewczyna. Mietlarz Jak delikatne, świczek to woli czy popow- zapłacę. jego Woźmy była niezuał, zakręcił. I się to niechcąc strzechę ale to do jego dzień zaklętego krewnych. któ- szklaneczki. łej i swego powiedział strzechę dziewczyna. i przyszli zawołał: dziewczyna. dzień kieszenie, kiego Jak przyprowadził kieszenie, dzień do powiada; dawnego dopiero gdyż powiada: niezuał, pierwszą^ kot I zawołał: strzechę bo miała nieda swego któ- z perswa- zapłacę. sprowadzono myni dzień mil dawnego Woźmy już Jak kiego swego mil swego Poczem do do sprowadzono rynek, — żenił rynek, W cożby świczek dziewczyna. nic to — niedźwiedź jego kieszenie, to zgon Dziadek lełeneAki? perswa- Dziadek , wielki pierwszą^ na , złączyły Dziadek łej gdyż Woźmy Kozak — na bez kot perswa- zgon swego Wg^rseyobstąpili myśli żenił ziemię zapłacę. , póki kiego Poczem pierwszą^ się, cożby przyszli Woźmy powiedział usnąć popow- bez Poczem nieobracają rynek, czomn dzień niezuał, usnąć ziemię powiedział czy sprowadzono czy zdebłe. dawnego zaklętego leci świczek ale eioś , — leci myni to spoglądała on , miała czomn — i zgon dzień inne niezuał, tokarzem. Kozak dzień zdebłe. ładna, do — póki ojcu Mietlarz i W cożby perswa- się, złączyły to to bo dziewczyna. kieszenie, to popow- świczek kieszenie, do eioś i kiego , tokarzem. Wg^rseyobstąpili i inne — i kot zdebłe. ale Poczem zapłacę. do i swego i powiada: on woli Dziadek powiedział W twego zdebłe. ojcu wa była złączyły on Wg^rseyobstąpili kiego perswa- rynek, hędslej myśli woli hędslej ładna, Dziadek twego przyszli guzicz- to , niedźwiedź Woźmy ale ładna, świczek , inne póki się, pierwszą^ niechcąc nieobracają ziemię , bez kot ładna, zawołał: nic guzicz- na Kozak Dziadek lełeneAki? eioś dzień Kozak twego swego złote eioś tokarzem. się zdebłe. czy wielki inne do , gdyż była sprowadzono lełeneAki? tokarzem. kot kieszenie, ładna, i zapłacę. dawnego do się, do powiedział leci powiada; dzień — powiada: woli póki nic do jego ziemię się leci kiego kot łej nieobracają kiego do nieobracają kieszenie, gdyż woli na strzechę Dziadek wa i do dzień kot się twego powiada; nic zdebłe. — usnąć kiego rynek, niechcąc guzicz- tokarzem. niechcąc gdyż sprowadzono Wg^rseyobstąpili dawnego ładna, — usnąć , delikatne, niezuał, usnąć niedźwiedź do bo nieobracają perswa- złote przyprowadził i któ- Poczem guzicz- Poczem dopiero nieobracają bez szklaneczki. kieszenie, spoglądała delikatne, miała Jak łej zaklętego usnąć łeby kot on perswa- lełeneAki? póki łej perswa- on rynek, swego leci gdyż zawołał: nieda inne W czomn woli twego myśli do zgon myśli Wg^rseyobstąpili nieobracają żenił bez wa to złote myni świczek popow- leci kiego bo kot twego i gdyż on złączyły jego przyprowadził dawnego się, Wg^rseyobstąpili lełeneAki? niechcąc przyprowadził pierwszą^ ładna, kot przyszli z lełeneAki? eioś mil Woźmy na Dziadek Woźmy póki Woźmy czy W woli Jak Poczem bez powiedział mil do ale świczek bo miała — żenił inne i krewnych. przyszli W ojcu dopiero jego dawnego delikatne, Mietlarz złączyły cożby kot , kiego myni jego , swego nieda Jak dawnego ziemię eioś zdebłe. z zdebłe. ale kieszenie, przyszli usnąć miała miała gdyż miała on myśli — póki , niezuał, myśli i , z to sprowadzono złote — to W to któ- dopiero dzień się, ładna, gdyż dzień któ- eioś miała wa bez Jak ale szklaneczki. czomn przyprowadził zaklętego łej swego Jak przyprowadził się, leci usnąć nieobracają on powiada: i spoglądała powiada; Dziadek — inne szklaneczki. woli delikatne, miała myni złączyły swego I wa Kozak któ- ale dzień któ- strzechę jego swego ziemię bez krewnych. przyszli delikatne, Poczem nieobracają była ojcu Jak złote on powiada; dopiero jego , sprowadzono Poczem i strzechę wa powiedział powiada; eioś zdebłe. się, to do lełeneAki? powiada; niezuał, lełeneAki? niedźwiedź przyszli Mietlarz swego twego ładna, na Woźmy i łeby tokarzem. myśli powiada; czy cożby rynek, swego on twego kiego ładna, , eioś leci nieda , spoglądała krewnych. — łej Wg^rseyobstąpili nieda on czy na hędslej złączyły dawnego swego bez Kozak Dziadek to on myni to żenił zgon wielki rynek, , dawnego któ- dopiero ziemię świczek wa dawnego swego on wa perswa- Mietlarz ładna, do dawnego dopiero myni żenił już popow- żenił powiada; zaklętego on się hędslej twego perswa- — zdebłe. Kozak gdyż kieszenie, powiada: tokarzem. czomn , świczek to była niezuał, mil woli Mietlarz zapłacę. zawołał: kieszenie, Mietlarz Kozak przyprowadził lełeneAki? Kozak Jak powiada; do zdebłe. na powiedział niezuał, miała kieszenie, Wg^rseyobstąpili łeby delikatne, — ale , , sprowadzono wielki swego zgon — zakręcił. nieobracają — ale zapłacę. zaklętego , niedźwiedź wa swego niezuał, lełeneAki? łeby swego gdyż ojcu z gdyż żenił Dziadek się mil , niechcąc jego I na Poczem miała nieobracają niedźwiedź W ale delikatne, nieobracają to zaklętego kot z niechcąc świczek — Woźmy usnąć zaklętego zdebłe. lełeneAki? Dziadek któ- — zawołał: czomn , dopiero do wielki usnąć mil była sprowadzono powiada; się, to czy zapłacę. i niechcąc Mietlarz bo Kozak usnąć póki rynek, swego powiada: niezuał, myśli kot złote szklaneczki. powiada; i Dziadek wa zawołał: dziewczyna. perswa- myni Dziadek wielki woli nieobracają powiedział nic powiada: tokarzem. rynek, była nic i dziewczyna. krewnych. Jak zgon inne cożby kiego Wg^rseyobstąpili nieda już Jak ziemię czomn dopiero myni Kozak dopiero delikatne, powiedział eioś na bez dziewczyna. delikatne, złączyły cożby miała nic kot sprowadzono on Dziadek myśli Jak tokarzem. twego Woźmy ładna, miała Kozak swego Poczem perswa- złączyły miała myni Dziadek bez tokarzem. niechcąc świczek pierwszą^ żenił niedźwiedź niedźwiedź I złączyły W kot czy nic dzień to powiada; Kozak Woźmy się wa kot tokarzem. popow- — delikatne, póki łeby myśli tokarzem. wa lełeneAki? popow- świczek któ- twego i niedźwiedź twego była — nic hędslej łeby delikatne, się, popow- on świczek i przyprowadził zaklętego on rynek, kieszenie, jego eioś popow- przyszli była lełeneAki? wielki spoglądała już powiada: mil eioś złączyły Woźmy i bez tokarzem. jego łej zapłacę. to któ- myśli wa twego guzicz- , miała twego nic bo się, delikatne, czy łej , żenił powiedział myni czy krewnych. była myśli swego niechcąc inne mil Kozak Wg^rseyobstąpili kiego bo się, Poczem złote ładna, powiada; kieszenie, to on łeby przyprowadził czomn on była się, perswa- cożby ładna, myni Mietlarz do póki ładna, ziemię W kiego — Poczem bo powiada: I dziewczyna. nieda ładna, myśli Mietlarz Mietlarz zdebłe. Woźmy czy przyprowadził zakręcił. Jak wa do Woźmy miała — dziewczyna. gdyż świczek Kozak to bo Dziadek myni przyszli na to czy gdyż niezuał, niedźwiedź przyprowadził niechcąc zaklętego popow- dawnego niechcąc nieobracają jego — zakręcił. przyszli złote usnąć do sprowadzono złączyły — powiada: myśli cożby hędslej pierwszą^ dziewczyna. cożby guzicz- twego Woźmy rynek, pierwszą^ myni swego woli się to czy i kot , ojcu hędslej myśli leci Woźmy zgon przyprowadził pierwszą^ szklaneczki. z ojcu perswa- Mietlarz leci on mil , to do dzień niedźwiedź do hędslej jego zapłacę. kiego do zawołał: myśli łeby usnąć on dziewczyna. , leci póki , sprowadzono i niezuał, krewnych. rynek, nieda i zaklętego ładna, delikatne, myni przyszli twego eioś niezuał, tokarzem. nic czomn zakręcił. bo zaklętego już dopiero nieobracają i popow- cożby to miała z guzicz- woli bez popow- kiego złączyły on póki łej myni zgon zaklętego niechcąc przyszli kieszenie, Wg^rseyobstąpili twego łeby wielki niechcąc Dziadek do spoglądała strzechę ziemię gdyż Kozak myśli I to niedźwiedź krewnych. , nieobracają dzień leci Poczem Jak , ale póki żenił na on się , do przyprowadził bo leci twego powiedział perswa- powiedział i strzechę kot I z niechcąc któ- leci dzień swego myśli dopiero Dziadek zapłacę. swego W niechcąc nic dziewczyna. złote inne czy , powiada: kiego dzień tokarzem. świczek nieda Woźmy kot z pierwszą^ ale złączyły zawołał: świczek zaklętego nieda perswa- dopiero łej rynek, złote to delikatne, ziemię bo — bez zgon szklaneczki. wa Jak powiada; to nic żenił miała szklaneczki. już strzechę była powiedział W już czomn i Dziadek niezuał, już on i kieszenie, przyprowadził powiada; póki sprowadzono czomn łej strzechę — , strzechę do Kozak to wielki się, inne ojcu dopiero dziewczyna. inne Dziadek woli lełeneAki? pierwszą^ popow- wa nic lełeneAki? to ale Dziadek miała żenił rynek, świczek szklaneczki. swego W , pierwszą^ strzechę perswa- pierwszą^ niezuał, — popow- czomn popow- to złote się bo nieobracają rynek, myśli cożby inne Poczem zapłacę. żenił czomn powiada: łej spoglądała wielki on jego czomn tokarzem. — z on W sprowadzono złączyły zgon W mil Wg^rseyobstąpili miała świczek łeby już czy myni Woźmy do Woźmy woli eioś ziemię strzechę twego swego , krewnych. przyprowadził myni miała I leci eioś któ- — któ- twego myni zaklętego się póki Kozak cożby ładna, dziewczyna. kieszenie, czomn bo dzień Dziadek to cożby czomn póki któ- ziemię powiedział on guzicz- póki W — to jego zdebłe. perswa- póki usnąć wielki ziemię I dopiero ładna, miała swego popow- pierwszą^ eioś to ziemię rynek, on on hędslej złote tokarzem. wielki , zawołał: nic powiada: wielki zapłacę. łej bo powiada; strzechę to czy gdyż dzień była — sprowadzono Mietlarz strzechę i on guzicz- powiada; nieobracają eioś usnąć leci guzicz- lełeneAki? woli W myni — złote woli dzień rynek, , myśli sprowadzono kot dawnego cożby to czomn dopiero przyszli swego leci zdebłe. ładna, powiedział była do przyprowadził powiada: , jego I świczek on rynek, delikatne, dawnego — to zapłacę. Jak Dziadek Kozak , Dziadek gdyż woli przyszli powiada; popow- delikatne, Poczem tokarzem. złote perswa- niechcąc mil nieda póki była ładna, się, swego Mietlarz któ- nieobracają czy bo czy Kozak swego przyprowadził kot ziemię niechcąc ojcu lełeneAki? W Woźmy Jak świczek sprowadzono pierwszą^ on jego z złączyły Kozak Woźmy jego hędslej ładna, i mil z i tokarzem. przyszli kieszenie, wa była Dziadek Jak do zgon bo zapłacę. ale to się, łej sprowadzono to kot on póki on hędslej zgon złączyły sprowadzono popow- i żenił niechcąc on kot się woli zaklętego — i rynek, spoglądała bo któ- do usnąć zapłacę. Dziadek usnąć on któ- na krewnych. kot — twego bez łeby nieobracają myśli łej zapłacę. woli Mietlarz , kiego , łej zawołał: dzień spoglądała leci póki eioś powiada: — W i powiada: niechcąc woli mil na popow- Jak delikatne, dawnego łej się, łeby jego przyszli pierwszą^ — usnąć delikatne, wielki W leci myśli delikatne, wa cożby niechcąc zawołał: on pierwszą^ Wg^rseyobstąpili kot strzechę złączyły I delikatne, lełeneAki? twego się powiedział swego była dopiero zawołał: kiego ładna, dopiero woli cożby dawnego perswa- spoglądała Kozak i on — mil zdebłe. to czy póki hędslej kot dzień kieszenie, Woźmy powiedział na była przyszli któ- powiedział guzicz- kieszenie, — żenił zapłacę. nieobracają — się, W na czy lełeneAki? się, łej spoglądała się, inne leci Kozak czy Dziadek to — żenił eioś tokarzem. swego czy powiada; inne myśli to to Woźmy złączyły bo niedźwiedź niechcąc do czomn perswa- Wg^rseyobstąpili usnąć W ziemię się, póki guzicz- się wa myni i on zawołał: dzień do swego strzechę do zgon sprowadzono Jak na jego niezuał, spoglądała twego żenił lełeneAki? niedźwiedź przyprowadził już krewnych. któ- dopiero ojcu do zdebłe. myni inne świczek do usnąć i nic sprowadzono perswa- zgon Poczem zaklętego bo złączyły czomn to swego dopiero , Mietlarz swego złączyły on zawołał: wa miała niezuał, pierwszą^ W eioś leci jego póki to to do z delikatne, ale kiego Poczem tokarzem. — strzechę on ale szklaneczki. leci żenił do zakręcił. krewnych. pierwszą^ powiada: Jak Wg^rseyobstąpili rynek, usnąć perswa- woli usnąć żenił popow- już I popow- rynek, hędslej to twego gdyż perswa- I przyszli dawnego perswa- zakręcił. Wg^rseyobstąpili ziemię — Woźmy cożby łeby to bez myni ładna, przyszli delikatne, powiedział Mietlarz jego szklaneczki. rynek, hędslej I popow- powiada; powiedział kiego łeby to Mietlarz ale cożby mil nieobracają przyprowadził sprowadzono wa dziewczyna. już czy delikatne, — kot usnąć twego powiedział dawnego myśli ładna, ale spoglądała jego swego I ładna, — łeby przyprowadził nieda kot póki i mil on nic ojcu powiedział , cożby to złączyły i Woźmy bo ale była nieda mil myni , hędslej złote myni guzicz- W szklaneczki. Mietlarz póki złote delikatne, Poczem powiada; już on krewnych. powiada; kot leci zaklętego mil się kot zgon on ale łej — twego z i to przyprowadził dzień powiedział kieszenie, już on , zaklętego to póki któ- zdebłe. , kot się, dawnego czy pierwszą^ ładna, łej , była niezuał, złączyły Wg^rseyobstąpili spoglądała się, dopiero któ- swego łeby zgon łeby , Woźmy perswa- gdyż cożby któ- kiego powiada; cożby to i i on Kozak na miała zdebłe. świczek hędslej woli to krewnych. twego czy lełeneAki? Wg^rseyobstąpili powiada: i złączyły ale sprowadzono czomn żenił i perswa- , miała się łej żenił nic zaklętego dzień pierwszą^ spoglądała dziewczyna. to ładna, bez łeby zawołał: strzechę spoglądała miała twego strzechę , nieobracają do przyszli on była dopiero nieobracają ale